İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: idrisk@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID
Yabancı Diller
Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı Perinatoloji
Öğrenim Bilgileri
Tıpta Uzmanlık Ankara Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Tıp Fakültesi, 1997 -
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Kadın Hastalıkları Ve Doğum

Bölüm Adı :

 Kadınlarda Üreme Fizyolojisi: Hormon Biyosentezi, Metabolizması Ve Etki Mekanizmaları, Nöroendokrinoloji

Yazar Adı :

 Başbuğ Alper, Koçak İdris, Çağlar Mete

Editör Adı :

 Emre Karaşahin, İbrahim Alanbay

2020

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 A Different Method İn The Treatment Of Placenta Previa: A Comparison Of Lower Uterine Segment Transverse Suture Technique And Bakri Balloon Application

Yazar Adı :

 Savcı Gamze, Özdemir Ayşe Zehra, Karlı Pervin, Koçak İdris, Katırcı Yunus, Önal Mesut

Dergi Adı :

 Open Journal Of Obstetrics And Gynecology

Özgün Makale

 


2019, 3

Makale Adı :

 Tekrarlayan Düşükleri Olan 46, Xx, T(37) (P21Q36)Dengeli Translokasyon Taşıyıcısı Anne Ve Kız İki Olgu

Yazar Adı :

 Kara Nurten, Koçak İdris, Güneş Sezgin, Ökten Gülsen, Sezer Özlem, Yiğit Serbülent

Dergi Adı :

 Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst

Vaka Takdimi

 

2019, 1

Makale Adı :

 Thyroıd Dıseases Durıng Pregnancy

Yazar Adı :

 Önal Mesut, Karlı Pervin, Özdemir Ayşe Zehra, Koçak İdris

Dergi Adı :

 Medical Sciences(E-Journal Of New World Sciences Academy)

Derleme Makale

 


2019, 1

Makale Adı :

 Thyroıd Dıseases Durıng Pregnancy

Yazar Adı :

 Karlı Pervin, Önal Mesut, Özdemir Ayşe Zehra, Koçak İdris

Dergi Adı :

 Medical Sciences

Özgün Makale

 

2019

Makale Adı :

 Vagınal Hysterectomy Compared To Abdomınal And Laparoscopıc Hysterectomıes In Patıents Wıthout Uterıne Prolapse

Yazar Adı :

 Bilge Birsen, Özdemir Ayşe Zehra, Karlı Pervin, Koçak İdris

Dergi Adı :

 Sanamed

Özgün Makale

 


2018, 12

Makale Adı :

 Association Of Tetanus-Diphtheria Vaccination During Pregnancy With Preeclampsia

Yazar Adı :

 Canga Kubilay, Karlı Pervin, Özdemir Ayşe Zehra, Önal Mesut, Koçak İdris

Dergi Adı :

 Open Journal Of Obstetrics And Gynecology

Özgün Makale

 


2018, 10

Makale Adı :

 Histomorphometric Changes İn The Placenta And Umbilical Cord During Complications Of Pregnancy

Yazar Adı :

 Güven Davut, Altunkaynak Berrin Zuhal, Altun Gamze, Alkan Aydın Işınsu, Koçak İdris

Dergi Adı :

 Bıotechnıc Hıstochemıstry

Özgün Makale

 

2018, 1

Makale Adı :

 Use Of Polyglycolic Acid Mesh İn Extreme Preterm Premature Rupture Of Membranes (Pprom)

Yazar Adı :

 Koçak İdris, Özdemir Ayşe Zehra, Karlı Pervin

Dergi Adı :

 Journal Of Gynecological Research And Obstetrics

Özgün Makale

 


2018

Makale Adı :

 Histomorphometric Changes İn The Placenta And Umbilical Cord During Complications Of Pregnancy

Yazar Adı :

 Güven Davut, Altunkaynak Berrin Zühal, Altun G, Alkan I, Koçak İdris

Dergi Adı :

 Biotechnic Histochemistry

Özgün Makale

 


2018

Makale Adı :

 Is Parturition Timing Machinery Related To The Number Of İnhibitor Cd94 Nkg2A Positive Uterine Natural Killer Cells

Yazar Adı :

 Mazı Eser, Altunkaynak Berrin Zühal, Aydın I, Koçak İdris, Güven Davut, Türkmen Ap, Yıldıran Alişan

Dergi Adı :

 Archives Of Gynecology And Obstetrics

Özgün Makale

 

2016, 8

Makale Adı :

 The Combined Qf Pcr And Cytogenetic Approach İn Prenatal Diagnosis

Yazar Adı :

 Tekcan Akın, Tural Şengül, Elbistan Mehmet, Kara Nurten, Güven Davut, Koçak İdris

Dergi Adı :

 Molecular Bıology Reports

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Disruption Of Hdx Gene İn Premature Ovarian Failure

Yazar Adı :

 Ökten Gülsen, Güneş Sezgin, Onat Onur Emre, Tükün Fatma Ajlan, Özçelik Hasan Tayfun, Koçak İdris

Dergi Adı :

 Systems Bıology In Reproductıve Medıcıne

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 A Retrospective Study Of Balanced Chromosomal Translocations İn A Turkish Population

Yazar Adı :

 Karakuş Nevin, Kara Nurten, Tural Şengül, Koçak İdris, Elbistan Mehmet

Dergi Adı :

 Internatıonal Journal Of Human Genetıcs

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Antenatal Diagnosis Of Partial Trisomy 8 And Partial Monosomy 1 A Case Report

Yazar Adı :

 Bakay Abdülkadir, Güven Davut, Özdemir Yavuz Ayşe, Koçak İdris

Dergi Adı :

 Internatıonal Journal Of Human Genetıcs

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Thalassemia Early Prenatal Diagnosis

Yazar Adı :

 Güven Davut, Ökten Gülsen, Koçak İdris, Üstün C

Dergi Adı :

 Journal Of Experimental And Clinical Medicine

Vaka Takdimi

 

2012

Makale Adı :

 Cytogenetic Findings Of Patients With Amenorrhea İn Turkish Population A Retrospective Study

Yazar Adı :

 Kara Nurten, Tural Şengül, Elbistan Mehmet, Karakuş Nevin, Güven Davut, Koçak İdris

Dergi Adı :

 Internatıonal Journal Of Human Genetıcs

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Trisomy Xq And Xp Deletion Phenotype İn A Case With Primary Amenorrhea And Mosaic 45 X 46 X Der X Karyotype Case Report

Yazar Adı :

 Kara Nurten, Gülsen Ökten, Tural Şengül, Artan Sevilhan, Sezer Özlem, Koçak İdris

Dergi Adı :

 Turkıye Klınıklerı Tıp Bılımlerı Dergısı

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 De Novo Balanced X 14 Translocation İn A Patient With Recurrent Miscarriages Case Report

Yazar Adı :

 Alpaslan Pınarlı Ferda , Ökten Gülsen, Kara Nurten, Güneş Sezgin, Özçelik Hasan Tayfun, Koçak İdris

Dergi Adı :

 Turkıye Klınıklerı Tıp Bılımlerı Dergısı

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Giant Angiomyoma Of The Broad Ligament

Yazar Adı :

 Güven Davut, Erdoğan O, Koçak İdris, Üstün Cazip

Dergi Adı :

 Journal Of Obstetrıcs And Gynaecology

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Recurrent Miscarriages İn A Patient With Familial Balanced T 1 3 İnv 9 And Thrombophilia

Yazar Adı :

 Tural S, Ökten Gülsen, Kara Nurten, Pınar Ferda Alpaslan, Koçak İdris, Güneş Sezgin

Dergi Adı :

 Chromosome Research

Özet

 

2007

Makale Adı :

 A Rare Case Of Recurrent Regular Trisomy 21

Yazar Adı :

 Ökten Gülsen, Pınarlı Ferda Alpaslan, Tural S, Koçak İdris

Dergi Adı :

 Chromosome Research

Özet

 

2007

Makale Adı :

 De Novo Balanced X 14 Translocation İn A Patient With Recurrent Miscarriages

Yazar Adı :

 Pınarlı Ferda Alpaslan, Kara Nurten, Ökten Gülsen, Koçak İdris

Dergi Adı :

 Chromosome Research

Özet

 

2007

Makale Adı :

 Effects Of Metformin On İnsulin Resistance Androgen Concentration Ovulation And Pregnancy Rates İn Women With Polycystic Ovary Syndrome Following Laparoscopic Ovarian Drilling Retracted Article See Vol 36 Pg 218 2010

Yazar Adı :

 Koçak İdris, Üstün Cazip

Dergi Adı :

 Journal Of Obstetrıcs And Gynaecology Research

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Congenital Limb Reduction And Nail Defect A Complication Of Multifetal Pregnancy Reduction

Yazar Adı :

 Koçak İdris, Üstün Cazip, Taşdemir S, Bese E

Dergi Adı :

 Polish Journal Of Gynaecological Investigations

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 Antibiotics Prophylaxis İn Laparoscopy

Yazar Adı :

 Koçak İdris, Üstün Cazip, Emre B, Uzel A

Dergi Adı :

 Czech Gynaecology

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 Prophylactic Antibiotics İn Elective Abdominal Hysterectomy

Yazar Adı :

 Koçak İdris, Üstün Cazip, Gürkan N

Dergi Adı :

 International Journal Of Gynaecology And Obstetrics

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 Advanced Tubal Pregnancy At 30 Weeks

Yazar Adı :

 Koçak İdris, Dağdemir Ayhan, Yılmaz Ms, Üstün Cazip

Dergi Adı :

 Journal Of Obstetrıcs And Gynaecology Research

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 Treatment Of Chronic Anovulation Resistant To Clomiphene Citrate Cc By Using Gonadotrophin Releasing Hormone Agonist Gnrh A Ovarian Suppression Followed By Recombinant Follicle Stimulating Hormone R Hfsh Treatment Suprecur Puregon

Yazar Adı :

 Koçak İdris, Demirel C, Aytaç R, Üstün Cazip, Ünlü C

Dergi Adı :

 Journal Of Obstetrics And Gynaecology

Özgün Makale

 

2001

Makale Adı :

 Serum Nitric Oxide And Glutathione Levels İn Preeclamptic And Normotensive Women During Labor

Yazar Adı :

 Yanık Ff, Amanvermez Ramazan, Koçak İdris, Yanık A, Çelik C

Dergi Adı :

 Gynecologıc And Obstetrıc Investıgatıon

Özgün Makale

 

2001

Makale Adı :

 Subclinical Chorioamnionitis As An Etiologic Factor İn Preterm Deliveries

Yazar Adı :

 Üstün Cazip, Koçak İdris, Barış S, Saltık F

Dergi Adı :

 Internatıonal Journal Of Gynecology & Obstetrıcs

Özgün Makale

 

2001

Makale Adı :

 Effects Of Seprafilm Sodium Hyaluranate Based Bioresorbable Sepracoat 0 4 Hyaluronic Acid And Ringer S Lactate On The Prevention Of Postsurgical Adhesion Formation İn Rat Models

Yazar Adı :

 Üstün Cazip, Koçak İdris, Akpolat Mehmet Tekin

Dergi Adı :

 Journal Of Obstetrics And Gynaecology

Özgün Makale

 

2000

Makale Adı :

 Short Term Effects Of Post Menopausal Hormone Replacement Therapy On The Arterial Blood Flow Within The Breast Tissue

Yazar Adı :

 Yanık Ff, Danacı Murat, Koçak İdris, Kökçü Arif

Dergi Adı :

 Human Reproductıon

Özet

 

2000

Makale Adı :

 Analysis Of The Pregnancy Related Deaths Within The Last Two Decades A University Hospital Based Study From Turkey

Yazar Adı :

 Yanık Ff, Malatyalıoğlu Haluk Erdal, Koçak İdris, Yanık A, Bolat I, Kökçü Arif

Dergi Adı :

 European Journal Of Obstetrıcs Gynecology And Reproductıve Bıology

Özgün Makale

 

1999

Makale Adı :

 Gebeliğin İndüklediği Hipertansiyonda Çinko Eksikliğinin Rolü Var Mıdır

Yazar Adı :

 Koçak İdris, Dağdemir Aynur, Üstün Cazip, Cengiz R Lügen

Dergi Adı :

 Turkiye Klinikleri Journal Of Gynecology And Obstetrics

Özgün Makale

 

1999

Makale Adı :

 The Comparison Of Gonadotropin Releasing Hormone Agonist Therapy And İntraperitoneal Ringer S Lactate Solution İn Prevention Of Postoperative Adhesion Formation İn Rat Models

Yazar Adı :

 Canbaz Ma, Üstün Cazip, Koçak İdris, Yanık Ff

Dergi Adı :

 European Journal Of Obstetrıcs Gynecology And Reproductıve Bıology

Özgün Makale

 

1999

Makale Adı :

 Reduction Of Adhesion Formation With Cross Linked Hyaluronic Acid After Peritoneal Surgery İn Rats

Yazar Adı :

 Koçak İdris, Ünlü C, Akcan Y, Yakın K

Dergi Adı :

 Fertılıty And Sterılıty

Özgün Makale

 

1999

Makale Adı :

 Urinary İncontinence Was İmproved After Abdominoplasty Using A Very Low İncision

Yazar Adı :

 Güneren Ethem, Eroğlu Lütfi, Koçak İdris, Uysal Osman Ata

Dergi Adı :

 Plastıc And Reconstructıve Surgery

Editöre Mektup

 

1999

Makale Adı :

 Recurrent Spontaneous Abortion And Selenium Deficiency

Yazar Adı :

 Koçak İdris, Aksoy Esra, Üstün Cazip

Dergi Adı :

 International Journal Of Gynecology & Obstetrics

Özgün Makale

 

1999

Makale Adı :

 Helicobacter Pylori Seropositivity İn Patients With Hyperemesis Gravidarum

Yazar Adı :

 Koçak İdris, Akcan Y, Üstün C, Demirel C, Cengiz L, Yanık Ff

Dergi Adı :

 Internatıonal Journal Of Gynecology & Obstetrıcs

Özgün Makale

 

1999

Makale Adı :

 Transvaginal Ultrasound İn The Diagnosis Of Diffuse Adenomyosis

Yazar Adı :

 Koçak İdris, Yanık F, Üstün C

Dergi Adı :

 Internatıonal Journal Of Gynecology & Obstetrıcs

Özgün Makale

 

1998

Makale Adı :

 Angiomyofibroblastoma Of The Vulva Case Report

Yazar Adı :

 Üstün Cazip, Malazgirt Zafer, Kandemir B, Koçak İdris, Bolat I, Gümüş S

Dergi Adı :

 Pathology Internatıonal

Vaka Takdimi

 

1998

Makale Adı :

 Acute Renal Failure An Unusual Consequence Of Uterine Prolapse

Yazar Adı :

 Yanık Ff, Akpolat Mehmet Tekin, Koçak İdris

Dergi Adı :

 Nephrology Dıalysıs Transplantatıon

Özgün Makale

 

1998

Makale Adı :

 Effects Of Ringer S Lactate Medroxyprogesterone Acetate Gonadotropin Releasing Hormone Analogue And İts Diluent On The Prevention Of Postsurgical Adhesion Formation İn Rat Models

Yazar Adı :

 Üstün Cazip, Yanık Ff, Koçak İdris, Canbaz Ma

Dergi Adı :

 Gynecologıc And Obstetrıc Investıgatıon

Özgün Makale

 

1998

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Hiperemezis Gravidarum’da Görülen Nadir Bir Komplikasyon: Akut Konjuktıval Hemorajı

Yazar Adı :

 Belen Rümeysa, Koçak İdris, Güven Davut, Özdemir Ayşe Zehra, Karlı Pervin

Etkinlik Adı :

 2. Karadeniz Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2019, 04

Bildiri Adı :

 A case of healthy twin pregnancy after liver transplantation

Yazar Adı :

 Baş Berk, Katırcı Yunus, Avcıoğlu Ufuk, Koçak İdris

Etkinlik Adı :

 4th Conference of Euroasian Gastroenterological Association

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2019, 10

Bildiri Adı :

 ICSI IS A SUCCESSFUL TREATMENT FOR A MAN WITH OLIGOZOOSPERMIA ANDWOMAN WITH VAGINISMUS

Yazar Adı :

 Bakay Abdülkadir, Yavuzcan Ali, Özgüvercin Sait, Güven Davut, Koçak İdris

Etkinlik Adı :

 19th World Congress on IVF

Uluslararası

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 UNILATERAL SEMINAL VESICLE AGENESIS WITH V470M HETEROZYGOUS VARIANTAND F508DEL HETEROZYGOUS MUTATION: AN UNCOMMON CAUSE OFAZOOSPERMIA

Yazar Adı :

 Yavuzcan Ali, Özgüvercin Sait, Bakay Abdülkadir, Güven Davut, Aşçı Ramazan, Koçak İdris

Etkinlik Adı :

 19th World Congress on IVF

Uluslararası

 

İngilizce

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Obstetrik Ve Jinekolojinin Temelleri

Yazar Adı :

 Koçak İdris, Üstün Cazip

Yayınevi :

 Nobel Tıp Kitabevleri

Ulusal

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2009

 

2009

Yayın Adı :

 Sistemik Hastalıklar Ve Gebelik

Yazar Adı :

 Koçak İdris, Üstün Cazip

Yayınevi :

 Nobel Tıp Kitabevleri

Ulusal

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2003

 

Basılı

2003

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Down sendromu taramasında üçlü testin belirleyiciliği

Yazar :

 Sinan TAŞDEMİR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı


2005

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2005

Tez Adı :

 Gebelikte yapılan difteri tetanoz aşısının preeklampsi ile ilişkisi

Yazar :

 Kubilay ÇANGA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı


2017

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Uterin prolapsusu olmayan vakalarda vajinal histerektomi ile abdominal ve laparoskopik histerektominin karşılaştırılması

Yazar :

 Birsen BİLGE

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı


2018

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Plasenta previa'lı olgularda bakri balon ve alt uterin segment transvers kompresyon sütürlerinin karşılaştırılması

Yazar :

 Gamze SAVCİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı


2018

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 İntrauterin inseminasyon yapılan hastaların spermiyogram parametreleri ile gebelik sonucu arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Yazar :

 Sami ŞAHİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı


2019

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Dismenere Ve Premenstruel Sendrom

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2017-06-06 19:53:19

 

2017-06-06 19:53:19

 

2016-2017

Ders Adı :

 Dismenere Ve Premenstruel Sendrom

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2017-06-06 19:53:19

 

2017-06-06 19:53:19

 

2014-2015

Ders Adı :

 Endometriosis

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2017-06-06 19:51:41

 

2017-06-06 19:51:41

 

2016-2017

Ders Adı :

 Endometriosis

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2017-06-06 19:51:41

 

2017-06-06 19:51:41

 

2014-2015

Ders Adı :

 Endometriosis

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2017-06-06 19:51:41

 

2017-06-06 19:51:41

 

2014-2015

Ders Adı :

 Over Fizyolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2017-06-06 19:50:45

 

2017-06-06 19:50:45

 

2016-2017

Ders Adı :

 Over Fizyolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2017-06-06 19:50:45

 

2017-06-06 19:50:45

 

2014-2015

2019
  • 1997

    Profesör

    Ondokuz Mayıs Üniversitesi

    Tıp Fakültesi

    Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Ders Notları

Ders Notu Bulunamadı!

Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr