İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: huscelik@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 3315656
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı
Bilim Alanı Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Anahtar Kelimeler Bağ Yetiştirme ve Islahı
Meyve Yetiştirme ve Islahı
Öğrenim Bilgileri
Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Ziraat Fakültesi, 2009 -
Doçent Ziraat Fakültesi, 2003 - 2009
Yardımcı Doçent Ziraat Fakültesi, 1996 - 2003
Araştırma Görevlisi Ziraat Fakültesi, 1989 - 1995
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Yabanmersini (Likapa) Yetiştiriciliği. Artvinde Yabanmersini (Likapa ) Yetiştiriciliği Eğitim Projesi

Editör Adı :

 Hüseyin Çelik

2008

Kitap Adı :

 Üzümsü Meyveler

Bölüm Adı :

 Diğer Üzümsü Meyveler (Berberis, Yalancı İğde, Çakal Eriği, Kekreyemiş)

Yazar Adı :

 Gerçekçioğlu Resul, Çelik Hüseyin, Ağaoğlu Y Sabit, İslam Ali

Editör Adı :

 Y. Sabit Ağaoğlu, Resul Gerçekçioğlu

2013

Kitap Adı :

 Üzümsü Meyveler

Bölüm Adı :

 Maviyemiş (Blueberry)

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Ağaoğlu Y Sabit

Editör Adı :

 Y. Sabit Ağaoğlu, Resul Gerçekçioğlu

2013

Kitap Adı :

 Üzümsü Meyveler

Bölüm Adı :

 Turnayemişi (Cranberry)

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, İslam Ali

Editör Adı :

 Y. Sabit Ağaoğlu Resul Gerçekçioğlu

2013

Kitap Adı :

 Maviyemiş

Editör Adı :

 Hüseyin Çelik

2017

Kitap Adı :

 Süs Bitkileri Ve Peyzaj

2013

Kitap Adı :

 Süs Bitkileri Ve Peyzaj

2010

Kitap Adı :

 Yabanmersini Likapa Yetiştiriciliği

Editör Adı :

 Hüseyin Çelik

2005

Kitap Adı :

 Maviyemiş Yetiştiriciliği El Kitabı

Editör Adı :

 Hüseyin Çelik

2008

Kitap Adı :

 Maviyemiş Yetiştiriciliği

2009

Kitap Adı :

 Maviyemiş Yetiştiriciliği

2012

Kitap Adı :

 Yüksek Boylu Maviyemiş Highbush Blueberry Yetiştiriciliği

2012

Kitap Adı :

 Süs Bitkileri Ve Peyzaj

2006

Kitap Adı :

 Üzüm Yetiştiriciliği

2004

Kitap Adı :

 Atakuma Akademk Bir Bakış, Yeni Atakum. (Edt., Şişman B.),

Bölüm Adı :

 Atakum İçin Yeni Ve Alternatif Üzümsü Meyveler, Maviyemiş İle Güzyemişi.

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Editör Adı :

 Şişman Bekir

2016

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Turnayemişi (Vaccinium Macrocarpon Ait.) Odun Çeliklerinde Köklenme Ve Kök Gelişimi Üzerine Dışsal Iba Uygulaması İle Çelikteki Yaprakların Etkisi

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Şenyaşa Fadime

Dergi Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri

Özgün Makale

 


2020, 8

Makale Adı :

 Maviyemiş Yetiştiriciliği Ve Üretim Trendi

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Dergi Adı :

 Harmantime

Derleme Makale

 

2020, 8

Makale Adı :

 Maviyemiş Odun Çeliklerinde Köklenme Üzerine Alttan Isıtma Sıcaklığı Ve Ortamların Etkisi.

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Dergi Adı :

 Uluslararası Tarım Ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 


2020, 7

Makale Adı :

 Modeling The Effect Of Different Medium On Rooting Of Northern Highbush Blueberry (Vaccinium Corymbosum L.) Softwood Cuttings.

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Odabaş Mehmet Serhat

Dergi Adı :

 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


2020, 6

Makale Adı :

 Correlation Between Fruit Size And Picking Scar Size İn Some Organically Grown Highbush Blueberries (Vaccinium Corymbosum L.)

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Ateş Seda, İslam Ali

Dergi Adı :

 Akademik Ziraat

Özgün Makale

 


2020, 6

Makale Adı :

 Effects Of Externally Applied Iba Doses On Rooting And Sapling Characteristicsof Autumn Olive Berry Cuttings Taken At Different Periods

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Çil Damla

Dergi Adı :

 International Journal Of Food Science And Agriculture

Özgün Makale

 


2020, 11

Makale Adı :

 Vaccinium Türleri Ve Yüksek Boylu Maviyemiş Çeşitlerinde Çekirdek Sayısı İle Meyve Özellikleri Arasındaki İlişkiler

Yazar Adı :

 Karabulut Besim, Çelik Hüseyin

Dergi Adı :

 Bahçe

Özgün Makale

 

2019, 12

Makale Adı :

 Maviyemişin Çoğaltılması, Türkiye Ve Dünyada Yapılan Çalışmalar.

Yazar Adı :

 Karabulut Besim, Çelik Hüseyin

Dergi Adı :

 Bahçe

Derleme Makale

 

2019, 12

Makale Adı :

 Maviyemişin Türkiye’Deki Serüveni

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Dergi Adı :

 Bahçe

Derleme Makale

 

2019, 12

Makale Adı :

 Turnayemişinin Özellikleri, Yetiştiriciliği, İklim Ve Toprak İstekleri İle Sağlık Açısından Yararları

Yazar Adı :

 Şenyaşa Fadime, Çelik Hüseyin

Dergi Adı :

 Bahçe

Derleme Makale

 

2019, 12

Makale Adı :

 Saksıda Yetişen Yüksek Boylu Maviyemişlerin Fenolojik Safhaları İle Bazı Kalite Özellikleri.

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Seydioğlu Yeliz

Dergi Adı :

 Bahçe

Özgün Makale

 

2019, 12

Makale Adı :

 Güneyli Yüksek Boylu Ve Tavşangözü Maviyemiş Çeşitlerinin Samsun Şartlarındaki Performansı

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Dergi Adı :

 Bahçe

Özgün Makale

 

2019, 12

Makale Adı :

 Karadeniz Bölgesinde Yetişen Asma Genotipleri (Vitis Labrusca L.) Ampelografik Özelliklerinin Karşılaştırılması.

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Köse Bülent

Dergi Adı :

 Bahçe Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 7

Makale Adı :

 Maviyemiş, Süper Sağlık Meyvesi.

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Çelik Damla, Acar Ebru

Dergi Adı :

 Tarım Türk Fidancılık Dergisi

Derleme Makale

 

2018, 7

Makale Adı :

 Karadeniz Bölgesinden Selekte Edilerek Tescillenen Yeni Kokulu Üzüm (Vitis Labrusca L.) Çeşitleri

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Köse Bülent, Ateş Seda

Dergi Adı :

 Bahçe Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 7

Makale Adı :

 Micropropagation Of Rhododendron Smirnowii Trautv. Via Shoot Bud Cultures

Yazar Adı :

 Sağlam Yılmaz Sevil, Altun Bahadır, Çelik Hüseyin, Gümüş Hatice, Eminağaoğlu Özgür, Türet Müge, Kaya Cemal, Türel Yücel Tuğba

Dergi Adı :

 İnternational Journal Of Agriculture And Natural Sciences

Özgün Makale

 


2018, 12

Makale Adı :

 Micropropagation Of Rhododendron Smirnowii Trautv. Via Shoot Bud Cultures

Yazar Adı :

 Sağlam Yılmaz Sevil, Altun Bahadır, Çelik Hüseyin, Gümüş Hatice, Eminağaoğlu Özgür, Türet Müge, Yücel Tuğba, Kaya İsmail Tuğberk

Dergi Adı :

 International Journal Of Agricultural And Natural Sciences

Özgün Makale

 


2018, 12

Makale Adı :

 Phenological Changes Of Shoot Carbonhydrates And Plant Growth Characteristics İn Vitis Labrusca L. Grapes

Yazar Adı :

 Köse Bülent, Çelik Hüseyin

Dergi Adı :

 Scientific Papers. Series B, Horticulture,

Özgün Makale

 

2017, 9

Makale Adı :

 Susceptıbılıty To Downy Mıldew (Plasmopara Vıtıcola) And Powdery Mıldew (Erysıphe Necator) Of Dıfferent Vıtıs Cultıvars And Genotypes

Yazar Adı :

 Atak Arif, Akkurt Murat, Polat Zeki, Çelik Hüseyin

Dergi Adı :

 Ciência Téc. Vitiv

Özgün Makale

 


2017, 8

Makale Adı :

 Güzyemişi (Elaeagnus Umbellata Thunb.) Çeliklerinde Köklenme Üzerine Çelik Alma Zamanı Ve Iba Uygulamalarının Etkisi

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Çelik Damla

Dergi Adı :

 Bahçe Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 5

Makale Adı :

 Yüksek Boylu Maviyemiş Çeşitlerinden Alınan Yapraklı Yarı Odunsu Çeliklerde Köklenme Üzerine Çelik Alma Zamanı Ve Iba Uygulamalarının Etkisi

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Dergi Adı :

 Bahçe Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 5

Makale Adı :

 Doğu Karadeniz Bölgesinde Organik Olarak Yetişmekte Olan Bazı Yüksek Boylu Maviyemiş Çeşitlerinin Pomolojik Ve Kimyasal Özellikleri

Yazar Adı :

 Ateş Seda, Çelik Hüseyin, İslam Ali

Dergi Adı :

 Bahçe Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 5

Makale Adı :

 Kokulu Üzüm Kansere Savaş Açtı.

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Dergi Adı :

 Keyif Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 3

Makale Adı :

 Relations Between Downy/powdery Mildew Diseases And Some Phenolic Compounds İn Vitis Spp.

Yazar Adı :

 Atak Arif, Göksel Zekiye, Çelik Hüseyin

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Agrıculture And Forestry

Özgün Makale

 


2017, 2

Makale Adı :

 Effects Of Cutting Time And Iba Treatment On Rooting Of Rhododendron Summer Cuttings Collected From Turkish Flora

Yazar Adı :

 Altun Bahadır, Çelik Hüseyin, Gümüş Hatice, Sağlam Sevil, Eminağaoğlu Özgür, Türet Müge, Yücel Tuğba, Kaya İsmail Tuğberk

Dergi Adı :

 Scholars Bulletin (Agricultural Science)

Özgün Makale

 


2017, 12

Makale Adı :

 Süper Meyve Gojiberry (Kurt Üzümü).

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Yayla Çetin Figen

Dergi Adı :

 Köyüm, Bitkisel Üretim Ve Hayvancılık Dergisi

Derleme Makale

 

2017, 10

Makale Adı :

 Farklı Anaçlar Üzerine Aşılı Kokulu Kara Üzümn Vitis Labrusca Ve Şiraz Vitis Vinifera L Üzüm Şeçitlerinin Fidan Randımanı Ve Gelişimi Üzerine Ağır Bünyeli Toprakların Etkileri

Yazar Adı :

 Köse Bülent, Ateş Seda, Çelik Hüseyin

Dergi Adı :

 Harran Tarım Ve Gıda Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 


2016, 6

Makale Adı :

 Yüksek Boylu Maviyemiş Vaccinium Corymbosum L Çeşitlerinden Alınan Yapraklı Yumuşak Odun Mikro Çeliklerde Köklenme Üzerine Ortamların Etkisi

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Dergi Adı :

 Bahçe Dergisi

Özgün Makale

 

2016, 4

Makale Adı :

 Artvin İli Bahçe Bitkileri Potansiyeli

Yazar Adı :

 Karabulut Besim, Satılmış Zehra, Çelik Hüseyin

Dergi Adı :

 Bahçe Dergisi

Özgün Makale

 

2016, 4

Makale Adı :

 Topraktan Hümik Madde Uygulamasının Salkım Ve Sürgün Gelişimi Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 Köse Bülent, Çelik Hüseyin, Ateş Seda

Dergi Adı :

 Bahçe Dergisi

Özgün Makale

 

2016, 4

Makale Adı :

 Üzüm Resveratrol Ve İnsan Sağlığı

Yazar Adı :

 Ateş Seda, Çelik Hüseyin

Dergi Adı :

 Bahçe Dergisi

Özgün Makale

 

2016, 4

Makale Adı :

 Karayemiş Tepe Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine Kesim Şekli Ve Dışsal Oksin Uygulamasının Etkileri

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, İslam Ali, Kalkışım Özgün, Deligöz Hüseyin, Ateş Seda

Dergi Adı :

 Bahçe Dergisi

Özgün Makale

 

2016, 4

Makale Adı :

 Güzyemişi Elaeagnus Umbellata Thunb Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Soğukta Bekletme Ve Sıcak Su Uygulamalarının Etkisi

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Ateş Seda, Çelik Damla, Karabulut Besim, Demirel Gizem

Dergi Adı :

 Bahçe Dergisi

Özgün Makale

 

2016, 4

Makale Adı :

 Gençlik İksirini Tescillettik

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Dergi Adı :

 Omübülten

Derleme Makale

 

2016, 10

Makale Adı :

 Wild Vaccinium İn Turkey

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Serçe Sedat

Dergi Adı :

 Hortscience

Özet

 


2015, 8

Makale Adı :

 Merzifon Karası Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu Çalışmaları 1 Aşama

Yazar Adı :

 Köse Bülent, Çelik Hüseyin, Karabulut Besim

Dergi Adı :

 Selçuk Tarım Ve Gıda Bilimleri Dergisi A.

Özgün Makale

 


2015, 6

Makale Adı :

 Determination Of Callusing Performance And Vine Sapling Characteristics On Different Rootstocks Of Merzifon Karası Grape Variety Vitis Vinifera L

Yazar Adı :

 Köse Bülent, Çelik Hüseyin, Karabulut Besim

Dergi Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi- Anadolu J Agr Sci,

Özgün Makale

 


2015, 6

Makale Adı :

 Rize İlinden Selekte Edilen Kokulu Üzüm Vitis Labrusca L Tiplerinin Göz Verimliliklerinin Saptanması

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Köse Bülent, Karabulut Besim

Dergi Adı :

 Selçuk Tarım Ve Gıda Bilimleri Dergisi A.

Özgün Makale

 


2015, 6

Makale Adı :

 First Report Of Botrytis Cinerae On Golden Berry

Yazar Adı :

 Erper İsmail, Çelik Hüseyin, Türkkan Muharrem

Dergi Adı :

 Australian Plant Dis. Notes

Özgün Makale

 


2015, 5

Makale Adı :

 Effect Of Cutting Time And Iba Application On Rooting Of Edible Cherry Laurel Prunus Laurocerasus Cv Kiraz Cuttings

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, İslam Ali, Kalkışım Özgün

Dergi Adı :

 Anadolu Tarım Bilim. Derg./anadolu J Agr Sci,

Özgün Makale

 


2015, 10

Makale Adı :

 Determination Of Late Spring Frost Affections On Some Grape Varieties Grown İn Samsun

Yazar Adı :

 Köse Bülent, Ateş Seda, Çelik Hüseyin

Dergi Adı :

 Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 

2014, 5

Makale Adı :

 Less Known Vaccinium Antioxidant And Chemical Properties Of Selected Caucasian Whortleberry Vaccinium Arctostaphylos Fruits Native To Black Sea Region Of Turkey

Yazar Adı :

 Özgen Mustafa, Çelik Hüseyin, Saraçoğlu Onur

Dergi Adı :

 Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus

Özgün Makale

 


2014, 4

Makale Adı :

 Güzyemişi Yeni Alternatif Meyve

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Ateş Seda, Çelik Damla

Dergi Adı :

 Hasad Bitkisel Üretim

Özgün Makale

 

2014, 10

Makale Adı :

 Samsun Da Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin İlkbahar Geç Donlarından Etkilenme Derecelerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Köse Bülent, Ateş Seda, Çelik Hüseyin

Dergi Adı :

 Turkiye Tarımsal Araşt. Derg., Tutad

Özgün Makale

 


2014, 10

Makale Adı :

 Dünya Ve Türkiye De Maviyemiş Üretim Potansiyeli

Yazar Adı :

 Ateş Seda, Çelik Hüseyin

Dergi Adı :

 Hasad Aylık Tarım Dergisi, Bitkisel Üretim

Özgün Makale

 

2013, 1

Makale Adı :

 Organik Ve Standart Olarak Yetiştirilen Bazı Yüksekboylu Maviyemiş Vaccinium Corymbosum L Çeşitlerinin Fitokimyasal İçerikleri İle Antioksidan Kapasitelerinin Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Özgen Mustafa, Saraçoğlu Onur

Dergi Adı :

 Journal Of Agricultural Sciences

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 First Report Of Pestalotiopsis Guepinii On Vaccinium Corymbosum İn Turkey

Yazar Adı :

 Erper İsmail, Çelik Hüseyin

Dergi Adı :

 J. Of Plant Pathology

Özgün Makale

 

2011, 1

Makale Adı :

 Merzifon İlçesi Bağcılığı Ve Yapılan Çalışmalar

Yazar Adı :

 Köse Bülent, Çelik Hüseyin, C Onur

Dergi Adı :

 Omü Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Leaf Area Prediction Models For Highbush Blueberries Vaccinium Corymbosum L From Linear Measurement

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Odabaş Mehmet Serhat, Ferhat Odabaş

Dergi Adı :

 Advances İn Food Sciences

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Amasya Da Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Göz Verimliliklerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture And Forestry

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Mathematical Modeling Of The Indole 3 Butyric Acid Applications On Rooting Of Northern Highbush Blueberry Vaccinium Corymbosum L Softwood Cuttings

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Odabaş Mehmet Serhat

Dergi Adı :

 Acta Physiologiae Plantarum

Özgün Makale

 

2009, 1

Makale Adı :

 Yield And Berry Characteristics Of Some Northern Highbush Blueberries Grown At Different Altitudes İn Turkey

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Dergi Adı :

 Ishs Acta Horticulturae

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Non Destructive Leaf Area Prediction Model For Kiraz Chery Laurel Laurocerasus Officinalis Roem

Yazar Adı :

 Odabaş Mehmet Serhat, Çelik Hüseyin, İslam Ali

Dergi Adı :

 The European J. Of Plant Sci. And Biotechnology

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 The Performance Of Some Northern Highbush Blueberry Vaccinium Corymbosum L Varieties İn North Eastern Part Of Anatolia

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Dergi Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Mulberry And Blueberry Cultivation İn Turkey

Yazar Adı :

 Ercişli Sezai, Çelik Hüseyin

Dergi Adı :

 Pomologia Croatica

Özgün Makale

 

2008, 8

Makale Adı :

 Determination Of Fox Grape Genotypes Vitis Labrusca L Grown İn Northeastern Anatolia

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Cangi Rüstem, Köse Bülent

Dergi Adı :

 Horticultural Science

Özgün Makale

 

2008, 1

Makale Adı :

 Phytochemical Accumulation And Antioxidant Capacity At Four Maturity Stages Of Cranberry Fruit

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Özgen Mustafa, Serçe Sedat, Kaya Cemal

Dergi Adı :

 Scientia Horticulturae

Özgün Makale

 

2008, 1

Makale Adı :

 Bölgesindeki Asitli Ve Sulak Alanlar İçin Yeni Bir Meyve Türü Turnayemişi

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Özgen Mustafa

Dergi Adı :

 Hasad, Aylık Tarım Dergisi, Bitkisel Üretim

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Maviyemiş Vaccinium Corymbosum L

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Dergi Adı :

 Bağbahçe Dergisi

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Studies On Chestnut Grafting With Hand And Hand Manual Grafting Units

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Serdar Ümit, Beyhan Neriman

Dergi Adı :

 Acta Horticulturae

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Türkiye Nin Yeni Meyvesi Olan Maviyemiş Karadeniz Bölgesi Nde Hızla Yayılıyor

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Dergi Adı :

 Hasad, Aylık Tarım Dergisi, Bitkisel Üretim

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 The Effect Of Ga3 And Ccc On Ovule And Seed Development In Kabuğuyufka Vitis Vinifera L

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Dergi Adı :

 International J. Of Agricultural Research

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Yabanmersini Likapa

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Dergi Adı :

 Www.uzumsu.com/dosyalar/likapa-Sistmtk-Botany-Kült.pdf

Özgün Makale

 

2006, 4

Makale Adı :

 Enhancing Germination Of Kiwifruit Seeds With Temperature Medium And Gibberellic Acid

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Zenginbal Hamdi, Özcan Muharrem

Dergi Adı :

 Horticultural Science, Prague

Özgün Makale

 

2006, 1

Makale Adı :

 Effect Of Budding Performed By Hand And With Manual Grafting Unit On Kiwifruit Propagation İn The Field

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Zenginbal Hamdi, Özcan Muharrem

Dergi Adı :

 Horticultural Science, Prague

Özgün Makale

 

2006, 1

Makale Adı :

 Determination Of Ampelographic Characters Of Some Foxy Grape Vitis Labrusca L Types Grown İn Northern Turkey İn Trabzon Province

Yazar Adı :

 Cangi Rüstem, Çelik Hüseyin, Odabaş Ferhat, İslam Ali

Dergi Adı :

 Asian J. Of Plant Sciences

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Determination Of Ampelographic Characters Of Some Natural Foxy Grape Vitis Labrusca L Types Grown İn Northern Turkey Ordu And Giresun Province

Yazar Adı :

 Cangi Rüstem, Çelik Hüseyin, Köse Bülent

Dergi Adı :

 International Journal Of Of Botany

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Karadeniz Bölgesindeki Asitli Topraklar İçin Mükemmel Bir Meyve Likapa Yaban Mersini

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Dergi Adı :

 Çiftçi Dünyası, Of Ziraat Odası Yayın Organı

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 The Effect Of Tying And Wrapping Materials And Their Color On Budding Success İn Kiwifruit

Yazar Adı :

 Zenginbal Hamdi, Çelik Hüseyin, Özcan Muharrem

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture And Forestry

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Hayward Kivi Çeşidinde Farklı Kalem Aşılarının Aşı Başarısı Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 Zenginbal Hamdi, Özcan Muharrem, Çelik Hüseyin

Dergi Adı :

 Bahçe Dergisi

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 Farklı Anaçlar Üzerine Aşılanan İzabella Vitis Labrusca L Üzüm Tipinde Aşı Başarısının Saptanması

Yazar Adı :

 Yılmaz Fatma, Çelik Hüseyin

Dergi Adı :

 Bahçe Dergisi

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 Likapa Çay Ve Fındığa Rakip

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Dergi Adı :

 Ekav, Ege Karadenizliler Kültür Vakfı Yayın Organı

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 Türkiye İçin Yeni Ve Harika Bir Meyve Maviyemiş Likapa Yabanmersini Üzümsü Meyvelerin Kralıdır

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Dergi Adı :

 Hasad Aylık Gıda Tarım Ve Hayvancılık Dergisi

Özgün Makale

 

2004, 9

Makale Adı :

 Karadeniz İçin Yeni Bir Meyve Likapa Yaban Mersini

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Dergi Adı :

 Ekoloji Doğa, Çevre Ve Kültür Dergisi, Ekoloji Magazin

Özgün Makale

 

2004, 5

Makale Adı :

 Trabzon İli Hayrat İlçesinde Alternatif Ürünler Projesi

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Dergi Adı :

 Nuhoğlu Vakfı Yay.: Nisan-2004

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 Validation Of Leaf Area Estimation Models Uzcelık I Evaluated For Some Horticultural Plants

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Uzun Sezgin

Dergi Adı :

 Pakistan Journal Of Botany

Özgün Makale

 

2002, 1

Makale Adı :

 Üzüm Kansere Savaş Açtı

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Dergi Adı :

 Ziraat Mühendisliği

Özgün Makale

 

2001, 7

Makale Adı :

 Effect Of Bottom Heating Germination Medium And Gibberellic Acid Treatments On The Germination Of Isabella Vitis Labrusca L Grape Seeds

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Dergi Adı :

 Pakistan Journal Of Biological Sciences

Özgün Makale

 

2001

Makale Adı :

 Amasya Da Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Fenolojik Safhaları İle Büyüme Ve Gelişme Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar

Yazar Adı :

 Canan Karanis, Çelik Hüseyin

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2000

Makale Adı :

 The Effects Of Different Grafting Methods Applied By Manual Grafting Units On Grafting Success İn Grapevines

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture And Forestry

Özgün Makale

 


2000

Makale Adı :

 Fidanlık Koşullarında Aşılı Asma Fidanı Üretiminde Aşı Tipi Ve Aşılama Zamanlarının Fidan Kalitesi Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Ferhat Odabaş

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture And Forestry

Özgün Makale

 

1999, 1

Makale Adı :

 Leaf Area Prediction Models Uzçelik 1 For Different Horticultural Plants

Yazar Adı :

 Uzun Sezgin, Çelik Hüseyin

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture And Forestry

Özgün Makale

 

1999

Makale Adı :

 Fidanlık Şartlarında Aşılama Yoluyla Aşılı Asma Fidanı Üretiminde Başarı Üzerine Aşı Tipi Ve Aşılama Zamanlarının Etkileri

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Ferhat Odabaş

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture And Forestry

Özgün Makale

 

1998, 1

Makale Adı :

 Bağcılıkta Makine İle Aşılama

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Dergi Adı :

 Hasad Aylık Gıda Tarım Ve Hayvancılık

Özgün Makale

 

1997, 5

Makale Adı :

 Farklı Örtü Materyallerinin Aşılı Çeliklerden Asma Fidanı Elde Etmede Başarı Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Odabaş Ferhat

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniv. Ziraat Fak. Dergisi

Özgün Makale

 

1996, 5

Makale Adı :

 Bağcılıkta Anaç Kullanımı Ve Yetiştiricilikteki Önemi

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Dergi Adı :

 Anadolu J. Of Aarı, 6(2): 127-148

Özgün Makale

 

1996

Makale Adı :

 Doğrudan Fidanlığa Dikilen Aşılı Asma Çeliklerinden Fidan Üretiminde Başarı Üzerine Siyah Plastik Tünel Ve Örtü Materyallerinin Etkileri

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Ardalı T, Çetin H, Sucu R,

Dergi Adı :

 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

1996

Makale Adı :

 Farklı Azot Dozlarının Narince Vitis Vinifera L Üzüm Çeşidinin Büyüme Verim Ve Kalitesine Etkileri

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Kara Emine Erman, Odabaş Ferhat

Dergi Adı :

 Anadolu J. Of Aarı

Özgün Makale

 

1995, 1

Makale Adı :

 Bağcılıkta Aşıların Kontrollü Şartlarda Kaynaştırılması Ve Tüplü Asma Fidanı Üretimi

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1995

Makale Adı :

 Yaz Dikim Yöntemiyle Yetiştirilen Bazı Çilek Çeşitlerinin Karadeniz Bölgesine Adaptasyonlarının Araştırılması

Yazar Adı :

 Kurnaz Şükriye, Çelik Hüseyin, Demirsoy Hüsnü

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1995

Makale Adı :

 Bağ Tesisi İçin Dikilen Köklü Anaçların Aynı Yıl Aşılanmasında Başarı Üzerine Aşılama Zamanlarının Etkileri

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Zenginbal Hamdi

Dergi Adı :

 Bahçe, Yalova Bahçe Kültürleri Merkezi Araştırma Enstitüsü Dergisi,

Özgün Makale

 

1995

Makale Adı :

 Aşılı Asma Fidanı Üretiminde Kullanılan Göz Aşıları

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1995

Makale Adı :

 Farklı Azot Dozlarının Narince Üzüm Çeşidinde Beslenmeye Etkisi

Yazar Adı :

 Kara Emine Erman, Çelik Hüseyin, Odabaş Ferhat, Sürücü A Kadir

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1994

Makale Adı :

 Değişik Üzüm Çeşitlerinin Bağda Kober 5Bb Anacına Aşılanması Üzerinde Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Odabaş Ferhat

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1994

Makale Adı :

 Aşılı Köklü Asma Fidanlarının Sökümü Ve Sınıflandırılması

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1994

Makale Adı :

 Bağcılıkta Uyuşma Ve Afinite

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Dergi Adı :

 Hasad, Aylık Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Dergis

Özgün Makale

 

1994

Makale Adı :

 Elit Bitkilerin Çoğaltılması

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Dergi Adı :

 Hasad, Aylık Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Dergisi

Özgün Makale

 

1994

Makale Adı :

 Aşılı Asma Fidanı Üretiminde Masa Başı Aşılarının Kullanılması

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Odabaş Ferhat

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1994

Makale Adı :

 Kastamonu Bağcılığı Ve Burada Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Odabaş Ferhat

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,

Özgün Makale

 

1991

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Effect of leaf size and IBA on rooting and root quality of Japanese privet, rock coteneaster and ornamental pomegranate mini cuttings.

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Çelik Damla, Çakır Şeyda, Altun Bahadır

Etkinlik Adı :

 XXX. International Horticultural Congress (IHC2018), Ornamental Horticulture: Colour Your World”

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 11

Bildiri Adı :

 Yüksek boylu maviyemiş çeşitlerinden alınan yapraklı yarı odunsu çeliklerde köklenme üzerine çelik alma zamanı ve IBA uygulamalarının etkisi

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Katılımlı V. Üzümsü Meyveler Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2016, 09

Bildiri Adı :

 Güzyemişi Eleaeagnus umbellata Thunb çeliklerinde köklenme üzerine çelik alma zamanı ve IBA dozlarının etkisi

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Çelik Damla

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Katılımlı V. Üzümsü Meyveler Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2016, 09

Bildiri Adı :

 Doğu Karadeniz Bölgesinde organik olarak yetişmekte olan bazı yüksek boylu maviyemiş çeşitlerinin pomolojik ve kimyasal özellikleri

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Ateş Seda, İslam Ali

Etkinlik Adı :

 Uluslaraarası Katılımlı V. Üzümsü Meyveler Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2016, 09

Bildiri Adı :

 Amasya ili Merzifon ilçesinde yetiştirilen bazı üzüm çeşitlerinin ampelografik özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma

Yazar Adı :

 Odabaş Ferhat, Köse Bülent, Çelik Hüseyin

Etkinlik Adı :

 Türkiye V. Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu 5-9 Ekim 2002 Nevşehir

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2002, 12

Bildiri Adı :

 Blueberry Culture in Turkey, today and in the future.

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Etkinlik Adı :

 XI International Vaccinium Symposium

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2017, 11

Bildiri Adı :

 Phenological changes of shoot carbonhydrates and plant growth charactersitics in Vitis labrusca L. grape.

Yazar Adı :

 Köse Bülent, Çelik Hüseyin

Etkinlik Adı :

 The Int. Conf. Agriculture For Life, Life For Agriculture, 08-10/06/2017, Romanya, Bükreş,

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2017, 10

Bildiri Adı :

 Bazı yüksek çalı maviyemiş çeşitlerinin Rize deki performanslarının saptanması üzerine araştırmalar I

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Etkinlik Adı :

 Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 23-25 Ekim 2003, Ordu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2003, 12

Bildiri Adı :

 Genetic diversity of Rhodendron spp In Turkey

Yazar Adı :

 Kaya İsmail Tuğberk, Altun Bahadır, Yücel Tuğba, Sağlam Sevil, Gümüş Hatice, Çelik Hüseyin, Eminağaoğlu Özgür, Türet Müge

Etkinlik Adı :

 Symposium On Euroasian Biodiversity

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 05

Bildiri Adı :

 Occurrence of Vaccinium viruses in Black Sea region of Turkey

Yazar Adı :

 Çağlayan Kadriye, Çelik Hüseyin, Gazel Mona, Elçi Eminur, Gündüz Kazim, Grubar M N, Marn M V

Etkinlik Adı :

 XI INTERNATIONAL VACCINIUM SYMPOSIUM

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2016, 03

Bildiri Adı :

 Characterization of some Caucasian whortleberry (Vaccinium arctostaphylos) and bilberry (Vaccinium myrtillus) types grown in Turkey

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Çil Damla, Acar Ebru, Şenyaşa Fadime

Etkinlik Adı :

 2nd International UNIDOKAP Black Sea Symposium “on Biodiversity”. Samsun, Turkey, 28-30 Nowember 2018

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 12

Bildiri Adı :

 Yield and berry characteristics of pot grown blueberries

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Etkinlik Adı :

 2nd International UNIDOKAP Black Sea Symposium “on Biodiversity”

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 12

Bildiri Adı :

 Hand manual grafting units for grapevine propagation

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Boz Yılmaz

Etkinlik Adı :

 Centenary Jubilee of the IVE-Pleven, Celebration and Scientific Workshop,

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2003, 05

Bildiri Adı :

 Türkiye orman güllerinin morfolojik özellikleri Rhododendron spp ve doğal yayılış alanları

Yazar Adı :

 Altun Bahadır, Çelik Hüseyin, Sağlam Sevil, Eminağaoğlu Özgür, Türet Müge, Yücel Tuğba, Kaya İsmail Tuğberk

Etkinlik Adı :

 VI. Süs Bitkileri Kongresi. 19-22 Nisan 2016, Antalya.

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 04

Bildiri Adı :

 Comparison of Antioxidant Capacity and Phenolic Compound Contents in Different Tissues of 16 Red Grape Cultivars Grown in Kalecik Which Is One of the Important Vineyards in Turkey

Yazar Adı :

 Söylemezoğlu Gökhan, Yüksel Damla, Demirer Burak, Çelik Hüseyin

Etkinlik Adı :

 XXX. International Horticultural Congress (IHC2018), “International Symposium Viticulture: Primary Production and Processing” (S13

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2020, 06

Bildiri Adı :

 Phenolic Compound Amounts in the Skin and Seeds of Some Varieties and Types of Vitis Labrusca L. Cultivated in Turkey.

Yazar Adı :

 Söylemezoğlu Gökhan, Yüksel Demirer, Tahmaz Hande, Göktürk Baydar Nilgün, Çelik Hüseyin, Demirer Burak

Etkinlik Adı :

 XXX. International Horticultural Congress (IHC2018), “International Symposium Viticulture: Primary Production and Processing” (S13)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2020, 08

Bildiri Adı :

 Vine Description, Berry Chemical Characteristics and Phenolic Compounds of First Registered Foxy Grape Cultivars in Turkey

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Köse Bülent, Ateş Seda

Etkinlik Adı :

 XXX. International Horticultural Congress (IHC2018), “International Symposium Viticulture: Primary Production and Processing” (S13),

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2020, 08

Bildiri Adı :

 Effect of leaf size and IBA on rooting and root quality of Japanese privet, rock coteneaster and ornamental pomegranate mini cuttings

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Çelik Damla, Çakır Şeyda, Altun Bahadır

Etkinlik Adı :

 XXX. International Horticultural Congress (IHC2018), Ornamental Horticulture: Colour Your World” (S15), August 12-16, 2018, Istanbul, Turkey

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 08

Bildiri Adı :

 Artvin ili bahçe bitkileri üretim potansiyeli

Yazar Adı :

 Karabulut Besim, Çelik Hüseyin

Etkinlik Adı :

 VII. Ulusal bahçe Bitkileri Kongresi.

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2015, 08

Bildiri Adı :

 Üzüm resveratrol ve insan sağlığı

Yazar Adı :

 Ateş Seda, Çelik Hüseyin

Etkinlik Adı :

 VII. Ulusal bahçe Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2015, 08

Bildiri Adı :

 Topraktan hümik madde uygulamasının asmanın salkım ve sürgün gelişimi üzerine etkileri

Yazar Adı :

 Köse Bülent, Çelik Hüseyin, Ateş Seda

Etkinlik Adı :

 VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2015, 08

Bildiri Adı :

 Karayemiş tepe çeliklerinin köklenmesi üzerine kesim şekli ve dışsal oksin uygulamasının etkileri

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, İslam Ali, Kalkışım Özgün, Ateş Seda

Etkinlik Adı :

 VII. Ulusal bahçe Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2015, 08

Bildiri Adı :

 Güzyemişi Elaeagnus umbellata Thunb tohumlarının çimlenmesi üzerine soğukta bekletme ve sıcak su uygulamalarının etkisi

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Ateş Seda, Karabulut Besim

Etkinlik Adı :

 VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2015, 08

Bildiri Adı :

 Karadeniz Bölgesi için yeni bir meyve türü maviyemiş

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Etkinlik Adı :

 II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2006, 08

Bildiri Adı :

 Effect of cutting time and IBA on rooting of Rhododendron summer cuttings collected from Turkish flora

Yazar Adı :

 Altun Bahadır, Çelik Hüseyin, Gümüş Hatice, Sağlam Sevil, Eminağaoğlu Özgür, Türet Müge

Etkinlik Adı :

 3rd International Agricultural Congress

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 08

Bildiri Adı :

 Modelling the germination percentage and time elapsing from seed sowing to emergence in Isabella Vitis labrusca L seeds by using temperature medium and gibberellic acid treatments

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Etkinlik Adı :

 Centenary Jubilee of the IVE-Pleven, Celebration and Scientific Workshop

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2003, 07

Bildiri Adı :

 Comparison of antioxidant capacity and phenolic compound contents in different tissues of sixteen red grape cultivars grown at Kalecik Viticultural Research and Experiment Station in Ankara, Turkey

Yazar Adı :

 Yüksel Küskü Damla, Tahmaz Hande, Söylemezoğlu Gökhan, Demirer B, Göktürk Baydar Nilgün, Çelik Hüseyin

Etkinlik Adı :

 XXX. International Horticultural Congress (IHC2018), “International Symposium Viticulture: Primary Production and Processing” (S13).

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2020, 04

Bildiri Adı :

 The Effects of Different Treatments on Seed Germination of Cypress Tree

Yazar Adı :

 Tütüncü Mehmet, Çelik Damla, Çelik Hüseyin

Etkinlik Adı :

 IV. INTERNATIONAL AGRICULTURE CONGRESS

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 04

Bildiri Adı :

 The productivity of some southern highbush and rabbiteye blueberry cultivars under Turkey conditions

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Etkinlik Adı :

 XXX. International Horticultural Congress (IHC2018), “III International Berry Symposium (S12)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 12

Bildiri Adı :

 Evaluation of Vaccinium arctostaphylos selections from the Artvin and Trabzon provinces of Turkey

Yazar Adı :

 İslam Ali, Çelik Hüseyin, Serdar Ümit

Etkinlik Adı :

 IX International Vaccinium Symposium

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2009, 11

Bildiri Adı :

 Ülkemiz maviyemiş plantasyonlarında bazı virüslerin tespit edilmesi ve moleküler karakterizasyonu

Yazar Adı :

 Çağlayan Kadriye, Gündüz Kazim, Elçi Eminur, Çelik Hüseyin

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi.

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2016, 08

Bildiri Adı :

 Vine description, berry chemical characteristics and phenolic compounds of newly registered foxy grape (Vitis labrusca L.) cultivars in Turkey.

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Köse Bülent, Ateş Seda

Etkinlik Adı :

 XXX. International Horticultural Congress (IHC2018), “International Symposium Viticulture: Primary Production and Processing” (S13).

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2020, 04

Bildiri Adı :

 Blueberry culture in Turkey today and in the future

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Etkinlik Adı :

 XI INTERNATIONAL VACCINIUM SYMPOSIUM

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 04

Bildiri Adı :

 Karadeniz Bölgesi’nde Yetişen Asma Genotipleri (Vitis labrusca L.) Ampelografik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Köse Bülent

Etkinlik Adı :

 Türkiye 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 08

Bildiri Adı :

 Karadeniz Bölgesinden Selekte Edilerek Tescillenen Yeni Kokulu Üzüm (Vitis labrusca L.) Çeşitleri

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Köse Bülent, Ateş Seda

Etkinlik Adı :

 Türkiye 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 08

Bildiri Adı :

 Wild Vaccinium in Turkey

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Serçe Sedat

Etkinlik Adı :

 American Society of Horticultural Science, 2015 Annual Conference

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 06

Bildiri Adı :

 Determination of propagation performance from seeds in Rhodendron species

Yazar Adı :

 Altun Bahadır, Çelik Hüseyin

Etkinlik Adı :

 International Scientific Agriculture Symposium Agrosym 2016

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 10

Bildiri Adı :

 THE LEAF AREA ESTIMATION MODELS DEVELOPED BY ONDKOKUZ MAYIS UNIVERSITY, DEPARTMENT OF HORTICULTURE

Yazar Adı :

 Demirsoy Leyla, Öztürk Ahmet, Çelik Hüseyin, Serdar Ümit, Demirsoy Hüsnü

Etkinlik Adı :

 International Conference on Computational and StatisticalMethods in Applied Sciences

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 Some pomological, Physical and Chemical properties of Autumn Olive berry (Elaeagnus umbellata Thunb.).

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Çelik Hüseyin, Tekgüler Belkis, Çelik Damla

Etkinlik Adı :

 I.st International Agrultural Science Congress, 09-12 May, 2018, Van, Turkey. (Poster Presentation and Abstract).

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 05

Bildiri Adı :

 The effects of humic substance application on cluster and shoot characteristics of “Trakya Ilkeren” grape variety

Yazar Adı :

 Köse Bülent, Çelik Hüseyin

Etkinlik Adı :

 AGROSYM 2018, IX. Int. Agr. Symp Jahorina, 4-7 October 2018, Bosnia and Herzegovina. Oral Presentation.

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 10

Bildiri Adı :

 Determination of the effects of less and excessive leaf removel on cluster characteristics in “Trakya İlkeren” grape variety.

Yazar Adı :

 Köse Bülent, Çelik Hüseyin, Çelik Damla

Etkinlik Adı :

 AGROSYM 2018, IX. Int. Agr. Symp Jahorina, 4-7 October 2018, Bosnia and Herzegovina. Poster Presentation.

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 10

Bildiri Adı :

 Turnayemişinin özellikleri, yetiştiriciliği, iklim ve toprak istekleri ile sağlık açısından yararları.

Yazar Adı :

 Şenyaşa Fadime, Çelik Hüseyin

Etkinlik Adı :

 VI. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe2019, 09

Bildiri Adı :

 Maviyemişin çoğaltılması, Türkiye ve dünyada yapılan çalışmalar.

Yazar Adı :

 Karabulut Besim, Çelik Hüseyin

Etkinlik Adı :

 VI. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe2019, 09

Bildiri Adı :

 Saksıda yetişen yüksek boylu maviyemişlerin fenolojik safhaları ile bazı kalite özellikleri

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Etkinlik Adı :

 VI. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe2019, 09

Bildiri Adı :

 Türkiye’de kültüre alınan Vaccinium türlerindeki virüslerin bulunma ve yaygınlık oranlarının DAS-ELISA ve RT-PCR analizleri ile tespit edilmesi

Yazar Adı :

 Çağlayan Kadriye, Gazel Mona, Gündüz Kazim, Çelik Hüseyin

Etkinlik Adı :

 VI. Ulusal Üzümsü Meyveler Semp. 5-7 Eylül, 2019, Samsun. Sözlü Sunum. Bildiri Özetleri Kitabı :13p.

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe2019, 09

Bildiri Adı :

 Vaccinium türleri ve yüksek boylu maviyemiş çeşitlerinde çekirdek sayısı ile meyve özellikleri arasındaki ilişkiler

Yazar Adı :

 Karabulut Besim, Çelik Hüseyin

Etkinlik Adı :

 VI. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe2019, 09

Bildiri Adı :

 Güneyli yüksek boylu ve tavşangözü maviyemiş çeşitlerinin Samsun şartlarındaki performansı.

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Etkinlik Adı :

 VI. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe2019, 09

Bildiri Adı :

 Use of Different Methods to Determine Disease Resistance of Some Vitis spp.

Yazar Adı :

 Atak Arif, Polat Zühtü, Akkurt Murat, Göksel Zekiye, Çelik Hüseyin, Söylemezoğlu Gökhan, Kahraman Kemal Abdurrahim, Boz Yılmaz, Yıldırım Zeynep, Gülbasar Kandilli Gülhan, Doyğacı Yeşim

Etkinlik Adı :

 VIII Scientific Agriculture Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 10

Bildiri Adı :

 Maviyemişin Türkiye’deki serüveni (Çağrılı Bildiri).

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Etkinlik Adı :

 VI. Ulusal Üzümsü Meyveler Semp.

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2019, 09

Bildiri Adı :

 Large Scale survey on virüs diseases of Rubus and Vaccinium species in Turkey

Yazar Adı :

 Çağlayan Kadriye, Gazel Mona, Elçi Eminur, Çelik Hüseyin, Gündüz Kazim

Etkinlik Adı :

 23th International Conference on Virüs and Other Graft Transmissible Diseases of Fruit Crops, ICVF,

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 06

Bildiri Adı :

 Yüksek boylu maviyemiş Vaccinium corymbosum L çeşitlerinden alınan yapraklı yumuşak odun mikro çeliklerde köklenme üzerine ortamların etkisi

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Etkinlik Adı :

 VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi.

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 The presence of blueberry mosaic associated virus in Vaccinium spp in Turkey

Yazar Adı :

 Gazel Mona, Elçi Eminur, Çelik Hüseyin, Gündüz Kazim, Çağlayan Kadriye

Etkinlik Adı :

 23 rd International Conf on Virus and Other Graft Transmittable Diseases of Fruit Crops ICF 2015

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Amasya da yetiştirilen bazı üzüm çeşitlerinin ampelografik özelliklerinin saptanması üzerine bir araştırma

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Canan Karanis

Etkinlik Adı :

 4. Bağcılık Sempozyumu, 357-361, YALOVA

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Farklı anaçlar üzerine aşılanan bazı üzüm çeşitlerinde aşı tipi ve aşılama zamanlarının fidanların büyüme ve gelişmesi üzerine etkileri

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Ferhat Odabaş

Etkinlik Adı :

 Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Bağcılığın geliştirilmesi yöntemleri ve üretim hedefleri

Yazar Adı :

 Çelik Hasan, Kunter Birhan, Söylemezoğlu Gökhan, Ergül Ali, Çelik Hüseyin, Karataş Hüseyin, Özdemir Gültekin, Arif Atak

Etkinlik Adı :

 TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 7. Teknik Kongresi, 11-15 Ocak 2010

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Pomological and chemical properties of some caucasian whortleberry Vaccinium arctostaphylos L grown in Güneysu Rize Turkey

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Koca İlkay

Etkinlik Adı :

 International Caucasian Forestry Symposium

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizceBildiri Adı :

 Karadeniz Bölgesi sahil kesiminde salamuralık yaprak elde etmek amacıyla asma yetiştiriciliği

Yazar Adı :

 Ferhat Odabaş, Hüseyin Çelik, Pelin Yılma

Etkinlik Adı :

 Karadeniz Tarımının Geliştirilmesinde Yeni Teknikler Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Türkiye deki yabanmersini terim karmaşasının çözümü kültürü yapılan ve yapılmayan Vaccinium türleri

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Etkinlik Adı :

 IV. Ulusal Üzümsü Meyveler Semp. 3-5 Ekim, Akdeniz Üniv., Antalya.

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Samsun da azalan tütün alanlarına yeni yaklaşımlar

Yazar Adı :

 Köse Bülent, Çelik Hüseyin

Etkinlik Adı :

 Samsun Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

TürkçeBildiri Adı :

 Bazı Vaccinium türleri tohumlarında çıkış üzerine soğukta katlama ve dışsal giberellin uygulamalarının etkisi I

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Etkinlik Adı :

 Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Karadeniz Bölgesi tarımına destek yeni ve organik ürünler Nuhoğlu Vakfı Hayrat Örnek Meyve Bahçesi bölge için önemi ve elde edilen bazı sonuçlar

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, İslam Ali, Nuhoğlu Filiz

Etkinlik Adı :

 Türkiye IV. Organik Tarım Semp

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Samsun da yetişmekte olan İzabella Vitis labrusca L üzüm tiplerinim ampelografik özelliklerinin belirlenmesi

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Odabaş Ferhat, Köse Bülent, Cangi Rüstem

Etkinlik Adı :

 7. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu,

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Bazı böğürtlen çeşitlerinin Hayrat Trabzon ekolojik koşullarına adaptasyonu

Yazar Adı :

 İslam Ali, Çelik Hüseyin

Etkinlik Adı :

 III. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Turnayemişi Vaccinium macrocarpon Ait Yetiştiriciliği ve Ülkemiz İçin Potansiyeli

Yazar Adı :

 Özgen Mustafa, Çelik Hüseyin

Etkinlik Adı :

 V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Bazı ahududu ve böğürtlen çeşitlerinin Hayrat ekolojisinde gelişme performanslarının araştırılması 2007 I verim dönemi

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Etkinlik Adı :

 V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Artvin İli Camili Yöresinde Yetişen Bazı Maviyemiş Vaccinium spp Genotiplerinin Pomolojik Özellikleri

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Serdar Ümit, Duman Emine, Odabaş Ferhat

Etkinlik Adı :

 V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Yüzyılın Meyvesi Maviyemiş Yaban Mersini Likapa Vaccinium corymbosum L

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Odabaş Ferhat

Etkinlik Adı :

 V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Rize nin yeni meyvesi olan yüksek boylu ikapa yaban mersini yetiştiriciliği Dünya ve Türkiye deki durumu ve geleceği

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Etkinlik Adı :

 I. Rize Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Rize de yetişebilecek bazı Amerikan üzüm çeşitlerinin fidan kaliteleri üzerine araştırmalar

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Köse Bülent

Etkinlik Adı :

 I. Rize Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Trabzon ili Of ilçesi ve çevresinde yetişen yaban mersinlerinin morfolojik ve pomolojik özellikleri

Yazar Adı :

 İslam Ali, Çelik Hüseyin

Etkinlik Adı :

 II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Amasya da yetiştirilen bazı üzüm çeşitlerinin tane içeriklerindeki değişimin incelenmesi ve optimum hasat zamanlarının tespiti üzerine araştırmalar

Yazar Adı :

 Karanis Canan, Çelik Hüseyin

Etkinlik Adı :

 Türkiye V. Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Yongalı göz aşısında anaçta tepe kesme süresinin aşıda başarı üzerine etkisi

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Odabaş Ferhat, Köse Bülent

Etkinlik Adı :

 Karadeniz Bölgesi Tarım Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Amerikan asma anaçlarında dikim şeklinin fidan verim ve kalitesi üzerine etkileri

Yazar Adı :

 Hüseyin Çelik, Ferhat Odabaş

Etkinlik Adı :

 Karadeniz Bölgesi Tarım Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Blueberry species introduction selection and cultivation practices in Northeastern part of Anatolia

Yazar Adı :

 Hüseyin Çelik, Ali İslam

Etkinlik Adı :

 X International Symposium on Vaccinium and Other Super Fruits. 16-22.06.2012, MECC-Maastricht, HOLLAND

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizceBildiri Adı :

 Odun dışı orman ürünü olarak Vacciniumların önemi ve Türkiye deki yabanmersini terim karmaşası

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Etkinlik Adı :

 III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

TürkçeBildiri Adı :

 Trabzon İli Hayrat İlçesinde organik olarak yetişmekte olan bazı yüksekboylu maviyemiş çeşitlerinin fitokimyasal içerikleri ile antioksidan kapasiteleri

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Özgen Mustafa, Saraçoğlu Onur

Etkinlik Adı :

 Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu, Bildiriler Kitabı-1 : 109-116, 25-27 Eylül, 2013 Samsun.

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Trabzon İli Hayrat İlçesinde organik olarak yetişmekte olan bazı kuzey orijinli yüksek boylu maviyemiş çeşitlerinin büyüme ve verim özellikler

Yazar Adı :

 Ateş Seda, Çelik Hüseyin

Etkinlik Adı :

 Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu, Bildiriler Kitabı -1 : 33-39, 25-27 Eylül, 2013 Samsun

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Güzyemişi Eleagnus Umbellata Thunb nin Bazı Pomolojik Özellikleri ile Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Dışsal Giberellin Uygulaması ve Soğukta Katlamanın Etkileri

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Karabulut Besim, Çelik Damla

Etkinlik Adı :

 IV. Ulusal Üzümsü Meyveler Semp. 3-5 Ekim, Akdeniz Üniv., Antalya.

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Yüksek Boylu Maviyemiş Çeşitlerinde Köklenme Üzerine Çelik Tipi Çelik Alma Zamanı ve Köklenme Ortamının Etkisi

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Etkinlik Adı :

 IV. Ulusal Üzümsü Meyveler Semp. 3-5 Ekim, Akdeniz Üniv., Antalya.

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Samsun için yeni ve popüler üzümsü meyveler Maviyemiş ve Turnayemişi

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Etkinlik Adı :

 Samsun Sempozyumu, 13-16 Ekim 2011

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Bazı maviyemiş çeşitlerinin Doğu Karadeniz Bölgesinde organik olarak yetiştirilmesi I

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Etkinlik Adı :

 Türkiye IV. Organik Tarım Semp. 28 Haziran-1 Temmuz 2010, Erzurum. Bildiriler Kitabı : 363-367.

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Maviyemiş Vaccinium corymbosum L yumuşak odun çeliklerinde yaprak miktarı ve bazaldaki kesim yerinin köklenme üzerine etkileri

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Ateş Seda

Etkinlik Adı :

 III. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 10-12 Haziran 2009, Kahramanmaraş

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kültürü yapılan Vaccinium türleri ve sağlık açısından yararları

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Ateş Seda

Etkinlik Adı :

 III. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 10-12 Haziran 2009, Kahramanmaraş

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Karadeniz Bölgesinde Yetişen Bazı Üzümsü Meyvelerin Özellikleri

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Karadeniz B, Çelik Hüseyin, Demirsoy Leyla

Etkinlik Adı :

 Türkiye 10. Gıda Kongresi, 21-23 Mayıs, Erzurum

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Northland Kuzey Orijinli Yüksek Çalı Maviyemiş Vaccinium corymbosum L Yeşil Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine Farklı Ortamların Etkisi

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Etkinlik Adı :

 V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 4-7 Eylül, Erzurum,

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Aybastı Kabataş için yeni ve kârlı bir meyve maviyemiş

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Etkinlik Adı :

 8. Aybastı-Kabataş Kurultayı. Dün, Bugün ve Yarın Sürecinde Yörenin Ekolojik ve Endüstriyel Kalkınma Potansiyeli ve Stratejileri.

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kuzey orijinli yüksek çalı maviyemiş yumuşak odun çeliklerinde köklenme üzerine alttan ısıtma sıcaklığının etkisi

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Etkinlik Adı :

 II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 14-16 Eylül

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Sinop ili ve bazı ilçelerinde yetişmekte olan İzabella Vitis labrusca L üzüm tiplerinin ampelografik özelliklerinin belirlenmesi

Yazar Adı :

 Melek Nuray, Çelik Hüseyin

Etkinlik Adı :

 Türkiye VI. Bağcılık Sempozyumu, Bildiriler, Cilt: 2, 510-519, 19-23 Eylül, Tekirdağ.

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Amasya ili bağcılığının geliştirilmesi için yapılan bazı çalışmala

Yazar Adı :

 Odabaş Ferhat, Çelik Hüseyin, Uzun Aysun

Etkinlik Adı :

 Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 The effects of gibberellin and dry cold stratification on germination of Caucasian whortleberry Vaccinium arctostaphylos L and bilberry Vaccinium myrtillus L seeds collected from Artvin forest and plateaus

Yazar Adı :

 Karabulut Besim, Çelik Hüseyin

Etkinlik Adı :

 International Caucasian Forestry Symposium

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizceBildiri Adı :

 Bazı böğürtlen çeşitlerinin Hayrat ekolojik koşullarına adaptasyonu

Yazar Adı :

 İslam Ali, Çelik Hüseyin, Aydın Erol, Yıldız A

Etkinlik Adı :

 International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems.

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Selection of native cherry laurels Prunus laurocerasus L in the Black Sea Region

Yazar Adı :

 İslam Ali, Çelik Hüseyin, Kalkışım Özgün

Etkinlik Adı :

 nternational Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Farklı Vitis Türlerine Mensup Üzüm Çeşit ve Genotiplerinde Hastalıklara Dayanıklılığın Farklı Yöntemlerle Belirlenmesi.

Yazar Adı :

 Atak Arif Mert, Polat Zühtü, Akkurt Murat, Göksel Zekiye , Çelik Hüseyin, Söylemezoğlu Gökhan, Kahraman Kemal Abdurrahim , Boz Yılmaz, Özer Nuray, Yıldırım Zeynep, Akgül Davut Soner, Gülbasar Kandilli Gülhan , Doyğacı Yeşim

Etkinlik Adı :

 Türkiye 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, 11-14 Eylül 2017, Ankara.

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Bolu için yeni ve alternatif meyveler, maviyemiş ve güzyemişi

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Etkinlik Adı :

 Yerel Kalkınma Sempozyumu, YEKAS’xx18

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Samsun Şartlarında Adaptasyonu ve Modern Bağ Tesisi

Proje Konusu :

 Sofralık üzüm çeşitlerinden oluşan bağ tesisi

24.08.2015

 

24.08.2017

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 08

Proje Adı :

 Karadeniz Bölgesi İçin Üstün Kokulu Üzüm Genotipleri Özelliklerinin Belirlenmesi ve Çeşit Tescili

Proje Konusu :

 Bu araştırma Karadeniz Bölgesi ndeki nemli iklime sahip sahil kesiminde yer alan illeri kapsayan ve TÜBİTAK tarafından desteklenmiş olan seleksiyon projesi kapsamında selekte edilen ve üstün özellikleri ise öne çıkan 5 adet kokulu üzüm Vitis labrusca L genotipinin Samsun koşullarındaki fenolojik pomolojik ve ampelografik özellikleri saptanarak isimlerinin verilmesi sonrasında tescil edilmeleri amacıyla 2014 2016 yılları arasında yürütülmüştür Projenin seleksiyon aşaması ise Ondokuzmayıs Üniversitesi tarafından desteklenmiştir Araştırmada selekte edilen ve üstün özellik gösteren 5 adet kokulu üzüm tipi üzerine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü nün TTSM Farkındalık Yeknesaklık ve Durulmuşluk FYD testlerinin ardından Rizessi Rizpem Çeliksu Rizellim ve Ülkemiz isimleri verilerek tescil edilmeleri sağlanmıştır Bu çalışma ile Türkiye de ilk kez kokulu olan ve Karadeniz Bölgesinde yetişebilen üzüm çeşitleri Milli Çe

19.09.2013

 

19.09.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 09

Proje Adı :

 Türkiye Orman Güllerinde Rhododendron spp genotipleri belirleme morfolojik ve moleküler tanımlama çoğaltma ve ex sitü muhafaza çalışmaları

Proje Konusu :

 Türkiye de yetişmekte olan ormangüllerinde yapılan seleksiyon çalışması ile genotipler belirlenmiş bunların bitkisel özellikleri ile moleküler tanımlamaları yapılarak çoğaltılmaları sağlanmıştır

15.04.2013

 

18.07.2016

 

Danışman

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2016, 07

Proje Adı :

 Trabzon ili Hayrat İlçesinde yetiştirilen böğürtlen çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi üzerine araştırmalar

Proje Konusu :

 Yurt dışından ve Türkiye den temin edilen bazı böğürtlen çeşitleri Trabzon ili Hayrat İlçesinde organik olarak yetiştirilmiş ve pomolojik morfolojik fenolojik özellikleri ortaya konulmuştur

13.01.2014

 

29.12.2015

 

Araştırmacı

 

Özel Kuruluşlar

 

ULUSAL

2015, 12

Proje Adı :

 Bazı Ahudu Çeşitlerinin Trabzon ili Hayrat Ekolojisine adaptasyonu

Proje Konusu :

 Yurt dışından ithal yoluyla getirtilen ahududu çeşitlerinin Trabzon ili Hayrat Koşullarındaki performansları organik olarak ortaya konulmuştur

12.01.2014

 

29.12.2015

 

Araştırmacı

 

Özel Kuruluşlar

 

ULUSAL

2015, 12

Proje Adı :

 Organik olarak yetiştirilen bazı Ribes türlerinin pomolojik özellikleri ile fitokimyasal özelliklerinin belirlenmesi üzerine araştırmalar

Proje Konusu :

 Frenk ve Bekrtaşi üzümleri organik yetiştiricilik Trabzon pomoloji ve fitokimyasallar

16.05.2004

 

29.12.2015

 

Araştırmacı

 

Özel Kuruluşlar

 

ULUSAL

2015, 12

Proje Adı :

 Organik olarak yetiştirilen Maviyemiş türlerinin pomolojik ve biyolojik özellikleri ile fitokimyasal içeriklerinin belirlenmesi üzerine araştırmalar

Proje Konusu :

 Maviyemiş adaptasyon pomoloji kimyasal içerikler

14.01.2004

 

29.12.2015

 

Yürütücü

 

Özel Kuruluşlar

 

ULUSAL

2015, 12

Proje Adı :

 Kuzeyli yüksek boylu maviyemiş çeşitlerinin Türkiye ye introdüksiyonu ve Karadeniz Bölgesindeki performanslarının saptanması 01 01 2015 01 01 2018 PYO ZRT 1905 14 008 nolu ÖMÜ BAP Projesi Yürütücü 20 000 00

Proje Konusu :

 Maviyemiş

14.01.2014

 

Yürütücü

 

Diğer (Ulusal)

 

ULUSAL

2014, 01

Proje Adı :

 Karadeniz Bölgesinden selekte edilmiş olan kokulu üzüm Vitis labrusca L tiplerinin pomolojik ve antioksidan özellikleri

Proje Konusu :

 Kokulu üzüm Vitis labrusca pomoloji antioksidan

14.01.2014

 

02.05.2017

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 05

Proje Adı :

 Güneyli yüksekboylu ve tavşangözü maviyemiş çeşitlerinin Türkiye ye introdüksiyonu ve Karadeniz Bölgesindeki performanslarının saptanması

Proje Konusu :

 Yeni Maviyemiş tür ve çeşitlerinin Türkiye yre inrodüksiyonu ve performanslarının belirlenmesi

19.06.2012

 

22.04.2017

 

Yürütücü

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2017, 04

Proje Adı :

 Külleme ve mildiyö hastalıklarına dayanıklı üzüm çeşit ve tiplerinin toplanması dayanıklılığın farklı yöntemlerle belirlenmesi ve dayanıklılık ıslahı çalışmalarında ebeveyn olarak kullanılabilecek genotiplerin belirlenmesi

Proje Konusu :

 Külleme ve mildiyöya dayanıklı asma ıslahı gen havuzu oluşturma ve tanımlama

14.04.2014

 

09.02.2018

 

Araştırmacı

 

Uluslararası İkili İşbirliği Programları

 

ULUSLARARASI

2018, 02

Proje Adı :

 Türkiye ve Slovenya da kültür ve yabani Rubus ve Vaccinium türlerinde virüslerin saptanması ve izolat değişikliklerinin incelenmesi

Proje Konusu :

 Kültür ve yabani Rubus ve Vaccinium türlerinde virüslerin saptanması ve izolat değişikliklerinin incelenmesi

01.04.2014

 

01.05.2017

 

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2017, 05

Proje Adı :

 Yeni Geliştirilen Meyve ve Üzüm Çeşitlerinin High Throughput Tekniklerle DNA Kimliklerinin Oluşturulması

Proje Konusu :

 Yeni Geliştirilen Meyve ve Üzüm Çeşitlerinin High Throughput Tekniklerle DNA Kimliklerinin Oluşturulması Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü TAGEM PROJESİ Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü YALOVA Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Proje Yürütücüsü A01 Biyolojik Çeşitlilik Ve Genetik Kaynaklar P 05 Genetik Kaynaklar Veri Tabanı Oluşturulması

Yönetici

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

Proje Adı :

 Bilimsel Proje Hazırlama ve Proje Döngüsü Eğitimi Akademik Düzeyde Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi TÜBİTAK BİDEB 2237 PROJE EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI Düzenleme Kurulu Üyesi ve Eğitmen SAMSUN

Proje Konusu :

 TÜBİTAK Proje Eğitimi

Eğitmen

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Ülkemizde yetiştirilen asma tür ve çeşitlerinde antioksidan resveratrol ve diğer fenolik bileşiklerin belirlenmesi üzerine bir araştırma Ankara Üniv Ziraat Fak Bahçe Bitkileri Böl

Proje Konusu :

 Ülkemizde yetiştirilen asma tür ve çeşitlerinde antioksidan resveratrol ve diğer fenolik bileşiklerin belirlenmesi

15.04.2011

 

15.04.2014

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2014, 04

Proje Adı :

 Karadeniz Bölgesinde Yetiştirilmekte Olan Isabella Vitis labrusca L Tip ve Melezlerinin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar

Proje Konusu :

 Bağcılık

Yönetici

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Bazı Yüksek Çalı Maviyemiş Vaccinium corymbosum L Çeşitlerinin Rize İline Adaptasyonlarının Araştırılması

Proje Konusu :

 Üzümsü Meyveler

Yönetici

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Bazı yüksek Çalı Maviyemiş Vaccinium Corymbosum L Çeşitlerinin Çoğaltılması Üzerine Araştırmalar DPT Projesi

Proje Konusu :

 Üzümsü Meyveler

Yönetici

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

Proje Adı :

 Bazı Maviyemiş Çeşitlerinin Bursa İli İznik İlçesi Elbeyli Beldesi Çandarlı Köyüne Adaptasyonlarının Araştırılması

Proje Konusu :

 Maviyemiş ALP DEMİR ÇELİK

Yönetici

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Bazı Yüksek Çalı Maviyemiş Çeşitlerinin İstanbul İli Pendik İlçesi Göçbeyli Beldesine Adaptasyonlarının Saptanması

Proje Konusu :

 Maviyemiş GEDİK HOLDİNG

Yönetici

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Trabzon İli Of İlçesi ve Köylerinde Kokulu kara üzüm ve Maviyemiş başta olmak üzere ahududu böğürtlen Frenk ve Bektaşi üzümü Trabzon hurması ve karayemiş yetiştiriciliği eğitimi projesi

Proje Konusu :

 Eğitim Meyvecilik Bağcılık

Uzman

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Karadeniz Bölgesinde Karayemiş seleksiyonu ve çoğaltılması üzerinde araştırmalar

Proje Konusu :

 Karayemiş TÜBİTAK

Yönetici

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 iresun İli Espiye İlçesi Soğukpınar Beldesi Yabanmersini Projesi

Proje Konusu :

 Eğitim Maviyemiş

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

Proje Adı :

 Artvin de Yabanmersini Likapa Yetiştiriciliği Eğitimi

Proje Konusu :

 Eğitim Maviyemiş

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

Proje Adı :

 Maviyemiş ve Kokulu Kara Üzüm ile Bazı üzümsü Meyveler ve Uzungöl de Yetiştiricilikleri Eğitimi

Proje Konusu :

 Eğitim

Uzman

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

Proje Adı :

 Giresun İli Bulancak İlçesinde Maviyemiş Yetiştiriciliği ve Maviyemişin Çoğaltılması

Proje Konusu :

 Maviyemiş üzümsü meyveler

Proje Koordinatörü

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Ekonomik Getirisi Yüksek Yöreye Uygun Meyve Türlerinin Tanıtılması ve Yaygınlaştırılması Projesi

Proje Konusu :

 Meyvecilik

Danışman

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Karadeniz Bölgesinde organik ve konvansiyonel olarak yetişmekte olan bazı maviyemiş çeşitleri ve Vaccinium cinsine giren türlerin meyvelerinin fitokimyasal içerikleri ile antioksidan kapasitelerinin saptanması

Proje Konusu :

 Maviyemiş üzümsü meyveler

Yönetici

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Merzifon Karası Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu Çalışmaları I Aşama

Proje Konusu :

 Bağcılık

Uzman

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Merzifon Karası Üzüm Çeşidinde Farklı Amerikan Asma Anacı Kombinasyonlarının Vegetatif Gelişme ve Fidan Randımanı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Proje Konusu :

 Bağcılık

Uzman

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Saksı ve arazide yetiştirilen maviyemişlerin fenolojik, pomolojik ve kalite özelliklerinin belirlenmesi

Proje Konusu :

 Maviyemişin arazide ve saksıda yetiştirilmesi, içerik, verim, kalite, büyüme ve gelişme

13.02.2017

 

25.12.2018

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2018, 12

Proje Adı :

 Merzifon Karası Üzüm Çeşidinde Seçilen Klon Adayları İle Klon Mukayese Bağı Kurulumu

Proje Konusu :

 Merzifon Karası Üzüm Çeşidinde Seçilen Klon Adayları İle Klon Mukayese Bağı Kurulumu

15.01.2016

 

15.01.2019

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2019, 01

Proje Adı :

 Fen-Mühendislik Bilimleri Alanında TÜBİTAK 1001 Proje Çağrılarına Yönelik Uygulamalı Proje Hazırlam Eğitimi. TÜBİTAK 2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı, Düzenleme Kurulu Üyesi ve Eğitmen Eğitmen, 11-13 Nisan 2019 Samsun (TAMAMLANDI)

Proje Konusu :

 1001 Proje eğitimi-Fen ve Mühendislik alanları için

11.04.2019

 

13.04.2019

 

Eğitmen

 

-Tübitak 1002

 

ULUSAL

2019, 04

Proje Adı :

 Tarım Sektöründe Üniversite Sanayi İşbirliği Proje Hazırlama Eğitimi, TÜBİTAK 2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı, Düzenleme Kurulu Üyesi ve Eğitmen Eğitmen, 5-7 Nisan 2019 Samsun (TAMAMLANDI)

Proje Konusu :

 Üniversite Sanayi işbirliği proj eeğitimi

05.04.2019

 

07.04.2019

 

Eğitmen

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2019, 04

Proje Adı :

 Turnayemişi (Vaccinium macrocarpon Ait.) odun çeliklerinde köklenme ve kök gelişimi üzerine dışsal IBA uygulaması ile çelikteki yaprakların etkisi.

Proje Konusu :

 Türkiye’nin yeni meyvesi olan ve dünyada cranberry larak tanınan ancak ülkemizde daha önce tarımı olmayan ve ikibinli yıllarda Türkiye’xxye kazandırdığımız ve adına turnayemişi dediğimiz üzümsü meyveden fidan üretmek üzere yapılan çalışmada farklı çelik tip i ve IBA dozları denenecektir.

05.04.2019

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2019, 04

Proje Adı :

 Farklı anaçlar üzerine aşılanan kokulu üzüm (Vitis labrusca L.) çeşitlerinde aşı başarısı, aşı yerinin anatomik olarak incelenmesi.

26.03.2019

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2019, 03

Proje Adı :

 Farklı anaçlar üzerine aşılı kokulu üzüm (Vitis labrusca L.) çeşitlerinde aşı başarısının tespiti ve karbonhidrat dağılımlarının belirlenmesi

Proje Konusu :

 Türkiye’xxde yeni ve ilk kez tescil edeilen kokulu üzümler Karadeniz Bölgesinin yağmurlu ve asitli topraklarında yetişebilme özelliğine sahiptir. Bu çeşitler ile bölgede bağ kurabilmek ve filoksera böceğine karşı dayanıklı hale gelmesini sağlamak için anaçlara ihtiyaç vardır. Üzüm suyu sanayisinde işlenebilen, kabuklarındaki resveratrol fitoaleksin gurubu renk maddesinden dolayı sağlık açısından yararlı olan kokulu üzüm bağcılığının Karadeniz Bölgesinde yaygınlaşmasını sağlamak üzere uyuşma ve afinitesinin yüksek olacağı anaçlar bu çalşma ile belirlenecek, aşıda başarı ve aşı bileşenlerinin CH miktarları saptanacaktır.

01.03.2020

 

Yürütücü

 

-Tübitak 1002

 

ULUSAL

2020, 03

Proje Adı :

 Tohumdan fidana, fidandan TEMA’ya Projesi. MEB, Samsun İl Milli Eğitim Müdürülüğü, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürülüğü, Balaç İlkokulu Müdürülüğü, Ana sınıfı, 1., 2., 3. ve 4. Sınıflar, 100 kişi. Proje Ortağı. 2019-2021

Proje Konusu :

 İlkokul öğrencilerinin tükettiği meyvelerden çekirdekleri toplayacaklar, soğuklama yaptırılacak, saksılara ekilen çekirdekler serad açimlendirilecek ve öğrenciler bu fidanları büyüterek çevrelerine dikeceklerdir. Çevre bilinci aşılama ve daha yeşil bir alan ile çekirdeklerin ağaca dönüştüğünü öğretmek

08.08.2019

 

Yönetici

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2019, 08

Proje Adı :

 Farklı sulama suyu kalitesi ve u kısıtı koşullarında yetiştirilen aronya bitkisinin büyüme, gelişme, verim ve kalite parametrelerinin incelenmesi

15.08.2020

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2020, 08

Proje Adı :

 Sakarya İli Hendek İlçesinde Modern Tarım Teknikleri Altında ve Ticari olarak Maviyemiş Tarımı. TTO.ZRT.DAP.20.386 (Danışmanlık Projesi) 15.07.2020-15.07.2021

Proje Konusu :

 Sakarya İli Hendek İlçesinde modern tarım teknikleri altında maviyemiş yetiştiriciliğni geliştirme projesi kapsamında 50 dekar maviyemiş bahçesi tesis edilecektir.

15.07.2020

 

Yürütücü

 

Özel Kuruluşlar

 

ULUSAL

2020, 07

Proje Adı :

 Bursa İlinde Maviyemiş Fidanı ve Meyve Üretimi Projesi. Safirberry Tarım Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş. TTO.ZRT.DAP.20.281

Proje Konusu :

 Teknik danışmanlık

01.06.2020

 

Danışman

 

Özel Kuruluşlar

 

ULUSAL

2020, 06

Proje Adı :

 Marmara Bölgesinde Akıllı Tarım Teknolojilerinin Tarımsal Üretime Etkisinin Belirlenmesi Ar-Ge ProjesiTTO.ZRT.DAP.20.121 (Danışmanlık Projesi) 15.02.2020-15.02.2021

Proje Konusu :

 Üzümsü meyve türlerinde akıllı tarım sistemleri

17.02.2020

 

Danışman

 

Özel Kuruluşlar

 

ULUSAL

2020, 02

Proje Adı :

 Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye (Scholarship) Bursları, Uluslararası Öğrenci Akademisi Programları, (Tarımsal Teknoloji Atölyesi,

Proje Konusu :

 Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye (Scholarship) Bursları, Uluslararası Öğrenci Akademisi Programları, (Tarımsal Teknoloji Atölyesi, Eğitmen, 2019-2020. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, Türkiye Bursları Başkanlığı, Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Derneği, 15 Şubat başlangıç, 16 Hafta boyunca eğitim (Haftada 4 saat).

15.02.2020

 

15.07.2020

 

Eğitmen

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2020, 07

Proje Adı :

 Sera ve açıkta yetiştirilen maviyemişlerin büyüme, verim ve kalite özelliklerinin saptanmasıPYO.ZRT.1904.19.018 YL Tez Projesi.

Proje Konusu :

 Türkiyenin yeni meyvesi olan , dünyada blueberry olarak bilinen ve MAVİYEMİŞ adıyla tescil ettiğimiz meyvetüründe saksıda yetiştiricilik hızla artmaktadır. Bu çalışmada Samsun şartlarında serada ve açıkta yetiştirilecek olan maviyemiş çeşitlerinin büyüme, gelişme verim ve kalite özellikleri belirlenecektir.

22.04.2020

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2020, 04

Proje Adı :

 Merzifon Karası Üzüm Çeşidinde Seçilen Klon Adayları İle Klon Mukayese Bağı Kurulumu (PYO.SMY.191.15.001 NOLU PROJE)

Proje Konusu :

 Merzifon Karası Üzüm Çeşidinde Seçilen Klon Adayları İle Klon Mukayese Bağı Kurulumu

15.01.2016

 

15.01.2019

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2019, 01

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 Çeşit Tescili

2012

 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2012

Ödül Adı :

 Uluslararası yayın teşvik ödülü 3 adet

2008

 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2008

Ödül Adı :

 Sanat ve Bilim Ödülü

2008

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Bilim - Sanat Ödülleri


RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2008

Ödül Adı :

 Best Oral Presentation Award

Ödül Açıklama :

 BEST ORAL PRESENTATION AWARD is awarded to Arif ATAK, Zühtü POLAT, Murat AKKURT, Zekiye GÖKSEL, Hüseyin ÇELİK, Gökhan SÖYLEMEZOĞLU, Kemal Abdurrahim KAHRAMAN, Yılmaz BOZ, Nuray ÖZER, Zeynep YILDIRIM, Davut Soner AKGÜL, Gülhan GÜLBASAR KANDİLLİ and Y

2017

 

Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan ödül

 

Bilim - Sanat Ödülleri


Faculty of Agriculture, University of East Sarajevo, Bosnia

 

Yurtdışı Üniversite

 

BOSNA HERSEK

2017

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Köyüm Türkiye Nin Bitkisel Üretim Ve Hayvancılık Dergisi

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Çıkman Emine, Sabancı Cafer Olcayto, Küden Ayzin, Tunalı Berna, Barut Erdoğan

Yayınevi :

 Köyüm Yyaıncılık

Ulusal

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

TÜRKİYE

 

2017

 

01.06.2017

 

Basılı

2017

Yayın Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Yayınevi :

 Ondcokuz Mayıs Üniv. Ziraat Fakültesi

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

SAMSUN

 

TÜRKİYE

 

2011

 

16.01.2012

 

16.01.2014

 

Basılı+Elektronik

2011

Yayın Adı :

 Responses Of Some American Grape Rootstocks To Water Deficit And Salinity

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Yayınevi :

 Tübitak

Uluslararası

 

Dergi

 

Yrd. Editör

 

Ankara

 

2015

 

04.08.2015

 

15.09.2015

 

Basılı

2015

Yayın Adı :

 Köyüm Türkiye Nin Bitkisel Üretim Ve Hayvancılık Dergisi

Yazar Adı :

 Mendi Yeşim Yalçın, Küden Ayzin, Kafkas Nesibe Ebru, Çelik Hüseyin, Tunalı Berna, Sabancı Cafer Olcayto

Yayınevi :

 Hat Baskı Sanatları

Ulusal

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

TÜRKİYE

 

2017

 

Basılı

2017

Yayın Adı :

 Susceptibility Of Grapevine Cultivars And Rootstocks To Rhizobium Vitis İn Turkey

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Yayınevi :

 Tübitak

Uluslararası

 

Dergi

 

Konuk Editör

 

2017

 

04.08.2017

 

15.09.2017

 

Basılı

2017

Yayın Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anajas

Yazar Adı :

 Demir Yusuf, Çelik Hüseyin, Arslan Hakan, Ekinci Deniz, Sökmen Miray, Demiryürek Kürşat, Demirsoy Hüsnü, Cemek Bilal, Dengiz Orhan, Uzun Ferat, Garipoğlu Ali Vaiz, Taner Alper, Mercan Levent

Yayınevi :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

01.01.2017

 

30.03.2017

 

Basılı+Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anajas

Yazar Adı :

 Demir Yusuf, Çelik Hüseyin, Arslan Hakan, Ekinci Deniz, Sökmen Miray, Demiryürek Kürşat, Demirsoy Hüsnü, Cemek Bilal, Dengiz Orhan, Uzun Ferat, Garipoğlu Ali Vaiz, Taner Alper, Mercan Levent

Yayınevi :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

02.04.2017

 

30.07.2017

 

Basılı+Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anajas

Yazar Adı :

 Demir Yusuf, Çelik Hüseyin, Arslan Hakan, Ekinci Deniz, Sökmen Miray, Demiryürek Kürşat, Demirsoy Hüsnü, Cemek Bilal, Dengiz Orhan, Uzun Ferat, Garipoğlu Ali Vaiz, Taner Alper, Mercan Levent

Yayınevi :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

01.08.2017

 

Basılı+Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi (Anajas)

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Demirsoy Hüsnü, Arslan Hakan, Ekinci Deniz, Sökmen Miray, Demiryürek Kürşat, Cemek Bilal, Dengiz Orhan, Uzun Ferat, Garipoğlu Ali Vaiz, Taner Alper, Mercan Levent

Yayınevi :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2018

 

06.02.2018

 

06.06.2018

 

Basılı+Elektronik

2018

Yayın Adı :

 Ishs Acta Horticulturae 1220

Yazar Adı :

 Serdar Ümit, Çelik Hüseyin

Yayınevi :

 Acta Horticulturae

Uluslararası

 

Diğer Yayınlar

 

Editör

 

2018

 

01.11.2018

 

01.11.2018

 

Basılı+Elektronik

2018

Yayın Adı :

 Köyüm Dergisi

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Küden Ayzin, Kafkas Nesibe Ebru, Sabancı Cafer Olcayto, Tunalı Berna, Barut Erdoğan, Göktürk Baydar Nilgün, Bekyürek Tayfur, Yıldız Kenan

Yayınevi :

 Köyüm

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2018

 

Basılı

2018

Yayın Adı :

 Anatolian Journal Of Agricultural Sciences (Anajas)

Yazar Adı :

 Demirsoy Hüsnü, Arslan Hakan, Ekinci Deniz, Çelik Hüseyin, Sökmen Miray, Demiryürek Kürşat, Cemek Bilal, Dengiz Orhan, Mercan Levent, Uzun Ferat, Garipoğlu Ali Vaiz, Taner Alper, Odabaş Mehmet Serhat

Yayınevi :

 Omü Ziraat Fakültesi

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2019

 

01.01.2019

 

Basılı

2019

Yayın Adı :

 Bahçe

Yazar Adı :

 Demirsoy Leyla

Yayınevi :

 Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araşt. Enst.

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2019

 

22.12.2019

 

25.12.2019

 

Basılı+Elektronik

2019

Yayın Adı :

 Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Kazankaya Ahmet, Ak Bekir Erol, Şen Fatih, Uzun Aydın

Yayınevi :

 Azimder

Uluslararası

 

Dergi

 

2019

 

12.12.2019

 

Basılı+Elektronik

2019

Yayın Adı :

 Akademik Ziraat

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin

Yayınevi :

 Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Uluslararası

 

Dergi

 

Yrd. Editör

 

2019

 

04.12.2019

 

Basılı

2019

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Gaziosmanpaşa Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Gaziosmanpaşa Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi

 

TOKAT

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

AGRIS CARIS ULAKBİM EBSCOHOST

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Turkish J. Of Agriculture And Forestry

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkish J. Of Agriculture And Forestry

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi -Anajas

Uluslararası

 

Dergi

 

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi -Anajas

 

SAMSUN

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

AGRIS, CARIS, CAB, ProQuest, OJS, CAB Abstract, CABI International, EBSCOhost, ULRICH’S Periodical Directory, FAO AGRIS/CARIS ve ULAKBIM-TUBITAK

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Akademik Ziraat

Uluslararası

 

Dergi

 

Akademik Ziraat

 

Ordu

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

DergiPark

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Hortscience

Uluslararası

 

Dergi

 

Hortscience

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Turkish Journal Of Agric. And Forstry

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkish Journal Of Agric. And Forstry

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2015

2015

Yayın Yeri :

 Turkish Journal Of Agriculture And Forestry

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkish Journal Of Agriculture And Forestry

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2015

2015

Yayın Yeri :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi -Anajas

Uluslararası

 

Dergi

 

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi -Anajas

 

samsun

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

AGRICOLA, CrossRef , ProQuest, OJS, CAB Abstract, FAO AGRIS/CARIS, EBSCOhost, ULRICH’S Periodical Directory, arastirmax, NewJour and ULAKBİM-TÜBİTAK

 

2015

2015

Yayın Yeri :

 Turkish Journal Of Agriculture And Forestry

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkish Journal Of Agriculture And Forestry

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 American Journal Of Experimental Agriculture

Uluslararası

 

Dergi

 

American Journal Of Experimental Agriculture

 

Delaware

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

SCIENCE DOMAIN

 

Yayın Yeri :

 Hortscience

Uluslararası

 

Dergi

 

Hortscience

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Akademik Ziraat Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Akademik Ziraat Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

AGRİS CARİS

 

Yayın Yeri :

 Forestry Ideas

Uluslararası

 

Dergi

 

Forestry Ideas

 

İngilizce

 

CABİ

 

Yayın Yeri :

 Hortscıence

Uluslararası

 

Dergi

 

Hortscıence

 

İngilizce

 

SCI

 

Yayın Yeri :

 Hortscıence

Uluslararası

 

Dergi

 

Hortscıence

 

İngilizce

 

SCI

 

Yayın Yeri :

 Selçuk Tarım Ve Gıda Bilimleri Dergisi-A

Ulusal

 

Dergi

 

Selçuk Tarım Ve Gıda Bilimleri Dergisi-A

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

CABI AGRIS CARIS EBSCO

 

Yayın Yeri :

 Selçuk Tarım Ve Gıda Bilimleri Dergisi-A

Ulusal

 

Dergi

 

Selçuk Tarım Ve Gıda Bilimleri Dergisi-A

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

CABI

 

Yayın Yeri :

 Annual Review & Research İn Biology

Uluslararası

 

Dergi

 

Annual Review & Research İn Biology

 

İngilizce

 

CABI

 

Yayın Yeri :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

cabı ebscohost

 

Yayın Yeri :

 Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi

 

Siirt

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

2018

2018

Yayın Yeri :

 Gazi Osman Paşa Ziraat Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Gazi Osman Paşa Ziraat Fakültesi Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

2018

2018

Yayın Yeri :

 Turkish Journal Of Agriculture And Forestry

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkish Journal Of Agriculture And Forestry

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2018

2018

Yayın Yeri :

 Hortscience

Uluslararası

 

Dergi

 

Hortscience

 

Newyork

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2018

2018

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Amasya'da yetiştirilen bazı üzüm çeşitlerinin büyüme ve gelişme özellikleri ile tane içeriğindeki değişimin incelenmesi ve optimum hasat zamanlarının tespiti

Yazar :

 Canan KARANİS

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


1999

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1999

Tez Adı :

 Farklı anaçlar üzerine aşılanan izabella (Vitis labrusca L.) üzümünde aşı başarısının saptanması üzerine bir araştırma

Yazar :

 Fatma YILMAZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı


2004

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2004

Tez Adı :

 Sinop ili ve bazı ilçelerinde yetiştirilmekte olan izabella (Vitis labrusca L.) tiplerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma

Yazar :

 Nuray MELEK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı


2005

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2005

Tez Adı :

 Trabzon ili Hayrat ilçesinde organik olarak yetişmekte olan bazı maviyemiş (Vaccinium corymbosum L.) çeşitlerinin büyüme, gelişme ve verim özelliklerinin saptanması

Yazar :

 Seda ATEŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı


2011

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2011

Tez Adı :

 Türkiye orman güllerinin toplanması ve kültüre alınması

Yazar :

 Bahadır ALTUN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı


2011

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2011

Tez Adı :

 Karadeniz bölgesinde yetişmekte olan yüksek boylu maviyemiş (Vaccinium corymbosum L.), çay üzümü (Vaccinium arctostaphylos L.) ve çoban üzümü (Vaccinium myrtillus L.) tohumlarında çıkış üzerine bazı uygulamaların etkilerinin saptanması

Yazar :

 Besim KARABULUT

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı


2012

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2012

Tez Adı :

 Güzyemişinin (Elaeagnus umbellata Thunb.) çelikle çoğaltılmasında çelik alma zamanı ve ıba uygulamalarının etkileri

Yazar :

 Damla ÇELİK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Karadeniz bölgesinden selekte edilen kokulu üzüm (Vitis labrusca L.) çeşitlerinin ampelografik ve antioksidan özellikleri

Yazar :

 Seda ATEŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı


2017

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Kuzey Amerika'dan Türkiye'ye getirilmiş olan ve Vitis labrusca özelliği taşıyan üzüm çeşitlerinin ampelografik özelliklerinin belirlenmesi

Yazar :

 Kübra SÖYLER YILMAZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Yayılıcı dağ muşmulasının (Cotoneaster horizontalis decne.) tohum ve çelikle çoğaltılması

Yazar :

 Öznur KABASAKAL KALAYCI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Saksı ve masurada yetiştirilen maviyemiş (Vaccinium corymbosum L.) çeşitlerinin gelişme ve verim özelliklerinin saptanması

Yazar :

 Ebru ACAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Kurt üzümünün (Lycium barbarum L.) çelikle çoğaltılmasında çelik alma zamanı ve IBA uygulamalarının etkileri

Yazar :

 Figen ÇETİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Bah913 Uzmanlık Alanı

Doktora

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-03-15 16:42:40

 

2017-03-15 16:42:40

 

2016-2017

Ders Adı :

 Bah813 Uzmanlık Alanı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-03-15 16:42:23

 

2017-03-15 16:42:23

 

2016-2017

Ders Adı :

 Bah606 Organik Bağcılık

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-03-15 16:41:46

 

2017-03-15 16:41:46

 

2016-2017

Ders Adı :

 Bahh719 Ampelografi

Doktora

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-03-15 16:41:23

 

2017-03-15 16:41:23

 

2016-2017

Ders Adı :

 Bah615 Asma Biyolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-03-15 16:40:54

 

2017-03-15 16:40:54

 

2016-2017

Ders Adı :

 Bbb408 Mesleki Uygulama

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-03-15 16:40:16

 

2017-03-15 16:40:16

 

2016-2017

Ders Adı :

 Bbb410 Özel Bağcılık

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-03-15 16:39:31

 

2017-03-15 16:39:31

 

2016-2017

Ders Adı :

 Bah 814 Uzmanlık Alanı Dersi Iı

Doktora

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-11-24 09:47:02

 

2016-11-24 09:46:37

 

2016-2017

Ders Adı :

 Bah 813 Uzmanlık Alanı Dersi I

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-11-24 09:47:13

 

2016-11-24 09:46:20

 

2016-2017

Ders Adı :

 Bah 611 Bağcılıkta Yeni Gelişmeler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-11-24 09:47:35

 

2016-11-24 09:46:01

 

2016-2017

Ders Adı :

 Bah 648 Kültürü Yapılan Vaccinumların Yetişt

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-11-24 09:47:20

 

2016-11-24 09:45:25

 

2016-2017

Ders Adı :

 Bah 626 Asma Fizyolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-11-24 09:47:26

 

2016-11-24 09:45:08

 

2016-2017

Ders Adı :

 Bah 305 Genel Bağcılık

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-11-24 09:44:37

 

2016-2017

Ders Adı :

 Bah 648 Kültürü Yapılan Vaccinumların Yetişt

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-11-24 09:42:46

 

2015-2016

Ders Adı :

 Bah 611 Bağcılıkta Yeni Gelişmeler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-11-24 09:42:23

 

2015-2016

Ders Adı :

 Bah 626 Asma Fizyolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-11-24 09:42:00

 

2015-2016

Ders Adı :

 Ser 110 Bahçe Bitkileri

Önlisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-11-24 09:41:23

 

2015-2016

Ders Adı :

 Bbb 408 Mesleki Uygulama

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-11-24 09:40:51

 

2015-2016

Ders Adı :

 Bbb 410 Özel Bağcılık

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-11-24 09:40:08

 

2015-2016

Ders Adı :

 Bbb 202 Bahçe Bitkileri

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-11-24 09:39:42

 

2015-2016

Ders Adı :

 Bah 913 Uzmanlık Alanı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-11-24 09:38:34

 

2015-2016

Ders Adı :

 Bah 813 Uzmanlık Alanı

Doktora

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-11-24 09:38:46

 

2016-11-24 09:38:00

 

2015-2016

Ders Adı :

 Bbb 305 Genel Bağcılık

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-11-24 09:36:20

 

2015-2016

Ders Adı :

 Bah 913 Uzmanlık Alanı Dersi

Doktora

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-11-17 09:39:32

 

2014-11-17 09:39:23

 

2014-2015

Ders Adı :

 Bah 813 Uzmanlık Alanı Dersi I

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-11-17 09:39:38

 

2014-11-17 09:38:54

 

2014-2015

Ders Adı :

 Bahh 611 Bağcılıkta Yeni Gelişmeler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-11-17 09:38:27

 

2014-11-17 09:38:27

 

2014-2015

Ders Adı :

 Bah 648 Kültürü Yapılan Vaccinumların Yetişt.

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-11-17 09:35:27

 

2014-11-17 09:35:10

 

2014-2015

Ders Adı :

 Bah 315 Genel Bağcılık

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-11-17 09:34:37

 

2014-11-17 09:34:37

 

2014-2015

Ders Adı :

 Bah 648 Kültürü Yapılan Vaccinumların Yetişt.

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-29 10:59:10

 

2014-01-29 10:59:10

 

2013-2014

Ders Adı :

 Bah 615 Asmanın Biyolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-29 10:58:55

 

2014-01-29 10:58:55

 

2013-2014

Ders Adı :

 Bbb 305 Genel Bağcılık

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-29 10:58:28

 

2014-01-29 10:58:28

 

2013-2014

Ders Adı :

 Bah 626 Asma Fizyolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-29 10:58:00

 

2014-01-29 10:58:00

 

2012-2013

Ders Adı :

 Bah 628 Asma Fidanı Üretim Teknikleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-29 10:57:40

 

2014-01-29 10:57:40

 

2012-2013

Ders Adı :

 Bah 428 Özel Bağcılık

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-29 10:57:18

 

2014-01-29 10:57:18

 

2012-2013

Ders Adı :

 Bbb 202 Bahçe Bitkileri

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-29 10:56:53

 

2014-01-29 10:56:53

 

2012-2013

Ders Adı :

 Bah 648 Kültürü Yapılan Vaccinumların Yetişt.

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-29 10:56:34

 

2014-01-29 10:56:34

 

2012-2013

Ders Adı :

 Bah 615 Asmanın Biyolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-29 10:56:14

 

2014-01-29 10:56:14

 

2012-2013

Ders Adı :

 Bbb 305 Genel Bağcılık

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-29 10:55:48

 

2014-01-29 10:55:48

 

2012-2013

Ders Adı :

 Srp 101 Süs Bitkileri I

Önlisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-29 10:55:20

 

2014-01-29 10:55:20

 

2011-2012

Ders Adı :

 Psb 202 Dış Mekan Süs Bitkileri Yetişt.

Önlisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-29 10:54:56

 

2014-01-29 10:54:56

 

2011-2012

Ders Adı :

 Psb 102 Süs Bitkileri Çoğaltma Teknikleri

Önlisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-01-29 10:54:35

 

2014-01-29 10:54:28

 

2011-2012

Ders Adı :

 Bah 428 Özel Bağcılık

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-29 10:53:08

 

2014-01-29 10:53:08

 

2011-2012

Ders Adı :

 Bbb 202 Bahçe Bitkileri

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-29 10:52:48

 

2014-01-29 10:52:48

 

2011-2012

Ders Adı :

 Bah 648 Kültürü Yapılan Vaccinumların Yetişt.

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-29 10:52:30

 

2014-01-29 10:52:30

 

2011-2012

Ders Adı :

 Bah 615 Asmanın Biyolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-29 10:52:04

 

2014-01-29 10:52:04

 

2011-2012

Ders Adı :

 Bah 715 Bağ Islahının Esasları

Doktora

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-29 10:52:11

 

2014-01-29 10:51:37

 

2011-2012

Ders Adı :

 Psb 203 İç Mekan Süs Bitkileri

Önlisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-29 10:51:01

 

2014-01-29 10:51:01

 

2011-2012

Ders Adı :

 Bbb 305 Genel Bağcılık

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-29 10:50:38

 

2014-01-29 10:50:38

 

2011-2012

Ders Adı :

 Bah 914 Uzmanlık Alanı Dersi Iı

Doktora

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-09-25 12:42:48

 

2018-09-25 12:42:48

 

2017-2018

Ders Adı :

 Bah 913 Uzmanlık Alanı Dersi I

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-09-25 12:42:26

 

2018-09-25 12:42:26

 

2017-2018

Ders Adı :

 Bah 702 Bahçe Tarımında Büyümeyi Düzenleyicilerin Kullanımı

Doktora

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-09-25 12:41:52

 

2018-09-25 12:41:07

 

2016-2017

Ders Adı :

 Bah 648 Kültürü Yapılan Vaccinumların Yetişt

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-09-25 12:38:56

 

2018-09-25 12:38:56

 

2017-2018

Ders Adı :

 Bah 615 Asmanın Biyolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-09-25 12:38:43

 

2018-09-25 12:38:43

 

2017-2018

Ders Adı :

 Bah 626 Asma Fizyolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-09-25 12:38:21

 

2018-09-25 12:38:21

 

2017-2018

2019
 • 2019

  Bölüm Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Bahçe Bitkileri Bölümü

  Bahçe Bitkileri Pr.

 • 2019

  Enstitü Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü

  Bahçe Bitkileri (Yl) (Tezli)

 • 2019

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü

  Bahçe Bitkileri (Yl) (Tezli)

 • 2019

  Fakülte Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

 • 2017
  - 2018

  İç Değerlendirme Kalite Komisyonu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Rektörlük

 • 2016
  - 2018

  Dekan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

 • 2016
  - 2019

  Mevzuat Komisyonu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Rektörlük

 • 2016
  - 2017

  Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Bahçe Bitkileri Bölümü

  Bahçe Bitkileri Pr.

 • 2015
  - 2018

  Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü

  Bahçe Bitkileri (Yl) (Tezli)

 • 2015
  - 2018

  Yönetim Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Sürekli Eğitim Merkezi

 • 2015
  - 2018

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü

  Bahçe Bitkileri (Yl) (Tezli)

 • 2015
  - 2018

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü

  Bahçe Bitkileri (Dr)

 • 2015
  - 2018

  Bölüm Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Bahçe Bitkileri Bölümü

  Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı

 • 2014
  - 2017

  Yönetim Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü

  Bahçe Bitkileri (Dr)

 • 2012

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Bahçe Bitkileri Bölümü

  Bağ Yetiştirme Ve Islahı Anabilim Dalı

 • 2009

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Prof. Dr.

  Bahçe Bitkileri Temel Alnındaki Bağ Yetiştirme Ve Islahı Konusunda Mesleki Dersleri Vermek, Ulusal Düzeyde Araştırma Yapmak, Yapılan Araştırmaların Uygulamaya Aktarılması

 • 2009

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Bahçe Bitkileri Bölümü

  Bağ Yetiştirme Ve Islahı Anabilim Dalı

 • 2006
  - 2010

  Bölüm Başkan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Bahçe Bitkileri Bölümü

 • 2003
  - 2009

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Bahçe Bitkileri Bölümü

  Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı

 • 2003
  - 2009

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Doç. Dr.

  Bahçe Bitkileri Temel Alnındaki Bağ Yetiştirme Ve Islahı Konusunda Mesleki Dersleri Vermek, Ulusal Düzeyde Araştırma Yapmak, Yapılan Araştırmaların Uygulamaya Aktarılması

 • 1998
  - 2000

  Enstitü Müdür Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Bahçe Bitkileri Bölümü

  Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı

 • 1996
  - 2003

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Bahçe Bitkileri Bölümü

  Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı

 • 1996
  - 2003

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Yrd. Doç. Dr.

  Bahçe Bitkileri Temel Alnındaki Bağ Yetiştirme Ve Islahı Konusunda Mesleki Dersleri Vermek, Araştırma Yapmak, Yapılan Araştırmaların Uygulamaya Aktarılması

 • 1989
  - 1995

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Araştırma Görevlisi

  Bahçe Bitkileri Temel Alnındaki Bağ Yetiştirme Ve Islahı Konusunda Uygulamaları Takip Etmek, Araştırma Yapmak, Yapılan Araştırmaların Uygulamaya Aktarılması

 • 1989
  - 1995

  Araştırma Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Bahçe Bitkileri Bölümü

  Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
BBB410 Özel Bağcılık 1 Hafta -1- eski ve yeni bağcılık.pdf
BBB410 Özel Bağcılık 2 Hafta -2- Filoksera.pdf
BBB410 Özel Bağcılık 3 Hafta- 3- asma anaçları.pdf
BBB410 Özel Bağcılık 4 Hafta- 4- saf asma anaçları.pdf
BBB410 Özel Bağcılık 5 Hafta-5- Melez asma anaçları.pdf
BBB410 Özel Bağcılık 6 Hafta-6- Anaçların Kültürel Özellikleri.pdf
BBB410 Özel Bağcılık 7 Hafta-7- Anaçların Kültürel Özellikleri.pdf
BBB410 Özel Bağcılık 8 Hafta-8 Anaçların Kültürel Özellikleri.pdf
BBB410 Özel Bağcılık 9 Hafta-9 Bağ Kurma Teknikleri.pdf
BBB410 Özel Bağcılık 10 Hafta-10 Bağ Kurma Teknikleri.pdf
BBB410 Özel Bağcılık 11 Hafta-11 Budama ve Terbiye.pdf
BBB410 Özel Bağcılık 12 Hafta-12 Budama ve Terbiye.pdf
BBB410 Özel Bağcılık 13 Hafta-13 Budama ve Terbiye.pdf
BBB410 Özel Bağcılık 14 Hafta-14 Çoğaltma.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
BAH648 Kültürü Yapılan Vacciniumların Yetiştiriciliği 1 tarihçe tüm english.pdf
BAH648 Kültürü Yapılan Vacciniumların Yetiştiriciliği 1 B42 MAVİYEMİŞ Türkiye Serüveni.pdf
BAH648 Kültürü Yapılan Vacciniumların Yetiştiriciliği 2 ıslah blue cran english.pdf
BAH648 Kültürü Yapılan Vacciniumların Yetiştiriciliği 2 Anadolu Ajansı haber video maviyemiş 10-07-2020.mp4
BAH648 Kültürü Yapılan Vacciniumların Yetiştiriciliği 3 F33 yabanmersini terim karmaşası.pdf
BAH648 Kültürü Yapılan Vacciniumların Yetiştiriciliği 4 F36 maviyemiş potansiyel dünya Türkiye.pdf
BAH648 Kültürü Yapılan Vacciniumların Yetiştiriciliği 5 F23 vaccinium sağlık.pdf
BAH648 Kültürü Yapılan Vacciniumların Yetiştiriciliği 6 G10.pdf
BAH648 Kültürü Yapılan Vacciniumların Yetiştiriciliği 7 G49 Maviyemiş ve Diğer Vacciniumlar.pdf
BAH648 Kültürü Yapılan Vacciniumların Yetiştiriciliği 9 G50 Maviyemis HARMANTIME-2020 eYLÜL.pdf
BAH648 Kültürü Yapılan Vacciniumların Yetiştiriciliği 10 B46 maviyemiş çoğaltma ve çalışmalar TR world.pdf
BAH648 Kültürü Yapılan Vacciniumların Yetiştiriciliği 11 C28 pot growing blueberry unidokap int. sypm..pdf
BAH648 Kültürü Yapılan Vacciniumların Yetiştiriciliği 12 F17 maviyemiş-köklenme-ortam erzurum.pdf
BAH648 Kültürü Yapılan Vacciniumların Yetiştiriciliği 13 F24 mavi köklenme yaprak bazal kesim.pdf
BAH648 Kültürü Yapılan Vacciniumların Yetiştiriciliği 14 B27 maviyemiş köklenme.pdf
BAH648 Kültürü Yapılan Vacciniumların Yetiştiriciliği 15 B47 Turnayemişi derleme fadime.pdf
BAH648 Kültürü Yapılan Vacciniumların Yetiştiriciliği 16 B47 Turnayemişi derleme fadime.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
BAH651 Üzüm Çeşitleri(Sofralık,Şaraplık,Kurutmalık) 1 ÜZÜM TARİH.pdf
BAH651 Üzüm Çeşitleri(Sofralık,Şaraplık,Kurutmalık) 2 ÜZÜM TARİH.pdf
BAH651 Üzüm Çeşitleri(Sofralık,Şaraplık,Kurutmalık) 3 ÜZÜMÜN BESİN DEĞERİ.pdf
BAH651 Üzüm Çeşitleri(Sofralık,Şaraplık,Kurutmalık) 4 Asmanın Ekolojik İstekleri.pdf
BAH651 Üzüm Çeşitleri(Sofralık,Şaraplık,Kurutmalık) 5 ÜRETİM HEDEFLERİ TR BAĞCILIK.pdf
BAH651 Üzüm Çeşitleri(Sofralık,Şaraplık,Kurutmalık) 6 TÜRKİYE BAĞCILIĞI 2.pdf
BAH651 Üzüm Çeşitleri(Sofralık,Şaraplık,Kurutmalık) 7 ASMANIN YAPISI BUDAMA TERBİYE ING CREASY.pdf
BAH651 Üzüm Çeşitleri(Sofralık,Şaraplık,Kurutmalık) 8 AŞI İLE ÇOĞALTMA ING.pdf
BAH651 Üzüm Çeşitleri(Sofralık,Şaraplık,Kurutmalık) 10 BAĞ TESİSİ OREGON - KARADENİZE BENZER.pdf
BAH651 Üzüm Çeşitleri(Sofralık,Şaraplık,Kurutmalık) 11 BAĞ TESİSİ TR.pdf
BAH651 Üzüm Çeşitleri(Sofralık,Şaraplık,Kurutmalık) 12 BAĞ TESİSİ DİKKAT.pdf
BAH651 Üzüm Çeşitleri(Sofralık,Şaraplık,Kurutmalık) 13 TERBİYE.pdf
BAH651 Üzüm Çeşitleri(Sofralık,Şaraplık,Kurutmalık) 14 üzüm çeşitleri.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
BAH652 Bağcılıkta Terbiye Sistemleri 1 DÜNYA ve TÜRKİYE BAĞCILIĞI.pdf
BAH652 Bağcılıkta Terbiye Sistemleri 2 SORFALIK ŞARAPLIK KURUTMALIK ÇEŞİTLER.pdf
BAH652 Bağcılıkta Terbiye Sistemleri 2 Sofralık ve Şaraplık Üzüm Çeşitleri.pdf
BAH652 Bağcılıkta Terbiye Sistemleri 3 ŞARAPLIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİ.pdf
BAH652 Bağcılıkta Terbiye Sistemleri 4 GÖZ VERİMLİLİĞİ KOKULU ÜZÜM TİPLERİ.pdf
BAH652 Bağcılıkta Terbiye Sistemleri 5 göz-veriml-amasya.pdf
BAH652 Bağcılıkta Terbiye Sistemleri 6 ŞARAPLIK GÖZ VERİMLİLİĞİ.pdf
BAH652 Bağcılıkta Terbiye Sistemleri 7 ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM VERİMLİLİK ING.pdf
BAH652 Bağcılıkta Terbiye Sistemleri 9 ASMANIN BUDANMASI ING RENKLİ.pdf
BAH652 Bağcılıkta Terbiye Sistemleri 10 BUDAMA, TERBİYE VE ASMADA TAÇ YÖNETİMİ.pdf
BAH652 Bağcılıkta Terbiye Sistemleri 11 BUDAMA VE TERBİYE ING.pdf
BAH652 Bağcılıkta Terbiye Sistemleri 12 BUDAMA VE TERBİYE SİSTEMLERİ ING.pdf
BAH652 Bağcılıkta Terbiye Sistemleri 13 MİNİMUM BUDAMA NEDİR.pdf
BAH652 Bağcılıkta Terbiye Sistemleri 14 KISA BUDAMA.pdf
BAH652 Bağcılıkta Terbiye Sistemleri 15 pruning_training_and_grape_canapy_management.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
BAH615 Asmanın Biyolojisi 1 TAXONOMY.pdf
BAH615 Asmanın Biyolojisi 2 TAXONOMY.pdf
BAH615 Asmanın Biyolojisi 3 SÜRGÜN SİSTEMİ.pdf
BAH615 Asmanın Biyolojisi 4 SÜRGÜN SİSTEMİ.pdf
BAH615 Asmanın Biyolojisi 5 SÜRGÜN SİSTEMİ.pdf
BAH615 Asmanın Biyolojisi 6 ÇİÇEK SİSTEMİ.pdf
BAH615 Asmanın Biyolojisi 7 ÇİÇEK SİSTEMİ.pdf
BAH615 Asmanın Biyolojisi 9 ÇİÇEK SİSTEMİ.pdf
BAH615 Asmanın Biyolojisi 10 DÖLLENME BİYOLOJİSİ.pdf
BAH615 Asmanın Biyolojisi 11 Tohum Oluşumu ve Gelişimi.pdf
BAH615 Asmanın Biyolojisi 12 MEYVE SİSTEMİ.pdf
BAH615 Asmanın Biyolojisi 13 MEYVE SİSTEMİ.pdf
BAH615 Asmanın Biyolojisi 14 MEYVE TUTUMU.pdf
BAH615 Asmanın Biyolojisi 15 MEYVE TUTUMU.pdf
BAH615 Asmanın Biyolojisi 16 MEYVE TUTUMU.pdf
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr