İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: hkocaok@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Bilim Alanı Kimya
Anahtar Kelimeler Organik Kimya
Spektroskopi
Polimer Bilimi
Öğrenim Bilgileri
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Fen-Edebiyat Fakültesi, 2013 - 2017
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Boyarmadde Kimyası

Editör Adı :

 Hasan Kocaokutgen

2017

Kitap Adı :

 Organik Kimya

Editör Adı :

 Kocaokutgen Hasan

2016

Kitap Adı :

 Polimer Kimyası Ve Endüstrisine Giriş

2012

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Effects Of Feeding Honey Bees (Hymenoptera: Apidae) With Industrial Sugars Produced By Plants Using Different Photosynthetic Cycles (Carbon C3 And C4) On The Colony Wintering Ability, Lifespan, And Forage Behavior

Yazar Adı :

 Güler Ahmet, Ekinci Deniz, Bıyık Selim, Garipoğlu Ali Vaiz, Önder Hasan, Kocaokutgen Hasan

Dergi Adı :

 Journal Of Economic Entomology

Özgün Makale

 


2018, 10

Makale Adı :

 Endüstriyel Ticari Şekerlerin Farklı Şerbet Seviyeleri İle Beslenen Bal Arısı (Apis Mellifera L.) Kolonilerinden Üretilmiş Katkılı Ve Saf Balların Biyokimyasal Özellikler Yönünden Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Güler Ahmet, Garipoğlu Ali Vaiz, Önder Hasan, Bıyık Selim, Kocaokutgen Hasan, Ekinci Deniz

Dergi Adı :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 


2017, 1

Makale Adı :

 Endüstriyel Ticari Şekerlerin Farklı Şerbet Seviyeleri İle Beslenen Bal Arısı (Apis Mellifera L.) Kolonilerinden Üretilmiş Katkılı Ve Saf Balların Biyokimyasal Özellikler Yönünden Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Güler Ahmet, Garipoğlu Ali Vaiz, Önder Hasan, Bıyık Selim, Kocaokutgen Hasan, Ekinci Deniz

Dergi Adı :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 


2017, 1

Makale Adı :

 Synthesis Spectral And Thermal Characterization Of Some Azo Polymers Containing Acrylate Derivatives

Yazar Adı :

 Gür Mahmut, Kocaokutgen Hasan, Kandemirli Fatma, Özkınalı Sevil, Yerlikaya Zekeriya

Dergi Adı :

 Research Reviews: Journal Of Chemistry

Özgün Makale

 

2016, 5

Makale Adı :

 Saf Ve Değişik Şekerlerle Beslenmiş Kolonilerden Üretilmiş Ballara Ait Sabit Ve Ayrimsama Fonksiyonu Katsayilari İle Bal Örneklerinin Kaynağının Tahmini

Yazar Adı :

 Önder Hasan, Güler Ahmet, Bıyık Selim, Ekinci Deniz, Garipoğlu Ali Vaiz, Kocaokutgen Hasan

Dergi Adı :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 


2016, 1

Makale Adı :

 A Detailed Theoretical Uv Study Of Some Azo Acrylate Compounds Density Functional Study

Yazar Adı :

 Çavuş Ms, Gür Mahmut, Vurdu Cd, Kocaokutgen Hasan, Kandemirli Fatma

Dergi Adı :

 Research Reviews: Journal Of Chemistry

Özgün Makale

 

2016

Makale Adı :

 Detection Of Adulterated Honey Produced By Honeybee Apis Mellifera L Colonies Fed With Different Levels Of Commercial İndustrial Sugar C3 And C4 Plants Syrups By The Carbon İsotope Ratio Analysis

Yazar Adı :

 Güler Ahmet, Garipoğlu Ali Vaiz, Kocaokutgen Hasan, Önder Hasan, Bıyık Selim, Ekinci Deniz

Dergi Adı :

 Food Chemistry

Özgün Makale

 

2014, 6

Makale Adı :

 Synthesis Spectral Characterisation Ond Thermal Behaviours Of Some New P Tert Butylcalix 4 Arene And Calix 4 Arene Esters Containing Acryloyl Groups

Yazar Adı :

 Özkınalı Sevil, Kocaokutgen Hasan

Dergi Adı :

 Journal Of Molecular Structure

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Antimicrobial Activities Absorption Characteristic And Tautomeric Structures Of O O Hydroxyazo Dyes Containing An Acryloyloxy Group And Their Chromium Complexes

Yazar Adı :

 Alp Avcı Gülçin, Özkınalı Sevil, Özlük Aydın, Avcı Emre, Kocaokutgen Hasan

Dergi Adı :

 Hacettepe J Bio Chem

Özgün Makale

 

2012, 2

Makale Adı :

 4 4 Bromophenyldiazenyl 2 6 Dimethylphenyl Acrylate And 2 6 Dimethyl 4 4 Methylphenyldiazenyl Phenyl Acrylate

Yazar Adı :

 Kocaokutgen Hasan, Uçar İbrahim, Gür Mahmut, Özkınalı Sevil, Büyükgüngör Orhan

Dergi Adı :

 Acta Crystallographica Section C Crystal Structure Communications

Özgün Makale

 


2007, 2

Makale Adı :

 Synthesis And Spectral Characterization Of Some New Azo Dyes And Their Metal Complexes

Yazar Adı :

 Kılınçarslan Rafet, Erdem Emin, Kocaokutgen Hasan

Dergi Adı :

 Transition Metal Chemistry

Özgün Makale

 


2007, 2

Makale Adı :

 Synthesis Spectral And Thermal Characterisations Of Some Azo Ester Derivatives Containing A 4 Acryloyloxy Group

Yazar Adı :

 Gür Mahmut, Kocaokutgen Hasan, Taş Murat

Dergi Adı :

 Dyes And Pıgments

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Spectroscopic Thermal And Crystal Structure Properties Of Novel E 2 6 Dimethyl 4 4 Tert Butylphenyldiazenyl Phenyl Acrylate Dye

Yazar Adı :

 Kocaokutgen Hasan, Gür Mahmut, Soylu Mustafa Serkan

Dergi Adı :

 Dyes And Pigments

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 Synthesis And Spectral Characterization Of Metal Complexes Of 1 2 Hydroxy 4 Methylphenylazo 2 Naphthol

Yazar Adı :

 Kocaokutgen Hasan, Erdem Emin, Gümrükçüoğlu İsmail Erdem

Dergi Adı :

 Synthesis And Ractiv, İty İn İnorganic And Methal-Organic Chemistry

Özgün Makale

 

2004, 5

Makale Adı :

 Characterisation And Applications Of Some O O Dlhydroxyazo Dyes Containing A 7 Hydroxy Group And Their Chromium Complexes On Nylon And Wool

Yazar Adı :

 Kocaokutgen Hasan, Özkınalı Sevil

Dergi Adı :

 Dyes And Pıgments

Özgün Makale

 

2004, 10

Makale Adı :

 Application Of Some O O Dihydroxyazo Dyes Containing An Acryloyloxy Group And Their Chromium Complexes On Nylon And Wool

Yazar Adı :

 Kocaokutgen Hasan, Özkınalı Sevil

Dergi Adı :

 Textıle Research Journal

Özgün Makale

 

2004, 1

Makale Adı :

 2 6 Dimethyl 4 Phenyldiazenyl Phenol

Yazar Adı :

 Soylu Mustafa Serkan, Kocaokutgen Hasan, Gür Mahmut

Dergi Adı :

 Acta Crystallographyca Section C

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 Thermal Characterization Of Some Azo Dyes Containing İntramolecular Hydrogen Bonds And Non Bonds

Yazar Adı :

 Kocaokutgen Hasan, Gümrükçüoğlu İsmail Erdem

Dergi Adı :

 Journal Of Thermal Analysıs And Calorımetry

Özgün Makale

 

2003, 2

Makale Adı :

 2, 6-Dimethyl-4-(4-Chlorophenyldiazenyl)Phenol

Yazar Adı :

 Kocaokutgen Hasan, Gür Mahmut, Soylu Mustafa Serkan, Lönnecke Peter

Dergi Adı :

 Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online

Özgün Makale

 


2003, 11

Makale Adı :

 Solvent Extraction Of Fe3 Cation By Diazo Coupling Calix 4 Arenes

Yazar Adı :

 Deligöz Hasalettin, Erdem Emin, Kocaokutgen Hasan

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Chemıstry

Özgün Makale

 

2000, 8

Makale Adı :

 Preparatıon And Characterazatıon Of Chromophor Group Contaınıng Cyclotrıphosphazenes Iı Azo Chromophor Carryıng Some Cyclotrıphosphazenes

Yazar Adı :

 Odabaşoğlu Mustafa, Turgut Cin Günseli, Kocaokutgen Hasan

Dergi Adı :

 Phosphorus, Sulfur, And Silicon And The Related Elements

Özgün Makale

 


1999, 9

Makale Adı :

 Synthesis Of Hmfan And İts Chromium And Cobalt Complexes And Their Application On Nylon 6 And Wool

Yazar Adı :

 Kocaokutgen Hasan, Erdem Emin, Gümrükçüoğlu İsmail Erdem

Dergi Adı :

 Journal Of The Socıety Of Dyers And Colourısts

Özgün Makale

 

1998, 3

Makale Adı :

 Thermal Behaviour Of Some Azo Dyes Containing Sterically Hindered And Water Soluble Group

Yazar Adı :

 Kocaokutgen Hasan, Heren Zerrin

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Chemıstry

Özgün Makale

 

1998, 11

Makale Adı :

 Polarographic And Voltammetric Behaviour Of 2 Hydroxy 3 Tert Butyl 5 Methylazo Benzene

Yazar Adı :

 Menek Necati, Çakır Osman, Kocaokutgen Hasan

Dergi Adı :

 Mikrochim Acta

Özgün Makale

 

1996, 5

Makale Adı :

 The Synthesis Of Some Azo Dyes Containing Sterically Hindered Groups And Application Of Them On Nylon 6

Yazar Adı :

 Kocaokutgen Hasan

Dergi Adı :

 Bulletin Of Pure And Applied Sciences

Özgün Makale

 

1996, 2

Makale Adı :

 An İnvestigation Of C 13 Nmr Spectra Of Some İntramolecular Hydrogen Bonded And Non Bonded Azo Dyes

Yazar Adı :

 Kocaokutgen Hasan, Gümrükçüoğlu İsmail Erdem

Dergi Adı :

 Spectroscopy Letters

Özgün Makale

 

1996

Makale Adı :

 Synthesis And Spectral Characterization Of Some Novel Azo Dyes Containing Tert Butyl Groups

Yazar Adı :

 Kocaokutgen Hasan, Gümrükçüoğlu İsmail Erdem

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Chemistry

Özgün Makale

 

1995

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 The synthesis, spectroscopic, dyeing and fastness properties of the some new o-hydroxyazo and o,o’-dihydroxyazo compounds containing thymol and eugenol groups

Yazar Adı :

 Kocaokutgen Hasan, Musayeva Narmin

Etkinlik Adı :

 4th International Türk-Pak Conference on Chemical Sciences (ITPCCS 2017)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 The importance and effects of İndustrial sugars on honeybee (Apis mellifera, Hymenoptera: Apidae) colony feeding

Yazar Adı :

 Güler Ahmet, Ekinci Deniz, Bıyık Selim, Garipoğlu Ali Vaiz, Önder Hasan, Kocaokutgen Hasan

Etkinlik Adı :

 45. Apimondia International Apicultural Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 2 3 Naftalindiol Türevi Bazı Bisazo Boyarmaddelerinin Eldesi Boyama Haslık Özelliklerinin ve Fiziksel Renk Özelliklerinin Belirlenmesi

10.06.2009

 

15.07.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 07

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Bazı o,o'-dihidroksiazo bileşikleri ve komplekslerinin sentezi, pektroskopik ve boyama özelliklerinin incelenmesi

Yazar :

 Sevil ÖZKINALI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Kimya Anabilim Dalı


2002

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2002

Tez Adı :

 Akrioil grubu içeren bazı azo bileşiklerinin sentezi ve spektroskopik özelliklerinin incelenmesi

Yazar :

 Mahmut GÜR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Kimya Anabilim Dalı


2004

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2004

Tez Adı :

 Akriloil ve azo grubu içeren bazı kaliksaren bileşiklerinin eldesi ve spektroskopik özelliklerinin incelenmesi

Yazar :

 Sevil ÖZKINALI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Organik Kimya Anabilim Dalı


2008

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2008

Tez Adı :

 2,3-naftalindiol türevi bazı azo bileşikleri, metal komplekslerinin eldesi ve spektroskopik özelliklerinin belirlenmesi

Yazar :

 Nimet ÇAPCI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Kimya Anabilim Dalı


2010

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2010

Tez Adı :

 Bazı azo grubu içeren akrilat polimerlerinin eldesi ve spektroskopik özelliklerinin belirlenmesi

Yazar :

 Mahmut GÜR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Kimya Anabilim Dalı


2011

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2011

Tez Adı :

 Bazı O'O-dihidroksiazo bileşiklerinin eldesi, spektroskopik ve boyama özelliklerinin incelenmesi

Yazar :

 Meryem YALVAÇ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Kimya Anabilim Dalı


2015

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Timol ve öjenol içeren yeni bazı o-hidroksiazo ve o,o' dihidroksiazo boyarmaddelerin eldesi, spektroskopik,renklenme ve haslık özelliklerinin incelenmesi

Yazar :

 Narmın MUSAYEVA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Kimya Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Samsun yöresinden temin edilen arı polenlerinin renk, bileşen ve antioksidan özelliklerinin belirlenmesi

Yazar :

 Zeynep OYUKTAŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Kimya Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Organik Kimya Lab

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-28 23:17:37

 

2014-02-28 23:17:37

 

2013-2014

Ders Adı :

 Organik Kimya

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-28 23:16:33

 

2014-02-28 23:16:33

 

2013-2014

2019
 • 2013
  - 2017

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Kimya Bölümü

  Organik Kimya Anabilim Dalı

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
KİM122 Kozmetik Kimyası 1 Kozmetik Kimyası.docx
KİM122 Kozmetik Kimyası 1 Kozmetik Kimyası-2.docx
KİM122 Kozmetik Kimyası 2 Kozmetik Kimyası-3.docx
KİM122 Kozmetik Kimyası 3 Kozmetik Kimyası.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
KİM203 Organik Kimya I 1 1-GİRİŞ.doc
KİM203 Organik Kimya I 2 3-ALKANLAR.doc
KİM203 Organik Kimya I 3 6 ALKENLER-I.doc
KİM203 Organik Kimya I 4 6 ALKENLER-II.doc
KİM203 Organik Kimya I 5 7 ALKİNLER-I.doc
KİM203 Organik Kimya I 6 7 ALKİNLER-II.doc
KİM203 Organik Kimya I 7 8 ALKİL HALOJENÜRLER.doc
KİM203 Organik Kimya I 9 9 ALKOLLER.doc
KİM203 Organik Kimya I 10 10 ETERLER.doc
KİM203 Organik Kimya I 11 5 UZAY KİMYASI.doc
KİM203 Organik Kimya I 12 ORGANİK SPEKTROSKOPİ I.doc
KİM203 Organik Kimya I 13 ORGANİK SPEKTROSKOPİ II.doc
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
KİM204 Organik Kimya II 1 11 AROMATİK BİLEŞİKLER-I.doc
KİM204 Organik Kimya II 2 11 AROMATİK BİLEŞİKLER-II.doc
KİM204 Organik Kimya II 3 12 KARBONİL BİLEŞİKLERİ-I.doc
KİM204 Organik Kimya II 4 12 KARBONİL BİLEŞİKLERİ-II.doc
KİM204 Organik Kimya II 5 13 KARBOKSİLİK ASİTLER ve TÜREVLERİ-I.doc
KİM204 Organik Kimya II 6 13 KARBOKSİLİK ASİTLER ve TÜREVLERİ-II.doc
KİM204 Organik Kimya II 7 18 AMİNLER-I.doc
KİM204 Organik Kimya II 8 18 AMİNLER-II.doc
KİM204 Organik Kimya II 10 21 KARBONHİDRATLAR-I.doc
KİM204 Organik Kimya II 11 21 KARBONHİDRATLAR-II.doc
KİM204 Organik Kimya II 12 22 AMİNOASİTLER-I.doc
KİM204 Organik Kimya II 13 20 ARİL HALOJENÜRLER.doc
KİM204 Organik Kimya II 14 22 AMİNOASİTLER-II.doc
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
KİM329 Organik Kimya III 1 1- Genel Bilgiler.doc
KİM329 Organik Kimya III 2 2- Uzay Kimyası.doc
KİM329 Organik Kimya III 3 2- Uzay Kimyası.doc
KİM329 Organik Kimya III 4 4- Polimerler.doc
KİM329 Organik Kimya III 5 4- Polimerler.doc
KİM329 Organik Kimya III 6 4- Polimerler.doc
KİM329 Organik Kimya III 7 7- Heterohalkalı Bileşikler.doc
KİM329 Organik Kimya III 8 7- Heterohalkalı Bileşikler.doc
KİM329 Organik Kimya III 10 10- Yağlar, Mumlar, Sabunlar ve Deterjanlar.doc
KİM329 Organik Kimya III 11 10- Yağlar, Mumlar, Sabunlar ve Deterjanlar.doc
KİM329 Organik Kimya III 12 12- Nükleik Asitler.docx
KİM329 Organik Kimya III 13 13- Steroitler.doc
KİM329 Organik Kimya III 14 14- Lipitler.doc
KİM329 Organik Kimya III 15 15- Perisiklik Tepkimeler.doc
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
KİM430 Organik Reaksiyon Mekanizmaları 1 1. GİRİŞ.doc
KİM430 Organik Reaksiyon Mekanizmaları 2 2. GENEL KAVRAMLAR.doc
KİM430 Organik Reaksiyon Mekanizmaları 3 3. KİMYASAL KİNETİK VE TEPKİME MEKANİZMALARI.doc
KİM430 Organik Reaksiyon Mekanizmaları 4 3. KİMYASAL KİNETİK VE TEPKİME MEKANİZMALARI.doc
KİM430 Organik Reaksiyon Mekanizmaları 5 4. UZAY KİMYASI.doc
KİM430 Organik Reaksiyon Mekanizmaları 6 5. TEPKİME TÜRLERİ.docx
KİM430 Organik Reaksiyon Mekanizmaları 7 5.1. KATILMA TEPKİMELERİ.doc
KİM430 Organik Reaksiyon Mekanizmaları 8 5.1. KATILMA TEPKİMELERİ.doc
KİM430 Organik Reaksiyon Mekanizmaları 10 5.2. AYRILMA TEPKİMELERİ.doc
KİM430 Organik Reaksiyon Mekanizmaları 11 5.2. AYRILMA TEPKİMELERİ.doc
KİM430 Organik Reaksiyon Mekanizmaları 12 5.3. YERDEĞİŞTİRME TEPKİMELERİ.doc
KİM430 Organik Reaksiyon Mekanizmaları 13 5.3. YERDEĞİŞTİRME TEPKİMELERİ.doc
KİM430 Organik Reaksiyon Mekanizmaları 14 14. GENEL TEKRAR.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
FKİ624 İleri Spektroskopi 1 1 spektroskopiye giriş.doc
FKİ624 İleri Spektroskopi 2 2- IR Spektroskopisi I.doc
FKİ624 İleri Spektroskopi 3 3- IR Spektroskopisi II.doc
FKİ624 İleri Spektroskopi 4 4- UV-VİS Spektroskopisi I.doc
FKİ624 İleri Spektroskopi 5 5- UV-VİS Spektroskopisi II.doc
FKİ624 İleri Spektroskopi 6 6- Tek Boyutlu NMR Spektroskopisi I.doc
FKİ624 İleri Spektroskopi 7 7- İki Boyutlu NMR Spektroskopisi I.doc
FKİ624 İleri Spektroskopi 8 8- İki Boyutlu NMR Spektroskopisi II.doc
FKİ624 İleri Spektroskopi 9 9-Sınav Haftası.doc
FKİ624 İleri Spektroskopi 10 10- Kütle Spektrometri I.doc
FKİ624 İleri Spektroskopi 11 11- Kütle Spektrometri I.doc
FKİ624 İleri Spektroskopi 12 12- Ödev.doc
FKİ624 İleri Spektroskopi 13 13- Ödev.doc
FKİ624 İleri Spektroskopi 14 14-Dönem Sonu Sınav.doc
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
FKİ702 Polimer Kimyası. 1 1 Kaynak ve Giriş.doc
FKİ702 Polimer Kimyası. 1 1 Kaynak ve Giriş.doc
FKİ702 Polimer Kimyası. 2 2 Polimerlerin Sınıflandırılması.doc
FKİ702 Polimer Kimyası. 2 2 Polimerlerin Sınıflandırılması.doc
FKİ702 Polimer Kimyası. 3 3 Bazı Önemli Polimerler I.doc
FKİ702 Polimer Kimyası. 3 3 Bazı Önemli Polimerler I.doc
FKİ702 Polimer Kimyası. 4 4 Bazı Önemli Polimerler II.doc
FKİ702 Polimer Kimyası. 4 4 Bazı Önemli Polimerler II.doc
FKİ702 Polimer Kimyası. 5 5 Polimerlerin Özellikleri.doc
FKİ702 Polimer Kimyası. 5 5 Polimerlerin Özellikleri.doc
FKİ702 Polimer Kimyası. 6 6 Polimerleri Ayırma Yöntemleri.doc
FKİ702 Polimer Kimyası. 6 6 Polimerleri Ayırma Yöntemleri.doc
FKİ702 Polimer Kimyası. 7 7 Polimerlerin Molekül Ağırlığı I.doc
FKİ702 Polimer Kimyası. 7 7 Polimerlerin Molekül Ağırlığı I.doc
FKİ702 Polimer Kimyası. 8 8 Genel Tekrar.doc
FKİ702 Polimer Kimyası. 8 8 Genel Tekrar.doc
FKİ702 Polimer Kimyası. 9 9 Ara Sınav.doc
FKİ702 Polimer Kimyası. 9 9 Ara Sınav.doc
FKİ702 Polimer Kimyası. 10 10 Polimerlerin Molekül Ağırlığı II.doc
FKİ702 Polimer Kimyası. 10 11 Polimerleşme İşlemleri.doc
FKİ702 Polimer Kimyası. 11 11 Polimerleşme İşlemleri.doc
FKİ702 Polimer Kimyası. 11 11 Polimerleşme İşlemleri.doc
FKİ702 Polimer Kimyası. 12 13 Polimerlere Katılan Katkı Maddeleri.doc
FKİ702 Polimer Kimyası. 12 12 Polimerlerin Şekillendirilmesi.doc
FKİ702 Polimer Kimyası. 12 12 Polimerlerin Şekillendirilmesi.doc
FKİ702 Polimer Kimyası. 13 13 Polimerlere Katılan Katkı Maddeleri.doc
FKİ702 Polimer Kimyası. 13 13 Polimerlere Katılan Katkı Maddeleri.doc
FKİ702 Polimer Kimyası. 14 14 Genel Tekrar.doc
FKİ702 Polimer Kimyası. 14 14 Genel Tekrar.doc
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
KİM253 Organik Kimya Lab. I 1 https://drive.google.com/file/d/1iRzQy4a5cWs4OdgvUgAoM1xOywRXdAhN/view?usp=sharing
KİM253 Organik Kimya Lab. I 1 Organik Kimya Laboratuvarının Amacı.docx
KİM253 Organik Kimya Lab. I 1 ORG KİM LAB Asenkron 1. hafta.mp4
KİM253 Organik Kimya Lab. I 2 Lab 1 2 hafta Asenkron.mp4
KİM253 Organik Kimya Lab. I 3 Org.Kim Lab. 3. Hafta 23-10-2020.mp4
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
KİM437 Deneysel Tek.Yapı Karakterizasyonu 1 1-Genel Bilgiler.docx
KİM437 Deneysel Tek.Yapı Karakterizasyonu 2 2-Sentez, Saflaştırma ve Elementel Analiz.docx
KİM437 Deneysel Tek.Yapı Karakterizasyonu 3 3- Mağnetik Moment Ölçümleri.docx
KİM437 Deneysel Tek.Yapı Karakterizasyonu 4 4. Spektroskopik Yöntemler- IR Spektroskopisi.doc
KİM437 Deneysel Tek.Yapı Karakterizasyonu 5 4. Spektroskopik Yöntemler- IR Spektroskopisi.doc
KİM437 Deneysel Tek.Yapı Karakterizasyonu 6 6. Spektroskopik Yöntemler- NMR Spektroskopisi.doc
KİM437 Deneysel Tek.Yapı Karakterizasyonu 7 6. Spektroskopik Yöntemler- NMR Spektroskopisi.doc
KİM437 Deneysel Tek.Yapı Karakterizasyonu 8 8. Spektroskopik Yöntemler- UV-VIS Spektroskopisi.doc
KİM437 Deneysel Tek.Yapı Karakterizasyonu 10 10. Kütle Spektrometrisi.doc
KİM437 Deneysel Tek.Yapı Karakterizasyonu 11 11- Diğer Deneysel Teknikler- X Işınları.docx
KİM437 Deneysel Tek.Yapı Karakterizasyonu 12 12- Diğer Deneysel Teknikler- Termik Analiz Teknikleri.docx
KİM437 Deneysel Tek.Yapı Karakterizasyonu 13 13- Diğer Deneysel Teknikler- Taramalı Kalorimetri.docx
KİM437 Deneysel Tek.Yapı Karakterizasyonu 14 14- Diğer Deneysel Teknikler- Termomagnetometri.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TBKİM103 Genel Kimya I 1 Müh. G Kim 7-10-2020 Asenkron.mp4
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr