İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: iakca@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0001-9617-8820
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı
Bilim Alanı Bitki Koruma
Anahtar Kelimeler Entomoloji
Öğrenim Bilgileri
Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Lisans Çukurova Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Ziraat Fakültesi, 2016 -
Doçent Ziraat Fakültesi, 2011 - 2016
Yardımcı Doçent Ziraat Fakültesi, 2008 - 2011
Araştırma Görevlisi Ziraat Fakültesi, 1995 - 2008
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Tarımsal Mücadele İlaçları Ve Çevreye Olan Etkileri

1999

Kitap Adı :

 Organik Fındık Yetiştiriciliğinde Bitki Koruma Problemleri Ve Çözüm Önerileri

2010

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Bazı Uçucu Yağların Çam Kese Böceğine [Thaumetopoea Sp.)(Lepidoptera: Notodontidae )] Karşı Toksik Etkilerinin Araştırılması

Yazar Adı :

 Yiğit Şeyma, Akça İzzet, Saruhan İslam, Ölmez Bayhan Selime, Bayhan Erol, Tekin Fethullah

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Forestry Research

Özgün Makale

 

2020, 10

Makale Adı :

 Determining The Toxicity Of Some Thyme Essential Oils Against The Pine Processionary [Thaumetopoea Pityocampa (Lepidoptera: Notodontidae)

Yazar Adı :

 Yiğit Şeyma, Akça İzzet, Bayhan Erol, Ölmez Bayhan Selime, Tekin Fethullah, Saruhan İslam

Dergi Adı :

 Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg

Özgün Makale

 

2019, 8

Makale Adı :

 The Effect Of Some Commercial Plant Oils On The Pineprocessionary Moth Thaumetopoea Pityocampa(Lepidoptera: Notodontidae)

Yazar Adı :

 Yiğit Şeyma, Saruhan İslam, Akça İzzet

Dergi Adı :

 Journal Of Forest Science

Özgün Makale

 

2019, 8

Makale Adı :

 The Effect Of Npk Foliar Fertilization On Yield And Macronutrient Content Of Grain İn Wheat Under Kostanai-Kazakhstan Conditions

Yazar Adı :

 Gülser Coşkun, Zharlygasov Zhenis, Kızılkaya Rıdvan, Kalimov Niyazbek, Akça İzzet, Zharlygasov Zhaksylyk

Dergi Adı :

 Eurasıan Journal Of Soıl Scıence (Ejss)

Özgün Makale

 


2019, 7

Makale Adı :

 Farklı Bitki Ekstraktlarının Culex Pipiens Linnaeus, 1758 (Diptera: Culicidae) Larvalarına Karşı Öldürücü Etkilerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Yiğit Şeyma, Saruhan İslam, Akça İzzet

Dergi Adı :

 Türkiye Herboloji Dergisi

Özgün Makale

 


2019, 12

Makale Adı :

 Effect Of Entomopathogenıc Fungus, Purpureocıllıum Lılacınum (Syn: Paecılomyceslılacınus) On Blatta Orıentalıs And Shelfordellatartara Under Laboratory Condıtıons

Yazar Adı :

 Yiğit Şeyma, Oksal Erçin, Akça İzzet

Dergi Adı :

 Munis Entomogy Zoology

Özgün Makale

 

2019, 1

Makale Adı :

 Effect Of Entomopathogenıc Fungus, Purpureocıllıum Lılacınum (Syn: Paecılomyces Lılacınus) On Blatta Orıentalıs And Shelfordella Tartara Under Laboratory Condıtıons

Yazar Adı :

 Toksöz Şeyma, Oksal Erçin, Akça İzzet

Dergi Adı :

 Munis Entomology Zoology

Özgün Makale

 


2019, 1

Makale Adı :

 Isolation And Characterization Of Bacillus Megaterium İsolates From Dead Pentatomids And Their İnsecticidal Activity To Palomena Prasina Nymphs

Yazar Adı :

 Aksoy Hasan Murat, Tunçer Celal, Saruhan İslam, Erper İsmail, Öztürk Murat, Akça İzzet

Dergi Adı :

 Akademik Ziraat Dergisi

Özgün Makale

 

2018, 8

Makale Adı :

 Metarhizium Anisopliae Ve Beauveria Bassiana İzolat Ve Preparatlarının Curculio Nucum’A Karşı Etkinlikleri

Yazar Adı :

 Tunçer Celal, Kushiyev Rahman, Liu Jianfeng, Akça İzzet

Dergi Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2018, 6

Makale Adı :

 Isolation And Characterization Of Bacillus Megaterium İsolates From Dead Pentatomids And Their İnsecticidal Activity To Palomena Prasina Nymphs

Yazar Adı :

 Aksoy Hasan Murat, Tuncer Celal, Saruhan İslam, Erper İsmail, Öztürk Murat, Akça İzzet

Dergi Adı :

 Akademik Ziraat Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 4

Makale Adı :

 Ladybeetles (Coleoptera: Coccinellidae) Species Composition And Seasonal Fluctuations İn Hazelnut Orchards İn The Black Sea Region Of Turkey

Yazar Adı :

 Tunçer Celal, Saruhan İslam, Akça İzzet

Dergi Adı :

 Acta Horticulturae

Özgün Makale

 

2018, 12

Makale Adı :

 Determination Of Food Preference Of Tetranychus Urticae Koch (Acari:tetranychidae) İn Different Strawberry Varieties.

Yazar Adı :

 Akça İzzet, Saruhan İslam, Toksöz Şeyma, Demirsoy Hüsnü, Demirsoy Leyla

Dergi Adı :

 International Journal Of Agriculture Innovations And Research

Özgün Makale

 

2017, 9

Makale Adı :

 Biological Control Of Icerya Purchasi Maskell (Hemiptera: Margarodidae) With Rodolia Cardinalis Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae) İn A Cherry Laurel Orchard.

Yazar Adı :

 Ak Kibar, Akça İzzet, Saruhan İslam

Dergi Adı :

 International Journal Of Agriculture Innovations And Research

Özgün Makale

 

2017, 7

Makale Adı :

 Determination Of The Damage Ratios Of Ambrosiabeetles (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)On Hybrid Chestnuts

Yazar Adı :

 Toksöz Şeyma, Akyüz Burak, Saruhan İslam, Akça İzzet, Serdar Ümit

Dergi Adı :

 The Journal Of Zoology Studies

Özgün Makale

 


2017, 11

Makale Adı :

 Evaluation Of Some Entomopathogenic Fungi For Controlling The Green Shield Bug Palomena Prasina L Heteroptera Pentatomidae

Yazar Adı :

 Erper İsmail, Saruhan İslam, Akça İzzet, Aksoy Hasan Murat, Tunçer Celal

Dergi Adı :

 Egyptian Journal Of Biological Pest Control

Özgün Makale

 

2016, 7

Makale Adı :

 Samsun İli Kestane Ağaçlarında Görülen Yaprakbiti Lachnus Roboris Linnaeus 1758 Hemiptera Aphididae Üzerine Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Akça İzzet, Tunçer Celal, Aker Onur, Saruhan İslam

Dergi Adı :

 Türkiye Entomoloji Bülteni

Özgün Makale

 

2016, 6

Makale Adı :

 Aphis Gossypii Glover Hemiptera Aphididae Nin Farklı Patlıcan Çeşitlerinde Bazı Biyolojik Parametrelerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Yazıcı Eda, Akça İzzet

Dergi Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2016, 2

Makale Adı :

 Analysis Of Benzo A Pyrene Contamination From An Long Term Contaminated Soil

Yazar Adı :

 Sushkova Svetlana, Minkina Tatiana, Batukaev Abdulmalik, Turina Irina, Mandzhieva Galina, Kızılkaya Rıdvan, Zamulina Inna, Akça İzzet

Dergi Adı :

 American Journal Of Biochemistry And Biotechnology

Özgün Makale

 

2016, 2

Makale Adı :

 Isolation And Characterization Of Bacillus Thuringiensis Isolated From Soil And Their Possible İmpact On Culex Pipiens Larvae

Yazar Adı :

 Aksoy Hasan Murat, Saruhan İslam, Akça İzzet, Kaya Yılmaz, Önder Hasan, Öztürk Murat, Aker Onur

Dergi Adı :

 Egyptian Journal Of Biological Pest Control

Özgün Makale

 

2015, 12

Makale Adı :

 Efficiency Of Neem Azal T S Formulation On Philosa Muscorum Scopoli 1763 Isopoda Philosciidae

Yazar Adı :

 Akça İzzet, Kızılkaya Rıdvan, Minkina Tatiana, Sushkova Svetlena, Gramokova Natalia

Dergi Adı :

 Egyptian Journal Of Biological Pest Control

Özgün Makale

 

2015, 12

Makale Adı :

 Solubility Of Benzo A Pyrene And Organic Matter Of Soil İn Subcritical Water Of Soil İn Subcritical Water

Yazar Adı :

 Sushkova Svetlena, Minkina Tatiana, Mandzhieva Saglara, Tjurina Irina, Bolotova Olga, Vasilyeva Galina, Orlovic Leko Palma, Varduni Tatiana, Kızılkaya Rıdvan, Akça İzzet

Dergi Adı :

 Crotica Chemica Acta

Özgün Makale

 

2015, 12

Makale Adı :

 Demography And Population Projection Of Aphis Fabae Hemiptera Aphididae With Additional Comments On Lifetable Research Criteria

Yazar Adı :

 Akça İzzet, Ayvaz Tamer, Yazici Eda, Smith Cl, Chi Hsin

Dergi Adı :

 Journal Of Economic Entomology

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 The Estimation Of Adult And Nymph Stages Of Aphis Fabae Hemiptera Aphididae Using Artificial Neural Network

Yazar Adı :

 Saruhan İslam, Şenyer Nurettin, Ayvaz Tamer, Kayhan Gökhan, Ergün Erhan, Odabaş Mehmet Serhat, Akça İzzet

Dergi Adı :

 Entomological News

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 Assessing The İmpact Of Azadirachtin Application To Soil On Urease Activity And İts Kinetic Parameters

Yazar Adı :

 Kızılkaya Rıdvan, Samofalova Irada, Mudrykh Natalia, Mikayilsoy Fariz, Akça İzzet, Sushkova Svetlena, Minkina Tatiana

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture And Forestry

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 The Financial Feasibility Of Hazelnut Husk And Sewage Sludge Based Vermicompost Production

Yazar Adı :

 Ceyhan Vedat, Akça İzzet, Kızılkaya Rıdvan, Veselova Anna, Nokikova Ksenia

Dergi Adı :

 Eurasian Journal Of Soil Science

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 Efficiency Of Some Entomopathogenic Fungi As Biocontrol Agents Against Aphis Fabae Scopoli Hemiptera Aphididae

Yazar Adı :

 Saruhan İslam, Erper İsmail, Tuncer Celal, Akça İzzet

Dergi Adı :

 Pak. J. Agri. Sci.,

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 Toxicity Of Some Biopesticides On Fall Webworm Hyphantria Cunea Durry Lepidoptera Arctidae

Yazar Adı :

 Saruhan İslam, Akça İzzet, Kushiyev Rahman

Dergi Adı :

 Egyptian Journal Of Biological Pest Control

Özgün Makale

 

2014, 6

Makale Adı :

 Evaluation Of Some Commercial Products Of Entomopathogenic Fungi As Biocontrol Agents For Aphis Fabae Scopoli Hemiptera Aphididae Egyptian Journal Of Biological Pest Control

Yazar Adı :

 Saruhan İslam, Erper İsmail, Tuncer Celal, Uçak Hakan, Öksel Cansu, Akça İzzet

Dergi Adı :

 Egyptian Journal Of Biological Pest Control

Özgün Makale

 

2014, 6

Makale Adı :

 Seasonal Occurrence And Species Composition Of True Bugs İn Hazelnut Orchards

Yazar Adı :

 Tunçer Celal, Saruhan İslam, Akça İzzet

Dergi Adı :

 Acta Horticalture

Özgün Makale

 

2014, 5

Makale Adı :

 Anti Feedant And Repellent Effects Of Neem Azal T S 1 Azadirachtin Against Fall Webworm Hyphantria Cunea Drury Lepidoptera Arctiidae

Yazar Adı :

 Akça İzzet, Yazıcı Eda, Ayvaz Tamer

Dergi Adı :

 Egyptian Journal Of Biological Pest Control

Özgün Makale

 

2014, 12

Makale Adı :

 Evaluation Of Suppression Of Rhizomania Disease By Earthworm Lumbricus Terrestris L And İts Effects On Soil Microbial Activity İn Different Sugar Beet Cultivars

Yazar Adı :

 Akça İzzet, Kutluk Yılmaz Nazlı Dide, Kızılkaya Rıdvan

Dergi Adı :

 Archives Of Agronomy And Soil Science

Özgün Makale

 

2014, 11

Makale Adı :

 Effect Of Soil Contamination With Azadirachtin On Dehydrogenase And Catalase Activity Of Soil

Yazar Adı :

 Kızılkaya Rıdvan, Akça İzzet, Aşkın Tayfun, Yılmaz Rı, Olekhov Ve, Samofalova Irada, Mudrykh Natalia

Dergi Adı :

 Eurasion Journal Of Soil Science

Özgün Makale

 

2012, 5

Makale Adı :

 True Bugs Problem İn Turkish Hazelnut Orchards

Yazar Adı :

 Tuncer C, Saruhan İ, Akça İ

Dergi Adı :

 Second Balkan Symposium On Fruit Growing

Özgün Makale

 

2011, 9

Makale Adı :

 Development Of Green Shield Bug Palomena Prasina L Heteroptera Pentatomidae İn Different Temperatures

Yazar Adı :

 Saruhan İslam, Tunçer Celal, Akça İzzet

Dergi Adı :

 Zemdirbyste-Agriculture

Özgün Makale

 

2010, 3

Makale Adı :

 Chemical Control Of True Bugs Heteroptera Pentatomidae Acanthosomatidae And Coreidae For Preventing Kernel Damage İn Hazelnut Orchards Of Turkey

Yazar Adı :

 Tunçer Celal, Saruhan İslam, Akça İzzet

Dergi Adı :

 Acta Hort.

Özgün Makale

 

2009, 5

Makale Adı :

 Residual Toxicity Of 8 Different Insecticides On Honey Bee Apis Mellifera Hymenoptera Apidae

Yazar Adı :

 Akça İzzet, Tunçer Celal, Güler Ahmet, Saruhan İslam

Dergi Adı :

 J. Of Animal And Veterinary Advances

Özgün Makale

 

2009, 1

Makale Adı :

 Determination Of Lethal Concentration Of Some Insecticides To Honey Bee Apis Mellifera Apidae Hymenoptera With Laboratory Biossays

Yazar Adı :

 Akça İzzet, Tunçer Celal, Güler Ahmet, Saruhan İslam

Dergi Adı :

 J. Of Animal And Veterinary Advances

Özgün Makale

 

2009, 1

Makale Adı :

 Comparative Toxicity Of Neem And Seven İnsecticides On Hazelnut Weevil Curculio Nucum Col Curculionidae With Laboratory Bioassays

Yazar Adı :

 Tuncer C, Saruhan İ, Akça İ

Dergi Adı :

 Asian Journal Of Chemistr

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Sex Discrimination Of Adult Curculio Nucum L Coleoptera Curculionidae A Pest Of Hazelnuts In Turkey

Yazar Adı :

 Akça İ, Tuncer C, Saruhan İ

Dergi Adı :

 Entomological News

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Şeker Pancarında Yapraklara Uygulanan Neem Preparatının Beet Soilborne Virus Ve Toprakların Biyolojik Özellikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Yazar Adı :

 Kutluk Yılmaz Nd, Kızılkaya R, Akça İ

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Organik Fındık Yetiştiriciliğinde Bitki Koruma Problemleri Ve Çözüm Önerileri

Yazar Adı :

 Akça İzzet

Dergi Adı :

 Ekolojik Fındık Tarımına Geçiş İçin Kapasite Geliştirme Projesi Eğitimkurs Notları. 4. Bölüm. 45-61.

Derleme Makale

 

2006, 3

Makale Adı :

 İ Efficiency Of Pesticides Against Big Bud Mites Phytoptus Avellanae Nal And Cecidophyopsis Vermiformis Nal Acarina Eriophyoidea On Hazelnut

Yazar Adı :

 Sebahat Sullivan, Akça İzzet

Dergi Adı :

 Acta Hort

Özgün Makale

 

2005, 1

Makale Adı :

 Biological And Morphological Studies On Nut Weevil Curculio Nucum L Col Curculionidae

Yazar Adı :

 Akça İzzet, Tunçer Celal

Dergi Adı :

 Acta Hort

Özgün Makale

 

2005, 1

Makale Adı :

 The Insect Pest Problem Affecting Hazelnut Kernel Quality İn Turkey

Yazar Adı :

 Tunçer Celal, Saruhan İslam, Akça İzzet

Dergi Adı :

 Acta Hort.

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 Effects Of Azadirachtin On Beet Soilborne Pomovirus And Soil Biological Properties On Sugar Beet

Yazar Adı :

 Akça İzzet, Kutluk Yılmaz Nazlı Dide, Kızılkaya Rıdvan

Dergi Adı :

 Journal Of Environmental Science And Health, Part B

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 Seralarda Zararlılar İle Biyolojik Mücadele

Yazar Adı :

 Tuncer C, Mennan S, Saruhan İ

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 Fındıkta Zararlı Bazı Emici Böceklerin Hemiptera Pentatomidae Coreidae Ve Acanthosomatidae Neden Olduğu Lekeli İç Zararının Kimyasal Mücadele İle Önlenmesi Üzerine Araştırmalar

Yazar Adı :

 Tunçer Celal, Akça İzzet, Saruhan İslam

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2002, 6

Makale Adı :

 Karadeniz Bölgesi Fındık Üretim Alanlarındaki Önemli Zararlılar

Yazar Adı :

 Tuncer C, Saruhan İ, Akça İ

Dergi Adı :

 Samsun Ticaret Borsası Dergisi

Özgün Makale

 

2002

Makale Adı :

 Integrated Pest Management İn Turkish Hazelnut Orchards

Yazar Adı :

 Tunçer Celal, Akça İzzet, Saruhan İslam

Dergi Adı :

 Acta Hort.

Özgün Makale

 

2001, 1

Makale Adı :

 Böcek Üreme Davranışları

Yazar Adı :

 Akça İ, Tuncer C

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi,

Özgün Makale

 

2001

Makale Adı :

 Observations On The Biology Of Filbert Aphid Myzocallis Coryli Homoptera Aphididae İn Hazelnut Orchards

Yazar Adı :

 Tunçer Celal, Ecevit Osman, Akça İzzet

Dergi Adı :

 Acta Hort.

Özgün Makale

 

1997, 1

Makale Adı :

 Bitkisel Çeşitlilik Ve Böcekler

Yazar Adı :

 Tuncer C, Akça İ

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi,

Özgün Makale

 

1995

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Effect of Different Isolates of Beauveria bassiana on Blatta orientalis L. and Blatta lateralis Walker (Blattodea: Blattidae).

Yazar Adı :

 Saruhan İslam, Toksöz Şeyma, Demirci Fikret, Tağlı Cansu, Yıldız Ebru, Akça İzzet

Etkinlik Adı :

 International Congress on Engineering and Life Sciences

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 04

Bildiri Adı :

 Enzyme and earthworm activities during vermicomposting in sewage sludge

Yazar Adı :

 Kızılkaya Rıdvan, Türkay Hepşen Şüheda, Bayraklı Betül, Aşkın Tayfun, Türkmen Cafer, Akça İzzet, Ceyhan Vedat

Etkinlik Adı :

 Proceedings of the International SoilScience Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2010, 05

Bildiri Adı :

 Trap tree method in control of bark and ambrosia beetles in hazelnut orchards

Yazar Adı :

 Tuncer Celal, Aker Onur, Akça İzzet, Saruhan İslam

Etkinlik Adı :

 Environmentally friendly agriculture and forestry for future generations XXXVi CIOSTA CIGR V Conference

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 05

Bildiri Adı :

 Research on Aphid Species on Rice Field in Boyabat District

Yazar Adı :

 Altaş Kaan, Akça İzzet, Ak Kibar

Etkinlik Adı :

 ICAPS 2019

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2019, 04

Bildiri Adı :

 The Effect of Some Commercial Plant Oils on the Pine Processionary Moth, Thaumetopoea pityocampa (Lepidoptera: Thaumetopoidae).

Yazar Adı :

 Akça İzzet, Toksöz Şeyma, Cebeci Emine, Bağcı Arif, Saruhan İslam

Etkinlik Adı :

 International Congress on Engineering and Life Sciences

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 04

Bildiri Adı :

 BEAVERİA BASSİANA İZOLATININ BAZI DEPO ZARARLILARI ÜZERİNE ETKİNLİĞİNİNBELİRLENMESİ

Yazar Adı :

 Küçüktopçu Yeter, Başı Furkan Harun, Yiğit Şeyma, Saruhan İslam, Akça İzzet

Etkinlik Adı :

 1. ULUSLARARASI TARIM VE ÇEVRE BILIMLERIARASTIRMALARI KONGRESI

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 12

Bildiri Adı :

 Microbiological properties in a soil withaddition of Philoscia muscorum and wheat straw

Yazar Adı :

 Akça İzzet, Durmuş Murat, Kızılkaya Rıdvan

Etkinlik Adı :

 International Soil Science Congress on “Environment and Soil Resources Conservation

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 10

Bildiri Adı :

 Microbial biomass in a clay loam soil with addition of Philoscia muscorum Isopoda Philosciidae and wheat straw

Yazar Adı :

 Akça İzzet, Kızılkaya Rıdvan, Durmuş Murat, Kart Alev, Durmuş Tebbessüm, Konak Sümeyra

Etkinlik Adı :

 International Soil Science Congress on “Soil Science in International Year of Soils 2015

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2015, 10

Bildiri Adı :

 Benzo a pyrene content in soil plant system of technogenic territories analysis and estimation

Yazar Adı :

 Sushkova Svetlana, Minkina Tatiana, Turina Irina, Kızılkaya Rıdvan, Gimp Alina, Monzholo Valeryi, Salamova Anzhelika, Akça İzzet

Etkinlik Adı :

 International Soil Science Congress on “Soil Science in International Year of Soils 2015

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2015, 10

Bildiri Adı :

 Bark and Ambrosia Beetle (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) Management in Hazelnut Orchards with Sticky Traps and Trap Trees

Yazar Adı :

 Tunçer Celal, Aker Onur, Akça İzzet, Saruhan İslam, Ak Kibar

Etkinlik Adı :

 IX. InternatIonal Congress on Hazelnut

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 08

Bildiri Adı :

 Ladybeetle Species (Coleoptera: Coccinellidae) Composıtıon And Seasonal Fluctuat Ions In Hazelnut Orchards Of Turkey.

Yazar Adı :

 Akça İzzet, Saruhan İslam, Tunçer Celal

Etkinlik Adı :

 IX. InternatIonal Congress on Hazelnut

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 08

Bildiri Adı :

 Determination of Biological Effectiveness of Pyrimicroquick (ZC) and Cormoran (180 EC) agaınst two serious hazelnut pests , Curculio nucum L. (Coleoptera: Curculionidae) and Palomena prasina L. (Pentatomidae: Hemiptera).

Yazar Adı :

 Akça İzzet, Saruhan İslam, Tunçer Celal

Etkinlik Adı :

 IX. InternatIonal Congress on Hazelnut

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 08

Bildiri Adı :

 Evaluation of some entomopathogenic fungi isolates and commercial bioinsecticides against Hazelnut weevil., Curculio nucum (Coleoptera: Curculionidae)

Yazar Adı :

 Tunçer Celal, Akça İzzet, Aker Onur, Kushiyev Rahman, Liu Jianfeng

Etkinlik Adı :

 IX. International congress of Hazelnut

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 08

Bildiri Adı :

 PAHs bioaccumulation in Chernozem soil of the model experiment with spring barley

Yazar Adı :

 Sushkova Svetlana, Mınkına Tatıana, Deryabkına Ig, Gımp Av, Antonenko Em, Akça İzzet, Kızılkaya Rıdvan

Etkinlik Adı :

 International Conference on “Modern technologies of biodiversity and plant breeding”

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Rusça

2017, 10

Bildiri Adı :

 Accumulation and distribution of benzo(a)pyrene in the territory affected by Novocherkasskaya Power Station

Yazar Adı :

 Deryabkina Ig, Antonenko Em, Sushkova Svetlana, Minkina Tatiana, Gimp Av, Akça İzzet, Kızılkaya Rıdvan

Etkinlik Adı :

 International Conference on “Modern technologies of biodiversity and plant breeding”

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Rusça

2017, 10

Bildiri Adı :

 Effect of Entomopathogenic Fungus, Purpureocillium lilacinum (syn: Paecilomyces lilacinus) on Blatta orientalis and Shelfordella tartara under Laboratory Conditions

Yazar Adı :

 Toksöz Şeyma, Oksal Erçin, Atay Turgut, Akça İzzet, Kepenekci İlker

Etkinlik Adı :

 6th ENTOMOPATHOGENS AND MICROBIAL CONTROL CONGRESS

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Pre-studies Upon The Effect of Native Entomopathogenic Nematodes on Nymphs of Turkestan Cockroach [Shelfordella tartara Sauss (Dictyoptera: Blattellidae)]

Yazar Adı :

 Toksöz Şeyma, Akın Ayşegül, Saruhan İslam, Akça İzzet, Kepenekci İlker

Etkinlik Adı :

 6th ENTOMOPATHOGENS AND MICROBIAL CONTROL CONGRESS

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Pre-studies Upon The Effect of Native Entomopathogenic Nematodes on Nymphs of Turkestan Cockroach [Shelfordella tartara Sauss (Dictyoptera: Blattellidae)].

Yazar Adı :

 Toksöz Şeyma, Akın A, Saruhan İslam, Akça İzzet, Kepenekci İlker

Etkinlik Adı :

 The sixth International Entomopathogens and Microbial Control Congress.

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Effect of soil contamination with azadirachtin on dehydrogenase and catalase activity of soil

Yazar Adı :

 Kızılkaya Rıdvan, Akça İzzet, Aşkın Tayfun, Olekhov Vi, Samofalova Irada, Mudrykh Natalia

Etkinlik Adı :

 8th International Soil Science Congress on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2012, 05

Bildiri Adı :

 Important Pests And Their Control In Organıc Hazelnut Growıng Of Turkey

Yazar Adı :

 Akça İzzet, Saruhan İslam, Tunçer Celal

Etkinlik Adı :

 Annual International Research Conferance. Baitursynov Readings.

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2015, 04

Bildiri Adı :

 Effects Of Beauveria Bassiana On Hazelnut Filbert Aphid Myzocallis Coryli Goetze Homoptera Aphididae

Yazar Adı :

 Mıcık Melih, Akça İzzet

Etkinlik Adı :

 Annual International Research Conferance. Baitursynov Readings

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2015, 04

Bildiri Adı :

 Inluence of spinosad on soil microbiological characteristics in Albic Luvisol

Yazar Adı :

 Kızılkaya Rıdvan, Akça İzzet, Aşkın Tayfun, Samofalova Irada, Olekhov Vi, Mudrykh Natalia

Etkinlik Adı :

 . 9th International Soil Science Congress on “The Soul of Soil and Civilization”

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2014, 10

Bildiri Adı :

 Determınatıon on damage ratıos of Ambrosıa beetles(Coleoptera: Scolytıdae) ın Hybrıd Chestnut

Yazar Adı :

 Akça İzzet, Toksöz Şeyma, Saruhan İslam, Akyüz Burak, Serdar Ümit

Etkinlik Adı :

 6 th ınternational chesnut symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Effect of Entomopathogenic Fungus, Purpureocillium lilacinum (syn: Paecilomyces lilacinus) on Blatta orientalis and Shelfordella tartara under Laboratory Conditions

Yazar Adı :

 Toksöz Şeyma, Oksal Erçin, Atay Turgut, Akça İzzet, Kepenekci İlker

Etkinlik Adı :

 6th Entomopathogens and Microbial Control Congress

Ulusal

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Investigation of the benzo a pyrene emission in soils from Novocherkassk Power Station influence zone

Yazar Adı :

 Sushkova Svetlena, Minkina Tatiana, Mandzhieva Saglara, Tjurina Ig, Vasilyeva Gk, Kızılkaya Rıdvan, Aşkın Tayfun, Akça İzzet

Etkinlik Adı :

 Proceedings of the International Scientific Conference on "Ecology and Biology of the Soil

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2014, 01

Bildiri Adı :

 Interaction between heavy metals and soil components

Yazar Adı :

 Minkina Tatiana, Bauer Tv, Pinskii Ir, Simunic Ir, Sushkova Svetlena, Kızılkaya Rıdvan, Aşkın Tayfun, Akça İzzet

Etkinlik Adı :

 Proceedings of the International Scientific Conference on "Ecology and Biology of the Soil"

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2014, 01

Bildiri Adı :

 The Effects Of Some Essential Oils Of Plant Origin Against Callosobruchus chinensis L. (Coleoptera: Bruchidae).

Yazar Adı :

 Saruhan İslam, Erper İsmail, Toksöz Şeyma, Tunçer Celal, Akça İzzet

Etkinlik Adı :

 1st International Congress on Medicinal and Aromatic

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 The effects of some essential oils of plant origin on rice weevil (Sitophilus oryzae L. Coleoptera: Curculionidae).

Yazar Adı :

 Saruhan İslam, Erper İsmail, Toksöz Şeyma, Tunçer Celal, Akça İzzet

Etkinlik Adı :

 1st International Congress on Medicinal and Aromatic.

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 The effects of some essential oils on Callosobruchus chinensis L. (Coleoptera: Bruchidae).

Yazar Adı :

 Saruhan İslam, Erper İsmail, Toksöz Şeyma, Tunçer Celal, Akça İzzet

Etkinlik Adı :

 1st International Congress On Medicınal And Aromatic Plants

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 The effects of some essential oils on rice weevil (Sitophilus oryzae L. Coleoptera: Curculionidae).

Yazar Adı :

 Saruhan İslam, Erper İsmail, Toksöz Şeyma, Tunçer Celal, Akça İzzet

Etkinlik Adı :

 1st International Congress On Medicınal And Aromatic Plants

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Pest Species, Lachnus roboris (Hemiptera : Aphididae) on Chesnut Trees in Samsun, Turkey.

Yazar Adı :

 Tunçer Celal, Saruhan İslam, Aker Onur, Akça İzzet

Etkinlik Adı :

 6th International Chestnut Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Determination on damage ratios of Ambrosia beetles (Coleoptera: Scolytidae) in Hybrid Chestnuts.

Yazar Adı :

 Akça İzzet, Toksöz Şeyma, Saruhan İslam, Akyüz Burak, Serdar Ümit

Etkinlik Adı :

 6th International Chestnut Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Improving the agricultural decisions using remote sensing and land observation based decision support system

Yazar Adı :

 Ceyhan Vedat, Kızılkaya Rıdvan, Akça İzzet, Demirsoy Hüsnü, Cemek Bilal, Köksal Eyüp Selim

Etkinlik Adı :

 Baitursynov Readings. International scientific and research conferance content

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 03

Bildiri Adı :

 Macro nutrient contents and some soil properties allocated to wheat production in Merzifon Turkey

Yazar Adı :

 Kızılkaya Rıdvan, Akça İzzet, Ceyhan Vedat, Cemek Bilal, Köksal Eyüp Selim, Demirsoy Hüsnü

Etkinlik Adı :

 Baitursynov Readings. International scientific and research conferance content

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 03

Bildiri Adı :

 Important wheat pests in Turkey Baitursynov Readings

Yazar Adı :

 Akça İzzet, Saruhan İslam, Tunçer Celal

Etkinlik Adı :

 International scientific and research conferance content

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 03

Bildiri Adı :

 Determining the probeble insect vectors Apple mosaic virus ApMV infecting hazelnut production areas in Turkey

Yazar Adı :

 Akça İzzet, Kutluk Yılmaz Nazlı Dide, Saruhan İslam

Etkinlik Adı :

 International scientific and research conferance content.

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 03

Bildiri Adı :

 Karadeniz Bölgesi fındık bahçelerindeki doğal düşmanlar ve biyolojik savaşımda kullanılma olanakları

Yazar Adı :

 Ecevit Osman, Ozman Sebahat, Mennan Sevilhan, Akça İzzet

Etkinlik Adı :

 Fındık ve Diğer Sert Kabuklu Meyveler Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

1996, 01

Bildiri Adı :

 Determination on Damage Ratios of Ambrosia Beetles (Coleoptera: Scolytidae) in Hybrid Chestnuts

Yazar Adı :

 Akça İzzet, Toksöz Şeyma, Saruhan İslam, Akyüz Burak, Serdar Ümit

Etkinlik Adı :

 6th International Chestnut Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 The Impact Of Commercıal Preparatıon Bacillus thrugıensis var. kurstaki On The Thaumetopoea pityocampa (Den. Schıff.) (Lep.: Thaumetopoeıdae).

Yazar Adı :

 Saruhan İslam, Toksöz Şeyma, Akça İzzet

Etkinlik Adı :

 IX International Scientific Agriculture Symposium

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 11

Bildiri Adı :

 Divercity of Ladybeetle (Coleoptera: Coccinellidae) species in hazelnut orchards

Yazar Adı :

 Tunçer Celal, Saruhan İslam, Akça İzzet

Etkinlik Adı :

 The 4. İnternational symposium on euroasian biodiversity

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 07

Bildiri Adı :

 The Determination of Damage and Current Situation of Striped Rice Stemborer Chilo suppressalis Walk Lepidoptera Pyralidae in Rice Fields of Samsun

Yazar Adı :

 Aktaş Kaan, Akça İzzet

Etkinlik Adı :

 V. Plant Protection Congress with International Participetion

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2016, 09

Bildiri Adı :

 Determination of Effect of Some Biocidals on Philoscia muscorum Scopoli 1763 Isopoda Philosciidae with Laboratory Biossays

Yazar Adı :

 Akça İzzet, Akça Rıfat

Etkinlik Adı :

 V. Plant Protection Congress with International Participetion

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2016, 09

Bildiri Adı :

 Determination of Some Biological Parameters of Aphis fabae Scopoli Hemiptera Aphididae on Different Bean Varieties

Yazar Adı :

 Ayvaz Tamer, Akça İzzet

Etkinlik Adı :

 Turkey V. Plant Protection Congress with International Participetion

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2016, 09

Bildiri Adı :

 The Impact Of Some Natural Soaps Thaumetopoea pıtyocampa (Den. Schıff.) (Lep.:Thaumetopoeıdae).

Yazar Adı :

 Toksöz Şeyma, Saruhan İslam, Sözeri Ozkan, Akça İzzet

Etkinlik Adı :

 IX International Scientific Agriculture Symposium.

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 10

Bildiri Adı :

 The effect of azadirachtin on microbial biomass and basal respiration in soil

Yazar Adı :

 Kızılkaya Rıdvan, Akça İzzet, Aşkın Tayfun, Samofalova Irada, Mudrykh Natalia, Olekhov Vi

Etkinlik Adı :

 International Agricultural Conference on “The Development and Implementation of Modern Technologies and Farming Systems for Ensuring the Environmental Safety

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2013, 07

Bildiri Adı :

 Impact of azadirachtin on microbial response variables in soil

Yazar Adı :

 Kızılkaya Rıdvan, Akça İzzet, Aşkın Tayfun, Olekhov Vi, Mudryhk Natalia, Samofalova Irada

Etkinlik Adı :

 The 4th International Congress of the European Confederation of Soil Science Societies (ECSSS). EUROSOIL-2012.

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2012, 07

Bildiri Adı :

 Determining of Kernel Damage of True Bugs Pentatomidae Coreidae Acanthosomatidae on Hazelnuts Arrived at Hazelnut Factory

Yazar Adı :

 Şener Canan, Akça İzzet

Etkinlik Adı :

 Selçuk International Scientific Conference On Applied Scıences

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Determination of Some Biological Parameters of Myzus persıcae Sulzer Hemiptera Aphididae on Cucumber Leaves At Different Temperatures

Yazar Adı :

 Akça İzzet

Etkinlik Adı :

 Selçuk International Scientific Conference On Applied Scıences

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Detection of some entomopathogenic fungi and bacteria seen on the Green shield bug Palomena prasina L Het Pentetomidae and determination of their effectiveness

Yazar Adı :

 Tunçer Celal, Saruhan İslam, Erper İsmail, Akça İzzet, Aksoy Hasan Murat

Etkinlik Adı :

 Turkey V. Plant Protection Congress with International Participetion

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 İnsektisitler ve çevreye etkileri

Yazar Adı :

 Tuncer C, Akça İ, Saruhan İ

Etkinlik Adı :

 Samsun İl Müdürlüğü. Tarımsal Çevre ve Su Kirliliği Semineri

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Determination Of Total And Mobile Pb Fractions During Vermicomposting In Sewage Sludge Manas University

Yazar Adı :

 Kızılkaya R, Hepşen Fş, Akça İ, Bayraklı B Aşkın T Türkmen C

Etkinlik Adı :

 International Symposium on Environmenta lKyrgyzstan-Turkey

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 The Relations Between Hazelnut Weevil Curculio nucum L Col Curculionidae Population Dynamics And Climate Conditions İn Black Sea Region Of Turkey

Yazar Adı :

 Akça İ, Tuncer C

Etkinlik Adı :

 International Symposium on Environmental, Kyrgyzstan-Turkey Manas University,

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Enzyme and earthworm activities during vermicomposting in sewage sludge

Yazar Adı :

 Kızılkaya R, Hepşen Türkay Fş, Bayraklı B, Aşkın T Türkmen C Akça İ Ceyhan V

Etkinlik Adı :

 In: Proceedings of the International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality.

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Seasonal occurrence and species composition of true bugs in hazelnut orchards

Yazar Adı :

 Tuncer C, Saruhan İ, Akça İ

Etkinlik Adı :

 8 th international congress on hazelnut.

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Fenoxycarb ve Azadirachtin in Amerikan beyaz kelebeği Hyphantria cunea Drury Lepidoptera Arctiidae ne etkileri

Yazar Adı :

 Tuncer C, Akça İ

Etkinlik Adı :

 Türkiye III. Entomoloji kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kivi Zararlıları İle Entegre Mücadele

Yazar Adı :

 Tuncer C, Saruhan İ, Caner Y, Akça İ

Etkinlik Adı :

 Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ceviz zararlıları ile entegre mücadele

Yazar Adı :

 Tuncer C, Akça İ, Saruhan İ

Etkinlik Adı :

 Türkiye I.Ulusal Ceviz Sempozyum

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Üzümsü Meyve Zararlıları İle Entegre Mücadele Yöntemleri

Yazar Adı :

 Tuncer C, Saruhan İ, Caner Y, Akça İ

Etkinlik Adı :

 Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Zararlılarla mücadelede biyolojik yöntemler

Yazar Adı :

 Tuncer C, Ecevit O, Akça İ

Etkinlik Adı :

 O. M. Ü., Zir. Fak. Karadeniz Bölgesi Tarımının Geliştirilmesinde Yeni Teknikler Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Karadeniz Bölgesi Fındık Bahçelerindeki Zararlılar ve Mücadeleleri Üzerine Mevcut Durum Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Tuncer C, Akça İ, Saruhan İ

Etkinlik Adı :

 Üçüncü Milli Fındık Şurası

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Fındık Yaprakbiti Myzocallis coryli Goetze Homoptera Aphididae ne Karşı Bazı Biopestisitlerin Etkinliklerinin Belirlenmesi Abs

Yazar Adı :

 Mıcık M, Akça İ

Etkinlik Adı :

 Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Şeker Pancarında Yapraklara Uygulanan Neem Preparatının Beet soilborne virus ve Toprakların Biyolojik Özellikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması Abs

Yazar Adı :

 Kutluk Yılmaz Nd, Kızılkaya R, Akça İ

Etkinlik Adı :

 Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Fındık Yeşil Kokarcası Palomena prasina L Heteroptera Pentatomıdae nın Farklı Sıcaklıklardaki Gelişimi Abs

Yazar Adı :

 Saruhan İ, Tuncer C, Akça İ

Etkinlik Adı :

 Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Fındık Kurdu Curculio nucum L Col Curculionidae nun Morfoloji ve Biyolojisi Üzerinde Araştırmalar Abs

Yazar Adı :

 Akça İ, Tuncer C

Etkinlik Adı :

 Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Samsun İlinde Tarımsal İlaç Kullanımının Sorunları ve Çözüm Önerileri

Yazar Adı :

 Ecevit O, Akça İ, Saruhan İ

Etkinlik Adı :

 Karadeniz Bölgesi Tarım Sempozyumu.O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, Araştırma Serisi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 İnsektisitler ve çevreye etkileri

Yazar Adı :

 Tuncer C, Akça İ, Saruhan İ

Etkinlik Adı :

 T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Samsun İl Müdürlüğü. Tarımsal Çevre ve Su Kirliliği Semineri

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Samsun ilinde vektör mücadelesi

Yazar Adı :

 Tuncer C, Akça İ, Saruhan İ, Mennan H, İşler N, Genez Ö

Etkinlik Adı :

 1. Ulusal Biyosidal Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Organik Tarımda Zararlılarla Mücadele Yöntemleri ve Mevcut Durum Analizi

Yazar Adı :

 Saruhan İ, Tuncer C, Akça İ

Etkinlik Adı :

 Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Chemical control of true bugs Heteroptera Pentetomidae Acanthosomatidae and Coreidae to prevent kernel damage in hazelnut orchards of Turkey

Yazar Adı :

 Tuncer C, Akça İ, Saruhan İ

Etkinlik Adı :

 7th. International Congress on Hazelnut. Viterbo-Italy

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 UZAKTAN ALGILAMA ve YER VERİLERİNE DAYALI YENİ BİR TARIMSAL YÖNETİM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

13.07.2015

 

27.07.2016

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2016, 07

Proje Adı :

 Effect of the new generation foliar fertilizer produced nano technological techniques on yield yield parameters and nutrient contents of spring wheat Triticum aestivum in Kazakhstan conditions

16.03.2016

 

27.12.2016

 

Araştırmacı

 

Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar

 

ULUSLARARASI

2016, 12

Proje Adı :

 Doğal Ürün Analoğu Potansiyel Pestisit Etkisi Gösterebilecek Moleküllerin Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu

10.03.2014

 

24.11.2016

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 11

Proje Adı :

 PYO ZRT 1904 13 007

Proje Konusu :

 Laboratuar şartlarında Aphis gossypii Glover Heteroptera Aphididae nin Samsun da yetiştirilmekte olan farklı patlıcan çeşitlerinde bazı biyolojik parametrelerinin belirlenmesi

08.03.2012

 

03.12.2014

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2014, 12

Proje Adı :

 PYO ZRT 1901 11 004

Proje Konusu :

 Fındıkta iç kaliteyi etkileyen böcek Heteroptera Pentatomidae Coreidaeve Acanthosomatidae türlerinin tespiti zarar şekli populasyon yoğunluğu biyolojisi mücadelesi ve meyve kalitesi üzerine etkilerinin araştırılması

03.04.2012

 

08.12.2014

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2014, 12

Proje Adı :

 PYO ZRT 1906 11 002

Proje Konusu :

 Entomoloji Lab Altyap Geliştirme Projesi

09.03.2011

 

11.12.2012

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2012, 12

Proje Adı :

 Fındıkta Zararlı Olan Yazıcı Böceklere Coleoptera Curculionidae Scolytinae Karşı Mücadelede Tuzak Etkinliğinin Artırılması ve Semiokimyasal Destekli Tuzak Bitki Yönteminin Geliştirilmesi

11.03.2013

 

26.12.2016

 

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2016, 12

Proje Adı :

 110O517

Proje Konusu :

 Fındık Yeşil Kokarcası Palomena prasina L Het Pentatomidae nın Ses Kullanarak Yaptığı Tür İçi İletişimin Belirlenmesi

09.03.2011

 

09.12.2014

 

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2014, 12

Proje Adı :

 BAP Projesi PYO ZRT 1901 09 002

Proje Konusu :

 Fındık Üretim Alanlarında Enfeksiyon Oluşturan Apple mosaic virus ApMV ün Muhtemel Böcek Vektörlerinin Belirlenmesi

12.01.2010

 

11.12.2013

 

Yürütücü

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2013, 12

Proje Adı :

 TÜBİTAK Projesi TOVAG 107O128

Proje Konusu :

 Fındık zurufu ve arıtma çamurunun solucanlar Eisenia foetida ile kompostlanması elde edilen vermikompostun sera ve tarla koşullarında buğday Triticum aestium bitkisinin verim ve bazı toksik metal kapsamlarına etkisinin belirlenmesi

14.01.2009

 

12.12.2012

 

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2012, 12

Proje Adı :

 BAP Projesi Z 293

Proje Konusu :

 Fındık kurduna karşı önerilen bazı insektisitlerin ve bitkisel kökenli bir ilaç olan Azadirachtin in etkinliği üzerinde araştırmalar

14.01.2009

 

08.12.2011

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2011, 12

Proje Adı :

 BAP Projesi Z 323

Proje Konusu :

 Orta Karadeniz Bölgesinde Fındık Kurdu Curculio nucum L Col Curculionidae Populasyonlarının Biyolojisi ve Zarar Oranı Üzerine Araştırmalar

14.01.1997

 

10.12.2002

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2002, 12

Proje Adı :

 DPT projesi

Proje Konusu :

 Fındıkta İç Kalitesini Etkileyen Böcek Heteroptera Pentatomidae Coreidae ve Acanthosomatidae Türlerinin Tespiti Zarar Şekli Populasyon Yoğunluğu Biyolojisi Mücadelesi ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması

15.01.2002

 

15.12.2005

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2005, 12

Proje Adı :

 Fındık kokarcası (Palomena prasina L. Heteroptera: Pentatomidae)’na karşı etkili olabilecek entomopatojen fungus ve bakterilerin belirlenmesi

Proje Konusu :

 Fındık kokarcası (Palomena prasina L. Heteroptera: Pentatomidae)’na karşı etkili olabilecek entomopatojen fungus ve bakterilerin belirlenmesi

11.12.2011

 

11.12.2014

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2014, 12

Proje Adı :

 Fındık Üretim Alanlarında Sorun Olan Palomena Prasina L. (Hemiptera: Pentatomidae)?Ya Karşı Farklı Renk Ve Tipteki Tuzakların Etkinliğinin Belirlenmesi

Proje Konusu :

 Fındık Üretim Alanlarında Sorun Olan Palomena Prasina L. (Hemiptera: Pentatomidae)?Ya Karşı Farklı Renk Ve Tipteki Tuzakların Etkinliğinin Belirlenmesi

01.09.2017

 

11.10.2018

 

Araştırmacı

 

-Tübitak 1002

 

ULUSAL

2018, 10

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Türkiye Entomoloji Bülteni

Yazar Adı :

 Akça İzzet

Yayınevi :

 Meta

Ulusal

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

TÜRKİYE

 

2015

 

01.12.2015

 

Basılı

2015

Yayın Adı :

 Türkiyeentomoloji Bülteni

Yazar Adı :

 Akça İzzet

Yayınevi :

 Meta

Ulusal

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

TÜRKİYE

 

2015

 

01.09.2015

 

Basılı

2015

Yayın Adı :

 Türkiye Entomoloji Bülteni

Yazar Adı :

 Akça İzzet

Yayınevi :

 Meta

Ulusal

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

TÜRKİYE

 

2015

 

01.06.2015

 

Basılı

2015

Yayın Adı :

 Türkiye Entomoloji Bülteni

Yazar Adı :

 Akça İzzet

Yayınevi :

 Meta Basım

Ulusal

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

TÜRKİYE

 

2015

 

01.03.2015

 

Basılı

2015

Yayın Adı :

 Eurasian Journal Of Soil Science

Yazar Adı :

 Makeev Alexander, Mikailsoy Fariz, Stulına Galina, Dumbadze Guguli, İbrikçi Hayriye, Kayıkçıoğlu Hüseyin Hüsnü, Akça İzzet, Kataı Janos, Matchavarıanı Lia, Mıhalıkova Marketa, Bolca Mustafa, Ağca Necat, Krasılnıkov Pavel, Çakmakçı Ramazan, Mazurek Ryszard, Mandzhıeva Saglara, Sushkova Svetlana, Spalevıc Velibor, Yertayeva Zhainagul

Yayınevi :

 Online

Uluslararası

 

Dergi

 

Konuk Editör

 

2018

 

Basılı

2018

Yayın Adı :

 Eurasian Journal Of Soil Science

Yazar Adı :

 Kızılkaya Rıdvan, Sheın Evgeny, Gülser Coşkun, Mazirov Mixail, Ismayılov Amin, Erşahin Sabit, Akça İzzet, Bolca Mustafa, Mikailsoy Fariz

Yayınevi :

 Federation Of Eurasian Soil Science Societies

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

2017

 

01.10.2017

 

31.12.2017

 

Elektronik

2017

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi

 

Türkçe

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Applied Soil Ecology

Uluslararası

 

Dergi

 

Applied Soil Ecology

 

İngilizce

 

SSCI

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Middle East Journal Of Science

Uluslararası

 

Dergi

 

Middle East Journal Of Science

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

ESCI: Emerging Sources Citation Index

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Journal Of Economic Entomology

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Economic Entomology

 

A.B.D. VİRJİN ADALARI

 

İngilizce

 

SSCI

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Turkish Journal Ofagriculture - Food Science And Technology

Ulusal

 

Dergi

 

Turkish Journal Ofagriculture - Food Science And Technology

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Yayın Yeri :

 Türkiye Entomoloji Bülteni

Ulusal

 

Dergi

 

Türkiye Entomoloji Bülteni

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

bitkiki koruma

 
Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Fındık yaprak biti [Myzocallis coryli (Goetze) Homoptera:Aphididae]'ne karşı bazı biopreparatların etkinliğinin araştırılması

Yazar :

 Melih MICIK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bitki Koruma Anabilim Dalı


2010

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2010

Tez Adı :

 Aphis fabae scopolı (Hemıptera: Aphıdıdae)'nin farklı fasulye çeşitlerinde bazı biyolojik parametrelerinin belirlenmesi

Yazar :

 Tamer AYVAZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bitki Koruma Anabilim Dalı


2014

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Aphis gossypii glover (Hemiptera: Aphididae)'nin farklı patlıcan çeşitlerinde bazı biyolojik parametrelerinin belirlenmesi

Yazar :

 Eda YAZICI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bitki Koruma Anabilim Dalı


2014

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Bazı besinlerin doğu hamam böceği (Blatta orientalis Linnaeus, 1758 Blattidae) ve Türkistan hamam böceği (Blatta lateralis Walker, 1868 Blattidae)' e karşı atraktant etkilerinin belirlenmesi

Yazar :

 Alev KART

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bitki Koruma Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Mısır kurdunun ( Ostrinia nubilalis Hübner ) ( Lepidoptera: Pyralidae ) Samsun çeltik üretim alanlarında mevcut durumu ve zararının belirlenmesi

Yazar :

 Kaan ALTAŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bitki Koruma Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Fındık fabrikalarına gelen iç fındıklarda emici böcekler tarafından oluşan lekeli iç zararının belirlenmesi üzerine bir araştırma

Yazar :

 Canan ŞENER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bitki Koruma Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Bazı bitkisel yağların sivrisinek larvaları (Culicidae:Diptera) üzerine toksik etkisinin belirlenmesi

Yazar :

 Fatıma Nur KARAKOYUNLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bitki Koruma Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Bazı bitkisel yağların bal arısı (Apis mellifera Linnaeus) (Hymenoptera: Apidae) üzerine toksik etkisinin belirlenmesi

Yazar :

 Berna ÇELİK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bitki Koruma Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Bazı bitkisel yağların, tütün bitkisinde zarar yapan yeşilkurtHelicoverpa Armigera (Hübner, 1805) (Noctuidae, Lepidoptera)üzerine toksik etkisinin belirlenmesi

Yazar :

 Mehtap GÜMÜŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bitki Koruma Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Samsun'da Bulunan Beyazsinek Türlerinin Belirlenmesi ve Bemisia tabaci Gen. (Hemiptera: Aleyrodidae) 'nin Doğa ve Laboratuvar Koşullarında Biberde Bazı Biyolojik Özelliklerinin Araştırılması

Yazar :

 Eda BUDAK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bitki Koruma Anabilim Dalı


2020

 

Doktora

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Mikrobiyal Mücadele

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-26 11:35:32

 

2014-02-26 11:35:32

 

2012-2013

Ders Adı :

 Entomolojide Ekolojik Yöntemler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-26 11:34:10

 

2014-02-26 11:34:10

 

2012-2013

Ders Adı :

 İnsektisitler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-26 11:33:29

 

2014-02-26 11:33:29

 

2012-2013

Ders Adı :

 İnsektisitler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-26 11:33:29

 

2014-02-26 11:33:29

 

2013-2014

Ders Adı :

 Evcil Hayvanlarda Zararlı Arthropodlar Ve Mücadelesi

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-26 11:31:52

 

2014-02-26 11:31:52

 

2012-2013

Ders Adı :

 Kentsel Zararlılar Ve Mücadelesi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-26 11:31:31

 

2014-02-26 11:31:31

 

2013-2014

Ders Adı :

 Kentsel Zararlılar Ve Mücadelesi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-26 11:31:31

 

2014-02-26 11:31:31

 

2012-2013

Ders Adı :

 Kentsel Zararlılar Ve Mücadelesi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-26 11:31:31

 

2014-02-26 11:31:31

 

2011-2012

Ders Adı :

 Kentsel Zararlılar Ve Mücadelesi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-26 11:31:31

 

2014-02-26 11:31:31

 

2010-2011

Ders Adı :

 Kentsel Zararlılar Ve Mücadelesi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-26 11:31:31

 

2014-02-26 11:31:31

 

2009-2010

Ders Adı :

 Bitki Koruma

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-26 11:30:55

 

2014-02-26 11:30:55

 

2012-2013

Ders Adı :

 Bitki Koruma

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-26 11:30:55

 

2014-02-26 11:30:55

 

2008-2009

Ders Adı :

 Bitki Koruma

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-26 11:30:55

 

2014-02-26 11:30:55

 

2009-2010

Ders Adı :

 Bitki Koruma

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-26 11:30:55

 

2014-02-26 11:30:55

 

2011-2012

Ders Adı :

 Bitki Koruma

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-26 11:30:55

 

2014-02-26 11:30:55

 

2010-2011

Ders Adı :

 Bitki Koruma

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-26 11:30:55

 

2014-02-26 11:30:55

 

2013-2014

Ders Adı :

 Sebze Zararlıları

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-26 11:30:25

 

2014-02-26 11:30:25

 

2011-2012

Ders Adı :

 Sebze Zararlıları

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-26 11:30:25

 

2014-02-26 11:30:25

 

2010-2011

Ders Adı :

 Sebze Zararlıları

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-26 11:30:25

 

2014-02-26 11:30:25

 

2013-2014

Ders Adı :

 Ekoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-26 11:30:00

 

2014-02-26 11:30:00

 

2013-2014

Ders Adı :

 Ekoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-26 11:30:00

 

2014-02-26 11:30:00

 

2012-2013

Ders Adı :

 Ekoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-26 11:30:00

 

2014-02-26 11:30:00

 

2011-2012

Ders Adı :

 Böcek Ekolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-26 11:29:36

 

2014-02-26 11:29:36

 

2013-2014

Ders Adı :

 Böcek Ekolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-26 11:29:36

 

2014-02-26 11:29:36

 

2011-2012

Ders Adı :

 Böcek Ekolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-26 11:29:36

 

2014-02-26 11:29:36

 

2010-2011

Ders Adı :

 Böcek Ekolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-26 11:29:36

 

2014-02-26 11:29:36

 

2009-2010

Ders Adı :

 Depolanmış Ürün Zararlıları

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-26 11:29:01

 

2014-02-26 11:29:01

 

2013-2014

Ders Adı :

 Kentsel Entomoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-26 11:28:38

 

2014-02-26 11:28:38

 

2012-2013

Ders Adı :

 Kentsel Entomoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-26 11:28:38

 

2014-02-26 11:28:38

 

2011-2012

Ders Adı :

 Kentsel Entomoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-26 11:28:38

 

2014-02-26 11:28:38

 

2010-2011

Ders Adı :

 Böcek Morfolojisi Ve Fizyolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-26 11:27:38

 

2014-02-26 11:27:38

 

2013-2014

Ders Adı :

 Böcek Morfolojisi Ve Fizyolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-26 11:27:38

 

2014-02-26 11:27:38

 

2012-2013

Ders Adı :

 Böcek Morfolojisi Ve Fizyolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-26 11:27:38

 

2014-02-26 11:27:38

 

2011-2012

Ders Adı :

 Böcek Morfolojisi Ve Fizyolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-26 11:27:38

 

2014-02-26 11:27:38

 

2010-2011

Ders Adı :

 Böcek Morfolojisi Ve Fizyolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-26 11:27:38

 

2014-02-26 11:27:38

 

2009-2010

2019
 • 2017

  Müdür

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Uzaktan Eğitim Araştırma Ve Uygulama Merkezi

 • 2016
  - 2017

  Müdür Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Uzaktan Eğitim Araştırma Ve Uygulama Merkezi

 • 2016

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

 • 2012
  - 2015

  Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

 • 2012

  Fakülte Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

 • 2011
  - 2016

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Bitki Koruma Bölümü

  Entomoloji Anabilim Dalı

 • 2009

  Bölüm Başkan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Bitki Koruma Bölümü

 • 2008
  - 2011

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Bitki Koruma Bölümü

  Entomoloji Anabilim Dalı

 • 2008
  - 2011

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Yar.doç.dr.

  Öğretim Üyesi

 • 2006
  - 2007

  Samsun Zirai Karantina Müdürlüğü

  Mühendis

  Teknik Eleman

 • 1995
  - 2005

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Araş.gör.

  Öğretim Üyesi Yardımcısı

 • 1995
  - 2008

  Araştırma Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Bitki Koruma Bölümü

  Entomoloji Anabilim Dalı

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
BKB303 Böcek Morfolojisi ve Fizyolojisi 1 Böcek morfolojisi ve fizyolojisi ilk hafta ön bilgilendirme.mp4
BKB303 Böcek Morfolojisi ve Fizyolojisi 1 BÖCEK MORFOLOJİSİ 2019 D..pdf
BKB303 Böcek Morfolojisi ve Fizyolojisi 2
BKB303 Böcek Morfolojisi ve Fizyolojisi 2 Böcekler Hexapoda.mp4
BKB303 Böcek Morfolojisi ve Fizyolojisi 2 BÖCEK MORFOLOJİSİ 2019 D..pdf
BKB303 Böcek Morfolojisi ve Fizyolojisi 3 vücut duvarı.mp4
BKB303 Böcek Morfolojisi ve Fizyolojisi 3 BÖCEK MORFOLOJİSİ 2019 D..pdf
BKB303 Böcek Morfolojisi ve Fizyolojisi 4 Böcek morfolojisi 4. hafta.mp4
BKB303 Böcek Morfolojisi ve Fizyolojisi 4
BKB303 Böcek Morfolojisi ve Fizyolojisi 4 BÖCEK MORFOLOJİSİ 2019 D..pdf
BKB303 Böcek Morfolojisi ve Fizyolojisi 5 böcek morfolojisi 5. hafta.mp4
BKB303 Böcek Morfolojisi ve Fizyolojisi 5
BKB303 Böcek Morfolojisi ve Fizyolojisi 5 BÖCEK MORFOLOJİSİ 2019 D..pdf
BKB303 Böcek Morfolojisi ve Fizyolojisi 6 BÖCEK MORFOLOJİSİ 2019 D..pdf
BKB303 Böcek Morfolojisi ve Fizyolojisi 7 BÖCEK MORFOLOJİSİ 2019 D..pdf
BKB303 Böcek Morfolojisi ve Fizyolojisi 9 BÖCEK MORFOLOJİSİ 2019 D..pdf
BKB303 Böcek Morfolojisi ve Fizyolojisi 10 BÖCEK MORFOLOJİSİ 2019 D..pdf
BKB303 Böcek Morfolojisi ve Fizyolojisi 11 BÖCEK MORFOLOJİSİ 2019 D..pdf
BKB303 Böcek Morfolojisi ve Fizyolojisi 12 BÖCEK MORFOLOJİSİ 2019 D..pdf
BKB303 Böcek Morfolojisi ve Fizyolojisi 13 BÖCEK MORFOLOJİSİ 2019 D..pdf
BKB303 Böcek Morfolojisi ve Fizyolojisi 14 BÖCEK MORFOLOJİSİ 2019 D..pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
BKB308 Böcek Ekolojisi 1 böcek ekolojisi1.ppt
BKB308 Böcek Ekolojisi 2 böcek ekolojisi2.ppt
BKB308 Böcek Ekolojisi 3 böc.ekolojisi3. YENİ.ppt
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
BKB405 Depolanmış Ürün Zararlıları 1 DEPO ZARARLILARI 2019 D. 1.pdf
BKB405 Depolanmış Ürün Zararlıları 1 Böcek morfolojisi ve fizyolojisi ilk hafta ön bilgilendirme.mp4
BKB405 Depolanmış Ürün Zararlıları 2 DEPO ZARARLILARI 2019 D. 1.pdf
BKB405 Depolanmış Ürün Zararlıları 2 depo zararlıları 2. hafta ön bilgilendirme.mp4
BKB405 Depolanmış Ürün Zararlıları 3 DEPO ZARARLILARI 2019 D. 1.pdf
BKB405 Depolanmış Ürün Zararlıları 3 Tohum böcekleri ve mücadelesi 3 hafta.mp4
BKB405 Depolanmış Ürün Zararlıları 4 DEPO ZARARLILARI 2019 D. 1.pdf
BKB405 Depolanmış Ürün Zararlıları 4 depo zararlıları 4. hafta.mp4
BKB405 Depolanmış Ürün Zararlıları 4
BKB405 Depolanmış Ürün Zararlıları 5 DEPO ZARARLILARI 2019 D. 1.pdf
BKB405 Depolanmış Ürün Zararlıları 5 depo zararlıları 5 hafta.mp4
BKB405 Depolanmış Ürün Zararlıları 5
BKB405 Depolanmış Ürün Zararlıları 6 DEPO ZARARLILARI 2019 D. 1.pdf
BKB405 Depolanmış Ürün Zararlıları 7 DEPO ZARARLILARI 2019 D. 1.pdf
BKB405 Depolanmış Ürün Zararlıları 8 DEPO ZARARLILARI 2019 D. 1.pdf
BKB405 Depolanmış Ürün Zararlıları 10 DEPO ZARARLILARI 2019 D. 1.pdf
BKB405 Depolanmış Ürün Zararlıları 11 DEPO ZARARLILARI 2019 D. 1.pdf
BKB405 Depolanmış Ürün Zararlıları 12 DEPO ZARARLILARI 2019 D. 1.pdf
BKB405 Depolanmış Ürün Zararlıları 13 DEPO ZARARLILARI 2019 D. 1.pdf
BKB405 Depolanmış Ürün Zararlıları 14 DEPO ZARARLILARI 2019 D. 1.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
BKB411 Kentsel Entomoloji 1
BKB411 Kentsel Entomoloji 1 Kentsel entomoloji 1. hafta.mp4
BKB411 Kentsel Entomoloji 1 KENTSEL ENTOMOLOJİ 2019 D..pdf
BKB411 Kentsel Entomoloji 2 kentsel entomoloji 2. hafta ön bilgilendirme.mp4
BKB411 Kentsel Entomoloji 2 KENTSEL ENTOMOLOJİ 2019 D..pdf
BKB411 Kentsel Entomoloji 3 sivrisinek zararı ve mücadelesi 3.hafta.mp4
BKB411 Kentsel Entomoloji 3 KENTSEL ENTOMOLOJİ 2019 D..pdf
BKB411 Kentsel Entomoloji 4 kentsel entomoloji 4. hafta.mp4
BKB411 Kentsel Entomoloji 4
BKB411 Kentsel Entomoloji 4 KENTSEL ENTOMOLOJİ 2019 D..pdf
BKB411 Kentsel Entomoloji 5 kentsel entomoloji 5. hafta.mp4
BKB411 Kentsel Entomoloji 5
BKB411 Kentsel Entomoloji 5 KENTSEL ENTOMOLOJİ 2019 D..pdf
BKB411 Kentsel Entomoloji 6 KENTSEL ENTOMOLOJİ 2019 D..pdf
BKB411 Kentsel Entomoloji 7 KENTSEL ENTOMOLOJİ 2019 D..pdf
BKB411 Kentsel Entomoloji 8 KENTSEL ENTOMOLOJİ 2019 D..pdf
BKB411 Kentsel Entomoloji 10 KENTSEL ENTOMOLOJİ 2019 D..pdf
BKB411 Kentsel Entomoloji 11 KENTSEL ENTOMOLOJİ 2019 D..pdf
BKB411 Kentsel Entomoloji 12 KENTSEL ENTOMOLOJİ 2019 D..pdf
BKB411 Kentsel Entomoloji 13 KENTSEL ENTOMOLOJİ 2019 D..pdf
BKB411 Kentsel Entomoloji 14 KENTSEL ENTOMOLOJİ 2019 D..pdf
BKB411 Kentsel Entomoloji 15 KENTSEL ENTOMOLOJİ 2019 D..pdf
BKB411 Kentsel Entomoloji 16 KENTSEL ENTOMOLOJİ 2019 D..pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ZBK638 Kentsel Zararlılar ve Mücadelesi 1 kentsel zararlılar ve mücadelesi 1.pptx
ZBK638 Kentsel Zararlılar ve Mücadelesi 2 kentsel zararlılar ve mücadelesi 1.pptx
ZBK638 Kentsel Zararlılar ve Mücadelesi 3 kentsel zararlılar ve mücadelesi 1.pptx
ZBK638 Kentsel Zararlılar ve Mücadelesi 4 kentsel zararlılar ve mücadelesi 1.pptx
ZBK638 Kentsel Zararlılar ve Mücadelesi 5 kentsel zararlılar ve mücadelesi 1.pptx
ZBK638 Kentsel Zararlılar ve Mücadelesi 6 kentsel zararlılar ve mücadelesi 2.pptx
ZBK638 Kentsel Zararlılar ve Mücadelesi 6 kentsel zararlılar ve mücadelesi 3.pptx
ZBK638 Kentsel Zararlılar ve Mücadelesi 7 kentsel zararlılar ve mücadelesi 2.pptx
ZBK638 Kentsel Zararlılar ve Mücadelesi 9 kentsel zararlılar ve mücadelesi 2.pptx
ZBK638 Kentsel Zararlılar ve Mücadelesi 10 kentsel zararlılar ve mücadelesi 2.pptx
ZBK638 Kentsel Zararlılar ve Mücadelesi 11 kentsel zararlılar ve mücadelesi 3.pptx
ZBK638 Kentsel Zararlılar ve Mücadelesi 12 kentsel zararlılar ve mücadelesi 3.pptx
ZBK638 Kentsel Zararlılar ve Mücadelesi 13 kentsel zararlılar ve mücadelesi 3.pptx
ZBK638 Kentsel Zararlılar ve Mücadelesi 14 kentsel zararlılar ve mücadelesi 3.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
BKB410 Sebze Zararlıları 1 SEBZE ZARARLILARI-1.pptx
BKB410 Sebze Zararlıları 2 SEBZE ZARARLILARI-1.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ZMT106 Ekoloji 1 2019-2020 ekoloji ders notları.pptx
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr