İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: hgunes@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0001-7038-0078
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Anahtar Kelimeler Biyoloji Eğitimi
Öğrenim Bilgileri
Lisans Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Yüksek Lisans Cumhuriyet Üniversitesi
Doktora Cumhuriyet Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Doçent Eğitim Fakültesi, 2013 -
Yardımcı Doçent Eğitim Fakültesi, 2002 - 2013
Araştırma Görevlisi Gazi Eğitim Fakültesi, 1997 - 2001
Araştırma Görevlisi Fen Fakültesi, 1994 - 1997
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Fen Bilgisi Laboratuar Uygulamaları

Editör Adı :

 Tohit Güneş

2016

Kitap Adı :

 Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme Öğretme Yaklaşımları I

Bölüm Adı :

 Origami İle Öğrenme-Öğretme Yaklaşımı.

Yazar Adı :

 Güneş Munise Handan

Editör Adı :

 Gülay Ekici

2014

Kitap Adı :

 Fen Bilgisi Laboratuar Uygulamaları

Editör Adı :

 Tohit Güneş

2006

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 6. Sınıf Bitki Ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme Ve Gelişme Ünitesinin Öğretiminde Oyun Temelli Öğrenmenin Akademik Başarı Ve Tutum Üzerine Etkisi.

Yazar Adı :

 Serdaroğlu Cahide, Güneş Munise Handan

Dergi Adı :

 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen Ve Matematik Eğitimi Dergisi

Özgün Makale

 

2019, 12

Makale Adı :

 Ebelik Öğrencilerinin Mizah Duygusunun Stresle Baş Etme Yaklaşımlarına Etkisi

Yazar Adı :

 Dağlar Gülseren, Duran Aksoy Özlem, Bilgiç Dilek, Uçuk Sultan, Güneş Munise Handan

Dergi Adı :

 Sdü Sağlık Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 9

Makale Adı :

 Prospectıve Teachers’ Views About The Application Of Kolb’S Learning Cycle On Biology Lesson

Yazar Adı :

 Güneş Munise Handan

Dergi Adı :

 Turkish Studies Educational Sciences

Özgün Makale

 

2018

Makale Adı :

 Learning Styles Of The Students Of Biology Department And Prospective Biology Teachers İn Turkey And Their Relationship With Some Demographic Variables.

Yazar Adı :

 Güneş Munise Handan

Dergi Adı :

 Universal Journal Of Educational Research

Özgün Makale

 

2018

Makale Adı :

 Bitki Ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme Ve Gelişme Ünitesinde Geliştirilen Başarı Testinin Geçerliliği Ve Güvenirliği

Yazar Adı :

 Güneş Munise Handan, Serdaroğlu Cahide

Dergi Adı :

 Bilim, Eğitim, Sanat Ve Teknoloji Dergisi (Best Dergi).

Özgün Makale

 

2018

Makale Adı :

 An Experimental Study About The Applicatıon Of Kolb’Slearning Cycle On Biology Lesson1

Yazar Adı :

 Güneş Munise Handan

Dergi Adı :

 Kastamonu Eğitim Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 9

Makale Adı :

 Reasons Of Pedagogical Formation Education Certificate Program Students Taking This Education: Comparison Of Different Departments

Yazar Adı :

 Yılmaz Rezan, Güneş Munise Handan

Dergi Adı :

 Universal Journal Of Educational Research

Özgün Makale

 

2017, 12

Makale Adı :

 The Effect Of Drawing Technique On The Biology Success Of Prospective Scienc Teachers

Yazar Adı :

 Güneş Munise Handan, Kaçan Demir Sibel

Dergi Adı :

 The Journal Of Academic Social Science Studies

Özgün Makale

 

2016, 3

Makale Adı :

 Development And Validation Of The Achievement Test On Body Systems.

Yazar Adı :

 Yerlikaya Aslı, Güneş Munise Handan

Dergi Adı :

 Participatory Educational Research (Per).

Özgün Makale

 

2016, 11

Makale Adı :

 The Effect Of Portfolio Assessment Application On Academic Achievement And Test Anxiety İn Teaching Animal Tissue

Yazar Adı :

 Güneş Munise Handan, Demir Sibel, Mihrican Balaban

Dergi Adı :

 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen Ve Matematik Eğitimi Dergisi (Efmed)

Özgün Makale

 

2015, 6

Makale Adı :

 Türkiye Ve Güney Kore Biyoloji Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Güneş Munise Handan, Zeynep Aksan

Dergi Adı :

 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2015, 3

Makale Adı :

 Endokrin Sistem Konusunun Altı Şapkalı Düşünme Tekniğiyle Anlatılmasının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi

Yazar Adı :

 Güneş Munise Handan, Demir Sibel

Dergi Adı :

 Türk Fen Eğitimi Dergisi

Özgün Makale

 

2013, 6

Makale Adı :

 Fen Ve Teknoloji Dersinde Laboratuar Kullanımına Yönelik Öğretmen Ve Öğrenci Değerlendirmeleri

Yazar Adı :

 Güneş Munise Handan, Nilay Şener, Nuray Topal Germi, Can Nesrin

Dergi Adı :

 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Fen Bilgisi Öğremen Adaylarının Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları I Iı Dersine Yönelik Görüşleri

Yazar Adı :

 Güneş Munise Handan, Oktay Güneş, Hoplan Meral

Dergi Adı :

 Journal Of Educational And Instructional Studies In The World.

Özgün Makale

 

2012, 2

Makale Adı :

 Origami Technique In The Teaching Of Nucleic Acids

Yazar Adı :

 Güneş Munise Handan

Dergi Adı :

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Portfolio Assessment İn Cooperation With Teachers Students And Parents İn A Science And Technology Course

Yazar Adı :

 Mihrican Balaban, Munise Handan Güneş

Dergi Adı :

 Eurasian Journal Of Educational Research,

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Asitler Ve Bazlar Konusunun Bilgisayar Destekli Öğretiminin Kalıcı Öğrenme Ve Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi

Yazar Adı :

 Çelikler Dilek, Güneş Munise Handan, Güneş Tohit

Dergi Adı :

 Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Dersine Yönelik Öğrenci Görüşleri

Yazar Adı :

 Güneş Munise Handan, Çelikler Dilek

Dergi Adı :

 Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin Genetiği Değiştirilmiş Organizmalara Gdo Lara Yönelik Bilgi Düzeyleri Tutumları Ve Sürdürülebilir Tüketim Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Demir Oğuz, Güneş Munise Handan, Demir Sibel

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 The Investigation Of Effects Of Modelling And Computer Assisted Instruction On Academic Achievement

Yazar Adı :

 Güneş Munise Handan, Çelikler Dilek

Dergi Adı :

 The International Journal Of Educational Researchers,

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 İlköğretim 6 7 Ve 8 Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitaplarının Bloom Taksonomisine Göre Öğretmenler Tarafından Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Güneş Munise Handan, Çelikler Dilek

Dergi Adı :

 Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,

Özgün Makale

 

2008, 8

Makale Adı :

 İlköğretim I Kademedeki Yeni Fen Ve Teknoloji Ders Kitapları Konusunda Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri

Yazar Adı :

 Güneş Munise Handan, Çelikler Dilek, Gökalp Murat

Dergi Adı :

 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,

Özgün Makale

 

2008, 1

Makale Adı :

 V Diyagramı Uygulamalarının Temel Kimya Laboratuarı Dersinde Öğrenci Başarısına Etkisi

Yazar Adı :

 Çelikler Dilek, Güneş Munise Handan, Güneş Tohit, Şendil Kıvılcım

Dergi Adı :

 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 The Contribution Of Polymers To The Vegetative Propagation Of Hypericum Perforatum L

Yazar Adı :

 Tohit Güneş, Ali Kemal Ayan, Ertan Sait Kurtar, Munise Handan Güneş, Cengiz Özyürek

Dergi Adı :

 Asian Journal Of Chemistry

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Genel Kimya Laboratuarlarında Kimyasal Denge Konusunun Anlaşılması Ve Tekrar Edilmesinde V Diyagramlarının Kullanımı

Yazar Adı :

 Çelikler Dilek, Güneş Tohit, Güneş Munise Handan

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2006, 1

Makale Adı :

 Fen Bilgisi Öğretmenliği Biyoloji Iı Ders Konularının Öğretilmesinde Kavram Haritası Kullanımının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 Güneş Tohit, Güneş Munise Handan, Çelikler Dilek

Dergi Adı :

 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Metaller Ve Ametaller Konusunun Yapısalcı Öğrenme Kuramına Dayalı Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi

Yazar Adı :

 Çelikler Dilek, Güneş Munise Handan, Şendil Kıvılcım

Dergi Adı :

 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi,

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Biyoloji Konusunda Hazır Bulunuşlukları Ve Öğrenimleri Süresince Kazanımları

Yazar Adı :

 Güneş Munise Handan, Güneş Tohit

Dergi Adı :

 Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi.

Özgün Makale

 

2005, 1

Makale Adı :

 Sinir Sisteminin Daha İyi Anlaşılması İçin Kavram Haritası Tekniğinin Kullanılması

Yazar Adı :

 Güneş Munise Handan, Çelikler Dilek, Güneş Tohit

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 İlköğretim Öğrencilerinin Biyoloji Konularını Anlama Zorlukları Ve Nedenleri

Yazar Adı :

 Güneş Munise Handan, Güneş Tohit

Dergi Adı :

 Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 Karbontetraklorürün Fare Mus Musculus Böbreğinde Oluşturduğu Değişiklikler

Yazar Adı :

 Ozansoy Ülkü, Güneş Munise Handan

Dergi Adı :

 Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi,

Özgün Makale

 

1995

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Vücudumuzdaki Sistemler Ünitesinin Araştırma Sorgulama Temelli Öğrenimindeki Uygulamalara Yönelik Öğrenci Görüşleri.

Yazar Adı :

 Yerlikaya Aslı, Güneş Munise Handan

Etkinlik Adı :

 2. Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar Kongresi.

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 12

Bildiri Adı :

 Fen Bilimleri Dersine Entegre Edilen Stem Uygulamalarının Fen’e Yönelik Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algılarına Etkisi.

Yazar Adı :

 Toprak Fatih, Güneş Munise Handan

Etkinlik Adı :

 Iğdır International Conference On Multidisciplinary Studies.

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 12

Bildiri Adı :

 Aynalarda Yansıma Ve Işığın Soğurulması Ünitesine Yönelik Akademik Başarı Testi Geliştirilmesi

Yazar Adı :

 Toprak Fatih, Güneş Munise Handan

Etkinlik Adı :

 Iğdır International Conference On Multidisciplinary Studies..

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 12

Bildiri Adı :

 Araştırma-Sorgulama Temelli Öğrenim Ortamında Kullanılan Anatomy 4D Programına Yönelik Öğrenci Görüşleri

Yazar Adı :

 Yerlikaya Aslı, Güneş Munise Handan

Etkinlik Adı :

 ISAS Winter 2018- 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies,

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 12

Bildiri Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretmen Adaylarının Alan Bilgisi Sınavına Yönelik Görüşleri

Yazar Adı :

 Güneş Munise Handan, Alparslan Beyza

Etkinlik Adı :

 VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ULEAD 2018

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 05

Bildiri Adı :

 Biyoloji Öğretmen Adaylarının Replikasyon Oyunu Hakkındaki Görüşleri

Yazar Adı :

 Güneş Munise Handan, Asaroğlu Enes

Etkinlik Adı :

 VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ULEAD 2018 )

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 05

Bildiri Adı :

 Lise Öğrencilerinin Diş Fırçalama Alışkanlıkları Ve Ağız Sağlığı Hakkındaki Bilgileri

Yazar Adı :

 Güneş Munise Handan, Asaroğlu Enes

Etkinlik Adı :

 VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ULEAD 2018 )

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 05

Bildiri Adı :

 Lise Öğrencilerinin Omurgalı Hayvanların Sınıflandırılması Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Güneş Munise Handan, Gönül Sinem

Etkinlik Adı :

 VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ULEAD 2018

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 05

Bildiri Adı :

 Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlığına İlişkinTutumları: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği

Yazar Adı :

 Güneş Munise Handan, Gönül Sinem

Etkinlik Adı :

 VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ULEAD 2018 )

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 05

Bildiri Adı :

 9. Sınıf Lise Biyoloji Ders Kitabının Çeşitli Kriterlere Göre İncelenmesi

Yazar Adı :

 Güneş Munise Handan, Alparslan Beyza

Etkinlik Adı :

 VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ULEAD 2018 )

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 05

Bildiri Adı :

 Ailesinden Uzakta Yaşayan Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarını Belirleyen Faktörlerin Tespiti.

Yazar Adı :

 Güneş Munise Handan, Lafcı Çiğdem

Etkinlik Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası 100. Yıl Eğitim Sempozyumu,

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 11

Bildiri Adı :

 Öğretmen Adaylarının Hücre Bölünmesi ile İlgili Kavram Yanılgılarının İki Aşamalı Test ile Tespit Edilmesi.

Yazar Adı :

 Güneş Munise Handan, Lafcı Çiğdem

Etkinlik Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası 100. Yıl Eğitim Sempozyumu,

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 11

Bildiri Adı :

 Lise Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Görüşleri: Samsun İli Örneği.

Yazar Adı :

 Asaroğlu Enes, Güneş Munise Handan

Etkinlik Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası 100. Yıl Eğitim Sempozyumu,

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 11

Bildiri Adı :

 Araştırma Sorgulama Temelli Öğrenime Yönelik Öğrenci Görüşleri.

Yazar Adı :

 Yerlikaya Aslı, Güneş Munise Handan

Etkinlik Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası 100. Yıl Eğitim Sempozyumu,

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2019, 10

Bildiri Adı :

 How Do Prospectıve Bıology And Mathematıcs Teachers Dıffer In Terms Of Theır Presentatıon Preparatıon Statuses

Yazar Adı :

 Güneş Munise Handan, Yılmaz Rezan

Etkinlik Adı :

 International Conference on Research in Education and Science (ICRES)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 05

Bildiri Adı :

 Concept Map Preparatıon Statuses Of Prospectıve Mathematıcs And Bıology Teachers: A Comparıson Study

Yazar Adı :

 Yılmaz Rezan, Güneş Munise Handan

Etkinlik Adı :

 International Conference on Research in Education and Science (ICRES)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 05

Bildiri Adı :

 Comparıson Of Study Sheet Preparatıon Statuses Of Prospectıve Bıology And Mathematıcs Teachers

Yazar Adı :

 Güneş Munise Handan, Yılmaz Rezan

Etkinlik Adı :

 International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 05

Bildiri Adı :

 Lesson Plannıng Profıles About The Use Of Materıals Prepared By Prospectıve Mathematıcs And Bıology Teachers

Yazar Adı :

 Yılmaz Rezan, Güneş Munise Handan

Etkinlik Adı :

 International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 05

Bildiri Adı :

 Bitki Ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme Ve Gelişme Ünitesinde Geliştirilen Başarı Testinin Geçerliliği Ve Güvenirliği

Yazar Adı :

 Serdaroğlu Cahide, Güneş Munise Handan

Etkinlik Adı :

 International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICRES ) 2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 05

Bildiri Adı :

 The Evaluatıon Of The Materıals Developed By Teacher Candıdates: Wıth The Perspectıve Of Researcher, Peer And Self-Evaluatıon

Yazar Adı :

 Kaçan Demir Sibel, Güneş Munise Handan

Etkinlik Adı :

 International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 05

Bildiri Adı :

 The effects of sense of humour of the midwifery students on the ways of overcoming stress (Bu bildiri daha sonra makale olarak yayımlanmıştır)

Yazar Adı :

 Dağlar Gülseren, Duran Aksoy Özlem, Bilgiç Dilek, Uçuk Sultan, Güneş Munise Handan

Etkinlik Adı :

 4. Uluslararası 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 04

Bildiri Adı :

 Lise Öğrencilerinin Sindirim Sistemi İle İlgili Kavram Yanılgılarının İki Aşamalı Test İle Tespit Edilmesi: Samsun İli Örneği.

Yazar Adı :

 Güneş Munise Handan, Kazancı Şule

Etkinlik Adı :

 VIth Internatıonal Eurasıan Educatıonal Research.

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 08

Bildiri Adı :

 Lise 12. Sınıf Öğrencilerinin Fotosentez İle İlgili Kavram Yanılgılarının İki Aşamalı Test İle Belirlenmesi: Samsun İli Örneği.

Yazar Adı :

 Güneş Munise Handan, Kazancı Şule

Etkinlik Adı :

 VIth Internatıonal Eurasıan Educatıonal Research. Ejercongress,

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 08

Bildiri Adı :

 Lise Öğrencilerinin Biyolojik Çeşitliliğe Yönelik Bilgi Ve Görüşleri: Samsun İli Örneği.

Yazar Adı :

 Gönül Sinem, Güneş Munise Handan

Etkinlik Adı :

 VIth Internatıonal Eurasıan Educatıonal Research. Ejercongress,

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2019, 06

Bildiri Adı :

 Lise Öğrencilerinin Biyoloji Dersine Ve Biyoloji Öğretmenine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi.

Yazar Adı :

 Beyza Hatice Beyza, Güneş Munise Handan

Etkinlik Adı :

 VIth Internatıonal Eurasıan Educatıonal Research.

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2019, 06

Bildiri Adı :

 Öğretmen Adaylarının Materyalist Eğilimlerinin Demografik Değişkenler Bağlamında İncelenmesi.

Yazar Adı :

 Özdemir Nevin, Güneş Munise Handan

Etkinlik Adı :

 CUDES 2018: VII. International Congress on Current Debates in Social Sciences.

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 04

Bildiri Adı :

 Sosyal Bilgiler Ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ekolojik Dünya Görüşlerinin İncelenmesi.

Yazar Adı :

 Özdemir Nevin, Güneş Munise Handan

Etkinlik Adı :

 CUDES 2018: VII. International Congress on Current Debates in Social Sciences.

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 04

Bildiri Adı :

 EXAMINATION OF PLANS STRUCTURED FOR INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIESAND MATERIAL DESIGN COURSE

Yazar Adı :

 Kaçan Demir Sibel, Güneş Munise Handan

Etkinlik Adı :

 2nd International Conference on Social Sciences and Education Research .

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 11

Bildiri Adı :

 THE EFFECT OFPORTFOLIO APPLICATION AND PROPER COURSE PLANS FOR LEARNINGSTYLES ON TEST ANXIETY IN GENERAL BIOLOGY LABORATORY COURSE

Yazar Adı :

 Balaban Mihrican, Güneş Munise Handan

Etkinlik Adı :

 III. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2016, 09

Bildiri Adı :

 THE EFFECT OFPORTFOLIO APPLICATION AND PROPER COURSE PLANS FOR LEARNINGSTYLES ON STUDENTS ATTİTUDES TOWARDS GENERAL BIOLOGYLABORATORY COURSE

Yazar Adı :

 Balaban Mihrican, Güneş Munise Handan

Etkinlik Adı :

 III. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2016, 09

Bildiri Adı :

 THE REASONS WHYSTUDENTS PURSUE PEDAGOGICAL FORMATION TRAINING CERTIFICATIONPROGRAM A COMPARISON OF VARIOUS DEPARTMENTS

Yazar Adı :

 Yılmaz Rezan, Güneş Munise Handan

Etkinlik Adı :

 III. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2016, 09

Bildiri Adı :

 Geçmişten Günümüze Fen Eğitiminin Önemi Ve Fen Eğitiminde Son Yıllarda Yapılan Çalışmalar

Yazar Adı :

 Güneş Munise Handan, Karaşah Şadiye

Etkinlik Adı :

 7th International Congress on New Trends in Education- iconte

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 08

Bildiri Adı :

 İlköğretim 5 6 7 ve 8 Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitaplarındaki Etkinliklerin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Güneş Munise Handan, Cahide Derya

Etkinlik Adı :

 6. International Congress on New Trends ın Education (ICONTE)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2015, 08

Bildiri Adı :

 İlköğtetimde işlenen ekoloji konususnun 10 Sınıf öğrencilerin ekosistem ekolojisi konusundaki hazırbulunuşluk düzeyleri üzerindeki etkisisinin saptanmasında kelime ilişkilendirmenin kullanılması

Yazar Adı :

 Munise Handan Güneş, Ali İbrahim Can Gözüm

Etkinlik Adı :

 4 INTERNATIONALCONFERENCE ON NEWTRENDS IN EDUCATION ANDTHEIR IMPLICATIONSEğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi,

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ortaöğretim 11 sınıf biyoloji ders kitabının incelenmesi

Yazar Adı :

 Munise Handan Güneş, Oktay Güneş, Ali İbrahim Can Gözüm

Etkinlik Adı :

 3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Determination of science teacher candidates attitudes opinions and information requirements regarding sexuality

Yazar Adı :

 Munise Handan Güneş, Mihrican Balaban

Etkinlik Adı :

 Procedia - Social and Behavioral Sciences-4. Word Conference on Educational Sciences,

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 A Bee Model Proposal in Understanding Of The Endocrine System

Yazar Adı :

 Munise Handan Güneş, Sibel Demir

Etkinlik Adı :

 Procedia Social and Behavioral Sciences -I. Word Conference on Educational Sciences

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 The using of computer for elimination of misconceptions about Photosynthesis

Yazar Adı :

 Munise Handan Güneş, Oktay Güneş, Meral Hoplan

Etkinlik Adı :

 Procedia Social and Behavioral Sciences-3.Word Conference on Educational Sciences

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Modelling about energy transformation on living organism

Yazar Adı :

 Güneş Munise Handan

Etkinlik Adı :

 Procedia Social and Behavioral Sciences-3.Word Conference on Educational Sciences

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 İlköğretim fen ve teknoloji dersi açısından portfolyo değerlendirmenin sınav kaygısına etkisi

Yazar Adı :

 Munise Handan Güneş, Mihrican Balaban

Etkinlik Adı :

 Third International Congress of Educational Research

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Hücre bölünmesi konusunda çalışma yaprağı uygulamasının öğrenci başarısı ve kalıcı öğrenme üzerine etkisi

Yazar Adı :

 Munise Handan Güneş, Oktay Güneş, Mihrican Balaban

Etkinlik Adı :

 Third International Congress of Educational Research.

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 İmpuls oluşumu iletimi ve sinaps bölgesinden geçişinin modelleme yöntemiyle anlatılmasının kalıcı öğrenme ve öğrenci başarısı üzerine etkisi

Yazar Adı :

 Güneş Munise Handan

Etkinlik Adı :

 2nd International Congress of Educational Research

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 The Views of Secondary Teacher Candidates About Alternative Evaluation and Measurement

Yazar Adı :

 Munise Handan Güneş, Mihrican Balaban

Etkinlik Adı :

 I. International Congress on Curriculum and Instruction,

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Öğretmen adaylarının ormana yönelik tutumlarının belirlenmesi

Yazar Adı :

 Munise Handan Güneş, Mihrican Balaban, İlknur Bıyık

Etkinlik Adı :

 XI. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Öğretmen adaylarının çevresel farkındalıklarının belirlenmesi

Yazar Adı :

 Munise Handan Güneş, Mihrican Balaban, Ali İbrahim Can Gözüm

Etkinlik Adı :

 XI. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Fen ve Teknoloji Dersinde Laboratuar Kullanımına Yönelik Öğretmen ve Öğrenci Değerlendirmeleri

Yazar Adı :

 Munise Handan Güneş, Nilay Şener Dilek, Nuray Topal, Nesrin Can

Etkinlik Adı :

 VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi,

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Hayvansal Dokuların Anlaşılmasında Portfolyo Uygulamasının Öğrenci Başarısı Üzerine Ekisi

Yazar Adı :

 Munise Handan Güneş, Sibel Demir, Mihrican Balaban

Etkinlik Adı :

 VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi,

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çoklu Zeka Kuramı İle İlgili Bilgi ve Uygulama Yeterlilikleri

Yazar Adı :

 Munise Handan Güneş, Sibel Demir

Etkinlik Adı :

 I. Ulusal İlköğretim Kongresi, Hacettepe Üniversitesi,

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 İlköğretim Yeni Fen ve Teknoloji Ders Kitaplarına Yönelik Hizmet İçi Eğitim ve Seminerlere Katılan Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri

Yazar Adı :

 Munise Handan Güneş, Murat Gökalp, Dilek Çelikler, Sibel Demir

Etkinlik Adı :

 XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi,

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

  Sıcak Noktaların Bütünleşik Yönetimi ve Karadeniz Ekosisteminin Korunması HOT BLACK SEA projesinin Eğitim Programı 5 8 Sınıf 9 12 Sınıf ayağı

28.03.2013

 

28.10.2015

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

2015, 10

Proje Adı :

  Fen Bilgisi Eğitimi Genel Biyoloji Laboratuvarına Yönelik Öğrenme Sitillerinin Belirlenmesi Uygun Ders Planlamaları ve Portfolyo Uygulamaları

29.04.2013

 

29.07.2014

 

Yürütücü

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

ULUSAL

2014, 07

Proje Adı :

  İlköğretimde Fen ve Teknoloji Dersinde Öğretmen Öğrenci Veli İşbirliği İle Portfolyo Uygulaması

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

  Üniversite Öğrencilerinin Genetiği Değiştirilmiş Organizmalara GDO lara Yönelik Bilgi Düzeyleri Tutumları ve Sürdürülebilir Tüketim Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 İlköğretimdeki 13 15 Yaş Gruplarının Biyoloji Konularını Anlamadaki Zorlukları

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 6.Sınıf Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Ünitesinin Öğretiminde Oyun Temelli Öğrenmenin Akademik Başarı Üzerine Etkisi

01.06.2016

 

29.12.2017

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 12

Proje Adı :

 Öğrenme Sitillerine Dayalı Öğretimin Akademik Başarı ve Derse Yönelik Tutuma Yönelik Etkisi

Proje Konusu :

 Öğrenme Sitillerine Dayalı Öğretimin Akademik Başarı ve Derse Yönelik Tutuma Yönelik Etkisi

01.01.2010

 

01.01.2012

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2012, 01

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü

2008

 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2008

Ödül Adı :

 Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü

2013

 

Tübitak

 

Diğer

 

TÜRKİYE

2013

Ödül Adı :

 Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü

2013

 

Tübitak

 

Diğer

 

TÜRKİYE

2013

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Ege Eğitim Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Ege Eğitim Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Ulakbim

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Kastamonu Eğitim Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Kastamonu Eğitim Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

ISI

 

2016

2016

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Fen Bilimleri Dersi 7. Sınıf Aynalarda Yansıma ve Işığın Soğurulması Ünitesinde Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) Uygulamalarının Öğrenci Üzerindeki Etkisinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi”

Yazar :

 Fatih Toprak

Doktora

 

Devam Ediyor

 

Tez Adı :

 6.Sınıf Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Ünitesinin Öğretiminde Oyun Temelli Öğrenmenin Akademik Başarı Üzerine Etkisi

Yazar :

 Cahide Serdaroğlu

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Tez Adı :

 ’7. sınıf, vücudumuzdaki sistemler ünitesinin öğretiminde araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenmenin bilimsel süreç becerileri, tutum ve başarıya etkisi’’

Yazar :

 Aslı Yerlikaya

Doktora

 

Devam Ediyor

 

Tez Adı :

 İlköğretimde fen ve teknoloji dersinde öğretmen, öğrenci, veli işbirliği ile portfolyo uygulaması

Yazar :

 Mihrican BALABAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı


2010

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2010

Tez Adı :

 Fen bilgisi öğretmen adaylarının genel biyoloji laboratuarına yönelik öğrenme stillerine uygun ders planlamaları ve portfolyo uygulamaları

Yazar :

 Mihrican BALABAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

İlköğretim Anabilim Dalı


2016

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 7. sınıf vücudumuzdaki sistemler ünitesinin araştırma sorgulama temelli öğreniminin programdaki öğrenme alanlarına etkisi

Yazar :

 Aslı YERLİKAYA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

İlköğretim Anabilim Dalı


2019

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 6.Sınıf bitki ve hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme ünitesinin öğretiminde oyun temelli öğrenmenin akademik başarı ve tutum üzerine etkisi

Yazar :

 Cahide SERDAROĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

İlköğretim Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Lise Öğrencilerinin Biyoloji Dersine Yönelik Tutum ve Öz-Yeterliklerinin Belirlenmesi

Yazar :

 Hatice Beyza ALPARSLAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Tez Adı :

 Lise Öğrencilerinin Biyolojik Çeşitliliğe Yönelik Bilgi ve Tutumlarının Belirlenmesi: Samsun ili Örneği

Yazar :

 Sinem UÇAK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Fen Bilgisi Laboratuar Uygulaması I

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-07 13:49:25

 

2014-02-07 13:49:25

 

2011-2012

Ders Adı :

 Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştir.

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-07 13:48:58

 

2014-02-07 13:48:58

 

2013-2014

Ders Adı :

 Alan Eğitimi Araştırma Projesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-07 13:48:39

 

2014-02-07 13:48:39

 

2013-2014

Ders Adı :

 Anne Ve Çocuk Beslenmesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-07 13:45:42

 

2014-02-07 13:45:42

 

2012-2013

Ders Adı :

 Sağlık Bilgisi Ve İlkyardım

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-07 13:44:56

 

2014-02-07 13:44:56

 

2012-2013

Ders Adı :

 Anne - Çocuk Sağlığı Ve İlkyardım

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-07 13:43:55

 

2014-02-07 13:43:55

 

2012-2013

Ders Adı :

 Sağlıklı Yaşam Ve Beslenme

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-07 13:41:08

 

2014-02-07 13:41:08

 

2013-2014

Ders Adı :

 Günlük Yaşam Ve İlkyardım

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-07 13:40:02

 

2014-02-07 13:40:02

 

2013-2014

Ders Adı :

 Trafik Ve İlkyardım

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-07 13:38:53

 

2014-02-07 13:38:53

 

2013-2014

Ders Adı :

 İlköğretimde Fen Deneyleri I

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-07 13:37:55

 

2014-02-07 13:37:55

 

2012-2013

Ders Adı :

 Fen Eğitimini Yaşamsal Önemi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-07 13:32:01

 

2014-02-07 13:32:01

 

2012-2013

Ders Adı :

 Fen Bilgisinde Kavram Geliştirme Ve Öğretimi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-07 13:30:56

 

2014-02-07 13:30:56

 

2013-2014

Ders Adı :

 Kavram Öğretiminde Şematik Algılama

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-07 13:22:08

 

2014-02-07 13:22:08

 

2013-2014

2019
 • 2013

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

  Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı

 • 2007

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

  Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı

 • 2007
  - 2013

  Bölüm Başkan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

  Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı

 • 2002
  - 2013

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Ortaöğretim Fen Ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü

 • 1997
  - 2001

  Araştırma Görevlisi

  Gazi Üniversitesi

  Gazi Eğitim Fakültesi

 • 1994
  - 1997

  Araştırma Görevlisi

  Cumhuriyet Üniversitesi

  Fen Fakültesi

  Biyoloji Bölümü

 • 1989
  - 1994

  Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

  Hemşire

Ders Notları

Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
BYO411 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Alan Eğitimi Araştırma Projesi 1 Alan eğitimi araştırma projesi.mp4
BYO411 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Alan Eğitimi Araştırma Projesi 1 1. hafta, Alan Eğ. Araş. Proj..docx
BYO411 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Alan Eğitimi Araştırma Projesi 2 Alan eğitimi araştırma projesi.mp4
BYO411 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Alan Eğitimi Araştırma Projesi 2 2. hafta, Alan Eğ. Araş. Proj..docx
BYO411 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Alan Eğitimi Araştırma Projesi 3 Alan eğitimi araştırma projesi.mp4
BYO411 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Alan Eğitimi Araştırma Projesi 3 3. hafta, Alan Eğ. Araş. Proj..docx
BYO411 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Alan Eğitimi Araştırma Projesi 4 4. hafta, Alan Eğ. Araş. Proj..docx
BYO411 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Alan Eğitimi Araştırma Projesi 4 Alan eğitimi araştırma projesi.mp4
BYO411 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Alan Eğitimi Araştırma Projesi 5 5. hafta, Alan Eğ. Araş. Proj..docx
BYO411 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Alan Eğitimi Araştırma Projesi 5 Alan eğitimi araştırma projesi.mp4
BYO411 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Alan Eğitimi Araştırma Projesi 6 6. hafta, Alan Eğ. Araş. Proj..docx
BYO411 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Alan Eğitimi Araştırma Projesi 6 Alan eğitimi araştırma projesi.mp4
BYO411 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Alan Eğitimi Araştırma Projesi 7 7. hafta, Alan Eğ. Araş. Proj..docx
BYO411 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Alan Eğitimi Araştırma Projesi 7 Alan eğitimi araştırma projesi.mp4
BYO411 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Alan Eğitimi Araştırma Projesi 8 8. hafta, Alan Eğ. Araş. Proj..docx
BYO411 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Alan Eğitimi Araştırma Projesi 8 Alan eğitimi araştırma projesi.mp4
BYO411 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Alan Eğitimi Araştırma Projesi 10 10. hafta, Alan Eğ. Araş. Proj..docx
BYO411 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Alan Eğitimi Araştırma Projesi 11 11. hafta, Alan Eğ. Araş. Proj..docx
BYO411 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Alan Eğitimi Araştırma Projesi 12 12.hafta, Alan Eğ. Araş. Proj..docx
BYO411 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Alan Eğitimi Araştırma Projesi 13 13. hafta, Alan Eğ. Araş. Proj..docx
BYO411 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Alan Eğitimi Araştırma Projesi 14 14. hafta, Alan Eğ. Araş. Proj..docx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
BİAE102 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Genel Biyoloji II 1 Genel biyoloji-1. hafta.docx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
BİAE209 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Sitoloji 1 Sitoloji 1. hafta.mp4
BİAE209 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Sitoloji 1 1. Hafta.docx
BİAE209 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Sitoloji 2 Sitoloji 2. hafta.mp4
BİAE209 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Sitoloji 2 2. Hafta.docx
BİAE209 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Sitoloji 3 Sitoloji 3. hafta.mp4
BİAE209 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Sitoloji 3 3. Hafta.docx
BİAE209 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Sitoloji 4 4. Hafta - sitoloji.docx
BİAE209 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Sitoloji 4 Sitoloji 4. hafta.mp4
BİAE209 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Sitoloji 5 5. Hafta - sitoloji.docx
BİAE209 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Sitoloji 5 Sitoloji 5. hafta.mp4
BİAE209 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Sitoloji 6 6. Hafta - sitoloji.docx
BİAE209 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Sitoloji 6 Sitoloji 6. hafta.mp4
BİAE209 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Sitoloji 7 7. Hafta - sitoloji.docx
BİAE209 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Sitoloji 7 Sitoloji 7. hafta.mp4
BİAE209 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Sitoloji 8 8. Hafta - sitoloji.docx
BİAE209 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Sitoloji 8 Sitoloji 8. hafta.mp4
BİAE209 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Sitoloji 10 10. Hafta - sitoloji.docx
BİAE209 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Sitoloji 11 11. Hafta - sitoloji.docx
BİAE209 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Sitoloji 12 12. Hafta - sitoloji.docx
BİAE209 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Sitoloji 13 13. Hafta - sitoloji.docx
BİAE209 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Sitoloji 14 14. Hafta - sitoloji.docx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
BİAE205 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Zooloji I 1 Zooloji 1. hafta.mp4
BİAE205 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Zooloji I 1 1. Hafta-zooloji.docx
BİAE205 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Zooloji I 2 Zooloji 2. hafta.mp4
BİAE205 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Zooloji I 2 2. Hafta-zooloji.docx
BİAE205 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Zooloji I 3 Zooloji 3. hafta.mp4
BİAE205 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Zooloji I 3 3. Hafta-zooloji.docx
BİAE205 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Zooloji I 4 4. hafta zooloji.docx
BİAE205 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Zooloji I 4 Zooloji 4. hafta.mp4
BİAE205 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Zooloji I 5 5. hafta zooloji.docx
BİAE205 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Zooloji I 5 Zooloji 5. hafta.mp4
BİAE205 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Zooloji I 6 6. hafta zooloji.docx
BİAE205 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Zooloji I 6 Zooloji 6. hafta.mp4
BİAE205 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Zooloji I 7 7. hafta zooloji.docx
BİAE205 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Zooloji I 7 Zooloji 7. hafta.mp4
BİAE205 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Zooloji I 8 8. hafta zooloji.docx
BİAE205 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Zooloji I 8 Zooloji 8. hafta.mp4
BİAE205 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Zooloji I 10 10. hafta zooloji.docx
BİAE205 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Zooloji I 10 Zooloji 10. hafta.mp4
BİAE205 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Zooloji I 11 11. hafta zooloji.docx
BİAE205 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Zooloji I 12 12. hafta zooloji.docx
BİAE205 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Zooloji I 13 13. hafta zooloji.docx
BİAE205 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Zooloji I 14 14. hafta zooloji.docx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
BİAE207 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Zooloji Laboratuvarı I 1 1. Hafta-zooloji lab. 1.docx
BİAE207 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Zooloji Laboratuvarı I 1 Zooloji Lab. 1. hafta.mp4
BİAE207 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Zooloji Laboratuvarı I 2 Zooloji Lab. 2. hafta.mp4
BİAE207 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Zooloji Laboratuvarı I 2 2. Hafta-zooloji lab. 1.docx
BİAE207 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Zooloji Laboratuvarı I 3 Zooloji Lab. 3 hafta.mp4
BİAE207 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Zooloji Laboratuvarı I 3 3. Hafta-zooloji lab. 1.docx
BİAE207 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Zooloji Laboratuvarı I 4 Zooloji Lab. 4. hafta.mp4
BİAE207 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Zooloji Laboratuvarı I 4 4. Hafta-zooloji lab. 1.docx
BİAE207 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Zooloji Laboratuvarı I 5 Zooloji Lab. 5. hafta.mp4
BİAE207 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Zooloji Laboratuvarı I 5 5. Hafta-zooloji lab. 1.docx
BİAE207 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Zooloji Laboratuvarı I 6 Zooloji Lab. 6. hafta.mp4
BİAE207 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Zooloji Laboratuvarı I 6 6. Hafta-zooloji lab. 1.docx
BİAE207 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Zooloji Laboratuvarı I 7 Zooloji Lab. 7. hafta.mp4
BİAE207 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Zooloji Laboratuvarı I 7 7. Hafta-zooloji lab. 1.docx
BİAE207 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Zooloji Laboratuvarı I 8 Zooloji Lab. 8. hafta.mp4
BİAE207 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Zooloji Laboratuvarı I 8 8. Hafta-zooloji lab. 1.docx
BİAE207 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Zooloji Laboratuvarı I 10 10 Hafta-zooloji lab. 1.docx
BİAE207 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Zooloji Laboratuvarı I 11 11. Hafta-zooloji lab. 1.docx
BİAE207 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Zooloji Laboratuvarı I 12 12. Hafta-zooloji lab..docx
BİAE207 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Zooloji Laboratuvarı I 13 13. Hafta-zooloji lab. 1.docx
BİAE207 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Zooloji Laboratuvarı I 14 14.Hafta-zooloji lab. 1.docx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
BYAE011 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Histoloji 1 Histoloji 1. hafta.mp4
BYAE011 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Histoloji 1 Histoloji- 1. hafta.docx
BYAE011 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Histoloji 2 Histoloji- 2. hafta.docx
BYAE011 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Histoloji 2 Histoloji 2. hafta.mp4
BYAE011 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Histoloji 3 Histoloji- 3. hafta.docx
BYAE011 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Histoloji 3 Histoloji 3. hafta.mp4
BYAE011 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Histoloji 4 Histoloji- 4. hafta.docx
BYAE011 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Histoloji 4 Histoloji 4. hafta.mp4
BYAE011 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Histoloji 5 Histoloji- 5. hafta.docx
BYAE011 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Histoloji 5 Histoloji 5. hafta.mp4
BYAE011 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Histoloji 6 Histoloji- 6. hafta.docx
BYAE011 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Histoloji 6 Histoloji 6. hafta.mp4
BYAE011 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Histoloji 7 Histoloji- 7. hafta.docx
BYAE011 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Histoloji 7 Histoloji 7. hafta.mp4
BYAE011 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Histoloji 8 Histoloji- 8. hafta.docx
BYAE011 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Histoloji 8 Histoloji 8. hafta.mp4
BYAE011 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Histoloji 10 Histoloji- 10. hafta.docx
BYAE011 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Histoloji 10 Histoloji 10. hafta.mp4
BYAE011 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Histoloji 11 Histoloji- 11. hafta -.docx
BYAE011 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Histoloji 11 Histoloji 11. hafta.mp4
BYAE011 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Histoloji 12 Histoloji 12. hafta.mp4
BYAE011 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Histoloji 12 Histoloji- 12. hafta.docx
BYAE011 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Histoloji 13 Histoloji- 13. hafta.docx
BYAE011 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Histoloji 14 Histoloji- 14. hafta.docx
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr