İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: husnud@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0001-6621-6347
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı
Bilim Alanı Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Anahtar Kelimeler Meyve Yetiştirme ve Islahı
Öğrenim Bilgileri
Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Ziraat Fakültesi, 2010 -
Doçent Ziraat Fakültesi, 2005 - 2010
Yardımcı Doçent Ziraat Fakültesi, 2000 - 2005
Araştırma Görevlisi Ziraat Fakültesi, 1991 - 2000
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Türkiye Ilıman İklim Meyve Üretimi Ve Dış Ticareti

1994

Kitap Adı :

 Kiraz Yetiştiriciliği

Bölüm Adı :

 I.bölüm (Giriş, Kirazı Tanıyalım, Kirazın Sağlık Açısından Önemi Ve Besin İçeriği, Sık Dikim Kiraz Bahçelerinde Büyüme Ve Verimliliği Etkileyen Faktörler)

Yazar Adı :

 Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla

Editör Adı :

 Hüsnü Demirsoy

2015

Kitap Adı :

 Kiraz Yetiştiriciliği

Bölüm Adı :

 Iı. Bölüm (Kiraz Çeşitleri)

Yazar Adı :

 Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla

Editör Adı :

 Hüsnü Demirsoy

2015

Kitap Adı :

 Kiraz Yetiştiriciliği

Bölüm Adı :

 Iıı.bölüm ( Kiraz Anaçlar , Dünyada Kullanılan Kiraz Anaçları, Değişik Kiraz Anaçlarının Genel Olarak Dünya Üzerinde Kullanılma Durumları, Gisela Anaçları Üzerindeki Kirazların Bakımı)

Yazar Adı :

 Demirsoy Hüsnü

Editör Adı :

 Hüsnü Demirsoy

2015

Kitap Adı :

 Kiraz Yetiştiriciliği

Bölüm Adı :

 Iv. Bölüm (Kirazlarda Budama, Kiraz Ağaçlarında Budama Sırasında Yapılan Diğer İşlemler, Yaz Budaması, Gisela Anaçları Üzerindeki Ağaçlar Budanırken Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar, Bodur Kirazlarda Göz Yönetimi )

Yazar Adı :

 Demirsoy Hüsnü

Editör Adı :

 Hüsnü Demirsoy

2015

Kitap Adı :

 Kiraz Yetiştiriciliği

Bölüm Adı :

 V. Bölüm ( Kirazlarda Terbiye Sistemleri, Kirazlarda Yeni Sistemleri)

Yazar Adı :

 Demirsoy Hüsnü

Editör Adı :

 Hüsnü Demirsoy

2015

Kitap Adı :

 Kiraz Yetiştiriciliği

Bölüm Adı :

 Vı. Bölüm (Örtüaltı Kiraz Yetiştiriciliği)

Yazar Adı :

 Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla

Editör Adı :

 Hüsnü Demirsoy

2015

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 What Kınd Of Sweet Cherrıes Do The Fınal Consumers Prefer?

Yazar Adı :

 Bujdoso Geza, Hrotko Karoly, Daıne Feldmane, Daıela Gıovannını, Demirsoy Hüsnü, Tao Ryutaro

Dergi Adı :

 South Western Journal Of Horticulture, Biology And Environment

Özgün Makale

 

2020, 2

Makale Adı :

 Assessment Of Tımıng Of Flower Bud Dıfferentıatıon And Development Stages Of Blackberry (Rubus Spp.) Cultıvars In Northern Turkey

Yazar Adı :

 Kocaman Beril, Demirsoy Leyla, Demirsoy Hüsnü

Dergi Adı :

 Acta Scientiarum Polonorum-Hortorum Cultus

Özgün Makale

 

2020, 12

Makale Adı :

 The Applicability Of New Training Systems For Sweet Cherry İn Turkey

Yazar Adı :

 Soysal Dilek, Demirsoy Leyla, Macit İdris, Lang Gregory, Demirsoy Hüsnü

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture And Forestry

Özgün Makale

 


2019, 6

Makale Adı :

 Evaluation Of Performances Of Some Organic Waste İn Organic Strawberry Cultivation

Yazar Adı :

 Balcı Gülden, Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla

Dergi Adı :

 Waste And Biomass Valorization

Özgün Makale

 


2019, 5

Makale Adı :

 Modelling Of The Leaf Area For Various Pear Cultivars Using Neuro Computing Approaches

Yazar Adı :

 Öztürk Ahmet, Cemek Bilal, Demirsoy Hüsnü, Küçüktopçu Erdem

Dergi Adı :

 Spanısh Journal Of Agrıcultural Research

Özgün Makale

 


2019, 12

Makale Adı :

 Yield And Quality Characteristics Of Some Strawberry Varieties

Yazar Adı :

 Soysal Dilek, Demirsoy Leyla, Demirsoy Hüsnü

Dergi Adı :

 Bahçe

Özgün Makale

 

2019, 12

Makale Adı :

 The Effect Of Perlan And Bud Management On Growth, Lateral Shoots, And The Precocity Of Cherry Nursery Trees

Yazar Adı :

 Toprak Ramazan, Soysal Dilek, Demirsoy Hüsnü

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Agrıculture And Forestry

Özgün Makale

 


2018, 1

Makale Adı :

 Şeftalilerde Merkezi Lider Terbiye Sisteminin Büyüme, Verim Ve Kalite Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 Seçmen Seyit, Soysal Dilek, Aydın Erol, Macit İdris, Demirsoy Hüsnü

Dergi Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2018, 1

Makale Adı :

 Determination Of Food Preference Of Tetranychus Urticae Koch (Acari:tetranychidae) İn Different Strawberry Varieties.

Yazar Adı :

 Akça İzzet, Saruhan İslam, Toksöz Şeyma, Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla

Dergi Adı :

 International Journal Of Agriculture Innovations And Research

Özgün Makale

 

2017, 9

Makale Adı :

 Ülkemizde Islah Edilen Bazı Yeni Çilekçeşitlerinin Verim, Kalite Ve Bitki Büyümeözellikleri

Yazar Adı :

 Demirsoy Leyla, Soysal Dilek, Demirsoy Hüsnü

Dergi Adı :

 Bahçe

Özgün Makale

 

2017, 3

Makale Adı :

 The Graftıng Success Of Fourteen Genotypes Grafted On Three Different Rootstocks On Production Of Sweet Cherry (Prunus Avium L.) Sapling

Yazar Adı :

 Zenginbal Hamdi, Demir Taki, Demirsoy Hüsnü, Beyhan Ömer

Dergi Adı :

 Acta Scientiarum Polonorum-Hortorum Cultus

Özgün Makale

 


2017, 2

Makale Adı :

 Evaluation Of Performances Of Some Organic Waste İn Organic Strawberry Cultivation

Yazar Adı :

 Balcı Gülden, Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla

Dergi Adı :

 Waste And Biomass Valorization

Özgün Makale

 


2017, 11

Makale Adı :

 Bud Management Affects Fruit Wood, Growth, And Precocity Of Cherry Trees

Yazar Adı :

 Macit İdris, Lang Greg, Demirsoy Hüsnü

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Agrıculture And Forestry

Özgün Makale

 


2017, 1

Makale Adı :

 Sık Dikim Kiraz Yetiştiriciliğinde Bahçe Yönetiminin Önemi

Yazar Adı :

 Köse Dilek, Macit İdris, Demirsoy Leyla, Demirsoy Hüsnü

Dergi Adı :

 Bahçe

Özgün Makale

 

2016, 4

Makale Adı :

 Gisela 5 Gisela 6 Ve Sl 64 Anaçlarının In Vitro Koşullarda Farklı Besinortamlarında Çoğaltılması

Yazar Adı :

 Aydın Erol, Varol İsmail, Demirsoy Leyla, Demirsoy Hüsnü, Er Ercan

Dergi Adı :

 Bahçe

Özgün Makale

 

2016, 4

Makale Adı :

 Üniversiteye Giriş Sınavlarının Bahçe Bitkileri Lisans Eğitim Öğretimi Sonrasına Yansıması

Yazar Adı :

 Demirsoy Hüsnü

Dergi Adı :

 Bahçe

Özgün Makale

 

2016, 4

Makale Adı :

 The Effects Of Different Organic Wastes On Mineral Element Content İn Organic Strawberry Cultivation

Yazar Adı :

 Balcı Gülden, Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla

Dergi Adı :

 Compost Science & Utilization

Özgün Makale

 


2016, 3

Makale Adı :

 Kirazlarda Yeni Bir Terbiye Sistemi Ufo

Yazar Adı :

 Demirsoy Leyla, Köse Dilek, Macit İdris, Demirsoy Hüsnü

Dergi Adı :

 Anadolu

Özgün Makale

 

2016, 1

Makale Adı :

 Quality Characteristics And Phenolic Compounds Of European Pear Cultivars

Yazar Adı :

 Öztürk Ahmet, Demirsoy Leyla, Demirsoy Hüsnü, Öztürk S

Dergi Adı :

 African Journal Of Traditional, Complementary And Alternative Medicines

Özgün Makale

 

2015, 8

Makale Adı :

 Kirazlarda Terbiye Sistemleri

Yazar Adı :

 Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla, Macit İdris

Dergi Adı :

 Anadolu

Özgün Makale

 

2015, 6

Makale Adı :

 Phenolic Compounds And Chemical Characteristics Of Pears Pyrus Communis L

Yazar Adı :

 Öztürk Ahmet, Demirsoy Leyla, Demirsoy Hüsnü, Asan Adem, Gül Osman

Dergi Adı :

 International Journal Of Food Properties

Özgün Makale

 


2015, 1

Makale Adı :

 Canopy Temperature For Peach Tree Various Soil Water Contents

Yazar Adı :

 Septar L, Paltineanu C, Chitu E, Moale C, Demirsoy, H, Köksal, Es, Kızılkaya, R, Macit, İ,

Dergi Adı :

 Eurasian Ournal Of Soil Science

Özgün Makale

 

2014, 3

Makale Adı :

 Effects Of Different Organic Wastes On Mineral Element Content İn Organic Strawberrycultivation Cvs Redline Hope And Fern

Yazar Adı :

 Gülden Balcı, Hüsnü Demirsoy, Leyla Demirsoy

Dergi Adı :

 Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi

Özgün Makale

 

2014, 2

Makale Adı :

 Estımatıng Soıl Moısture Status In Peach Tree Orchards By Usıngcrop Water Stress Index

Yazar Adı :

 Paltineanu C, Septar L, Chitu E, Moale C, Demirsoy H, Köksal Es, Macit İ

Dergi Adı :

 Fruit Growing

Özgün Makale

 

2014, 12

Makale Adı :

 Effects Of Different Organic Wastes On Yield And Quality İn Organic Strawberry Cultivation Basımda

Yazar Adı :

 Balcı G, Demirsoy H

Dergi Adı :

 Journal Of Food Agriculture&environment

Özgün Makale

 

2014, 12

Makale Adı :

 The Effect Of Shadıng On Net Assımılatıon Rate And Relatıve Growth Rate In Strawberry

Yazar Adı :

 Öztürk Ahmet, Demirsoy Leyla, Demirsoy Hüsnü

Dergi Adı :

 Anadolu Journal Of Agrıcultural Scıences

Özgün Makale

 


2014, 11

Makale Adı :

 Canopy Temperature For Peach Tree At Various Soil Water Contents

Yazar Adı :

 Septar L, Paltineanu C, Chitu E, Moale C, Demirsoy H, Köksal Es, Kızılkaya R, Macit İ

Dergi Adı :

 Eurasian Journal Of Soil Science

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Estımatıng Soıl Moısture Status In Peach Tree Orchards By Usıng Crop Water Stress Index

Yazar Adı :

 Paltineanu C, Leinar S, Chitu E, Moale C, Demirsoy H, Köksal Es, Macit İ

Dergi Adı :

 Fruit Growing Research

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Two New Sweet Chestnut Cultivars From The Anatolian Region Unal And Erfelek

Yazar Adı :

 Ü Serdar, H Demirsoy, L Demirsoy

Dergi Adı :

 J Amer Pom Soc

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Determination Of Potential Hazelnut Plantation Areas Basedgıs Model Case Study Samsun City Of Central Black Sea Region

Yazar Adı :

 Sarıoğlu Fe, Saygın F, Balcı G, Dengiz O, Demirsoy H

Dergi Adı :

 Eurasian Journal Of Soil Science

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Different Growing Conditions Affect Nutrient Elements Content Fruit Quality Yield And Growth İn Strawberry

Yazar Adı :

 Demirsoy Leyla, Demirsoy Hüsnü, Balcı Gülden

Dergi Adı :

 Pakistan Journal Of Botany

Özgün Makale

 

2012, 1

Makale Adı :

 New Promising Cherry Laurel Prunus Laurocerasus L Genotypes İn Turkey

Yazar Adı :

 İdris Macit, Demirsoy Hüsnü

Dergi Adı :

 Bulg. J. Agric. Sci

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 A Morphological And Phenological Comparison Of Chestnut Castanea Cultivars Serdar And Marigoule

Yazar Adı :

 Serdar Ümit, Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla

Dergi Adı :

 Australian Journal Of Crop Science

Özgün Makale

 


2011, 4

Makale Adı :

 Morphological And Phenological Characteristics Of Ersinop And Eryayla Chestnut Cultivars

Yazar Adı :

 Ü Serdar, H Demirsoy, L Demirsoy

Dergi Adı :

 Ae J Agrı Envır Scı

Özgün Makale

 


2011, 1

Makale Adı :

 Molecular Characterization Of Sweet Cherry Genetic Resources

Yazar Adı :

 Demir Taki, Demirsoy Leyla, Demirsoy Hüsnü, Kaçar Yıldız, Yılmaz M, Macit İdris

Dergi Adı :

 Fruits

Özgün Makale

 


2011, 1

Makale Adı :

 High Tunnel Management For Early Ripening Of Sweet Cherries Bringing Hawaii To Michigan

Yazar Adı :

 Ga Lang, H Demirsoy, L Demirsoy

Dergi Adı :

 Hortscıence

Özgün Makale

 

2011, 1

Makale Adı :

 High Tunnel Sweet Cherry Studies Innovative Integration Of Precision Canopies Precocious Rootstocks And Environmental Physiology

Yazar Adı :

 Lang Gregory A, Valantino Tara, Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla

Dergi Adı :

 Acta Horticulturae

Özgün Makale

 


2011, 1

Makale Adı :

 Samsun Da Yetiştirilen Bazı Şeftali Çeşitlerinde Elle Ve Kimyasallarla Yapılan Seyreltme Uygulamalarının Meyve Seyrelmesi Ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 Ş Bilgener, N Beyhan, H Demirsoy

Dergi Adı :

 Omü Zir. Fak. Dergisi

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Validation Of A Leaf Area Estimation Model For Sweet Cherry

Yazar Adı :

 Demirsoy Hüsnü, Lang Gregory

Dergi Adı :

 Spanish Journal Of Agricultural Research

Özgün Makale

 


2010, 1

Makale Adı :

 Some Phenological Properties Of Chestnut Genotypes İn The Black Sea Region Turkey

Yazar Adı :

 Serdar Ümit, Beyhan Neriman, Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla

Dergi Adı :

 Acta Horticulturae

Özgün Makale

 


2010, 1

Makale Adı :

 Seasonal Variation Of Npk And Ca Content Of Leaf Crown And Root Of Sweet Charlie Strawberry Under Different Irradiation

Yazar Adı :

 Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla, Kocaman Beril, Balcı Gülden, Kızılkaya Rıdvan

Dergi Adı :

 Zemdirbyste-Agriculture

Özgün Makale

 


2010, 1

Makale Adı :

 Grafting Compatibility İn Some Turkish Chestnut Genotypes

Yazar Adı :

 Ü Serdar, H Demirsoy, İ Macit, U Ertürk

Dergi Adı :

 Acta Horticulturae

Özgün Makale

 


2010, 1

Makale Adı :

 Seed Treatment With Ga 3 Or Stratification Enhances Emergence Of Some Strawberry Tree Genotypes Short Communication

Yazar Adı :

 Demirsoy Leyla, Demirsoy Hüsnü, Gülay Çelikel, Kocaman Beril, İdris Macit

Dergi Adı :

 Hortıcultural Scıence

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Determination Of Superior Chesnut Genotypes İn The Middle Black Sea Region

Yazar Adı :

 Serdar Ümit, Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla

Dergi Adı :

 Acta Horticulturae

Özgün Makale

 


2009, 1

Makale Adı :

 Leaf Area Estimation İn Some Species Of Fruit Tree By Using Models As A Non Destructive Method

Yazar Adı :

 Demirsoy Hüsnü

Dergi Adı :

 Fruits

Özgün Makale

 


2009, 1

Makale Adı :

 Characteristics Of The Fruit Skin Epidermis Of Some Sweet Cherry Cultivars

Yazar Adı :

 H Demirsoy, L Demirsoy

Dergi Adı :

 Acta Horticulturae

Özgün Makale

 


2008, 1

Makale Adı :

 Identification Of Some Sweet Cherry Cultivars Grown İn Amasya By Rapd Markers

Yazar Adı :

 Demirsoy Leyla, Demir Taki, Demirsoy Hüsnü, Kaçar Yıldız, Okumuş Ahmet

Dergi Adı :

 Acta Horticulturae

Özgün Makale

 


2008, 1

Makale Adı :

 Traditional Cherry Growing İn Amasya İn Turkey A Brief Overview

Yazar Adı :

 H Demirsoy, L Demirsoy

Dergi Adı :

 Acta Horticulturae

Özgün Makale

 


2008, 1

Makale Adı :

 The Strawberry Tree Arbutus Unedo L Selection İn Turkey

Yazar Adı :

 Çelikel Gülay, Demirsoy Leyla, Demirsoy Hüsnü

Dergi Adı :

 Scientia Horticulturae

Özgün Makale

 


2008, 1

Makale Adı :

 Ziraat Fakültelerine Gelen Öğrencilerin Üniversiteye Giriş Puanları Ve Mezuniyet Sonrasına Etkileri Ziraat Mühendisliği 329 26 36

Yazar Adı :

 H Demirsoy

Dergi Adı :

 Ziraat Mühendisliği

Özgün Makale

 

2008, 1

Makale Adı :

 Effect Of Organic And Conventional Growing Systems With Different Mulching On Yield And Fruit Quality İn Strawberry Cvs Sweet Charlie And Camarosa

Yazar Adı :

 Balcı Gülden, Demirsoy Hüsnü

Dergi Adı :

 Biological Agriculture And Horticulture

Özgün Makale

 


2008, 1

Makale Adı :

 Ziraat Fakültelerine Gelen Öğrencilerin Üniversiteye Giriş Puanları Ve Mezuniyet Sonrasına Etkileri Iı Değişen Bir Şey Yok

Yazar Adı :

 Demirsoy Hüsnü

Dergi Adı :

 Ziraat Mühendisliği

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 The Effects Of Dried On Some Properties Of Strawberry Tree Fruits

Yazar Adı :

 H Demirsoy, L Demirsoy, G Çelikel, T Koyuncu

Dergi Adı :

 Asian Journal Of Chemistry

Özgün Makale

 


2007, 1

Makale Adı :

 Prediction Model For Estimating Peach Fruit Weight And Volume On The Basis Of Fruit Linear Measurements During Growth

Yazar Adı :

 H Demirsoy, L Demirsoy

Dergi Adı :

 Journal Of Fruit And Ornamental Plant Research

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 The Effects Of Different Periods Of Shading On Growth And Yield İn Sweet Charlie

Yazar Adı :

 Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla, Uzun Sezgin, Öztürk Ahmet

Dergi Adı :

 European Journal Of Horticultural Science

Özgün Makale

 


2007, 1

Makale Adı :

 Kiraz Bahçelerinde Meydana Gelebilecek Kış Zararları Ve Çözüm Önerileri

Yazar Adı :

 L Demirsoy, H Demirsoy, Ga Lang

Dergi Adı :

 Hasad

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Bodur Kirazlarda Göz Yönetimi

Yazar Adı :

 Ga Lang, H Demirsoy, L Demirsoy

Dergi Adı :

 Hasad

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Gisela Anaçları Üzerindeki Kirazların Bakımı

Yazar Adı :

 Ga Lang, Rl Anderson, T Robinson, H Demirsoy, L Demirsoy

Dergi Adı :

 Hasad

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Meyve Ağaçlarında Bodurluk Mekanizması

Yazar Adı :

 Demirsoy Hüsnü, Macit İdris

Dergi Adı :

 Omü Ziraat Fak Dergisi

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Study On Effects Of Different Shading Treatments On Seasonal Variation Of Some Nutrients İn Camarosa Strawberry

Yazar Adı :

 Kocaman Beril, Demirsoy Hüsnü

Dergi Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2006, 6

Makale Adı :

 Non Destructive Leaf Area Estimation İn Chestnut

Yazar Adı :

 Serdar Ümit, Demirsoy Hüsnü

Dergi Adı :

 Scientia Horticulturae

Özgün Makale

 


2006, 1

Makale Adı :

 Effects Of Shading On Seasonal Variation Of Some Macro Nutrients İn Camarosa Strawberry

Yazar Adı :

 B Ersoy, H Demirsoy

Dergi Adı :

 Asian Journal Of Chemistry

Özgün Makale

 


2006, 1

Makale Adı :

 Bazı Uyuşur Ve Uyuşmaz Şeftali Erik Aşı Kombinasyonlarında Aşı Yerinin Anatomik Olarak İncelenmesi Omu Zir Fak Dergisi

Yazar Adı :

 H Demirsoy, Ş Bilgener

Dergi Adı :

 Omu., Zir.fak., Dergisi

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Değişik Gölgeleme Uygulamalarının Camarosa Çilek Çeşidinde Bazı Elementlerin Mevsimsel Değişimine Etkileri Üzerine Bir Araştırma

Yazar Adı :

 B Ersoy, H Demirsoy

Dergi Adı :

 Omu., Zir.fak., Dergi

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Improved Model For The Non Destructive Estimation Of Strawberry Leaf Area

Yazar Adı :

 Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla, Öztürk Ahmet

Dergi Adı :

 Fruits

Özgün Makale

 

2005, 1

Makale Adı :

 Non Destructive Leaf Area Estimation İn Peach

Yazar Adı :

 Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla, Kocaman Beril, Uzun Sezgin

Dergi Adı :

 European Journal Of Horticultural Science

Özgün Makale

 


2004, 1

Makale Adı :

 Characteristics Of Some Local Sweet Cherry Cultivars From Homeland

Yazar Adı :

 Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla

Dergi Adı :

 Pak.j. Agron

Özgün Makale

 

2004, 1

Makale Adı :

 The Epidermal Characteristics Of Fruit Skin Of Some Sweet Cherry Cultivars İn Relation To Fruit Cracking

Yazar Adı :

 Demirsoy Leyla, Demirsoy Hüsnü

Dergi Adı :

 Pakistan Journal Of Botany

Özgün Makale

 


2004, 1

Makale Adı :

 A Study On Relationships Among Some Fruit Characteristics İn Cherries

Yazar Adı :

 Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla

Dergi Adı :

 Fruits

Özgün Makale

 

2004, 1

Makale Adı :

 A Validated Leaf Area Prediction Model For Some Cherry Cultivars İn Turkey

Yazar Adı :

 Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla

Dergi Adı :

 Pakistan Journal Of Botany

Özgün Makale

 


2003, 1

Makale Adı :

 Characteristics Of Some Local And Standard Sweet Cherry Cultivars Grown İn Turkey

Yazar Adı :

 Demirsoy Leyla, Demirsoy Hüsnü

Dergi Adı :

 Journal Of The American Pomological Society

Özgün Makale

 


2003, 1

Makale Adı :

 Leaf Area Estimation Model For Some Local Cherry Genotypes İn Turkey

Yazar Adı :

 H Demirsoy, L Demirsoy

Dergi Adı :

 Pak. Biol. Sci.

Özgün Makale

 

2003, 1

Makale Adı :

 Çarşamba Ovası Can Erik Seleksiyonu Üzerine Bir Araştırma

Yazar Adı :

 H Demirsoy, Ş Bilgener

Dergi Adı :

 Omu Zir. Fak. Dergisi

Özgün Makale

 

2002

Makale Adı :

 Çarşamba Ovasından Selekte Edilen Bazı Can Erik Prunus Cerasifera Ehrh Tiplerinin Şeftali Ve Eriklere Anaç Olarak Kullanılabilirliklerinin Saptanması Üzerinde Araştırmalar

Yazar Adı :

 Demirsoy Hüsnü, Bilgener Şükriye

Dergi Adı :

 Omü Zir. Fak. Dergisi

Özgün Makale

 

2002

Makale Adı :

 The Pomological Characteristics Of Local Sweet Cherry Cultivars Grown İn Amasya Turkey

Yazar Adı :

 Bilgener Şükrüye, Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla

Dergi Adı :

 Acta Horticulturae

Özgün Makale

 


1998, 1

Makale Adı :

 Samsun Da Yetiştirilen Bazı Şeftali Çeşitlerinde Paclobutrazol Uygulamalarının Vegetatif Gelişme Ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri Turk J Agric For 22 425 434

Yazar Adı :

 Ş Bilgener, H Demirsoy, N Beyhan

Dergi Adı :

 Turk J.agric. For

Özgün Makale

 

1998

Makale Adı :

 Şeftalinin Önemli İklim İsteklerinin Çarşamba Ovası İklim Koşullarına Uyumunun Saptanması Üzerinde Bir Araştırma

Yazar Adı :

 H Demirsoy, Ş Bilgener

Dergi Adı :

 Omü, Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1996

Makale Adı :

 Samsun İli Kürtün Vadisi Meyvecilik Potansiyeli Ve Sorunlarının Saptanması Üzerinde Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Ş Kurnaz, L Karaduva, H Demirsoy

Dergi Adı :

 Omü Zir. Fak. Dergisi

Özgün Makale

 

1996

Makale Adı :

 Çarşamba Ovasında Yetiştirilen Şeftali Çeşitlerinin Fenolojik Ve Pomolojik Özelliklerinin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma

Yazar Adı :

 H Demirsoy, Ş Bilgener

Dergi Adı :

 Turk J.agric.for

Özgün Makale

 

1995, 1

Makale Adı :

 Çarşamba Ovası Fidancılık Potansiyeli Ve Sorunlarının Saptanması Üzerinde Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Ş Kurnaz, H Demirsoy, L Karaduva

Dergi Adı :

 Omü. Zir.fak.dergisi

Özgün Makale

 

1995

Makale Adı :

 Yaz Dikim Yöntemiyle Yetiştirilen Bazı Çilek Çeşitlerinin Karadeniz Bölgesine Adaptasyonlarının Araştırılması

Yazar Adı :

 Ş Kurnaz, H Çelik, H Demirsoy

Dergi Adı :

 Omü, Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1995

Makale Adı :

 Çarşamba Ovası Şeftali Potansiyeli Ve Şeftali Çeşitlerinin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma

Yazar Adı :

 H Demirsoy, Ş Kurnaz

Dergi Adı :

 Omü, Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1994

Makale Adı :

 Dünya Şeftali Üretimi Ve Dış Ticareti

Yazar Adı :

 Ş Kurnaz, H Demirsoy

Dergi Adı :

 Derim

Özgün Makale

 

1993

Makale Adı :

 Çarşamba Ovasında Şeftali Yetiştiriciliğinin Yeri Ve Önemi

Yazar Adı :

 Ş Kurnaz, H Demirsoy

Dergi Adı :

 Omü, Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1992, 1

Makale Adı :

 Samsun Da Yetiştirilen Deveci Armutları Üzerinde Naa Nad Carbaryl Ve Elle Seyreltme Uygulamalarının Etkileri

Yazar Adı :

 Şükriye Bilgener, Özcan Muharrem, Beyhan Neriman, Demirsoy Hüsnü

Dergi Adı :

 Bahçe Dergisi

Özgün Makale

 

1992

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 NEW LEAF AREA ESTIMATION MODEL IN PEAR

Yazar Adı :

 Öztürk Ahmet, Demirsoy Leyla, Demirsoy Hüsnü

Etkinlik Adı :

 1st International Conference onComputational and Statistical Methods in Applied Sciences

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 11

Bildiri Adı :

 Promalin Affects Lateral Shoot Formation in Sweet Cherries

Yazar Adı :

 Toprak Ramazan, Soysal Dilek, Demirsoy Hüsnü

Etkinlik Adı :

 XI Orchard Systems Symposium “Integrating Canopy, Rootstockand Environmental Physiology in Orchard Systems

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 08

Bildiri Adı :

 Promising Sweet Cherry Genotypes as Cherry Rootstocks fromNorth Anatolia Preliminary Results

Yazar Adı :

 Demirsoy Leyla, Aydın Erol, Soysal Dilek, Macit İdris, Demirsoy Hüsnü

Etkinlik Adı :

 XI Orchard Systems Symposium “Integrating Canopy, Rootstockand Environmental Physiology in Orchard Systems

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 08

Bildiri Adı :

 The Effect of Bud Management on Growing and Development inCherries

Yazar Adı :

 Macit İdris, Demirsoy Hüsnü

Etkinlik Adı :

 XI Orchard Systems Symposium “Integrating Canopy, Rootstockand Environmental Physiology in Orchard Systems

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 08

Bildiri Adı :

 Lapseki deki Meyve Bahçelerinin Yenilenme Gerekliliği

Yazar Adı :

 Akçay Mehmet, Doğan Adnan, Demirsoy Hüsnü

Etkinlik Adı :

 Lapseki Değerleri Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2008, 09

Bildiri Adı :

 Drying kinetics of two types strawberry tree fruits Arbutus unedo L in a parallel air flow type dryer

Yazar Adı :

 Koyuncu Turhan, Lüle Fuat, Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla

Etkinlik Adı :

 International Food&Health Innovations Conferenc

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2006, 10

Bildiri Adı :

 Günümüzde Bazı Ilıman İklim Meyve Türleri İçin Kullanılan Anaçlar

Yazar Adı :

 Demirsoy Leyla, Demirsoy Hüsnü

Etkinlik Adı :

 II. Ulusal Fidancılık Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2000, 09

Bildiri Adı :

 Stone fruits in Turkey a brief overview

Yazar Adı :

 Demirsoy Hüsnü, Soysal Dilek, Macit İdris

Etkinlik Adı :

 III Balkan Symposium on Fruit Growing

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2016, 08

Bildiri Adı :

 Promising apple genotypes from Turkey

Yazar Adı :

 Işık Onur, Serdar Ümit, Demirsoy Hüsnü

Etkinlik Adı :

 III Balkan Symposium on Fruit Growing

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2016, 08

Bildiri Adı :

 The effects of flower removal on summer and fall fruit production of ’xxAlbion’xx and ’xxSweet Ann’xx strawberries

Yazar Adı :

 Demirsoy Leyla, Soysal Dilek, Lizalo Adis, Demirsoy Hüsnü

Etkinlik Adı :

 XXX International Horticultural Congress IHC2018: III International Berry Fruit Symposium

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 11

Bildiri Adı :

 Preliminary results of the evaluation of some sweet cherry genotypes from Turkey for breeding of new dwarf rootstocks

Yazar Adı :

 Demirsoy Hüsnü, Aydın Erol, Soysal Dilek, Macit İdris, Demirsoy Leyla

Etkinlik Adı :

 III International Symposium on Horticultural Crop Wild Relatives

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 11

Bildiri Adı :

 Harvest season and some fruit quality characteristics of strawberry under protected and open field conditions

Yazar Adı :

 Kandemir Ayşenur, Mısır Derya, Demirsoy Leyla, Soysal Dilek, Demirsoy Hüsnü

Etkinlik Adı :

 XXX International Horticultural Congress IHC2018: III International Berry Fruit Symposium

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 11

Bildiri Adı :

 Karadeniz Bölgesi Elma Yetiştiriciliğine Bir Bakış

Yazar Adı :

 Macit İdris, Demirsoy Hüsnü

Etkinlik Adı :

 I. Ulusal Elma Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2009, 09

Bildiri Adı :

 Avrupa Birliği Ülkelerinde Yumuşak Çekirdekli Meyve Türleri Tarımı Ve Yakın Gelecekte Beklenen Gelişmeler

Yazar Adı :

 Aşkın Mehmet Atilla, Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla, Koyuncu Fatma, Koyuncu Mehmet Ali, Kankaya Abdullah, Kepenek Kahraman, Hallaç H, Dilmaçünal Tuba

Etkinlik Adı :

 ," Avrupa Birliğine Uyum Aşamasında Bahçe Bitkileri Tarımı Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2002, 09

Bildiri Adı :

 The new training systems for cherries in Turkey

Yazar Adı :

 Demirsoy Hüsnü, Soysal Dilek, Macit İdris, Lang Gregory, Demirsoy Leyla

Etkinlik Adı :

 XXX International Horticultural Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 08

Bildiri Adı :

 Meyve Ürertiminde Değişimler ve Yeni Arayışlar

Yazar Adı :

 Dumanoğlu Hatice, Yeşiloğlu Turgut, Erdoğan Veli, Serçe Sedat, Demirsoy Hüsnü, Akçay Emin, Yazıcı Keziban, Ernim Cemil, Karabat Sacide, Özüpek Özge

Etkinlik Adı :

 Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2015, 01

Bildiri Adı :

 Bazı Çilek Çeşitlerinin Samsunun Ayvacık İlçesinde Adaptasyonlarının Araştırılması

Yazar Adı :

 Demirsoy Leyla, Demirsoy Hüsnü, Şükriye Bilgener

Etkinlik Adı :

 Karadeniz Bölgesinde Tarımsal Üretim ve Pazarlama Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

1999, 10

Bildiri Adı :

 Karadeniz Bölgesinde Frenküzümü Ahududu ve Böğürtlen Yetiştiriciliğinin Önemi ve Geleceği

Yazar Adı :

 Kaplan Nejdet, Caner Onur, Demirsoy Leyla, Demirsoy Hüsnü

Etkinlik Adı :

 Karadeniz Bölgesinde Tarımsal Üretim ve Pazarlama Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

1999, 10

Bildiri Adı :

 Stone fruits in Turkey A brief overview

Yazar Adı :

 Demirsoy Hüsnü, Köse Dilek, Macit İdris

Etkinlik Adı :

 THIRD BALKAN SYMPOSIUMON FRUIT GROWING

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 07

Bildiri Adı :

 Promising apple genotypes from Turkey

Yazar Adı :

 Demirsoy Hüsnü, Işık Onur, Serdar Ümit

Etkinlik Adı :

 THIRD BALKAN SYMPOSIUMON FRUIT GROWING

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 07

Bildiri Adı :

 MACRO NUTRIENT CONTENTS AND SOME SOIL PROPERTiES ALLOCATED TO WHEAT PRODUCTION IN MERZiFON TURKEY

Yazar Adı :

 Kızılkaya Rıdvan, Akça İzzet, Ceyhan Vedat, Cemek Bilal, Köksal Eyüp Selim, Demirsoy Hüsnü

Etkinlik Adı :

 Science, production, business: contemporary state and ways of innovative development of the country"

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 04

Bildiri Adı :

 IMPROVING THE AGRıCUl TURAl DECISIONS USING REMOTE SENSING ANDlAND OBSERVATION BASED DECISION SUPPORT SYSTEM

Yazar Adı :

 Ceyhan Vedat, Kızılkaya Rıdvan, Akça İzzet, Demirsoy Hüsnü, Cemek Bilal, Köksal Eyüp Selim

Etkinlik Adı :

 Science, production, business: contemporary state and ways of innovative development of the country

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 04

Bildiri Adı :

 Çileklerde Yaprak Alan Tahmini Üzerine Bir Formül

Yazar Adı :

 Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla, Öztürk Ahmet

Etkinlik Adı :

 II. Üzümsü Meyveler Sempozyumu

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2006, 09

Bildiri Adı :

 Camarosa Çilek Çeşidinde Gölgelemenin Besin Elementlerinin Mevsimsel Değişimi Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 Kocaman Beril, Demirsoy Hüsnü

Etkinlik Adı :

 II. Üzümsü Meyveler Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2006, 09

Bildiri Adı :

 Klasik ve Organik Çilek Yetiştiriciliğinin Verim ve Kalite Açısından Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Balcı Gülden, Demirsoy Hüsnü

Etkinlik Adı :

 II. Üzümsü Meyveler Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2006, 09

Bildiri Adı :

 Samsun da Yapılan Böğürtlen Çeşit Adaptasyon Çalışmaları

Yazar Adı :

 Demirsoy Leyla, Demirsoy Hüsnü, Bilgener Şükriye, Öztürk Ahmet, Kocaman Beril, Gülay Çelikel, Balcı Gülden

Etkinlik Adı :

 II. Üzümsü Meyveler Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2006, 09

Bildiri Adı :

 Samsun da Yapılan Ahududu Çeşit Adaptasyon Çalışmaları

Yazar Adı :

 Demirsoy Leyla, Demirsoy Hüsnü, Kocaman Beril, Şükriye Bilgener, Öztürk Ahmet, Balcı Gülden, Çelikel Gülay

Etkinlik Adı :

 II. Üzümsü Meyveler Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2006, 09

Bildiri Adı :

 Bazı Ahududu Çeşitlerinin Verim ve Besin Maddesi Durumları

Yazar Adı :

 Horuz Ayhan, Korkmaz Ahmet, Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla

Etkinlik Adı :

 II. Üzümsü Meyveler Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2006, 09

Bildiri Adı :

 Bazı Frenküzümü Ribes Spp Ahududu ve Böğürtlen Rubus Spp Çeşitlerinin Evalüasyonu

Yazar Adı :

 Onur Caner, Türemiş Nurgül Fetiye, Derin K, Cincaner T, Ağaoğlu Sabit, Çelik Menşure, Çalışkan Mustafa, Ataseven İs, Barut Erdoğan, Bolat İbrahim, Kepenek Kahraman, Güleryüz Muharrem, Eşitken Ahmet, Ali Nail Okay, Ayanoğlu Hamit, Demirstaş İsmail, İsmail Şevik, Atasay Adem, Kaşka Nurettin, Mürüvet Ilgın, Çolak Ali, Ünal Mehmet, Şahin Mehmet, Kaplan Nejdet, Çakır Osman, Apaydın Aydın, Bilgener Şükriye, Demirsoy Leyla, Demirsoy Hüsnü, Gerçekçioğlu Resül, Rıza Gazioğlu, Yılmaz Hüdai

Etkinlik Adı :

 Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

1999, 09

Bildiri Adı :

 Frenküzümü Ahududu ve Böğürtlen Çeşit Islahı Projesi

Yazar Adı :

 Demirsoy Hüsnü

Etkinlik Adı :

 Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

1999, 09

Bildiri Adı :

 Bazı Kimyasal Uygulamalarının Türkoğlu Kirazında Meyve Çatlaması ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Yazar Adı :

 Bilgener Şükriye, Demirsoy Leyla, Demirsoy Hüsnü

Etkinlik Adı :

 Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

1999, 09

Bildiri Adı :

 Identification of the genetic relationship between promising local cultivars and some sweet cherries

Yazar Adı :

 Öztürk Erdem Sinem, Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla

Etkinlik Adı :

 III International Symposium on Horticultural Crop Wild Relatives

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 11

Bildiri Adı :

 Bazı frenk üzümü çeşitlerinin Samsun koşullarında adaptasyonu

Yazar Adı :

 Demirsoy Leyla, Demirsoy Hüsnü, Balcı Gülden, Kocaman Beril, Bilgener Şükriye

Etkinlik Adı :

 III. Üzümsü Meyveler Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2009, 06

Bildiri Adı :

 Yaz Dikim Yöntemiyle Yetiştirilen Bazı Çilek Çeşitlerinin Karadeniz Bölgesine Adaptasyonlarının Araştırılması

Yazar Adı :

 Bilgener Şükriye, Çelik Hüseyin, Demirsoy Hüsnü

Etkinlik Adı :

 Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

1992, 10

Bildiri Adı :

 Meyve Üretiminin Geliştirilme Yöntem ve Hedefleri

Yazar Adı :

 Köksal İlhami, Okay Fatma Yeşim, Demirsoy Leyla, Demirsoy Hüsnü, Serdar Ümit, Güneş Mehmet, Özüpek Özge

Etkinlik Adı :

 Ziraat Mühendisliği IIV. Teknik kongresi, Ankara

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2010, 01

Bildiri Adı :

 Karadeniz Bölgesinde Bazı Ilıman İklim Meyve Türlerinin Yaygınlaştırılmasında Yeni Teknikler

Yazar Adı :

 Şükriye Bilgener, Demirsoy Leyla, Demirsoy Hüsnü, Sevinç Uslu, Yazgan İlkay

Etkinlik Adı :

 Karadeniz Bölgesi Tarımının Geliştirilmesinde Yeni Teknikler Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

1995, 01

Bildiri Adı :

 Yumuşak ve Sert Çekirdekli Meyvelerin Tüketim Projeksiyonları Ve Üretim Hedefleri

Yazar Adı :

 Gülcan Ruhinaz, Bolat İbrahim, Ünal Ali, Pırlak Lütfi, Eşitken Ahmet, Altıntaş Rafet, Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla

Etkinlik Adı :

 Türkiye Ziraat Mühendisliği IV. Teknik Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

1995, 01

Bildiri Adı :

 Saklı Cennet Camili de Yetiştirilen Yerel Elma Çeşitleri

Yazar Adı :

 Serdar Ümit, Kocaman Beril, Öztürk Ahmet, Demirsoy Hüsnü

Etkinlik Adı :

 5. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2007, 12

Bildiri Adı :

 Samsun da 1994 Yılı Olağandışı İklim Koşullarının Şeftalilerin Fenolojik Gelişmeleri Meyve Kalitesi ve Dökümler Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 Şükriye Bilgener, Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla

Etkinlik Adı :

 Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

1992, 10

Bildiri Adı :

 THE LEAF AREA ESTIMATION MODELS DEVELOPED BY ONDKOKUZ MAYIS UNIVERSITY, DEPARTMENT OF HORTICULTURE

Yazar Adı :

 Demirsoy Leyla, Öztürk Ahmet, Çelik Hüseyin, Serdar Ümit, Demirsoy Hüsnü

Etkinlik Adı :

 International Conference on Computational and StatisticalMethods in Applied Sciences

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 Samsun İli Kuşburnu Potansiyeli ve Kuşburnu Toplayan Çiftçilerin Sosyo Ekonomik Özellikleri

Yazar Adı :

 Şükriye Bilgener, Ceyhan Vedat, Demirsoy Leyla, Demirsoy Hüsnü

Etkinlik Adı :

 Kuşburnu Simpozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

1996, 09

Bildiri Adı :

 The applicability of the new training systems for sweet cherries in Turkey

Yazar Adı :

 Soysal Dilek, Demirsoy Leyla, Macit İdris, Lang Gregory A, Demirsoy Hüsnü

Etkinlik Adı :

 8. International Cherry Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 06

Bildiri Adı :

 Effects of promalin application and bud management on leaf and shoot growth of young cherry trees

Yazar Adı :

 Toprak Ramazan, Soysal Dilek, Demirsoy Hüsnü

Etkinlik Adı :

 8. International Cherry Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 06

Bildiri Adı :

 Determining of the Cherry Resources in Origin of Cherry

Yazar Adı :

 Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla, Demir Taki, Macit İdris, Kurt Haydar

Etkinlik Adı :

 1st International Non-wood Forest Product, symposium

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2006, 11

Bildiri Adı :

 Saklı Cennet Camili de Yetiştirilen Yerel Erik ve Kiraz Çeşitleri

Yazar Adı :

 Serdar Ümit, Kocaman Beril, Öztürk Ahmet, Demirsoy Hüsnü

Etkinlik Adı :

 5. Ulusal Bahçe Bitkileri Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2007, 09

Bildiri Adı :

 Orta Karadeniz Bölgesindeki Üstün Kestane Genotiplerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Serdar Ümit, Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla

Etkinlik Adı :

 5. Ulusal Bahçe Bitkileri Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2007, 09

Bildiri Adı :

 Characterization of cherry genotypes from North Anatolia

Yazar Adı :

 Köse Dilek, Demirsoy Leyla, Demirsoy Hüsnü, Macit İdris

Etkinlik Adı :

 VII International Cherry Symposium

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 07

Bildiri Adı :

 Sweet cherry growing in Turkey A Brief overview

Yazar Adı :

 Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla, Macit İdris, Akçay Mehmet Emin, Baş Mehmet, Demirtaş İsmail, Sarısu Cumhur, Taner Yavuz, Küden Ali

Etkinlik Adı :

 VII International cherry Symposium

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2017, 07

Bildiri Adı :

 Amasya Elmalarında Elle ve Kimyasallarla Seyreltme Uygulamalarının Meyve Seyrelmesi ve Kalitesi Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 Şükriye Bilgener, Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla

Etkinlik Adı :

 Yumuşak Çekirdekli Meyveler Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

1996, 09

Bildiri Adı :

 Characterization of cherry genotypes from North Anatolia

Yazar Adı :

 Soysal Dilek, Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla, Macit İdris

Etkinlik Adı :

 8. Uluslararası Kiraz Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 In vitro propagation in different media of some cherry genotypes as candidate rootstocks for cherry E

Yazar Adı :

 Aydın Erol, Demirsoy Hüsnü, Yarılgaç Tarık

Etkinlik Adı :

 XXX IHC – Proc. II Int. Symp. on Micropropagation and In Vitro Techniques

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2020, 07

Bildiri Adı :

 Comparison of tall spindle axes and vogel central leader systems in cherry

Yazar Adı :

 Macit İdris, Aydın Erol, Soysal Dilek, Demirsoy Hüsnü

Etkinlik Adı :

 XXX IHC – Proc. Int. Symp. on Evaluation of Cultivars, Rootstocks and Management Systems for Sustainable Production of Deciduous Fruit Crops

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2020, 06

Bildiri Adı :

 Organik Çilek Yetiştiriciliğinde Kompost Kullanımı

Yazar Adı :

 Gülden Balcı, Leyla Demirsoy, Hüsnü Demirsoy

Etkinlik Adı :

 Türkiye V.Organik Tarım Sempozyumu

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Organik Çilek Yetiştiriciliğinde Farklı Organik Atıkların Meyvelerin Renklenmesi ve Mineral Madde İçerikleri Üzerine Etkisi

Yazar Adı :

 Gülden Balcı, Hüsnü Demirsoy, Leyla Demirsoy

Etkinlik Adı :

 Türkiye V.Organik Tarım Sempozyumu

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Çarşamba Ovası Meyveciliği

Yazar Adı :

 H Demirsoy, L Demirsoy, İ Macit

Etkinlik Adı :

 Prof.Dr. Ali Fuad Başgil ve Çarşamba Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 The new cherry genotypes from origin of cherry

Yazar Adı :

 H Demirsoy, İ Macit, L Demirsoy, D Köse

Etkinlik Adı :

 THE SECOND BALKAN SYMPOSIUM ON FRUIT GROWING Pitesti, Romania

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Effect on yield and quality different agricultural organic waste in organic strawberry growing

Yazar Adı :

 G Balcı, H Demirsoy, L Demirsoy

Etkinlik Adı :

 Second Symposium on Horticulture in Europe, Angers, France.

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Ahmet A Demirsoy L Demirsoy H 2012 Promising pear genotypes from North Anatolia Turkey Second Symposium on Horticulture in Europe 1 5 July Angers France

Yazar Adı :

 A Öztürk, L Demirsoy, H Demirsoy

Etkinlik Adı :

 Second Symposium on Horticulture in Europe, 1-5 July, Angers, France.

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Organik Çilek Yetiştiriciliğinde Farklı Organik Atıkların Vejetatif Büyüme Özellikleri Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 G Balcı, H Demirsoy, L Demirsoy

Etkinlik Adı :

 IV. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, ANTALYA

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Samsun Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Bazı Önemli Böğürtlen Çeşitlerinin Morfolojik Ayrım Zamanı ve Çiçek Gelişim Safhalarının Belirlenmesi

Proje Konusu :

 tez projesi

13.04.2008

 

10.04.2011

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2011, 04

Proje Adı :

 Kirazlarda Göz Yönetiminin Büyüme ve Gelişme Üzerine Etkisi

Proje Konusu :

 göz yönetminin kirazlarda önemi ortya konmuştur

20.05.2010

 

19.02.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 02

Proje Adı :

 UZAKTAN ALGILAMA VE YER VERİLERİNE DAYALI YENİ BİR TARIMSAL YÖNETİM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Proje Konusu :

 UZAKTAN ALGILAMA VE YER VERİLERİNE DAYALI YENİ BİR TARIMSAL YÖNETİM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

08.07.2015

 

08.07.2016

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2016, 07

Proje Adı :

 Şeftalilerde Merkezi Lider Terbiye Sisteminin Büyüme Verim ve Kalite Üzerine Etkileri

Proje Konusu :

 Şeftalilerde yeni terbiye sistemleri

10.03.2015

 

24.05.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 05

Proje Adı :

 Effect of the new generation foliar fertilizer produced nano technological tecniques on yield yield parameters and nutrient content of spribng wheat triticum aestivum in Kazakhstan conditions

Proje Konusu :

 Yeni bir gübrenin verim artışı üzerine etkisi belirlenecek

01.04.2016

 

26.12.2016

 

Araştırmacı

 

Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar

 

ULUSLARARASI

2016, 12

Proje Adı :

 Meyve Ağaçlarının Terbiye ve Fertigasyonunda Yenilikçi Toprak ve Bitki İzleme Teknolojileri Üzerine Bilgi Paylaşımı

Proje Konusu :

 Romanya ile Türjkiye nin Meyveciliği yetiştirme sistemleri karşılıklı seyahatlerle incelenmiş ortak problemler tartışılmış ve de gelecekte yapılacak projeksiyon belirlenmiştir

01.01.2013

 

10.02.2015

 

Yürütücü

 

Uluslararası İkili İşbirliği Programları

 

ULUSLARARASI

2015, 02

Proje Adı :

 Bazı Çilek Çeşitlerinin Karadeniz Bölgesine Adaptasyonlarının Araştırılması

Proje Konusu :

 BAP

Uzman

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Samsun da Yetiştirilen Deveci Armutları Üzerine NAA NAD Carbaryl ve Elle seyreltme Uygulamalarının Etkileri

Proje Konusu :

 BAP

Uzman

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Samsunda Yetiştirilen Bazı Şeftali Çeşitlerinde Elle ve Kimyasallarla Seyreltme Uygulamalarının Meyve Verim ve Kalitesine Etkilerinin Araştırılması

Proje Konusu :

 TUBİTAK

01.01.1993

 

01.01.1995

 

Araştırmacı

 

-Tübitak 1001

 

ULUSAL

1995, 01

Proje Adı :

 Amasya da Yetiştirilen Amasya Elmalarında Değişik Seyreltme Uygulamalarının Meyve Seyrelmesi ve Kalitesi Üzerine Etkileri

Proje Konusu :

 BAP

Uzman

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Frenk Üzümü Ahududu ve Böğürtlen Çeşit Islahı Projesi

Proje Konusu :

 TAGEM PROJESİ

Uzman

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Amasya da Yetiştirilen Kiraz Genotiplerinin Özelliklerinin Belirlenmesi

Proje Konusu :

 TÜBİTAK

01.01.2000

 

01.01.2004

 

Araştırmacı

 

-Tübitak 1001

 

ULUSAL

2004, 01

Proje Adı :

 Camarosa Çilek Çeşidinde Değişik Gölgeleme Uygulamalarının Bitkideki Makro Elementlerin Mevsimsel Değişimine Etkileri Üzerinde Bir Araştırma

Proje Konusu :

 BAP

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Organik Çilek Yetiştiriciliği ile klasik çilek Yetiştiriciliğinin Verim Kalite ve Ekonomik Yönden Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma

Proje Konusu :

 BAP

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Amasya da Yetiştirilen Kiraz Çeşitlerinin RAPD Analizi ile Belirlenmesi

Proje Konusu :

 BAP

Uzman

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Integrated Variety Evaluation Studies of Improved Sweet Cherry Genotypes on Dwarfing Rootstocks

Proje Konusu :

 TÜBİTAK BİDEB

Uzman

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Karadeniz Bölgesi Karayemiş Seleksiyonu

Proje Konusu :

 BAP

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Kirazın Anavatanı Giresun da Kiraz Gen Kaynaklarının Tespiti

Proje Konusu :

 TÜBİTAK

01.01.2004

 

01.01.2007

 

Yürütücü

 

-Tübitak 1001

 

ULUSAL

2007, 01

Proje Adı :

 Orta Karadeniz Bölgesi için Üstün Kestane Genotiplerinin Belirlenmesi ve Çeşit Tescili

Proje Konusu :

 TÜBİTAK

01.01.2007

 

01.01.2009

 

Araştırmacı

 

-Tübitak 1001

 

ULUSAL

2009, 01

Proje Adı :

 Bafra Ovasında Üreticilere Yönelik Tarımda Verimlilik Eğitimi Verilmesi ve Üretim Metodlarında Dönüşüm Projesi Bodur Meyve ve Üzümsü Meyve Yetiştiriciliği

Proje Konusu :

 AB Eğitim

Uzman

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

Proje Adı :

 Türkeli Yöresinde Organik Kivi Çilek ve Arıcılık Kombinasyonuna Yönelik Eğitim ve Alt Yapının Geliştirilmesi

Proje Konusu :

 AB Eğitim

Uzman

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

Proje Adı :

 Çarşamba Ziraat Odası Başkanlığı AB Hibe Program Projesi bodur Meyvecilik

Proje Konusu :

 AB Eğitim

Uzman

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

Proje Adı :

 Ümitvar Bazı Armut Genotiplerinin Fenolik İçeriklerinin Belirlenmesi

Proje Konusu :

 BAP

Uzman

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Bodur Kiraz Yetiştiriciliğinde Ağaçların Şekillendirilmesinde Göz Yönetimi Tekniğinin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma

Proje Konusu :

 Bodur Kiraz Yetiştiriciliğinde Ağaçların Şekillendirilmesinde Göz Yönetimi Tekniğinin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Karadeniz Bölgesi Meyve Genetik Kaynakları Araştırmaları projesinin bir alt projesi olan Kiraz ve Vişne Prunus avium L P cerasus L Genetik Kaynaklarının Muhafazası ve Karakterizasyonu

Proje Konusu :

 Karadeniz Bölgesi Meyve Genetik Kaynakları Araştırmaları projesinin bir alt projesi olan Kiraz ve Vişne Prunus avium L P cerasus L Genetik Kaynaklarının Muhafazası ve Karakterizasyonu

Danışman

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Artvin Tarımda İyi uygulamalar ve Modern Meyve Bahçesi Tesisi Çiftçi Eğitimi Projesi

Proje Konusu :

 AB Eğitim

Uzman

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

Proje Adı :

 Modern Meyve Bahçesi Kurulması

Proje Konusu :

 Modern Meyve Bahçesi

01.09.2014

 

31.08.2017

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 08

Proje Adı :

 Türkiye’de Kirazlarda Yeni Terbiye Sistemlerinin Uyguanabilirliği

Proje Konusu :

 Ülkemiz koşullarnda TSA, SSA, UFO, KGB gibi yeni terbiye sistemleri denemiştir.

01.10.2013

 

01.10.2017

 

Yürütücü

 

-Tübitak 1001

 

ULUSAL

2017, 10

Proje Adı :

 Karadeniz Bölgesinde Selekte Edilen Anaç adayı Kiraz Vişne ve Mahlep Genotiplerinin invitro Koşullarda Çoğaltılması

Proje Konusu :

 Bu çalışma Karadeniz Bölgesindn Selekte Edilen Anaç adayı Kiraz Vişne ve Mahlep Genotiplerinin invitro Koşullarda Çoğaltılmasını içermektedir

01.03.2011

 

Araştırmacı

 

-Tübitak 1007

 

ULUSAL

2011, 03

Proje Adı :

 Modern Meyve Bahçesi Tesisi

Proje Konusu :

 Değişik meyve türlerini içeren modern tarım teknikleri kullanılarak bir meyve bahçesi tesis etmek

01.09.2014

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2014, 09

Proje Adı :

 Kirazlarda Tepe Kesiminin Büyüme, Verim ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri

Proje Konusu :

 Kiraz yetiştiriciliğinde Gisela 3, Gisela 5, Gisela 6, MM14, PiKU 1, PiKU 3, CAB 6P gibi küçükten büyüğe doğru farklı büyüklüklerde ağaçlar yapan çok sayıda anaç bulunmaktadır. Bu anaçlardan PHLC, Gisela serisi gibi olanlarda tepe kesiminin önemi birçok çalışma ile ortaya konmuştur. Fakat PiKU 3 ve CAB 6P gibi yarı kuvvetli anaçlar üzerinde tepe kesiminin yapılıp yapılmayacağına dair literatürde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ülkemizde bu konularda daha önce herhangi bir çalışma da yapılmamıştır. Oysa ülkemizde bu anaçlarla da bahçeler kurulmaktadır. Bu nedenle dünyada büyük bir rekabet içerisinde olduğumuz kiraz yetiştiriciliğinde, verim ve kalite açısından bu sorunun cevabı çok önemlidir. Ayrıca bu ve benzeri çalışmalar ülkemize ve bize özgün terbiye sistemlerinin oluşturulmasında anahtar olacaktır. Tüm bunlar dikkate alındığında bu çalışma özgündür.

01.12.2019

 

Araştırmacı

 

-Tübitak 1002

 

ULUSAL

2019, 12

Proje Adı :

 Horizon 2020 Proje Hazırlama Eğitimi, 2237- PROJE EĞİTİM ETKİNLİKLERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

01.05.2019

 

01.06.2019

 

Yürütücü

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2019, 06

Proje Adı :

 Çarşamba Ovasında Şeftali ve Erikler İçin Can Eriği Klonal Anaç seleksiyonu

15.02.1995

 

01.04.1999

 

Araştırmacı

 

-Tübitak 1001

 

ULUSAL

1999, 04

Proje Adı :

 Kirazlarda Yan dal gelişiminin teşviki üzerine bir araştırma

08.02.2016

 

31.12.2019

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2019, 12

Proje Adı :

 Değişik sistemlerin kirazlarda verim ve kalite üzerine etkileri

29.08.2017

 

31.12.2019

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2019, 12

Proje Adı :

 ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ORGANİK ATIKLARIN VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİLERİ

01.05.2009

 

01.09.2012

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2012, 09

Proje Adı :

 BODUR KİRAZ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE AĞAÇLARIN ŞEKİLLENDİRİLMESİNDE GÖZ YÖNETİMİ TEKNİĞİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Proje Konusu :

 Bodur kirazlarda göz yönetiminin etkisi araştırlmıştır.

01.01.2010

 

01.01.2015

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2015, 01

Proje Adı :

 DEVELOPMENT AND EVALUATİON OF NEW FRUITING WALL TRAINING SYSTEMS FOR HIGH DENSITY SWEET CHERRY PRODUCTION

Proje Konusu :

 Bu çalışma değişik kiraz çeşit anaç kombinasyonlarının örtü altında değişik terbiye sistemleri ile yetiştirlmesini kapsamaktadır.

15.05.2011

 

15.08.2011

 

Araştırmacı

 

Diğer (Uluslararası)

 

ULUSLARARASI

2011, 08

Proje Adı :

 Şeftalide yeni terbiye sistemlerinin ülkemiz koşullarında uygulanabilirliğiYeni 8 terbiye sisteminin ülkemizde uygulanması

Proje Konusu :

 8 yeni terbiye sisteminin ülkemize örnek teşkil edecek şekilde Samsun ve Bafra’xxda uygulanması

01.03.2017

 

Araştırmacı

 

-Tübitak 1001

 

ULUSAL

2017, 03

Proje Adı :

 KİRAZ, ELMA VE ŞEFTALİDE GÖZ YÖNETİMİNİN AĞAÇLARIN ERKEN MEYVEYE YATMASI, VERİM VE MEYVE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

Proje Konusu :

 ilgili türlerde göz yönetiminin uygulanması

01.01.2016

 

01.02.2020

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2020, 02

Proje Adı :

 Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye (Scholarship) Bursları, Uluslararası Öğrenci Akademisi Programları, (Tarımsal Teknoloji Atölyesi,

Proje Konusu :

 Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye (Scholarship) Bursları, Uluslararası Öğrenci Akademisi Programları, (Tarımsal Teknoloji Atölyesi, Eğitmen, 2019-2020. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, Türkiye Bursları Başkanlığı, Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Derneği, 15 Şubat başlangıç, 16 Hafta boyunca eğitim (Haftada 4 saat).

15.02.2020

 

15.07.2020

 

Eğitmen

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2020, 07

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anajas

Yazar Adı :

 Demir Yusuf, Çelik Hüseyin, Arslan Hakan, Ekinci Deniz, Sökmen Miray, Demiryürek Kürşat, Demirsoy Hüsnü, Cemek Bilal, Dengiz Orhan, Uzun Ferat, Garipoğlu Ali Vaiz, Taner Alper, Mercan Levent

Yayınevi :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

01.01.2017

 

30.03.2017

 

Basılı+Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anajas

Yazar Adı :

 Demir Yusuf, Çelik Hüseyin, Arslan Hakan, Ekinci Deniz, Sökmen Miray, Demiryürek Kürşat, Demirsoy Hüsnü, Cemek Bilal, Dengiz Orhan, Uzun Ferat, Garipoğlu Ali Vaiz, Taner Alper, Mercan Levent

Yayınevi :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

02.04.2017

 

30.07.2017

 

Basılı+Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anajas

Yazar Adı :

 Demir Yusuf, Çelik Hüseyin, Arslan Hakan, Ekinci Deniz, Sökmen Miray, Demiryürek Kürşat, Demirsoy Hüsnü, Cemek Bilal, Dengiz Orhan, Uzun Ferat, Garipoğlu Ali Vaiz, Taner Alper, Mercan Levent

Yayınevi :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

01.08.2017

 

Basılı+Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Yazar Adı :

 Demir Yusuf, Cemek Bilal, Arslan Hakan, Çelik Hüseyin, Dengiz Orhan, Taner Alper, Mercan Levent, Demirsoy Hüsnü, Uzun Ferat, Demiryürek Kürşat, Sökmen Miray, Garipoğlu Ali Vaiz, Ekinci Deniz

Yayınevi :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

2017

Yayın Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Yazar Adı :

 Arslan Hakan, Ekinci Deniz, Çelik Hüseyin, Sökmen Miray, Demiryürek Kürşat, Cemek Bilal, Dengiz Orhan, Uzun Ferat, Garipoğlu Ali Vaiz, Taner Alper, Mercan Levent, Demirsoy Hüsnü

Yayınevi :

 Omü

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2018

 

Basılı

2018

Yayın Adı :

 Turkısh Journal Of Agrıculture And Forestry

Yazar Adı :

 Demirsoy Hüsnü

Yayınevi :

 Tübitak

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

2020

 

01.01.2019

 

31.12.2020

 

Basılı+Elektronik

2020

Yayın Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Yazar Adı :

 Demirsoy Hüsnü

Yayınevi :

 Omü

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2019

 

01.01.2019

 

31.12.2019

 

Basılı

2019

Yayın Adı :

 Bahçe

Yazar Adı :

 Demirsoy Leyla

Yayınevi :

 Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araşt. Enst.

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2019

 

22.12.2019

 

25.12.2019

 

Basılı+Elektronik

2019

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Türk Tarım Ve Ormancılk Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Türk Tarım Ve Ormancılk Dergisi

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Journal Of The Science Of Food And Agriculture

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of The Science Of Food And Agriculture

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Scientia Horticulturae

Uluslararası

 

Dergi

 

Scientia Horticulturae

 

İngilizce

 

SSCI

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Scientia Horticulturae

Uluslararası

 

Dergi

 

Scientia Horticulturae

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Ciencia Rural

Uluslararası

 

Dergi

 

Ciencia Rural

 

BREZİLYA

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

1900

1900

Yayın Yeri :

 Acta Horticulturae

Uluslararası

 

Dergi

 

Acta Horticulturae

 

BELÇİKA

 

İngilizce

 

cross ref

 

1900

1900

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Değişik gölgeleme uygulamalarının Camarosa çilek çeşidinde makro ve mikro elementlerin mevsimsel değişimine etkileri üzerine bir araştırma

Yazar :

 Beril ERSOY

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı


2004

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2004

Tez Adı :

 Klasik ve organik çilek eytiştiriciliğinin verim, kalite ve karlılık açısından karşılaştırılması üzerine bir araştırma

Yazar :

 Gülden BALCI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı


2005

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2005

Tez Adı :

 Karadeniz bölgesi karayemiş (Prunus laurocerasus L.) seleksiyonu II. aşama

Yazar :

 İdris MACİT

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı


2008

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2008

Tez Adı :

 Organik çilek yetiştiriciliğinde farklı organik atıkların verim ve kaliteye etkileri

Yazar :

 Gülden BALCI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı


2012

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2012

Tez Adı :

 Artvin ili Camili yöresi yerel elma çeşitlerinin pomolojik ve fenolojik özellikleri

Yazar :

 Onur IŞIK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı


2015

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Kirazlarda göz yönetiminin büyüme ve gelişme üzerine etkisi

Yazar :

 İdris MACİT

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı


2016

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Kirazda yeni terbiye sistemleri üzerine araştırmalar

Yazar :

 Dilek SOYSAL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı


2018

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Kirazlarda yan dal gelişiminin teşviki üzerine bir araştırma

Yazar :

 Ramazan TOPRAK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Giresun ve çevresinde yayılış gösteren kiraz gen kaynaklarının fitokimyasal analizleri ve antioksidan aktivitelerinin tayini

Yazar :

 Mehmet Ali OÇKUN

İstanbul Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Biyoloji Anabilim Dalı


2020

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Bbb 408 Meslaki Uygulama

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-31 15:31:40

 

2014-01-31 15:31:40

 

2013-2014

Ders Adı :

 Bbb302 Yumuşak Ve Sert Çekirdekli Meyveler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-31 15:31:18

 

2014-01-31 15:31:18

 

2013-2014

Ders Adı :

 Bah 639 Yum. Ve Sert Çek.meyve Türlerinde Kullaılan Anaçlar

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-31 15:30:51

 

2014-01-31 15:30:51

 

2013-2014

Ders Adı :

 Bah 630 Sert Ve Yum. Çek. Mey. Tür. Yeni Gel.

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-31 15:30:13

 

2014-01-31 15:30:13

 

2013-2014

Ders Adı :

 Bah 617 Çeşit Bilimi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-01-31 15:29:17

 

2014-01-31 15:29:17

 

2013-2014

Ders Adı :

 Bah 605 Ilıman İklim Meyve Islahı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-31 15:29:01

 

2014-01-31 15:29:01

 

2013-2014

Ders Adı :

 Bah 623 Meyve Ağaçlarında Budama Ve Terbiye

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-01-31 15:28:26

 

2014-01-31 15:28:26

 

2013-2014

Ders Adı :

 Bbb 311 Budama Ve Terbiye

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-31 15:27:58

 

2014-01-31 15:27:58

 

2013-2014

Ders Adı :

 Bah 434 Mesleki Uygulama Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-31 15:26:46

 

2014-01-31 15:26:46

 

2012-2013

Ders Adı :

 Örtüaltı Meyve Yetiştiriciliği

Önlisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-31 15:26:02

 

2014-01-31 15:26:02

 

2012-2013

Ders Adı :

 Bbb302 Yum. Ve Sert Çekirdekli Meyveler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-31 15:25:28

 

2014-01-31 15:25:28

 

2012-2013

Ders Adı :

 Bah 649 Meyve Ağaçları Fizyolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-31 15:24:47

 

2014-01-31 15:24:47

 

2012-2013

Ders Adı :

 Bah 630 Sert Ve Yumuşak Çek. Meyvelerde Yeni Gel.

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-31 15:23:47

 

2014-01-31 15:23:47

 

2012-2013

Ders Adı :

 Bah 623 Meyve Ağaçlarında Budama Ve Terbiye

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-31 15:23:59

 

2014-01-31 15:22:56

 

2012-2013

Ders Adı :

 Bbb 311 Budama Tekniği Ve Terbiye

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-31 15:22:29

 

2014-01-31 15:22:29

 

2012-2013

Ders Adı :

 Bah 330 Budama Teknikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-31 15:24:03

 

2014-01-31 15:19:40

 

2010-2011

Ders Adı :

 Bah 334 Sert Çekirdekli Meyveler

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-31 15:24:03

 

2014-01-31 15:19:13

 

2010-2011

Ders Adı :

 Bah 433 Mesleki Uygulama

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-31 15:24:14

 

2014-01-31 15:18:41

 

2010-2011

Ders Adı :

 Bah 311 Budama Tekniği Ve Terbiye

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-31 15:24:08

 

2014-01-31 15:18:26

 

2010-2011

Ders Adı :

 Bah 423 Yumuşak Çekirdekli Meyveler

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-31 15:24:19

 

2014-01-31 15:18:08

 

2010-2011

2019
 • 2011
  - 2011

  Michigan State Üniversitesi

  Misafir Bilim Adamı

  Yök Bursu 3 Ay

 • 2010

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Bahçe Bitkileri Bölümü

  Meyve Yetiştirme Ve Islahı Anabilim Dalı

 • 2008
  - 2011

  Dekan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Bahçe Bitkileri Bölümü

  Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı

 • 2007
  - 2007

  Michigan State Üniversitesi

  Misafir Bilim Adamı

  Tübitak Bursu 8 Ay

 • 2005
  - 2010

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Bahçe Bitkileri Bölümü

  Meyve Yetiştirme Ve Islahı Anabilim Dalı

 • 2000
  - 2005

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Bahçe Bitkileri Bölümü

  Meyve Yetiştirme Ve Islahı Anabilim Dalı

 • 1991
  - 2000

  Araştırma Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Bahçe Bitkileri Bölümü

  Meyve Yetiştirme Ve Islahı Anabilim Dalı

 • 1991
  - 2011

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

  Öğretim Üyesi , Prof.

Ders Notları

Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
BBB302 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Yumuşak ve Sert Çekirdekli Meyveler 1 Elma Yetiştiriciliği.pdf
BBB302 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Yumuşak ve Sert Çekirdekli Meyveler 4 Kiraz-Vişne Yetiştiriciliği-1.pdf
BBB302 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Yumuşak ve Sert Çekirdekli Meyveler 5 Kiraz-Vişne Yetiştiriciliği-2.pdf
BBB302 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Yumuşak ve Sert Çekirdekli Meyveler 6 Şeftali-Nektarin Yetiştiriciliği-1.pdf
BBB302 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Yumuşak ve Sert Çekirdekli Meyveler 7 Şeftali-Nektarin Yetiştiriciliği-2.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
BBB311 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Budama Tekniği ve Terbiye 1 6 October, 2020 - Loom Recording.mp4
BBB311 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Budama Tekniği ve Terbiye 1 1. Hafta.pdf
BBB311 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Budama Tekniği ve Terbiye 2 2. Hafta.pdf
BBB311 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Budama Tekniği ve Terbiye 2 16 October, 2020 - Loom Recording.mp4
BBB311 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Budama Tekniği ve Terbiye 3 18 October, 2020 - Loom Recording.mp4
BBB311 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Budama Tekniği ve Terbiye 3 3. Hafta.pdf
BBB311 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Budama Tekniği ve Terbiye 4 4. Hafta.pdf
BBB311 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Budama Tekniği ve Terbiye 4 4. video hafta.mp4
BBB311 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Budama Tekniği ve Terbiye 5 5. video hafta.mp4
BBB311 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Budama Tekniği ve Terbiye 5 5-6. Hafta.pdf
BBB311 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Budama Tekniği ve Terbiye 6 6. video hafta.mp4
BBB311 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Budama Tekniği ve Terbiye 6 5-6. Hafta.pdf
BBB311 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Budama Tekniği ve Terbiye 7 7-9.. Hafta.pdf
BBB311 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Budama Tekniği ve Terbiye 7 7. video hafta.mp4
BBB311 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Budama Tekniği ve Terbiye 8 7-9.. Hafta.pdf
BBB311 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Budama Tekniği ve Terbiye 8 8. video hafta.mp4
BBB311 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Budama Tekniği ve Terbiye 9 7-9.. Hafta.pdf
BBB311 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Budama Tekniği ve Terbiye 9 9. video hafta.mp4
BBB311 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Budama Tekniği ve Terbiye 11 11.. Hafta.pdf
BBB311 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Budama Tekniği ve Terbiye 12 12. Hafta.pdf
BBB311 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Budama Tekniği ve Terbiye 13 13 Hafta.pdf
BBB311 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Budama Tekniği ve Terbiye 14 14. Hafta.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
BAH708 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Meyvecilikte Anaç Islahı 1 Anaç ıslahı 1.Hafta.pptx
BAH708 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Meyvecilikte Anaç Islahı 2 Anaç ıslahı 2.Hafta.pptx
BAH708 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Meyvecilikte Anaç Islahı 3 Anaç ıslahı 3.Hafta.pptx
BAH708 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Meyvecilikte Anaç Islahı 4 Anaç ıslahı 4.Hafta.pptx
BAH708 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Meyvecilikte Anaç Islahı 5 Anaç ıslahı 5.Hafta.pptx
BAH708 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Meyvecilikte Anaç Islahı 6 Anaç ıslahı 6.Hafta.pptx
BAH708 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Meyvecilikte Anaç Islahı 7 Anaç ıslahı 7.Hafta.pptx
BAH708 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Meyvecilikte Anaç Islahı 9 Anaç ıslahı 9.Hafta.pptx
BAH708 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Meyvecilikte Anaç Islahı 10 Anaç ıslahı 10.Hafta.pptx
BAH708 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Meyvecilikte Anaç Islahı 11 Anaç ıslahı 11.Hafta.pptx
BAH708 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Meyvecilikte Anaç Islahı 12 Anaç ıslahı 12.Hafta.pptx
BAH708 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Meyvecilikte Anaç Islahı 13 Anaç ıslahı 13.Hafta.pptx
BAH708 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Meyvecilikte Anaç Islahı 14 Anaç ıslahı 14.Hafta.pptx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
BAH653 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 1 Etik Ders notu 1.pdf
BAH653 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 2 Etik Ders notu 2.pdf
BAH653 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 Etik Ders notu 3.pdf
BAH653 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 4 Etik Ders notu 4.pdf
BAH653 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 5 Etik Ders notu 5.pdf
BAH653 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 6 Etik Ders notu 6.pdf
BAH653 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 8 Etik Ders notu 8.pdf
BAH653 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 9 Etik Ders notu 9.pdf
BAH653 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 10 Etik Ders notu 10.pdf
BAH653 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 11 Etik Ders notu 11.pdf
BAH653 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 12 Etik Ders notu 12.pdf
BAH653 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 13 Etik Ders notu 13.pdf
BAH653 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 14 Etik Ders notu 14.pdf
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr