İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: hpasa@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0003-0892-0621
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Bilim Alanı Fizik
Öğrenim Bilgileri
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Lisans Hacettepe Üniversitesi
Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Fen-Edebiyat Fakültesi, 2012 -
Doçent Fen-Edebiyat Fakültesi, 2007 - 2012
Yardımcı Doçent Fen-Edebiyat Fakültesi, 1994 - 2006
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Geleceğin Dünyasında Bilimsel Ve Mesleki Çalışmalar 2019 Matematik Ve Fen Bilimleri

Bölüm Adı :

 Kobalt (Iı)-İzofitalat İçeren Bir Boyutlu Polimerin Sentezi, Yapısal Ve Spektral Olarak İncelenmesi

Yazar Adı :

 Aycan Tuğba, Paşaoğlu Hümeyra

Editör Adı :

 Cem Cüneyt Ersanlı, Ayhan Erciyes, Canan Başlak


2019

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Investigation Of Structural, Spectral And Thermal Properties Of One-Dimensional Polymer Containing Pyromellitic Acid And İsonicotinamide

Yazar Adı :

 Aycan Tuğba, Öztürk Filiz, Paşaoğlu Hümeyra

Dergi Adı :

 Journal Of Molecular Structure

Özgün Makale

 


2019, 1

Makale Adı :

 Synthesis, Structural Characterization Of Transition Metalcomplex Of An Oxydiacetic Acid

Yazar Adı :

 Aycan Tuğba, Paşaoğlu Hümeyra

Dergi Adı :

 Journal Of Chemical, Biological And Physical Sciences

Özgün Makale

 


2017, 12

Makale Adı :

 Synthesis Crystal Structures Spectroscopic Analysis And Dft Calculations Of 2 Ethoxy 1 Naphtaldehyde And E N 2 Ethoxynaphthalen 1 Yl Methylene 3 Methylaniline

Yazar Adı :

 Yıldırım Muhammet Hakkı, Özek Yıldırım Arzu, Macit Mustafa, Alaman Ağar Ayşen, Paşaoğlu Hümeyra, Soylu Mustafa Serkan

Dergi Adı :

 Journal Of Molecular Structure

Özgün Makale

 


2016, 8

Makale Adı :

 Two Different Coordination Dimers Of Pyromellitic Acid İn Terms Of Molecular Geometry And Supramolecular Architecture

Yazar Adı :

 Aycan Tuğba Ak, Paşaoğlu Hümeyra, Kaştaş Gökhan

Dergi Adı :

 Journal Of Molecular Structure

Özgün Makale

 


2016, 2

Makale Adı :

 Synthesis Structural And Computational Characterization Of 2 Amino 3 5 Diiodobenzoic Acid And 2 Amino 3 5 Dibromobenzoic Acid

Yazar Adı :

 Yıldırım Muhammet Hakkı, Paşaoğlu Hümeyra, Odabaşoğlu Hakkı Yasin, Odabaşoğlu Mustafa, Özek Yıldırım Arzu

Dergi Adı :

 Spectrochımıca Acta Part A-Molecular And Bıomolecular Spectroscopy

Özgün Makale

 

2015, 7

Makale Adı :

 Supramolecular Structures Constructed By Connection Of One Dimensional Polymer Chains Through The Dimeric Water Clusters İn Coordination Polymers Of Pyromellitate Ligand

Yazar Adı :

 Kaştaş Gökhan, Ak Aycan Tuğba, Paşaoğlu Hümeyra, Kocabıyık Can, Karabulut Bünyamin

Dergi Adı :

 Journal Of Inorganic And Organometallic Polymers And Materials

Özgün Makale

 


2012, 9

Makale Adı :

 Structural Spectroscopic And Voltammetric Studies Of Bis Acetazolamido Bis Aquo Bis Nicotinamide Copper Iı

Yazar Adı :

 Öztürk Filiz, Bulut Ahmet, Paşaoğlu Hümeyra, Bulut İclal, Büyükgüngör Orhan

Dergi Adı :

 Spectrochimica Acta Part A: Molecular And Biomolecular Spectroscopy

Özgün Makale

 


2012, 11

Makale Adı :

 First Homo And Hetero Nuclear Complexes Of A Chemical Messenger Histamine Cu Iı Complex Being A Supramolecular Assembly Based On Hydrogen Bond Ni Iı And C H Non Covalent İnteractions

Yazar Adı :

 Kaştaş Gökhan, Paşaoğlu Hümeyra, Karabulut Bünyamin

Dergi Adı :

 Polyhedron

Özgün Makale

 


2011, 9

Makale Adı :

 Magnetic Structural And Computational Studies On Transition Metal Complexes Of A Neurotransmitter Histamine

Yazar Adı :

 Kaştaş Gökhan, Paşaoğlu Hümeyra, Karabulut Bünyamin

Dergi Adı :

 Journal Of Molecular Structure

Özgün Makale

 


2011, 8

Makale Adı :

 Syntheses Thermal Analyses Crystal Structures And Antimicrobial Properties Of Silver I Saccharinate Complexes With Diverse Diamine Ligands

Yazar Adı :

 Yeşilel Okan Zafer, Kaştaş Gökhan, Darcan Cihan, İlker İnci, Paşaoğlu Hümeyra, Büyükgüngör Orhan

Dergi Adı :

 Inorganıca Chımıca Acta

Özgün Makale

 

2010, 5

Makale Adı :

 Structural And Spectroscopic Studies On Cadmium Complex Of A Biogenic Amine Histamine

Yazar Adı :

 Kaştaş Gökhan, Paşaoğlu Hümeyra, Karabulut Bünyamin, Bulut İclal

Dergi Adı :

 Chemıcal Physıcs Letters

Özgün Makale

 

2010, 3

Makale Adı :

 Trans Bis 2 Benzoylbenzoato Kappa O 1 Bis Ethanol Kappa O Bis 1H İmidazole Kappa N 3 Nickel Iı

Yazar Adı :

 Heren Zerrin, Paşaoğlu Hümeyra, Yıldırım Muhammet Hakkı, Hıra Derya

Dergi Adı :

 Acta Crystallographıca Sectıon E-Structure Reports Onlıne

Özgün Makale

 

2009, 8

Makale Adı :

 N 2 Hydroxyethyl Ethylenediamine Oxalatocopper Iı

Yazar Adı :

 Paşaoğlu Hümeyra, Kaştaş Gökhan, Yeşilel Okan Zafer, Yıldırım Muhammet Hakkı

Dergi Adı :

 Acta Crystallographıca Sectıon E-Structure Reports Onlıne

Özgün Makale

 

2009, 11

Makale Adı :

 Cis Bis Butylamine Kappa N Bis Sulfa Diazine 1 Kappa N 2 N Copper Iı Pentahydrate

Yazar Adı :

 Paşaoğlu Hümeyra, Kaştaş Gökhan, Heren Zerrin, Büyükgüngör Orhan

Dergi Adı :

 Acta Crystallographıca Sectıon E-Structure Reports Onlıne

Özgün Makale

 

2008, 9

Makale Adı :

 Synthesis Spectrothermal And Structural Characterization Of Saccharinatobis Tris Hydroxymethylaminomethane Zinc Iı Saccharinate Complex Zn Sac Tham 2 Sac

Yazar Adı :

 Heren Zerrin, Paşaoğlu Hümeyra, Kaştaş Gökhan, Akdag Kamber

Dergi Adı :

 Zeıtschrıft Fur Anorganısche Und Allgemeıne Chemıe

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Dihistaminedisaccharinatonickel Iı

Yazar Adı :

 Bulut İclal, Paşaoğlu Hümeyra, Kaştaş Gökhan, Bulut Ahmet

Dergi Adı :

 Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online

Özgün Makale

 


2007, 9

Makale Adı :

 Synthesis Spectral Thermal And Structural Characterization Ofmer Triaquaorotatoquinoxaline Cadmium Iı Dihydrate

Yazar Adı :

 Yeşilel Okan Zafer, Paşaoğlu Hümeyra, Karadağ Ahmet, Büyükgüngör Orhan

Dergi Adı :

 Zeıtschrıft Fur Anorganısche Und Allgemeıne Chemıe

Özgün Makale

 


2007, 8

Makale Adı :

 The First Bis Orotato N O Complex Synthesis Crystal Structure Spectroscopic And Thermal Characterization Of Chah 2 Cu Hor N O 2 Cha Center Dot 2H 2 O Cha Cyclohexylamine And Hor Orotate 2

Yazar Adı :

 Yeşilel Okan Zafer, Paşaoğlu Hümeyra, Akdağ Kamber, Büyükgüngör Orhan

Dergi Adı :

 Polyhedron

Özgün Makale

 

2007, 7

Makale Adı :

 Synthesis And Spectral Thermal And Structural Characterization Of Avitamin B13 Complex Of Nickel Iı With 2 Aminothiazole Mer Ni Hor H2O 2 Ata 2

Yazar Adı :

 Yeşilel Okan Zafer, Paşaoğlu Hümeyra, Akdağ Kamber, Büyükgüngör Orhan

Dergi Adı :

 Zeıtschrıft Fur Naturforschung Sectıon B-A Journal Of Chemıcal Scıences

Özgün Makale

 

2007, 6

Makale Adı :

 Syntheses Spectral Thermal And Structural Characterization Of2 Hydroxyanilinium And 2 Amino 3 Hydroxy Pyridinium Squarates

Yazar Adı :

 Yeşilel Okan Zafer, Paşaoğlu Hümeyra, Yılan Ozan Oktay, Büyükgüngör Orhan

Dergi Adı :

 Zeıtschrıft Fur Naturforschung Sectıon B-A Journal Of Chemıcal Scıences

Özgün Makale

 

2007, 6

Makale Adı :

 N N Bis 3 Aminopropyl Ethylenediamine Disaccharinatocadmium Iı 0 25 Hydrate

Yazar Adı :

 Paşaoğlu Hümeyra, Kaştaş Gökhan, Yeşilel Okan Zafer, Şahin Onur

Dergi Adı :

 Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online

Özgün Makale

 


2007, 12

Makale Adı :

 N N Bis 3 Aminopropyl Ethylenediamine Disaccharinatozinc Iı Monohydrate

Yazar Adı :

 Paşaoğlu Hümeyra, Kaştaş Gökhan, Yeşilel Okan Zafer, Şahin Onur, Büyükgüngör Orhan

Dergi Adı :

 Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online

Özgün Makale

 


2007, 11

Makale Adı :

 Syntheses Spectral And Thermal Studies And Crystal Structure Of1 10 Phenanthroline And Picolinamide Complexes Of Cobalt Iı Squarate

Yazar Adı :

 Yeşilel Okan Zafer, Ölmez Halis, Paşaoğlu Hümeyra, Yılan Ozan Oktay, Büyükgüngör Orhan

Dergi Adı :

 Zeıtschrıft Fur Naturforschung Sectıon B-A Journal Of Chemıcal Scıences

Özgün Makale

 

2006, 9

Makale Adı :

 Butylammonium Sulfadiazinate Monohydrate

Yazar Adı :

 Heren Zerrin, Paşaoğlu Hümeyra, Kaştaş Gökhan

Dergi Adı :

 Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online

Özgün Makale

 


2006, 8

Makale Adı :

 Synthesis Spectroscopic And Structural İnvestigation Of Znı2 Nicotinamide 2 Znı2 İsonicotinamide 2 And Zn H2O 2 Picolinamide 2 I2

Yazar Adı :

 Paşaoğlu Hümeyra, Güven Semra, Heren Zerrin, Büyükgüngör Orhan

Dergi Adı :

 Journal Of Molecular Structure

Özgün Makale

 


2006, 8

Makale Adı :

 The Novel Polymeric Complex Of Manganese Iı With Picolinic Acid Mn Pic 2 N A New Coordination Mode For Picolinic Acid

Yazar Adı :

 Heren Zerrin, Paşaoğlu Hümeyra, Kaştaş Gökhan, Keser Cem, Yeşilel Okan Zafer

Dergi Adı :

 Zeitschrift Für Anorganische Und Allgemeine Chemie

Özgün Makale

 


2006, 7

Makale Adı :

 X Ray Crystal Structure And Cu2 Doped Epr Studies Of Tetraaquabis İsonicotinamide Zinc Iı And Cobalt Iı Disaccharinate 1 5 Hydrate Single Crystals

Yazar Adı :

 Uçar İbrahim, Karabulut Bünyamin, Paşaoğlu Hümeyra, Büyükgüngör Orhan, Bulut Ahmet

Dergi Adı :

 Journal Of Molecular Structure

Özgün Makale

 


2006, 4

Makale Adı :

 Synthesis Spectral And Thermal Properties And Crystal Structure Ofbis Ethylenediamine Aqua Copper Iı Bis Syringate Ethylenediaminedihydrate Cu En 2 H2O Sy 2 En H2O 2

Yazar Adı :

 Heren Zerrin, Paşaoğlu Hümeyra, Kaştaş Gökhan, Vurucu Leyla, Büyükgüngör Orhan

Dergi Adı :

 Zeıtschrıft Fur Naturforschung Sectıon B-A Journal Of Chemıcal Scıences

Özgün Makale

 

2006, 3

Makale Adı :

 Bis 3 Ammoniopropyl Ethylenediaminium Bis Squarate

Yazar Adı :

 Paşaoğlu Hümeyra, Yilan Ozan Oktay

Dergi Adı :

 Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online

Özgün Makale

 


2006, 3

Makale Adı :

 Synthesis Spectral Thermal And Structural Characterization Of Thecopper Iı Saccharinato Complex Of 2 Aminopyrimidine Cu Sac O 2 Ampym N 2 H2O 2 Center Dot 2Ampym

Yazar Adı :

 Yeşilel Okan Zafer, Ölmez Halis, Paşaoğlu Hümeyra, Kaştaş Gökhan, Büyükgüngör Orhan

Dergi Adı :

 Zeıtschrıft Fur Naturforschung Sectıon B-A Journal Of Chemıcal Scıences

Özgün Makale

 

2006, 2

Makale Adı :

 4 Chloro 2 4 Phenylthiazol 2 Yl Hydrazonomethyl Phenol A Polymorph With Z 2

Yazar Adı :

 Daĝ Cemile, Paşaoĝlu Hümeyra, Yüksektepe Çiĝdem, Cukurovali Alaaddin, Murat Ebru

Dergi Adı :

 Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online

Özgün Makale

 


2006, 12

Makale Adı :

 Synthesis Crystal Structure Spectral And Thermal Studies Of A New Organic İnorganic Hybrid Cobalt Iı Complex Of 2 2 Bipyridine And Nitrate With Squarate

Yazar Adı :

 Yeşilel Okan Zafer, Paşaoğlu Hümeyra, Kaştaş Gökhan, Ölmez Halis, Büyükgüngör Orhan

Dergi Adı :

 Zeıtschrıft Fur Naturforschung Sectıon B-A Journal Of Chemıcal Scıences

Özgün Makale

 

2006, 10

Makale Adı :

 Epr And Optical Absorption Studies Of Cu2 Dopedzn Nh2 Ch2 3 Nhoh 2 Ni Cn 4 Single Crystals

Yazar Adı :

 Paşaoğlu Hümeyra, Karabulut Bünyamin, Kaştaş Gökhan, Tapramaz Recep, Karadağ Ahmet

Dergi Adı :

 Applıed Magnetıc Resonance

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Tris 1 10 Phenanthroline Kappa 2 N N İron Iı Squarate Octahydrate

Yazar Adı :

 Uçar İbrahim, Paşaoğlu Hümeyra, Büyükgüngör Orhan, Bulut Ahmet

Dergi Adı :

 Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online

Özgün Makale

 


2005, 7

Makale Adı :

 N 2 Hydroxyethyl Ethylenediamine Kappa N 3 N O Cis Bis İsothiocyanato Kappa N Copper Iı

Yazar Adı :

 Paşaoğlu Hümeyra, Karadağ Ahmet, Tezcan Fatma, Büyükgüngör Orhan

Dergi Adı :

 Acta Crystallographica Section C Crystal Structure Communications

Özgün Makale

 


2005, 2

Makale Adı :

 Synthesis Ir Spectrum Thermal Behaviour And Crystal Structure Of A Novel One Dimensional Cyano Bridged Zinc Iı Nickel Iı Complex

Yazar Adı :

 Karadağ Ahmet, Paşaoğlu Hümeyra, Kaştaş Gökhan, Büyükgüngör Orhan

Dergi Adı :

 Zeitschrift Für Kristallographie

Özgün Makale

 


2005, 1

Makale Adı :

 Diaquabis Pyridine 2 Carboxamide Kappa N 2 1 O 2 Nickel Iı Disaccharinate Tetrahydrate

Yazar Adı :

 Paşaoğlu Hümeyra, Tezcan Fatma, Yeşilel Okan Zafer, Ölmez Halis , İçbudak Hasan, Büyükgüngör Orhan

Dergi Adı :

 Acta Crystallographıca Sectıon C-Crystal Structure Communıcatıons

Özgün Makale

 

2004, 7

Makale Adı :

 Polymeric Mu Cyano Dicyanonickelate Iı Mu Cyano Trans Bis N 2 Hydroxyethyl Ethylenediamine Cadmium Iı

Yazar Adı :

 Karadağ Ahmet, Paşaoğlu Hümeyra, Kaştaş Gökhan, Büyükgüngör Orhan

Dergi Adı :

 Acta Crystallographıca Sectıon C-Crystal Structure Communıcatıons

Özgün Makale

 


2004, 11

Makale Adı :

 A Vibrational Spectroscopic Study Of Hofmann Type Complexes Of 3 And 4 Methylpyridines

Yazar Adı :

 Akyüz Sevim, Paşaoğlu Hümeyra, Jed Davıes

Dergi Adı :

 Journal Of Molecular Structure

Özgün Makale

 


1994, 2

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Spectroscopic and Structural Investigation of ZnI2(Isonicotinamide)2. XX Congress of the International Union of Crystallography

Yazar Adı :

 Paşaoğlu Hümeyra, Güven Semra, Büyükgüngör Orhan

Etkinlik Adı :

 IUCR-2005

Ulusal

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2005, 08

Bildiri Adı :

 Investigation of structural, spectral of Monohydrous Dihydrogen Phosphate Salt of Ciprofloxacin: Experimental and molecular modeling study

Yazar Adı :

 Aycan Tuğba, Öztürk Filiz, Paşaoğlu Hümeyra

Etkinlik Adı :

 1st International Technology Sciences and Design Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 10

Bildiri Adı :

 Synthesis, Spectral and Structural Characterization of Transition Metal(II) Complexes Containing 1-Methylimidazole with Saccharine

Yazar Adı :

 Paşaoğlu Hümeyra, Aycan Tuğba

Etkinlik Adı :

 1st International Technology Sciences and Design Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 10

Bildiri Adı :

 Synthesis, Spectral and Structural Characterization of Coordination Compound with Saccharine

Yazar Adı :

 Paşaoğlu Hümeyra, Aycan Tuğba

Etkinlik Adı :

 1st International Technology Sciences and Design Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 10

Bildiri Adı :

 Two New Potential Nonlinear Optical Materials: Synthesis, Molecular and Spectral Characterizations

Yazar Adı :

 Yıldırım Muhammet Hakkı, Özek Yıldırım Arzu, Macit Mustafa, Paşaoğlu Hümeyra

Etkinlik Adı :

 1. INTERNATIONAL TECHNOLOGICAL SCIENCES AND DESIGN SYMPOSIUM

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 06

Bildiri Adı :

 Synthesis, spectral, thermal and structural characterization of two complexes containing [N-(2-hydroxyethyl)-ethylenediamine] with carboxylate

Yazar Adı :

 Aycan Tuğba, Paşaoğlu Hümeyra

Etkinlik Adı :

 Türk Fizik Derneği 33. Uluslararası Fizik Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 02

Bildiri Adı :

 Synthesis, Spectroscopic and Structural Characterization of Bis(benzimidazole- kN3) Bis(2-Benzoylbenzoato-kO)Copper(II)”

Yazar Adı :

 Heren Zerrin, Paşaoğlu Hümeyra, Yıldırım Muhammet Hakkı

Etkinlik Adı :

 25th European Crystallographic Meeting

Ulusal

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2009, 08

Bildiri Adı :

 Synthesis, Spectrothermal and Structural Characterization of Saccharinato bis(tris-hydroxymethylaminomethane)zinc(II) saccharinate Complex, [Zn(sac)(tham)2](sac)

Yazar Adı :

 Paşaoğlu Hümeyra, Heren Zerrin, Kaştaş Gökhan

Etkinlik Adı :

 25th European Crystallographic Meeting

Ulusal

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2009, 08

Bildiri Adı :

 Mono-, di-, poly-nuclear and one-, two- and three-dimensional Ag(I) Saccharinate Complexes with diamine ligands: Syntheses, Thermal Analyses, Crystal Structures and Antimicrobial Properties

Yazar Adı :

 Kaştaş Gökhan, Paşaoğlu Hümeyra, Yeşilel Okan Zafer, Darcan Cihan, Büyükgüngör Orhan

Etkinlik Adı :

 25th European Crystallographic Meeting

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2009, 08

Bildiri Adı :

 Anilin ve Benzidinin Bentonoit Tarafından Yüzeysel Soğurulmalarının Fourier Dönüşümlü Kırmızı Altı Spektroskopisi ile İncelenmesi

Yazar Adı :

 Akyüz Sevim, Paşaoğlu Hümeyra, Kahveci Yağcı Nermin

Etkinlik Adı :

 5. Ulusal Kil Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

1991, 09

Bildiri Adı :

 Synthesis, Spectral, Thermal and Structural Characterization of the Copper(II) Saccharinato Complex of 2-Aminopyrimidine, [Cu(sac-O)2(ampym-N)2(H2O)2]2ampym

Yazar Adı :

 Kaştaş Gökhan, Paşaoğlu Hümeyra, Yeşilel Okan Zafer, Büyükgüngör Orhan

Etkinlik Adı :

 2nd Turkish Crystallographic Meeting

Ulusal

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2006, 05

Bildiri Adı :

 The Novel Polymeric Complex of Mn(II) With Picolinic Acid, [Mn(pic)2]n, A New Coordination Mode For Picolinic Acid”

Yazar Adı :

 Paşaoğlu Hümeyra, Kaştaş Gökhan, Heren Zerrin, Büyükgüngör Orhan

Etkinlik Adı :

 2nd Turkish Crystallographic Meeting

Ulusal

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2006, 05

Bildiri Adı :

 Synthesis, Crystal Structure, Spectrathermal Studies of A New Organic-Inorganic Hybrid Compound [Co(bipy-N,N’xx)2(NO3-O,O’xx)](sq)0.54H2O”

Yazar Adı :

 Paşaoğlu Hümeyra, Kaştaş Gökhan, Yeşilel Okan Zafer, Büyükgüngör Orhan

Etkinlik Adı :

 2nd Turkish Crystallographic Meeting

Ulusal

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2006, 05

Bildiri Adı :

 Synthesis, Spectral and Thermal Properties, and Crystal Structure of Bis(ethylenediamine)(aqua)copper(II) (Bis)syringate Ethylenediamine Dihydrate [Cu(en)2(H2O)](sy)2(en)(H2O)2

Yazar Adı :

 Kaştaş Gökhan, Paşaoğlu Hümeyra, Heren Zerrin, Büyükgüngör Orhan

Etkinlik Adı :

 2nd Turkish Crystallographic Meeting

Ulusal

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2006, 05

Bildiri Adı :

 Synthesis, Spectral and Structural Characterization of Coordination Compound with Phthalic Acid

Yazar Adı :

 Aycan Tuğba, Paşaoğlu Hümeyra, Tapramaz Recep

Etkinlik Adı :

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONDENSED MATTER AND MATERIALS SCIENCE

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 10

Bildiri Adı :

 Investigation of Structural, Spectral, Biological Activity of Cobalt-Nalidixic Acid Complex with Pyridine

Yazar Adı :

 Aycan Tuğba, Öztürk Filiz, Demir Serkan, Paşaoğlu Hümeyra

Etkinlik Adı :

 1st International Technology Sciences and Design Symposium

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 11

Bildiri Adı :

 Synthesis, Spectral, Thermal and Structural Characterization of the Copper(II) Saccharinato Complex of 2-Aminopyrimidine, [Cu(sac-O)2(ampym-N)2(H2O)2]2ampym”

Yazar Adı :

 Paşaoğlu Hümeyra, Kaştaş Gökhan

Etkinlik Adı :

 23rd European Crystallographic Meeting

Ulusal

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2006, 08

Bildiri Adı :

 Synthesis, Crystal Structure and Spectral Studies of M(hsm)2(sac)2 complexes (M=Cu, Ni and Cd)”,

Yazar Adı :

 Kaştaş Gökhan, Paşaoğlu Hümeyra, Bulut İclal

Etkinlik Adı :

 23rd European Crystallographic Meeting

Ulusal

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2006, 08

Bildiri Adı :

 Synthesis, Spectral, Thermal and Structural Characterization of Mixed ligand Cu(II) Complex Containing [N-(2-Hydroxyethyl)-Ethylenediamine] with Terephthalate

Yazar Adı :

 Aycan Tuğba, Paşaoğlu Hümeyra

Etkinlik Adı :

 III.International Scientific and Vocational Studies Congress, (BİLMES SH-2019)-Science and Health

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2019, 11

Bildiri Adı :

 Molecular Structure and Supramolecular Architecture of one Dimensional Coordination Polymer with Isophthalic Acid

Yazar Adı :

 Aycan Tuğba, Paşaoğlu Hümeyra

Etkinlik Adı :

 III.International Scientific and Vocational Studies Congress, (BİLMES SH-2019)-Science and Health

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2019, 10

Bildiri Adı :

 One Dimensional Coordination Polymer of Isophthalic Acid in Molecular Structure and Supramolecular Architecture

Yazar Adı :

 Aycan Tuğba, Paşaoğlu Hümeyra

Etkinlik Adı :

 Türk Fizik Derneği 33. Uluslararası Fizik Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Synthesis, Spectral, Thermal and Structural Characterization of Complex Containing [N-(2-Hydroxyethyl)-Ethylenediamine] with Terephthalate

Yazar Adı :

 Aycan Tuğba, Paşaoğlu Hümeyra

Etkinlik Adı :

 Türk Fizik Derneği 33. Uluslararası Fizik Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Structural and Spectroscopic Investigations of Pyromellitic Acid with and Nicotinamide

Yazar Adı :

 Paşaoğlu Hümeyra, Aycan Tuğba

Etkinlik Adı :

 Türk Fizik Derneği 33. Uluslararası Fizik Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Study of Synthesis, Structural, Spectral of Copper-Nalidixic Acid Complex with 1,10-Phenantroline: Computational and Molecular Docking

Yazar Adı :

 Aycan Tuğba, Öztürk Filiz, Fidan Melek, Demir Serkan, Paşaoğlu Hümeyra

Etkinlik Adı :

 Turkish Physical Society– 35th International Physics Congress (TPS-35)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2019, 09

Bildiri Adı :

 Supramolecular Structure and Spectroscopic properties of One-Dimensional Polymer containing Isophthalate and N-(4-aminophenyl)acetamide

Yazar Adı :

 Aycan Tuğba, Paşaoğlu Hümeyra

Etkinlik Adı :

 Turkish Physical Society– 35th International Physics Congress (TPS-35)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2019, 09

Bildiri Adı :

 Synthesis, spectroscopic and structural characterization of 1D cobalt(II)-isophthalate polymer with isonicotinamide

Yazar Adı :

 Aycan Tuğba, Paşaoğlu Hümeyra

Etkinlik Adı :

 II. Uluslararası Bilimsel ve MeslekiÇalışmalar Kongresi – Fen ve Sağlık (BILMES SH2019)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2019, 09

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 1904 LİSANÜSTÜ TEZLERİ DESTEKLEME PROGRAMI PROJESİ

Proje Konusu :

 Kuinolon Türevleri İçeren Karışık Ligantlı Metal Komplekslerinin Sentezi ve Yapısal Spektroskopik Elektrokimyasal ve Antibakteriyel Özelliklerinin İncelenmesi

21.08.2015

 

24.05.2018

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2018, 05

Proje Adı :

 1901 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DESTEKLEME PROGRAMI PROJESİ

Proje Konusu :

 Karboksilik asit ve amin grubu bağlı ligantlar ile hazırlanan geçiş metal komplekslerinin spektroskopik yapısal ve teorik incelenmesi

22.04.2013

 

25.07.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 07

Proje Adı :

 1904 LİSANSÜSTÜ TEZLERİ DESTEKLEME PROGRAMI PROJESİ

Proje Konusu :

 Karboksilit Ligantlarıyla Hazırlanan Geçiş Metal Komplekslerinin Spektroskopik ve Yapısal olarak incelenmesi

16.03.2010

 

16.03.2012

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2012, 03

Proje Adı :

 Histamin karışıklı ligand-metal Komplekslerinin sentezlenmesi, yapısal spektroskopik ve voltametrik incelenmesi

Proje Konusu :

 Bu projede, bir biyojenik amin olan histaminin sakkarin ile geçiş metal kompleksleri sentezlenmiş ve komplekslerin yapıları x-ışını kırınımı, infrared spektroskopisi ve kuramsal yöntemlerle incelenmiştir.

01.01.2006

 

31.12.2008

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2008, 12

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Tetrasiyanonikel bileşikleri ve benzidinin titreşim kiplerinin saptanması

Yazar :

 Gökmen BULUN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


1998

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1998

Tez Adı :

 Geçiş metal iyonları ile hazırlanan tetrasiyanonikel (II) bileşiklerinin spektroskopik ve kristalografik yöntemlerle incelenmesi

Yazar :

 Gökhan KAŞTAŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Fizik Anabilim Dalı


2004

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2004

Tez Adı :

 [Ni(pia)2(H2O)2](sac)2•4H2O, [Cu(NCS)2(hydet-en)] ve [Co(HOr)(H2O)3(NA)]∙3H2O formülleriyle verilen geçiş metal komplekslerinin spektroskopik ve yapısal olarak incelenmesi

Yazar :

 Fatma TEZCAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


2005

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2005

Tez Adı :

 Karışık ligantlı bakır, nikel, çinko ve kadmiyum komplekslerin spektroskopik ve kristalografik yöntemlerle incelenmesi

Yazar :

 Kamber AKDAĞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Fizik Anabilim Dalı


2007

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2007

Tez Adı :

 Bazı skuarik asit komplekslerinin spektroskopik ve kristalografik yöntemlerle incelenmesi

Yazar :

 Oktay Ozan YILAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Fizik Anabilim Dalı


2006

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2006

Tez Adı :

 Sakkarin ile hazırlanan karışık ligant metal komplekslerinin kristalografik ve spektroskopik yöntemlerle incelenmesi

Yazar :

 Can KOCABIYIK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Fizik Anabilim Dalı


2009

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2009

Tez Adı :

 Histamin içeren karışık ligantlı metal bileşiklerin spektroskopik, yapısal ve hesaplamalı yöntemlerle incelenmesi

Yazar :

 Gökhan KAŞTAŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Fizik Anabilim Dalı


2010

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2010

Tez Adı :

 Geçiş metal iyonları ile hazırlanan piromellitik asit bileşiklerin spektroskopik ve kristalografik yöntemlerle incelenmesi

Yazar :

 Tuğba AYCAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Fizik Anabilim Dalı


2011

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2011

Tez Adı :

 Bazı o-Etoksi ve o-Hidroksi schiff bazlarının yapı ve özelliklerinin deneysel ve teorik yöntemlerle incelenmesi

Yazar :

 Muhammet Hakkı YILDIRIM

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Fizik Anabilim Dalı


2012

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2012

Tez Adı :

 Geçiş metal iyonları ile hazırlanan piromellitik asit bileşiklerin spektroskopik ve kristalografik yöntemlerle incelenmesi

Yazar :

 Tuğba AYCAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Fizik Anabilim Dalı


2011

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2011

Tez Adı :

 Aromatik karboksilat iyonlarının karışık ligantlı metal komplekslerinin sentezi, yapısal ve spektroskopik özelliklerinin incelenmesi

Yazar :

 Tuğba AYCAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Fizik Anabilim Dalı


2018

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

2019
 • 2012

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Fizik Bölümü

  Atom Ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı

 • 2007
  - 2012

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Fizik Bölümü

  Atom Ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı

 • 1994
  - 2006

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Fizik Bölümü

  Atom Ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı

Ders Notları

Ders Notu Bulunamadı!

Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr