Profesör Hanife BÜYÜKGÜNGÖRİletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: hbuyukg@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0003-1201-6862
Yabancı Diller Almanca,İngilizce
Temel Alan Mühendislik Temel Alanı
Bilim Alanı Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Anahtar Kelimeler Su ve atıksu arıtma
Arıtma Tesisi Tasarımı
Biyoteknoloji
Öğrenim Bilgileri
Yüksek Lisans Hacettepe Üniversitesi
Lisans Hacettepe Üniversitesi
Doktora Hacettepe Üniversitesi
Lisans Anadolu Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Engineering, 2011 - 2011
Profesör Mühendislik Fakültesi, 1993 -
Doçent Mühendislik Fakültesi, 1987 - 1993
Öğretim Görevlisi (Dr) , 1984 - 1986
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Seas At The Millenium An Environmental Evaluation

2000

Kitap Adı :

 Turkish Fisheries İn The Black Sea

Bölüm Adı :

 Land-Based Pollution Monitoring And Assessment Of Black Sea Region Of Turkey

Yazar Adı :

 Büyükgüngör Hanife, Bakan Gülfem, Akbal Feryal

Editör Adı :

 E. Düzgüneş, B. Özturk, M. Zengin

2014

Kitap Adı :

 Black Sea Pollution Assessment

Editör Adı :

 C. Sheppard,

1999

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 A Study On Behaviour, İnteraction And Rejection Of Paracetamol, Diclofenac And Ibuprofen (Phacs) From Wastewater By Nanofiltration Membranes

Yazar Adı :

 Maryam Bareera, Buscio Valentina, Üstün Odabaşı Sevde, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Environmental Technology Innovation

Özgün Makale

 


2020, 5

Makale Adı :

 Diklofenak’In Fotokimyasal İleri Oksidasyon Prosesleri İle Arıtılabilirliğinin Araştırılması

Yazar Adı :

 Altın Sevda Hatun, Üstün Odabaşı Sevde, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 El-Cezerî Journal Of Science And Engineering

Özgün Makale

 


2020, 10

Makale Adı :

 Sucul Ortamdaki Bazı Mikrokirleticilerin Oluşumu, Durumu Ve İleri Oksidasyon Prosesleri İle Giderilmesi

Yazar Adı :

 Üstün Odabaşı Sevde, Altın Sevda Hatun, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 


2020, 1

Makale Adı :

 Wastewater Reclamation And Reuse Trends İn Turkey: Opportunities And Challenges

Yazar Adı :

 Maryam Bareera, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Journal Of Water Process Engineering

Özgün Makale

 

2019, 8

Makale Adı :

 Yeşil Bina Tasarımında Su Ve Enerji Yönetimi Üzerine Uygulama Örneği

Yazar Adı :

 Geçer Elif, Şentürk İlknur, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 


2019, 4

Makale Adı :

 Temporal Variation Of Mercury İn Turkish Black Sea Waters And Associated Risk Assessment

Yazar Adı :

 Üstün Odabaşı Sevde, Şentürk İlknur, Maryam Bareera, Akbal Feryal, Bakan Gülfem, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Global Nest Journal

Özgün Makale

 


2018, 7

Makale Adı :

 Fenton Oxıdatıon Of Carbamazepıne In Wastewater Wıthfewer Reagents

Yazar Adı :

 Üstün Odabaşı Sevde, Maryam Bareera, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Sigma Journal Of Engineering And Natural Sciences

Özgün Makale

 

2018, 2

Makale Adı :

 Thermophilic Dark Fermentation Of Sewage Sludge For Biohydrogen Production - Influence Of Ph

Yazar Adı :

 Şentürk İlknur, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Global Nest Journal

Özgün Makale

 


2018, 12

Makale Adı :

 Industrial Effluent Treatment İn Aspect Of Biocatalyst Deactivation Kinetics

Yazar Adı :

 Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 New Biotechnology

Özet

 

2018, 10

Makale Adı :

 Diklofenak İlaç Kalıntısının Uv Ve Uv/ H2O2 Yöntemleri İle Giderimininkarşılaştırılması

Yazar Adı :

 Üstün Odabaşı Sevde, Maryam Bareera, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 10

Makale Adı :

 Alanya İlçesinde Seçilen Pilot Bölge İçin Gri Su Potansiyelinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Kutlu Serdar, Şentürk İlknur, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Akü Femübid

Özgün Makale

 

2017, 8

Makale Adı :

 Determination Of Grey Water Potential For Selected Pilot Region İn Alanya Province

Yazar Adı :

 Kutlu Serdar, Şentürk İlknur, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Afyon Kocatepe University Journal Of Sciences And Engineering

Özgün Makale

 


2017, 8

Makale Adı :

 Envıronmental Pollutıon Assessment Of The Black Sea Coast Of Turkey Based On Gıs-Mappıng Technıques

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem, Şişman Aziz, Akbal Feryal, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Ponte International Scientific Researchs Journal

Özgün Makale

 


2017, 6

Makale Adı :

 Biohydrogen Production From Sewage Sludge By Dark Fermentation: The Effects Of Adding Inoculum And Heat Pretreatment

Yazar Adı :

 Şentürk İlknur, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Energy And Environmental Engineering

Özgün Makale

 


2017, 4

Makale Adı :

 Biohydrogen Production By Anaerobic Fermentation Of Sewage Sludge - Effect Of Initial Ph

Yazar Adı :

 Şentürk İlknur, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Environment And Ecology Research

Özgün Makale

 


2017, 3

Makale Adı :

 An Examination On System Characteristics In Emulsion Liquid Membranes

Yazar Adı :

 Gürel Levent, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Fresenius Environmental Bulletin

Özgün Makale

 


2017, 3

Makale Adı :

 Biohydrogen Production By Anaerobic Fermentation Of Sewage Sludge - Effect Of Initial Ph

Yazar Adı :

 Şentürk İlknur, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Environment And Ecology Research

Özgün Makale

 


2017, 3

Makale Adı :

 Investigation And Evaluation Of Degradability Of Ibuprofen From Wastewater By Using Fenton Process

Yazar Adı :

 Üstün Odabaşı Sevde, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 European Journal Of Engineering And Natural Sciences (Ejens)

Özgün Makale

 


2017, 2

Makale Adı :

 Fenton Ve Fotofenton Prosesleri İle Atıksudaki Aspirinin Giderim Verimliliğinin Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Üstün Odabaşı Sevde, Maryam Bareera, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Nevşehir Bilim Ve Teknoloji Dergisi

Özgün Makale

 


2017, 12

Makale Adı :

 Evaluation Of Membranes As Promising Technique For Reclamation Andreuse Of Wastewater

Yazar Adı :

 Bareera Maryam, Üstün Odabaşı Sevde, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 European Water

Özgün Makale

 

2017, 10

Makale Adı :

 Removal Of Diclofenac İn Drinking Water With Fenton Process

Yazar Adı :

 Üstün Odabaşı Sevde, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 European Water Journal

Özgün Makale

 

2017, 10

Makale Adı :

 Bioremediation Of Total Petroleum Hydrocarbons İn Crude Oil Contaminated Soils Obtained From Southeast Anatolia

Yazar Adı :

 Üstün Kurnaz Senem, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Acta Biologica Turcica

Özgün Makale

 


2016, 2

Makale Adı :

 Evaluation Of Water Management Society And Sustainability Focusing On Samsun City Turkey

Yazar Adı :

 Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Technologıca Acta

Özgün Makale

 

2016, 12

Makale Adı :

 Biosorption Of Phenol From Aqueous Solutions By The Aspergillus Niger Biomass Comparison Of Linear And Non Linear Regression Analysis

Yazar Adı :

 Şentürk İlknur, Büyükgüngör Hanife, Geyikçi Feza

Dergi Adı :

 Desalination And Water Treatment

Özgün Makale

 


2016, 10

Makale Adı :

 Determination Of Repeatability Leakage And Reaction Order İn Emulsion Liquid Membrane Processes

Yazar Adı :

 Gürel Levent, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Desalination And Water Treatment

Özgün Makale

 


2016, 10

Makale Adı :

 Anaerobik Fermentasyonla Biyohidrojen Üretim Verimine Etki Eden Faktörler

Yazar Adı :

 Şentürk İlknur, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Saü Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 


2015, 8

Makale Adı :

 Kütle Aktarımının Membran Sistemlerindeki Rolü

Yazar Adı :

 Gürel Levent, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Pamukkale University Journal Of Engineering Sciences

Özgün Makale

 

2015, 12

Makale Adı :

 Ordu Kumbaşı Atıksu Arıtma Tesisi Arıtma Çamurunun Toprakta Uygulanabilirliğinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Kıran B, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Su Ve Çevre Teknolojileri

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Factorial Experimental Design For Adsorption Silver Ions From Water Onto Montmorillonite

Yazar Adı :

 Geyikçi Feza, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Acta Geodynamica Et Geomaterialia

Özgün Makale

 

2013, 1

Makale Adı :

 Equilibrium And Kinetic Studies On The Biosorption Of 2 Chlorophenol And 4 Chlorophenol By Live Aspergillus Niger

Yazar Adı :

 Şentürk İlknur, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Ekolojı

Özgün Makale

 

2013, 1

Makale Adı :

 Treatment Of Slaughterhouse Plant Wastewater By Using A Membrane Bioreactor

Yazar Adı :

 Gürel Levent, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Water Science & Technology

Özgün Makale

 


2011, 7

Makale Adı :

 Water And Sediment Quality Assessment İn The Mid Black Sea Coast Of Turkey Using Multivariate Statistical Techniques

Yazar Adı :

 Akbal Feryal, Gürel Levent, Bahadır Tolga, Şentürk İlknur, Bakan Gülfem, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Environmental Earth Sciences

Özgün Makale

 


2011, 11

Makale Adı :

 Multivariate Statistical Techniques For The Assessment Of Surface Water Quality At The Mid Black Sea Coast Of Turkey

Yazar Adı :

 Akbal Feryal, Gürel Levent, Bahadır Tolga, Şentürk İlknur, Bakan Gülfem, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Water Aır And Soıl Pollutıon

Özgün Makale

 

2011, 1

Makale Adı :

 Monitoring Of Organochlorine Pesticides İn The Surface Waters From Mid Black Sea Region

Yazar Adı :

 Geyikçi Feza, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Environmetal Monitoring Assessment

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Biyohidrojen Üretim Yöntemleri Ve Kullanılan Farklı Atık Materyallerin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Şentürk İlknur, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Sigma, Mühendislik Ve Fen Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Biyokütleden Hidrojen Üretimi

Yazar Adı :

 Bahadır T, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Katı Atık Ve Çevre Dergisi

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Treatment Of Nickel Plating Industrial Wastewater By Fungus Immobilized Onto Rice Bran

Yazar Adı :

 Şentürk İlknur, Gürel Levent, Bahadır Tolga, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Journal Of Microbial & Biochemical Technology

Özgün Makale

 


2010

Makale Adı :

 Storage Phenomena İn Relation To Carbon Sources For Denitrification

Yazar Adı :

 Güven Didem, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Desalination And Water Treatment

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Assessment Of Various Biomasses İn The Removal Of Phenol From Aqueous Solutions

Yazar Adı :

 Kurnaz Senem, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Journal Of Microbial And Biochemical Technology (Jmbt)

Özgün Makale

 


2009

Makale Adı :

 The Role Of Biotechnology On The Treatment Of Wastes

Yazar Adı :

 Büyükgüngör Hanife, Gürel Levent

Dergi Adı :

 African Journal Of Biotechnology (Ajb),

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Orta Karadeniz Bölgesi Yeraltı Ve Yüzey Sularında Dieldrinin Oluşturduğu Kirliligin Araştırılması

Yazar Adı :

 Geyikci F, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Katı Atık Ve Çevre

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Aspergillus Niger İle Sucul Ortamdan Fenol Bileşiklerinin Biyosorpsiyonu

Yazar Adı :

 Sentürk I, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 İtü Dergisi/e, Su Kirlenmesi Kontrolü

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Sulfide Removal İn Petroleum Refinery Wastewater By Chemical Precipitation

Yazar Adı :

 Altaş Levent, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Journal Of Hazardous Materials

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 The İnvestigation Of Lead Removal By Biosorption An Application At Storage Battery İndustry Wastewaters

Yazar Adı :

 Bahadır Tolga, Bakan Gülfem, Altaş Levent, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Enzyme And Microbial Technology

Özgün Makale

 


2007, 7

Makale Adı :

 Heavy Metal Pollution İn The Black Sea Shore And Offshore Of Turkey

Yazar Adı :

 Altaş Levent, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Environmental Geology

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Kızılırmak Deltası Kıyı Şeridinde Su Ve Midye Örneklerinde Pah Kirliliğinin Araştırılması

Yazar Adı :

 Kurnaz Senem, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 İtü Dergisi/e, Su Kirlenmesi Kontrolü

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Investigation Of Organic Matter Release İn Emulsion Liquid Membrane Treatments

Yazar Adı :

 Gürel Levent, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Turkish J. Eng. Env. Sci

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Influence Of Ammonium, Nitrate And Nitrite On The Performance Of The Pure Culture Of Acinetobacter Junii

Yazar Adı :

 Hrenovıc Jasna, Yüksel Orhan, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Biologia

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Biosorption Of Heavy Metals From Wastewater By Biosolids

Yazar Adı :

 Orhan Yüksel, Hrenovic Jasna, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Engineering İn Life Sciences

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 İleri Arıtımda Sıvı Membranlar

Yazar Adı :

 Gürel L, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Sigma Mühendislik Ve Fen Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Çevre Kirliliği Ve Çevre Yönetimi

Yazar Adı :

 Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Toprak İşveren Dergisi

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Removal Of Lead From Wastewater Using Emulsion Liquid Membrane Technique

Yazar Adı :

 Gürel Levent, Altaş Levent, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Environmental Engineering Science

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 Immobilization Of Acinetobacter Calcoaceticus On Natural Carriers

Yazar Adı :

 Hrenovic Jasna, Tiblas D, Orhan Yüksel, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Water Sa

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 Emülsiyon Sıvı Membran Tekniği Ve Su Arıtımında Kullanımı

Yazar Adı :

 Altas L, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Çevre Bilimleri

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 Biodegradation Of Plastic Compost Bags Under Controlled Soil Conditions

Yazar Adı :

 Hrenovic Jasna, Orhan Yüksel, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Acta Chim. Slov.

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 Influence Of Support Materials On Phosphate Removal By The Pure Culture Of Acinetobacter Calcoaceticus

Yazar Adı :

 Hrenovid J, Tibljas D, Büyükgüngör Hanife, Orhan Y

Dergi Adı :

 Food Technology And Bıotechnology

Özgün Makale

 

2003, 1

Makale Adı :

 Siyanür Kirliliği Ve Sıvı Membran Tekniğinin Sulardan Siyanür Gideriminde Kullanımı

Yazar Adı :

 Turan Nazlı, Altas L, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Çevre Teknolojisi

Özgün Makale

 

2003

Makale Adı :

 Use Of Natural Zeolite To Upgrade Activated Sludge Process

Yazar Adı :

 Hrenovic Jasna, Orhan Yüksel, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Food Technology And Bıotechnology

Özgün Makale

 

2003

Makale Adı :

 Characterization Of Enhanced Biological Phosphorus Release And Removal By Activated Sludge

Yazar Adı :

 Hrenovic J, Orhany, Büyükgüngör H

Dergi Adı :

 Acta Chim. Slov

Özgün Makale

 

2003

Makale Adı :

 Organik Klorlu Pestisitlerden Benzen Hegza Klorür Ve İzomerlerin Yer Altı Ve Yüzey Sularında Oluşturduğu Kirliliğin Araştırılması

Yazar Adı :

 Geyikci F, Büyükgüngör H

Dergi Adı :

 Çevre Bilimleri

Özgün Makale

 

2002

Makale Adı :

 Enhancement Of Biodegradability Of Disposable Polyethylene İn Controlled Biological Soil

Yazar Adı :

 Orhan Yüksel, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 International Biodeterioration & Biodegradation

Özgün Makale

 


2000, 1

Makale Adı :

 The Black Sea

Yazar Adı :

 Bakan Gülfem, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Marine Pollution Bulletin

Özgün Makale

 

2000

Makale Adı :

 Biosorption Of Heavy Metals By İmmobilized Microorganism On Agricultural Wastes

Yazar Adı :

 Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Abstr Pap Am Chem S

Özgün Makale

 

2000

Makale Adı :

 Petrokimyasal Atıksulardan Aktif Çamur Prosesi İle Sülfür Giderimi Ve Fizikokimyasal Arıtımla Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Yılmaz F, Altas L, Orhan Y, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Su Kirliliği Ve Kontrolu Dergisi, Skkd

Özgün Makale

 

1999

Makale Adı :

 İçme Suyu Şebekelerinin Hesabında Bilgisayar Kullanımı

Yazar Adı :

 Sarıcaogu Köksal, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Pü. Mühendislik Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

1998

Makale Adı :

 Biyoparçalanan Plastikler

Yazar Adı :

 Orhan Y, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Katı Atık Ve Çevre Dergisi

Özgün Makale

 

1998

Makale Adı :

 Plastik Atık Problemi Ve Çözüm Yolları

Yazar Adı :

 Orhan Y, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Katı Atık Ve Çevre Dergisi

Özgün Makale

 

1995

Makale Adı :

 The Removal Of Heavy Metals By Using Agricultural Wastes

Yazar Adı :

 Orhan Yüksel, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Water Science & Technology

Özgün Makale

 

1993

Makale Adı :

 Yağ Fabrikası Atıksularının Arıtımında Model Sistem Geliştirilmesi

Yazar Adı :

 Geyikçi F, Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Su Kirliliği Ve Kontrolü Dergisi, Skkd

Özgün Makale

 

1993

Makale Adı :

 Plastiklerin Geri Kazanılmasında Örnek Prosesler

Yazar Adı :

 Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Katı Atık Ve Çevre Dergisi

Özgün Makale

 

1992

Makale Adı :

 Stability Of L Bulgaricus İmmobilized İn K Carrageenan Gels

Yazar Adı :

 Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 J.chem. Tech. & Biotechn

Özgün Makale

 

1992

Makale Adı :

 Mass Transfer Effects Of Immobilized L Delbrueckii On Packed Column Reactor

Yazar Adı :

 Büyükgüngör Hanife, Çağlar Arif

Dergi Adı :

 Doğa Bilim Dergisi, Tr.kim. Tubitak

Özgün Makale

 

1990

Makale Adı :

 Biotechnology İn Turkey

Yazar Adı :

 Büyükgüngör Hanife

Dergi Adı :

 Inter. Industrial Biotechnology

Özgün Makale

 

1987

Makale Adı :

 Kalsiyum Aljinata Tutuklanmış S Cerevisia Ve L Delbrueckii İle Etil Alkol Ve Laktik Asit Üretiminde Jel Kararlılığı

Yazar Adı :

 Mehmetoğlu Ü, Büyükgüngör Hanife, Cağlar A

Dergi Adı :

 Doğa Bilim Dergisi, Tr.kim. Tubitak

Özgün Makale

 

1986

Makale Adı :

 Vergarung Von Lactose Zu Milchsaure Durch Freire Und İmmobilisierte Zellen Von L Bulgaricus

Yazar Adı :

 Büyükgüngör Hanife, Buschelberger H G

Dergi Adı :

 Biotech-Forum

Özgün Makale

 

1986

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Investıgation ofIbuprofen and Paracetmol Removal by Membrane Process

Yazar Adı :

 Üstün Odabaşı Sevde, Büyükgüngör Hanife

Etkinlik Adı :

 The International Conference on Agriculture, Technology, Engineering and Sciences(ICATES 2019)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 12

Bildiri Adı :

 Adsorption Capacity of Lead on Natural Bentonite Modified with Magnetite

Yazar Adı :

 Üstün Odabaşı Sevde, Boudraa İssam, Büyükgüngör Hanife

Etkinlik Adı :

 The International Conference on Agriculture, Technology, Engineering and Sciences(ICATES 2019)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 12

Bildiri Adı :

 Preparation, characterization and adsorption capacity of Zn(II) and Cu(II) of naturalbentonite modified with magnetite

Yazar Adı :

 Boudraa İssam, Üstün Odabaşı Sevde, Ayadi Hasan, Kebabi Brahim, Büyükgüngör Hanife

Etkinlik Adı :

 5th International Conference on EngineeringSciences: Proceedings of the ICES2019

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 12

Bildiri Adı :

 Diklofenak İçeren Atıksuyun Fotokimyasal İleri OksidasyonProsesleri İle Arıtılabilirliğinin Araştırılması

Yazar Adı :

 Altın Sevda Hatun, Üstün Odabaşı Sevde, Büyükgüngör Hanife

Etkinlik Adı :

 Gaziantep 6. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2019, 05

Bildiri Adı :

 DİKLOFENAK İÇEREN ATIKSULARIN ARITIMINDA FENTONPROSESLERİNİN UYGULANMASI

Yazar Adı :

 Akbulut Ayşegül, Üstün Odabaşı Sevde, Büyükgüngör Hanife

Etkinlik Adı :

 Gaziantep 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2019, 05

Bildiri Adı :

 INVESTIGATION OF ACTIVATED CARBON PERFORMANCE FORTREATING GREY WATER

Yazar Adı :

 Hentati Eya, Üstün Odabaşı Sevde, Büyükgüngör Hanife

Etkinlik Adı :

 Gaziantep 6. ULUSLARARASIMULTİDİSİPLİNERÇALIŞMALARI KONGRESİ

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 05

Bildiri Adı :

 Investigation of Degredability of Ibuprofen from Wastewater by using Advanced Oxidation Process

Yazar Adı :

 Üstün Odabaşı Sevde, Büyükgüngör Hanife

Etkinlik Adı :

 ICOEST International Conference on Environmental Science and Technology

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 09

Bildiri Adı :

 Assessment and Investigation of Paracetamol from Wastewater By Using Oxidation Process and TOC

Yazar Adı :

 Üstün Odabaşı Sevde, Maryam Bareera, Büyükgüngör Hanife

Etkinlik Adı :

 3rd International Conference on Recycling and Reuse,

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 09

Bildiri Adı :

 Parasetamol İlaç Kalıntısının UV ve UV/H2O2 Prosesleri ile Giderim Veriminin Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Üstün Odabaşı Sevde, Büyükgüngör Hanife

Etkinlik Adı :

 International Symposium on Urban Water and Wastewater Management

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 10

Bildiri Adı :

 İbuprofen İlaç Kalıntısının Fenton ve Fotofenton ile Giderim Verimlerinin Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Üstün Odabaşı Sevde, Büyükgüngör Hanife

Etkinlik Adı :

 International Symposium on Urban Water and Wastewater Management

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 10

Bildiri Adı :

 Triklosan Gideriminin Membran Prosesi ile İncelenmesi

Yazar Adı :

 Üstün Odabaşı Sevde, Maryam Bareera, Altın Sevda Hatun, Aral Buse, Büyükgüngör Hanife

Etkinlik Adı :

 International Symposium on Urban Water and Wastewater Management

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 10

Bildiri Adı :

 ORDU İLİ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ ve DERİN DENİZ DEŞARJININ YÜZME SUYU KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Yazar Adı :

 Şensoy Buket, Büyükgüngör Hanife, Okuyucu İlker, Çabuk Murat

Etkinlik Adı :

 International Symposium on Urban Water and Wastewater Management

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 10

Bildiri Adı :

 Biyokömürün ibuprofen giderimi üzerindeki etkisinin zamana bağli olarak incelenmesi

Yazar Adı :

 Aral Buse, Maryam Bareera, Üstün Odabaşı Sevde, Büyükgüngör Hanife

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, SUCEV2018

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 03

Bildiri Adı :

 Biyokömürün ibuprofen giderimi üzerindeki etkisinin zamana bağli olarak incelenmesi

Yazar Adı :

 Aral Buse, Maryam Bareera, Üstün Odabaşı Sevde, Büyükgüngör Hanife

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, SUCEV2018

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 03

Bildiri Adı :

 NAPROKSEN İLAÇ KALINTISININ FENTON PROSESİ İLE GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI

Yazar Adı :

 Üstün Odabaşı Sevde, Akbulut Ayşegül, Büyükgüngör Hanife

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, SUCEV2018

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 03

Bildiri Adı :

 NAPROKSEN İLAÇ KALINTISININ UV VE UV/H2O2 YÖNTEMLERİ İLE GİDERİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Yazar Adı :

 Üstün Odabaşı Sevde, Altın Sevda Hatun, Büyükgüngör Hanife

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, SUCEV2018 Bildiriler Kitabı

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 03

Bildiri Adı :

 Degradability of Aspirin From Drinking Water with Using Hydrogen Peroxide

Yazar Adı :

 Üstün Odabaşı Sevde, Büyükgüngör Hanife

Etkinlik Adı :

 IWA-PPFW 2nd IWA Regional Symposium

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 03

Bildiri Adı :

 Dramatically Enhanced Fenton Oxidatıon of Carbamazepine in Wastewater

Yazar Adı :

 Üstün Odabaşı Sevde, Maryam Bareera, Büyükgüngör Hanife

Etkinlik Adı :

 IWA-PPFW 2nd IWA Regional Symposium

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 03

Bildiri Adı :

 Kentsel Atıksu Çamuruna Uygulanan Farklı Önişlemlerin Çözünürlük ve Biyohidrojen Üretimine Etkisi

Yazar Adı :

 Şentürk İlknur, Büyükgüngör Hanife

Etkinlik Adı :

 International Symposium on Urban Water and Wastewater Management

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 12

Bildiri Adı :

 Assessment Of Seasonal And Spatial Variations In Marine Water Quality At The Mid Black Sea Shore Of Turkey

Yazar Adı :

 Elif Akçam, Üstün Sevde, Şentürk İlknur, Akbal Feryal, Elif Geçer, Bakan Gülfem, Büyükgüngör Hanife

Etkinlik Adı :

 1st Interntional Conference on Sea and Coastal Development in the Frame of Sustainability (MACODESU)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 06

Bildiri Adı :

 ÇEVRE SORUNLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU

Yazar Adı :

 Büyükgüngör Hanife

Etkinlik Adı :

 INCSOS

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 10

Bildiri Adı :

 Waste Management in Frame of Sustainable Engineering Approach: A Case Study of City Samsun/Turkey

Yazar Adı :

 Büyükgüngör Hanife

Etkinlik Adı :

 Environmental Geotechnology, Recycled Waste Materials and Sustainable Engineering (EGRWSE)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2019, 06

Bildiri Adı :

 KURŞUNUN ADSOPSİYONKAPASİTESİNİN BİOKÖMÜR VE MODİFİYE EDİLMİŞ MAGNETİT BİYOKÖMÜR İLE GİDERİMİNİNKIYASLANMASI

Yazar Adı :

 Üstün Odabaşı Sevde, Hentati Eya, Boudraa İssam, Büyükgüngör Hanife

Etkinlik Adı :

 1.Uluslararası 13.Ulusal ÇevreMühendisliği Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2019, 10

Bildiri Adı :

 DİKLOFENAK VE KARBAMAZEPİN MEMBRANPROSESİ İLE GİDERİMİNİN İNCELENMESİ

Yazar Adı :

 Üstün Odabaşı Sevde, Büyükgüngör Hanife

Etkinlik Adı :

 1.Uluslararası 13.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2019, 10

Bildiri Adı :

 The Effect n Biohydrogen Production Of Anaerobic Inoculum Addition

Yazar Adı :

 Şentürk İlknur, Büyükgüngör Hanife

Etkinlik Adı :

 international black sea congress on environmental sciences (IBCESS)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 11

Bildiri Adı :

 Removal of Micropollutants in Water with Advanced Treatment Processes

Yazar Adı :

 Üstün Odabaşı Sevde, Büyükgüngör Hanife

Etkinlik Adı :

 IBCESS, 1st international black sea congress on environmental sciences

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 11

Bildiri Adı :

 Orta Karadeniz Sahilinde Deniz Suyu Karbon Kirliliğinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Şentürk İlknur, Üstün Odabaşı Sevde, Bakan Gülfem, Akbal Feryal, Büyükgüngör Hanife

Etkinlik Adı :

 International Symposium of Water and Wastewater Management (ISWWM)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 11

Bildiri Adı :

 Monitoring of Seasonal and Spatial Variations in Marine Water Quality at The Mid Black Sea Coast of Turkey

Yazar Adı :

 Şentürk İlknur, Üstün Sevde, Akçam Elif, Geçer Elif, Akbal Feryal, Bakan Gülfem, Öztel Merve, Harun Özkaynak, Büyükgüngör Hanife

Etkinlik Adı :

 International Conference on Civil and Environmental Engineering ICOCEE – CAPPADOCIA 2015

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2015, 06

Bildiri Adı :

 The Effect of Different Ph at Constant Temperature on Biohydrogen Production from Sewage Sludge

Yazar Adı :

 Şentürk İlknur, Büyükgüngör Hanife

Etkinlik Adı :

 International Conference on Civil and Environmental Engineering ICOCEE – CAPPADOCIA 2015

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2015, 06

Bildiri Adı :

 Effects Of Operational Parameters On The Removal Of Acid Blue 161 Dye From Aqueous Solutions by Electrocoagulation with Aluminum And Stainless Steel Electrodes

Yazar Adı :

 Üstün Sevde, Beyazıt Nevzat, Büyükgüngör Hanife

Etkinlik Adı :

 International Conference on Civil and Environmental Engineering ICOCEE – CAPPADOCIA 2015

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 06

Bildiri Adı :

 A Case Study Of Green Building Design

Yazar Adı :

 Geçer Elif, Büyükgüngör Hanife

Etkinlik Adı :

 of International Conference on Civil and Environmental Engineering ICOCEE – CAPPADOCIA 2015

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2015, 06

Bildiri Adı :

 Adsorption of Paracetamol onto Biomass Based Activated Carbon, 2nd International Conference On Civil And Environmental Engineering

Yazar Adı :

 Maryam Bareera, Üstün Odabaşı Sevde, Büyükgüngör Hanife

Etkinlik Adı :

 2nd International Conference On Civil And Environmental Engineering

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Comparison of degradation of aspirin in water by fenton and photo-fenton processes

Yazar Adı :

 Üstün Odabaşı Sevde, Maryam Bareera, Büyükgüngör Hanife

Etkinlik Adı :

 2nd International Conference On Civil And Environmental Engineering

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Kinetic Studies of Bioremediation of Hydrocarbon Contaminated Soil

Yazar Adı :

 Büyükgüngör Hanife

Etkinlik Adı :

 The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 07

Bildiri Adı :

 Evaluation of Membranes as Promising Technique for Reclamation and Reuse of Wastewater

Yazar Adı :

 Maryam Bareera, Üstün Odabaşı Sevde, Büyükgüngör Hanife

Etkinlik Adı :

 EWRA -Environmental Water Research Association 10th WORLD CONGRESS

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 07

Bildiri Adı :

 Removal of diclofenac in drinking water with fenton process

Yazar Adı :

 Üstün Odabaşı Sevde, Büyükgüngör Hanife

Etkinlik Adı :

 EWRA -Environmental Water Research Association 10th WORLD CONGRESS

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 07

Bildiri Adı :

 Akıllı Şehirlerde Gri Su Arıtım Teknolojileri

Yazar Adı :

 Kutlu Serdar, Şentürk İlknur, Büyükgüngör Hanife

Etkinlik Adı :

 Uluslararası 4. su kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2017, 11

Bildiri Adı :

 LIFE CYCLE ASSESSMENT OF SHEET METAL CUTTING DIES

Yazar Adı :

 Üstün Odabaşı Sevde, Dengiz Cengiz Görkem, Büyükgüngör Hanife

Etkinlik Adı :

 EurAsia Waste Management Symposium

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 05

Bildiri Adı :

 Orange Peel Biochar: A Recycled Product Used for Potential Adsorption of A Model Micropollutant From Wastewater

Yazar Adı :

 Maryam Bareera, Üstün Odabaşı Sevde, Aral Buse, Altın Sevda Hatun, Akbulut Ayşegül, Büyükgüngör Hanife

Etkinlik Adı :

 EurAsia Waste Management Symposium

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 05

Bildiri Adı :

 Monitoring of Seasonal Organic and Inorganic Pollution at the Mid Black Sea of Coastline of Turkey

Yazar Adı :

 Üstün Odabaşı Sevde, Maryam Bareera, Şentürk İlknur, Akbal Feryal, Bakan Gülfem, Büyükgüngör Hanife

Etkinlik Adı :

 1st international black sea congress on environmental sciences (IBCESS)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 09

Bildiri Adı :

 PET Water Bottle A Carbon Footprint Assessment

Yazar Adı :

 Üstün Odabaşı Sevde, Büyükgüngör Hanife

Etkinlik Adı :

 1st international black sea congress on environmental sciences (IBCESS)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 09

Bildiri Adı :

 Biotechnology applications on sustainable environment

Yazar Adı :

 Büyükgüngör Hanife

Etkinlik Adı :

 ECB 17 European Biotechnology Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 07

Bildiri Adı :

 Comparative Adsorption Isotherm Study of the Removal of Phenol onto Aspergillus Niger

Yazar Adı :

 Şentürk İlknur, Geyikçi Feza, Büyükgüngör Hanife

Etkinlik Adı :

 (3RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ENGINEERING AND SCIENCE),

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2015, 06

Bildiri Adı :

 Akıllı Şehirlerde Gri Su Arıtım Teknolojileri (Graywater Purification Technologies for Smart Cities)

Yazar Adı :

 Kutlu Serdar, Şentürk İlknur, Büyükgüngör Hanife

Etkinlik Adı :

 , IV. Uluslararası Su Kongresi: Akıllı Şehirlerde Su Yönetimi Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 Energy from Sewage Sludge under Thermophilic Conditions

Yazar Adı :

 Şentürk İlknur, Büyükgüngör Hanife

Etkinlik Adı :

 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE on Sustainable Solid Waste Management, 2-5 July 2015, Tinos, Greece.

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2015, 07

Bildiri Adı :

 Comparison of Life Cycle Assessment of Pet Bottle and Glass Bottle

Yazar Adı :

 Üstün Odabaşı Sevde, Büyükgüngör Hanife

Etkinlik Adı :

 EURASIA 2016, Waste Managemet Symposium,

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 05

Bildiri Adı :

 Marine Water Quality at the Mid Black Sea Coast of Turkey

Yazar Adı :

 Şentürk İlknur, Üstün Odabaşı Sevde, Bakan Gülfem, Akbal Feryal, Büyükgüngör Hanife

Etkinlik Adı :

 International Symposium of Water and Wastewater Management (ISWWM)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 11

Bildiri Adı :

 Ardışık Kesikli Reaktörlerin Mikrokirleticilerin Giderimindeki Rolü

Yazar Adı :

 Bahadır Tolga, Işık Mustafa, Büyükgüngör Hanife

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Su ve Çevre Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2018, 05

Bildiri Adı :

 Gıda Ambalajı Sektöründe Kullanılabilecek Biyobozunur Polimer Kompozitlerin Hazırlanması ve Özelliklerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Öztürk Ertuğrul, Geyikçi Feza, Büyükgüngör Hanife

Etkinlik Adı :

 TÜRKAS 2017

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Orta Karadeniz Kıyı Şeridinde Deniz Suyu Kalitesinin İzlenmesi

Proje Konusu :

 Orta Karadeniz kıyı şeridi boyunca Sinop Samsun Ordu mevcut deniz suyu kalitesini tespit etmek ve organik ve inorganik kirleticilerin mevsimsel değişimini çevresel ve yasal düzenlemeler açısından değerlendirmek

01.10.2013

 

01.04.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 04

Proje Adı :

 Plastiklerin Biyodegredasyonu

Proje Konusu :

 Biyodegredasyon yöntemi ile kirletici bertarafı

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Karadeniz Kıyı Şeridinde Ağır Metal Kirliliğinin İncelenmesi

Proje Konusu :

 Kıyı alanında ağır metal kirliliğinin incelenmesi

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Samsun Kıyı Şeridinde Siyanür Kirliliğinin İncelenmesi

Proje Konusu :

 MF61

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Bazı Organik ve İnorganik Kirleticilerin Emülsiyon Sıvı Membran Tekniği ile Sulardan Gideriminin İncelenmesi

Proje Konusu :

 Sıvı membran tekniğinin çevresel alanda değerlendirilmesi

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Orta Karadeniz Bölgesinde Çevresel Kirlilik İzleme Çalışmaları

Proje Konusu :

 MF109

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Endüstriyel Atıksulardaki Organik Maddelerin Biyolojik Arıtılabilirlik Kinetiğinin İncelenmesi

Proje Konusu :

 PYO MUH 1904 09 006

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Arıtma Çamurlarından Biyohidrojen Elde Edilme Potansiyelinin Değerlendirilmesi

Proje Konusu :

 Atıkların alternatif enerji eldesinde değerlendirilmesi

03.06.2012

 

02.06.2014

 

Yönetici

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

ULUSAL

2014, 06

Proje Adı :

 GEF Ulusal Rutin Kirlilik İzleme Kara Kesimi Yüzme ve İçme Suyu Kalitesi Projesi

Proje Konusu :

 Kıyı alanlarında kara kökenli kirleticilerinyüzme ve içme suyu kalitesine etkilerinin incelenmesi

02.01.1994

 

01.09.1996

 

Yönetici

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

1996, 09

Proje Adı :

 Kızılırmak Deltası Yönetim Planı Projesi Çevre Bakanlığı

Proje Konusu :

 Kızılırmak Deltası örneğinde sulak alanların yönetim planlarının oluşturulması

01.01.1994

 

01.09.1996

 

Yönetici

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

1996, 09

Proje Adı :

 GEF Ulusal Rutin Kirlilik İzleme Kara Kesimi Projesi Uluslararası Proje

Proje Konusu :

 Türkiye nin karadeniz kıyı alanı boyunca kirletici parametrelerin ölçümü ve değerlendirilmesi

Yönetici

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

Proje Adı :

 Petrokimyasal Atıkların Biyodegredasyonu ve Arıtım Kinetiğinin İncelenmesi

Proje Konusu :

 YDABÇAG 98 A

Yönetici

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Atıkların Biyoteknolojik yolla değerlendirilmesi

Proje Konusu :

 TBAG NO 794

Yönetici

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Mikrokirleticilerin Çevresel Etkileri ve Giderim Yöntemlerinin Sürdürülebilirlik Açısından Araştırılması

Proje Konusu :

 Mikrokirletici gideriminde tam olarak mevcut bir giderim yöntemi bulunmamaktadır. Kendi içerisinde zıt etkileşimlerden dolayı konvansiyonel atık su arıtma tesislerinde giderim yapılamamaktadır. Klasik atık su arıtma tesisleri azot, fosfor gibi nütrientlerin giderimi üzerine projelendirilmiştir. Ancak bu giderim metotları mikrokirleticiler gibi küçük boyutlu (ng/L-µg/L) kirleticilerin gideriminde etkili değildir. Literatür çalışmaları incelendiğinde, mikrokirletici gideriminde ileri arıtım yöntemleri ön plana çıkmaktadır. Bu yöntemlerin başında fenton prosesi, membran sistemler, ultraviolet, ozonlama ve bunların oluşturduğu hibrit prosesler gelmektedir. Bu çalışmada üç farklı yöntem ve bunların kombinasyonlarının uygulanması amaçlanmaktadır. Bu prosesler, fenton prosesleri, ozonlama ve ultraviolet sistemleridir. Analizlerde kullanılacak suyun pH, sıcaklık, elektriksel iletkenlik, bulanıklık ölçümü, TOC, toplam azot, amonyak azotu, sülfat, alkalinite ölçümlerinin yapılması planlanmaktadı

01.06.2017

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 06

Proje Adı :

 Sudaki mikrokirleticilerin arıtımında sürdürülebilir bir metod olan membranların değerlendirilmesi

Proje Konusu :

 Çalışmada mikrokirletici içeren atıksuyun ileri artım yöntemleri ile arıtılması planlanmaktadır. Bu amaçla, atıksudaki mikrokirletici gideriminin MBR sistemi ile yapılması düşünülmektedir. Membran sistemlerinin en önemli avantajı sürdürülebilir ve çevreci bir sistem oluşudur. Giderimi yapılacak mikrokirletici grubu seçilirken ülkemizde ve dünyada kullanmı yaygın olan mikrokirleticiler üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda daha önce yapılmış olan çalışmalar sonucu atıksuda en çok bulunan ve arıtma tesisi çıkışında arıtılmadan kalan ilaç ve kişisel bakım ürünü içeren mikrokirletici grupları seçilmiştir. Çalışmada giderim verimlerinin tam olarak anlaşılabilmesi amacıyla sentetik su hazırlanacaktır. Hazırlanan sentetik suyun KOI, sülfat, toplam azot, amonyak, nitrit, nitrat, toplam fosfor, pH, sıcaklık ve TOC analizleri yapılcaktır. Ayrıca mikrokirletici konsantrasyonlarının ölçümü için sıvı kromotografisi kütle spektrofotometresi/kütle spektrofotometresi (LCMS/MS) cihazı kullanılcaktır. Anali

03.07.2017

 

03.07.2018

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2018, 07

Proje Adı :

 PYO ÇEV 1901 16 001 Mikrokirleticilerin İçme Suyu ve Atıksulardaki Akıbeti ve Kontrolü

Proje Konusu :

 içme ve atıksulardaki mikrokirletici konsantrasyonlarını tespit ederek suların karakterizasyonlarını belirlemektir İçme sularında ve evsel ve endüstriyel atıksuların yeniden kullanımında mikrokirleticilerin varlığının tespiti ve kontrolüne yönelik teknolojik çözümlerin geliştirilmesidir

10.08.2016

 

10.08.2017

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 08

Proje Adı :

 Orta Karadeniz Bölgesinde Çevresel Kirlilik İzleme Çalışmaları

01.01.2007

 

01.01.2009

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2009, 01

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Journal Of The Turkish Chemical Society Section B: Chemical Engineering

Yazar Adı :

 Büyükgüngör Hanife

Yayınevi :

 Turkish Chemical Society

Ulusal

 

Dergi

 

TÜRKİYE

 

2018

 

Elektronik

2018

Yayın Adı :

 Journal Of The Turkish Chemical Society Section B Chemical Engineering

Yazar Adı :

 Basan Satılmış, Körbahti Bahadır Kürşad, Mutlu Selma, Kırbaşlar Şah İsmail, Okutan Hasan Can, Çulha Mustafa, Karacan Süleyman, Özdemir Tonguç, Büyükgüngör Hanife, Akkurt Barbaros, Sevim Altuğ Mert

Yayınevi :

 Türkiye Kimya Derneği

Uluslararası

 

Dergi

 

Istanbul

 

2019

 

01.01.2016

 

Elektronik

2019

Yayın Adı :

 Çevre Bilimleri

Yazar Adı :

 Büyükgüngör Hanife

Yayınevi :

 Hacettepe Üniversitesi

Ulusal

 

Dergi

 

TÜRKİYE

 

1995

 

01.01.1995

 

30.12.2005

 

Basılı

1995

Yayın Adı :

 Su Kirlenmesi Kontrolü-İtüdergisi / E

Yazar Adı :

 Büyükgüngör Hanife

Yayınevi :

 İtü

Ulusal

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

TÜRKİYE

 

2005

 

01.01.2005

 

30.11.2012

 

Basılı

2005

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Turkish Journal Of Fisheries And Aquatic Sciences

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkish Journal Of Fisheries And Aquatic Sciences

 

Trabzon

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Journal Of Environmental Engineering And Landscape Management

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Environmental Engineering And Landscape Management

 

VILNUS

 

LİTVANYA

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Karaelmas Fen Ve Mühendislik Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Karaelmas Fen Ve Mühendislik Dergisi

 

Zonguldak

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

TR DİZİN

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

 

Denizli

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

TR DİZİN

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Ipol(Iranian Polymer Journal)

Uluslararası

 

Dergi

 

Ipol(Iranian Polymer Journal)

 

İRAN

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

 

Bilecik

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

 

Sinop

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Journal Of Environmental Engineering

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Environmental Engineering

 

Washington

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

SCI

 

2016

2016

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Atık suların mikrobiyolojik yolla arıtılması

Yazar :

 Hülya S. BÖKE

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


1988

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1988

Tez Adı :

 Endüstriyel atık sulardan fenol giderilmesi

Yazar :

 Nurşen KOÇHİSAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


1989

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1989

Tez Adı :

 Endüstriyel atıksulardan ağır metallerin adsorbsiyonla uzaklaştırılması

Yazar :

 Yüksel ARDALI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


1990

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1990

Tez Adı :

 Yağ fabrikası atık sularının arıtılmasında model sistem geliştirilmesi

Yazar :

 Feza ŞENER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


1991

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1991

Tez Adı :

 Atıksulardan fenol arıtımının dolgulu kolon sistemlerde incelenmesi

Yazar :

 Ahmet Can GÜREL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


1991

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1991

Tez Adı :

 Ölü nokta metoduna göre içme suyu şebekelerinin bilgisayar modellenmesi

Yazar :

 Köksal SARICAOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


1993

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1993

Tez Adı :

 Petrol türevleri ile kirlenmiş atıksuların arıtımı ve arıtım kinetiğinin incelenmesi

Yazar :

 Hülya ÖZKOÇ BÖKE

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


1994

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1994

Tez Adı :

 Çarşamba Şeker Fabrikası İşletmesine ait atıksu arıtma tesisi tasarımı

Yazar :

 Gülcan YILMAZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


1993

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1993

Tez Adı :

 İçme sularından iyon değişimi ve biyolojik denitrifikasyonla nitrat gideriminin incelenmesi

Yazar :

 Leman KINALI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


1994

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1994

Tez Adı :

 Taflan beldesi içme suyu projesi

Yazar :

 M.seçkin AKSU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


1994

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1994

Tez Adı :

 Kızılırmak Deltası yüzeysel sularında nitrat, nitrit, amonyak ve toplam koliform parametrelerinin incelenmesi

Yazar :

 Ayla BAYRAM

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


1995

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1995

Tez Adı :

 Petrol rafinerisi atıksularından fiziko-kimyasal yöntemle sülfür gideriminin incelenmesi

Yazar :

 Levent ALTAŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


1995

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1995

Tez Adı :

 Polietilenlerin degredasyonunun incelenmesi

Yazar :

 Yüksel ORHAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


1996

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1996

Tez Adı :

 Havaalanlarının (Samsun-Çarşamba) çevresel etkileri

Yazar :

 Emin ESEN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Bilimleri Anabilim Dalı


1996

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1996

Tez Adı :

 Atıksulardan sülfidin thiobacillus thiooxidans aşılanmış aktif çamur ve arıtımı

Yazar :

 Feyza ZORBALI (YILMAZ)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


1997

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1997

Tez Adı :

 Kıyı alanları yönetimi ve kıyı yapılarında örnek alan. Samsun Limanı

Yazar :

 S.gamze KÖSEOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


1997

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1997

Tez Adı :

 Karadeniz kıyı şeridi yüzeysel sularında kimyasal oksijen ihtiyacı, toplam askıda madde, toplam çözünmüş madde ve pH parametrelerinin incelenmesi

Yazar :

 Neslihan KADER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


1997

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1997

Tez Adı :

 Kızılırmak Deltası batı bölümündeki drenaj kanallarında kirlilik araştırması

Yazar :

 Mesut AK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


1997

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1997

Tez Adı :

 Çimento öğütme ve paketleme tesisinin çevresel etki değerlendirmesi

Yazar :

 Zekeriya PAŞAOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


1998

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1998

Tez Adı :

 Doğu Karadeniz sahil şeridinde karakökenli noktasal kirleticilerin incelenmesi

Yazar :

 Önder İŞSEVEROĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


1998

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1998

Tez Adı :

 Karadeniz kıyı şeridi yüzeysel sularında nitrit, nitrat toplam kjeldah ve amonyak azotu parametrelerinin incelenmesi

Yazar :

 Abdullah ÖZDEMİR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


1998

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1998

Tez Adı :

 İçme suyu filtrasyonunda verimliliği etkileyen parametrelerin Samsun ve civarında kullanılan filtrasyon malzemeleri esas alınarak incelenmesi

Yazar :

 Mehmet Seçkin AKSU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


1999

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1999

Tez Adı :

 Orta Karadeniz bölgesindeki yüzey ve kaynak sularında pestisit kirliliği ve içme suyu kalitesinin araştırılması

Yazar :

 Feza GEYİKÇİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


1999

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1999

Tez Adı :

 Samsun-Ordu kıyı şeridinde deniz kirliliğinin incelenmesi ve kirlilik birikiminin midye örneğinde araştırılması

Yazar :

 Aylin KAMALI UĞUR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


1999

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1999

Tez Adı :

 Kızılırmak deltası ve kıyı şeridinde kirlilik araştırması ve midye örneğinde canlılarda kirlilik birikiminin incelenmesi

Yazar :

 Senem ÜSTÜN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


2002

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2002

Tez Adı :

 Emülsiyon sıvı membran tekniğiyle sulardan kurşun giderimi

Yazar :

 Levent ALTAŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2002

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2002

Tez Adı :

 Çayda trafikten kaynaklanan kurşun, kadmiyum, nikel kirliliği ve üretim aşamasında demir ve bakır buluşmasının izlenmesi

Yazar :

 Köksal SARICAOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


2002

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2002

Tez Adı :

 Sularda bulunan siyanürün emülsiyon sıvı membran tekniği kullanılarak giderimi

Yazar :

 Nazlı AYYILDIZ TURAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2006

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2006

Tez Adı :

 Endüstriyel atık sulardan biyosorpsiyonla kurşun gideriminin incelenmesi

Yazar :

 Tolga BAHADIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2005

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2005

Tez Adı :

 Akü sanayi atık sularından kurşunun emülsiyon sıvı membran tekniği kullanılarak giderilmesi

Yazar :

 Levent GÜREL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2005

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2005

Tez Adı :

 Atık sulardan fenol ve türevlerinin biyolojik yöntemlerle gideriminin incelenmesi

Yazar :

 İlknur GÜLER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2008

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2008

Tez Adı :

 Kirlenmiş ortamlardaki aromatik hidrokarbonların gideriminin incelenmesi

Yazar :

 Senem ÜSTÜN KURNAZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2008

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2008

Tez Adı :

 Yapı sektörüne sağlık, emniyet ve çevre ile ilgili yönetim sistemlerinin uygulanması

Yazar :

 Özgehan TAŞKIN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2009

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2009

Tez Adı :

 Endüstriyel atıksulardaki organik maddelerin biyolojik arıtılabilirlik kinetiğinin incelenmesi

Yazar :

 Levent GÜREL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2011

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2011

Tez Adı :

 Atık elektrikli ve elektronik eşyaların geri kazanımının değerlendirilmesi ve Samsun ilinde seçilen pilot bir bölgede uygulanması

Yazar :

 Esra AY

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2012

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2012

Tez Adı :

 Ordu ilinde sürdürülebilir su ve atıksu yönetimi

Yazar :

 Buket ŞENSOY KIRAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2013

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2013

Tez Adı :

 Orta Karadeniz kıyı şeridi ve açık denizde fiziksel kirleticilerin incelenmesi

Yazar :

 Ömer Harun ÖZKAYNAK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2014

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Gri suların yeniden kullanımında membran biyoreaktör (MBR) uygulamaları

Yazar :

 Can ASAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2013

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2013

Tez Adı :

 Plastik ürün endüstrisinin yaşam döngüsü analizi yöntemi ile değerlendirilmesi

Yazar :

 Sevde ÜSTÜN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2013

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2013

Tez Adı :

 İlaç endüstrisi atık suyunun membran biyorektör ile arıtımı

Yazar :

 Hafize KAYA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2013

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2013

Tez Adı :

 Atıksu arıtma çamurlarından biyohidrojen elde edilme potansiyelinin değerlendirilmesi

Yazar :

 İlknur ŞENTÜRK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2014

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Sürdürülebilir su yönetimi çerçevesinde yeşil bina tasarımı

Yazar :

 Elif GEÇER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2015

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Gri suların elde edilme ve kullanım potansiyelinin Alanya ilçesi için son teknolojik gelişmeler açısından değerlendirilmesi

Yazar :

 Serdar KUTLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Bazı ilac mikrokirleticilerinin suların yeniden kullanımına etkilerinin sürdürülebilirlik açısından değerlendirilmesi

Yazar :

 Bareera MARYAM

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2019

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Mikrokirleticilerin Çevresel Etkileri ve Giderim Yöntemlerinin Sürdürülebilirlik Açısından Araştırılması

Yazar :

 Sevde ÜSTÜN ODABAŞI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2019

 

Doktora

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Diklofenak içeren atıksuyun fotokimyasal ileri oksidasyon prosesleri ile arıtılabilirliğinin araştırılması

Yazar :

 Sevda Hatun ALTIN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Tez Adı :

 Sularda bulunan ibuprofenin biyoteknolojik yöntemlerle gideriminin incelenmesi

Yazar :

 Buse ARAL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 SAMSUN/İLKADIM İLÇESİNDE AMBALAJ ATIK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazar :

 Alper KARADENİZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Bazı ilaç mikrokirleticilerinin suların yeniden kullanımına etkilerinin sürdürülebilirlik açısından değerlendirilmesi

Yazar :

 Bareera MARYAM

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2019

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Mikrokirleticilerin çevresel etkileri ve giderim yöntemlerinin sürdürülebilirlik açısından araştırılması

Yazar :

 Sevde ÜSTÜN ODABAŞI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2019

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Diklofenak içeren atıksuların arıtımında fenton proseslerinin uygulanması

Yazar :

 Ayşegül AKBULUT

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Fizikokimyasal Arıtım

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-27 14:25:05

 

2014-02-27 14:25:05

 

2013-2014

Ders Adı :

 Dezenfeksiyon Teknikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-27 14:24:46

 

2014-02-27 14:24:46

 

2013-2014

Ders Adı :

 Biyolojik Prosesler

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-27 14:24:10

 

2014-02-27 14:24:10

 

2012-2013

Ders Adı :

 Biyolojik Prosesler

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-27 14:24:10

 

2014-02-27 14:24:10

 

2013-2014

Ders Adı :

 Biyolojik Prosesler

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-27 14:24:10

 

2014-02-27 14:24:10

 

2010-2011

Ders Adı :

 Biyolojik Prosesler

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-27 14:24:10

 

2014-02-27 14:24:10

 

2011-2012

Ders Adı :

 Çevre Teknolojisinin Temelleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-27 14:22:30

 

2014-02-27 14:21:55

 

2013-2014

Ders Adı :

 Çevre Teknolojisinin Temelleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-27 14:22:24

 

2014-02-27 14:21:55

 

2012-2013

Ders Adı :

 Çevre Teknolojisinin Temelleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-27 14:22:37

 

2014-02-27 14:21:55

 

2011-2012

Ders Adı :

 Çevre Teknolojisinin Temelleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-27 14:22:44

 

2014-02-27 14:21:55

 

2010-2011

Ders Adı :

 Çevre Teknolojisinin Temelleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-27 14:22:52

 

2014-02-27 14:21:55

 

2008-2009

Ders Adı :

 Çevre Teknolojisinin Temelleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-27 14:23:00

 

2014-02-27 14:22:05

 

2009-2010

Ders Adı :

 Çevre Teknolojisinin Temelleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-27 14:23:07

 

2014-02-27 14:21:55

 

2004-2005

Ders Adı :

 İleri Arıtım

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-27 14:21:18

 

2014-02-27 14:21:18

 

2013-2014

Ders Adı :

 İleri Arıtım

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-27 14:21:17

 

2014-02-27 14:21:17

 

2011-2012

Ders Adı :

 İleri Arıtım

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-27 14:21:17

 

2014-02-27 14:21:17

 

2010-2011

Ders Adı :

 İleri Arıtım

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-27 14:21:17

 

2014-02-27 14:21:17

 

2012-2013

Ders Adı :

 İleri Arıtım

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-27 14:21:28

 

2014-02-27 14:21:28

 

2007-2008

Ders Adı :

 İleri Arıtım

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-27 14:21:17

 

2014-02-27 14:21:17

 

2008-2009

Ders Adı :

 İleri Arıtım

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-27 14:21:28

 

2014-02-27 14:21:28

 

2009-2010

Ders Adı :

 Biyolojik Arıtım

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-27 14:19:46

 

2014-02-27 14:19:46

 

2013-2014

Ders Adı :

 Biyolojik Arıtım

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-27 14:19:46

 

2014-02-27 14:19:46

 

2012-2013

Ders Adı :

 Biyolojik Arıtım

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-27 14:19:46

 

2014-02-27 14:19:46

 

2010-2011

Ders Adı :

 Biyolojik Arıtım

Doktora

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-27 14:19:56

 

2014-02-27 14:19:56

 

2008-2009

Ders Adı :

 Biyolojik Arıtım

Doktora

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-27 14:19:56

 

2014-02-27 14:19:56

 

2011-2012

Ders Adı :

 Kullanılmış Suların Arıtımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-27 14:17:32

 

2014-02-27 14:17:32

 

2012-2013

Ders Adı :

 Kullanılmış Suların Arıtımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-27 14:17:32

 

2014-02-27 14:17:32

 

2008-2009

Ders Adı :

 Kullanılmış Suların Arıtımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-27 14:17:32

 

2014-02-27 14:17:32

 

2002-2003

Ders Adı :

 Kullanılmış Suların Arıtımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2000-2001

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-27 14:17:21

 

2014-02-27 14:17:21

 

2000-2001

Ders Adı :

 Kullanılmış Suların Arıtımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-27 14:17:21

 

2014-02-27 14:17:21

 

2007-2008

Ders Adı :

 Kullanılmış Suların Arıtımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-27 14:17:21

 

2014-02-27 14:17:21

 

2001-2002

Ders Adı :

 Kullanılmış Suların Arıtımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-27 14:17:21

 

2014-02-27 14:17:21

 

2003-2004

Ders Adı :

 Kullanılmış Suların Arıtımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-27 14:17:21

 

2014-02-27 14:17:21

 

2005-2006

Ders Adı :

 Kullanılmış Suların Arıtımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-27 14:17:21

 

2014-02-27 14:17:21

 

2006-2007

Ders Adı :

 Kullanılmış Suların Arıtımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-27 14:17:21

 

2014-02-27 14:17:21

 

2009-2010

Ders Adı :

 Kullanılmış Suların Arıtımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-27 14:17:21

 

2014-02-27 14:17:21

 

2011-2012

Ders Adı :

 Kullanılmış Suların Arıtımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-27 14:17:32

 

2014-02-27 14:17:32

 

2010-2011

Ders Adı :

 Kullanılmış Suların Arıtımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-27 14:15:40

 

2014-02-27 14:15:01

 

2004-2005

Ders Adı :

 İçme Suyu Arıtımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-27 14:14:06

 

2014-02-27 14:14:06

 

2012-2013

Ders Adı :

 İçme Suyu Arıtımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-27 14:14:06

 

2014-02-27 14:14:06

 

2006-2007

Ders Adı :

 İçme Suyu Arıtımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-27 14:14:06

 

2014-02-27 14:14:06

 

2010-2011

Ders Adı :

 İçme Suyu Arıtımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-27 14:14:06

 

2014-02-27 14:14:06

 

2011-2012

Ders Adı :

 İçme Suyu Arıtımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-27 14:14:17

 

2014-02-27 14:14:17

 

2009-2010

Ders Adı :

 İçme Suyu Arıtımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-27 14:14:06

 

2014-02-27 14:14:06

 

2008-2009

Ders Adı :

 İçme Suyu Arıtımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2000-2001

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-27 14:14:06

 

2014-02-27 14:14:06

 

2000-2001

Ders Adı :

 İçme Suyu Arıtımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-27 14:14:06

 

2014-02-27 14:14:06

 

2001-2002

Ders Adı :

 İçme Suyu Arıtımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-27 14:14:06

 

2014-02-27 14:14:06

 

2007-2008

Ders Adı :

 İçme Suyu Arıtımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-27 14:14:17

 

2014-02-27 14:14:17

 

2002-2003

Ders Adı :

 İçme Suyu Arıtımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-27 14:14:06

 

2014-02-27 14:14:06

 

2005-2006

Ders Adı :

 İçme Suyu Arıtımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-27 14:14:17

 

2014-02-27 14:14:17

 

2003-2004

Ders Adı :

 İçme Suyu Arıtımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-27 14:14:06

 

2014-02-27 14:14:06

 

2004-2005

2019
 • 2011
  - 2012

  Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

 • 2011
  - 2011

  Uıc, University Of Illinois At Chicago

  Misafir Öğretim Üyesi

  Proje Araştırmacısı

 • 2011
  - 2011

  Profesör

  University Of Illinois At Chicago

  Engineering

 • 2009
  - 2012

  Farabi Koordinatörü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

 • 2009
  - 2019

  İş Etik Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

 • 2008
  - 2012

  Bölüm Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

  Çevre Mühendisliği Bölümü

 • 1993

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

  Çevre Mühendisliği Bölümü

  Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

 • 1993
  - 2018

  Iaeste Üniversite Temsilcisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

 • 1993
  - 1996

  Dekan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

 • 1990
  - 2019

  Arş. Uyg. Merkezi Müdürü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Çevre Sorunları Uygulama Ve Araştırma Merkezi

 • 1988
  - 2006

  Bölüm Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

  Çevre Mühendisliği Bölümü

 • 1987
  - 1993

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

  Çevre Mühendisliği Bölümü

 • 1985
  - 1986

  Karlsruhe Teknik Üniversitesi

  Misafir Öğretim Üyesi

 • 1984
  - 1986

  Öğretim Görevlisi (Dr)

  Universitad Karlsruhe

 • 1977
  - 1984

  Hacettepe Üniversitesi

  Araştırma Görevlisi

Ders Notları

Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
ÇMB435 Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, İleri Arıtım (TS 5/6) 1 ARITIM YÖNTEMLERİ (2).pdf
ÇMB435 Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, İleri Arıtım (TS 5/6) 2 ileri arıtım (2).pdf
ÇMB435 Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, İleri Arıtım (TS 5/6) 3 İyon değistirme.docx
ÇMB435 Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, İleri Arıtım (TS 5/6) 4 Adsorbsiyon.docx
ÇMB435 Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, İleri Arıtım (TS 5/6) 5 Membran prosesler.docx
ÇMB435 Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, İleri Arıtım (TS 5/6) 6 Membran prosesler.docx
ÇMB435 Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, İleri Arıtım (TS 5/6) 7 Elektro diyaliz.docx
ÇMB435 Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, İleri Arıtım (TS 5/6) 8 Ters osmoz.docx
ÇMB435 Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, İleri Arıtım (TS 5/6) 9 İleri biyolojik arıtım.docx
ÇMB435 Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, İleri Arıtım (TS 5/6) 10 İleri biyolojik arıtım.docx
ÇMB435 Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, İleri Arıtım (TS 5/6) 11 nitrifikasyon.docx
ÇMB435 Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, İleri Arıtım (TS 5/6) 12 Denitrifikasyon.docx
ÇMB435 Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, İleri Arıtım (TS 5/6) 13 Proje 1-2.docx
ÇMB435 Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, İleri Arıtım (TS 5/6) 14 Proje 1-2.docx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
FÇM607 Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, Su Arıtma Teknolojileri 1 Arıtma.jpeg
FÇM607 Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, Su Arıtma Teknolojileri 1 Temel İşlemler.jpeg
FÇM607 Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, Su Arıtma Teknolojileri 2 FÇM 607.docx
FÇM607 Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, Su Arıtma Teknolojileri 3 FÇM 607.docx
FÇM607 Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, Su Arıtma Teknolojileri 4 FÇM 607.docx
FÇM607 Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, Su Arıtma Teknolojileri 5 FÇM 607.docx
FÇM607 Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, Su Arıtma Teknolojileri 6 FÇM 607.docx
FÇM607 Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, Su Arıtma Teknolojileri 7 FÇM 607.docx
FÇM607 Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, Su Arıtma Teknolojileri 8 607-ARA SINAV.docx
FÇM607 Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, Su Arıtma Teknolojileri 9 FÇM 607.docx
FÇM607 Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, Su Arıtma Teknolojileri 10 FÇM 607.docx
FÇM607 Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, Su Arıtma Teknolojileri 11 FÇM 607.docx
FÇM607 Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, Su Arıtma Teknolojileri 12 FÇM 607.docx
FÇM607 Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, Su Arıtma Teknolojileri 13 FÇM 607.docx
FÇM607 Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, Su Arıtma Teknolojileri 14 FÇM 607.docx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
FÇM702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, Su Arıtımında İleri Teknikler 1 Arıtma.jpeg
FÇM702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, Su Arıtımında İleri Teknikler 1 Temel İşlemler.jpeg
FÇM702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, Su Arıtımında İleri Teknikler 2 FÇM 702.docx
FÇM702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, Su Arıtımında İleri Teknikler 3 FÇM 702.docx
FÇM702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, Su Arıtımında İleri Teknikler 4 FÇM 702.docx
FÇM702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, Su Arıtımında İleri Teknikler 5 FÇM 702.docx
FÇM702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, Su Arıtımında İleri Teknikler 6 FÇM 702.docx
FÇM702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, Su Arıtımında İleri Teknikler 7 FÇM 702.docx
FÇM702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, Su Arıtımında İleri Teknikler 8 ARA SINAV.docx
FÇM702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, Su Arıtımında İleri Teknikler 9 FÇM 702.docx
FÇM702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, Su Arıtımında İleri Teknikler 10 FÇM 702.docx
FÇM702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, Su Arıtımında İleri Teknikler 11 FÇM 702.docx
FÇM702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, Su Arıtımında İleri Teknikler 12 FÇM 702.docx
FÇM702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, Su Arıtımında İleri Teknikler 13 PROJE SUNUMU.docx
FÇM702 Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, Su Arıtımında İleri Teknikler 14 PROJE SUNUMU.docx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
ÇMB222 Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Biyoteknoloji(TS 2) 1 BİYOTEKNOLOJİ-2.docx
ÇMB222 Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Biyoteknoloji(TS 2) 2 Biyoteknoloji-Dr. H.Büyükgüngör.pdf
ÇMB222 Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Biyoteknoloji(TS 2) 3 Biyotenoloji -sürdürülebilirlik.docx
ÇMB222 Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Biyoteknoloji(TS 2) 4 Biyotenoloji -h.docx
ÇMB222 Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Biyoteknoloji(TS 2) 5 Biyohidrojen-YTUJENS-2010-28-4.102.pdf
ÇMB222 Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Biyoteknoloji(TS 2) 6 Biyotenoloji -enerji.docx
ÇMB222 Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Biyoteknoloji(TS 2) 7 Biyotenoloji -.docx
ÇMB222 Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Biyoteknoloji(TS 2) 8 Biyotenoloji -enerji2.docx
ÇMB222 Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Biyoteknoloji(TS 2) 9 ATIKLARIN İŞLENMESİNDE MİKROBİYOLOJİK PROSESLERİN ROLÜ.pdf
ÇMB222 Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Biyoteknoloji(TS 2) 10 ..Role of Biotechnology....pdf
ÇMB222 Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Biyoteknoloji(TS 2) 11 ..Role of Biotechnology....pdf
ÇMB222 Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Biyoteknoloji(TS 2) 12 Biyotenoloji -uygulamalar1.docx
ÇMB222 Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Biyoteknoloji(TS 2) 13 Biyotenoloji -Biyoreaktörler.docx
ÇMB222 Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Biyoteknoloji(TS 2) 14 Biyotenoloji -etik.docx
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr