Doktor Öğretim Üyesi Hakan GÜLERİletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: hakan.guler@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği
Öğrenim Bilgileri
Yüksek Lisans Fırat Üniversitesi
Lisans Anadolu Üniversitesi
Doktora Ankara Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Yardımcı Doçent Veteriner Fakültesi, 2011 -
Araştırma Görevlisi Veteriner Fakültesi, 2006 - 2011
Araştırma Görevlisi Veteriner Fakültesi, 1996 -
Araştırma Görevlisi Veteriner Fakültesi, 1996 - 1999
Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Economical Analysis Of Ablactation Of Eastern Anatolian Red(Ear) Calves İn Different Periods

Yazar Adı :

 Güler Hakan, Akcan Abdulkadir

Dergi Adı :

 Journal Of Biology, Agriculture And Healthcare

Özgün Makale

 

2017

Makale Adı :

 Arıcılık Faaliyetleri I Arı Yetiştiricilerinin Sosyo Demografik Özellikleri Problemleri Ve Beklentileri İle Arıcılıkta İdari Ve İktisadi Mevcut Uygulamalar

Yazar Adı :

 Köseman Abdurrahman, Şeker İbrahim, Karlıdağ Semiramis, Güler Hakan

Dergi Adı :

 Kocatepe Veterinary Journal

Özgün Makale

 


2016, 9

Makale Adı :

 Activity Of The Fishery Sector İn The Economic Development Of Samsun City

Yazar Adı :

 Güler Hakan

Dergi Adı :

 International Journal Of Scientific And Technological Research

Özgün Makale

 

2015, 3

Makale Adı :

 A Study On The Evaluation Of Factors Affecting The Development Of Cattle Husbandry Via Regional Development Analysis Methods

Yazar Adı :

 Güler Hakan

Dergi Adı :

 Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi

Bilirkişi Raporu vb.

 

2015

Makale Adı :

 Financial Effects Of Hpaı H5N1 Cases On Backyard Poultryin The Kızılırmak Delta

Yazar Adı :

 Şentürk Berrin, Güler Hakan

Dergi Adı :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 


2014, 1

Makale Adı :

 The Progres Of Poultry Meat Production İn Turkey.

Yazar Adı :

 Şentürk Berrin, Güler Hakan

Dergi Adı :

 Journal Of Animal And Veterinary Advances

Özgün Makale

 

2012, 11

Makale Adı :

 Muş İlinde Sığır Yetiştiriciliği Yapılan İşletmelerin Yapısal Özellikleri

Yazar Adı :

 Şeker İbrahim, Tasalı Hasan, Güler Hakan

Dergi Adı :

 Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Elazığ Da Kırmızı Et Tüketim Alışkanlıkları Ve Tüketicilerin Hayvan Refahı Konusundaki Görüşleri

Yazar Adı :

 Şeker İbrahim, Özen Abdullah, Güler Hakan, Şeker Pınar, İbrahim Özden

Dergi Adı :

 Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Türkiye Nin Avrupa Birliği Ne Ab Katılım Sürecinde Süt Sektöründe Ortak Tarım Politikası Na Otp Uyum Öncesi Ve Sonrası Alınması Gereken Önlemler Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi

Yazar Adı :

 Güler Hakan

Dergi Adı :

 Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Avrupa Birliği Ne Üyelik Sürecinde Türkiye Süt Sektörü Nün Polonya Örneği Çerçevesinde İncelenmesi Cilt 77 Say 1 Y L 2006

Yazar Adı :

 Güler Hakan, Aral Yılmaz

Dergi Adı :

 Veteriner Hekimler Derneği Dergisi

Özgün Makale

 

2006, 1

Makale Adı :

 The Effect Of The Whole Or Cut Chicken Meat On Enterprice Income According To Season

Yazar Adı :

 Cevger Yavuz, Sarıözkan Savaş, Güler Hakan

Dergi Adı :

 Turk.j.vet. Anim. Sci

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 Impact Of Manual And Mechanical Cut Up Broiler Carcasses On The Enterprise Ncome

Yazar Adı :

 Cevger Yavuz, Sarıözkan Savaş, Güler Hakan

Dergi Adı :

 Veterinarni Medicina

Özgün Makale

 

2003, 1

Makale Adı :

 Ab Üyelik Sürecinde Türkiye De Hayvancılık Sektöründe Alınması Gerekli Önlemler

Yazar Adı :

 Cevger Yavuz, Güler Hakan

Dergi Adı :

 Türktarım

Özgün Makale

 

2003

Makale Adı :

 The Effect Of Inıtial Live Weight On Techinical And Economic Performance İn Cattle Fattening

Yazar Adı :

 Cevger Yavuz, Güler Hakan, Sarıözkan Savaş, Çiçek Hasan

Dergi Adı :

 Turk, J.vet. Anin. Sci.

Özgün Makale

 

2003

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 DEVEKUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ VE TÜRKİYE’DEKİ YERİ ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER

Yazar Adı :

 Güler Hakan

Etkinlik Adı :

 4. ULUSLARARASI EKONOMİ YÖNETİMİ VE PAZAR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 12

Bildiri Adı :

 Biyodizel üretimde hayvansal yağların etkinliği ve ekonomik önemi

Yazar Adı :

 Güler Hakan

Etkinlik Adı :

 İç anadolu bölgesi 2. tarım ve gıda kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2015, 04

Bildiri Adı :

 TÜRK SÜT SEKTÖRÜNÜN MEVCUT DURUMU, POLİTİKALAR VE GELİŞME OLANAKLARI

Yazar Adı :

 Güler Hakan

Etkinlik Adı :

 4. ULUSLARARASI EKONOMİ YÖNETİMİ VE PAZAR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2019, 01

Bildiri Adı :

 TÜRKİYE’DE HİNDİ ETİ ÜRETİMİNDE MEVCUT DURUM SORUNLAR VE ÖNERİLER

Yazar Adı :

 Güler Hakan, Şeker İbrahim, Köseman Abdurrahman

Etkinlik Adı :

 2. Uluslararası Ekonomi Yönetimi Ve Pazar Araştırmaları Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 03

Bildiri Adı :

 TÜRKİYE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİK SEKTÖRÜNEGENEL BAKIŞ

Yazar Adı :

 Güler Hakan

Etkinlik Adı :

 2. ULUSLARARASI EKONOMİ YÖNETİMİ VE PAZAR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 03

Bildiri Adı :

 Türkiye’de Hindi Eti Üretiminde Mevcut Durum Sorunlar ve Öneriler

Yazar Adı :

 Güler Hakan, Şeker İbrahim, Köseman Abdurrahman

Etkinlik Adı :

 2 st International Congress on Economy Administration and Market Surveys

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 03

Bildiri Adı :

 TÜRKİYE’NİN AB’NE KATILMA SÜRECİNDE SÜT SEKTÖRÜNDE ORTAK TARIM POLİTİKASINA UYUM ÖNCESİ VE SONRASI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Yazar Adı :

 Güler Hakan, Aral Sadi

Etkinlik Adı :

 ULUSLARARASI ANKARA BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2019, 10

Bildiri Adı :

 AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASINA UYUM SÜRECİ YUNANİSTAN,İSPANYA VE PORTEKİZ ÖRNEK DENEYİMLER

Yazar Adı :

 Güler Hakan, Aral Sadi

Etkinlik Adı :

 ULUSLARARASI ANKARA BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2019, 10

Bildiri Adı :

 TÜRKİYE’NİN AB’NE KATILMA SÜRECİNDE SÜT SEKTÖRÜNDE ORTAK TARIM POLİTİKASINA UYUM ÖNCESİ VE SONRASI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Yazar Adı :

 Güler Hakan, Aral Sadi

Etkinlik Adı :

 ULUSLARARASI ANKARA BİLİMSEL ARAŞTIRMALARKONGRESİ

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2019, 10

Bildiri Adı :

 TÜRKİYE’NİN AB’NE KATILMA SÜRECİNDE SÜT SEKTÖRÜNDE ORTAK TARIM POLİTİKASINA UYUM ÖNCESİ VE SONRASI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Yazar Adı :

 Güler Hakan, Aral Sadi

Etkinlik Adı :

 ULUSLARARASI ANKARA BİLİMSEL ARAŞTIRMALARKONGRESİ

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2019, 10

Bildiri Adı :

 TÜRKİYE’NİN AB’NE KATILMA SÜRECİNDE SÜT SEKTÖRÜNDE ORTAK TARIM POLİTİKASINA UYUM ÖNCESİ VE SONRASI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Yazar Adı :

 Güler Hakan, Aral Sadi

Etkinlik Adı :

 ULUSLARARASI ANKARA BİLİMSEL ARAŞTIRMALARKONGRESİ

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2019, 10

Bildiri Adı :

 AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASINA UYUM SÜRECİ YUNANİSTAN, İSPANYA VE PORTEKİZ ÖRNEK DENEYİMLER

Yazar Adı :

 Güler Hakan, Aral Sadi

Etkinlik Adı :

 ANKARA ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2019, 10

Bildiri Adı :

 AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASINA UYUM SÜRECİ YUNANİSTAN, İSPANYA VE PORTEKİZ ÖRNEK DENEYİMLER

Yazar Adı :

 Güler Hakan, Aral Sadi

Etkinlik Adı :

 ANKARA ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2019, 10

Bildiri Adı :

 The Economical analysis of Ablactation of Eastern Anatolian Red EAR Calves in Different Periods

Yazar Adı :

 Güler Hakan, Akcan Abdulkadir

Etkinlik Adı :

 İnternational Symposium on Animal Science

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 09

Bildiri Adı :

 ANALYTICAL STUDY OF TURKISH DAIRY SECTOR IN THE CANDIDACY PROCESS OF EUROPEAN UNION

Yazar Adı :

 Güler Hakan, Şentürk Berrin

Etkinlik Adı :

 The 4. Scientific Conferance of Animal Wealth Research in the Middle East & North Africa

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2012, 01

Bildiri Adı :

 Financial Effects of HPAI H5N1 Cases on Backyard Poultry in the Outbreak Area

Yazar Adı :

 Şentürk Berrin, Güler Hakan

Etkinlik Adı :

 2ND INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2019, 08

Bildiri Adı :

 Samsun İli Ekonomik Gelişiminde Balıkçılık Sektörünün Etkinliği

Yazar Adı :

 Güler Hakan

Etkinlik Adı :

 1.Ulusal Hayvancık Ekonomisi Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2015, 04

Bildiri Adı :

 Arıcılık Faaliyetleri - I Arı Yetiştiricilerinin Sosyo-demografik Özellikleri, Problemleri ve Beklentileri ile Arıcılıkta İdari ve İktisadi Mevcut Uygulamalar

Yazar Adı :

 Köseman Abdurrahman, Şeker İbrahim, Karlıdağ Semiramis, Güler Hakan

Etkinlik Adı :

 45. Apimondia

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Beekeeping Activities, the Demographic Characteristics of Beekeepers, the Problems of Beekeeping and theDetermination of theviews of Beekeepers related to Current Administrative and Economic Applications

Yazar Adı :

 Köseman Abdurrahman, Şeker İbrahim, Karlıdağ Semiramis, Güler Hakan

Etkinlik Adı :

 45. International Apicultural Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Developments of Aquacultural Production Sector in Turkey

Yazar Adı :

 Şentürk Berrin, Güler Hakan

Etkinlik Adı :

 The 4th Global Fisheries & Aquaculture Research Conferance

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2012, 01

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

TUBİTAK-ULAKBIM

 
Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Av

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 10:33:12

 

2014-03-03 10:33:12

 

2012-2013

Ders Adı :

 Hayvancılık Ekonomisi Ve İşletmeciliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 10:30:55

 

2014-03-03 10:30:55

 

2012-2013

Ders Adı :

 Hayvancılık Ekonomisi Ve İşletmeciliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 10:30:21

 

2014-03-03 10:30:21

 

2011-2012

Ders Adı :

 Hayvancılık İşletme Ekonomisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 10:29:26

 

2014-03-03 10:29:26

 

2011-2012

Ders Adı :

 Avrupa Birliği Ve Türkiye Et Politikaları

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 10:32:22

 

2014-03-03 10:28:18

 

2012-2013

Ders Adı :

 Hayvancılık Ekonomisi Ve İşletmeciliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 10:27:55

 

2014-03-03 10:27:55

 

2010-2011

Ders Adı :

 Hayvancılıkta Projelendirme Ve Fizibilite

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 10:27:13

 

2014-03-03 10:27:13

 

2010-2011

Ders Adı :

 Hayvancılıkta Kullanılan Analiz Teknikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 10:26:23

 

2014-03-03 10:26:23

 

2010-2011

Ders Adı :

 Avrupa Birliği Ve Türkiye Süt Politikaları

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 10:26:08

 

2014-03-03 10:26:08

 

2010-2011

Ders Adı :

 Hayvan Sağlığı Ekonomisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 10:25:08

 

2014-03-03 10:25:08

 

2010-2011

2019
 • 2011

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü

  Hayvancılık Ekonomisi Ve İşletmeciliği Anabilim Dalı

 • 2006
  - 2011

  Araştırma Görevlisi

  Fırat Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü

  Hayvan Sağlığı Ekonomisi Ve İşletmeciliği Anabilim Dalı

 • 1996

  Araştırma Görevlisi

  Fırat Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü

  Hayvan Sağlığı Ekonomisi Ve İşletmeciliği Anabilim Dalı

 • 1996
  - 1999

  Araştırma Görevlisi

  Fırat Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
VET261 Avrupa Birliği ve Türkiye Süt Politikaları 1 DERS-1.docx
VET261 Avrupa Birliği ve Türkiye Süt Politikaları 2 DERS-2.docx
VET261 Avrupa Birliği ve Türkiye Süt Politikaları 3 DERS-3.docx
VET261 Avrupa Birliği ve Türkiye Süt Politikaları 4 DERS-4.docx
VET261 Avrupa Birliği ve Türkiye Süt Politikaları 5 DERS-5.docx
VET261 Avrupa Birliği ve Türkiye Süt Politikaları 6 DERS-6.docx
VET261 Avrupa Birliği ve Türkiye Süt Politikaları 7 DERS-7.docx
VET261 Avrupa Birliği ve Türkiye Süt Politikaları 8 DERS-8-VİZE.docx
VET261 Avrupa Birliği ve Türkiye Süt Politikaları 9 DERS-9.docx
VET261 Avrupa Birliği ve Türkiye Süt Politikaları 10 DERS-10.docx
VET261 Avrupa Birliği ve Türkiye Süt Politikaları 11 DERS-11.docx
VET261 Avrupa Birliği ve Türkiye Süt Politikaları 12 DERS-12.docx
VET261 Avrupa Birliği ve Türkiye Süt Politikaları 13 DERS-13.docx
VET261 Avrupa Birliği ve Türkiye Süt Politikaları 14 DERS-14.docx
VET261 Avrupa Birliği ve Türkiye Süt Politikaları 15 DERS-15.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
VET352 Avrupa Birliği ve Türkiye Et Politikaları 1 DERS-1.docx
VET352 Avrupa Birliği ve Türkiye Et Politikaları 2 DERS-2.docx
VET352 Avrupa Birliği ve Türkiye Et Politikaları 3 DERS-3.docx
VET352 Avrupa Birliği ve Türkiye Et Politikaları 4 DERS-4.docx
VET352 Avrupa Birliği ve Türkiye Et Politikaları 5 DERS-5.docx
VET352 Avrupa Birliği ve Türkiye Et Politikaları 6 DERS-6.docx
VET352 Avrupa Birliği ve Türkiye Et Politikaları 7 DERS-7.docx
VET352 Avrupa Birliği ve Türkiye Et Politikaları 8 VİZE.docx
VET352 Avrupa Birliği ve Türkiye Et Politikaları 9 DERS-9.docx
VET352 Avrupa Birliği ve Türkiye Et Politikaları 10 DERS-10.docx
VET352 Avrupa Birliği ve Türkiye Et Politikaları 11 DERS-11.docx
VET352 Avrupa Birliği ve Türkiye Et Politikaları 12 DERS-12.docx
VET352 Avrupa Birliği ve Türkiye Et Politikaları 13 DERS-13.docx
VET352 Avrupa Birliği ve Türkiye Et Politikaları 14 DERS-14.docx
VET352 Avrupa Birliği ve Türkiye Et Politikaları 15 DERS-15.docx
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr