Doktor Öğretim Üyesi Hilal AYİletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: hilal.ay@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0002-8735-4703
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Bilim Alanı Moleküler Biyoloji ve Genetik
Anahtar Kelimeler Mikrobiyoloji
Moleküler Biyoloji
Biyoteknoloji
Öğrenim Bilgileri
Lisans Selçuk Üniversitesi
Yüksek Lisans Selçuk Üniversitesi
Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Doktor Öğretim Üyesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2017 -
Araştırma Görevlisi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2011 - 2017
Araştırma Görevlisi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2010 - 2011
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Uygulamalı Biyoinformatik

Bölüm Adı :

 Karşılaştırmalı Genom Analizleri

Yazar Adı :

 Ay Hilal

Editör Adı :

 Tuncer M, Ay Hilal

2019

Kitap Adı :

 Uygulamalı Biyoinformatik

Bölüm Adı :

 Genomların İşlevsel Analizi

Yazar Adı :

 Kılıç Ali Osman, Ay Hilal

Editör Adı :

 Tuncer M, Ay Hilal

2019

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Genome-Based Classification Of Micromonospora Craterilacus Sp. Nov., A Novel Actinobacterium İsolated From Nemrut Lake

Yazar Adı :

 Ay Hilal, Nouioui Imen, Klenk Hans Peter, Çetin Demet, Igual Jose M, Şahin Nevzat, Işık Kamil

Dergi Adı :

 Antonie Van Leeuwenhoek

Özgün Makale

 


2020, 6

Makale Adı :

 Bacillus Pasinlerensis Sp. Nov., A Thermophilic Bacterium İsolated From A Hot Spring İn Turkey

Yazar Adı :

 Baltacı Mustafa Özkan, Ay Hilal, Akbulut Sumeyya, Çanakçı Adıgüzel Gülşah, Albayrak Seyda, Ömeroğlu Mehmet Akif, Özkan Hakan, Taşkın Mesut, Adıgüzel Ahmet

Dergi Adı :

 International Journal Of Systematic And Evolutionary Microbiology

Özgün Makale

 


2020, 6

Makale Adı :

 Nonomuraea Terrae Sp. Nov., İsolated From Arid Soil

Yazar Adı :

 Ay Hilal

Dergi Adı :

 Archives Of Microbiology

Özgün Makale

 


2020, 6

Makale Adı :

 Shimazuella Alba Sp. Nov. İsolated From Desert Soil And Emended Description Of The Genus Shimazuella Park Et Al. 2007

Yazar Adı :

 Saygın Hayrettin, Ay Hilal, Şahin Nevzat

Dergi Adı :

 Archives Of Microbiology

Özgün Makale

 


2020, 5

Makale Adı :

 Phylogenomic Revision Of The Family Streptosporangiaceae, Reclassification Of Desertactinospora Gelatinilytica As Spongiactinospora Gelatinilytica Comb. Nov. And A Taxonomic Home For The Genus Sinosporangium İn The Family Streptosporangiaceae

Yazar Adı :

 Ay Hilal, Saygın Hayrettin, Şahin Nevzat

Dergi Adı :

 International Journal Of Systematic And Evolutionary Microbiology

Özgün Makale

 


2020, 4

Makale Adı :

 Streptomyces Cahuitamycinicus Sp. Nov., İsolated From Desert Soil And Reclassification Of Streptomyces Galilaeus As A Later Heterotypic Synonym Of Streptomyces Bobili

Yazar Adı :

 Saygın Hayrettin, Ay Hilal, Güven Kıymet, Çetin Demet, Şahin Nevzat

Dergi Adı :

 International Journal Of Systematic And Evolutionary Microbiology

Özgün Makale

 


2020, 4

Makale Adı :

 Genome-Based Classification Of Three Novel Actinobacteria From The Karakum Desert: Jiangella Asiatica Sp. Nov., Jiangella Aurantiaca Sp. Nov. And Jiangella Ureilytica Sp. Nov

Yazar Adı :

 Saygın Hayrettin, Ay Hilal, Güven Kıymet, Şahin Nevzat

Dergi Adı :

 International Journal Of Systematic And Evolutionary Microbiology

Özgün Makale

 


2020, 3

Makale Adı :

 Polyphasic Classification Of Nonomuraea Strains İsolated From The Karakum Desert And Description Of Nonomuraea Deserti Sp. Nov., Nonomuraea Diastatica Sp. Nov., Nonomuraea Longispora Sp. Nov. And Nonomuraea Mesophila Sp. Nov.

Yazar Adı :

 Saygın Hayrettin, Nouioui Imen, Ay Hilal, Güven Kıymet, Çetin Demet, Klenk Hans Peter, Goodfellow Michael, Şahin Nevzat

Dergi Adı :

 International Journal Of Systematic And Evolutionary Microbiology

Özgün Makale

 


2020, 1

Makale Adı :

 Micromonospora Deserti Sp. Nov., İsolated From The Karakum Desert

Yazar Adı :

 Saygın Hayrettin, Ay Hilal, Güven Kıymet, Çetin Demet, Şahin Nevzat

Dergi Adı :

 International Journal Of Systematic And Evolutionary Microbiology

Özgün Makale

 


2020, 1

Makale Adı :

 Kribbella Turkmenica Sp. Nov., İsolated From The Karakum Desert

Yazar Adı :

 Saygın Hayrettin, Ay Hilal, Güven Kıymet, Şahin Nevzat

Dergi Adı :

 International Journal Of Systematic And Evolutionary Microbiology

Özgün Makale

 


2019, 8

Makale Adı :

 Kribbella Turkmenica Sp. Nov., İsolated From The Karakum Desert

Yazar Adı :

 Saygın Hayrettin, Ay Hilal, Güven Kıymet, Şahin Nevzat

Dergi Adı :

 International Journal Of Systematic And Evolutionary Microbiology

Özgün Makale

 


2019, 8

Makale Adı :

 Jiangella Anatolica Sp. Nov. İsolated From Coastal Lake Soil

Yazar Adı :

 Ay Hilal, Nouioui Imen, Carro Lorena, Klenk Hans Peter, Çetin Demet, Igual Jose M, Şahin Nevzat, Işık Kamil

Dergi Adı :

 Antonie Van Leeuwenhoek

Özgün Makale

 


2019, 6

Makale Adı :

 Desertiactinospora Gelatinilytica Gen. Nov., Sp. Nov., A New Member Of The Family Streptosporangiaceae İsolated From The Karakum Desert

Yazar Adı :

 Saygın Hayrettin, Ay Hilal, Güven Kıymet, Çetin Demet, Şahin Nevzat

Dergi Adı :

 Antonie Van Leeuwenhoek

Özgün Makale

 


2019, 3

Makale Adı :

 Polyphasic Classification Of Nonomuraea Strains İsolated From The Karakum Desert And Description Of Nonomuraea Deserti Sp. Nov., Nonomuraea Diastatica Sp. Nov., Nonomuraea Longispora Sp. Nov. And Nonomuraea Mesophila Sp. Nov.

Yazar Adı :

 Saygın Hayrettin, Nouıouı Imen, Ay Hilal, Güven Kıymet, Çetin Demet, Klenk Hans Peter, Goodfellow Michael, Şahin Nevzat

Dergi Adı :

 International Journal Of Systematic And Evolutionary Microbiology

Özgün Makale

 


2019

Makale Adı :

 Genotoxic, Cytotoxic, Antimicrobial And Antioxidant Properties Of Gold Nanoparticles Synthesized By Nocardia Sp. Gts18 Using Response Surface Methodology

Yazar Adı :

 Könen Adıgüzel Serpil, Adıgüzel Ali Osman, Ay Hilal, Alpdoğan Soner, Şahin Nevzat, Çaputçu Ayten, Ergene Remziye Serap, Metin Gübür Hülya, Tunçer Münir

Dergi Adı :

 Materials Research Express

Özgün Makale

 


2018, 9

Makale Adı :

 Amycolatopsis Cappadoca Sp. Nov., İsolated From Soil

Yazar Adı :

 Işık Kamil, Gençbay Talha, Topkara Ahmet Rıdvan, Sarıcaoğlu Salih, Saygın Hayrettin, Ay Hilal, Çetin Demet, Güven Kıymet, Şahin Nevzat

Dergi Adı :

 Antonıe Van Leeuwenhoek Internatıonal Journal Of General And Molecular Mıcrobıology

Özgün Makale

 

2018, 7

Makale Adı :

 Amycolatopsis Cappadoca Sp. Nov., İsolated From Soil

Yazar Adı :

 Işık Kamil, Gençbay Talha, Topkara Ahmet Rıdvan, Sarıcaoğlu Salih, Saygın Hayrettin, Ay Hilal, Çetin Demet, Güven Kıymet, Şahin Nevzat

Dergi Adı :

 Antonie Van Leeuwenhoek

Özgün Makale

 


2018, 7

Makale Adı :

 Streptomyces Sediminis Sp. Nov. İsolated From Crater Lake Sediment

Yazar Adı :

 Ay Hilal, Nouioui Imen, Montero Calasanz Maria Del Carmen, Klenk Hans Peter, Işık Kamil, Çetin Demet, Şahin Nevzat

Dergi Adı :

 Antonie Van Leeuwenhoek Journal Of Microbiology

Özgün Makale

 


2018, 4

Makale Adı :

 Nonomuraea İnsulae Sp. Nov., İsolated From Forest Soil

Yazar Adı :

 Sarıcaoğlu Salih, Nouioui Imen, Ay Hilal, Saygın Hayrettin, İnan Bektaş Kadriye, Güven Kıymet, Çetin Demet, Klenk Hans Peter, Işık Kamil, Şahin Nevzat

Dergi Adı :

 Antonie Van Leeuwenhoek

Özgün Makale

 


2018, 11

Makale Adı :

 Nonomuraea İnsulae Sp. Nov., İsolated From Forest Soil

Yazar Adı :

 Sarıcaoğlu Salih, Nouioui Imen, Ay Hilal, Saygın Hayrettin, İnan Bektaş Kadriye, Güven Kıymet, Çetin Demet, Klenk Hanspeter, Işık Kamil, Şahin Nevzat

Dergi Adı :

 Antonıe Van Leeuwenhoek Internatıonal Journal Of General And Molecular Mıcrobıology

Özgün Makale

 

2018, 11

Makale Adı :

 Actinomadura Alkaliterrae Sp. Nov., İsolated From An Alkaline Soil

Yazar Adı :

 Ay Hilal, Nouıouı Imen, Montero Calasanz Marıa Del Carmen, Carro Lorena, Klenk Hans Peter, Goodfellow Mıchael, Igual Jose M, Çetin Demet, Şahin Nevzat, Işık Kamil

Dergi Adı :

 Antonie Van Leeuwenhoek

Özgün Makale

 


2017, 6

Makale Adı :

 Molecular Determination Ofgenotoxic Effects Of Cobalt And Nickel On Maize Zea Mays L By Rapd Andprotein Analyses

Yazar Adı :

 Aygün Ertürk Filiz, Ay Hilal, Nardemir Gökçe, Ağar Güleray

Dergi Adı :

 Toxıcology And Industrıal Health

Özgün Makale

 

2013, 8

Makale Adı :

 Determination Ofgenotoxic Effects Of Boron And Zinc On Zea Mays Using Protein And Randomamplification Of Polymorphic Dna Analyses

Yazar Adı :

 Aygün Ertürk Filiz, Nardemir Gökçe, Ay Hilal, Arslan Esra, Ağar Güleray

Dergi Adı :

 Toxıcology And Industrıal Health

Özgün Makale

 

2013, 4

Makale Adı :

 Bilacunaria Anatolica Sp Nov Apiaceae From Southwest Anatolia Turkey

Yazar Adı :

 Duran Ahmet, Öztürk Meryem, Ay Hilal

Dergi Adı :

 Nordıc Journal Of Botany

Özgün Makale

 

2012, 1

Makale Adı :

 Karyological Studies Ofclinopodium L Sect Pseudomelissa And Micromeria Benth S Str Lamiaceae From Turkey

Yazar Adı :

 Martin Esra, Çetin Özlem, Dirmenci Tuncay, Ay Hilal

Dergi Adı :

 Caryologıa

Özgün Makale

 

2011, 9

Makale Adı :

 New Chromosome Numbers İn Thegenus Marrubium Horehound From Turkey

Yazar Adı :

 Martin Esra, Çetin Özlem, Akgül Gençay, Ay Hilal

Dergi Adı :

 Biological Diversity And Conservation

Özgün Makale

 

2011, 8

Makale Adı :

 Bilacunaria Aksekiensis Apiaceae A New Species From South Anatolia Turkey

Yazar Adı :

 Duran Ahmet, Doğan Bekir, Ay Hilal

Dergi Adı :

 Annales Botanıcı Fennıcı

Özgün Makale

 

2011, 8

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Preparation and Characterization of Colloid Silver Nanoparticles and Their Antimicrobial Activity

Yazar Adı :

 Al Aıroa Abdulmohsin, İnanç İbrahim, Ay Hilal

Etkinlik Adı :

 2. ULUSLARARASI 19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 12

Bildiri Adı :

 In Silico Biosynthetic Gene Cluster Analysis of a Novel Actinobacterium Nonomuraea sp. CH32

Yazar Adı :

 Ay Hilal

Etkinlik Adı :

 8th International Molecular BiologyandBiotechnology Congress

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 12

Bildiri Adı :

 Novel Actinobacteria Strains with Antimicrobial and Antibiofilm Activities Isolated from Various Environmental Samples

Yazar Adı :

 Ateş Hilal, Ay Hilal, Doruk Tuğrul, Şahin Nevzat

Etkinlik Adı :

 2. Uluslararası UNIDOKAP Karadeniz Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 12

Bildiri Adı :

 Phylogenetic Analysis of Microbispora sp. AZ5 Isolated from theGökçe ada Soil, Çanakkale

Yazar Adı :

 Ahmet Rıdvan Topkara, Işık Kamil, Ay Hilal, Sarıcaoğlu Salih, Talha Gençbay

Etkinlik Adı :

 6th International MOLECULAR BIOLOGY and BIOTECHNOLOGY CONGRESS

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 12

Bildiri Adı :

 Isolation and Molecular Typification of Kribbella, Nocardia andRhodococcus Species of Soils From Buyuk ada, Heybeliada and Kinaliada

Yazar Adı :

 Sarıcaoğlu Salih, Ay Hilal, Ahmet Rıdvan Topkara, Talha Gençbay, Işık Kamil

Etkinlik Adı :

 6th International MOLE CULAR BIOLOGY and BIOTECHNOLOGY CONGRESS

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 12

Bildiri Adı :

 Phylogenetic analysis of Nonomuraea spp. isolated from arid soil

Yazar Adı :

 Ay Hilal, Şahin Nevzat, Işık Kamil

Etkinlik Adı :

 6th International Molecular Biology and Biotechnology Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 12

Bildiri Adı :

 Endophytic Actinobacteria from Legume Nodules

Yazar Adı :

 Ay Hilal, Saygın Hayrettin, Nigiz Cengiz, Şahin Nevzat

Etkinlik Adı :

 6th International Molecular Biology and Biotechnology Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 12

Bildiri Adı :

 Ada topraklarından farklı ön uygulamalarla aktinomiset izolasyonları

Yazar Adı :

 Sarıcaoğlu Salih, Ay Hilal, Ahmet Rıdvan Topkara, Talha Gençbay, Özdemir Koçak Fadime, Işık Kamil

Etkinlik Adı :

 22. Ulusal Biyoloji Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2014, 06

Bildiri Adı :

 Burgazada Büyükada Heybeliada ve Kınalıada topraklarından aktinomisetlerden Streptomyces lerin izolasyonu ve moleküler tiplendirilmeleri

Yazar Adı :

 Sarıcaoğlu Salih, Ay Hilal, Özdemir Koçak Fadime, Işık Kamil

Etkinlik Adı :

 22. Ulusal Biyoloji Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2014, 06

Bildiri Adı :

 Screening of Actinobacterial Isolates for Extracellular Silver Nanoparticle Synthesis

Yazar Adı :

 Mazmancı Birgül, Könen Adıgüzel Serpil, Sadak Yiğit Suha, Ay Hilal, Yetkin Derya, Adıgüzel Ali Osman

Etkinlik Adı :

 2.Uluslararsı tarım, çevre ve sağlık kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 12

Bildiri Adı :

 PLANT GROWTH PROMOTING ACTINOBACTERIA FROMHALOPHYTE PLANT ROOTS

Yazar Adı :

 Ay Hilal, Saygın Hayrettin, Kızılkaya Rıdvan, Şahin Nevzat

Etkinlik Adı :

 III.INTERNATIONAL EURASIANAGRICULTURE AND NATURALSCIENCES CONGRESS

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 12

Bildiri Adı :

 Ongoing Polyphasic Characterization of Z2R53 Geodermatophilus sp. (DSM 103353) Isoleted from Forest Soil

Yazar Adı :

 Özdemir Koçak Fadime, Sarıcaoğlu Salih, Ay Hilal, Carmen Montero Maria Del Carmen, Işık Kamil

Etkinlik Adı :

 III. INTERNATIONAL CONFERENCE on ENGINERING and NATURAL SCIENCE

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 06

Bildiri Adı :

 Molecular Typing of Actinomadura, Agromyces and Geodermatophilus Soil Samples Isolated from Burgazada, Buyukada and Kinaliada

Yazar Adı :

 Sarıcaoğlu Salih, Ay Hilal, Topkara Ahmet Rıdvan, Gençbay Talha, Işık Kamil

Etkinlik Adı :

 INTERNATIONAL DNA DAY AND GENOME CONGRESS

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Determination of Actinobacteria Diversity of Nemrut Lake by 16S rRNA Gene Sequence Analysis

Yazar Adı :

 Ay Hilal, Sarıcaoğlu Salih, Topkara Ahmet Rıdvan, Işık Kamil

Etkinlik Adı :

 Congress in Molecular Biology and Biotechnology

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2015, 08

Bildiri Adı :

 Isolation and Molecular Identification of Streptomyces sp. Z1R34, isolated from the Burgazada

Yazar Adı :

 Topkara Ahmet Rıdvan, Sarıcaoğlu Salih, Ay Hilal, Gençbay Talha, Işık Kamil

Etkinlik Adı :

 Ecology 2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 06

Bildiri Adı :

 Molecular Identification of Actinomadura sp. AYDS21 Isolated from Gökçeada Soil, Çanakkale

Yazar Adı :

 Topkara Ahmet Rıdvan, Sarıcaoğlu Salih, Ay Hilal, Gençbay Talha, Dengiz Orhan, Işık Kamil

Etkinlik Adı :

 ECOLOGY 2017 ERCİYES UNİVERSITY

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 06

Bildiri Adı :

 Molecular Identification of Nonomuraea sp. 12C250 Isolated from Bedrock Material, Samsun

Yazar Adı :

 Sarıcaoğlu Salih, Işık Kamil, Topkara Ahmet Rıdvan, Ay Hilal, Gençbay Talha, Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 INTERNATIONAL DNA DAY AND GENOME CONGRESS

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 06

Bildiri Adı :

 Molecular Identification of Actinomadura sp AYDS21 Isolated from Gökçeada Soil Çanakkale

Yazar Adı :

 Topokaya Ahmet Rıdvan, Ay Hilal, Sarıcaoğlu Salih, Gençbay Talha, Dengiz Orhan, Işık Kamil

Etkinlik Adı :

 Ekoloji 2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 06

Bildiri Adı :

 Genome Mining of Actinomadura sp. H3C3, a Novel Actinobacterium Isolated from Arid Soil

Yazar Adı :

 Ay Hilal

Etkinlik Adı :

 Eurasian Congress of Molecular Biotechnology (ECOMB 2019)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2019, 09

Bildiri Adı :

 Ongoing three research projects of actinomycete diversity from different habitats

Yazar Adı :

 Işık Kamil, Özdemir Koçak Fadime, Çil Elif, Ay Hilal, Gençbay Talha, Sarıcaoğlu Salih, Topkara Ahmet Rıdvan

Etkinlik Adı :

 XVII. International Symposium on the Biology of Actinomycetes

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2014, 10

Bildiri Adı :

 Promising actinomycetes from Meke Lake a saltern in Turkey

Yazar Adı :

 Ay Hilal, Sarıcaoğlu Salih, Ahmet Rıdvan Topkara, Talha Gençbay, Işık Kamil

Etkinlik Adı :

 XVII. International Symposium on the Biology of Actinomycetes

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2014, 10

Bildiri Adı :

 Polyphasic taxonomy of a novel Streptomyces sp Z1R7 isolated from the Burgazada

Yazar Adı :

 Sarıcaoğlu Salih, Ay Hilal, Saygın Hayrettin, Veyisoğlu Aysel, Işık Kamil, Şahin Nevzat

Etkinlik Adı :

 3rd International Molecular Biology and Biotechnology Congress

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce2014, 06

Bildiri Adı :

 Doğu Karadeniz Bölgesi Yayla Topraklarından Streptomyces Türlerinin 16S rRNA Gen Bölgesi ile Moleküler Tiplendirilmeleri

Yazar Adı :

 Gençbay Talha, Ay Hilal, Sarıcaoğlu Salih, Topkara Ahmet Rıdvan, Işık Kamil

Etkinlik Adı :

 Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Burgazada ve Heybeliada Topraklarından Nonomuraea Türlerinin İzolasyonu ve Moleküler Tiplendirilmeleri

Yazar Adı :

 Sarıcaoğlu Salih, Ay Hilal, Özdemir Koçak Fadime, Gençbay Talha, Topkara Ahmet Rıdvan, Işık Kamil

Etkinlik Adı :

 Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Gökçeada Topraklarından İzole Edilen Nonomuraea Türlerinin Filogenetik Analizi

Yazar Adı :

 Işık Kamil, Topkara Ahmet Rıdvan, Dengiz Orhan, Ay Hilal, Sarıcaoğlu Salih, Gençbay Talha

Etkinlik Adı :

 Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Gökçeada Topraklarından Streptomyces Türlerinin İzolasyonu ve Moleküler Tiplendirilmeleri

Yazar Adı :

 Topkara Ahmet Rıdvan, Gençbay Talha, Ay Hilal, Sarıcaoğlu Salih, Dengiz Orhan, Işık Kamil

Etkinlik Adı :

 Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Molecular identification of Actinomadura sp AI238 KU497647 isolated from Gökçeada soil Çanakkale

Yazar Adı :

 Topkara Ahmet Rıdvan, Ay Hilal, Sarıcaoğlu Salih, Gençbay Talha, Dengiz Orhan, Işık Kamil

Etkinlik Adı :

 International Conference on Biological Sciences

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Phylogenetic analysis of Amycolatopsis sp AG28 KX608880 isolated from Acıgöl Nevşehir

Yazar Adı :

 Işık Kamil, Gençbay Talha, Topkara Ahmet Rıdvan, Sarıcaoğlu Salih, Ay Hilal

Etkinlik Adı :

 International Conference on Biological Sciences

Uluslararası

 

Sözlü Bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 New chromosome numbers in thegenus Marrubium L Lamiaceae

Yazar Adı :

 Martin Esra, Çetin Özlem, Akgül Gençay, Ay Hilal

Etkinlik Adı :

 8th European Cytogenetics Conference

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Bilacunaria ve Cachrys Umbelliferae cinslerine ait taksonların nümerik analizle sınıflandırılması

Yazar Adı :

 Ay Hilal, Duran Ahmet, Çetin Özlem

Etkinlik Adı :

 20. Ulusal BiyolojiKongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 The new phylogeneticclassification of Hippomorathrum Link Apiaceae genus in Turkey

Yazar Adı :

 Ay Hilal, Duran Ahmet, Öztürk Meryem, Hakkı Erdoğan Eşref

Etkinlik Adı :

 8. OPTIMAmeeting

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Micromorphological studies onBilacunaria and Cachrys Apiaceae from Turkey

Yazar Adı :

 Ay Hilal, Duran Ahmet, Öztürk Meryem, Çetin Özlem

Etkinlik Adı :

 8. OPTIMA meeting

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Karyological study on Bilacunariaand Cachrys Apiaceae from Turkey

Yazar Adı :

 Ay Hilal, Duran Ahmet, Martin Esra, Doğan Bekir

Etkinlik Adı :

 Vth Balkan Botanical Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Ongoing Polyphasic Characterization of Z2R53 Geodermatophilus sp. (DSM 103353) Isolated from Forest Soil

Yazar Adı :

 Özdemir Koçak Fadime, Sarıcaoğlu Salih, Ay Hilal, Monterocalasanz Maria Del Carmen, Işık Kamil

Etkinlik Adı :

 III INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Buğdayda Kuraklık Stresine Karşı Aktinobakteri Kaynaklı Mikrobiyal Gübre Geliştirilmesi

Proje Konusu :

 Mikrobiyal Gübre

01.07.2018

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2018, 07

Proje Adı :

 Çevresel Örneklerden Aktinobakterilerin İzolasyonu ve Biyoaktivite Profillerinin Belirlenmesi

04.01.2019

 

04.01.2020

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2020, 01

Proje Adı :

 Yeni Termofilik Bacillus Türlerinin Polifazik Karakterizasyonu

Proje Konusu :

 Mikrobiyal Sistematik

06.05.2019

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2019, 05

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 The 2Nd International Unıdokap Black Sea Symposium On Bıodıversıty

Yazar Adı :

 Gümüş Aysun, Yalçın Erkan, Yılmaz Savaş, Özdener Kömpe Yasemin, Ay Hilal, Arıman Sema, Süngü Şenay, Rüzgar Melih

Yayınevi :

 Ondokuz Mayıs Universitesi

Uluslararası

 

Kitap

 

Yrd. Editör

 

2018

 

01.01.2018

 

29.12.2018

 

Elektronik

2018

Yayın Adı :

 Uygulamalı Biyoinformatik

Yazar Adı :

 Tuncer Munir, Ay Hilal

Yayınevi :

 Palme Yayınevi

Ulusal

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2019

 

Basılı

2019

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

TÜBİTAK/ULAKBİM, SCOPUS, CAB Abstract

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Antonie Van Leeuwenhoek

Uluslararası

 

Dergi

 

Antonie Van Leeuwenhoek

 

İngilizce

 

SCI

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 International Journal Of Systematic And Evolutionary Microbiology

Uluslararası

 

Dergi

 

International Journal Of Systematic And Evolutionary Microbiology

 

İNGİLTERE

 

İngilizce

 

SCI

 

2018

2018

Yayın Yeri :

 Journal Of Biotech Research Biochemistry

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Biotech Research Biochemistry

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

Google Scholar, DOI, J-Gate

 

2018

2018

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Çevresel örneklerden aktinobakterilerin izolasyonu ve biyoaktivite profillerinin belirlenmesi

Yazar :

 Hilal ATEŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Biyoloji Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Mesleki İngilizce I

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-01 22:21:22

 

2018-01-01 22:21:22

 

2017-2018

Ders Adı :

 Mikrobiyoloji Laboratuvarı I

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-01 22:21:04

 

2018-01-01 22:21:04

 

2017-2018

Ders Adı :

 Dna Hasarları Ve Onarımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-01 22:20:39

 

2018-01-01 22:20:39

 

2017-2018

Ders Adı :

 Mikrobiyoloji I

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-01-01 22:20:10

 

2018-01-01 22:20:10

 

2017-2018

Ders Adı :

 Mesleki İngilizce Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-01 22:19:41

 

2018-01-01 22:19:41

 

2016-2017

Ders Adı :

 Mikrobiyal Ekoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-01 22:19:13

 

2018-01-01 22:19:13

 

2016-2017

Ders Adı :

 Temel Genetik Laboratuvarı

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-01 22:18:52

 

2018-01-01 22:18:52

 

2016-2017

Ders Adı :

 Temel Genetik

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-01-01 22:18:20

 

2018-01-01 22:18:20

 

2016-2017

Ders Adı :

 Mikrobiyal Ekoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-02-24 12:01:16

 

2019-02-24 12:01:16

 

2018-2019

Ders Adı :

 Temel Genetik

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-02-24 12:00:59

 

2019-02-24 12:00:59

 

2018-2019

Ders Adı :

 Moleküler Biyoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 7

 

2019-02-24 11:49:51

 

2019-02-24 11:49:51

 

2016-2017

Ders Adı :

 Microbial Seconder Metabolites And Biotechnology

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

İngilizce


Ders saati: 3

 

2019-02-24 11:49:05

 

2019-02-24 11:49:05

 

2018-2019

Ders Adı :

 Bioinformatics

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

İngilizce


Ders saati: 3

 

2019-02-24 11:48:38

 

2019-02-24 11:48:38

 

2018-2019

Ders Adı :

 Biyoinformatik

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-02-24 11:48:18

 

2019-02-24 11:48:18

 

2018-2019

Ders Adı :

 Biyoinformatiğe Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-02-24 11:48:00

 

2019-02-24 11:48:00

 

2018-2019

Ders Adı :

 Genomiğe Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-02-24 11:47:38

 

2019-02-24 11:47:38

 

2018-2019

Ders Adı :

 Genomıcs

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

İngilizce


Ders saati: 3

 

2020-01-16 19:28:08

 

2020-01-16 19:28:08

 

2019-2020

Ders Adı :

 Mıcrobıal Seconder Metabolıtes And Bıotechnology

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

İngilizce


Ders saati: 3

 

2020-01-16 19:28:58

 

2020-01-16 19:27:51

 

2019-2020

Ders Adı :

 Biyoinformatik

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-01-16 19:27:33

 

2020-01-16 19:27:33

 

2019-2020

Ders Adı :

 Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-01-16 19:27:08

 

2020-01-16 19:27:08

 

2019-2020

Ders Adı :

 Mikrobiyoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-01-16 19:26:43

 

2020-01-16 19:26:43

 

2019-2020

2019
 • 2018
  - 2020

  Bölüm Başkan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü

  Moleküler Biyoloji Ve Genetik Pr.

 • 2017
  - 2018

  Bölüm Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü

  Moleküler Biyoloji Ve Genetik Pr.

 • 2017

  Doktor Öğretim Üyesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü

  Moleküler Biyoloji Ve Genetik Anabilim Dalı

 • 2011
  - 2017

  Araştırma Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Biyoloji Bölümü

  Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı

 • 2010
  - 2011

  Araştırma Görevlisi

  Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Biyoloji Bölümü

  Genel Biyoloji Anabilim Dalı

 • 2010
  - 2011

  Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

  Araştırma Görevlisi

 • 2006
  - 2010

  Emniyet Genel Müdürlüğü

  Polis Memuru

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ENNT632 Bioinformatics 1 Bioinformatics-1.pptx
ENNT632 Bioinformatics 1 Bioinformatics-1.pptx
ENNT632 Bioinformatics 2 Bioinformatics-2.pptx
ENNT632 Bioinformatics 3 Bioinformatics-3.pptx
ENNT632 Bioinformatics 4 Bioinformatics-4.pptx
ENNT632 Bioinformatics 5 Bioinformatics-5.pptx
ENNT632 Bioinformatics 6 Bioinformatics-6.pptx
ENNT632 Bioinformatics 7 Bioinformatics-7.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
MBG215 Mikrobiyoloji 2 Hücre Yapısı ve Evrimsel Geçmiş.pptx
MBG215 Mikrobiyoloji 3 Hücre Yapısı ve Evrimsel Geçmiş.pptx
MBG215 Mikrobiyoloji 4 Makromoleküller-1.pptx
MBG215 Mikrobiyoloji 4 Makromoleküller-2.pptx
MBG215 Mikrobiyoloji 5 Mikroskobi ve Hücre Morfolojisi.pptx
MBG215 Mikrobiyoloji 6 Yüzey Yapıları ve İnklüzyonlar.pptx
MBG215 Mikrobiyoloji 7 Beslenme, Laboratuvar Kültürü ve Mikroorganizmaların Metabolizması.pptx
MBG215 Mikrobiyoloji 8 Biyosentez.pptx
MBG215 Mikrobiyoloji 10 Mikrobiyal Üreme.pptx
MBG215 Mikrobiyoloji 11 Virolojinin Esasları.pptx
MBG215 Mikrobiyoloji 12 Merkezi Katabolik Yollar, Elektron Taşınması ve Proton Motive Güç.pptx
MBG215 Mikrobiyoloji 13 Ökaryotik Hücre Biyolojisi.pptx
MBG215 Mikrobiyoloji 13 Ökaryotik Mikroorganizmalar.pptx
MBG215 Mikrobiyoloji 14 Moleküler Mikrobiyoloji.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
MBG255 Mikrobiyoloji Lab. 1 Mikrobiyoloji Lab. Kullanılan Araç ve Gereçler.ppt
MBG255 Mikrobiyoloji Lab. 2 Mikrobiyoloji Lab. Kullanılan Araç ve Gereçler.ppt
MBG255 Mikrobiyoloji Lab. 3 Sterilizasyon-Dezenfeksiyon.pptx
MBG255 Mikrobiyoloji Lab. 4 BESİYERİ ve BESİYERİ TİPLERİ.ppt
MBG255 Mikrobiyoloji Lab. 5 Aseptik teknikler.doc
MBG255 Mikrobiyoloji Lab. 6 6. Saf Kültür ve Önemi.doc
MBG255 Mikrobiyoloji Lab. 7 funguslar.pptx
MBG255 Mikrobiyoloji Lab. 8 mikrobiyolojideboyamabasitboyama.pdf
MBG255 Mikrobiyoloji Lab. 10 boyama yöntemleri.pdf
MBG255 Mikrobiyoloji Lab. 11 Katalaz testi.docx
MBG255 Mikrobiyoloji Lab. 12 Karbonhidrat Fermentasyon Testi.ppt
MBG255 Mikrobiyoloji Lab. 13 Biyokimyasal Testler.pdf
MBG255 Mikrobiyoloji Lab. 14 KÜLTÜREL SAYMA YÖNTEMLERİ.ppt
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
MBG313 Biyoinformatiğe Giriş 1 Biyoinformatiğe Giriş-1.pptx
MBG313 Biyoinformatiğe Giriş 2 Biyoinformatiğe Giriş-2.pptx
MBG313 Biyoinformatiğe Giriş 3 Biyoinformatiğe Giriş-3.pptx
MBG313 Biyoinformatiğe Giriş 4 Biyoinformatiğe Giriş-4.pptx
MBG313 Biyoinformatiğe Giriş 5 Biyoinformatiğe Giriş-5.pptx
MBG313 Biyoinformatiğe Giriş 6 Biyoinformatiğe Giriş-6.pptx
MBG313 Biyoinformatiğe Giriş 7 Biyoinformatiğe Giriş-7.pptx
MBG313 Biyoinformatiğe Giriş 8 Biyoinformatiğe Giriş-8.pptx
MBG313 Biyoinformatiğe Giriş 10 Biyoinformatiğe Giriş-10.pptx
MBG313 Biyoinformatiğe Giriş 11 Biyoinformatiğe Giriş-10.pptx
MBG313 Biyoinformatiğe Giriş 12 Biyoinformatiğe Giriş-11.pptx
MBG313 Biyoinformatiğe Giriş 13 https://www.rcsb.org/
MBG313 Biyoinformatiğe Giriş 14 https://patricbrc.org/
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ENNT637 Genomics 1 Genomics-1.pptx
ENNT637 Genomics 2 Genomics-2.pptx
ENNT637 Genomics 3 Genomics-3.pptx
ENNT637 Genomics 4 Genomics-4.pptx
ENNT637 Genomics 5 Genomics-5.pptx
ENNT637 Genomics 6 Genomics-6.pptx
ENNT637 Genomics 7 https://patricbrc.org/
ENNT637 Genomics 8 https://www.expasy.org/genomics/sequence_alignment
ENNT637 Genomics 10 https://www.expasy.org/phylogeny_evolution
ENNT637 Genomics 11 https://jgi.doe.gov/our-science/
ENNT637 Genomics 12 https://www.genome.gov/genetics-glossary/Personalized-Medicine
ENNT637 Genomics 13 https://www.expasy.org/population_genetics
ENNT637 Genomics 14 https://www.expasy.org/structural_bioinformatics
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr