Doktor Öğretim Üyesi Hanife ALKAN ATAMANİletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: hanife.alkan@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Filoloji Temel Alanı
Bilim Alanı Türk Dili
Öğrenim Bilgileri
Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi
Lisans Ankara Üniversitesi
Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yüksek Lisans Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Doktor Öğretim Üyesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2020 -
Araştırma Görevlisi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2011 - 2020
Araştırma Görevlisi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2010 -
Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Türkiye Türkçesindeki Çoklu Adların Antroponimik(Kişiadbilimcil) Açıdan Güncel Görünümü (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrencileri Örneği)

Yazar Adı :

 Şen Serkan, Alkan Ataman Hanife

Dergi Adı :

 Gazi Türkiyat Tü R K O L O J İ Ar A Ş T I R M A L A R I De R G İ S İ

Özgün Makale

 


2019, 12

Makale Adı :

 Türkiye Türkçesindeki Çoklu Adların Antroponimik (Kişiadbilimcil) Açıdan Güncel Görünümü (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrencileri Örneği)

Yazar Adı :

 Şen Serkan, Alkan Ataman Hanife

Dergi Adı :

 Gazi Türkiyat

Özgün Makale

 

2019, 12

Makale Adı :

 Kutadgu Bilig’Xxde Hitaplar Ve Göreceli Seslenişler

Yazar Adı :

 Alkan Ataman Hanife

Dergi Adı :

 Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 

2019

Makale Adı :

 Yanı Yapon Muhbiri Dergisi’Nin 15. Sayısına Görejaponya’Da Yaşayan Tatar Türklerinintürkiye’Deki Harf Devrimi Konusundakigörüşleri

Yazar Adı :

 Alkan Ataman Hanife

Dergi Adı :

 Karadeniz Araştırmaları

Özgün Makale

 

2019

Makale Adı :

 Eski Türkçenin Deyim Varlığı Adlı Eser Üzerine

Yazar Adı :

 Alkan Ataman Hanife

Dergi Adı :

 Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi

Kitap Kritiği

 

2017, 9

Makale Adı :

 Şen, Serkan (2014), Eski Uygur Türkçesi Dersleri, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 240 S., Isbn 978-605-4921-04-1. Tanıtım Yazısı

Yazar Adı :

 Alkan Ataman Hanife

Dergi Adı :

 Turkish Studies

Kitap Kritiği

 

2014

Makale Adı :

 Dîvânu Lugâti T Türk Te İnsanlar İçin Kullanılan Niteleyiciler

Yazar Adı :

 Alkan Hanife

Dergi Adı :

 Turkish Studies

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Lehçeler Arası Aktarmalarda Yalancı Eş Değerler Sorunu Türkiye Türkçesi Özbek Türkçesi Yeni Uygur Türkçesi Fiil Örneği

Yazar Adı :

 Alkan Hanife

Dergi Adı :

 Turkish Studies

Özgün Makale

 

2012, 1

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 YAŞAR KEMAL’İN VE FAKİR BAYKURT’UN ESERLERİNDE TANRITASAVVURU

Yazar Adı :

 Alkan Ataman Hanife

Etkinlik Adı :

 XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 12

Bildiri Adı :

 Tanzimat tan Milli Edebiyat a Kadınlara Yönelik Kullanılan Hitaplar

Yazar Adı :

 Alkan Ataman Hanife

Etkinlik Adı :

 V. Uluslararası Canik Sempozyumu:“Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 12

Bildiri Adı :

 İspanya ve Türkiye Dil Politikası

Yazar Adı :

 Alkan Ataman Hanife

Etkinlik Adı :

 I. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi-İnsan ve Toplum Bilimleri

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2016, 08

Bildiri Adı :

 Fakir Baykurt un Üçlemesi Yılanların Öcü Irazca nın Dirliği Kara Ahmet Destanı ndeKişilere Yönelik Gönderimlerde Kullanılan Metaforlar

Yazar Adı :

 Alkan Ataman Hanife

Etkinlik Adı :

 II. Genç Akademisyenler Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2015, 08

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Türkiye Türkçesindeki Çoklu Adların Antroponomi Açısından Güncel Görünümü (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği)

Proje Konusu :

 Bu çalışma son yıllarda toplumun hemen her kesiminde oldukça fazla yaygınlaşan çoklu ad verme eğiliminin nedenleri üzerinde durmayı amaçlamaktadır.

15.09.2018

 

15.09.2019

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2019, 09

Proje Adı :

 TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ ÇOKLU ADLARIN ANTROPONOMİ AÇISINDAN GÜNCEL GÖRÜNÜMÜ (ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Proje Konusu :

 BU PROJE SON YILLARDA TOPLUMUN HERMEN HER KESİMİNDE OLDUKÇA FAZLA YAYGINLAŞAN ÇOKLU AD VERME EĞİLİMİNİN NEDENLERİ ÜZERİNDE DURMAYI AMAÇLAMAKTADIR.

15.09.2018

 

26.09.2019

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2019, 09

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Turkish Studies

Yazar Adı :

 Alkan Ataman Hanife

Yayınevi :

 Turkish Studies

Uluslararası

 

Dergi

 

Yrd. Editör

 

2012

 

31.03.2013

 

01.12.2016

 

Basılı

2012

Yayın Adı :

 Karadeniz Araştırmalarıbalkan, Kafkas, Doğu Avrupa Ve Anadolu İncelemeleri Dergisi

Yazar Adı :

 Alkan Ataman Hanife

Yayınevi :

 Karadeniz Araştırmaları

Uluslararası

 

Dergi

 

Yrd. Editör

 

2018

 

01.07.2018

 

2018

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Tde 436 Türk Ad Bilimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-05-16 11:14:42

 

2019-05-16 11:13:02

 

2018-2019

Ders Adı :

 Tde 306 Cümle Bilgisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-05-16 11:12:31

 

2019-05-16 11:12:31

 

2018-2019

2019
 • 2020

  Doktor Öğretim Üyesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

  Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Anabilim Dalı

 • 2011
  - 2020

  Araştırma Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

  Yeni Türk Dili Anabilim Dalı

 • 2010

  Araştırma Görevlisi

  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatı Bölümü

  Çağdaş Türk Lehçeleri Edebiyatları Anabilim Dalı

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TDE306 Harezm-Kıpçak Türkçesi 1 Harezm Türkçesi Giriş.docx
TDE306 Harezm-Kıpçak Türkçesi 2 HAREZM TÜRKÇESİ İLE YAZILAN ESERLER.pdf
TDE306 Harezm-Kıpçak Türkçesi 3 Harezm Kıpçak Türkçesi ses bilgisi İsim çekimi.pdf
TDE306 Harezm-Kıpçak Türkçesi 4 Harezm-Kıpçak Türkçesi fiil çekimi.pdf
TDE306 Harezm-Kıpçak Türkçesi 4 Nehcü'l-Feradis Metin.jpg
TDE306 Harezm-Kıpçak Türkçesi 4 001_LI.jpg
TDE306 Harezm-Kıpçak Türkçesi 4 Kelime tahlilleri 1.jpeg
TDE306 Harezm-Kıpçak Türkçesi 4 Kelime tahlilleri 1-2.jpg
TDE306 Harezm-Kıpçak Türkçesi 5 Nehcü'l-Feradis 2-1.jpg
TDE306 Harezm-Kıpçak Türkçesi 5 Nehcü'l-Feradis 2-2.jpg
TDE306 Harezm-Kıpçak Türkçesi 5 Nehcü'l-Feradis 2-3.jpg
TDE306 Harezm-Kıpçak Türkçesi 5 NF çeviri 2-1.jpg
TDE306 Harezm-Kıpçak Türkçesi 5 NF çeviri 2-2.jpg
TDE306 Harezm-Kıpçak Türkçesi 5 Kelime tahlilleri 2-1.jpg
TDE306 Harezm-Kıpçak Türkçesi 5 Kelime tahlilleri 2-2.jpg
TDE306 Harezm-Kıpçak Türkçesi 6 Nehcü'l-Feradis 3-1.jpg
TDE306 Harezm-Kıpçak Türkçesi 6 Nehcü'l-Feradis 3-2.jpg
TDE306 Harezm-Kıpçak Türkçesi 6 Nehcü'l-Feradis 3-3.jpg
TDE306 Harezm-Kıpçak Türkçesi 6 Nehcü'l-Feradis 3-4.jpg
TDE306 Harezm-Kıpçak Türkçesi 6 NF çeviri 3-1.jpg
TDE306 Harezm-Kıpçak Türkçesi 6 NF çeviri 3-2.jpg
TDE306 Harezm-Kıpçak Türkçesi 6 Kelime tahlilleri 3-1.jpg
TDE306 Harezm-Kıpçak Türkçesi 6 Kelime tahlilleri 3-2.jpg
TDE306 Harezm-Kıpçak Türkçesi 7 NF 4-1.jpg
TDE306 Harezm-Kıpçak Türkçesi 7 NF 4-2.jpg
TDE306 Harezm-Kıpçak Türkçesi 7 NF 4-3.jpg
TDE306 Harezm-Kıpçak Türkçesi 7 NF çeviri 4-1.jpg
TDE306 Harezm-Kıpçak Türkçesi 7 NF çeviri 4-2.jpg
TDE306 Harezm-Kıpçak Türkçesi 7 Kelime tahlilleri 4-1.jpg
TDE306 Harezm-Kıpçak Türkçesi 7 Kelime tahlilleri 4-2.jpg
TDE306 Harezm-Kıpçak Türkçesi 9 Kıpçak Türkçesinin Türk Dili Tarihi İçindeki Yeri ve Dönemleri.ppt
TDE306 Harezm-Kıpçak Türkçesi 10 Kuman ve Ermeni Kıpçakçası.ppt
TDE306 Harezm-Kıpçak Türkçesi 11 Memluk Kıpçakçası.ppt
TDE306 Harezm-Kıpçak Türkçesi 12 19.JPG
TDE306 Harezm-Kıpçak Türkçesi 12 20.JPG
TDE306 Harezm-Kıpçak Türkçesi 12 21.JPG
TDE306 Harezm-Kıpçak Türkçesi 12 Çeviri 1.jpg
TDE306 Harezm-Kıpçak Türkçesi 12 Çeviri 2.JPG
TDE306 Harezm-Kıpçak Türkçesi 13 22.JPG
TDE306 Harezm-Kıpçak Türkçesi 13 23 (1).JPG
TDE306 Harezm-Kıpçak Türkçesi 13 24.JPG
TDE306 Harezm-Kıpçak Türkçesi 13 Çeviri 2.JPG
TDE306 Harezm-Kıpçak Türkçesi 14 25.JPG
TDE306 Harezm-Kıpçak Türkçesi 14 26.JPG
TDE306 Harezm-Kıpçak Türkçesi 14 27.JPG
TDE306 Harezm-Kıpçak Türkçesi 14 Çeviri 3.JPG
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TDE321 Güney-Batı Türk Lehçeleri 1 Güneybatı Türk Lehçeleri 1. Hafta Videosu.mp4
TDE321 Güney-Batı Türk Lehçeleri 1 Güneybatı Türk Lehçeleri 1. Hafta Notlar.docx
TDE321 Güney-Batı Türk Lehçeleri 2 Güneybatı Türk Lehçeleri 2. hafta avys ders videosu.mp4
TDE321 Güney-Batı Türk Lehçeleri 2 Güneybatı Türk Lehçeleri 2. hafta avys notları.docx
TDE321 Güney-Batı Türk Lehçeleri 3 Azerbaycan Türkçesi Dil Özellikleri avys notları.docx
TDE321 Güney-Batı Türk Lehçeleri 3 Güneybatı Türk Lehçeleri 3. hafta ders sunumu (2020-10-21).mp4
TDE321 Güney-Batı Türk Lehçeleri 4 Azerbaycan Türkçesi Kaynaklar.pdf
TDE321 Güney-Batı Türk Lehçeleri 5 003.jpg
TDE321 Güney-Batı Türk Lehçeleri 6 001.jpg
TDE321 Güney-Batı Türk Lehçeleri 7 Türkmen Edebiyatı.pptx
TDE321 Güney-Batı Türk Lehçeleri 9 001 (2).jpg
TDE321 Güney-Batı Türk Lehçeleri 10 Türkmen Türkçesi kaynaklar.pdf
TDE321 Güney-Batı Türk Lehçeleri 11 001.jpg
TDE321 Güney-Batı Türk Lehçeleri 11 002.jpg
TDE321 Güney-Batı Türk Lehçeleri 11 003.jpg
TDE321 Güney-Batı Türk Lehçeleri 12 001.jpg
TDE321 Güney-Batı Türk Lehçeleri 12 002.jpg
TDE321 Güney-Batı Türk Lehçeleri 12 003.jpg
TDE321 Güney-Batı Türk Lehçeleri 12 004.jpg
TDE321 Güney-Batı Türk Lehçeleri 12 005.jpg
TDE321 Güney-Batı Türk Lehçeleri 12 Gagavuz Türkçesi Kaynaklar.pdf
TDE321 Güney-Batı Türk Lehçeleri 13 001.jpg
TDE321 Güney-Batı Türk Lehçeleri 13 002.jpg
TDE321 Güney-Batı Türk Lehçeleri 13 003.jpg
TDE321 Güney-Batı Türk Lehçeleri 13 004.jpg
TDE321 Güney-Batı Türk Lehçeleri 13 005.jpg
TDE321 Güney-Batı Türk Lehçeleri 13 006.jpg
TDE321 Güney-Batı Türk Lehçeleri 13 007.jpg
TDE321 Güney-Batı Türk Lehçeleri 13 Gagavuz Türkçesi Kaynaklar.pdf
TDE321 Güney-Batı Türk Lehçeleri 14 001.jpg
TDE321 Güney-Batı Türk Lehçeleri 14 002.jpg
TDE321 Güney-Batı Türk Lehçeleri 14 003.jpg
TDE321 Güney-Batı Türk Lehçeleri 14 004.jpg
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TDE322 Güney-Doğu Türk Lehçeleri 1 Güneydoğu Türk Lehçeleri Notlar.docx
TDE322 Güney-Doğu Türk Lehçeleri 2 Lehçe tasnifleri.ppt
TDE322 Güney-Doğu Türk Lehçeleri 3 Özbek Edebiyatı.ppt
TDE322 Güney-Doğu Türk Lehçeleri 4 Güneydoğu Türk Lehçeleri Özbek Ses ve Şekil Bilgisi.ppt
TDE322 Güney-Doğu Türk Lehçeleri 5 001.jpg
TDE322 Güney-Doğu Türk Lehçeleri 5 Güzel Türkistan şiir.pdf
TDE322 Güney-Doğu Türk Lehçeleri 5 çolpan emel kızı.pdf
TDE322 Güney-Doğu Türk Lehçeleri 6 Özbekçe metin.pdf
TDE322 Güney-Doğu Türk Lehçeleri 6 Özbekçe metin çeviri.pdf
TDE322 Güney-Doğu Türk Lehçeleri 6 Özbekçe metin Kelime tahlili.jpg
TDE322 Güney-Doğu Türk Lehçeleri 7 metin Kiril.jpg
TDE322 Güney-Doğu Türk Lehçeleri 7 metin Latin.jpg
TDE322 Güney-Doğu Türk Lehçeleri 7 metin çeviri 1.jpg
TDE322 Güney-Doğu Türk Lehçeleri 7 metin çeviri 2.jpg
TDE322 Güney-Doğu Türk Lehçeleri 7 Kelime tahlili.jpg
TDE322 Güney-Doğu Türk Lehçeleri 9 Yeni Uygur Türkçesi Ses Özellikleri.pptx
TDE322 Güney-Doğu Türk Lehçeleri 10 Yeni Uygur Türkçesi Şekil Özellikleri.ppt
TDE322 Güney-Doğu Türk Lehçeleri 11 Yeni Uygur Türkçesi Metinleri 1.jpg
TDE322 Güney-Doğu Türk Lehçeleri 11 Yeni Uygur Türkçesi Metinleri 2.jpg
TDE322 Güney-Doğu Türk Lehçeleri 11 Yeni Uygur Türkçesi Metinleri 3.jpg
TDE322 Güney-Doğu Türk Lehçeleri 11 Yeni Uygur Türkçesi Metinleri 4.jpg
TDE322 Güney-Doğu Türk Lehçeleri 12 12. hafta Yeni Uygur Türkçesi Metinleri.jpg
TDE322 Güney-Doğu Türk Lehçeleri 13 Sarı Uygur Türkçesi.docx
TDE322 Güney-Doğu Türk Lehçeleri 14 Salar Türkçesi.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 1 Dil-Dilbilgisi 1.jpg
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 1 Dil-Dilbilgisi 2.jpg
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 1 Dil-Dilbilgisi 3.jpg
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 1 Dil-Dilbilgisi 4.jpg
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 2 Etimoloji Sözlükleri 5.jpg
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 2 InkedEtimoloji Sözlükleri 6_LI.jpg
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 2 Etimoloji Sözlükleri 7.jpg
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 2 1.jpg
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 2 2.jpg
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 2 3.jpg
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 2 4.jpg
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 2 Etimoloji Sözlükleri 1.jpg
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 2 Etimoloji Sözlükleri 2.jpg
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 2 Etimoloji Sözlükleri 3.jpg
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 2 Etimoloji Sözlükleri 4.jpg
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 3 Türk Dili Tarihi 1.jpg
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 3 Türk Dili Tarihi 2.jpg
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 3 Türk Dili Tarihi 3.jpg
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 3 Türk Dili Tarihi 4.jpg
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 3 Türk Dili Tarihi 5.jpg
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 4 Köktürkçe Dönemi Üzerine Çalışmalar.pptx
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 4 Yararlanılan Kaynaklar.docx
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 4 Köktürk dönemi 1.jpg
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 4 Köktürk dönemi 2.jpg
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 4 Köktürk dönemi 3.jpg
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 4 Köktürk dönemi 4.jpg
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 4 Köktürk dönemi 5.jpg
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 4 Köktürk dönemi 6.jpg
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 4 Köktürk dönemi 7.jpg
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 5 Uygurca sunum.pptx
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 5 001.jpg
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 5 002.jpg
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 5 003.jpg
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 5 004.jpg
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 5 005.jpg
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 5 006.jpg
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 5 007.jpg
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 5 008.jpg
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 5 Yararlanılan Kaynaklar Mehmet ÖLMEZ - Berliner Turfantexte Dizisinin kitapları.pdf
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 5 Yararlanılan Kaynaklar Mehmet-ÖLMEZ uigurisches wörterbuch.pdf
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 5 408938757d.jpg
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 5 Yararlanılan kaynaklar.docx
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 6 KARAHANLI DÖNEMİ kaynakları.pptx
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 6 Yararlanılan Kaynaklar Kutadgu Bilig Üzerine Çalışmalar.pdf
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 7 Harezm-Kıpçak Türkçesi üzerine kaynaklar.ppt
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 9 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ Kaynaklar.ppt
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 10 Çağatay Türkçesi Kaynaklar.pptx
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 11 Çağdaş Türk Lehçeleri Kateryna-Ulugberdi.pptx
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 12 Türk Dilinin Kaynakları Gramer Çalışmaları.pptx
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 13 Dilbilim Çalışmaları.pptx
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 14 ÇUVAŞÇA KAYNAKLAR.pptm
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TDE212 Cümle Bilgisi 1 CÜMLE BİLGİSİ GİRİŞ.docx
TDE212 Cümle Bilgisi 2 1.jpg
TDE212 Cümle Bilgisi 2 2.jpg
TDE212 Cümle Bilgisi 2 3.jpg
TDE212 Cümle Bilgisi 2 4.jpg
TDE212 Cümle Bilgisi 2 5.jpg
TDE212 Cümle Bilgisi 2 6.jpg
TDE212 Cümle Bilgisi 2 sıfat-fiil grubu.jpg
TDE212 Cümle Bilgisi 3 isim-fiil grubu.jpg
TDE212 Cümle Bilgisi 3 zarf-fiil grubu.jpg
TDE212 Cümle Bilgisi 4 tekrar grubu.jpg
TDE212 Cümle Bilgisi 4 edat bağlama grubu.jpg
TDE212 Cümle Bilgisi 4 unvan birleşik isim birleşik fiil grubu.jpg
TDE212 Cümle Bilgisi 5 Yüklem 1.jpg
TDE212 Cümle Bilgisi 5 Yüklem 2.jpg
TDE212 Cümle Bilgisi 5 Özne 1.jpg
TDE212 Cümle Bilgisi 5 Özne 2.jpg
TDE212 Cümle Bilgisi 6 Nesne.jpg
TDE212 Cümle Bilgisi 6 Nesne 2.jpg
TDE212 Cümle Bilgisi 6 Yer tamlayıcısı 1.jpg
TDE212 Cümle Bilgisi 6 Yer tamlayıcısı 2.jpg
TDE212 Cümle Bilgisi 6 Zarf (Zarf tümleci).jpg
TDE212 Cümle Bilgisi 7 Cümlenin Ögeleri Alıştırmalar 1.jpg
TDE212 Cümle Bilgisi 7 Cümlenin Ögeleri Alıştırmalar 2.jpg
TDE212 Cümle Bilgisi 7 Cümlenin Ögeleri Alıştırmalar 3.jpg
TDE212 Cümle Bilgisi 7 Cümle dışı ögeler.jpg
TDE212 Cümle Bilgisi 9 Cümle çeşitleri.jpg
TDE212 Cümle Bilgisi 9 Yapısına göre cümleler 1.jpg
TDE212 Cümle Bilgisi 9 Yapısına göre cümleler 2.jpg
TDE212 Cümle Bilgisi 9 Yapısına göre cümleler 3.jpg
TDE212 Cümle Bilgisi 10 Birleşik cümle 1.jpg
TDE212 Cümle Bilgisi 10 Birleşik cümle 2.jpg
TDE212 Cümle Bilgisi 10 Birleşik cümle 3.jpg
TDE212 Cümle Bilgisi 11 Cümlenin yapısı ile ilgili alıştırmalar.docx
TDE212 Cümle Bilgisi 12 Yüklemin yerine ve anlamına göre cümleler.jpg
TDE212 Cümle Bilgisi 12 Anlamına göre cümleler 2.jpg
TDE212 Cümle Bilgisi 12 Sıralı cümleler 1.jpg
TDE212 Cümle Bilgisi 12 Sıralı cümleler 2.jpg
TDE212 Cümle Bilgisi 12 Soru cümlesi.jpg
TDE212 Cümle Bilgisi 13 Yüklemin türüne göre cümleler 1.jpg
TDE212 Cümle Bilgisi 13 Yüklemin türüne göre cümleler 2.jpg
TDE212 Cümle Bilgisi 14 Cümlenin ögeleri ve cümle çeşitleri ile ilgili alıştırmalar.docx
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr