İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: hpeker@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID
Yabancı Diller Almanca
Temel Alan İlahiyat Temel Alanı
Bilim Alanı Felsefe ve Din Bilimleri
Öğrenim Bilgileri
Doktora Ankara Üniversitesi
Lisans Ankara Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör İlahiyat Fakültesi, 1982 -
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Din Psikolojisi

Bölüm Adı :

 Tövbe, Dine Dönüş Ve Din Değiştirme

Yazar Adı :

 Peker Hüseyin

Editör Adı :

 Hayati Hökelekli

2010

Kitap Adı :

 Din Psikolojisi

Bölüm Adı :

 Dua, İbadet Ve Dini Törenler

Yazar Adı :

 Peker Hüseyin

Editör Adı :

 Hayati Hökelekli

2010

Kitap Adı :

 Zor Çocuyk Yoktur

2017

Kitap Adı :

 Din Psikolojisi

2017

Kitap Adı :

 Ruh Sağlığı Ve Dini İnanç

Editör Adı :

 Tuğçe Peker

2017

Kitap Adı :

 İletişim Ve Halkla İlişkiler

2016

Kitap Adı :

 Zor Çocuk Yoktur

2010

Kitap Adı :

 İdare Edemem Anne

2010

Kitap Adı :

 Çocuk Ve Suç

1994

Kitap Adı :

 Son İlahi Mesaj Kur An Ve Açıklamalı Meali

2009

Kitap Adı :

 Allah In Boyası İle Boyanmak

2015

Kitap Adı :

 Din Ve Ahlak Eğitimi Psikolojik Ve Metodik Esasları

Editör Adı :

 Peker Hüseyin

1998

Kitap Adı :

 Din Psikolojisi

Editör Adı :

 Peker Hüseyin

2010

Kitap Adı :

 Din Eğitimi

Bölüm Adı :

 Aile İrşat Ve Rehberlik Bürolarında Dini Daışmanlık Ve Din Hizmetleri

Yazar Adı :

 Peker Hüseyin

Editör Adı :

 Köylü Mustafa, Altaş Nurullah

2016

Kitap Adı :

 Cami Ve Namazla Diriliş

Bölüm Adı :

 Namaz Psikolojisi

Yazar Adı :

 Peker Hüseyin

Editör Adı :

 Yunusözdamar

2015

Kitap Adı :

 Kur An Ve Sünnet Ekseninde Ahlak Birey Ve Toplum

Bölüm Adı :

 Ahlak Ve Aile

Yazar Adı :

 Peker Hüseyin

Editör Adı :

 Peker Hüseyin, Kara Mustafa

2015

Kitap Adı :

 Namaz Psikolojisi

2012

Kitap Adı :

 İslam’La İlgili Zihinleri Zorlayan Sorular

2005

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Hayatın Anlam Ve Amacı Ölçeği Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Yazar Adı :

 Aydın Cüneyd, Kaya Mevlüt, Peker Hüseyin

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 Birey Ve Toplum Açısından Din Eğitimine Duyulan İhtiyaç

Yazar Adı :

 Peker Hüseyin, Eyüpoğlu Osman

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 Kur An A Göre Dindarlığın Boyutları

Yazar Adı :

 Peker Hüseyin

Dergi Adı :

 Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Teknolojik Gelişmeler Ve İslam Ahlakı

Yazar Adı :

 Peker Hüseyin

Dergi Adı :

 Omü İlahiyat Fakültesi

Özgün Makale

 

1997

Makale Adı :

 Dini İnanç Ve Stres İlişkisi

Yazar Adı :

 Peker Hüseyin

Dergi Adı :

 Meb Din Eğitimi Dergisi

Özgün Makale

 

1993, 1

Makale Adı :

 Tasavvuf Psikolojisi

Yazar Adı :

 Peker Hüseyin

Dergi Adı :

 Omü İlahiyat Fakültesi

Özgün Makale

 

1993

Makale Adı :

 Çocukları Ve Gençleri Suça İten Faktörler

Yazar Adı :

 Peker Hüseyin

Dergi Adı :

 Diyanet Dergisi

Özgün Makale

 

1991

Makale Adı :

 Olumlu Şahsiyet Özellikleri Ve Din

Yazar Adı :

 Peker Hüseyin

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1986

Makale Adı :

 Ailede Din Eğitiminin Psikolojik Esasları

Yazar Adı :

 Peker Hüseyin

Dergi Adı :

 Diyanet Dergisi

Özgün Makale

 

1985

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Gençlerde Ahlaki Bilgi ile Davranış Arasındaki Tutarsızlıkların Psiko Sosyal nedenleri

Yazar Adı :

 Peker Hüseyin

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Gençlik ve Ahlak Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 12

Bildiri Adı :

 Türbe Ziyaretlerindeki Dini ve Psiko sosyal nedenler

Yazar Adı :

 Peker Hüseyin

Etkinlik Adı :

 Geçmişten Günümüze Mezarlık Kültürü ve İnsan Hayatına Etkileri Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

1998, 12

Bildiri Adı :

 Dinî Danışmanlık Bağlamında Aile Danışmanlığı ve Rehberliği Samsun ve Aydın İli İrşat ve Rehberlik Büroları Örneği ss 162 175

Yazar Adı :

 Peker Hüseyin

Etkinlik Adı :

 IV. Din Şûrası, III. Komisyon Tebliğleri, Ankara, 2009

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2009, 01

Bildiri Adı :

 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretiminde Metot Sorunu

Yazar Adı :

 Peker Hüseyin

Etkinlik Adı :

 Orta Dereceli Okullarda Yürütülen Din Eğitim-Öğretiminin Problemleri Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

1998, 04

Bildiri Adı :

 Mutlu Bir Yaşam İçin Duanın Önemi

Yazar Adı :

 Peker Hüseyin

Etkinlik Adı :

 Hedefe Doğru İnsan Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 12

Bildiri Adı :

 Gençlik Döneminde Dini Sorgulama

Yazar Adı :

 Peker Hüseyin

Etkinlik Adı :

 Gençlik ve Kültürel Mirasımız

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Şiddete Karşı Nebevi Mesaj

Yazar Adı :

 Peker Hüseyin

Etkinlik Adı :

 Siret Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 İslam ın Hoşgörü İnanç ve Düşünceye Saygı Anlayışını Benimsetebilmek

Yazar Adı :

 Peker Hüseyin

Etkinlik Adı :

 Yarınlar İçin Düşünce Platformu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinin Müfredatında Yer Alan Surelerin Anlamlarının Öğretimi

Yazar Adı :

 Peker Hüseyin

Etkinlik Adı :

 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Çalışma Toplantısı

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Çocuğun Dini Eğitiminde Medya

Yazar Adı :

 Peker Hüseyin

Etkinlik Adı :

 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ailenin Korunmasının Esasları

Yazar Adı :

 Peker Hüseyin

Etkinlik Adı :

 T.C.Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Yaşamda Anlam ve Dindarlık İlişkisi Logoterapötik Bir araştırma

Proje Konusu :

 yaşamın anlamında dindar olmanın etkileri araştırılmıştır

01.10.2013

 

01.10.2015

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2015, 10

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yazar Adı :

 Peker Hüseyin, Batuk Cengiz

Yayınevi :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

samsun

 

TÜRKİYE

 

2015

 

01.01.2012

 

Basılı+Elektronik

2015

Yayın Adı :

 Kur An Ve Hadis Ekseninde Ahlak Birey Ve Toplum

Yazar Adı :

 Peker Hüseyin, Kara Mustafa

Yayınevi :

 Üniversite Yayınevi

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

SAMSUN

 

TÜRKİYE

 

2015

 

2015

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

 

Sakarya

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

ULAKBİM, ASOS

 

Yayın Yeri :

 Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

 

İzmir

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 
Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Halktaki din adamı imajı ve din görevlilerinden beklentileri

Yazar :

 Hamdi UYGUN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


1992

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1992

Tez Adı :

 İmam-hatip lisesi öğrencilerinin dini tutum ve davranışları

Yazar :

 M. Doğan KARACOŞKUN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Diğer


1994

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1994

Tez Adı :

 İmam-hatip lisesi öğrencilerinin bu okullardan beklentileri ve kendilerini nasıl değerlendirdikleri

Yazar :

 Aişe Sıddıka TAŞPINAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Diğer


1994

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1994

Tez Adı :

 Öğretmen ve öğrencilere göre din kültürü ve ahlak bilgisi ders müfredatları (İlköğretim 6,7,8, sınıflar)

Yazar :

 Osman TAŞTEKİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Diğer


1994

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1994

Tez Adı :

 İmam-hatip liselerinde okutulan fıkıh dersi programının değerlendirilmesi

Yazar :

 Şuayip ÖZDEMİR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


1994

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1994

Tez Adı :

 İmam-hatip liselerinde okutulan hadis dersi programının değerlendirilmesi

Yazar :

 Ali AKDOĞAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


1994

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1994

Tez Adı :

 Dini inkarın psiko-sosyal nedenleri

Yazar :

 Ali Rıza AYDIN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


1995

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1995

Tez Adı :

 Üniversite öğrencilerinin dini yasaklarla ilgili tutumları

Yazar :

 Halil APAYDIN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Diğer


1996

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1996

Tez Adı :

 Ruh sağlığı açısından Kur`an-ı Kerim

Yazar :

 Yusuf MACİT

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Diğer


1996

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1996

Tez Adı :

 İlköğretim 1. Kademe (4-5) öğrencilerinin din hakkında sordukları sorular ve bu sorular açısından din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitaplarının değerlendirilmesi

Yazar :

 Hasan DAM

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


1996

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1996

Tez Adı :

 Kur`an-ı Kerim`deki nefs kavramına psikolojik açıdan bir yaklaşım

Yazar :

 Muammer CENGİL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


1996

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1996

Tez Adı :

 Çırak ve kalfalarda dini inanç ve davranışlar

Yazar :

 Hasan ARSLAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Diğer


1997

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1997

Tez Adı :

 Eğitim açısından Kur`an-ı Kerim'de ceza ve mukafat

Yazar :

 Nuray KUKULA (ORDU)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Diğer


1998

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1998

Tez Adı :

 Kıyamet ve ahiretle ilgili kavramların öğretimi

Yazar :

 Osman TAŞTEKİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


1998

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1998

Tez Adı :

 Psiko-sosyal açıdan iman (dini inanç)-amel (dini davranış) ilişkisi

Yazar :

 M. Doğan KARACOŞKUN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Diğer


1998

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1998

Tez Adı :

 Almanların İslam diniyle ilgili tutum ve davranışlarında etkili olan psiko-sosyal faktörler

Yazar :

 Yaşar YÜRÜK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Diğer


1998

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1998

Tez Adı :

 Bilgisayar destekli din öğretimi

Yazar :

 Aşkın ASAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


1998

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1998

Tez Adı :

 Kur`an-ı Kerim`e göre insanın duygusal yönü

Yazar :

 Aişe Sıddıka NAZLI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


1999

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1999

Tez Adı :

 İslami anlatım ve uygulamalarda kişileri rahatsız eden hususlar

Yazar :

 Rıza ALTUN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2001

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2001

Tez Adı :

 Kişilik özelliklerinin dini tutum ve davranışlara etkisi

Yazar :

 Halil APAYDIN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2001

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2001

Tez Adı :

 Davranışçılık ekolünün dine yaklaşımı

Yazar :

 Muammer CENGİL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2002

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2002

Tez Adı :

 İletişim psikolojisi açısından Hz. Muhammed

Yazar :

 Yusuf MACİT

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2002

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2002

Tez Adı :

 Psiko-sosyal açıdan dini iletişim

Yazar :

 Mustafa KÖYLÜ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2002

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2002

Tez Adı :

 Kutsal mekan ve insan ilişkisi

Yazar :

 Hüseyin İbrahim YEĞİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2003

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2003

Tez Adı :

 Engelli çocuğu olan ebeveynlerin bu konuyla ilgili dini tutumları

Yazar :

 Elif KARA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2003

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2003

Tez Adı :

 Din psikolojisi açısından Yunus Emre'de Allah inancı ve din duygusu

Yazar :

 Fatih ERGİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2009

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2009

Tez Adı :

 Öğrenilmiş çaresizlik davranışının genellenme derecesi ile, kader inancı arasındaki ilişkinin incelenmesi

Yazar :

 Elif KARA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2009

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2009

Tez Adı :

 Çocukların bilişsel ve dini gelişiminde ölüm olgusu

Yazar :

 Sema YILMAZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2011

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2011

Tez Adı :

 Hz.İbrahim'de Allah inancı ve din duygusu

Yazar :

 Esra KESGİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2013

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2013

Tez Adı :

 Kadına yönelik aile içi şiddet, ahlaki çözülme ve dindarlık

Yazar :

 Çiğdem GÜLMEZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2014

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Yaşamda anlam ve dindarlık ilişkisi (Geç ergenlik dönemi)

Yazar :

 Zeliha ÇAMUR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2014

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Kur'an kursu öğrencilerinde benlik saygısı

Yazar :

 Emine ŞENOCAK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2015

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 İnsanın anlam arayışı ile yeni çağ inanışları arasındaki ilişki

Yazar :

 Cüneyd AYDIN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2015

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Din psikolojisi açısından Türk ve Avrupa sinemasında kadın: Karşılaştırmalı bir çalışma

Yazar :

 Tuğba TAŞDEMİR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Üniversite öğrencilerinin internet bağımlılığı düzeyleri ile din algıları üzerine bir araştırma

Yazar :

 Eldar KARIMOV

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 SAVAŞIN DİNİ İNANÇ VE ALGILAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yazar :

 Ibrahım ALKRESH

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Türkiye'deki Iraklı göçmenlerin deizm'e ve ateizm'e yaklaşımları

Yazar :

 Mohammed GHRAIRI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE KADIN ALGISI

Yazar :

 Gülistan SUCU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Hastanelerde Dini Danışmanlık

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 12:21:29

 

2014-03-03 12:21:29

 

2013-2014

Ders Adı :

 Hastanelerde Dini Danışmanlık

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 12:21:39

 

2014-03-03 12:21:39

 

2012-2013

Ders Adı :

 Ruh Sağlığı Ve Dini İnanç

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 12:20:56

 

2014-03-03 12:20:56

 

2013-2014

Ders Adı :

 Birey Ve Toplum

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-03 12:19:27

 

2014-03-03 12:19:27

 

2012-2013

Ders Adı :

 Danışmanlık Alanları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 12:18:23

 

2014-03-03 12:18:23

 

2013-2014

Ders Adı :

 İletişim Becerileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 12:17:43

 

2014-03-03 12:17:43

 

2013-2014

Ders Adı :

 İletişim Becerileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 12:17:43

 

2014-03-03 12:17:43

 

2012-2013

Ders Adı :

 Ahlak Ve Değerler Eğitimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 12:16:32

 

2014-03-03 12:16:32

 

2012-2013

Ders Adı :

 Ahlak Ve Değerler Eğitimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 12:16:43

 

2014-03-03 12:16:43

 

2013-2014

Ders Adı :

 Din Psikolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-03 12:15:37

 

2014-03-03 12:15:37

 

2010-2011

Ders Adı :

 Din Psikolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-03 12:15:37

 

2014-03-03 12:15:37

 

2011-2012

Ders Adı :

 Din Psikolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-03 12:15:48

 

2014-03-03 12:15:48

 

2007-2008

Ders Adı :

 Din Psikolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-03 12:15:37

 

2014-03-03 12:15:37

 

2009-2010

Ders Adı :

 Din Psikolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-03 12:15:34

 

2014-03-03 12:15:34

 

2008-2009

Ders Adı :

 Din Psikolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-03 12:15:34

 

2014-03-03 12:15:34

 

2013-2014

Ders Adı :

 Din Psikolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-03 12:15:34

 

2014-03-03 12:15:34

 

2012-2013

Ders Adı :

 Ruh Sağlığı Ve Dini İnanç

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-10-24 11:17:49

 

2018-10-24 11:17:49

 

2014-2015

Ders Adı :

 Din Psikolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-10-24 11:17:17

 

2018-10-24 11:17:17

 

2014-2015

Ders Adı :

 Birey Ve Toplum

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-10-24 11:16:45

 

2018-10-24 11:16:45

 

2014-2015

Ders Adı :

 Ahlak Ve Değerler Eğitimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-10-24 11:11:30

 

2018-10-24 11:11:30

 

2014-2015

Ders Adı :

 Din Psikolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-10-24 11:10:49

 

2018-10-24 11:10:49

 

2015-2016

Ders Adı :

 Danışmanlık Alanları

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-10-24 11:10:24

 

2018-10-24 11:10:24

 

2015-2016

Ders Adı :

 Birey Ve Toplum

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-10-24 11:09:53

 

2018-10-24 11:09:53

 

2015-2016

Ders Adı :

 Ahlak Ve Değerler Eğitimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-10-24 11:09:31

 

2018-10-24 11:09:31

 

2015-2016

Ders Adı :

 Din Psikolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-10-24 11:09:03

 

2018-10-24 11:09:03

 

2016-2017

Ders Adı :

 Danışmanlık Alanları

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-10-24 11:08:37

 

2018-10-24 11:08:37

 

2016-2017

Ders Adı :

 Danışmanlık Alanları

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-10-24 11:08:07

 

2018-10-24 11:08:07

 

2018-2019

Ders Adı :

 Birey Ve Toplum

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-10-24 11:07:03

 

2018-10-24 11:07:03

 

2016-2017

Ders Adı :

 Ahlak Ve Değerler Eğitimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-10-24 11:06:34

 

2018-10-24 11:06:34

 

2016-2017

Ders Adı :

 İletişim Becerileri

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-10-24 11:04:24

 

2018-10-24 11:04:24

 

2017-2018

Ders Adı :

 Ruh Sağlığı Ve Dini İnanç

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-10-24 11:03:35

 

2018-10-24 11:03:35

 

2017-2018

Ders Adı :

 Danışmanlık Alanları

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-10-24 11:02:43

 

2018-10-24 11:02:43

 

2017-2018

Ders Adı :

 Birey Ve Toplum

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-10-24 11:02:10

 

2018-10-24 11:02:10

 

2017-2018

Ders Adı :

 Ahlak Ve Değerler Eğitimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-10-24 11:01:37

 

2018-10-24 11:01:37

 

2017-2018

Ders Adı :

 İletişim Becerileri

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-10-24 11:01:06

 

2018-10-24 11:01:06

 

2018-2019

Ders Adı :

 Ruh Sağlığı Ve Dini İnanç

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-10-24 11:00:40

 

2018-10-24 11:00:40

 

2018-2019

Ders Adı :

 Danışmanlık Alanları

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-10-24 10:59:53

 

2018-10-24 10:59:53

 

2018-2019

Ders Adı :

 Birey Ve Toplum

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-10-24 10:59:28

 

2018-10-24 10:59:28

 

2018-2019

Ders Adı :

 Ahlak Ve Değerler Eğitimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-10-24 10:59:02

 

2018-10-24 10:59:02

 

2018-2019

2019
 • 2012
  - 2015

  Dekan

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

 • 2010

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

  Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

 • 2000
  - 2004

  Bölüm Bşk.

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

  Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

 • 1997
  - 2000

  Dekan

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

  Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

 • 1995
  - 1997

  Dekan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

  Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

 • 1991
  - 1994

  Bölüm Bşk.

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

  Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

 • 1987
  - 2003

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

  Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

 • 1982

  Üniversite

  Öğretim Üyesi

  Profesör Öğretim Üyesi

 • 1982

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

  Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

  Din Psikolojisi Anabilim Dalı

Ders Notları

Ders Notu Bulunamadı!

Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr