İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: hyildiz@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0002-8524-0593
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan İlahiyat Temel Alanı
Bilim Alanı Temel İslam Bilimleri
Anahtar Kelimeler İslam Mezhepleri
Öğrenim Bilgileri
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör İlahiyat Fakültesi, 2015 -
Doçent İlahiyat Fakültesi, 2010 - 2015
Yardımcı Doçent İlahiyat Fakültesi, 2009 - 2010
Araştırma Görevlisi İlahiyat Fakültesi, 1997 - 2005
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Avrasya Alevilik Araştırmaları Bulgaristan

Bölüm Adı :

 İnanç Ve İbadet/erkân Boyutuyla Geleneksel Alevîlik

Yazar Adı :

 Yıldız Harun

Editör Adı :

 Mehmet Dönmez

2017

Kitap Adı :

 Avrasya Alevilik Araştırmaları Bulgaristan

Bölüm Adı :

 Toplumsal Kurumlarıyla Geleneksel Alevîlik

Yazar Adı :

 Yıldız Harun

Editör Adı :

 Mehmet Dönmez

2017

Kitap Adı :

 Sâlim B Zekvân Es Sîre Bir Hâricî İbâdî Klasiği

2017

Kitap Adı :

 Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

2016

Kitap Adı :

 Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

2016

Kitap Adı :

 Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

2016

Kitap Adı :

 Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

2016

Kitap Adı :

 Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

2016

Kitap Adı :

 Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

2016

Kitap Adı :

 Hâricîlik Düşüncesinin Doğuşu Ve Tarihî Gelişimi Doğu Dan Batı Ya Düşüncenin Serüveni

Editör Adı :

 Bayram Ali Çetinkaya

2015

Kitap Adı :

 Geleneksel Algıdan Gerçekliğe Hacı Bektaş Velî Tarihsel Bir Yaklaşım

2019

Kitap Adı :

 Anadolu Aleviliği Amasya Yöresi Bağlamında Bir İnceleme

2014

Kitap Adı :

 Din Siyaset Ve İdeoloji

1999

Kitap Adı :

 Kendi Kaynakları Işığında Hariciliğin Doğuşu Ve Gelişimi

2010

Kitap Adı :

 Alevilik

2004

Kitap Adı :

 Geçmişten Günümüze Alevî Bektaşî Kültürü

2009

Kitap Adı :

 Geçmişten Günümüze Alevî Bektaşî Kültürü

2009

Kitap Adı :

 Anadolu Da Aleviliğin Dünü Ve Bugünü

2010

Kitap Adı :

 Defin

2012

Kitap Adı :

 İslam Te’Lif Geleneğinde Biyografi Yazıcılığı

Bölüm Adı :

 Menâkıbnâmelerin Alevî/bektaşî Kültürü Ve Kimlik Oluşumundaki Yeri

Yazar Adı :

 Yıldız Harun

Editör Adı :

 Hidayet Aydar

2018

Kitap Adı :

 İslam Te’Lif Geleneğinde Biyografi Yazıcılığı

Bölüm Adı :

 Xv. Yüzyıl Memlükler Dönemi Mısır’Inda İbnü’L-Fârız Tartışmaları: Taraflar-Tenkitler

Yazar Adı :

 Kalkan Yorulmaz Nilüfer, Tatlı Mustafa, Yaşar Muhammed Yuşa, Polatoğlu Selahattin, Aydar Hidayet, Adıgüzel Cumhur Ersin, Ayaz Fatih Yahya, Çoban Ali, Tala Murat, Furat Ayşe Zişan, Yıldız Harun, Koyuncu Recep, Yılmaz Müslüm, Ünver Metin, Kazan Hilal, Yıldız Güllü, Çorak Reyhan, Güney Necmeddin, Çeker Huzeyfe, Timür İhsan, Furat Ahmet Hamdi

Editör Adı :

 Hidayet Aydar

2018

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Ibadism İn The Studies Of ’Ali Yahya Mu’Ammar

Yazar Adı :

 Yıldız Harun

Dergi Adı :

 The Journal Hemispheres Studies On Cultures And Societies

Özgün Makale

 

2019, 12

Makale Adı :

 Anadolu Alevî-Bektaşî İnanç Dünyasında Kurban Anlayışı Ve Kurbanla İlgili Ritüeller

Yazar Adı :

 Yıldız Harun

Dergi Adı :

 Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 

2019, 12

Makale Adı :

 Nusayrîler/arap Alevilerî’Nde Amcalık Kurumu

Yazar Adı :

 Yıldız Harun

Dergi Adı :

 Alevilik Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 

2018, 6

Makale Adı :

 İslam Mezhepleri İle Kültür Coğrafyası Arasındaki İlişkiler Üzerine Yöntemsel Bir Yaklaşım

Yazar Adı :

 Yıldız Harun, Zeren Akbulut Merve Görkem

Dergi Adı :

 Beşeri Ve Sosyal Bilimler Dergisi The Journal Of Social Sciences

Özgün Makale

 


2018, 2

Makale Adı :

 Hacı Bektaş Veli’Nin İslam Yorumu Üzerine Bazı Çözümlemeler

Yazar Adı :

 Yıldız Harun

Dergi Adı :

 Alevilik Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 5

Makale Adı :

 Büveyhiler Dönemi Şii Düşünürleri

Yazar Adı :

 Yıldız Harun, Maden Ferhat

Dergi Adı :

 E-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 10

Makale Adı :

 İbâdîlik Araştırmalarında Önemli Bir İsim Tadeusz Lewicki

Yazar Adı :

 Yıldız Harun

Dergi Adı :

 İslâmî İlimler Dergisi

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 Ali Yahya Muammer İn Çalışmalarında İbâdîlik

Yazar Adı :

 Yıldız Harun

Dergi Adı :

 E-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 Hüsniye De Mezhebî Motifler

Yazar Adı :

 Yıldız Harun

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Gelenek Ve Değişim Ekseninde Samsun Yöresi Alevîleri

Yazar Adı :

 Yıldız Harun

Dergi Adı :

 Alevilik Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 

2013, 2

Makale Adı :

 Türklerin İslamlaşma Sürecinde Ahmed Yesevî

Yazar Adı :

 Harun Yıldız

Dergi Adı :

 Diyanet Aylık Dergi

Özgün Makale

 

2013, 1

Makale Adı :

 Hacı Bektaş Velî İle Ahi Evran İlişkisi

Yazar Adı :

 Harun Yıldız

Dergi Adı :

 Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi

Özgün Makale

 

2012, 1

Makale Adı :

 Şah İbrahim Velî Ocağı Nın Amasya Yöresindeki İzdüşümleri

Yazar Adı :

 Harun Yıldız

Dergi Adı :

 Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi

Özgün Makale

 

2012, 1

Makale Adı :

 Amasya Yöresi Alevî Ocakları

Yazar Adı :

 Harun Yıldız

Dergi Adı :

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 

2011, 1

Makale Adı :

 Amasya Yöresi Örneğinde Alevî Bektaşî Kültüründe İnanç Merkezleri

Yazar Adı :

 Harun Yıldız

Dergi Adı :

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 

2011, 1

Makale Adı :

 Bektaşi Erkânnâmelerinde Mezhebi Unsurlar

Yazar Adı :

 Yıldız Harun

Dergi Adı :

 Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi

Kitap Kritiği

 

2010, 1

Makale Adı :

 Hâricîler İn Erken Dönem Tarih Algısı Sâlim B Zekvân Örneği

Yazar Adı :

 Harun Yıldız

Dergi Adı :

 E-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 

2009, 1

Makale Adı :

 Tarihten Günümüze Anadolu Aleviliği

Yazar Adı :

 Ahmet Turan, Harun Yıldız

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2008, 1

Makale Adı :

 Alevi Geleneğinde Ölüm Ve Ölüm Sonrası Tören Ve Ritüeller

Yazar Adı :

 Harun Yıldız

Dergi Adı :

 Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Anadolu Alevîliğinin Yazılı Kaynaklarına Bir Bakış

Yazar Adı :

 Harun Yıldız

Dergi Adı :

 Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi

Özgün Makale

 

2004, 1

Makale Adı :

 Ehl İ Beyt İnanışının Anadolu Alevîleri Üzerindeki İzdüşümleri

Yazar Adı :

 Harun Yıldız

Dergi Adı :

 Marife Dergisi

Özgün Makale

 

2004, 1

Makale Adı :

 Hâricîlerin Doğuşunda Kurrânın Rolü

Yazar Adı :

 Harun Yıldız

Dergi Adı :

 Ekev Akademi Dergisi

Özgün Makale

 

2004, 1

Makale Adı :

 Hurûfîlik Ve Kuran Nesimî Örneği

Yazar Adı :

 Yıldız Harun

Dergi Adı :

 Kitap Haber Dergisi

Kitap Kritiği

 

2003, 1

Makale Adı :

 Hâricî Düşüncesinin Gelişimi

Yazar Adı :

 Harun Yıldız

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1999, 1

Makale Adı :

 Sosyal Çözülme Ve Din

Yazar Adı :

 Yıldız Harun

Dergi Adı :

 Kitap Dergisi

Kitap Kritiği

 

1998, 1

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Sâlim b Zekvân ın Sîre Adlı Eserinde Hz Ali ve Dönemine Bakış

Yazar Adı :

 Yıldız Harun

Etkinlik Adı :

 Uluslar arası Hz. Ali Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 02

Bildiri Adı :

 Hacı Bektaş Velî ile Ahi Evran İlişkisi

Yazar Adı :

 Yıldız Harun

Etkinlik Adı :

 Doğumunun 800. Yılında Hacı Bektaş Veli Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2010, 12

Bildiri Adı :

 Alevîlik Bektaşîlik Araştırmalarında Yöntem Sorunu

Yazar Adı :

 Yıldız Harun

Etkinlik Adı :

 IV. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 12

Bildiri Adı :

 Ahmed Yesevî ile Hacı Bektaş Velî İlişkisine Dair Bazı Düşünceler

Yazar Adı :

 Yıldız Harun

Etkinlik Adı :

 VI. Uluslararası Şeyh Şa’xxban-ı Velî Sempozyumu -Yesevîlik-

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 12

Bildiri Adı :

 Hıdır Abdal Sultan Ocağı Ekseninde Anadolu Aleviliği nde Düşkünlük

Yazar Adı :

 Yıldız Harun

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Erzincan Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 12

Bildiri Adı :

 Balkan Coğrafyasında Alevîlik-Bektaşîlik: Farklı Ocak ve Sürekler

Yazar Adı :

 Yıldız Harun

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Geçmişten Geleceğe Alevîlik Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 12

Bildiri Adı :

 Menâkıbnâmelerin Alevî Bektaşî Kültürü ve Kimlik Oluşumundaki Yeri

Yazar Adı :

 Yıldız Harun

Etkinlik Adı :

 İslam Telif Geleneğinde Biyografi Yazıcılığı

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 12

Bildiri Adı :

 Alevî Bektaşî Geleneğinde Musahiplik

Yazar Adı :

 Yıldız Harun

Etkinlik Adı :

 Uluslar arası Bektaşilik Alevilik Sempozyumu I

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2005, 11

Bildiri Adı :

 Hüsniye de Mezhebî Motifler

Yazar Adı :

 Yıldız Harun

Etkinlik Adı :

 Uluslar arası Alevi Bektaşi Klasikleri Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 05

Bildiri Adı :

 Amasya Yöresinde Alevilik: Ocak ve Yapılar

Yazar Adı :

 Yıldız Harun

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Amasya Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2017, 12

Bildiri Adı :

 Anadolu Alevi/Bektaşi İnanç Dünyasında Kurban Anlayışı ve Kurban’la İlgili Ritüeller

Yazar Adı :

 Yıldız Harun

Etkinlik Adı :

 Müasır Şarqsünaslığın Aktual Problemleri

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 10

Bildiri Adı :

 Samsun Yöresi Alevîleri Gelenek ve Değişim

Yazar Adı :

 Harun Yıldız

Etkinlik Adı :

 Samsun Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Selefî Düşünce ile Vehhâbîlik Ekseninde Ortadoğu yu Düşünmek

Yazar Adı :

 Harun Yıldız

Etkinlik Adı :

 1. Uluslar arası Ortadoğu Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Alevî Bektaşî Geleneğinde Âyin i Cem

Yazar Adı :

 Harun Yıldız

Etkinlik Adı :

 1. Kırşehir Kültür Araştırmaları Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Alevî Bektaşî Geleneğinde Düşkünlük

Yazar Adı :

 Harun Yıldız

Etkinlik Adı :

 2. Uluslar arası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Alevî Geleneğinde Ölüm ve Ölüm Sonrası Uygulamalar

Yazar Adı :

 Harun Yıldız

Etkinlik Adı :

 Uluslar arası Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 İslam Kültüründeki Otoriteryen Geleneğin Kaynakları Üzerine Bazı Düşünceler

Yazar Adı :

 Harun Yıldız

Etkinlik Adı :

 Bilim, Ahlak ve Sanat Bağlamında Çağdaş İslam Algıları

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Slavca

Bildiri Adı :

 Alevî Bektaşî Kültüründe İnanç Merkezleri Amasya Yöresi Örneği

Yazar Adı :

 Harun Yıldız

Etkinlik Adı :

 I. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Şah İbrahim Velî Ocağı nın Amasya Yöresindeki İzdüşümleri

Yazar Adı :

 Harun Yıldız

Etkinlik Adı :

 1. Uluslar arası Şah İbrahim Velî Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Hacı Bektaş Velî nin İslam Yorumu Üzerine Bazı Çözümlemeler

Yazar Adı :

 Harun Yıldız

Etkinlik Adı :

 Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslar arası Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Geleneksel Algıdan Gerçekliğe Hacı Bektaş Veli Tarihsel Bir Yaklaşım

10.03.2010

 

05.10.2012

 

Proje Koordinatörü

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2012, 10

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Türk-İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Türk-İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi

 

Türkçe

 

SOBİAD, SIS

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

 

Türkçe

 

EBSCO

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

 

Türkçe

 

EBSCO

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 E-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

E-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

EBSCO

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

EBSCO

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

 

Türkçe

 

AHCI

 

Yayın Yeri :

 Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

 

Türkçe

 

AHCI

 

Yayın Yeri :

 Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

 

Türkçe

 

AHCI

 

Yayın Yeri :

 E-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

E-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

SCI

 

Yayın Yeri :

 E-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

E-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

SCI

 

Yayın Yeri :

 Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

 

Türkçe

 

AHCI

 

Yayın Yeri :

 Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

 

Türkçe

 

AHCI

 

Yayın Yeri :

 Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

 

Türkçe

 

AHCI

 

Yayın Yeri :

 Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

 

Türkçe

 

AHCI

 

Yayın Yeri :

 Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

 

Türkçe

 

AHCI

 

Yayın Yeri :

 Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

 

Türkçe

 

AHCI

 

Yayın Yeri :

 Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

 

Türkçe

 

AHCI

 

Yayın Yeri :

 E-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

E-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

SCI

 

Yayın Yeri :

 Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

 

Türkçe

 

AHCI

 

Yayın Yeri :

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

 

Türkçe

 

SCI

 

Yayın Yeri :

 E-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

E-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

SCI

 

Yayın Yeri :

 Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

 

Türkçe

 

AHCI

 

Yayın Yeri :

 Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

 

Türkçe

 

AHCI

 

Yayın Yeri :

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

 

Türkçe

 

SCI

 

Yayın Yeri :

 E-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

E-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

SCI

 

Yayın Yeri :

 İlahiyat Studies A Journal On Islamic And Religious Studies

Uluslararası

 

Dergi

 

İlahiyat Studies A Journal On Islamic And Religious Studies

 

İngilizce

 

SCI

 

Yayın Yeri :

 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

SCI

 

Yayın Yeri :

 E-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

E-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

SCI

 

Yayın Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Endekste taranmıyor

 

Yayın Yeri :

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

 

Türkçe

 

SCI

 

Yayın Yeri :

 E-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

E-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

SCI

 

Yayın Yeri :

 Ekev Akademi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Ekev Akademi Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

SCI

 

Yayın Yeri :

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

 

Türkçe

 

SCI

 

Yayın Yeri :

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

 

Türkçe

 

SCI

 
Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Nevbahtî'nin Fıraku'ş-Şîa'sında Şiî mezheplere yaklaşımı

Yazar :

 Adem ÖZKURT

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı


2009

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2009

Tez Adı :

 Sa'dettin Taftâzânî'nin imamet anlayışı ve ilk dönem siyasi olayları değerlendirişi

Yazar :

 Mehmet SEVER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı


2012

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2012

Tez Adı :

 Hâricî fırkalarından Necedât'ın doğuşu ve başlıca görüşleri

Yazar :

 Durmuş AKMAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı


2014

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 16. yüzyılda Osmanlı'da Kızılbaş ayaklanmaları

Yazar :

 Ümit ERKAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı


2014

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Şiî mezheplerde hulûl anlayışı

Yazar :

 Ferhat MADEN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı


2015

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Ortadoğu coğrafyasında mezhep politikaları: Türkiye, İran ve Suudi Arabistan örneği

Yazar :

 Seyit ASLAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Abbasîler Dönemi Hâricî hareketleri

Yazar :

 Mustafa KOÇ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 KUR'AN-I KERİM'DE ÇOCUK-EBEVEYN İLİŞKİSİ

Yazar :

 Sevilay ÇALIŞKAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Anadolu Alevîliği'nde Gülbank ve niyaz anlayışı

Yazar :

 Esra PEKDEMİR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Erken Dönem İslam Mezhepleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-04-26 11:28:05

 

2017-04-26 11:28:05

 

2016-2017

Ders Adı :

 İslam Mezhepleri Metodolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-04-26 11:27:38

 

2017-04-26 11:27:38

 

2016-2017

Ders Adı :

 İslam Mezhepleri Tarihine Giriş

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-04-26 11:27:09

 

2017-04-26 11:27:09

 

2016-2017

Ders Adı :

 Yaşayan Halk İnançları (Alevilik Bektaşilik)

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-04-26 11:26:10

 

2017-04-26 11:26:10

 

2016-2017

Ders Adı :

 Erken Ve Klasik Dönem İslam Düşüncesi

Doktora

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-01-18 11:22:53

 

2017-01-18 11:22:53

 

2016-2017

Ders Adı :

 Günümüz İslam Mezhepleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-01-18 11:25:01

 

2017-01-18 11:22:12

 

2016-2017

Ders Adı :

 İslam Mezhepleri Tarihinin Temel Kaynakları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-18 11:25:17

 

2017-01-18 11:21:44

 

2016-2017

Ders Adı :

 Mezhepler Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-01-18 11:24:39

 

2017-01-18 11:20:51

 

2016-2017

Ders Adı :

 Alevilik-Bektaşilik

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-01-18 11:19:48

 

2017-01-18 11:19:48

 

2016-2017

Ders Adı :

 İslam Mezhepleri Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-18 11:24:22

 

2017-01-18 11:19:14

 

2016-2017

Ders Adı :

 Yaşayan Halk İnançları (Alevilik-Bektaşilik)

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-01-18 11:17:28

 

2017-01-18 11:14:46

 

2015-2016

Ders Adı :

 İslam Mezhepleri Tarihinin Temel Kaynakları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-18 11:17:51

 

2017-01-18 11:13:47

 

2015-2016

Ders Adı :

 İslam Mezhepleri Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-18 11:17:02

 

2017-01-18 11:13:00

 

2015-2016

Ders Adı :

 İslam Mezhepleri Metodolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-18 11:18:22

 

2017-01-18 11:12:32

 

2015-2016

Ders Adı :

 İslam Düşüncesinde Akli Yönelişler

Doktora

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-18 11:16:00

 

2017-01-18 11:11:59

 

2015-2016

Ders Adı :

 Mezhepler Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-01-18 11:16:26

 

2017-01-18 11:11:12

 

2015-2016

Ders Adı :

 Klasik İslam Mezheplerinin Oluşum Süreçleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-18 11:18:45

 

2017-01-18 11:10:37

 

2015-2016

Ders Adı :

 Anadolu'da İslamiyet

Doktora

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-18 11:16:12

 

2017-01-18 11:09:54

 

2015-2016

Ders Adı :

 Bitirme Ödevi

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-01-18 11:16:45

 

2017-01-18 11:09:08

 

2015-2016

Ders Adı :

 Bitirme Ödevi

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-01-18 11:24:49

 

2017-01-18 11:08:41

 

2016-2017

Ders Adı :

 Erken Dönem İslam Mezhepleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-18 11:18:06

 

2017-01-18 11:07:47

 

2015-2016

Ders Adı :

 Günümüz İslam Mezhepleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-02-12 13:08:07

 

2015-02-12 13:08:07

 

2014-2015

Ders Adı :

 İslam Mezhepleri Metodolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-02-12 13:07:53

 

2015-02-12 13:07:53

 

2014-2015

Ders Adı :

 İslam Mezhepleri Tarihine Giriş

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-02-12 13:07:35

 

2015-02-12 13:07:35

 

2014-2015

Ders Adı :

 Türkiye’De Alevilik Bektaşilik

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-02-12 13:07:17

 

2015-02-12 13:07:17

 

2014-2015

Ders Adı :

 Erken Dönem İslam Mezhepleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-02-12 13:07:02

 

2015-02-12 13:07:02

 

2014-2015

Ders Adı :

 İslam Mezhepleri Tarihinin Temel Kaynakları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-02-12 13:06:46

 

2015-02-12 13:06:46

 

2014-2015

Ders Adı :

 Yaşayan Halk İnançları (Alevilik-Bektaşilik)

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-02-12 13:04:47

 

2015-02-12 13:04:47

 

2014-2015

Ders Adı :

 Mezhepler Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-02-12 13:04:28

 

2015-02-12 13:04:28

 

2014-2015

Ders Adı :

 Bitirme Ödevi

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-02-12 13:04:07

 

2015-02-12 13:04:07

 

2014-2015

Ders Adı :

 Türkiye’De Dinî Akımlar

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-02-12 13:03:49

 

2015-02-12 13:03:49

 

2014-2015

Ders Adı :

 İslam Mezhepleri Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-02-12 13:03:31

 

2015-02-12 13:03:31

 

2014-2015

Ders Adı :

 Anadolu'da İslamiyet

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-24 11:11:20

 

2014-02-24 11:11:20

 

2013-2014

Ders Adı :

 İslam Mezhepleri Metodolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-24 11:11:03

 

2014-02-24 11:11:03

 

2013-2014

Ders Adı :

 İslam Mezhepleri Tarihine Giriş

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-24 11:10:29

 

2014-02-24 11:10:29

 

2013-2014

Ders Adı :

 Mezhepler Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-24 11:09:58

 

2014-02-24 11:09:58

 

2013-2014

Ders Adı :

 Yaşayan Halk İnançları (Alevilik-Bektaşilik)

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-24 11:04:22

 

2014-02-24 11:04:22

 

2013-2014

Ders Adı :

 Yazılı Kaynaklarına Göre Alevilik Bektaşilik

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-10 12:24:37

 

2014-02-10 12:24:37

 

2013-2014

Ders Adı :

 Erken Dönem İslam Mezhepleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-10 12:22:40

 

2014-02-10 12:22:40

 

2013-2014

Ders Adı :

 İslam Mezhepleri Tarihinin Temel Kaynakları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-10 12:22:14

 

2014-02-10 12:22:14

 

2013-2014

Ders Adı :

 Klasik İslam Mezheplerinin Oluşum Süreçleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-07 11:17:46

 

2014-02-07 11:17:46

 

2012-2013

Ders Adı :

 İslam Düşüncesinde Akli Yönelişler

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-07 11:17:27

 

2014-02-07 11:17:27

 

2012-2013

Ders Adı :

 Vehhâbîlik

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-07 11:17:14

 

2014-02-07 11:17:14

 

2010-2011

Ders Adı :

 Nusayrîlik

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-07 11:16:36

 

2014-02-07 11:16:36

 

2010-2011

Ders Adı :

 Alevilik

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-07 11:16:19

 

2014-02-07 11:16:19

 

2010-2011

Ders Adı :

 Kadıyanilik-Ahmedilik

Doktora

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-07 11:16:01

 

2014-02-07 11:16:01

 

2009-2010

Ders Adı :

 Vehhâbîlik

Doktora

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-07 11:15:43

 

2014-02-07 11:15:43

 

2009-2010

Ders Adı :

 Yezîdîlik

Doktora

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-07 11:15:17

 

2014-02-07 11:15:17

 

2009-2010

Ders Adı :

 Bâbîlik-Bahâîlik

Doktora

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-07 11:14:55

 

2014-02-07 11:14:55

 

2008-2009

Ders Adı :

 İslam Mezhepleri Metodolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-07 11:14:27

 

2014-02-07 11:14:27

 

2012-2013

Ders Adı :

 Erken Dönem İslam Mezhepleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-07 11:14:08

 

2014-02-07 11:14:08

 

2012-2013

Ders Adı :

 İslam Mezhepleri Tarihine Giriş

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-07 11:13:48

 

2014-02-07 11:13:48

 

2012-2013

Ders Adı :

 İslam Mezhepleri Tarihinin Temel Kaynakları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-07 11:13:36

 

2014-02-07 11:13:36

 

2012-2013

Ders Adı :

 Günümüz İslam Mezhepleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-07 11:13:10

 

2014-02-07 11:13:10

 

2011-2012

Ders Adı :

 İslam Mezhepleri Metodolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-07 11:12:53

 

2014-02-07 11:12:53

 

2011-2012

Ders Adı :

 Türkiye’De Alevilik Bektaşilik

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-07 11:12:37

 

2014-02-07 11:12:37

 

2011-2012

Ders Adı :

 Erken Dönem İslam Mezhepleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-07 11:12:15

 

2014-02-07 11:12:15

 

2011-2012

Ders Adı :

 İslam Mezhepleri Tarihine Giriş

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-07 11:12:04

 

2014-02-07 11:12:04

 

2011-2012

Ders Adı :

 İslam Mezhepleri Tarihinin Temel Kaynakları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-07 11:11:41

 

2014-02-07 11:11:41

 

2011-2012

Ders Adı :

 İslam Mezhepleri Tarihinde Metodoloji Sorunu

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-07 11:11:27

 

2014-02-07 11:11:27

 

2010-2011

Ders Adı :

 Haricilik

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-07 11:11:12

 

2014-02-07 11:11:12

 

2010-2011

Ders Adı :

 İslam Mezhepleri Tarihine Giriş

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-07 11:10:54

 

2014-02-07 11:10:54

 

2010-2011

Ders Adı :

 İmamiyye Şiası

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-07 11:10:36

 

2014-02-07 11:10:36

 

2009-2010

Ders Adı :

 İslam Mezhepleri Tarihinde Metodoloji Sorunu

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-07 11:10:17

 

2014-02-07 11:10:17

 

2009-2010

Ders Adı :

 Klasik İslam Mezhepleri Tarihçileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-07 11:09:01

 

2014-02-07 11:09:01

 

2009-2010

Ders Adı :

 İslam Mezhepleri Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-07 11:07:56

 

2014-02-07 11:07:56

 

2013-2014

Ders Adı :

 Mezhepler Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-07 11:06:09

 

2014-02-07 11:06:09

 

2012-2013

Ders Adı :

 Mezuniyet Çalışması

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-07 11:05:49

 

2014-02-07 11:05:49

 

2012-2013

Ders Adı :

 İslam Mezhepleri Tarihi Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-07 11:05:37

 

2014-02-07 11:05:37

 

2012-2013

Ders Adı :

 İslam Mezhepleri Tarihi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-07 11:05:05

 

2014-02-07 11:05:05

 

2012-2013

Ders Adı :

 Araştırma Teknikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-07 11:04:03

 

2014-02-07 11:04:03

 

2011-2012

Ders Adı :

 İslam Mezhepleri Tarihi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-07 11:03:22

 

2014-02-07 11:03:22

 

2011-2012

Ders Adı :

 İslam Mezhepleri Tarihi Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-07 11:02:51

 

2014-02-07 11:02:51

 

2010-2011

Ders Adı :

 İslam Mezhepleri Tarihi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-07 11:02:20

 

2014-02-07 11:02:20

 

2010-2011

Ders Adı :

 Mezhepler Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-07 11:01:45

 

2014-02-07 11:01:45

 

2009-2010

Ders Adı :

 İslam Mezhepleri Tarihi Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-07 11:01:27

 

2014-02-07 11:01:27

 

2009-2010

Ders Adı :

 İslam Mezhepleri Tarihi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-07 11:00:56

 

2014-02-07 11:00:56

 

2009-2010

Ders Adı :

 Mezhepler Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-07 11:00:23

 

2014-02-07 11:00:23

 

2008-2009

Ders Adı :

 Türkiye’De Alevilik Bektaşilik

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-11-08 11:55:48

 

2018-11-08 11:55:39

 

2018-2019

Ders Adı :

 İslam Mezhepleri Tarihinin Temel Kaynakları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-11-08 11:55:20

 

2018-11-08 11:55:20

 

2018-2019

Ders Adı :

 Alevilik-Bektaşilik

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-11-08 11:54:28

 

2018-11-08 11:54:13

 

2018-2019

Ders Adı :

 İslam Mezhepleri Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-11-08 11:53:55

 

2018-11-08 11:53:55

 

2018-2019

Ders Adı :

 Erken Ve Klasik Dönem İslam Düşüncesi

Doktora

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-11-08 11:53:28

 

2018-11-08 11:53:28

 

2018-2019

Ders Adı :

 Türkiye’De Alevilik Bektaşilik

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-11-08 11:52:55

 

2018-11-08 11:51:56

 

2017-2018

Ders Adı :

 İslam Mezhepleri Tarihinin Temel Kaynakları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-11-08 11:51:31

 

2018-11-08 11:51:31

 

2017-2018

Ders Adı :

 İslam Mezhepleri Tarihine Giriş

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-11-08 11:49:27

 

2018-11-08 11:49:27

 

2017-2018

Ders Adı :

 Erken Dönem İslam Mezhepleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-11-08 11:49:07

 

2018-11-08 11:49:07

 

2017-2018

Ders Adı :

 İslam Mezhepleri Metodolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-11-08 11:48:43

 

2018-11-08 11:48:43

 

2017-2018

Ders Adı :

 Alevilik-Bektaşilik

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-11-08 11:48:12

 

2018-11-08 11:48:12

 

2017-2018

Ders Adı :

 İslam Mezhepleri Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-11-08 11:47:35

 

2018-11-08 11:47:35

 

2017-2018

Ders Adı :

 Erken Ve Klasik Dönem İslam Düşüncesi

Doktora

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-11-08 11:47:00

 

2018-11-08 11:47:00

 

2017-2018

Ders Adı :

 Bilimsel Araştırma Teknikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-01-14 14:56:51

 

2020-01-14 14:56:51

 

2019-2020

Ders Adı :

 Erken Dönem İslam Mezhepleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-01-13 14:02:20

 

2020-01-13 14:02:20

 

2019-2020

Ders Adı :

 İslam Mezhepleri Metodolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-01-13 13:59:46

 

2020-01-13 13:59:46

 

2019-2020

Ders Adı :

 İslam Mezhepleri Tarihine Giriş

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-01-13 13:59:21

 

2020-01-13 13:59:21

 

2019-2020

Ders Adı :

 Günümüz İslam Mezhepleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-01-13 13:57:56

 

2020-01-13 13:57:56

 

2019-2020

Ders Adı :

 Türkiye’De Alevilik Bektaşilik

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-01-13 13:57:17

 

2020-01-13 13:57:17

 

2019-2020

Ders Adı :

 İslam Mezhepleri Tarihinin Temel Kaynakları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-01-13 13:56:41

 

2020-01-13 13:56:41

 

2019-2020

Ders Adı :

 İslam Mezhepleri Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-01-13 13:55:51

 

2020-01-13 13:55:51

 

2019-2020

Ders Adı :

 Erken Dönem İslam Mezhepleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-01-13 13:53:50

 

2020-01-13 13:53:50

 

2018-2019

Ders Adı :

 İslam Mezhepleri Tarihine Giriş

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-01-13 13:51:47

 

2020-01-13 13:51:47

 

2018-2019

Ders Adı :

 İslam Mezhepleri Metodolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-01-13 13:50:18

 

2020-01-13 13:50:18

 

2018-2019

Ders Adı :

 Bilimsel Araştırma Teknikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-01-13 13:47:43

 

2020-01-13 13:47:43

 

2018-2019

2019
 • 2015

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

  Temel İslam Bilimleri Bölümü

 • 2010
  - 2015

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

  Temel İslam Bilimleri Bölümü

  İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı

 • 2009
  - 2010

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

  Temel İslam Bilimleri Bölümü

  İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı

 • 2009

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

  Temel İslam Bilimleri Bölümü

  İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı

 • 2006
  - 2009

  Milli Eğitim Bakanlığı

  Öğretmen

 • 1997
  - 2005

  Araştırma Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

  Temel İslam Bilimleri Bölümü

  İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı

 • 1994
  - 1997

  Milli Eğitim Bakanlığı

  Öğretmen

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
İLH401 İslam Mezhepleri Tarihi 1 Hafta 1.docx
İLH401 İslam Mezhepleri Tarihi 1 Hafta 1.mp4
İLH401 İslam Mezhepleri Tarihi 2 Hafta 2.docx
İLH401 İslam Mezhepleri Tarihi 2 Hafta 2.mp4
İLH401 İslam Mezhepleri Tarihi 3 Hafta 3.docx
İLH401 İslam Mezhepleri Tarihi 4 Hafta 4.mp4
İLH401 İslam Mezhepleri Tarihi 4 Hafta 4.docx
İLH401 İslam Mezhepleri Tarihi 5 Hafta 5.docx
İLH401 İslam Mezhepleri Tarihi 6 Hafta 6.docx
İLH401 İslam Mezhepleri Tarihi 7 Hafta 7.docx
İLH401 İslam Mezhepleri Tarihi 8 Hafta 8.docx
İLH401 İslam Mezhepleri Tarihi 10 Hafta 10.docx
İLH401 İslam Mezhepleri Tarihi 11 Hafta 11.docx
İLH401 İslam Mezhepleri Tarihi 12 Hafta 12.docx
İLH401 İslam Mezhepleri Tarihi 13 Hafta 13.docx
İLH401 İslam Mezhepleri Tarihi 14 Hafta 14.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TİB645 İslam Mezhepleri Tarihinin Temel Kaynakları 1 Hafta 1.docx
TİB645 İslam Mezhepleri Tarihinin Temel Kaynakları 1 Hafta 1.docx
TİB645 İslam Mezhepleri Tarihinin Temel Kaynakları 2 Hafta 2.docx
TİB645 İslam Mezhepleri Tarihinin Temel Kaynakları 2 Hafta 2.docx
TİB645 İslam Mezhepleri Tarihinin Temel Kaynakları 3 Hafta 3.docx
TİB645 İslam Mezhepleri Tarihinin Temel Kaynakları 3 Hafta 3.docx
TİB645 İslam Mezhepleri Tarihinin Temel Kaynakları 4 Hafta 4.docx
TİB645 İslam Mezhepleri Tarihinin Temel Kaynakları 4 Hafta 4.docx
TİB645 İslam Mezhepleri Tarihinin Temel Kaynakları 5 Hafta 5.docx
TİB645 İslam Mezhepleri Tarihinin Temel Kaynakları 5 Hafta 5.docx
TİB645 İslam Mezhepleri Tarihinin Temel Kaynakları 6 Hafta 6.docx
TİB645 İslam Mezhepleri Tarihinin Temel Kaynakları 6 Hafta 6.docx
TİB645 İslam Mezhepleri Tarihinin Temel Kaynakları 7 Hafta 7.docx
TİB645 İslam Mezhepleri Tarihinin Temel Kaynakları 7 Hafta 7.docx
TİB645 İslam Mezhepleri Tarihinin Temel Kaynakları 9 Hafta 9.docx
TİB645 İslam Mezhepleri Tarihinin Temel Kaynakları 9 Hafta 9.docx
TİB645 İslam Mezhepleri Tarihinin Temel Kaynakları 10 Hafta 10.docx
TİB645 İslam Mezhepleri Tarihinin Temel Kaynakları 10 Hafta 10.docx
TİB645 İslam Mezhepleri Tarihinin Temel Kaynakları 11 Hafta 11.docx
TİB645 İslam Mezhepleri Tarihinin Temel Kaynakları 11 Hafta 11.docx
TİB645 İslam Mezhepleri Tarihinin Temel Kaynakları 12 Hafta 12.docx
TİB645 İslam Mezhepleri Tarihinin Temel Kaynakları 12 Hafta 12.docx
TİB645 İslam Mezhepleri Tarihinin Temel Kaynakları 13 Hafta 13.docx
TİB645 İslam Mezhepleri Tarihinin Temel Kaynakları 13 Hafta 13.docx
TİB645 İslam Mezhepleri Tarihinin Temel Kaynakları 14 Hafta 14.docx
TİB645 İslam Mezhepleri Tarihinin Temel Kaynakları 14 Hafta 14.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TİB646 Türkiye'de Alevilik Bektaşilik 1 Hafta 1.docx
TİB646 Türkiye'de Alevilik Bektaşilik 1 Hafta 1.docx
TİB646 Türkiye'de Alevilik Bektaşilik 2 Hafta 2.docx
TİB646 Türkiye'de Alevilik Bektaşilik 2 Hafta 2.docx
TİB646 Türkiye'de Alevilik Bektaşilik 3 Hafta 3.docx
TİB646 Türkiye'de Alevilik Bektaşilik 3 Hafta 3.docx
TİB646 Türkiye'de Alevilik Bektaşilik 4 Hafta 4.docx
TİB646 Türkiye'de Alevilik Bektaşilik 4 Hafta 4.docx
TİB646 Türkiye'de Alevilik Bektaşilik 5 Hafta 5.docx
TİB646 Türkiye'de Alevilik Bektaşilik 5 Hafta 5.docx
TİB646 Türkiye'de Alevilik Bektaşilik 6 Hafta 6.docx
TİB646 Türkiye'de Alevilik Bektaşilik 6 Hafta 6.docx
TİB646 Türkiye'de Alevilik Bektaşilik 7 Hafta 7.docx
TİB646 Türkiye'de Alevilik Bektaşilik 7 Hafta 7.docx
TİB646 Türkiye'de Alevilik Bektaşilik 9 Hafta 9.docx
TİB646 Türkiye'de Alevilik Bektaşilik 9 Hafta 9.docx
TİB646 Türkiye'de Alevilik Bektaşilik 10 Hafta 10.docx
TİB646 Türkiye'de Alevilik Bektaşilik 10 Hafta 10.docx
TİB646 Türkiye'de Alevilik Bektaşilik 11 Hafta 11.docx
TİB646 Türkiye'de Alevilik Bektaşilik 11 Hafta 11.docx
TİB646 Türkiye'de Alevilik Bektaşilik 12 Hafta 12.docx
TİB646 Türkiye'de Alevilik Bektaşilik 12 Hafta 12.docx
TİB646 Türkiye'de Alevilik Bektaşilik 13 Hafta 13.docx
TİB646 Türkiye'de Alevilik Bektaşilik 13 Hafta 13.docx
TİB646 Türkiye'de Alevilik Bektaşilik 14 Hafta 14.docx
TİB646 Türkiye'de Alevilik Bektaşilik 14 Hafta 14.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TİB647 İslam Mezhepleri Tarihine Giriş 1 Hafta 1.docx
TİB647 İslam Mezhepleri Tarihine Giriş 1 Hafta 1.docx
TİB647 İslam Mezhepleri Tarihine Giriş 2 Hafta 2.docx
TİB647 İslam Mezhepleri Tarihine Giriş 2 Hafta 2.docx
TİB647 İslam Mezhepleri Tarihine Giriş 3 Hafta 3.docx
TİB647 İslam Mezhepleri Tarihine Giriş 3 Hafta 3.docx
TİB647 İslam Mezhepleri Tarihine Giriş 4 Hafta 4.docx
TİB647 İslam Mezhepleri Tarihine Giriş 4 Hafta 4.docx
TİB647 İslam Mezhepleri Tarihine Giriş 5 Hafta 5.docx
TİB647 İslam Mezhepleri Tarihine Giriş 5 Hafta 5.docx
TİB647 İslam Mezhepleri Tarihine Giriş 6 Hafta 6.docx
TİB647 İslam Mezhepleri Tarihine Giriş 6 Hafta 6.docx
TİB647 İslam Mezhepleri Tarihine Giriş 7 Hafta 7.docx
TİB647 İslam Mezhepleri Tarihine Giriş 7 Hafta 7.docx
TİB647 İslam Mezhepleri Tarihine Giriş 9 Hafta 9.docx
TİB647 İslam Mezhepleri Tarihine Giriş 9 Hafta 9.docx
TİB647 İslam Mezhepleri Tarihine Giriş 10 Hafta 10.docx
TİB647 İslam Mezhepleri Tarihine Giriş 10 Hafta 10.docx
TİB647 İslam Mezhepleri Tarihine Giriş 11 Hafta 11.docx
TİB647 İslam Mezhepleri Tarihine Giriş 11 Hafta 11.docx
TİB647 İslam Mezhepleri Tarihine Giriş 12 Hafta 12.docx
TİB647 İslam Mezhepleri Tarihine Giriş 12 Hafta 12.docx
TİB647 İslam Mezhepleri Tarihine Giriş 13 Hafta 13.docx
TİB647 İslam Mezhepleri Tarihine Giriş 13 Hafta 13.docx
TİB647 İslam Mezhepleri Tarihine Giriş 14 Hafta 14.docx
TİB647 İslam Mezhepleri Tarihine Giriş 14 Hafta 14.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TİB648 İslam Mezhepleri Metodolojisi 1 Hafta 1.docx
TİB648 İslam Mezhepleri Metodolojisi 1 Hafta 1.docx
TİB648 İslam Mezhepleri Metodolojisi 2 Hafta 2.docx
TİB648 İslam Mezhepleri Metodolojisi 2 Hafta 2.docx
TİB648 İslam Mezhepleri Metodolojisi 3 Hafta 3.docx
TİB648 İslam Mezhepleri Metodolojisi 3 Hafta 3.docx
TİB648 İslam Mezhepleri Metodolojisi 4 Hafta 4.docx
TİB648 İslam Mezhepleri Metodolojisi 4 Hafta 4.docx
TİB648 İslam Mezhepleri Metodolojisi 5 Hafta 5.docx
TİB648 İslam Mezhepleri Metodolojisi 5 Hafta 5.docx
TİB648 İslam Mezhepleri Metodolojisi 6 Hafta 6.docx
TİB648 İslam Mezhepleri Metodolojisi 6 Hafta 6.docx
TİB648 İslam Mezhepleri Metodolojisi 7 Hafta 7.docx
TİB648 İslam Mezhepleri Metodolojisi 7 Hafta 7.docx
TİB648 İslam Mezhepleri Metodolojisi 9 Hafta 9.docx
TİB648 İslam Mezhepleri Metodolojisi 9 Hafta 9.docx
TİB648 İslam Mezhepleri Metodolojisi 10 Hafta 10.docx
TİB648 İslam Mezhepleri Metodolojisi 10 Hafta 10.docx
TİB648 İslam Mezhepleri Metodolojisi 11 Hafta 11.docx
TİB648 İslam Mezhepleri Metodolojisi 11 Hafta 11.docx
TİB648 İslam Mezhepleri Metodolojisi 12 Hafta 12.docx
TİB648 İslam Mezhepleri Metodolojisi 12 Hafta 12.docx
TİB648 İslam Mezhepleri Metodolojisi 13 Hafta 13.docx
TİB648 İslam Mezhepleri Metodolojisi 13 Hafta 13.docx
TİB648 İslam Mezhepleri Metodolojisi 14 Hafta 14.docx
TİB648 İslam Mezhepleri Metodolojisi 14 Hafta 14.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TİB649 Erken Dönem İslam Mezhepleri 1 Hafta 1.docx
TİB649 Erken Dönem İslam Mezhepleri 1 Hafta 1.docx
TİB649 Erken Dönem İslam Mezhepleri 2 Hafta 2.docx
TİB649 Erken Dönem İslam Mezhepleri 2 Hafta 2.docx
TİB649 Erken Dönem İslam Mezhepleri 3 Hafta 3.docx
TİB649 Erken Dönem İslam Mezhepleri 3 Hafta 3.docx
TİB649 Erken Dönem İslam Mezhepleri 4 Hafta 4.docx
TİB649 Erken Dönem İslam Mezhepleri 4 Hafta 4.docx
TİB649 Erken Dönem İslam Mezhepleri 5 Hafta 5.docx
TİB649 Erken Dönem İslam Mezhepleri 5 Hafta 5.docx
TİB649 Erken Dönem İslam Mezhepleri 6 Hafta 6.docx
TİB649 Erken Dönem İslam Mezhepleri 6 Hafta 6.docx
TİB649 Erken Dönem İslam Mezhepleri 7 Hafta 7.docx
TİB649 Erken Dönem İslam Mezhepleri 7 Hafta 7.docx
TİB649 Erken Dönem İslam Mezhepleri 9 Hafta 9.docx
TİB649 Erken Dönem İslam Mezhepleri 9 Hafta 9.docx
TİB649 Erken Dönem İslam Mezhepleri 10 Hafta 10.docx
TİB649 Erken Dönem İslam Mezhepleri 10 Hafta 10.docx
TİB649 Erken Dönem İslam Mezhepleri 11 Hafta 11.docx
TİB649 Erken Dönem İslam Mezhepleri 11 Hafta 11.docx
TİB649 Erken Dönem İslam Mezhepleri 12 Hafta 12.docx
TİB649 Erken Dönem İslam Mezhepleri 12 Hafta 12.docx
TİB649 Erken Dönem İslam Mezhepleri 13 Hafta 13.docx
TİB649 Erken Dönem İslam Mezhepleri 13 Hafta 13.docx
TİB649 Erken Dönem İslam Mezhepleri 14 Hafta 14.docx
TİB649 Erken Dönem İslam Mezhepleri 14 Hafta 14.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TİB650 Günümüz İslam Mezhepleri 1 Hafta 1.docx
TİB650 Günümüz İslam Mezhepleri 1 Hafta 1.docx
TİB650 Günümüz İslam Mezhepleri 2 Hafta 2.docx
TİB650 Günümüz İslam Mezhepleri 2 Hafta 2.docx
TİB650 Günümüz İslam Mezhepleri 3 Hafta 3.docx
TİB650 Günümüz İslam Mezhepleri 3 Hafta 3.docx
TİB650 Günümüz İslam Mezhepleri 4 Hafta 4.docx
TİB650 Günümüz İslam Mezhepleri 4 Hafta 4.docx
TİB650 Günümüz İslam Mezhepleri 5 Hafta 5.docx
TİB650 Günümüz İslam Mezhepleri 5 Hafta 5.docx
TİB650 Günümüz İslam Mezhepleri 6 Hafta 6.docx
TİB650 Günümüz İslam Mezhepleri 6 Hafta 6.docx
TİB650 Günümüz İslam Mezhepleri 7 Hafta 7.docx
TİB650 Günümüz İslam Mezhepleri 7 Hafta 7.docx
TİB650 Günümüz İslam Mezhepleri 9 Hafta 9.docx
TİB650 Günümüz İslam Mezhepleri 9 Hafta 9.docx
TİB650 Günümüz İslam Mezhepleri 10 Hafta 10.docx
TİB650 Günümüz İslam Mezhepleri 10 Hafta 10.docx
TİB650 Günümüz İslam Mezhepleri 11 Hafta 11.docx
TİB650 Günümüz İslam Mezhepleri 11 Hafta 11.docx
TİB650 Günümüz İslam Mezhepleri 12 Hafta 12.docx
TİB650 Günümüz İslam Mezhepleri 12 Hafta 12.docx
TİB650 Günümüz İslam Mezhepleri 13 Hafta 13.docx
TİB650 Günümüz İslam Mezhepleri 13 Hafta 13.docx
TİB650 Günümüz İslam Mezhepleri 14 Hafta 14.docx
TİB650 Günümüz İslam Mezhepleri 14 Hafta 14.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TİB750 Dini Zihniyetlerin Oluşumu ve Farklılaşması 1 Hafta 1.docx
TİB750 Dini Zihniyetlerin Oluşumu ve Farklılaşması 1 Hafta 1.docx
TİB750 Dini Zihniyetlerin Oluşumu ve Farklılaşması 2 Hafta 2.docx
TİB750 Dini Zihniyetlerin Oluşumu ve Farklılaşması 2 Hafta 2.docx
TİB750 Dini Zihniyetlerin Oluşumu ve Farklılaşması 3 Hafta 3.docx
TİB750 Dini Zihniyetlerin Oluşumu ve Farklılaşması 3 Hafta 3.docx
TİB750 Dini Zihniyetlerin Oluşumu ve Farklılaşması 4 Hafta 4.docx
TİB750 Dini Zihniyetlerin Oluşumu ve Farklılaşması 4 Hafta 4.docx
TİB750 Dini Zihniyetlerin Oluşumu ve Farklılaşması 5 Hafta 5.docx
TİB750 Dini Zihniyetlerin Oluşumu ve Farklılaşması 5 Hafta 5.docx
TİB750 Dini Zihniyetlerin Oluşumu ve Farklılaşması 6 Hafta 6.docx
TİB750 Dini Zihniyetlerin Oluşumu ve Farklılaşması 6 Hafta 6.docx
TİB750 Dini Zihniyetlerin Oluşumu ve Farklılaşması 7 Hafta 7.docx
TİB750 Dini Zihniyetlerin Oluşumu ve Farklılaşması 7 Hafta 7.docx
TİB750 Dini Zihniyetlerin Oluşumu ve Farklılaşması 9 Hafta 9.docx
TİB750 Dini Zihniyetlerin Oluşumu ve Farklılaşması 9 Hafta 9.docx
TİB750 Dini Zihniyetlerin Oluşumu ve Farklılaşması 10 Hafta 10.docx
TİB750 Dini Zihniyetlerin Oluşumu ve Farklılaşması 10 Hafta 10.docx
TİB750 Dini Zihniyetlerin Oluşumu ve Farklılaşması 11 Hafta 11.docx
TİB750 Dini Zihniyetlerin Oluşumu ve Farklılaşması 11 Hafta 11.docx
TİB750 Dini Zihniyetlerin Oluşumu ve Farklılaşması 12 Hafta 12.docx
TİB750 Dini Zihniyetlerin Oluşumu ve Farklılaşması 12 Hafta 12.docx
TİB750 Dini Zihniyetlerin Oluşumu ve Farklılaşması 13 Hafta 13.docx
TİB750 Dini Zihniyetlerin Oluşumu ve Farklılaşması 13 Hafta 13.docx
TİB750 Dini Zihniyetlerin Oluşumu ve Farklılaşması 14 Hafta 14.docx
TİB750 Dini Zihniyetlerin Oluşumu ve Farklılaşması 14 Hafta 14.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TİB751 İslam Düşüncesinde Akli Yönelişler 1 Hafta 1.docx
TİB751 İslam Düşüncesinde Akli Yönelişler 1 Hafta 1.docx
TİB751 İslam Düşüncesinde Akli Yönelişler 2 Hafta 2.docx
TİB751 İslam Düşüncesinde Akli Yönelişler 2 Hafta 2.docx
TİB751 İslam Düşüncesinde Akli Yönelişler 3 Hafta 3.docx
TİB751 İslam Düşüncesinde Akli Yönelişler 3 Hafta 3.docx
TİB751 İslam Düşüncesinde Akli Yönelişler 4 Hafta 4.docx
TİB751 İslam Düşüncesinde Akli Yönelişler 4 Hafta 4.docx
TİB751 İslam Düşüncesinde Akli Yönelişler 5 Hafta 5.docx
TİB751 İslam Düşüncesinde Akli Yönelişler 5 Hafta 5.docx
TİB751 İslam Düşüncesinde Akli Yönelişler 6 Hafta 6.docx
TİB751 İslam Düşüncesinde Akli Yönelişler 6 Hafta 6.docx
TİB751 İslam Düşüncesinde Akli Yönelişler 7 Hafta 7.docx
TİB751 İslam Düşüncesinde Akli Yönelişler 7 Hafta 7.docx
TİB751 İslam Düşüncesinde Akli Yönelişler 9 Hafta 9.docx
TİB751 İslam Düşüncesinde Akli Yönelişler 9 Hafta 9.docx
TİB751 İslam Düşüncesinde Akli Yönelişler 10 Hafta 10.docx
TİB751 İslam Düşüncesinde Akli Yönelişler 10 Hafta 10.docx
TİB751 İslam Düşüncesinde Akli Yönelişler 11 Hafta 11.docx
TİB751 İslam Düşüncesinde Akli Yönelişler 11 Hafta 11.docx
TİB751 İslam Düşüncesinde Akli Yönelişler 12 Hafta 12.docx
TİB751 İslam Düşüncesinde Akli Yönelişler 12 Hafta 12.docx
TİB751 İslam Düşüncesinde Akli Yönelişler 13 Hafta 13.docx
TİB751 İslam Düşüncesinde Akli Yönelişler 13 Hafta 13.docx
TİB751 İslam Düşüncesinde Akli Yönelişler 14 Hafta 14.docx
TİB751 İslam Düşüncesinde Akli Yönelişler 14 Hafta 14.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TİB752 Yazılı Kaynaklarına Göre Alevilik Bektaşilik 1 Hafta 1.docx
TİB752 Yazılı Kaynaklarına Göre Alevilik Bektaşilik 1 Hafta 1.docx
TİB752 Yazılı Kaynaklarına Göre Alevilik Bektaşilik 2 Hafta 2.docx
TİB752 Yazılı Kaynaklarına Göre Alevilik Bektaşilik 2 Hafta 2.docx
TİB752 Yazılı Kaynaklarına Göre Alevilik Bektaşilik 3 Hafta 3.docx
TİB752 Yazılı Kaynaklarına Göre Alevilik Bektaşilik 3 Hafta 3.docx
TİB752 Yazılı Kaynaklarına Göre Alevilik Bektaşilik 4 Hafta 4.docx
TİB752 Yazılı Kaynaklarına Göre Alevilik Bektaşilik 4 Hafta 4.docx
TİB752 Yazılı Kaynaklarına Göre Alevilik Bektaşilik 5 Hafta 5.docx
TİB752 Yazılı Kaynaklarına Göre Alevilik Bektaşilik 5 Hafta 5.docx
TİB752 Yazılı Kaynaklarına Göre Alevilik Bektaşilik 6 Hafta 6.docx
TİB752 Yazılı Kaynaklarına Göre Alevilik Bektaşilik 6 Hafta 6.docx
TİB752 Yazılı Kaynaklarına Göre Alevilik Bektaşilik 7 Hafta 7.docx
TİB752 Yazılı Kaynaklarına Göre Alevilik Bektaşilik 7 Hafta 7.docx
TİB752 Yazılı Kaynaklarına Göre Alevilik Bektaşilik 9 Hafta 9.docx
TİB752 Yazılı Kaynaklarına Göre Alevilik Bektaşilik 9 Hafta 9.docx
TİB752 Yazılı Kaynaklarına Göre Alevilik Bektaşilik 10 Hafta 10.docx
TİB752 Yazılı Kaynaklarına Göre Alevilik Bektaşilik 10 Hafta 10.docx
TİB752 Yazılı Kaynaklarına Göre Alevilik Bektaşilik 11 Hafta 11.docx
TİB752 Yazılı Kaynaklarına Göre Alevilik Bektaşilik 11 Hafta 11.docx
TİB752 Yazılı Kaynaklarına Göre Alevilik Bektaşilik 12 Hafta 12.docx
TİB752 Yazılı Kaynaklarına Göre Alevilik Bektaşilik 12 Hafta 12.docx
TİB752 Yazılı Kaynaklarına Göre Alevilik Bektaşilik 13 Hafta 13.docx
TİB752 Yazılı Kaynaklarına Göre Alevilik Bektaşilik 13 Hafta 13.docx
TİB752 Yazılı Kaynaklarına Göre Alevilik Bektaşilik 14 Hafta 14.docx
TİB752 Yazılı Kaynaklarına Göre Alevilik Bektaşilik 14 Hafta 14.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TİB753 İslam Düşüncesinde Batıni Eğilimler 1 Hafta 1.docx
TİB753 İslam Düşüncesinde Batıni Eğilimler 1 Hafta 1.docx
TİB753 İslam Düşüncesinde Batıni Eğilimler 2 Hafta 2.docx
TİB753 İslam Düşüncesinde Batıni Eğilimler 2 Hafta 2.docx
TİB753 İslam Düşüncesinde Batıni Eğilimler 3 Hafta 3.docx
TİB753 İslam Düşüncesinde Batıni Eğilimler 3 Hafta 3.docx
TİB753 İslam Düşüncesinde Batıni Eğilimler 4 Hafta 4.docx
TİB753 İslam Düşüncesinde Batıni Eğilimler 4 Hafta 4.docx
TİB753 İslam Düşüncesinde Batıni Eğilimler 5 Hafta 5.docx
TİB753 İslam Düşüncesinde Batıni Eğilimler 5 Hafta 5.docx
TİB753 İslam Düşüncesinde Batıni Eğilimler 6 Hafta 6.docx
TİB753 İslam Düşüncesinde Batıni Eğilimler 6 Hafta 6.docx
TİB753 İslam Düşüncesinde Batıni Eğilimler 7 Hafta 7.docx
TİB753 İslam Düşüncesinde Batıni Eğilimler 7 Hafta 7.docx
TİB753 İslam Düşüncesinde Batıni Eğilimler 9 Hafta 9.docx
TİB753 İslam Düşüncesinde Batıni Eğilimler 9 Hafta 9.docx
TİB753 İslam Düşüncesinde Batıni Eğilimler 10 Hafta 10.docx
TİB753 İslam Düşüncesinde Batıni Eğilimler 10 Hafta 10.docx
TİB753 İslam Düşüncesinde Batıni Eğilimler 11 Hafta 11.docx
TİB753 İslam Düşüncesinde Batıni Eğilimler 11 Hafta 11.docx
TİB753 İslam Düşüncesinde Batıni Eğilimler 12 Hafta 12.docx
TİB753 İslam Düşüncesinde Batıni Eğilimler 12 Hafta 12.docx
TİB753 İslam Düşüncesinde Batıni Eğilimler 13 Hafta 13.docx
TİB753 İslam Düşüncesinde Batıni Eğilimler 13 Hafta 13.docx
TİB753 İslam Düşüncesinde Batıni Eğilimler 14 Hafta 14.docx
TİB753 İslam Düşüncesinde Batıni Eğilimler 14 Hafta 14.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TİB754 Klasik İslam Mezheplerinin Oluşum Süreçleri 1 Hafta 1.docx
TİB754 Klasik İslam Mezheplerinin Oluşum Süreçleri 1 Hafta 1.docx
TİB754 Klasik İslam Mezheplerinin Oluşum Süreçleri 2 Hafta 2.docx
TİB754 Klasik İslam Mezheplerinin Oluşum Süreçleri 2 Hafta 2.docx
TİB754 Klasik İslam Mezheplerinin Oluşum Süreçleri 3 Hafta 3.docx
TİB754 Klasik İslam Mezheplerinin Oluşum Süreçleri 3 Hafta 3.docx
TİB754 Klasik İslam Mezheplerinin Oluşum Süreçleri 4 Hafta 4.docx
TİB754 Klasik İslam Mezheplerinin Oluşum Süreçleri 4 Hafta 4.docx
TİB754 Klasik İslam Mezheplerinin Oluşum Süreçleri 5 Hafta 5.docx
TİB754 Klasik İslam Mezheplerinin Oluşum Süreçleri 5 Hafta 5.docx
TİB754 Klasik İslam Mezheplerinin Oluşum Süreçleri 6 Hafta 6.docx
TİB754 Klasik İslam Mezheplerinin Oluşum Süreçleri 6 Hafta 6.docx
TİB754 Klasik İslam Mezheplerinin Oluşum Süreçleri 7 Hafta 7.docx
TİB754 Klasik İslam Mezheplerinin Oluşum Süreçleri 7 Hafta 7.docx
TİB754 Klasik İslam Mezheplerinin Oluşum Süreçleri 9 Hafta 9.docx
TİB754 Klasik İslam Mezheplerinin Oluşum Süreçleri 9 Hafta 9.docx
TİB754 Klasik İslam Mezheplerinin Oluşum Süreçleri 10 Hafta 10.docx
TİB754 Klasik İslam Mezheplerinin Oluşum Süreçleri 10 Hafta 10.docx
TİB754 Klasik İslam Mezheplerinin Oluşum Süreçleri 11 Hafta 11.docx
TİB754 Klasik İslam Mezheplerinin Oluşum Süreçleri 11 Hafta 11.docx
TİB754 Klasik İslam Mezheplerinin Oluşum Süreçleri 12 Hafta 12.docx
TİB754 Klasik İslam Mezheplerinin Oluşum Süreçleri 12 Hafta 12.docx
TİB754 Klasik İslam Mezheplerinin Oluşum Süreçleri 13 Hafta 13.docx
TİB754 Klasik İslam Mezheplerinin Oluşum Süreçleri 13 Hafta 13.docx
TİB754 Klasik İslam Mezheplerinin Oluşum Süreçleri 14 Hafta 14.docx
TİB754 Klasik İslam Mezheplerinin Oluşum Süreçleri 14 Hafta 14.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TİB755 Anadolu'da İslamiyet 1 Hafta 1.docx
TİB755 Anadolu'da İslamiyet 1 Hafta 1.docx
TİB755 Anadolu'da İslamiyet 2 Hafta 2.docx
TİB755 Anadolu'da İslamiyet 2 Hafta 2.docx
TİB755 Anadolu'da İslamiyet 3 Hafta 3.docx
TİB755 Anadolu'da İslamiyet 3 Hafta 3.docx
TİB755 Anadolu'da İslamiyet 4 Hafta 4.docx
TİB755 Anadolu'da İslamiyet 4 Hafta 4.docx
TİB755 Anadolu'da İslamiyet 5 Hafta 5.docx
TİB755 Anadolu'da İslamiyet 5 Hafta 5.docx
TİB755 Anadolu'da İslamiyet 6 Hafta 6.docx
TİB755 Anadolu'da İslamiyet 6 Hafta 6.docx
TİB755 Anadolu'da İslamiyet 7 Hafta 7.docx
TİB755 Anadolu'da İslamiyet 7 Hafta 7.docx
TİB755 Anadolu'da İslamiyet 9 Hafta 9.docx
TİB755 Anadolu'da İslamiyet 9 Hafta 9.docx
TİB755 Anadolu'da İslamiyet 10 Hafta 10.docx
TİB755 Anadolu'da İslamiyet 10 Hafta 10.docx
TİB755 Anadolu'da İslamiyet 11 Hafta 11.docx
TİB755 Anadolu'da İslamiyet 11 Hafta 11.docx
TİB755 Anadolu'da İslamiyet 12 Hafta 12.docx
TİB755 Anadolu'da İslamiyet 12 Hafta 12.docx
TİB755 Anadolu'da İslamiyet 13 Hafta 13.docx
TİB755 Anadolu'da İslamiyet 13 Hafta 13.docx
TİB755 Anadolu'da İslamiyet 14 Hafta 14.docx
TİB755 Anadolu'da İslamiyet 14 Hafta 14.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
İLH447 Alevilik-Bektaşilik 1 Hafta 1.mp4
İLH447 Alevilik-Bektaşilik 1 Hafta 1.docx
İLH447 Alevilik-Bektaşilik 2 Hafta 2.mp4
İLH447 Alevilik-Bektaşilik 2 Hafta 2.docx
İLH447 Alevilik-Bektaşilik 3 Hafta 3.mp4
İLH447 Alevilik-Bektaşilik 3 Hafta 3.docx
İLH447 Alevilik-Bektaşilik 4 Hafta 4.mp4
İLH447 Alevilik-Bektaşilik 4 Hafta 4.docx
İLH447 Alevilik-Bektaşilik 5 Hafta 5.docx
İLH447 Alevilik-Bektaşilik 6 Hafta 6.docx
İLH447 Alevilik-Bektaşilik 7 Hafta 7.docx
İLH447 Alevilik-Bektaşilik 8 Hafta 8.docx
İLH447 Alevilik-Bektaşilik 10 Hafta 10.docx
İLH447 Alevilik-Bektaşilik 11 Hafta 11.docx
İLH447 Alevilik-Bektaşilik 12 Hafta 12.docx
İLH447 Alevilik-Bektaşilik 13 Hafta 13.docx
İLH447 Alevilik-Bektaşilik 14 Hafta 14.docx
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr