İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: hakan.saglam@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı
Bilim Alanı Mimarlık
Anahtar Kelimeler Mimari Tasarım
Mimarlık, Planlama ve Tasarımda Kuram, Eleştiri, Yöntem
Öğrenim Bilgileri
Yüksek Lisans Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doktora Gazi Üniversitesi
Lisans Ankara Devlet Mühendislik Ve Mimarlık Akademisi
Akademik Ünvanlar
Doçent Mimarlık Fakültesi, 2014 -
Doktor Öğretim Üyesi Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi, 2011 - 2015
Doktor Öğretim Üyesi Mimarlık, 2006 - 2009
Yardımcı Doçent Mimarlık Fakültesi, 2003 -
Doktor Öğretim Üyesi Mimarlık, 2003 - 2006
Doktor Öğretim Üyesi Mimarlık, 2001 - 2003
Öğretim Görevlisi Mimarlık Fakültesi, 1998 - 1999
Araştırma Görevlisi Mimarlık Fakültesi, 1983 - 1998
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Learning Spaces İn Transition. Typology For Healty Learning Environments

2015

Kitap Adı :

 Rethinking Art And Architecture A Challenging Interdisciplinary Ground

Bölüm Adı :

 An Intermediating Realm Art And Architecture Installation In Güvenpark

Yazar Adı :

 Boyacıoğlu Esin, Sağlam Hakan, Kapusuz Bilge Beril

Editör Adı :

 Zeynep Uludağ, Gülşah Güleç

2019

Kitap Adı :

 Rethinking Art And Architecture A Challenging Interdisciplinary Ground

Bölüm Adı :

 Deconstructing The Grimm’Xxs Fairy Tale ”Rapunzel” İnto ”Razolo Peron”.

Yazar Adı :

 Boyacıoğlu Esin, Sağlam Hakan, Kapusuz Bilge Beril

Editör Adı :

 Zeynep Uludağ, Gülşah Güleç

2016

Kitap Adı :

 Challenged Tourism

Bölüm Adı :

 Politics And Tourism Development İn Turkey

Yazar Adı :

 Sağlam Hakan

Editör Adı :

 Ron French

1997

Kitap Adı :

 The Languages Of Reuse

Bölüm Adı :

 Reconnecting Tilburg

Yazar Adı :

 Uludağ Zeynep, Sağlam Hakan

Editör Adı :

 Irene Curilli

2012

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Yine, Yeni, Yeniden Strateji Olarak Mimari (Ve) Bezeme

Yazar Adı :

 Sağlam Hakan

Dergi Adı :

 Mtd Dergisi

Özgün Makale

 

2019

Makale Adı :

 Re-Reading Nicosia’Xxs Urban Transformation Architecturally

Yazar Adı :

 Sağlam Hakan, Anıl Dellaloğlu Gaye

Dergi Adı :

 New Trends And Issues Proceedingins On Humanities Social Sciences

Özgün Makale

 

2018, 9

Makale Adı :

 Thinking Manifesto On Basic Design Studios İn Architectural Education

Yazar Adı :

 Sağlam Hakan

Dergi Adı :

 New Trends And Issues Prooceedings On

Özgün Makale

 

2018, 9

Makale Adı :

 Towards A Personalised Learning İn Basic Design Studio: The Use Of Neuropsychological Tests

Yazar Adı :

 Acar Aktan, Sağlam Hakan, Soysal Acar Azime Şebnem

Dergi Adı :

 New Trends And Issues Proceedings On Humanities And Social Sciences

Özgün Makale

 


2017, 12

Makale Adı :

 Type Project Concept İn Primary School Buildings İn Turkey

Yazar Adı :

 Ekiztepe Aslı, Sağlam Hakan

Dergi Adı :

 İnternational Journal Of Arts And Sciences

Özgün Makale

 

2015, 4

Makale Adı :

 The Effect Of The Education Models On Primary School Structures From The Eraly Years Of The Republic To Present

Yazar Adı :

 Koç Çiğdem, Sağlam Hakan

Dergi Adı :

 Proceedings Of İnted2015 Conference

Özgün Makale

 

2015, 1

Makale Adı :

 Meaning And Social Roles Of The Republic Peiod Urban Parks İn Ankara

Yazar Adı :

 Ekinci Zühal, Sağlam Hakan

Dergi Adı :

 Procedia Social And Behavioral Sciences

Özgün Makale

 

2015, 1

Makale Adı :

 Mimarlık İktidar Gelenekçilik Ve Mimarın Rolü: Ankara Örneği

Yazar Adı :

 Sağlam Hakan, Akalın Aysu

Dergi Adı :

 Tol

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 The Relationship Between Government Policy And The Educational Building Architecture

Yazar Adı :

 Yılmaz Burçin, Sağlam Hakan

Dergi Adı :

 Journal Of Teaching And Education

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 Re-Thinking The Concept Of “Ornament” İn Architectural Design

Yazar Adı :

 Sağlam Hakan

Dergi Adı :

 Procedia - Social And Behavioral Sciencesvolume

Özgün Makale

 

2014, 5

Makale Adı :

 Günümüz Adalet Sarayları Üzerine Bir Sorgulama

Yazar Adı :

 Sağlam Hakan

Dergi Adı :

 Mimarlık

Özgün Makale

 

2013, 1

Makale Adı :

 Çağdaş Kentte Yeni Bir Bağlam Tartışması: Kızılay Üzerine Alternatif Bir Gelecek Sunmak

Yazar Adı :

 Sağlam Hakan, Uludağ Zeynep, Güleç Gülşah

Dergi Adı :

 Mimarlık

Özgün Makale

 

2012, 1

Makale Adı :

 Supporting Architectural Design Compentences Via Theoretical Courses

Yazar Adı :

 Sağlam Hakan

Dergi Adı :

 Procedia Social And Behavioral Sciences

Özgün Makale

 

2012, 1

Makale Adı :

 Adolf Hitlerin Mimarlık Tutksu

Yazar Adı :

 Sağlam Hakan

Dergi Adı :

 Dosya

Özgün Makale

 

2011, 6

Makale Adı :

 Eğitim Aracı Olarak Bir Bölü On

Yazar Adı :

 Sağlam Hakan

Dergi Adı :

 Dosya

Özgün Makale

 

2009, 8

Makale Adı :

 İmkansız Okuma: Coop Himmelb (I) Au

Yazar Adı :

 Sağlam Hakan

Dergi Adı :

 Arredamento Degisi

Özgün Makale

 

2008, 2

Makale Adı :

 Street Identity Case Of Istiklal Street İn Famagusta

Yazar Adı :

 Sağlam Hakan, Ülbar Ülfet

Dergi Adı :

 Creating The Future

Özgün Makale

 

2008, 10

Makale Adı :

 Ankaranın Dönüşen Yüzü Gecekondudan Gececondominiuma’Xxa

Yazar Adı :

 Sağlam Hakan

Dergi Adı :

 Dosya

Özgün Makale

 

2006, 8

Makale Adı :

 Aesthetics And Spatial Qualities İn New Housing Settlements İn Ankara

Yazar Adı :

 Sağlam Hakan

Dergi Adı :

 Creating The Future

Özgün Makale

 

2006, 11

Makale Adı :

 Estetika V Kapitalisticni Viziji: Transformacija Obalnih Predelov Turcije Po Letu 1980

Yazar Adı :

 Sağlam Hakan

Dergi Adı :

 Apokalipsa

Özgün Makale

 

2002

Makale Adı :

 Konutun Kullanım Sürecine İlişkin Bir Değerlendirme

Yazar Adı :

 Onur Ayşe Zeynep, Bayraktar Adile Nuray, Sağlam Hakan

Dergi Adı :

 Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 

2001, 4

Makale Adı :

 Konutta Transformasyon

Yazar Adı :

 Onur Ayşe Zeynep, Bayraktar Adile Nuray, Sağlam Hakan

Dergi Adı :

 Yapı

Özgün Makale

 

1999

Makale Adı :

 Architectural Education For The 3Rd Millennium

Yazar Adı :

 Onur Ayşe Zeynep, Sağlam Hakan

Dergi Adı :

 Forum Iı

Özgün Makale

 

1998, 4

Makale Adı :

 Mimarlık Ve Eğitimi Forum 1: Nasıl Bir Gelecek?

Yazar Adı :

 Sağlam Hakan, Onur Ayşe Zeynep

Dergi Adı :

 Forum I

Özgün Makale

 

1995, 4

Makale Adı :

 Tarihi Çevre Koruma, Yenileme Çalışmalarında Kentsel Bölge Ölçeği: Ankara Kaleönü Koyunpazarı Yokuşu Koruma Geliştirme Projesi Örneği

Yazar Adı :

 , Utkutuğ Ziya, Akalın Aysuaksulu Behiye Işık, Sağlam Hakan, Gültek Mediha

Dergi Adı :

 Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1993, 1

Makale Adı :

 Alt Gelir Grubu Konut Yerleşimleri

Yazar Adı :

 Sağlam Hakan

Dergi Adı :

 Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1993, 1

Makale Adı :

 The Reflection Of The Political Images Created By Films Sets A Discussion Through Derviş Zain And Panicos Chrysanthou Films

Yazar Adı :

 Mercan Özge, Sağlam Hakan

Dergi Adı :

 Interciencia Journal

Özgün Makale

 

Makale Adı :

 An Experience On Brand- Space Relationship Example Of Gastronomy Places İn North Cyprus

Yazar Adı :

 Okutan Hilmi, Sağlam Hakan

Dergi Adı :

 Interciencia Journal

Özgün Makale

 
Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 A Capitalist Vision of Aesthetics: Transformation in the Coastal Environment After 1980 in Turkey.

Yazar Adı :

 Sağlam Hakan

Etkinlik Adı :

 1st Mediterranean Congress of Aesthetics

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2004, 12

Bildiri Adı :

 The Union of Architectural Theory and Practice in the Media Dominated Capitalist World

Yazar Adı :

 Boyacıoğlu Esin, Sağlam Hakan

Etkinlik Adı :

 19th EAAE International Conference Re-integrating Theory Design in Architectural Education

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2001, 01

Bildiri Adı :

 re-reading nicosia’xxs urban transformation architecturaly

Yazar Adı :

 Sağlam Hakan

Etkinlik Adı :

 wcda 2018

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 09

Bildiri Adı :

 thinking manifesto on basic design studios in architectural education wcda 2018

Yazar Adı :

 Sağlam Hakan

Etkinlik Adı :

 new trends and issues proceddings on humanities and social sciences

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 09

Bildiri Adı :

 First Year Architectural Design Studio

Yazar Adı :

 Sağlam Hakan

Etkinlik Adı :

 Design Train Congress Trailer I. Guidance in/for Design Training

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2008, 06

Bildiri Adı :

 Inventive Traditionalism vs Considering Tradition The Changing Character of the City of Ankara

Yazar Adı :

 Sağlam Hakan, Acar Aktan

Etkinlik Adı :

 4th WORLD CONFERENCE on DESIGN and ARTS

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2015, 06

Bildiri Adı :

 A Proposal For The First Year Design Education in Interior Design

Yazar Adı :

 Sağlam Hakan

Etkinlik Adı :

 Epoka University → Conferences → ICAUD - International Conference on Architecture and Urban Design → ICAUD 2012

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2014, 06

Bildiri Adı :

 Toward A Personalized Learning In Basic Design Studio: The Use of Neuropsychological Tests

Yazar Adı :

 Acar Aktan, Sağlam Hakan, Soysal Acar Azime Şebnem

Etkinlik Adı :

 6th World Conference on Design and Arts

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 07

Bildiri Adı :

 MİMARLIK EĞİTİMİNDE TASARIM STÜDYOLARI ÜZERİNE YENİDEN DÜŞÜNMEK

Yazar Adı :

 Sağlam Hakan

Etkinlik Adı :

 ULUSLARARASI MİMARLIK VE TASARIM SEMPOZYUMU

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2018, 01

Bildiri Adı :

 Re-thinking the Concept of ”Space” in Interior Design Education

Yazar Adı :

 Güner Aktaş Gözen, Sağlam Hakan

Etkinlik Adı :

 International Conference in Architecture and Urban Design

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2014, 06

Bildiri Adı :

 Re-thinking the Concept of ”Space” in Interior Design Education

Yazar Adı :

 Güner Aktaş Gözen, Sağlam Hakan

Etkinlik Adı :

 International Conference in Architecture and Urban Design

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 01

Bildiri Adı :

 Re-thinking the Concept of ”Space” in Interior Design Education

Yazar Adı :

 Güner Aktaş Gözen, Sağlam Hakan

Etkinlik Adı :

 International Conference in Architecture and Urban Design

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 01

Bildiri Adı :

 Re-thinking the Concept of ”Space” in Interior Design Education

Yazar Adı :

 Güner Aktaş Gözen, Sağlam Hakan

Etkinlik Adı :

 International Conference in Architecture and Urban Design

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 01

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 IWTA spring school 2007 international design workshop on tourism and architecture

Proje Konusu :

 Turizm Ve Mimarlık

01.06.2007

 

01.07.2007

 

Eğitmen

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

2007, 07

Proje Adı :

 ENHSA Latin Amerika Project

Proje Konusu :

 Mimarlık Eğitimi

01.06.2009

 

01.07.2009

 

Eğitmen

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

2009, 07

Proje Adı :

 ENHSA Latin Amerika Project

Proje Konusu :

 Mimarlık Eğitimi

01.06.2010

 

01.07.2010

 

Eğitmen

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

2010, 07

Proje Adı :

 EWTA 2009 European workshop on tourism and arcitecture waterfront settlements- I.intensive programmes (Erasmus IP) project

Proje Konusu :

 Kıyı Kentleri Gelişimi

01.06.2009

 

01.07.2009

 

Eğitmen

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

2009, 07

Proje Adı :

 EWTA 2010 European workshop on tourism and arcitecture waterfront settlements- II.intensive programmes (Erasmus IP) project

Proje Konusu :

 Kıyı Kentleri Gelişimi

01.06.2011

 

01.07.2011

 

Eğitmen

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

2011, 07

Proje Adı :

 EWTA 2011 European workshop on tourism and arcitecture waterfront settlements- III.intensive programmes (Erasmus IP) project

Proje Konusu :

 Kıyı Kentleri Gelişimi

01.06.2011

 

01.07.2011

 

Eğitmen

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

2011, 07

Proje Adı :

 EWSAD 2007 European Winter School in Arcitectural Design Lost Space. İntensive Programmes (Erasmus IP) project

Proje Konusu :

 Kayıp Ve Artık Mekan Tasarımı

01.06.2007

 

01.07.2007

 

Eğitmen

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

2007, 07

Proje Adı :

 EWSAD 2009 European Winter School in Arcitectural Design Lost Space. İntensive Programmes (Erasmus IP) project

Proje Konusu :

 Kayıp Ve Artık Alan Tasarımı

01.06.2009

 

01.07.2009

 

Eğitmen

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

2009, 07

Proje Adı :

 ELİR 2011 European Laboratory İndustrial Reuse İntensive Programmes (Erasmus IP) project

Proje Konusu :

 Endsütri Mirası Ve Yeniden Kullanımı

01.06.2011

 

01.07.2011

 

Eğitmen

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

2011, 07

Proje Adı :

 WS-RADS 2010 Winter School Rowing Arcitectural Design Studios visions of future urban housing I.

Proje Konusu :

 Kent Ve Konut

01.06.2010

 

01.07.2010

 

Proje Koordinatörü

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

2010, 07

Proje Adı :

 WS-RADS 2011 Winter School Rowing Arcitectural Design Studios visions of future urban housing II.

Proje Konusu :

 Kent Ve Konut

01.06.2011

 

01.07.2011

 

Proje Koordinatörü

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

2011, 07

Proje Adı :

 WS-RADS 2012 Winter School Rowing Arcitectural Design Studios visions of future urban housing III.

Proje Konusu :

 Konut Ve Gelişimi

01.06.2012

 

01.07.2012

 

Proje Koordinatörü

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

2012, 07

Proje Adı :

 Sensing the City İnternational Worksop on Arcitecture and public sapace İntensive Prorammes (Erasmus IP) project

Proje Konusu :

 Kent Merkezlerindeki Yeni Alanlar

01.06.2012

 

01.07.2012

 

Eğitmen

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

2012, 07

Proje Adı :

 WİRE 2013 Winter School İnternational Research and Education, İnternational Workshop on Art and Arcitecture İntensive, Programmes ( Erasmus IP) project

Proje Konusu :

 Mimarlık Ve Sanat İlişkisi

01.06.2013

 

01.07.2013

 

Proje Koordinatör Yrd.

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

2013, 07

Proje Adı :

 WİRE 2014 Winter School İnternational Research and Education,İnternational Workshop on Art and Arcitecture İntensive Programmes ( Erasmus IP) project

Proje Konusu :

 Kıyı Yerleşimlerin Projesi

01.06.2014

 

01.07.2014

 

Proje Koordinatör Yrd.

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

2014, 07

Proje Adı :

 Housing Transformation Case of Ankara, Batıkent, Ayrancı and Beysukent

Proje Konusu :

 Ankarada Farklı Konut Bölgelerinde Konuttaki Dönüşümün Saptanması

01.01.1988

 

10.01.1990

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

1990, 01

Proje Adı :

 Transformasyon İn Housing

Proje Konusu :

 Ankara Örneğinde Kentsel Konuttaki Dönüşümlerin Mimari Anlamda Saptanması

01.09.1995

 

10.09.1997

 

Araştırmacı

 

Kalkınma Bakanlığı

 

ULUSAL

1997, 09

Bilgi Yıl, Ay

Etkinlik Adı :

 Sarajevo Capital Cultural

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

05.12.1993

 

31.03.1994

 

BOSNA HERSEK

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

1994, 03

Etkinlik Adı :

 Building Plans and schemes

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

01.06.1991

 

30.06.1991

 

HOLLANDA

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

1991, 06

Etkinlik Adı :

 Cartolina D’xx artista

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

05.11.1994

 

12.11.1994

 

İTALYA

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

1994, 11

Etkinlik Adı :

 MAİL ART

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

14.10.1995

 

05.11.1995

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

1995, 11

Etkinlik Adı :

 INTERNATIONAL POSTAGE

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

01.07.1995

 

24.07.1995

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

1995, 07

Etkinlik Adı :

 BAMBİNİ ARTE

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

17.11.1994

 

26.11.1993

 

İTALYA

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

1993, 11

Etkinlik Adı :

 THE ARTİSTSTAMP COLLECTİON

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

01.05.1995

 

30.06.1995

 

HOLLANDA

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

1995, 06

Bilgi Yıl, Ay

Tasarım Adı :

 FİRST YEAR ARCİTECTURAL DESİGN EDUCATİON

Tasarım Özeti :

 FİRST YEAR ARCİTECTURAL DESİGN EDUCATİON’xxa sunulan poster

Tasarım Sahipleri :

 Hakan Sağlam, Zeynep Onur

1998, 09

Tasarım Adı :

 Afiş ve poster

Tasarım Özeti :

 First semiotic congress Afiş ve poster sunumu

Tasarım Sahipleri :

 Hakan Sağlam

1999, 09

Tasarım Adı :

 Zaman bozumu

Tasarım Özeti :

 Zaman bozumu 1.Gösterge bilimi kongresi yapılan poster sunumu

Tasarım Sahipleri :

 Hakan Sağlam, Esin Boyacıoğlu

1999, 02

Tasarım Adı :

 Kolaj konut

Tasarım Özeti :

 Kolaj konut 1.Göstergebilim kongresi poster sunumu Ankara

Tasarım Sahipleri :

 Hakan Sağlam

1999, 02

Tasarım Adı :

 Türk odası Bakü Azerbeycan

Tasarım Özeti :

 Türk odası Bakü Azerbeycan Tika uygulaması

Tasarım Sahipleri :

 Hakan Sağlam

1979, 09

Tasarım Adı :

 Otel projesi mardin

Tasarım Özeti :

 Otel projesi mardin

Tasarım Sahipleri :

 Hakan Sağlam

1979, 09

Tasarım Adı :

 Otel projesiGüvercinlik Bodrum

Tasarım Özeti :

 Güvercinlik Bodrum Otel projesi tasarımı

Tasarım Sahipleri :

 Hakan Sağlam

1979, 09

Tasarım Adı :

 Yazlık Konut Şile

Tasarım Özeti :

 Yazlık Konut Şile

Tasarım Sahipleri :

 Hakan Sağlam

1979, 09

Tasarım Adı :

 Yazlık konut Didim

Tasarım Özeti :

 Yazlık konut Didim

Tasarım Sahipleri :

 Hakan Sağlam

1979, 09

Tasarım Adı :

 Tek aile konutu izmir

Tasarım Özeti :

 Tek aile konutu izmir tasarım ve uygulama

Tasarım Sahipleri :

 Hakan Sağlam

1979, 09

Tasarım Adı :

 Samsun belediyesi ticaret merkezi mimari proje yarışması

Tasarım Özeti :

 Samsun belediyesi ticaret merkezi mimari proje önerisi

Tasarım Sahipleri :

 Hakan Sağlam

1990, 09

Tasarım Adı :

 Petrol ofisi A.Ş.Gen.Müd.Tip servis istasyonu mimari projesi

Tasarım Özeti :

 Petrol ofisi A.Ş.Gen.Müd.Tip servis istasyonu mimari proje yarışması önerisi

Tasarım Sahipleri :

 Hakan Sağlam

1991, 08

Tasarım Adı :

 Aydın belediye sarayı ve çevre düzenlemesi projesi

Tasarım Özeti :

 Aydın belediye sarayı ve çevre düzenlemesi mimari proje yarışması önerisi

Tasarım Sahipleri :

 Hakan Sağlam, Sercan Yıldırım

1992, 08

Tasarım Adı :

 T.C.Kültür Bakanlığı demokrasi şehitleri anıtı

Tasarım Özeti :

 T.C.Kültür Bakanlığı demokrasi şehitleri anıtı mimari proje yarışması önerisi

Tasarım Sahipleri :

 Esin Boyacıoğlu, Saba Akman, Hakan Sağlam

1993, 08

Tasarım Adı :

 T.C.Kültür Bakanlığı laiklik anıtı

Tasarım Özeti :

 T.C.Kültür Bakanlığı laiklik anıtı mimari proje yarışması önerisi

Tasarım Sahipleri :

 Esin Boyacıoğlu, Saba Akman, Hakan Sağlam

1993, 08

Tasarım Adı :

 T.C. Kültür Bakanlığı Gelecekten geleneğe evimiz mimari projesi

Tasarım Özeti :

 T.C. Kültür Bakanlığı Gelecekten geleneğe evimiz mimari proje yarışması önerisi

Tasarım Sahipleri :

 Hakan Sağlam

1993, 08

Tasarım Adı :

 Türk eczacılar birliği sosyal tesisleri projesi

Tasarım Özeti :

 Türk eczacılar birliği sosyal tesisleri mimari projesi yarışması önerisi

Tasarım Sahipleri :

 Esin Boyacıoğlu, Saba Akman, Hakan Sağlam

1997, 08

Tasarım Adı :

 Ankara Esenboğa havalimanı yeni içi dış hatlar terminal binası ve katlı otopark

Tasarım Özeti :

 Ankara Esenboğa havalimanı yeni içi dış hatlar terminal binası ve katlı otopark ulusal mimarlık proje yarışması önerisi

Tasarım Sahipleri :

 Esin Boyacıoğlu, Saba Akman, Hakan Sağlam

1998, 08

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 Satın Alma

Ödül Açıklama :

 Cem vakfı cem kültür evi ulusal mimari proje yarışması

1992

 

Mimarlık, Planlama ve Tasarım alanındaki derece ödülü

 

Proje Ödülü


Cem Vakfı

 

Diğer

 

TÜRKİYE

1992

Ödül Adı :

 Satın Alma

Ödül Açıklama :

 Altındağ Belediyesi Ankara Ulus tarihi kent merkezi saraçlar çarşısı bölgesel mimari proje yarışması

1996

 

Mimarlık, Planlama ve Tasarım alanındaki derece ödülü

 

Proje Ödülü


Altındağ Belediyesi

 

Diğer

 

TÜRKİYE

1996

Ödül Adı :

 Üçüncülük Ödülü

Ödül Açıklama :

 Fethiye belediyesi sosyal ve kültür tesisleri mimari proje yarışması

1992

 

Mimarlık, Planlama ve Tasarım alanındaki derece ödülü

 

Proje Ödülü


Fethiye Belediyesi

 

Diğer

 

TÜRKİYE

1992

Ödül Adı :

 Mansiyon

Ödül Açıklama :

 UIA/Uluslar Arası Mimarlar Birliği, Habitat II.’xx’xxdost mekanlar uluslararası mimari proje yarışması’xx’xx

1996

 

Mimarlık, Planlama ve Tasarım alanındaki derece ödülü

 

Proje Ödülü


UIA/Uluslar Arası Mimarlar Birliği

 

Diğer

 

İSVİÇRE

1996

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Dosya

Yazar Adı :

 Sağlam Hakan

Yayınevi :

 Mimarlar Odası

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2006

 

2006

Yayın Adı :

 Gaü Journal

Yazar Adı :

 Sağlam Hakan

Yayınevi :

 Girne Amerikan Üniversitesi

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2003

 

2003

Yayın Adı :

 Gazi Sanat

Yazar Adı :

 Onat Esen, Sağlam Hakan, Boyacıoğlu Esin

Yayınevi :

 Gazi Üniversitesi

Ulusal

 

Dergi

 

Yrd. Editör

 

TÜRKİYE

 

1999

 

1999

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Cumhuriyet Sürecinde Toplu Konut Politika İlişkisi Ankara.örneği

Yazar :

 Melike Selin hosanlı

2015

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Üniversite Dışı

 

TÜRKİYE

2015

Tez Adı :

 Kamusal Alanın Gelişimi İçinde Sinemanın Yeri; Ankara Örneği”

Yazar :

 Hüseyin Metin felekoğlu

2015

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

2015

Tez Adı :

 Tebriz kentinde yol örgütlenmesindeki değişimin kentin yapısal biçimine etkisi

Yazar :

 Sayna KARİMİ

Gazi Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Mimarlık Anabilim Dalı


2014

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Girne Kapısı -Eleftherıa Meydanı Aksı Üzerindeki Kamusal Mekanların Gelişimi Ve Konutların Transformasyonları

Yazar :

 Gaye ANIL

2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Üniversite Dışı

 

TÜRKİYE

2017

Tez Adı :

 İmage Analysis of İstiklal Street in Famagusta

Yazar :

 Ülfet ÜLBAR

2008

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Üniversite Dışı

 

TÜRKİYE

2008

Tez Adı :

 Turizm Bak.Uygulamalarında Yapı Transformasyonu

Yazar :

 Yusuf SEVEN

2007

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Üniversite Dışı

 

TÜRKİYE

2007

Tez Adı :

 Gaziantep Geleneksel Evlerinde İçmekan Bezemesi

Yazar :

 Zafer OSMANLIOĞLU

2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Üniversite Dışı

 

TÜRKİYE

2017

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Temel Tasarım

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 10

 

2019-01-19 19:28:33

 

2019-01-19 19:28:33

 

2017-2018

Ders Adı :

 Anlatım Teknikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2019-01-19 19:27:37

 

2019-01-19 19:27:37

 

2018-2019

Ders Adı :

 Mimari Proje Vı

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 10

 

2019-01-19 19:27:02

 

2019-01-19 19:27:02

 

2018-2019

Ders Adı :

 Mekan Analıizi

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-01-19 19:26:13

 

2019-01-19 19:26:13

 

2018-2019

2019
 • 2017
  - 2018

  Bölüm Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mimarlık Fakültesi

 • 2014

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mimarlık Fakültesi

 • 2011
  - 2015

  Bölüm Başkan Yardımcısı

  Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi

  Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi

 • 2011
  - 2015

  Doktor Öğretim Üyesi

  Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi

  Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi

  Mimarlık Bölümü

 • 2006
  - 2009

  Doktor Öğretim Üyesi

  Yakin Dogu Üniversitesi

  Mimarlık

  Mimarlık

  Bina Bilgisi

 • 2003
  - 2006

  Doktor Öğretim Üyesi

  Lefke Avrupa Üniversitesi

  Mimarlık

  Mimarlık

  Bina Bilgisi

 • 2003

  Yardımcı Doçent

  Gazi Üniversitesi

  Mimarlık Fakültesi

  Mimarlık Bölümü

  Mimarlık Anabilim Dalı

 • 2002
  - 2005

  Bölüm Başkanı

  Girne Amerikan Üniversitesi

  Mimarlık, Tasarım Ve Güzel Sanatlar Fakültesi

 • 2002
  - 2005

  Dekan Yardımcısı

  Girne Amerikan Üniversitesi

  Mimarlık, Tasarım Ve Güzel Sanatlar Fakültesi

 • 2001
  - 2003

  Doktor Öğretim Üyesi

  Girne Amerikan Üniversitesi

  Mimarlık

  Mimarlık

  Bina Bilgisi

 • 1998
  - 1999

  Öğretim Görevlisi

  Gazi Üniversitesi

  Mimarlık Fakültesi

  Mimarlık Bölümü

  Mimarlık Anabilim Dalı

 • 1983
  - 1998

  Araştırma Görevlisi

  Gazi Üniversitesi

  Mimarlık Fakültesi

  Mimarlık Bölümü

  Mimarlık Anabilim Dalı

 • 1981
  - 1982

  Aldoks Al.sanayi

  Mimar

  Mimari Detay Tasarım Ve Uygulaması

 • 1978
  - 1981

  Hce Mimarlık Bürosu

  Mimar

  Mimari Tasarım Ve Uygulama

Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr