İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: hacere@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı Nöroloji
Öğrenim Bilgileri
Tıpta Uzmanlık Ankara Üniversitesi
Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Tıp Fakültesi, 1997 -
Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Acute Aphasia Due To Percheron Artery Occlusion

Yazar Adı :

 Erdem Tilki Hacer, Er Didem, İncesu Lütfi

Dergi Adı :

 Acute Aphasia Due To Percheron Artery Occlusion

Özgün Makale

 

2020

Makale Adı :

 Chronic İnflammatory Demyelinating Polyneuropathy Mimicking Symptoms Of İntracranial Hypertension

Yazar Adı :

 Akpınar Çetin, Erdem Tilki Hacer, Şahin Hüseyin, Taner Özbenli

Dergi Adı :

 Eur J Health Sci

Özgün Makale

 

2016, 1

Makale Adı :

 Vı Kranial Sinir Felci Ayırıcı Tanısında Duane Sendromu

Yazar Adı :

 Erdem Tilki Hacer

Dergi Adı :

 Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi

Bilirkişi Raporu vb.

 

2015, 9

Makale Adı :

 Evaluation Of Nerve Conduction Studies İn Obese Children With Insulin Resistance Or Impaired Glucose Tolerance

Yazar Adı :

 İnce Hülya, Taşdemir Haydar Ali, Aydın Hasan Murat, Hamit Özyürek, Erdem Tilki Hacer

Dergi Adı :

 J Child Neurol.

Özgün Makale

 

2015, 7

Makale Adı :

 A Case Of Pıtuıtary Apoplexy Accompanıed Wıth Isolated Abducens Nerve Paralysıs And Hıgh Fever

Yazar Adı :

 Erdem Tilki Hacer

Dergi Adı :

 Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi

Bilirkişi Raporu vb.

 

2015, 5

Makale Adı :

 Bıckerstaff Beyin Sapı Ensefaliti Bir Olgu Sunumu

Yazar Adı :

 Erdem Tilki Hacer

Dergi Adı :

 Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi

Bilirkişi Raporu vb.

 

2015, 1

Makale Adı :

 Axon Count And Sympathetic Skin Responses İn Lumbosacral Radiculopathy

Yazar Adı :

 Erdem Tilki Hacer, Coskun Melek, Ünal Akdemir Neslihan, İncesu Lütfi

Dergi Adı :

 J Clin Neurol.

Özgün Makale

 

2014, 1

Makale Adı :

 Bilateral Ulnar Palsi İle Ortaya Çıkan Basınca Hassas Herediter Nöropati Olgusu

Yazar Adı :

 Bayrak O, Erdem Tilki H

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Clinical And Electrophysiologic Findings İn Dialysis Patients

Yazar Adı :

 Erdem Tilki Hacer, Akpolat Tekin, Coşkun Melek, Stalberg Erik

Dergi Adı :

 Journal Of Electromyography And Kinesiology

Özgün Makale

 


2009, 6

Makale Adı :

 Carcinoid Tumor-Associatedparaneoplastic Polyneuropathy That Mimics Guillain-Barre Syndrome.

Yazar Adı :

 Erdem Tilki Hacer, Akpınar Cetin Kursat, Şahin Hüseyin, Taner Özbenli

Dergi Adı :

 Noro Psikiyatrars

Özgün Makale

 

2009, 12

Makale Adı :

 Sympathetic Skin Response And Axon Count İn Carpal Tunnel Syndrome

Yazar Adı :

 Bayrak Ao, Tilki He, Coşkun M

Dergi Adı :

 J Electromyogr Kinesiol

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Sympathetic Skin Response And Axon Count İn Carpal Tunnel Syndrome

Yazar Adı :

 Bayrak Ao, Tilki He, Coşkun M

Dergi Adı :

 J Clin Neurophysiol

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Ultrasonography İn Carpal Tunnel Syndrome Comparison With Electrophysiological Stage And Motor Unit Number Estimate

Yazar Adı :

 Bayrak Ik, Bayrak Ao, Tilki He, Nural Ms, Sunter T

Dergi Adı :

 Muscle Nerve.

Özgün Makale

 

2007, 3

Makale Adı :

 Ultrasonography İn Carpal Tunnel Syndrome Comparison With Electrophysiological Stage And Motor Unit Number Estimate

Yazar Adı :

 Bayrak Ik, Bayrak Ao, Tilki He, Nural Ms, Sunter T

Dergi Adı :

 Muscle Nerve

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 A Case Of Bilateral Simultaneous Sixth Cranial Nerve Palsies Secondary To Diabetes Mellitus

Yazar Adı :

 Bayrak Ao, Tilki He

Dergi Adı :

 J Neuroophthalmol

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Karpal Tünel Sendromunun Nadir Sebebi Bifid Median Sinir Ultrasonografik Bulgular

Yazar Adı :

 Bayrak İk, Bayrak Ao, Nural Ms, Tilki He

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Akut Konfüzyonla Ortaya Çıkan İntrakranial Tüberkülom

Yazar Adı :

 Erdem Tilki H, Ünal Akdemir N, Er D, Özbenli T, İncesu L

Dergi Adı :

 Türk Nöroloji Dergisi,

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Sympathetic Skin Response And Axon Count İn Carpal Tunnel Syndrome

Yazar Adı :

 Bayrak Ao, Tilki He, Coşkun M.

Dergi Adı :

 J Clin Neurophysiol

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Percheron Arter Oklüzyonu İle İlişkili Akut Afazi

Yazar Adı :

 Erdem Tilki H, Er D, İncesu L

Dergi Adı :

 Türk Nöroloji Dergisi

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 A Case Of Bilateral Simultaneous Sixth Cranial Nerve Palsies Secondary To Diabetes Mellitus

Yazar Adı :

 Bayrak Ao, Tilki He, Kasım D.

Dergi Adı :

 J Neuroophthalmol

Özgün Makale

 

2006, 9

Makale Adı :

 Electrophysiologic Findings İn A Case Of Severe Botulism

Yazar Adı :

 Erdem Tilki Hacer

Dergi Adı :

 J Of Neurological Sciences (Turkish)

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Kol Ağrısı İle Bulgu Veren Pancoast Tümörü Olgu Sunumu

Yazar Adı :

 Bayrak O, Erdem Tilki H.

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Electrophysiologic Findings İn A Case Of Severe Botulism

Yazar Adı :

 Bayrak Ao, Tilki He

Dergi Adı :

 Journal Of Neurological Sciences (Turkish)

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Spontan Vertebral Arter Diseksiyonu 5 Olgunun Klinik Özellikleri

Yazar Adı :

 Güngör L, Yılmaz A, Erdem Tilki H, Tunalı G, Onar M

Dergi Adı :

 Türk Nöroloji Dergisi

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 Motor Ünite Sayısında Yaşla Birlikte Görülen Değişiklikler

Yazar Adı :

 Bayrak O, Erdem Tilki H, Coşkun M

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 Stimulus Response Curve As Excitability Test İn Neuropathy

Yazar Adı :

 Erdem H, Tamuleviciute V, Stålberg E

Dergi Adı :

 Congress Of Clinical Neurophysiology,

Özgün Makale

 

2004, 1

Makale Adı :

 Effects Of Haemodialysis And Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis On P300 Cognitive Potentials İn Uraemic Patients

Yazar Adı :

 Erdem Tilki Hacer, Akpolat Mehmet Tekin, Tunalı Gülten, Kara Atilla, Musa Kazım Onar

Dergi Adı :

 Ups J Med Sci

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 Bilateral Neurogenic Thoracic Outlet Syndrome

Yazar Adı :

 Tilki He, Stålberg E, Incesu L, Başoğlu A.

Dergi Adı :

 Muscle & Nerve

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 Bilateral True Neurogenic Thoracic Outlet Syndrome

Yazar Adı :

 Tilki He, Stålberg E, Incesu L, Başoğlu A

Dergi Adı :

 Muscle & Nerve

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 Effects Of Haemodialysis And Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis On P300 Cognitive Potentials İn Uraemic Patients

Yazar Adı :

 Tilki He, Akpolat T, Tunali G, Kara A, Onar Mk

Dergi Adı :

 Ups J Med Sci

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 Effect Of Heating On Nerve Conduction İn Carpal Tunnel Syndrome

Yazar Adı :

 Tilki He, Stålberg E, Coşkun M, Güngör L

Dergi Adı :

 J Of Clin Neurophysiol;

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 Effect Of Heating On Nerve Conduction İn Carpal Tunnel Syndrome

Yazar Adı :

 Tilki He, Stålberg E, Coşkun M And Güngör L

Dergi Adı :

 J Of Clin Neurophysiol

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 Bilateral True Neurogenic Thoracic Outlet Syndrome

Yazar Adı :

 Tilki He, Stålberg E, Incesu L, Başoğlu A.

Dergi Adı :

 Muscle & Nerve

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 Gençlerde İskemik İnme

Yazar Adı :

 Erdem Tilki H, Coşkun M

Dergi Adı :

 Türk Nöroloji Dergisi

Özgün Makale

 

2003

Makale Adı :

 Zoster Paresis

Yazar Adı :

 Tilki He, Mutluer N, Selçuki D, Stålberg E

Dergi Adı :

 Electromyogr Clin Neurophysiol

Özgün Makale

 

2003

Makale Adı :

 Quantitative Motor Unit Potential Analysis İn Routine

Yazar Adı :

 Stålberg E, Erdem H.

Dergi Adı :

 Electromyogr Clin Neurophysiol

Özgün Makale

 

2002

Makale Adı :

 Quantitative Motor Unit Potential Analysis İn Routine

Yazar Adı :

 Stålberg E, Erdem H

Dergi Adı :

 Electromyogr Clin Neurophysiol

Özgün Makale

 

2002

Makale Adı :

 Jüvenil Myoklonik

Yazar Adı :

 Erdem Tilki H, Coşkun M

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi,

Özgün Makale

 

2002

Makale Adı :

 Effect Of Heating On Nerve Conduction İn Carpal Tunnel Syndrome

Yazar Adı :

 Tilki He, Stålberg E, Coşkun M, Çalık M, Onar Mk

Dergi Adı :

 European Congress Of Clinical Neurophysiology

Özgün Makale

 

2002

Makale Adı :

 Aphasia İn Multiple Sclerosis

Yazar Adı :

 Erdem H, Stålberg E, Çağlar I

Dergi Adı :

 Ups J Med Sci

Özgün Makale

 

2001

Makale Adı :

 Studies Of Nerve Excitability By Stimulus Response Curve

Yazar Adı :

 Erdem H, Tamuleviciute V, Stålberg E

Dergi Adı :

 International Sfemg Course And Vıı Quantitative Emg Conference,

Özgün Makale

 

2001

Makale Adı :

 Effect Of Sodium Valproate On Somatosensory Evoked Potentials İn Juvenile Myoclonic Epilepsy

Yazar Adı :

 Erdem H, Yiğit A, Çulcuoğlu A, Mutluer N

Dergi Adı :

 Ups J Med Sci

Özgün Makale

 

2001

Makale Adı :

 Effect Of Sodium Valproate On Somatosensory Evoked Potentials İn Juvenile Myoclonic Epilepsy

Yazar Adı :

 Erdem H, Yiğit A, Çulcuoğlu A, Mutluer N

Dergi Adı :

 Ups J Med Sci

Özgün Makale

 

2001

Makale Adı :

 Aphasia İn Multiple Sclerosis

Yazar Adı :

 Erdem H, Stålberg E, Çağlar I

Dergi Adı :

 Ups J Med Sci

Özgün Makale

 

2001

Makale Adı :

 Nerve Conductive Studies

Yazar Adı :

 Stålberg E, Erdem H

Dergi Adı :

 J Of Neurological Sciences (Turkish)

Özgün Makale

 

2000

Makale Adı :

 Bromocriptine İn Menstruation Related Migraine

Yazar Adı :

 Özbenli T, Erdem H, Cengiz N, Akbıyık Y, Onar M, Tunalı G. Cephalalgia

Dergi Adı :

 Congress Of The International Headache Society,

Özgün Makale

 

1999

Makale Adı :

 Bilateral Globus Pallidus Lesions İn A Patient With Tourette Syndrome And Related Disorders

Yazar Adı :

 Demirkol A, Erdem H, Inan L, Yigit A, Güney M

Dergi Adı :

 Biol Psychiatry.

Özgün Makale

 

1999

Makale Adı :

 Bilateral Globus Pallidus Lesions İn A Patient With Tourette Syndrome And Related Disorders

Yazar Adı :

 Demirkol A, Erdem H, Inan L, Yigit A, Guney M

Dergi Adı :

 Biol Psychiatry

Özgün Makale

 

1999

Makale Adı :

 Multipl Sklerozda Semptomatik Tedavi

Yazar Adı :

 Erdem Tilki Hacer

Dergi Adı :

 .ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası

Özgün Makale

 

1998

Makale Adı :

 Coexistence Of Migraine And Cluster Headache

Yazar Adı :

 Özbenli T, Cengiz N, Erdem H, Onur A, Onar M, Tunalı G.

Dergi Adı :

 European Headache Federation Congress

Özgün Makale

 

1998

Makale Adı :

 Santral Nörofibromatozis İki Olgu Bildirimi

Yazar Adı :

 Erdem H, Aydın N.

Dergi Adı :

 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Dergisi,

Özgün Makale

 

1998

Makale Adı :

 Lumbrical Interossei Recording İn Carpal Tunnel Syndrome

Yazar Adı :

 Onar M, Gündoğdu M, Onur A, Erdem H

Dergi Adı :

 European Congress Of Clinical Neurophysiology

Özgün Makale

 

1998

Makale Adı :

 Akut Hemorajik Lökoensefalit

Yazar Adı :

 Erdem Tilki Hacer

Dergi Adı :

 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Dergisi

Özgün Makale

 

1997

Makale Adı :

 Segmenter Zoster Parezisi

Yazar Adı :

 Erdem H, Mutluer N, Selçuki D

Dergi Adı :

 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Dergisi,

Özgün Makale

 

1997

Makale Adı :

 İki Olgu Nedeni İle Charcot Marie Tooth Hastalığının Gözden Geçirilmesi

Yazar Adı :

 Erdem H, Mutluer N, Selçuki D

Dergi Adı :

 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Dergisi

Özgün Makale

 

1997

Makale Adı :

 Multipl Skleroz Tedavisi

Yazar Adı :

 Erdem Tilki Hacer

Dergi Adı :

 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Dergisi

Özgün Makale

 

1997

Makale Adı :

 İntraserebral Arteriyel İnfarktlarda Bilgisayarlı Tomografi Ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Yöntemleri

Yazar Adı :

 Erdem H, Öğüt H.

Dergi Adı :

 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Dergisi,

Özgün Makale

 

1995

Makale Adı :

 Alzheimer Hastalığı

Yazar Adı :

 Erdem H, Aydın N

Dergi Adı :

 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Dergisi,

Özgün Makale

 

1995

Makale Adı :

 Sneddon Sendromu

Yazar Adı :

 Yiğit A, Erdem H, Aydın N, Mutluer N

Dergi Adı :

 Yeni Tıp Dergisi,

Özgün Makale

 

1994

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Sympathetic skin response in stroke patients

Yazar Adı :

 Erdem Tilki Hacer, Gürkan Öztaş

Etkinlik Adı :

 The 15th European Congress on Clinical Neurophysiology

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 09

Bildiri Adı :

 Nöromusküler İletime Yönelik İncelemeler

Yazar Adı :

 Erdem Tilki Hacer

Etkinlik Adı :

 51. Ulusal Nöroloji Kongresi

Ulusal

 

Davetli konuşmacı

 

Türkçe

2015, 11

Bildiri Adı :

 Median sinir lezyonlarının ayırıcı tanısı

Yazar Adı :

 Erdem Tilki Hacer

Etkinlik Adı :

 Ayırıcı Tanı Stratejileri ile Nörografi - Son Plak

Ulusal

 

Davetli konuşmacı

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Üst motor nöron lezyonlarının tanısının geliştirilmesi ve repetetif transkraniyal magnetik stimülasyon ile depresyon tedavisi

18.12.2015

 

Yürütücü

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

ULUSAL

2015, 12

Proje Adı :

 LUMBOSAKRAL RADİKÜLOPATİDE AKSON SAYIMI VE SEMPATİK DERİ YANITLARI

01.10.2013

 

01.11.2013

 

Yürütücü

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

ULUSAL

2013, 11

Proje Adı :

 AYIRICI TANI STRATEJİLERİ İLE NÖROGRAFİ

01.08.2015

 

01.10.2015

 

Proje Koordinatörü

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

ULUSAL

2015, 10

Proje Adı :

 Dış destekliAcil Servise Organofosfat ve Karbamat Zehirlenmesi Nedeni İle Başvuran Hastalarda Akut Dönemde Yapılan Elektrofizyolojik İncelemelerin Mekanik Ventilasyon İhtiyacı İntermediate Sendrom Gelişimi Klinik Şiddet Prognoz ve Mortalite ile ilişkisi

01.10.2015

 

Yürütücü

 

Özel Kuruluşlar

 

ULUSAL

2015, 10

Proje Adı :

 PYO TIP 1904 15 018B12 Vitamin eksikliğinde görme yollarının görsel uyarılmış potansiyeller ile değerlendirilmesi

01.01.2015

 

19.01.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 01

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 
Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Karpal tünel sendromunda sempatik deri yanıtı ve akson sayımı

Yazar :

 Ayşe OYTUN BAYRAK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Nöroloji Ana Bilim Dalı


2005

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2005

Tez Adı :

 İnmeli hastalarda sempatik deri yanıtı değerlendirilmesi

Yazar :

 Gürkan ÖZTAŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Nöroloji Ana Bilim Dalı


2009

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2009

Tez Adı :

 Vitamin B12 eksikliğinde görme yollarının görsel uyarılmış potansiyeller ile değerlendirilmesi

Yazar :

 Mustafa Onur YILDIZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Nöroloji Ana Bilim Dalı


2016

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Duyusal Sinir İletim Çalışması

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-15 22:01:03

 

2014-02-15 22:01:03

 

2005-2006

Ders Adı :

 Motor Sinir İletim Çalışması

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-15 22:00:42

 

2014-02-15 22:00:21

 

2005-2006

Ders Adı :

 Sinir İletim Çalışmaları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-15 22:00:38

 

2014-02-15 21:59:33

 

2005-2006

Ders Adı :

 Motor Nöron Hastalığı Ve Tedavisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-15 22:00:34

 

2014-02-15 21:58:59

 

2004-2005

Ders Adı :

 Nöromusküler Kavşak Hastalıklarının Elektrofizyolojik İnceleme Yöntemleri: Repetetif Sinir Stimulasyonu Ve Tek Lif Elektromyografisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-15 21:58:39

 

2014-02-15 21:58:39

 

2003-2004

Ders Adı :

 Nöromusküler Kavşak Hastalıkları Klinik Özellikleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-15 21:58:22

 

2014-02-15 21:58:22

 

2003-2004

Ders Adı :

 Nöromusküler Kavşak Hastalıkları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-15 21:57:54

 

2014-02-15 21:57:54

 

2003-2004

Ders Adı :

 Alt Ekstermite Elektromyografisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-15 21:57:32

 

2014-02-15 21:57:32

 

2002-2003

Ders Adı :

 Üst Ekstermite Elektromyografisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-15 21:57:06

 

2014-02-15 21:57:06

 

2002-2003

Ders Adı :

 Motor Nöron Hastalığı Ve Elektrofizyolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-15 21:56:21

 

2014-02-15 21:56:21

 

2001-2002

Ders Adı :

 Nistagmus

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2000-2001

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-15 21:55:41

 

2014-02-15 21:55:41

 

2000-2001

Ders Adı :

 Diplopi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2000-2001

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-15 21:55:45

 

2014-02-15 21:55:22

 

2000-2001

Ders Adı :

 Konjuge Bakış Parezileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2000-2001

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-15 21:55:03

 

2014-02-15 21:55:03

 

2000-2001

Ders Adı :

 Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-15 21:54:05

 

2014-02-15 21:54:05

 

2005-2006

Ders Adı :

 Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-15 21:53:47

 

2014-02-15 21:53:47

 

2004-2005

Ders Adı :

 Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-15 21:53:32

 

2014-02-15 21:53:32

 

2003-2004

Ders Adı :

 Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-15 21:53:16

 

2014-02-15 21:53:16

 

2002-2003

Ders Adı :

 Kafa İçi Basınç Artış Sendromu

Lisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-15 21:52:58

 

2014-02-15 21:52:58

 

2001-2002

Ders Adı :

 Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları

Lisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-15 21:52:44

 

2014-02-15 21:52:44

 

2001-2002

Ders Adı :

 Kafa İçi Basınç Artış Sendromu

Lisans

 

Akademik yıl: 2000-2001

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-15 21:52:28

 

2014-02-15 21:52:28

 

2000-2001

Ders Adı :

 Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları

Lisans

 

Akademik yıl: 2000-2001

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-15 21:52:12

 

2014-02-15 21:52:12

 

2000-2001

Ders Adı :

 Motor Nöron Hastalığı

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-15 21:51:46

 

2014-02-15 21:51:46

 

2005-2006

Ders Adı :

 İmmün Nöropatiler

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-15 21:51:25

 

2014-02-15 21:51:25

 

2005-2006

Ders Adı :

 Koma

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-15 21:51:00

 

2014-02-15 21:51:00

 

2005-2006

Ders Adı :

 Hareket Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-15 21:50:20

 

2014-02-15 21:50:20

 

2004-2005

Ders Adı :

 Baş Ağrıları

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-15 21:50:04

 

2014-02-15 21:49:15

 

2004-2005

Ders Adı :

 Koma

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-15 21:49:53

 

2014-02-15 21:48:57

 

2004-2005

Ders Adı :

 Epilepsi

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-15 21:48:40

 

2014-02-15 21:48:40

 

2004-2005

Ders Adı :

 Strok

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-15 21:48:32

 

2014-02-15 21:48:13

 

2004-2005

Ders Adı :

 Myastenia Gravis

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-15 21:47:50

 

2014-02-15 21:47:50

 

2004-2005

Ders Adı :

 Nörolojik Tanı Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-15 21:47:25

 

2014-02-15 21:47:25

 

2005-2006

Ders Adı :

 Parkinson Hastalığı

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-15 13:48:22

 

2014-02-15 13:48:22

 

2003-2004

Ders Adı :

 Multipl Skleroz

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-15 13:48:01

 

2014-02-15 13:48:01

 

2003-2004

Ders Adı :

 Strok

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-15 13:47:38

 

2014-02-15 13:47:38

 

2003-2004

Ders Adı :

 Myastenia Gravis

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-15 13:47:10

 

2014-02-15 13:47:10

 

2003-2004

Ders Adı :

 Guillain Barre

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-15 13:46:51

 

2014-02-15 13:46:51

 

2003-2004

Ders Adı :

 Epilepsi

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-15 13:46:29

 

2014-02-15 13:46:29

 

2003-2004

Ders Adı :

 Alzheimer Hastalığı (

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-15 13:46:02

 

2014-02-15 13:46:02

 

2003-2004

Ders Adı :

 Hareket Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-15 13:46:11

 

2014-02-15 13:45:37

 

2003-2004

Ders Adı :

 Baş Ağrıları

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-15 13:46:07

 

2014-02-15 13:45:22

 

2003-2004

Ders Adı :

 Koma

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-15 13:45:03

 

2014-02-15 13:45:03

 

2003-2004

Ders Adı :

 Epilepsi

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-15 13:44:44

 

2014-02-15 13:44:44

 

2003-2004

Ders Adı :

 Strok

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-15 13:44:15

 

2014-02-15 13:44:15

 

2003-2004

Ders Adı :

 Nörolojik Tanı Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-15 13:43:45

 

2014-02-15 13:43:45

 

2003-2004

Ders Adı :

 Nörolojik Aciller

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-15 13:43:26

 

2014-02-15 13:43:26

 

2003-2004

Ders Adı :

 Parkinson Hastalığı

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-15 13:42:57

 

2014-02-15 13:42:57

 

2002-2003

Ders Adı :

 Multipl Skleroz

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-15 13:42:39

 

2014-02-15 13:42:39

 

2002-2003

Ders Adı :

 Stroke

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-15 13:42:18

 

2014-02-15 13:42:18

 

2002-2003

Ders Adı :

 Myastenia Gravis

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-15 13:42:02

 

2014-02-15 13:42:02

 

2002-2003

Ders Adı :

 Guillain Barre

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-15 13:41:27

 

2014-02-15 13:41:27

 

2002-2003

Ders Adı :

 Epilepsi

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-15 13:41:05

 

2014-02-15 13:41:05

 

2002-2003

Ders Adı :

 Alzheimer Hastalığı

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-15 13:40:21

 

2014-02-15 13:40:21

 

2002-2003

Ders Adı :

 Hareket Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-15 13:39:38

 

2014-02-15 13:39:38

 

2002-2003

Ders Adı :

 Baş Ağrıları

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-15 13:39:20

 

2014-02-15 13:39:20

 

2002-2003

Ders Adı :

 Koma

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-15 13:38:33

 

2014-02-15 13:38:33

 

2002-2003

Ders Adı :

 Epilepsi

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-15 13:37:26

 

2014-02-15 13:37:26

 

2002-2003

Ders Adı :

 Strok

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-15 13:36:55

 

2014-02-15 13:36:55

 

2002-2003

Ders Adı :

 Serebral Loblar

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-15 13:36:31

 

2014-02-15 13:36:31

 

2002-2003

Ders Adı :

 Kranial Sinirler

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-15 13:36:17

 

2014-02-15 13:36:17

 

2002-2003

Ders Adı :

 Parkinson Hastalığı

Lisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-15 13:35:49

 

2014-02-15 13:35:49

 

2001-2002

Ders Adı :

 Amyotrofik Lateral Skleroz

Lisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-15 13:35:28

 

2014-02-15 13:35:28

 

2001-2002

Ders Adı :

 Alzheimer Hastalığı

Lisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-15 13:35:12

 

2014-02-15 13:35:12

 

2001-2002

Ders Adı :

 Migren

Lisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-15 13:34:55

 

2014-02-15 13:34:55

 

2001-2002

Ders Adı :

 Stroke

Lisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-15 13:34:37

 

2014-02-15 13:34:37

 

2001-2002

Ders Adı :

 Multipl Skleroz

Lisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-15 13:34:17

 

2014-02-15 13:34:17

 

2001-2002

Ders Adı :

 Epilepsi

Lisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-15 13:32:41

 

2014-02-15 13:32:41

 

2001-2002

Ders Adı :

 Koma

Lisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-15 13:32:17

 

2014-02-15 13:32:17

 

2001-2002

Ders Adı :

 Hareket Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-15 13:31:57

 

2014-02-15 13:31:57

 

2001-2002

Ders Adı :

 Demans

Lisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-15 13:31:47

 

2014-02-15 13:31:16

 

2001-2002

Ders Adı :

 Stroke

Lisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-15 13:31:40

 

2014-02-15 13:30:45

 

2001-2002

Ders Adı :

 Nöromusküler Hastalıklar

Lisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-15 13:30:23

 

2014-02-15 13:30:23

 

2001-2002

Ders Adı :

 Baş Ağrıları

Lisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-15 13:30:04

 

2014-02-15 13:30:04

 

2001-2002

Ders Adı :

 Epilepsi

Lisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-15 13:29:35

 

2014-02-15 13:29:35

 

2001-2002

Ders Adı :

 Demiyelinize Hastalıklar

Lisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-15 13:29:07

 

2014-02-15 13:29:07

 

2001-2002

Ders Adı :

 Serebral Loblar

Lisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-15 13:28:31

 

2014-02-15 13:28:31

 

2001-2002

Ders Adı :

 Kranial Sinirler

Lisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-15 13:28:07

 

2014-02-15 13:28:07

 

2001-2002

Ders Adı :

 Uygulama

Lisans

 

Akademik yıl: 2000-2001

 

Türkçe


Ders saati: 10

 

2014-02-15 13:27:25

 

2014-02-15 13:27:25

 

2000-2001

Ders Adı :

 Koma

Lisans

 

Akademik yıl: 2000-2001

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-15 13:26:59

 

2014-02-15 13:26:55

 

2000-2001

Ders Adı :

 Kranial Sinirler

Lisans

 

Akademik yıl: 2000-2001

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-15 13:26:40

 

2014-02-15 13:26:40

 

2000-2001

Ders Adı :

 Serebral Loblar

Lisans

 

Akademik yıl: 2000-2001

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-15 13:26:18

 

2014-02-15 13:26:09

 

2000-2001

Ders Adı :

 Nöromusküler Kavşak Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-15 13:24:46

 

2014-02-15 13:24:46

 

2005-2006

Ders Adı :

 Motor Güçsüzlük

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-15 13:24:22

 

2014-02-15 13:24:22

 

2005-2006

Ders Adı :

 Nöromusküler Kavşak Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-15 13:24:14

 

2014-02-15 13:24:14

 

2004-2005

Ders Adı :

 Motor Güçsüzlük

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-15 13:22:32

 

2014-02-15 13:22:32

 

2004-2005

Ders Adı :

 Diplopi

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-15 13:22:13

 

2014-02-15 13:22:13

 

2002-2003

Ders Adı :

 Motor Güçsüzlük

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-15 13:21:55

 

2014-02-15 13:21:55

 

2002-2003

Ders Adı :

 Motor Güçsüzlük

Lisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-15 13:21:37

 

2014-02-15 13:21:37

 

2001-2002

Ders Adı :

 Vertigo

Lisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-15 13:21:22

 

2014-02-15 13:21:22

 

2001-2002

Ders Adı :

 Refleksler

Lisans

 

Akademik yıl: 2000-2001

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-15 13:21:02

 

2014-02-15 13:21:02

 

2000-2001

Ders Adı :

 Tonus

Lisans

 

Akademik yıl: 2000-2001

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-15 13:20:39

 

2014-02-15 13:20:39

 

2000-2001

Ders Adı :

 Piramidal Sistem Anatomisi Ve Lezyonları

Lisans

 

Akademik yıl: 2000-2001

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-15 13:20:00

 

2014-02-15 13:20:00

 

2000-2001

Ders Adı :

 Dönem I; Davranış Bloğu

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2014-02-15 13:19:08

 

2014-02-15 13:19:08

 

2005-2006

Ders Adı :

 Dönem I; Üst Düzey Kontrol Bloğu

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2014-02-15 13:18:33

 

2014-02-15 13:18:33

 

2005-2006

Ders Adı :

 Nöromusküler Kavşak Hastalıklarının Elektrofizyolojik İnceleme Yöntemleri: Repetetif Sinir Stimulasyonu Ve Tek Lif Elektromyografis

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-15 13:17:47

 

2014-02-15 13:17:47

 

2010-2011

Ders Adı :

 Kantitatif Elektromyografi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-15 13:17:26

 

2014-02-15 13:17:26

 

2010-2011

Ders Adı :

 Sinir İletim Çalışmaları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-15 13:16:53

 

2014-02-15 13:16:53

 

2008-2009

Ders Adı :

 Motor Nöron Hastalığı Ve Tedavisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-15 13:16:30

 

2014-02-15 13:16:30

 

2007-2008

Ders Adı :

 Nöromusküler Kavşak Hastalıklarının Elektrofizyolojik İnceleme Yöntemleri: Repetetif Sinir Stimulasyonu Ve Tek Lif Elektromyografisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-15 13:16:07

 

2014-02-15 13:16:07

 

2006-2007

Ders Adı :

 Nöromusküler Kavşak Hastalıkları Klinik Özellikleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-15 13:15:34

 

2014-02-15 13:15:34

 

2006-2007

Ders Adı :

 Nöromusküler Kavşak Hastalıkları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-15 13:15:15

 

2014-02-15 13:15:15

 

2006-2007

Ders Adı :

 Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-15 13:11:52

 

2014-02-15 13:11:52

 

2007-2008

Ders Adı :

 Başdönmesi Olan Hastada Ayırıcı Tanı

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-15 13:11:24

 

2014-02-15 13:11:24

 

2010-2011

Ders Adı :

 Denge Bozukluğuna Neden Olan Hastalıklar

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-15 13:11:03

 

2014-02-15 13:11:03

 

2010-2011

Ders Adı :

 Başdönmesi Olan Hastada Ayırıcı Tanı

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-15 13:10:42

 

2014-02-15 13:10:42

 

2009-2010

Ders Adı :

 Denge Bozukluğuna Neden Olan Hastalıklar

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-15 13:10:28

 

2014-02-15 13:10:28

 

2009-2010

Ders Adı :

 Başdönmesi Olan Hastada Ayırıcı Tanı

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-15 13:10:02

 

2014-02-15 13:09:54

 

2008-2009

Ders Adı :

 Denge Bozukluğuna Neden Olan Hastalıklar

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-15 13:09:32

 

2014-02-15 13:09:32

 

2008-2009

Ders Adı :

 Bilinç Bozukluklarının Anatomik Nedenleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-15 13:08:36

 

2014-02-15 13:08:36

 

2007-2008

Ders Adı :

 Bilinç Bozukluklarının Anatomik Nedenleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-15 13:08:55

 

2014-02-15 13:08:02

 

2007-2008

Ders Adı :

 Hareket Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-15 13:04:35

 

2014-02-15 13:04:35

 

2006-2007

Ders Adı :

 Baş Ağrıları

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-15 13:03:30

 

2014-02-15 13:03:30

 

2006-2007

Ders Adı :

 Koma

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-15 13:02:39

 

2014-02-15 13:01:55

 

2006-2007

Ders Adı :

 Epilepsi

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-15 13:01:28

 

2014-02-15 13:00:52

 

2006-2007

Ders Adı :

 Bilinç Bozuklukluklarına Yaklaşım

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-15 13:00:29

 

2014-02-15 13:00:29

 

2006-2007

Ders Adı :

 Bilinç Bozuklukluklarına Yaklaşım

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-15 12:59:35

 

2014-02-15 12:59:35

 

2006-2007

Ders Adı :

 Bilinç Bozukluklarının Anatomik Nedenleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-15 12:58:49

 

2014-02-15 12:58:49

 

2006-2007

Ders Adı :

 Dönem Iı; Üst Düzeyde Kontrol Blok

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-15 12:58:10

 

2014-02-15 12:58:10

 

2010-2011

Ders Adı :

 Dönem I; Yaşam Blok

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-15 12:57:31

 

2014-02-15 12:57:31

 

2008-2009

Ders Adı :

 Dönem Iı; Zedelenme Blok

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-15 12:55:15

 

2014-02-15 12:54:44

 

2007-2008

Ders Adı :

 Dönem Iı; Büyüme Ve Gelişme Blok

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-15 12:54:23

 

2014-02-15 12:54:23

 

2007-2008

Ders Adı :

 Dönem Iı; Enflamasyon Blok

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2014-02-15 12:53:31

 

2014-02-15 12:53:31

 

2006-2007

Ders Adı :

 Dönem Iı; Büyüme Ve Gelişme Blok

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2014-02-15 12:49:45

 

2014-02-15 12:49:45

 

2006-2007

2019
 • 1999
  - 2000

  Uppsala University

  Misafir Öğretim Üyesi

  Yurtdışı Burslu Araştırmacı

 • 1997

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

 • 1995
  - 1995

  University Of California, San Diego Medical Center

  Gözlemci Araştırmacı

Ders Notları

Ders Notu Bulunamadı!

Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr