İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: gulteni@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0002-9330-709X
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Güzel Sanatlar Temel Alanı
Bilim Alanı Plastik Sanatlar
Anahtar Kelimeler Resim
Disiplinler Arası Sanat
Çevresel Sanat
Öğrenim Bilgileri
Sanatta Yeterlik Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2016 -
Profesör Güzel Sanatlar Fakültesi, 2013 -
Profesör Eğitim Fakültesi, 2010 - 2013
Doçent Eğitim Fakültesi, 2005 - 2010
Yardımcı Doçent Eğitim Fakültesi, 1999 - 2005
Öğretim Görevlisi Eğitim Fakültesi, 1998 - 1999
Araştırma Görevlisi Eğitim Fakültesi, 1992 - 1998
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Herkes İçin Spor Ve Wellness Araştırmaları

Bölüm Adı :

 Sanat Ve Spor Eğitiminin Öğrencilerin Uyum Düzeylerine Etkisi

Yazar Adı :

 Demirtaş Özlem, İmamoğlu Gülten

Editör Adı :

 Mehmet Ali Öztürk Süleyman Gönülateş

2018

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Sporcularda Renklerin Etkilerinin Performanslarına Yansıması

Yazar Adı :

 Yamaner Faruk, İmamoğlu Gülten

Dergi Adı :

 Turkish Studies

Özgün Makale

 


2018, 5

Makale Adı :

 Osmanlı İmparatorluğunda Güreş Faaliyetleri Ve Yansımaları

Yazar Adı :

 Şener Orhan Ahmet, İmamoğlu Gülten

Dergi Adı :

 Turkish Studies

Özgün Makale

 


2018, 12

Makale Adı :

 Eski Çağlarda Bazı Görsellerde Hayvanlarla Sportif Mücadelelerin Tasviri

Yazar Adı :

 İmamoğlu Gülten, Koca Feyzullah

Dergi Adı :

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 12

Makale Adı :

 Etrüsklerde Spor Aktiviteleri

Yazar Adı :

 İmamoğlu Mehmet, İmamoğlu Gülten

Dergi Adı :

 Turkish Studies

Özgün Makale

 


2018, 12

Makale Adı :

 Spor Ve Müzik Eğitimi Öğrencilerinde Görsel Sanatlara Karşı Tutumların Araştırılması

Yazar Adı :

 İmamoğlu Gülten, Koca Feyzullah, Gönülateş Süleyman

Dergi Adı :

 Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 11

Makale Adı :

 Lise Öğrencilerin Spor Durumu Ve Cinsiyete Göre Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi/sports Status Of High School Students And Investigation Of Personality Charactersitics By Gender

Yazar Adı :

 Koca Feyzullah, İmamoğlu Gülten, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 10

Makale Adı :

 Sporcularda Renklerin Etkilerinin Performanslarına Yansıması/reflectıon Of Performances Of Effects Of Colors In Sports

Yazar Adı :

 Yamaner Faruk, İmamoğlu Gülten

Dergi Adı :

 Turkish Studies

Özgün Makale

 


2018, 10

Makale Adı :

 Plates-Aerobik Egzersizlerinin Obez Kadınlarda Vücut Kompozisyonu Ve Vücut İmajı Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Çetinkaya Gamze, İmamoğlu Gülten

Dergi Adı :

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 10

Makale Adı :

 Antik Mısırda Avcılık, Binicilik, Okçuluk Ve Görsellerin Yorumlamaları

Yazar Adı :

 Koca Feyzullah, İmamoğlu Osman, İmamoğlu Gülten

Dergi Adı :

 Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 10

Makale Adı :

 2018 Dünya Futbol Şampiyonasında Taraftarların Renkleri Kullanımı

Yazar Adı :

 İmamoğlu Gülten, Koca Feyzullah

Dergi Adı :

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 10

Makale Adı :

 Üniversite Spor Eğitimli Öğrencilerin Liderlik Yönelimlerinin Farklı Değişkenlere Göre Araştırılması/research On Leadership Tendency Of Students Taking Sports Education According Difference Variations

Yazar Adı :

 Çetinkaya Gamze, İmamoğlu Gülten

Dergi Adı :

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 10

Makale Adı :

 Antik Mısır’Da Cimnastik, Dans, Top Oyunları Görsellerinin Yorumlanması

Yazar Adı :

 Demirtaş Özlem, İmamoğlu Gülten

Dergi Adı :

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 10

Makale Adı :

 Eski Çağ Mısırda Boks, Güreş Ve Eskrim İle İlgili Figürler Üzerine Yorumlar

Yazar Adı :

 İmamoğlu Gülten, Koca Feyzullah

Dergi Adı :

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 10

Makale Adı :

 Antik Mısırda Avcılık, Binicilik, Okçuluk Ve Görsellerin Yorumlamalarıhuntıng, Horse Rıdıng And Archery Sports In Ancıent Egypt And Interpretatıon Of Theır Depıctıons

Yazar Adı :

 Koca Feyzullah, İmamoğlu Gülten, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Uluslararası Ssoyal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 10

Makale Adı :

 Girit- Minos Uygarlığında Sporlar Ve Görsellerdeki Yansımaları

Yazar Adı :

 Burmaoğlu Gül Eda, İmamoğlu Gülten

Dergi Adı :

 Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 10

Makale Adı :

 Resim Eğitimi Ve Temel Eğitim Öğrencilerinde Umutsuzluk Ve Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 İmamoğlu Gülten

Dergi Adı :

 İdil Sanat Ve Dil Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 5

Makale Adı :

 Sanat Eğitimi Öğrencileri İle Sosyal Bilimler Öğrencilerinin Sürekli Ve Durumluk Kaygılarının Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 İmamoğlu Gülten

Dergi Adı :

 İdil Sanat Ve Dil Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 4

Makale Adı :

 Investigation Of Students’ Views Who Receive Art And Religious Training About Body Image

Yazar Adı :

 İmamoğlu Gülten, Demirtaş Özlem

Dergi Adı :

 International Journal Of Cultural And Social Studies

Özgün Makale

 

2017, 11

Makale Adı :

 Investigation Of Students Views Who Receive Art And Religous Training About Body Image

Yazar Adı :

 İmamoğlu Gülten, Demirtaş Özlem

Dergi Adı :

 International Journal Of Cultural And Social Studies/uluslararası Kültürel Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 11

Makale Adı :

 The Comparison Of Self- Perceptions Of Individuals With And Without Art Education

Yazar Adı :

 İmamoğlu Gülten

Dergi Adı :

 Journal Of Current Researches On Social Sciences

Özgün Makale

 

2017, 10

Makale Adı :

 Scope Miami Beach

Yazar Adı :

 İmamoğlu Gülten

Dergi Adı :

 Rhsanat Dergisi

Özgün Makale

 

2016, 12

Makale Adı :

 Sesan Serbest Sanatçılar 2015 Kataloğu

Yazar Adı :

 İmamoğlu Gülten

Dergi Adı :

 Sesan Serbest Sanatçılar 2015 Kataloğu

Özgün Makale

 

2016, 1

Makale Adı :

 Futbolda Renklerin Sportif Performansa Etkisi/the Effect Of Colors On Sportive Performance İn Football

Yazar Adı :

 İmamoğlu Gülten

Dergi Adı :

 Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2011, 1

Makale Adı :

 Saatchi Online Interviews Showdown S Top Finalists

Yazar Adı :

 İmamoğlu Gülten

Dergi Adı :

 Saatchi Online Magazine

Özgün Makale

 

2011, 1

Makale Adı :

 Rh Sanat Dergisi

Yazar Adı :

 İmamoğlu Gülten

Dergi Adı :

 Rh Art Magazin

Derleme Makale

 

2010, 12

Makale Adı :

 Renklerin Sportif Performansa Etkisi /the Effect Of Colors On Sportive Performance

Yazar Adı :

 İmamoğlu Gülten

Dergi Adı :

 Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Kavramsal Sanat Üzerine

Yazar Adı :

 İmamoğlu Gülten

Dergi Adı :

 Artist Sanat Dergisi

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Gülten İmamoğlu

Yazar Adı :

 İmamoğlu Gülten

Dergi Adı :

 Art And Life Dergisi

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Sol Lewitt Kavramsal Sanat Üzerine Paragraflar

Yazar Adı :

 İmamoğlu Gülten

Dergi Adı :

 Galeri Artist

Derleme Makale

 

2005, 9

Makale Adı :

 Samsun Halkının Gelir Düzeylerine Göre Konu Ve Üslup Bakımından Resim Sanatına Bakış Açısı

Yazar Adı :

 İmamoğlu Gülten

Dergi Adı :

 Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 

2004, 5

Makale Adı :

 Samsun Halkının Cinsiyetlerine Göre Konu Ve Üslup Bakımından Resim Sanatına Bakış Açısı

Yazar Adı :

 İmamoğlu Gülten

Dergi Adı :

 Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 

2004, 5

Makale Adı :

 Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümlerinde Desen Dersinin Sorunlarına Yönelik Bir Araştırma

Yazar Adı :

 İmamoğlu Gülten

Dergi Adı :

 Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2004, 11

Makale Adı :

 İlköğretim Okullarındaki İş Eğitiminin Analizi

Yazar Adı :

 İmamoğlu Gülten

Dergi Adı :

 Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1997

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencilerinin Algılanan Özgürlük Düzeylerinin Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 İmamoğlu Gülten, Gül Mehmet, Küçükibiş Hüseyin Fatih

Etkinlik Adı :

 6th International Conference on Science, Culture, and Sport

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 04

Bildiri Adı :

 Futbol Taraftarlarının Renkleri Kullanımı/Colors Used by Football Fans

Yazar Adı :

 İmamoğlu Gülten, Demirtaş Özlem

Etkinlik Adı :

 6. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi/International Conferense on Science Culture and Sport

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 04

Bildiri Adı :

 Spor ve Güzel Sanat Eğitimi Alan Öğrencilerin Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Demirtaş Özlem, İmamoğlu Gülten, Yamaner Faruk

Etkinlik Adı :

 6. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 04

Bildiri Adı :

 Spor ve Güzel Sanatlar Eğitimli Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Özgürlük Düzeyleri

Yazar Adı :

 İmamoğlu Gülten, Gül Mehmet, Küçükibiş Hüseyin Fatih

Etkinlik Adı :

 6. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 04

Bildiri Adı :

 Spor Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinde Sosyal Görünüş Kaygısı

Yazar Adı :

 İmamoğlu Gülten, Satıcı Arif, Ermiş Egemen, Ermiş Aydan

Etkinlik Adı :

 6. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 04

Bildiri Adı :

 Antik Yunanda Mücadele Sporlarının Görselleri ve Yansımaları

Yazar Adı :

 İmamoğlu Mehmet, İmamoğlu Gülten, Koca Feyzullah

Etkinlik Adı :

 3rd International Eurasian Conference on Sport Education and Society

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 12

Bildiri Adı :

 Antik Yunanda Atlı Sporların ve Biniciliğin Görselleri, Etkileri ve Yorumlamaları

Yazar Adı :

 İmamoğlu Mehmet, İmamoğlu Gülten

Etkinlik Adı :

 3rd International Eurasian Conference on Sport Education and Society

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 12

Bildiri Adı :

 ESKİ ÇAĞ MISIR UYGARLIĞINDA BAZI SPORLARIN VE KOŞU ETKİNLİKLERİNİN GÖRSELLERİ

Yazar Adı :

 İmamoğlu Mehmet, İmamoğlu Gülten

Etkinlik Adı :

 Akşemseddin – Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 12

Bildiri Adı :

 ESKİ ÇAĞLARDAKİ BOKS GÖRSELLERİ VE YAZITLARI ÜZERİNE YORUMLAR

Yazar Adı :

 İmamoğlu Mehmet, İmamoğlu Gülten

Etkinlik Adı :

 Akşemseddin – Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 12

Bildiri Adı :

 Communication Problematiques in Conceptual Arts

Yazar Adı :

 İmamoğlu Gülten

Etkinlik Adı :

 1st International Visual Art Conferance and Exhibition Buca

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2008, 03

Bildiri Adı :

 Kuzey Doğu Akdeniz (Girit-Minos) Uygarlığında Tarihi Sporlar veGörsellerdeki Yansımaları

Yazar Adı :

 Nergiz Cebrail, İmamoğlu Gülten

Etkinlik Adı :

 III. Uluslararası Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 11

Bildiri Adı :

 Sanat ve Din Eğitimi Alan Öğrencilerin Vücut İmajı Hakkındaki Düşüncelerinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 İmamoğlu Gülten, Demirtaş Özlem

Etkinlik Adı :

 2 International Eurasian Conference on Sport, Education, and Society

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 10

Bildiri Adı :

 Sanat ve Din Eğitimi Alan Öğrencilerin Vücut İmajı Hakkındaki Düşüncelerinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 İmamoğlu Gülten, Demirtaş Özlem

Etkinlik Adı :

 2. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 10

Bildiri Adı :

 Antik Yunanda Atlı Sporların ve Biniciliğin Görselleri, Etkileri ve Yorumlamaları

Yazar Adı :

 İmamoğlu Mehmet, İmamoğlu Gülten

Etkinlik Adı :

 3rd International Eurasian Conference Sport Education and Society

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 11

Bildiri Adı :

 Antik Yunanda Mücadele Sporlarının Görselleri ve Yansımaları

Yazar Adı :

 İmamoğlu Mehmet, İmamoğlu Gülten, Koca Feyzullah

Etkinlik Adı :

 3rd International Eurasian Conference Sport Education and Society

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 11

Bildiri Adı :

 Güzel Sanatlar Eğitimi Alan Bireylerde Vücut İmajı, Benlik Tasarımı ve Stres Düzeyi

Yazar Adı :

 İmamoğlu Gülten, Demirtaş Özlem

Etkinlik Adı :

 15 Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2017, 11

Bildiri Adı :

 Güzel Sanatlar Eğitimi Alan Bireylerde Vücut İmajı, Benlik Tasarımı ve Stres Düzeyi

Yazar Adı :

 İmamoğlu Gülten, Demirtaş Özlem

Etkinlik Adı :

 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2017, 11

Bildiri Adı :

 Antik Yunanda Atletizm Etkinlikleri ve Görsellere Yansımaları

Yazar Adı :

 Ermiş Egemen, İmamoğlu Osman, İmamoğlu Gülten

Etkinlik Adı :

 AkşemseddinUluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 09

Bildiri Adı :

 Eski Çağlarda Boks Görselleri ve Yazıtları Üzerine Yorumlar

Yazar Adı :

 İmamoğlu Mehmet, İmamoğlu Gülten

Etkinlik Adı :

 AkşemseddinUluslararasıİnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 09

Bildiri Adı :

 Eski Çağ Mısır Uygarlığında Bazı Sporların ve Koşu Etkinliklerinin Görselleri

Yazar Adı :

 İmamoğlu Mehmet, İmamoğlu Gülten

Etkinlik Adı :

 AkşemseddinUluslararasıİnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 09

Bildiri Adı :

 Antik Yunanda Atletizm Etkinlikleri ve Görsellere Yansımaları

Yazar Adı :

 Ermiş Egemen, İmamoğlu Gülten, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 AkşemseddinUluslararasıİnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 09

Bildiri Adı :

 Spor Eğitimli ve Sedanter Öğrencilerde Beden İmajlarını Algılama Durumu

Yazar Adı :

 Yamaner Emre, İmamoğlu Gülten, Yamaner Gül

Etkinlik Adı :

 AkşemseddinUluslararasıİnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 09

Bildiri Adı :

 Spor Sanat Eğitiminin Sosyalleşmeye Etkisi

Yazar Adı :

 İmamoğlu Gülten, Koca Feyzullah

Etkinlik Adı :

 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 11

Bildiri Adı :

 SPOR VE SANAT EĞİTİMİNİN SOSYALLEŞMEYE ETKİSİ

Yazar Adı :

 İmamoğlu Gülten, Koca Feyzullah

Etkinlik Adı :

 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 11

Bildiri Adı :

 FARKLI ALANLARDA EĞİTİM ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN REKREASYONEL FİZİKSEL AKTİVİTELERE KATILIM ENGELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Yazar Adı :

 Koç Selahattin, İmamoğlu Gülten, Demirtaş Özlem, Gönülateş Süleyman

Etkinlik Adı :

 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongres

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 11

Bildiri Adı :

 HOMEROS DESTANINDA SPORTİF ETKİNLİKLER VE GÖRSELLERİN YORUMLANMASI

Yazar Adı :

 Yamaner Faruk, İmamoğlu Gülten

Etkinlik Adı :

 Akşemseddin-Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 10

Bildiri Adı :

 Spor Eğitimli ve Sedanter Öğrencilerde Beden İmajlarını Algılama Durumu

Yazar Adı :

 Yamaner Emre, İmamoğlu Gülten, Yamaner Gül

Etkinlik Adı :

 Akşemseddin – Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 10

Bildiri Adı :

 Logos and Mascots of The Selected Football Teams

Yazar Adı :

 İmamoğlu Gülten, Yamaner Emre, Kaplan Abdurrahim

Etkinlik Adı :

 The 9 Conference of The International Society for The Social Sciences of Sport

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2017, 10

Bildiri Adı :

 Characteristics and Effects of Mascots in Organizations of Olympic Games and Some World Champions

Yazar Adı :

 İmamoğlu Gülten, Berk Yunus, Yamaner Emre

Etkinlik Adı :

 The 9 Conference of The International Society for The Social Sciences of Sport

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 10

Bildiri Adı :

 Investigation of The Effect of Art, Sport and Religious Education on Body Image/Spor sanat ve Din Eğitiminin Vücut İmajı üzerinde Etkisi

Yazar Adı :

 İmamoğlu Gülten, Demirtaş Özlem

Etkinlik Adı :

 The 9th Conference of The International Society for The Social Sciences of Sport

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 12

Bildiri Adı :

 Geleneksel Güreşlerde Kullanılan Kıyafetler ve Renkler

Yazar Adı :

 İmamoğlu Gülten, Demirtaş Özlem

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Oyunlar- Sporlar Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2017, 12

Bildiri Adı :

 Minder Güreşinde Sembol Logo ve Maskot Kullanımı

Yazar Adı :

 İmamoğlu Gülten, Demirtaş Özlem

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Oyunlar - Sporlar Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2017, 12

Bildiri Adı :

 Yağlı Güreşler ve Estetik

Yazar Adı :

 İmamoğlu Gülten

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Oyunlar- Sporlar Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2017, 12

Bildiri Adı :

 Güreş Kulüpleri ve Görsellik

Yazar Adı :

 İmamoğlu Gülten, Demirtaş Özlem

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Oyunlar- Sporlar Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 12

Bildiri Adı :

 Geleneksel Sporlarda Görsellik ve Etkisi

Yazar Adı :

 İmamoğlu Gülten

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Oyunlar-Sporlar Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2017, 12

Bildiri Adı :

 Minder Güreşinde Sembol, Logo ve Maskot Kullanımı

Yazar Adı :

 İmamoğlu Gülten, Demirtaş Özlem

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Oyunlar-Sporlar Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2017, 12

Bildiri Adı :

 Güreş Kulüpleri ve Görsellik

Yazar Adı :

 İmamoğlu Gülten, Demirtaş Özlem

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Oyunlar-Sporlar Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 12

Bildiri Adı :

 SANATSAL TASVİRLERDE BAZI SPORLARIN KÖKENLERİ

Yazar Adı :

 İmamoğlu Gülten, Gönülateş Süleyman, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellnes kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 04

Bildiri Adı :

 Rekreasyonel Faaliyette Sanat Terapisi

Yazar Adı :

 İmamoğlu Gülten, Demirtaş Özlem, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Herkes için Spor ve Wellnes Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 04

Bildiri Adı :

 SANAT VE SPOR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN UYUM DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Yazar Adı :

 Demirtaş Özlem, İmamoğlu Gülten

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Herkes için Spor ve Wellnes Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 04

Bildiri Adı :

 SPOR VE SANAT EĞİTİMİ ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERDE BOŞ ZAMAN ENGELLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Yazar Adı :

 Demirtaş Özlem, İmamoğlu Gülten, Mumcu Hasan Erdem

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Herkes için Spor ve Wellnes Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 04

Bildiri Adı :

 Rekreasyonel Faaliyette Sanat Terapisi

Yazar Adı :

 İmamoğlu Gülten, Demirtaş Özlem, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Herkes için Spor ve Wellnes Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 04

Bildiri Adı :

 Gardner s Multiple Intelligences

Yazar Adı :

 İmamoğlu Gülten

Etkinlik Adı :

 1st International Conference on Art and Art Exhibition

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2008, 09

Bildiri Adı :

 SPOR BİLİMLERİ, GÜZEL SANATLAR VE EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI

Yazar Adı :

 İmamoğlu Gülten, Satıcı Arif, Ermiş Egemen, Ermiş Aydan

Etkinlik Adı :

 6.Uuslararası Bilim,Kültür ve Spor Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 SCOPE BASEL MIAMI

Proje Konusu :

 SCOPE BASEL SERGİ KATILIMI

25.10.2016

 

04.12.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 12

Proje Adı :

 RESM BÖLÜMÜ RESİM ATÖLYESİ

Proje Konusu :

 RESİM BÖLÜMÜ RESİM AYÖLYE KURULUMU İÇİN ALTYAPI PROJESİDİR

01.12.2015

 

01.12.2016

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 12

Proje Adı :

  İlköğretim Okullarındaki İş Eğitimi nin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Proje Konusu :

 Sanat Eğitimi

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Bilgi Yıl, Ay

Etkinlik Adı :

 ARTSTAGE ART FAIR

Etkinlik Yeri :

 ARTSTAGE SINGAPORE MARINA BAY SANDS, Expo Convention Centre Level 1 Halls A - C

Düzenleyenler :

 SINGAPORE INTERNATIONAL CONTEMPORARY ART SOCIETY Demi Padua,AliEsmaelipour,Gülten İmamoğlu,Keith Haring

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

25.01.2018

 

28.01.2018

 

SİNGAPUR

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

İngilizce

2018, 01

Etkinlik Adı :

 ”X” UNKNOWN

Etkinlik Yeri :

 ENDLESS ART TAKSİM

Düzenleyenler :

 Ahu Akkan, Ayça Ceylan, Bahar Kocaman, Beyza Boynudelik, Burçin Erdi, Deniz Sağdıç, Gülten İmamoğlu, Nadide Akdeniz, Nermin Ülker, Özge Enginöz

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

24.01.2018

 

24.03.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2018, 03

Etkinlik Adı :

 “Farklı Dönemler Farklı Söylemler”

Etkinlik Yeri :

 GALERİFE

Düzenleyenler :

 Mustafa Pilevneli/ Hanefi Yeter / Ergin İnan / Mehmet Güleryüz / Adnan Turani / Mahmut Karatoprak / Dilek Işıksel / Komet / Mustafa Ayaz/ Devrim Erbil / Gürbüz Doğan Ekşioğlu/ Ferruh Başağa / Gülten İmamoğlu/ Gökhan Deniz / Bayram Gümüş / Fevzi Karak

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

24.01.2018

 

17.02.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2018, 02

Etkinlik Adı :

 ENDLESS ART TAKSİM GERÇEK/REALITY 4.0 Olarak Bilinenin Yeniden Sorgulanması,

Düzenleyenler :

 ENDLESS ART GALLERY/HANDE öZDİLİM

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

22.11.2017

 

20.01.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2018, 01

Etkinlik Adı :

 OMU 42. Kuruluş Yıldönümü OMU GSF Öğretim elemanları Sergisi

Etkinlik Yeri :

 OMU Güzel Sanatlar Galerisi Samsun

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

04.04.2017

 

20.04.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

Türkçe

2017, 04

Etkinlik Adı :

 ”SEÇKİLER” Karma Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 F SANAT GALERİSİ

Düzenleyenler :

 Ahmet Yeşil, Derya Özparlak, Devrim Erbil Ekrem Yalçındağ, Ergin İnan, Ertuğrul Ateş, Fevzi Karakoç, Figen Batı, Gülten İmamoğlu, Malik Bulut Gürbüz Dogan Ekşioğlu, Kezban Arca Batıbeki ,Rüçhan Şahinoğlu, Zeynep Akgün

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

25.01.2017

 

16.02.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2017, 02

Etkinlik Adı :

 AHMET YEŞİL ULUSLARARASI RESİM YARIŞMASI

Etkinlik Yeri :

 MERSİN DOĞA KOLEJİ

Düzenleyenler :

 DOĞA KOLEJİ MERSİN

Diğer

 

Ulusal

 

Özgün

 

05.04.2017

 

10.04.2017

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği / Ulusal Yarışmalarda

 

2017, 04

Etkinlik Adı :

 HEPİMİZ AYNI GÜNEŞİN ALTINDAYIZ EĞİTİME DESTEK SERGİSİ

Etkinlik Yeri :

 BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ FULYA SANAT MERKEZİ

Düzenleyenler :

 BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ- ARTCLAN- TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

23.12.2017

 

02.01.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2018, 01

Etkinlik Adı :

 KONUYA YENİDEN BAKMAK

Etkinlik Yeri :

 Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi / İnönü Ünv. Rektörlüğü,

Düzenleyenler :

 İnönü Ünv. Rektörlüğü,

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

07.04.2017

 

07.05.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

Türkçe

2017, 05

Etkinlik Adı :

 III. ART ANKARA SANAT FUARI

Etkinlik Yeri :

 ARTANKARA ATO CONGRESIUM

Düzenleyenler :

 F SANAT GALERİSİ İSTANBUL / ART ANKARA İŞBİRLİĞİ

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

16.03.2017

 

19.03.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

2017, 03

Etkinlik Adı :

 ”ÇAĞIN RUHU/AN”

Etkinlik Yeri :

 F SANAT GALERİSİ

Düzenleyenler :

 F SANAT GALERİSİ

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

24.03.2017

 

22.04.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

2017, 04

Etkinlik Adı :

 PALMARİNA, BODRUM “KOLEKSİYON SERGİLERİ I PALMARİNA BODRUM”, 2 / 2017, MİNE SANAT GALERİSİ,

Etkinlik Yeri :

 PALMARİNA, BODRUM , MİNE SANAT GALERİSİ,

Düzenleyenler :

 Ahu Akkan Ahmet Alankuş Beyza Boynudelik Sabahat Çıkıntaş Fahrettin Duran Özlem Kalkan Erenus Gülten İmamoğlu H.Avni Öztopçu Erkan Yaprakkıran Serdar Yörük Nara Walker

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

06.02.2017

 

28.02.2017

 

Sergiler / Özel Kuruluşlarca Düzenlenen Sergiler

 

2017, 02

Etkinlik Adı :

 ÜAK BÜYÜK BULUŞMA Sergisi , 5 / 2017

Etkinlik Yeri :

 MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ/ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İŞBİRLİĞİ -ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SERGİ SALONU

Düzenleyenler :

 MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ/ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İŞBİRLİĞİ

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

04.05.2017

 

04.06.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

2017, 06

Etkinlik Adı :

 Istanbul Artist 2017/27 TÜYAP Uluslararası Sanat Fuarı

Etkinlik Yeri :

 TÜYAP Kongre Kültür Merkezi İ

Düzenleyenler :

 F SANAT GALERİSİ

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

04.11.2017

 

12.11.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

Türkçe

2017, 11

Etkinlik Adı :

 BU İMZADA SANAT VAR

Etkinlik Yeri :

 PORT ART ANKARA

Düzenleyenler :

 PORT ART

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

02.12.2017

 

20.12.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2017, 12

Etkinlik Adı :

 12. CONTEMPORARY ISTANBUL ART FAIR

Etkinlik Yeri :

 LÜTFİ KIRDAR KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ

Düzenleyenler :

 MARC HACHKEM GALLERY

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

13.09.2017

 

17.09.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

2017, 09

Etkinlik Adı :

 BULUŞMA VII

Etkinlik Yeri :

 GALERİFE

Düzenleyenler :

 GALERİFE

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

21.09.2017

 

23.10.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2017, 10

Etkinlik Adı :

 INNERVISIONS / İÇGÖRÜLER

Etkinlik Yeri :

 GALERİ/MİZ

Düzenleyenler :

 küratör:NEZİH ÇAVUŞOĞLU

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

09.05.2017

 

23.06.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2017, 06

Etkinlik Adı :

 Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 PASSION’HayHill Gallery

Düzenleyenler :

 PASSION’HayHill Gallery

KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)

 

Uluslararası

 

Özgün

 

11.11.2009

 

12.12.2009

 

İNGİLTERE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

İngilizce

2009, 12

Etkinlik Adı :

 ART MEETS FASHION 0:07 / 0:54 MODA VE RESİM SANATININ BULUŞMASI

Etkinlik Yeri :

 KANAL DEŞİFRE / LONDRA /YUNUS EMRE INSTITUDE

Düzenleyenler :

 LONDON YUNUS EMRE INSTITUDE https://www.youtube.com/watch?v=iNpYEyqHT3Q

KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)

 

Uluslararası

 

Özgün

 

25.09.2016

 

25.09.2016

 

İNGİLTERE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

İngilizce

2016, 09

Etkinlik Adı :

 ÇORUM BELEDİYESİ MÜZE GÜLTEN İMAMOĞLU ESER SATIN ALIMI

Etkinlik Yeri :

 ÇORUM BELEDİYESİ GÜZEL SANATLAR MÜZESİ

Diğer

 

Ulusal

 

Özgün

 

20.05.2016

 

20.05.2016

 

TÜRKİYE

 

Koleksiyon / Resmi Koleksiyonlar

 

2016, 05

Etkinlik Adı :

 FİGEN- MEHMET BAZ KOLEKSİYONU https://www.youtube.com/watch?v=WP8zGusUdio

Etkinlik Yeri :

 EKOL SANAT GALERİSİ https://www.youtube.com/watch?v=WP8zGusUdio

Düzenleyenler :

 EKOL SANAT GALERİSİ https://www.youtube.com/watch?v=WP8zGusUdio

KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)

 

Ulusal

 

Özgün

 

15.04.2016

 

15.04.2016

 

TÜRKİYE

 

Gösteriler / Multivizyon Gösterileri

 

Türkçe

2016, 04

Etkinlik Adı :

 GÜLTEN İMAMOĞLU/ ATÖLYE GALERİ NİŞANTAŞI https://www.youtube.com/watch?v=Gz2Q7lxV8Rg

Etkinlik Yeri :

 ÇAMLICA TV 3 https://www.youtube.com/watch?v=Gz2Q7lxV8Rg

Düzenleyenler :

 ÇAMLICA TV https://www.youtube.com/watch?v=Gz2Q7lxV8Rg

KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)

 

Ulusal

 

Özgün

 

02.10.2016

 

02.10.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

Türkçe

2016, 10

Etkinlik Adı :

 "BRAHA-BEREKET" https://www.youtube.com/watch?v=tpQUZHsZJTA

Etkinlik Yeri :

 IMOGA CHANNEL https://www.youtube.com/watch?v=tpQUZHsZJTA

Düzenleyenler :

 GALERİ FE, ISTANBUL https://www.youtube.com/watch?v=tpQUZHsZJTA

KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)

 

Ulusal

 

Özgün

 

20.01.2016

 

20.01.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

Türkçe

2016, 01

Etkinlik Adı :

 ART MEETS FASHION PROJECT" https://www.tv8.com.tr/magazin-8-extra/magazin-8-extra-25092016-13715-video-2.htm

Etkinlik Yeri :

 TV8/ LONDON https://www.tv8.com.tr/magazin-8-extra/magazin-8-extra-25092016-13715-video-2.htm

Düzenleyenler :

 TV 8 / YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ https://www.tv8.com.tr/magazin-8-extra/magazin-8-extra-25092016-13715-video-2.htm

KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)

 

Ulusal

 

Özgün

 

25.09.2016

 

25.09.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

Türkçe

2016, 09

Etkinlik Adı :

 GALERİ FE "BULUŞMALAR 6" KARMA SERGİ https://www.youtube.com/watch?v=LcTbMlzlcwo

Etkinlik Yeri :

 GALERİ FE İSTANBUL https://www.youtube.com/watch?v=LcTbMlzlcwo

Düzenleyenler :

 GALERİ FE https://www.youtube.com/watch?v=LcTbMlzlcwo

KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)

 

Ulusal

 

Karma

 

03.11.2016

 

03.11.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2016, 11

Etkinlik Adı :

 "BRAHA / BEREKET" https://www.youtube.com/watch?v=_Oj2AjBd8xI

Etkinlik Yeri :

 ARTTV COM/ EKAVART TV https://www.youtube.com/watch?v=_Oj2AjBd8xI

Düzenleyenler :

 EKAVART TV-GÜLTEN İMAMOGLU-GALERİ FE https://www.youtube.com/watch?v=_Oj2AjBd8xI

KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)

 

Ulusal

 

Özgün

 

17.01.2016

 

17.01.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

Türkçe

2016, 01

Etkinlik Adı :

 4 Çağdaş Usta Resim Sergisi Tanıtımı https://www.youtube.com/watch?v=wjEukIl8lDo

Etkinlik Yeri :

 ÇAMLICA TV3 https://www.youtube.com/watch?v=wjEukIl8lDo

Düzenleyenler :

 ÇAMLICA TV https://www.youtube.com/watch?v=wjEukIl8lDo

KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)

 

Ulusal

 

Özgün

 

05.03.2016

 

05.03.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2016, 03

Etkinlik Adı :

 "IŞIĞA DOĞRU"EKOL SANAT GALERİSİ https://www.youtube.com/watch?v=6810HP69Pjw

Etkinlik Yeri :

 EKAVART TV https://www.youtube.com/watch?v=6810HP69Pjw

Düzenleyenler :

 EKOL SANAT GALERİSİ/ EKAVART TV https://www.youtube.com/watch?v=6810HP69Pjw

KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)

 

Ulusal

 

Özgün

 

18.04.2016

 

18.04.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

Türkçe

2016, 04

Etkinlik Adı :

 "ART MEETS FASHION EXHIBITION"

Etkinlik Yeri :

 YUNUS EMRE KULTUR MERKEZİ

Düzenleyenler :

 KURATOR: ZEYNEP OBER GÜLTEN İMAMOĞLU & ERTUĞRUL ATEŞ

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

15.09.2016

 

19.09.2016

 

İNGİLTERE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

2016, 09

Etkinlik Adı :

 ART MEETS FASHION https://www.youtube.com/watch?v=eHU0wqUvWRM

Etkinlik Yeri :

 NEW MUSIC MARKETING

Düzenleyenler :

 ZEYNEP OBER CONSULTING

KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)

 

Uluslararası

 

Özgün

 

27.09.2016

 

27.09.2016

 

İNGİLTERE

 

Gösteriler / Multivizyon Gösterileri

 

İngilizce

2016, 09

Etkinlik Adı :

 EKAVART TV PROGRAMI

Etkinlik Yeri :

 EKOL SANAT GALERİSİ

Düzenleyenler :

 EKAVART TV

KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)

 

Ulusal

 

Özgün

 

18.04.2015

 

31.12.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

Türkçe

2015, 12

Etkinlik Adı :

 SCOPE -BASEL ART FAIR

Etkinlik Yeri :

 MIAMI BEACH SCOPE

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

29.11.2016

 

04.12.2016

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

Sanatsal Etkinlikler

 

2016, 12

Etkinlik Adı :

 "ART MEETS FASHION"

Etkinlik Yeri :

 YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZİ 2 SAATLİK KOLEKSİYON DEFİLESİ 2 GÜNLÜK CANSIZ MANKEN SUNUMU

Düzenleyenler :

 MODA TASARIMCI: ZEYNEP KARTAL KÜRATÖR: ZEYNEP DERVİŞOĞLU OBER YARDIMCI TASARIMCI: ROSSI BARBAROSS YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZİ

Diğer

 

Uluslararası

 

Özgün

 

15.09.2016

 

16.09.2016

 

İNGİLTERE

 

Koleksiyon / Kumaş Tasarımı (Koleksiyonu)

 

İngilizce

2016, 09

Etkinlik Adı :

 GÜZEL SANATLAR LİSELERİ ARASI "ALTIN ÇİZGİ ULUSAL RESİM YARIŞMASI"

Diğer

 

Ulusal

 

Özgün

 

05.04.2016

 

15.04.2016

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği

 

2016, 04

Etkinlik Adı :

 ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ ULUSAL SANAT ÇALIŞTAYI

Etkinlik Yeri :

 ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ PLASTİK SANATLAR MÜZE PROJESİ

Düzenleyenler :

 ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

25.04.2016

 

29.04.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

Türkçe

2016, 04

Etkinlik Adı :

 YAZ SEÇKİSİ

Etkinlik Yeri :

 GALERİFE

Düzenleyenler :

 GALERİFE

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

18.06.2016

 

30.07.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

2016, 07

Etkinlik Adı :

 “BULUŞMA VI”

Etkinlik Yeri :

 GALERİFE

Düzenleyenler :

 GALERİFE

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

06.10.2016

 

12.11.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2016, 11

Etkinlik Adı :

 "93. YILINDA CUMHURİYET SERGİSİ"

Etkinlik Yeri :

 Şevket Sabancı Kültür Merkezİ

Düzenleyenler :

 PORTAKAL ÇİÇEĞİ SANAT KOLONİSİ / BODRUM BELEDİYESİ

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

29.10.2016

 

31.12.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2016, 12

Etkinlik Adı :

 TÜRK SANATI USTALARI SERGİSİ

Etkinlik Yeri :

 SAKARYA DEVLET GÜZEL SANATLAR GALERİSİ KURATÖR: YAHŞİ BARAZ

Düzenleyenler :

 SAKARYA BELEDİYESİ / GALERİ BARAZ

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

29.03.2016

 

29.04.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

Türkçe

2016, 04

Etkinlik Adı :

 DREAMING OF...

Düzenleyenler :

 ABRA GALLERY MIAMI

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

16.05.2016

 

10.06.2016

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

İngilizce

2016, 06

Etkinlik Adı :

 FIGURATIVE vs ABSTRACT

Etkinlik Yeri :

 Abra Gallery

Düzenleyenler :

 Abra Gallery

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

29.09.2016

 

14.10.2016

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

İngilizce

2016, 10

Etkinlik Adı :

 "ALLEGRO"

Düzenleyenler :

 ISD ART GALLERY-BODRUM

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

09.07.2016

 

31.10.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

2016, 10

Etkinlik Adı :

 4 ÇAĞDAŞ USTA

Etkinlik Yeri :

 A ARTGALERİ -TEVFİK PAŞA KONAĞI

Düzenleyenler :

 KURATÖR: GÜLSELİ İNAL

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

10.03.2016

 

30.03.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2016, 03

Etkinlik Adı :

 "GÜLTEN İMAMOĞLU SERGİSİ"

Etkinlik Yeri :

 KİŞİSEL SERGİ

Düzenleyenler :

 ÇORUM BELEDİYESİ

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

08.04.2016

 

28.04.2016

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

2016, 04

Etkinlik Adı :

 "Braha-Bereket"

Etkinlik Yeri :

 Kişisel Sergi ve SÖYLEŞİ

Düzenleyenler :

 Galeri FE,

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

14.01.2016

 

06.02.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

Türkçe

2016, 02

Etkinlik Adı :

 NEOPERFORMANS

Etkinlik Yeri :

 ÇAĞSAŞ SANATLAR KÜLTÜR MERKEZİ

Düzenleyenler :

 TÜSGAD

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

21.12.2015

 

21.12.2015

 

TÜRKİYE

 

Kuratörlük

 

Türkçe

2015, 12

Etkinlik Adı :

 NEOPERFORMANS/SOUNDPAİNTİNG

Etkinlik Yeri :

 ÇAĞDAŞ SANATLAR KÜLTÜR MERKEZİ

Düzenleyenler :

 OMU GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

21.12.2015

 

21.12.2015

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Etkinlikler

 

Türkçe

2015, 12

Etkinlik Adı :

 OMÜ Güzel Sanatlar Fak. Öğretim Elemanları Sergisi

Etkinlik Yeri :

 OMU GSF SErgi Salonu

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

01.04.2015

 

20.04.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2015, 04

Etkinlik Adı :

 MOONLIGHT II

Etkinlik Yeri :

 GALLERY NK

Düzenleyenler :

 GALLERY NK

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

11.07.2015

 

30.07.2015

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

İngilizce

2015, 07

Etkinlik Adı :

 EXHIBITION

Etkinlik Yeri :

 SPECTRUM ART FAIR

Düzenleyenler :

 NKART GALLERY WASHINGTON DC

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

02.12.2015

 

06.12.2015

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

2015, 12

Etkinlik Adı :

 II Ankara Sanat BUluşması

Etkinlik Yeri :

 Çağdaş Sanatlar Merkezi

Düzenleyenler :

 TÜSGAD

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

19.12.2015

 

26.12.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2015, 12

Etkinlik Adı :

 FİGEN -MEHMET BAZ KOLEKSİYON SERGİSİ

Etkinlik Yeri :

 EKOL SANAT GALERİSİ

Düzenleyenler :

 EKOL SANAT GALERİSİ

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

06.06.2015

 

06.08.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2015, 08

Etkinlik Adı :

 91. YILINDA RENKLER CUMHURİYETİ

Etkinlik Yeri :

 ŞİŞLİ BELEDİYESİ SERGİ SALONU

Düzenleyenler :

 GALERİCİLER DERNEĞİ - ŞİŞLİ BELEDİYESİ

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

29.10.2015

 

29.11.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2015, 11

Etkinlik Adı :

 KARMA SERGİ

Etkinlik Yeri :

 KAV SANAT GALERİ

Düzenleyenler :

 KAV SANAT GALERİSİ

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

10.08.2015

 

10.09.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2015, 09

Etkinlik Adı :

 KENTLER VE ÇOCUKLAR

Etkinlik Yeri :

 İZMİR

Düzenleyenler :

 YARATICI ÇOCUKLAR DERNEĞİ

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

24.05.2015

 

06.06.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2015, 06

Etkinlik Adı :

 ULUSLARARASI YALNIZCA BARIŞA TARAFIZ KÜLTÜR ve SANAT DERNEĞİ

Etkinlik Yeri :

 Nar Ekolojik Eğitim Oteli

Düzenleyenler :

 ULUSLARARASI YALNIZCA BARIŞA TARAFIZ KÜLTÜR ve SANAT DERNEĞİ

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

19.12.2015

 

22.12.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Sanat Sempozyumları / Sempozyuma Katılım

 

Türkçe

2015, 12

Etkinlik Adı :

 CONTEMPORARY ISTANBUL

Etkinlik Yeri :

 CONTEMPORARY ISTANBUL LÜTFİ KIRDAR KONGRE KÜLTÜR MERKEZİ

Düzenleyenler :

 GALERİ BARAZ

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

12.11.2014

 

16.11.2014

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

Türkçe

2014, 11

Etkinlik Adı :

 ISTANBUL

Etkinlik Yeri :

 SOFRA LONDON ISTANBUL

Düzenleyenler :

 SOFRA LONDON

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

11.06.2015

 

11.10.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

Türkçe

2015, 10

Etkinlik Adı :

 ARTEXPO ART FAİR

Etkinlik Yeri :

 PIER 94

Düzenleyenler :

 NK ART GALLERY WASHINGTON DC

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

23.04.2015

 

26.04.2015

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

İngilizce

2015, 04

Etkinlik Adı :

 IŞIĞA DOĞRU

Etkinlik Yeri :

 EKOL SANAT GALERİSİ İZMİR

Düzenleyenler :

 EKOL SANAT GALERİSİ

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

18.04.2015

 

18.05.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

Türkçe

2015, 05

Etkinlik Adı :

 ‘BİR KIRMIZI BİN DÜŞ’ Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 ‘Bir Kırmızı Bin Düş’ Altanay Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 Altanay Sanat Galerisi

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

Türkçe

Etkinlik Adı :

 İKİ YÜREK İKİ DOKUNUŞ

Etkinlik Yeri :

 CASA DEL ARTE BODRUM

Düzenleyenler :

 CASA DEL ARTE BODRUM

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

Türkçe

Etkinlik Adı :

 ORGANİK METASTRATA

Etkinlik Yeri :

 KAV SANAT GALERİSİ

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

02.04.2014

 

02.05.2014

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

Türkçe

2014, 05

Etkinlik Adı :

 Hermoafrodias

Etkinlik Yeri :

 Kişisel Sergi

Düzenleyenler :

 ARTGALERİM BEBEK

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

24.02.2014

 

25.03.2014

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

Türkçe

2014, 03

Etkinlik Adı :

 'Anadolu Tanrıçaları’ Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 ArtExpo Art Fair

Düzenleyenler :

 ArtExpo Art Fair

Uluslararası

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

İngilizce

Etkinlik Adı :

 Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 'AURORA’ Samsun Ticaret Merkezi

Düzenleyenler :

 Samsun Ticaret Merkezi

Ulusal

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

Türkçe

Etkinlik Adı :

 ’SudaGiz’ Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 ArtForum Sanat Fuarı, Art&Life Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 Art&Life Sanat Galerisi

Ulusal

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

Türkçe

Etkinlik Adı :

 'SÜRGÜN’ Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Garage of Art

Düzenleyenler :

 ‘SÜRGÜN’Garage of Art

Ulusal

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

Türkçe

Etkinlik Adı :

 Anatolian Colours’54. Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Anatolian Colours’54. Sausalito Art Festival

Düzenleyenler :

 54. Sausalito Art Festival

Uluslararası

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

İngilizce

Etkinlik Adı :

 'ARINMA’ Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 'ARINMA’ Art&Life Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 Art&Life Sanat Galerisi

Ulusal

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

Türkçe

Etkinlik Adı :

 Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 ‘SOLARİS’ Modernist

Düzenleyenler :

 SOLARİS’ Modernist

Ulusal

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

Türkçe

Etkinlik Adı :

 Kişisel Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 ArtExpo Art Fair, Mandalay Bay Convention Center

Düzenleyenler :

 ArtExpo Art Fair

Uluslararası

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

İngilizce

Etkinlik Adı :

 ArtExpo Art Fair, Jacop Javits Center

Etkinlik Yeri :

 Kişisel Resim Sergisi

Düzenleyenler :

 Jacop Javits Center

Uluslararası

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

İngilizce

Etkinlik Adı :

 1st International Juried Art and Design Exhibition,

Etkinlik Yeri :

 Atakum Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 OMU GSF ÖĞRETİM ELEMANLARI

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

05.10.2018

 

07.10.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2018, 10

Etkinlik Adı :

 ENGROSS

Etkinlik Yeri :

 Gallery-B

Düzenleyenler :

 Gulten Imamoglu Nadia Arditi Claudia Capelle Eric Westbrook Nihal Kececi Nihal Kececi Eric Westbrook Claudia Cappelle

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

10.10.2018

 

03.11.2018

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

2018, 11

Etkinlik Adı :

 ARTİST 2018/ 28 TUYAP SANAT FUARI

Etkinlik Yeri :

 TÜYAP KONGRE ULUSLARARASI KONGRE KÜLTÜR MERKEZİ

Düzenleyenler :

 GALERİ BARAZ TÜYAP

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

10.11.2018

 

18.11.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

Türkçe

2018, 11

Etkinlik Adı :

 THE MIRROR REFLECTING

Etkinlik Yeri :

 Saphira Ventura Gallery New York

Düzenleyenler :

 Saphira Ventura Gallery New York Geraldine Laly Gulten Imamoglu Bui Kristjanson Lilian Souto Amaro Neil Kerman

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

15.11.2018

 

26.11.2018

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

İngilizce

2018, 11

Etkinlik Adı :

 GALLERY NK 5 TH YEARS EXHIBITION

Etkinlik Yeri :

 GALLERY NK WASHINGTON DC

Düzenleyenler :

 GALLERY NK CURATÖR : NİHAL KEÇECİ

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

20.11.2018

 

30.11.2018

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

İngilizce

2018, 11

Etkinlik Adı :

 ART -SUM-MER MER

Etkinlik Yeri :

 Kempinski Hotel Bodrum

Düzenleyenler :

 ArtGalerim Bebek Curatör: Özlem Alıcı

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

15.06.2018

 

30.10.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2018, 10

Etkinlik Adı :

 YAZ DÖNENCESİ

Etkinlik Yeri :

 GALERİ FE

Düzenleyenler :

 GALERİ FE

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

31.05.2018

 

28.07.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

2018, 07

Etkinlik Adı :

 GÜNCEL SEÇKİ-MİZ

Etkinlik Yeri :

 ART GALERİM BEBEK

Düzenleyenler :

 ART GALERİM BEBEK CURATÖR: ÖZLEM ALICI

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

07.06.2018

 

07.10.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Özel Kuruluşlarca Düzenlenen Sergiler

 

Türkçe

2018, 10

Etkinlik Adı :

 GÜLTEN İMAMOĞLU VE ÖĞRENCİLERİ SERGİSİ

Etkinlik Yeri :

 RH SANAT GALERİSİ

Düzenleyenler :

 RH SANAT GALERİSİ CURATÖR: GÜLTEN İMAMOĞLU

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

16.03.2018

 

31.03.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

Türkçe

2018, 03

Etkinlik Adı :

 GÜNCEL SEÇKİ-MİZ

Etkinlik Yeri :

 ART GALERİM BEBEK

Düzenleyenler :

 ART GALERİM BEBEK CURATOR: ÖZLEM ALICI

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

10.10.2018

 

10.12.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Özel Kuruluşlarca Düzenlenen Sergiler

 

Türkçe

2018, 12

Etkinlik Adı :

 Lebriz Sanatçıları Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 TC Istanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 İstanbul Kültür Üniversitesi, Lebriz

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

14.03.2018

 

04.04.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

Türkçe

2018, 04

Bilgi Yıl, Ay

Tasarım Adı :

 Art meets fashion

Tasarım Özeti :

 Londra'da Yunus Emre Enstitüsünde sunulan Defilenin "Kumaş Tasarımında" kullanılan eserler tarafımdan gerçekleştirildi.

Tasarım Sahipleri :

 Gülten İmamoğlu

Uluslararası

 

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2016, 09

Tasarım Adı :

 SESAN 2015 KATALOĞU KAPAK TASARIMI

Tasarım Sahipleri :

 Gülten İmamoğlu

Uluslararası

 

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2016, 12

Tasarım Adı :

 Rh+Sanat Dergisi Kasım 2016 kapak tasarımnda kullanılan "Başka Tanrılar"adlı Sanat Eseri Tasarımı

Tasarım Sahipleri :

 Gülten İmamoğlu

Uluslararası

 

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2016, 11

Tasarım Adı :

 GÜLTEN İMAMOĞLU SERGİ KATALOĞU

Tasarım Sahipleri :

 Ekol Sanat Galerisi

Uluslararası

 

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2015, 04

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 Gold Medal Turkey Passion, Courage, Commitment, Success, Excellence Virtue, Spirit, ABI-ABD

2011

 

ABI-ABD

 

Diğer

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

2011

Ödül Adı :

 “Fall Harvest” , 1st 2011 Showcase Winner

2011

 

Artslant Contemporary Art Network

 

Diğer

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

2011

Ödül Adı :

 “Forbidden” 5th 2010 Showcase JURIED Winner

2010

 

Artslant Contemporary Art Network,

 

Diğer

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

2010

Ödül Adı :

 ” Banished to Loneliness” , May 2009 Showcase Winner

2009

 

Artslant Contemporary Art Network

 

Diğer

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

2009

Ödül Adı :

 “Uluslararası Alanda Başarılı Akademisyen”

2010

 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2010

Ödül Adı :

 Professional Painting Finallist Award

2009

 

London International Creative Competition(LICC)

 

Diğer

 

İNGİLTERE

2009

Ödül Adı :

 ELELE YILIN PLASTİK SANATLAR ALANINDA YILIN KADINI(RESİM)

Ödül Açıklama :

 PLASTİK SANATLAR ALANINDA HER ALANDAN BİRER ADAY SEÇİLDİ. RESİM DALINDA ADAY SEÇİLDİM

2014

 

Alanında özel kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Bilim - Sanat Ödülleri


ELELE MAGAZİN

 

Diğer

 

TÜRKİYE

2014

Ödül Adı :

 2011 WOMEN OF THE YEAR

2011

 

Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan ödül

 

Bilim - Sanat Ödülleri


AMERICAN BIOGRAPHY CENTER

 

Kamu

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

2011

Ödül Adı :

 TOPLUM VE MESLEĞE KATKI ÖDÜLÜ

2014

 

Alanında özel kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Bilim - Sanat Ödülleri


SAMSUN ILKADIM ROTARY KULÜBÜ

 

Sivil Toplum Kuruluşu

 

TÜRKİYE

2014

Ödül Adı :

 TOKATIN EN'LERİ SANAT ÖDÜLÜ

2015

 

Alanında özel kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Bilim - Sanat Ödülleri


TOKAT KÜLTÜR DERGİSİ

 

Diğer

 

TÜRKİYE

2015

Ödül Adı :

 Poster

Ödül Açıklama :

 Symbol, Logo and Mascot Use in Modern Wrestling

2017

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Bilim - Sanat Ödülleri


MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2017

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 International Journal Of Interdiciplinary And İntercultural Art

Uluslararası

 

Dergi

 

International Journal Of Interdiciplinary And İntercultural Art

 

İngilizce

 

art

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Milli Eğitim Üç Aylık Eğitim Ve Sosyal Bilimler Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Milli Eğitim Üç Aylık Eğitim Ve Sosyal Bilimler Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

SCI

 
Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 İlköğretim okullarında (9-12 yaş) görsel sanatlar dersi kapsamında renk bilgisinin kavratılmasındaki sorunlar ve çözüm önerileri

Yazar :

 Fatih Mehmet AKYILDIZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2006

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2006

Tez Adı :

 İlköğretim öğrencileinin resim-iş dersine olan ilgi düzeyleri

Yazar :

 Emire ÖZTÜRK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2007

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2007

Tez Adı :

 Resim-iş eğitimi bağlamında Anadolu güzel sanatlar liselerinin kuruluş amaçları, bugünkü durumu, karşılaşılan sorunlar ve öneriler

Yazar :

 Serdar SEVİNÇ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2005

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2005

Tez Adı :

 Ortaöğretim öğrencilerinin resim dersi başarı düzeyi ve ilgilerinin incelenmesi

Yazar :

 Engin GÜNEY

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2006

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2006

Tez Adı :

 Bilim ve sanat merkezlerine devam eden 7-11 yaş üstün yetenekli çocuklara verilecek sanat eğitiminin niteliği

Yazar :

 Burak YAVUZYILMAZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2012

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2012

Tez Adı :

 İlköğretim ıı. basamak fen bilgisi ders kitaplarında kullanılan görsellerin biçim ve içerik yönünden incelenmesi

Yazar :

 Evren TURAL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2007

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2007

Tez Adı :

 Postyapısal bağlamda Muhammed siyah kalem minyatürleri

Yazar :

 Funda AKSÜT

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2019

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 RESİM SANATINDA DERRIDA ETKİSİ: YAPISÖKÜM

Yazar :

 Kübra YILDIZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Güzel Sanatlar Enstitüsü

 

Resim Anasanat Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Rezonans Kanunu Bağlamında Resim Sanatı

Yazar :

 Onur YENİDOĞAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Güzel Sanatlar Enstitüsü

 

Resim Anasanat Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Mezuniyet Proje Uygulama

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-26 16:16:11

 

2017-09-26 16:16:11

 

2016-2017

Ders Adı :

 Disiplinler Arası Sanat

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-26 15:18:34

 

2017-09-26 15:18:34

 

2016-2017

Ders Adı :

 Resim Atölye Iv

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-26 15:17:20

 

2017-09-26 15:17:20

 

2016-2017

Ders Adı :

 Resim Atölye Iıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-26 15:16:50

 

2017-09-26 15:16:50

 

2016-2017

Ders Adı :

 Resim Atölye Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-26 15:16:35

 

2017-09-26 15:16:35

 

2016-2017

Ders Adı :

 Mezuniyet Proje Geliştirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-26 16:15:47

 

2017-09-26 15:15:02

 

2016-2017

Ders Adı :

 Resim Atölye

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-26 15:14:16

 

2017-09-26 15:14:16

 

2014-2015

Ders Adı :

 Resim Atölye I

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-26 15:16:13

 

2017-09-26 15:14:16

 

2016-2017

Ders Adı :

 Çizim I

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-26 16:22:02

 

2017-09-26 15:13:27

 

2016-2017

Ders Adı :

 Çizim Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-26 16:18:21

 

2017-09-26 15:13:27

 

2014-2015

Ders Adı :

  Deneysel Sanat

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-26 16:19:14

 

2017-09-26 15:12:43

 

2014-2015

Ders Adı :

 Deneysel Sanat

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-26 15:18:14

 

2017-09-26 15:12:43

 

2016-2017

Ders Adı :

 Çizim I

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-26 16:18:35

 

2016-01-06 22:24:58

 

2014-2015

Ders Adı :

 Çizim I

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-06 22:24:58

 

2016-01-06 22:24:58

 

2015-2016

Ders Adı :

 Resim Atölye I

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2017-09-26 16:19:27

 

2016-01-06 22:16:33

 

2014-2015

Ders Adı :

 Resim Atölye I

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2016-01-06 22:16:33

 

2016-01-06 22:16:33

 

2015-2016

Ders Adı :

 Res 705 Resim Atölye Öğretim Yöntemleri (Biçimlendirme)

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-11 00:34:41

 

2014-02-11 00:34:41

 

2010-2011

Ders Adı :

 Ras 302 Resim-Iv

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-11 00:34:12

 

2014-02-11 00:34:12

 

2010-2011

Ders Adı :

 Ras 202 Resim-Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-11 00:33:54

 

2014-02-11 00:33:54

 

2010-2011

Ders Adı :

 Rsa 104 Desen-Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-11 00:33:38

 

2014-02-11 00:33:38

 

2010-2011

Ders Adı :

 Res 706 Resim Atölye Öğretim Yöntemleri (İfade)

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-11 00:33:20

 

2014-02-11 00:33:20

 

2010-2011

Ders Adı :

 Ras 301 Resim-Iıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-11 00:32:55

 

2014-02-11 00:32:55

 

2010-2011

Ders Adı :

 Ras 201 Resim-I

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-11 00:32:38

 

2014-02-11 00:32:38

 

2010-2011

Ders Adı :

 Rsa 103 Desen-I

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-11 00:32:17

 

2014-02-11 00:32:17

 

2010-2011

Ders Adı :

 Res 732 Kentsel Alana Müdahale

Doktora

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-11 00:31:49

 

2014-02-11 00:31:49

 

2009-2010

Ders Adı :

 Res 706 Resim Atölye Öğretim Yöntemleri (İfade)

Doktora

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-11 00:31:30

 

2014-02-11 00:31:30

 

2009-2010

Ders Adı :

 Res 604 Sanat Eserlerini İnceleme

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-11 00:31:12

 

2014-02-11 00:31:12

 

2009-2010

Ders Adı :

 Ras 302 Resim-Iv

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2014-02-11 00:30:53

 

2014-02-11 00:30:53

 

2009-2010

Ders Adı :

 Ras 202 Resim-Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-11 00:30:36

 

2014-02-11 00:30:36

 

2009-2010

Ders Adı :

 Rsa 104 Desen-Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-11 00:30:20

 

2014-02-11 00:30:20

 

2009-2010

Ders Adı :

 Res 705 Resim At. Ö. Y. B.

Doktora

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-11 00:29:45

 

2014-02-11 00:29:45

 

2009-2010

Ders Adı :

 Res 631 Sanat Ortamı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-11 00:29:11

 

2014-02-11 00:29:11

 

2009-2010

Ders Adı :

 Res 603 Desen Öğretim Yöntemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-11 00:28:50

 

2014-02-11 00:28:24

 

2009-2010

Ders Adı :

 Ras 301 Resim-Iıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2014-02-11 00:28:01

 

2014-02-11 00:28:01

 

2009-2010

Ders Adı :

 Ras 201 Resim-I

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-11 00:27:39

 

2014-02-11 00:27:39

 

2009-2010

Ders Adı :

 Rsa 103 Desen-I

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-11 00:27:11

 

2014-02-11 00:27:11

 

2009-2010

2019
 • 2016

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Enstitüsü

  Resim (Yl) (Tezli)

 • 2015

  Enstitü Müdürü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Enstitüsü

 • 2013

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

 • 2011
  - 2012

  Enstitü Müdürü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Enstitüsü

 • 2010
  - 2013

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

 • 2010
  - 2011

  Enstitü Müdür Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Enstitüsü

 • 2008
  - 2009

  Enstitü Müdür Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Enstitüsü

 • 2005
  - 2010

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

 • 1999
  - 2005

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

 • 1998
  - 1999

  Öğretim Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

 • 1992
  - 1998

  Araştırma Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

Ders Notları

Ders Notu Bulunamadı!

Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr