İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: ibalci@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan İlahiyat Temel Alanı
Bilim Alanı İslam Tarihi ve Sanatları
Anahtar Kelimeler İslam Tarihi
Öğrenim Bilgileri
Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör İlahiyat Fakültesi, 2013 -
Doçent İlahiyat Fakültesi, 2007 -
Araştırma Görevlisi İlahiyat Fakültesi, 1998 - 2002
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Vahyin Gölgesinde Siyer Mekke Dönemi Iv

2018

Kitap Adı :

 Vahyin Gölgesinde Siyer Mekke Dönemi Iıı

2018

Kitap Adı :

 Vahyin Gölgesinde Siyer Mekke Dönemi Iı

2018

Kitap Adı :

 Vahyin Gölgesinde Siyer Mekke Dönemi I

2018

Kitap Adı :

 İslâm M Medeniyeti (Âsr-I Saâdet’Xxten Selçukluların Sonuna Kadar)

Bölüm Adı :

 Fetihlerin Getirdikleri

Yazar Adı :

 Balcı İsrafil

2017

Kitap Adı :

 İslâm M Medeninyeti (Âsr-I Saâdet’Xxten Selçukluların Sonuna Kadar)

Bölüm Adı :

 Savaş Ahlâkı

Yazar Adı :

 Balcı İsrafil

Editör Adı :

 Mefail Hızlı

2017

Kitap Adı :

 Hz. Peygamber’İn Savaşlarında İlahi Yardım

2017

Kitap Adı :

 İslâm Medeniyeti As-I Saadetten Selçukluların Sonuna Kadar

Bölüm Adı :

 İslâm Fetihlerinin Başarı Sebepleri/

Yazar Adı :

 Balcı İsrafil

Editör Adı :

 Mefail Hızlı

2017

Kitap Adı :

 İslâm Medeniyeti Tarihi Cilt 2Raşit Halifeler Dönemi

Bölüm Adı :

 Cezîre Bölgesinin Fethi

Yazar Adı :

 Balcı İsrafil

Editör Adı :

 Prof. Dr. Ahmet Önkal-Prof. Dr. M. Ali Kapar

2017

Kitap Adı :

 İslâm Medeniyeti Cilt 2Raşit Halifeler Dönemi

Bölüm Adı :

 Fetih Politikası Ve Fethin Amilleri

Yazar Adı :

 Balcı İsrafil

Editör Adı :

 Prof. Dr. Ahmet Önkal-Prof. Dr. M. Ali Kapar

2017

Kitap Adı :

 Peygamberlik Öncesi Hz. Muhammed

2017

Kitap Adı :

 Tartışmalı Siyer Meseleleri

2017

Kitap Adı :

 Hz. Peygamber Ve Namaz

2017

Kitap Adı :

 İsrâ Ve Mi’Râc Gerçeği

2017

Kitap Adı :

 İslâm Medeniyeti Cilt 2 Raşit Halifeler Dönemi

Bölüm Adı :

 Şam Bölgesi Fetihleri

Yazar Adı :

 Balcı İsrafil

Editör Adı :

 Prod. Dr. Ahmet Önkal-Prof. Dr. M. Ali Kapar

2017

Kitap Adı :

 İkinci Ortadoğu Semineri Dünden Bugüne Irak

Bölüm Adı :

 Arap-Sâsânî İlişkileri (M.500-650) Ve Irak’Xxın Erken Dönem İslâmlaşma Süreci

Yazar Adı :

 Balcı İsrafil

Editör Adı :

 Prof. Dr. Umstafa Öztürk-Doç. Dr. Enver Çakar

2006

Kitap Adı :

 Doğu-Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu İbn Rüşd’Ü Yeniden Düşünmek: İbn Rüşd

Bölüm Adı :

 Klasik Hukukçuların ‘Cihad’ Ve ‘Savaş’A Dair Görüşlerine İbn Rüşd’Ün Getirdiği Eleştiri Ve Açılımlar

Yazar Adı :

 Balcı İsrafil

2009

Kitap Adı :

 Asr I Saadet 11

Bölüm Adı :

 Müşriklerin Hz. Muhammed'in Peygamberliğine Karşı Çıkmalarında Ehl-İ Kitab'ın Rolü

Yazar Adı :

 Balcı İsrafil

Editör Adı :

 Adnan Demircan

2016

Kitap Adı :

 Asr I Saadet Dünyası 7

Bölüm Adı :

 Peygamber Sonrası Hayata İntibak Ve Toplumda Yaşanan Süreç

Yazar Adı :

 Balcı İsrafil

Editör Adı :

 Adnan Demircan

2016

Kitap Adı :

 Cahiliye Araplarının İlahları

Bölüm Adı :

 Kur'an'da Adı Geçen Üç Puttan Birisi: El-Menât

Yazar Adı :

 Balcı İsrafil

Editör Adı :

 Mehmet Mahfuz Söylemez

2016

Kitap Adı :

 Sadık Halife Hz Ebu Bekir

2016

Kitap Adı :

 Peygamberlik Öncesi Hz Muhammed

2015

Kitap Adı :

 Hz Peygamber Ve Namaz

2015

Kitap Adı :

 Hz Peygamberin Savaşlarında İlahi Yardım

2015

Kitap Adı :

 Hz Peygamber Ve Gayb

2016

Kitap Adı :

 Hz Peygamber Ve Mucize

2013

Kitap Adı :

 İsrâ Ve Mi Râc Gerçeği

2014

Kitap Adı :

 Hz Peygamber İn Savaşlarında İlahi Yardım Meselesi

2014

Kitap Adı :

 Muslim And Christian Reflections On Peace

Bölüm Adı :

 An Islamic Approach Toward International Peace

Yazar Adı :

 Balcı İsrafil

Editör Adı :

 J.d. Woodberry

2005

Kitap Adı :

 İlk İslâm Fetihleri Ve Savaş Barış İlişkisi

2011

Kitap Adı :

 İdarî Ve Siyasî Yönden Hz Ebû Bekir Dönemi

2007

Kitap Adı :

 Hz Ömer Döneminde Diplomasi

2006

Kitap Adı :

 Hz. Peygamber Ve Namaz

2018

Kitap Adı :

 Hz. Peygamber Ve Mucize

2018

Kitap Adı :

 Tarışmalı Siyer Meseleleri

2018

Kitap Adı :

 Vahyin Gölgesinde Siyer Medine Dönemi V

2019

Kitap Adı :

 İdari Ve Siyasi Yönden Hz. Ebû Bekir Dönemi

2007

Kitap Adı :

 Vahyin Gölgesinde Siyermedine Dönemi Vı

2019

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 İmamlar Halifeler Kureyştendir İddiasının Kritği

Yazar Adı :

 Balcı İsrafil

Dergi Adı :

 Ondkuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2016, 7

Makale Adı :

 Şakkı Sadr Hadisesine Dair Rivayetlerin Kritiği,

Yazar Adı :

 Balcı İsrafil

Dergi Adı :

 İstem

Özgün Makale

 

2013, 1

Makale Adı :

 İslâm In İlk Kıblesinin El Mescidü L Aksâ Olduğu İddialarının Kritiği Ve Kıble Değişikliğinin Tarihsel Arka Planı

Yazar Adı :

 Balcı İsrafil

Dergi Adı :

 İslâm Araştırmaları Dergisi (İsam)

Özgün Makale

 

2012, 1

Makale Adı :

 Hz Peygamber İn Cebrail İ Görmesinin Allah I Gördüğü İddialarına Dönüştürülmesi

Yazar Adı :

 Balcı İsrafil

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Kur Ân Daki El Mescidü L Aksâ Kavramının Kritiği

Yazar Adı :

 Balcı İsrafil

Dergi Adı :

 Marife Dergisi

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Hz. Peygamber’Xxin Savaşlarında İlahi Yardım

Yazar Adı :

 Balcı İsrafil

Dergi Adı :

 Omüifd

Özgün Makale

 

2010, 10

Makale Adı :

 Siyer Okumalarında Kur Ân In Rolü Ve Belirleyiciliği Necm Sûresi Örnekliğinde Bazı Siyer Konularının Kritiği İstem İslâm San At Tarih Edebiyat Ve Mûsikîsi Dergisi

Yazar Adı :

 Balcı İsrafil

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2010, 1

Makale Adı :

 Bedir Savaşıyla İlgili Mucizevi Rivayetlerin Kur Ân Hadis Ve Tarih Verilerine Göre Kritiği

Yazar Adı :

 Balcı İsrafil

Dergi Adı :

 İstem: İslâm San‘At, Tarih, Edebiyat Ve Mûsikîsi Dergisi

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Rivayetin Metne Dönüştürülmesinde Ravi Tasarrufuna Seyf B. Ömer’Den Örnekler

Yazar Adı :

 Balcı İsrafil

Dergi Adı :

 İslami İlimler

Özgün Makale

 

2008, 10

Makale Adı :

 Rivayetin Metne Dönüştürülmesinde Ravi Tasarrufuna Seyf B Ömer Den Örnekler

Yazar Adı :

 Balcı İsrafil

Dergi Adı :

 İslâmî İlimler Dergisi,

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Zû Kaâr Savaşı Ve Arap Sâsânî İlişkilerindeki Önemi

Yazar Adı :

 Balcı İsrafil

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 A Different Approach To The Narratives About The Tear Of The Boycott Document Placed İnside Al Ka Bah

Yazar Adı :

 Balcı İsrafil

Dergi Adı :

 Journal Of Religious Culture

Özgün Makale

 

2007, 3

Makale Adı :

 Müşriklerin Hz. Muhammed’İn Peygamberliğine Karşı Çıkmalarında Ehl-İ Kitab’In Rolü,

Yazar Adı :

 Balcı İsrafil

Dergi Adı :

 Ndokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2006, 12

Makale Adı :

 Peygamber Sonrası Hayata İntibak Ve İslâm Toplumunda Yaşanan Süreç

Yazar Adı :

 Balcı İsrafil

Dergi Adı :

 Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi

Özgün Makale

 

2006, 1

Makale Adı :

 Kabe Ye Asılan Boykot Sayfasının Tahrifiyle İlgili Rivayetlerin Tahlili

Yazar Adı :

 Balcı İsrafil

Dergi Adı :

 Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Mürtedlerin Yakılarak Öldürüldüğüne Dair Rivayetlerin Tahlili

Yazar Adı :

 Balcı İsrafil

Dergi Adı :

 Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Erken Dönem Arap Kültüründe Peygamberlik Tasavvuru

Yazar Adı :

 Balcı İsrafil

Dergi Adı :

 Ekev Akademi Dergisi

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Hz Ömer İn Ömer İn Komutan Atama Stratejisi Sa D B Ebî Vakkâs Ve Ebû Ubeyde B El Cerrah Örneği

Yazar Adı :

 Balcı İsrafil

Dergi Adı :

 Omü İlahiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 İran Sömürgesine Karşı Arap Aşiretleri Direnişinin Önderi: Müsennâ B. Hârise Ve Siyasî Faaliyetleri,

Yazar Adı :

 Balcı İsrafil

Dergi Adı :

 Ekev Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler

Özgün Makale

 

2004, 10

Makale Adı :

 Diplomat Ve Devlet Adamı Yönüyle Hz. Ömer

Yazar Adı :

 Balcı İsrafil

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,

Özgün Makale

 

2003, 12

Makale Adı :

 Hz. Ebû Bekir Döneminde İç Siyaset Ve İdare

Yazar Adı :

 Balcı İsrafil

Dergi Adı :

 İstem

Özgün Makale

 

1999, 10

Makale Adı :

 Bir Yalnız Sahabi Ebû Zer El Gıfârî

Yazar Adı :

 Balcı İsrafil

Dergi Adı :

 Omü İlahiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1998, 2

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 el Cezire Bölgesinin Fethi

Yazar Adı :

 Balcı İsrafil

Etkinlik Adı :

 İslam Tarihinin İlk Asrında Diyarbakır ve çevresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2015, 01

Bildiri Adı :

 İslâm da Kutsallaştırılmış Şiddet Ridde Örneği

Yazar Adı :

 Balcı İsrafil

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Din ve Şiddet Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 04

Bildiri Adı :

 Sorunlu Mirasımız Siyer Yazıcılığı ve Siyer Algımız

Yazar Adı :

 Balcı İsrafil

Etkinlik Adı :

 Türkiye'de Tüm Yönleriyle Sier Çalışmaları Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 11

Bildiri Adı :

 Hz. Ömer Döneminde Diplomasi

Yazar Adı :

 Balcı İsrafil

Etkinlik Adı :

 ULUSLARARASI Hz. ÖMERS E M P O Z Y U M U

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 12

Bildiri Adı :

 Klasik Hukukçuların Cihad ve Savaşa Dair Görüşlerine İbn Rüşd ün Getirdiği Eleştiriler

Yazar Adı :

 Balcı İsrafil

Etkinlik Adı :

 Doğu-Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu İbn Rüşd’ü Yeniden Düşünmek: İbn Rüşd

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Hz Peygamber ve Mucize

Proje Konusu :

 Hz Peygamber ve Mucize

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 2100 2105 no lu H 1246 1310 Trabzon Şer iyye Sicillerinde Yer Alan Türk Ordusunun Askerini Korumasıyla İlgili Belgeler

Proje Konusu :

 2100 2105 no lu H 1246 1310 Trabzon Şer iyye Sicillerinde Yer Alan Türk Ordusunun Askerini Korumasıyla İlgili Belgeler

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 İstem, İslâm San’At, Tarih, Edebiyat Ve Mûsıkîsi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

İstem, İslâm San’At, Tarih, Edebiyat Ve Mûsıkîsi Dergisi

 

Konya

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

EBSCO

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi; The Journal Of International Social Research

Uluslararası

 

Dergi

 

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi; The Journal Of International Social Research

 

Samsun

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

ulakbilim

 

Yayın Yeri :

 İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

 

Malatya

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

ulakbilim

 

Yayın Yeri :

 Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

 

Çorum

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

ulakbilim

 
Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Arap kabilecilik anlayışının Hz.Osman dönemi siyasi gelişmelerine etkisi

Yazar :

 Hasan BARLAK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı


2006

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2006

Tez Adı :

 42/1769 no`lu Samsun Şer`iyye sicilinin transkrip ve tahlili

Yazar :

 Gürcan YAZICI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı


2006

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2006

Tez Adı :

 1964/150 no'lu Trabzon Şer'iyye Sicili'nin transkripsiyonu ve tahlili

Yazar :

 Ayşegül ŞANİNER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı


2007

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2007

Tez Adı :

 Bosna-Hersek'in islamlaşma süreci (xv. ve xvı. yy)

Yazar :

 Kemal NURKIC

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı


2007

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2007

Tez Adı :

 1924/110 no'lu Trabzon şer'iyye sicili'nin transkripsiyonu ve tahlili.

Yazar :

 Musa UZUN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı


2007

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2007

Tez Adı :

 Dinî ve siyasî yönden Osmanlı Devleti idaresinde Hicaz (1876-1909)

Yazar :

 Hasan BARLAK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı


2013

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2013

Tez Adı :

 1793/39 numaralı Samsun şer'iyye sicil defterinin transkripsiyonu ve tahlili

Yazar :

 Mustafa İMAMOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı


2013

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2013

Tez Adı :

 1774/20 numaralı Samsun Şer'iyye Sicilinin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi

Yazar :

 Ferhat SAİNKAPLAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı


2015

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 42/1783 numaralı Samsun Şer'iyye Sicilinin (1-50 varak arası) transkripsiyonu ve değerlendirilmesi

Yazar :

 Şükrü COŞKUN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı


2015

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Arap-İslam örfünde erken yaşta evlilik meselesi

Yazar :

 Havva ŞAHİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

İslam Tarihi Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Hafız Ali Korça'nın Hayatı ve Tarih Anlayaşı

Yazar :

 Ridvan VOGLİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Siyer

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-14 15:25:29

 

2014-02-14 15:25:29

 

2013-2014

Ders Adı :

 Siyer

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-14 15:25:29

 

2014-02-14 15:25:29

 

2011-2012

Ders Adı :

 Siyer

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-14 15:25:29

 

2014-02-14 15:25:29

 

2008-2009

Ders Adı :

 Siyer

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-14 15:25:29

 

2014-02-14 15:25:29

 

2007-2008

Ders Adı :

 Siyer

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-14 15:25:29

 

2014-02-14 15:25:29

 

2006-2007

Ders Adı :

 Osmanlı Tarihi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-14 15:24:46

 

2014-02-14 15:24:46

 

2013-2014

Ders Adı :

 Osmanlı Tarihi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-14 15:24:46

 

2014-02-14 15:24:46

 

2005-2006

Ders Adı :

 Osmanlı Tarihi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-14 15:24:46

 

2014-02-14 15:24:46

 

2011-2012

Ders Adı :

 Osmanlı Tarihi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-14 15:24:46

 

2014-02-14 15:24:46

 

2009-2010

Ders Adı :

 Osmanlı Tarihi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-14 15:24:46

 

2014-02-14 15:24:46

 

2007-2008

Ders Adı :

 Selçuklu Kültür Ve Medeniyeti

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-14 15:24:25

 

2014-02-14 15:24:25

 

2013-2014

Ders Adı :

 Selçuklu Kültür Ve Medeniyeti

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-14 15:24:25

 

2014-02-14 15:24:25

 

2011-2012

Ders Adı :

 Selçuklu Kültür Ve Medeniyeti

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-14 15:24:25

 

2014-02-14 15:24:25

 

2009-2010

Ders Adı :

 Selçuklu Kültür Ve Medeniyeti

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-14 15:24:25

 

2014-02-14 15:24:25

 

2007-2008

Ders Adı :

 İlk Dört Halife Dönemi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-14 15:23:54

 

2014-02-14 15:23:54

 

2013-2014

Ders Adı :

 İlk Dört Halife Dönemi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-14 15:23:54

 

2014-02-14 15:23:54

 

2011-2012

Ders Adı :

 İlk Dört Halife Dönemi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-14 15:23:54

 

2014-02-14 15:23:54

 

2009-2010

Ders Adı :

 İlk Dört Halife Dönemi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-14 15:23:54

 

2014-02-14 15:23:54

 

2008-2009

Ders Adı :

 İlk Dört Halife Dönemi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-14 15:23:47

 

2014-02-14 15:23:47

 

2006-2007

Ders Adı :

 İslâm Öncesi Arap Tarihi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-14 15:23:29

 

2014-02-14 15:23:29

 

2013-2014

Ders Adı :

 İslâm Öncesi Arap Tarihi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-14 15:23:21

 

2014-02-14 15:23:21

 

2009-2010

Ders Adı :

 İslâm Öncesi Arap Tarihi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-14 15:23:21

 

2014-02-14 15:23:21

 

2005-2006

Ders Adı :

 İslâm Öncesi Arap Tarihi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-14 15:23:28

 

2014-02-14 15:23:28

 

2007-2008

Ders Adı :

 İslâm Öncesi Arap Tarihi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-14 15:23:28

 

2014-02-14 15:23:28

 

2011-2012

Ders Adı :

 İslâm Öncesi Arap Tarihi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-14 15:23:28

 

2014-02-14 15:23:28

 

2003-2004

Ders Adı :

 Hz. Peygamber'in Savaşları

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-14 15:21:28

 

2014-02-14 15:21:28

 

2013-2014

Ders Adı :

 Hz. Peygamber'in Savaşları

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-14 15:21:23

 

2014-02-14 15:21:23

 

2011-2012

Ders Adı :

 İslam Tarihi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-14 15:20:44

 

2014-02-14 15:20:44

 

2013-2014

Ders Adı :

 İslam Tarihi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-14 15:20:44

 

2014-02-14 15:20:44

 

2011-2012

Ders Adı :

 İslam Tarihi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-14 15:20:44

 

2014-02-14 15:20:44

 

2009-2010

Ders Adı :

 İslam Tarihi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-14 15:20:44

 

2014-02-14 15:20:44

 

2007-2008

Ders Adı :

 İslam Tarihi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-14 15:20:37

 

2014-02-14 15:20:37

 

2005-2006

Ders Adı :

 İslam Tarihi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-14 15:20:44

 

2014-02-14 15:20:44

 

2003-2004

Ders Adı :

 İslam Tarihi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-14 15:20:44

 

2014-02-14 15:20:44

 

2001-2002

Ders Adı :

 İslam Medeniyeti Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-14 15:19:41

 

2014-02-14 15:19:41

 

2013-2014

Ders Adı :

 İslam Medeniyeti Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-14 15:19:41

 

2014-02-14 15:19:41

 

2011-2012

Ders Adı :

 İslam Medeniyeti Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-14 15:19:41

 

2014-02-14 15:19:41

 

2007-2008

Ders Adı :

 İslam Medeniyeti Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-14 15:19:33

 

2014-02-14 15:19:33

 

2009-2010

2019
 • 2015

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

 • 2013

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

 • 2007

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

  İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

  İslam Tarihi Anabilim Dalı

 • 2002
  - 2007

  Dekan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

 • 1998
  - 2002

  Araştırma Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

 • 1996
  -

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

  Öğretim Üyesi

  Öğretim Üyesi

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
İLH109 Siyer 1 SİYER 1. Hafta.mp4
İLH109 Siyer 2 SİYER 2. Hafta.mp4
İLH109 Siyer 3 SİYER 3. Hafta.mp4
İLH109 Siyer 4 4. HAFTA.mp4
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
İLH214 İslam Medeniyeti Tarihi 1 İbrahim Sarıçam, Seyfettin Erşahin, İslam Medeniyeti Tarihi, Ankara 2006. 9-33 sayfalar arası
İLH214 İslam Medeniyeti Tarihi 1 https://islamansiklopedisi.org.tr/medeniyet
İLH214 İslam Medeniyeti Tarihi 2 İbrahim Sarıçam, Seyfettin Erşahin, İslam Medeniyeti Tarihi,33-43 sayfaları arası
İLH214 İslam Medeniyeti Tarihi 3 İbrahim Sarıçam, Seyfettin Erşahin, İslam Medeniyeti Tarihi, 43-53 sayfaları arası
İLH214 İslam Medeniyeti Tarihi 3 İbrahim Sarıçam, Seyfettin Erşahin, İslam Medeniyeti Tarihi, 53-64 sayfaları arası
İLH214 İslam Medeniyeti Tarihi 4 İbrahim Sarıçam, Seyfettin Erşahin, İslam Medeniyeti Tarihi, 53-64 sayfaları arası
İLH214 İslam Medeniyeti Tarihi 5 İbrahim Sarıçam, Seyfettin Erşahin, İslam Medeniyeti Tarihi, 65-86 sayfaları arası
İLH214 İslam Medeniyeti Tarihi 6 İbrahim Sarıçam, Seyfettin Erşahin, İslam Medeniyeti Tarihi, 86—108 sayfaları arası
İLH214 İslam Medeniyeti Tarihi 7 İbrahim Sarıçam, Seyfettin Erşahin, İslam Medeniyeti Tarihi, 86—108 sayfaları arası
İLH214 İslam Medeniyeti Tarihi 8 İbrahim Sarıçam, Seyfettin Erşahin, İslam Medeniyeti Tarihi, 108-123 sayfaları arası
İLH214 İslam Medeniyeti Tarihi 9 İbrahim Sarıçam, Seyfettin Erşahin, İslam Medeniyeti Tarihi, 123-136 sayfaları arası
İLH214 İslam Medeniyeti Tarihi 11 İbrahim Sarıçam, Seyfettin Erşahin, İslam Medeniyeti Tarihi, 159-184 sayfaları arası
İLH214 İslam Medeniyeti Tarihi 12 İbrahim Sarıçam, Seyfettin Erşahin, İslam Medeniyeti Tarihi, 184-223 sayfaları arası
İLH214 İslam Medeniyeti Tarihi 13 İbrahim Sarıçam, Seyfettin Erşahin, İslam Medeniyeti Tarihi, 223-231 sayfaları arası
İLH214 İslam Medeniyeti Tarihi 14 İbrahim Sarıçam, Seyfettin Erşahin, İslam Medeniyeti Tarihi, 240-271 sayfaları arası
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
İLH215 İslam Tarihi II 1 unite1.pdf
İLH215 İslam Tarihi II 1 İsl. Tar.II 1.Hafta.mp4
İLH215 İslam Tarihi II 2 unite2.pdf
İLH215 İslam Tarihi II 2 https://islamansiklopedisi.org.tr/turk
İLH215 İslam Tarihi II 2 https://islamansiklopedisi.org.tr/islam
İLH215 İslam Tarihi II 2 İsl. T. II 2.Hafta.mp4
İLH215 İslam Tarihi II 3 unite3.pdf
İLH215 İslam Tarihi II 3 3. HAFTA asenkron.mp4
İLH215 İslam Tarihi II 3 Karahanlılar.pdf
İLH215 İslam Tarihi II 4 4. Hafta_ Gazneliler.mp4
İLH215 İslam Tarihi II 4 https://islamansiklopedisi.org.tr/gazneliler
İLH215 İslam Tarihi II 4 unite3.pdf
İLH215 İslam Tarihi II 5 unite4.pdf
İLH215 İslam Tarihi II 5 https://islamansiklopedisi.org.tr/selcuklular
İLH215 İslam Tarihi II 5 5. Hafta_ Büyük Selçuklular.mp4
İLH215 İslam Tarihi II 6 unite8 Hindistan'da.pdf
İLH215 İslam Tarihi II 6 unite7 ORTA ASYA.pdf
İLH215 İslam Tarihi II 7 unite9 DOĞU AVRUPA.pdf
İLH215 İslam Tarihi II 7 unite8 Hindistan İran'da.pdf
İLH215 İslam Tarihi II 8 unite5 Beylikler ve Anadolu Selçk.pdf
İLH215 İslam Tarihi II 10 unite5 Beylikler.pdf
İLH215 İslam Tarihi II 10 unite10 Beylikler.pdf
İLH215 İslam Tarihi II 11 unite11 Osm. Kuruluş.pdf
İLH215 İslam Tarihi II 12 unite12 gerileme çöküş.pdf
İLH215 İslam Tarihi II 13 unite13.pdf
İLH215 İslam Tarihi II 14 unite14 Osmanlı Kült.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
2303026042011 İslam Öncesi Arap Tarihi 1 https://islamansiklopedisi.org.tr/arap
2303026042011 İslam Öncesi Arap Tarihi 1 https://islamansiklopedisi.org.tr/arap
2303026042011 İslam Öncesi Arap Tarihi 2 https://islamansiklopedisi.org.tr/cahiliye
2303026042011 İslam Öncesi Arap Tarihi 2 https://islamansiklopedisi.org.tr/cahiliye
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
2303026072011 İlk Dört Halife Dönemi 1 https://islamansiklopedisi.org.tr/hulefa-yi-rasidin
2303026072011 İlk Dört Halife Dönemi 1 https://islamansiklopedisi.org.tr/hulefa-yi-rasidin
2303026072011 İlk Dört Halife Dönemi 2 https://islamansiklopedisi.org.tr/ebu-bekir
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
2303026082011 Selçuklular Tarihi 1 https://islamansiklopedisi.org.tr/selcuklular
2303026082011 Selçuklular Tarihi 1 https://islamansiklopedisi.org.tr/selcuklular
2303026082011 Selçuklular Tarihi 2 https://islamansiklopedisi.org.tr/selcuklular
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
2303026092011 Osmanlı Devleti Tarihi 1 https://islamansiklopedisi.org.tr/osmanlilar
2303026092011 Osmanlı Devleti Tarihi 1 https://islamansiklopedisi.org.tr/osmanlilar
2303026092011 Osmanlı Devleti Tarihi 2 https://islamansiklopedisi.org.tr/osmanlilar
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
2303027072011 İslam Diplomasi Tarihi 1 https://islamansiklopedisi.org.tr/savas
2303027072011 İslam Diplomasi Tarihi 1 https://islamansiklopedisi.org.tr/elci
2303027072011 İslam Diplomasi Tarihi 1 https://islamansiklopedisi.org.tr/elci
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
2303027082011 İslam'da Savaş ve Barış 1 https://islamansiklopedisi.org.tr/savas
2303027082011 İslam'da Savaş ve Barış 1 https://islamansiklopedisi.org.tr/cihad
2303027082011 İslam'da Savaş ve Barış 1 https://islamansiklopedisi.org.tr/cihad
2303027082011 İslam'da Savaş ve Barış 1 https://islamansiklopedisi.org.tr/arama/?q=cihat&p=m
2303027082011 İslam'da Savaş ve Barış 2 https://islamansiklopedisi.org.tr/savas
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
2303027092011 İslam Tarihinde Gayri Müslimler 1 https://islamansiklopedisi.org.tr/gayri-muslim
2303027092011 İslam Tarihinde Gayri Müslimler 1 https://islamansiklopedisi.org.tr/gayri-muslim
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr