İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: ilknura@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0002-5379-3038
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı Halk Sağlığı Hemşireliği
Öğrenim Bilgileri
Lisans Atatürk Üniversitesi
Yüksek Lisans Atatürk Üniversitesi
Doktora Atatürk Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Samsun Sağlık Yüksekokulu, 2016 -
Doçent Samsun Sağlık Yüksekokulu, 2010 - 2016
Yardımcı Doçent Samsun Sağlık Yüksekokulu, 2005 - 2010
Öğretim Görevlisi Samsun Sağlık Yüksekokulu, 1998 - 2005
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Hemşirelik Ve Mobbing Hemşirelikte Moıbing Yaşama Durumunun Kurumsal Bağlılık Ve Güvene Etkisi

2017

Kitap Adı :

 Halk Sağlığı Hemşireliği

Bölüm Adı :

 Halk Sağlığı

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur

Editör Adı :

 Behice Erci

2016

Kitap Adı :

 Halk Sağlığı Hemşireliği

Bölüm Adı :

 Toplumsal Boyutuyla Enfeksiyon Hastalıklarında Bakım

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur

Editör Adı :

 Erci Behice

2016

Kitap Adı :

 Aile Temelli Sağlık Yaklaşımı

Bölüm Adı :

 Aile Ve Sağlık

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur

Editör Adı :

 Sema Kuğuoğlu, Canan Birsel Demirbağ

2015

Kitap Adı :

 Halk Sağlığı Hemşireliği

Bölüm Adı :

 Enfeksiyon Hastalıklarının Önlenmesi Ve Kontrolü

Yazar Adı :

 Aydın Avcı İlknur

Editör Adı :

 Behice Erci

2009

Kitap Adı :

 Halk Sağlığı Hemşireliği Kitabı

Bölüm Adı :

 Toplumsal Etkileriyle Sosyal Bulaşıcı Hastalıklar Ve Bakım

Yazar Adı :

 Erci Behice, Aydın Avci İlknur, Rukiye Aylaz, Hacıalioğlu Nazlı, Kılıç Dilek, Tanrıverdi Gülbu, Güngörmüş Zeynep, Öztürk Sibel

Editör Adı :

 Prof.dr.behice Erci

2014

Kitap Adı :

 Intensive Course Workbook

Editör Adı :

 Anitta Juntunen

2014

Kitap Adı :

 Halk Sağlığı Hemşireliği

2009

Kitap Adı :

 Halk Sağlığı Hemşireliği

2009

Kitap Adı :

 Halk Sağlığı Hemşireliği

2009

Kitap Adı :

 Halk Sağlığı Hemşireliği

2009

Kitap Adı :

 Enfeksiyon Hastalıkları

2007

Kitap Adı :

 Göç Ve Göçmen Sağlığ

Bölüm Adı :

 Göçmen Bireyleresağlık Bakım Hizmeti Sunumunda Yaşanansorunlar

Yazar Adı :

 Çavuşoğlu Figen, Çal Ayşe, Aydın Avci İlknur

Editör Adı :

 Aydın Avci, İlknur

2018

Kitap Adı :

 Göç Ve Göçmen Sağlığı

Bölüm Adı :

 Risk Yaklaşımı İlegöçmen Ailelere Hemşirelik Bakımı

Yazar Adı :

 Korkmaz Mehmet, Aydın Avci İlknur

Editör Adı :

 Aydın Avci İlknur

2018

Kitap Adı :

 I. Uluslararası Göç Ve Mülteci Kongresi Bildirileri

Bölüm Adı :

 Göçmen Erkeklerin Sağlığı Ve Göçmen Erkeklerin Sağlık Hizmetlerinden Yararlanmalarını Etkileyen Faktörler

Yazar Adı :

 Korkmaz Mehmet, Aydın Avci İlknur

Editör Adı :

 Ertuğrul, Ali Uludağ, Mehmet Emin

2018

Kitap Adı :

 Kronik Hastalıklarda Bakımın Yönetimi Ve Hemşirelik.

Bölüm Adı :

 Üriner İnkontinanslıhastalarda Bakımın Yönetimi Ve Hemşirelik

Yazar Adı :

 Öz Yıldırım Özge, Aydın Avci İlknur

Editör Adı :

 Rabia Aşılar Hacıhasanoğlu


2019

Kitap Adı :

 Kronik Hastalıklarda Bakımın Yönetimi Ve Hemşirelik

Bölüm Adı :

 Dezavantajlı Gruplardakronik Hastalık Yönetimindehalk Sağlığı Hemşireliği

Yazar Adı :

 Çelik Eren Dilek, Aydın Avci İlknur

Editör Adı :

 Rabia Hacıhasanoğlu Aşılar


2019

Kitap Adı :

 Göçmen Erkeklerin Sağlık Farkındalığını Arttırma Eğitimi Kitabı

Editör Adı :

 İlknur Aydın Avci

2020

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Niversite Öğrencilerinin Üriner İnkontinans Farkındalıkları Ve Benlik Saygıları Arasındaki İlişki

Yazar Adı :

 Öz Yıldırım Özge, Çelik Eren Dilek, Korkmaz Mehmet, Aydın Avci İlknur

Dergi Adı :

 Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi

Özgün Makale

 


2020, 7

Makale Adı :

 Göç Edinilen Ülkedeki Çalışma Yaşamının Göçmen Erkeklerin Sağlığı Üzerine Etkileri Ve Halk Sağlığı Hemşiresinin Rolü

Yazar Adı :

 Korkmaz Mehmet, Aydın Avci İlknur

Dergi Adı :

 Anadolu Hemşirelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi

Derleme Makale

 


2020, 4

Makale Adı :

 Evaluation Of The Efficacy Of The Three-Component Health Care Management Program Hewcot İn Colorectal Cancer Patients Receiving Chemotherapy

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur, Altay Birsen, Çal Ayşe, Çavuşoğlu Figen, Çelik Eren Dilek, Öz Özge, Mumcu Nuran, Altın Alaattin, Karanoğlu Özden, Büberci Ayşe

Dergi Adı :

 Journal Of Cancer Educatıon

Özgün Makale

 


2020, 4

Makale Adı :

 The Relatıonshıp Between Internet Addiction And Nutrıtıon Exercıse Behavıors In Adolescents

Yazar Adı :

 Hendekci Ayla, Aydın Avci İlknur

Dergi Adı :

 Ankara Medical Journal

Özgün Makale

 


2020, 1

Makale Adı :

 The İmpact Of ”Health Promotion Program” On Health Perception And Healthy Life Style Applied To A Group Of Adolescent Students

Yazar Adı :

 Öz Yıldırım Özge, Altın Alaattin, Şentürk Şener, Aydın Avci İlknur

Dergi Adı :

 Progress İn Health Sciences

Özgün Makale

 


2019, 6

Makale Adı :

 Evaluation Of Illness Perception Of Women With Breast Cancer İn Turkey

Yazar Adı :

 Yılmaz Karabulutlu Elanur, Aydın Avci İlknur, Karayurt Özgül, Gürsoy Ayla, Köşgeroğlu Nedime, Tuna Arzu, Ersin Fatma, Arıkan Fatma, Karaman Seda

Dergi Adı :

 European Journal Of Breast Health

Özgün Makale

 


2019, 4

Makale Adı :

 Hemşirelerde Danışmanlık Becerileri Ölçeği’Ni (Hdbö) Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur, Kumcağız Hatice

Dergi Adı :

 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Özgün Makale

 


2019, 2

Makale Adı :

 Change İn Health Perceptions During Immigration Process A Group Of Syrianrefugee Women: Analysis Within The Framework Of Transition Theory Of Meleis

Yazar Adı :

 Korkmaz Mehmet, Aydın Avci İlknur

Dergi Adı :

 Progress İn Health Sciences

Özgün Makale

 

2019, 12

Makale Adı :

 Evli Kadınların Aile İçi Şiddete İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Yazar Adı :

 Yıldırım Arzu, Hacıhasanoğlu Aşılar Rabia, Aydın Avci İlknur

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Family Medicine And Primary Care

Özgün Makale

 


2019, 12

Makale Adı :

 Savunmasız Gruplar, Risk Yönetimi Ve Halk Sağlığı Hemşiresinin Rolü

Yazar Adı :

 Soner Güven, Aydın Avci İlknur

Dergi Adı :

 Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi

Derleme Makale

 


2019, 10

Makale Adı :

 İnfertilte Tedavisi Gören Kadınlarda Kaygı Düzeyi Ve Etkileyen Faktörler

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Baltacı Nazlı, Aydın Avci İlknur, Aydın Nahide

Dergi Adı :

 Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi

Özgün Makale

 

2018, 6

Makale Adı :

 Samsun Şiddet Önleme Ve İzleme Merkezi‘Ne Başvuran Şiddetmağduru Kadınların Başvuru Durumları Ve Gereksinimleri

Yazar Adı :

 Kumcağız Hatice, Aydın Avci İlknur, Talay Tuğba, Gürkan Senem, Kinsiz Damla Nur

Dergi Adı :

 Manas Journal Of Social Studies

Özgün Makale

 

2018, 5

Makale Adı :

 Psychometric Evaluation Of The Turkish Adaptation Of The Supportive Care Needs Survey–Short Form

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur, Kumcağız Hatice

Dergi Adı :

 Journal Of Nursing Measurement

Özgün Makale

 


2018, 4

Makale Adı :

 Effect Of Planned Follow Up On Marrıed Women S Health Belıefs And Behavıors Concernıng Breast And Cervıcal Cancer Screenıngs

Yazar Adı :

 Kolutek Rahşan, Aydın Avci İlknur, Seviğ Ümit

Dergi Adı :

 Joural Of Cancer Education

Özgün Makale

 

2018, 4

Makale Adı :

 Alzheimerlı Hastaya Bakım Verenlerin Bakım Yükü Ve Etkileyen Faktörler

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Erkuran Hatun, Aydın Avci İlknur

Dergi Adı :

 Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2018, 2

Makale Adı :

 The Validity And Reliability Of Health Belief Scale For Testicular Cancer Self-Examination

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur, Altınel Büşra

Dergi Adı :

 American Journal Of Men’Xxs Health

Özgün Makale

 


2018, 2

Makale Adı :

 Sleep Quality And Fatigue Levels Of Mothers İn The Period Of Transition Toadditional Food

Yazar Adı :

 Çelik Eren Dilek, Aydın Avci İlknur

Dergi Adı :

 Progres İn Heath Sciences

Özgün Makale

 

2018, 12

Makale Adı :

 The Frequency Of Chronic Diseases And A Health-Promoting Lifestyle İn A Group Of Elderly Romani People Living İn Northern Turkey

Yazar Adı :

 Aydın Mesiya, Aydın Avci İlknur

Dergi Adı :

 Progress İn Health Sciences

Özgün Makale

 

2018, 12

Makale Adı :

 Examination Of Knowledge And Fear Levels Of Breast Cancer With The Spiritual Characteristics Of Nurses

Yazar Adı :

 Çal Ayşe, Kabataş Yıldız Mükerrem, Aydın Avci İlknur

Dergi Adı :

 Frontiers İn Public Health

Özgün Makale

 


2018, 11

Makale Adı :

 Needs Of Patients With Prostate Cancer For Home Care

Yazar Adı :

 Çal Ayşe, Zengin Seher, Aydın Avci İlknur

Dergi Adı :

 Asia-Pacific Journal Of Oncology Nursing

Özgün Makale

 


2018, 10

Makale Adı :

 Yaşam Doyumu, Doğum Sonrası Depresyon Ve Özkıyım Olasılığıarasındaki İlişki

Yazar Adı :

 Kumcağız Hatice, Aydın Avci İlknur, Caner Şennur

Dergi Adı :

 Anadolu Hemşirelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2018, 1

Makale Adı :

 Attitude And Practice Of Family Planning Methods Among Roma Women Living İn Northern Turkey

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur, Çavuşoğlu Figen, Aydın Mesiya, Altay Birsen

Dergi Adı :

 International Journal Of Nursing Sciences

Özgün Makale

 


2018, 1

Makale Adı :

 The Effect Of Music Therapy On Depression And Physiological Parameters İn Elderly People Living İn A Turkish Nursing Home: A Randomized-Controlled Trial

Yazar Adı :

 Gök Uğur Hacer, Yaman Ateş Yeşim, Orak Oya Sevcan, Sağlambilem Okan, Aydın Avci İlknur

Dergi Adı :

 Aging Mental Health

Özgün Makale

 


2017, 8

Makale Adı :

 University Students’ Awareness Of Breast And Cervical Cancers: A Comparison Of Two Countries And Two Different Cultures

Yazar Adı :

 Rızalar Selda, Aydın Avci İlknur, Żołądkiewicz Paulina, Altay Birsen, Moraczewska Iga

Dergi Adı :

 Journal Of Breast Health

Özgün Makale

 


2017, 3

Makale Adı :

 Experiences Of Caregivers With Spouses Receiving Chemotherapy For Colorectal Cancer And Their Expectations From Nursing Services

Yazar Adı :

 Çaloğlu Ayşe, Aydın Avci İlknur, Çavuşoğlu Figen

Dergi Adı :

 Asia-Pacific Journal Of Oncology Nursing

Özgün Makale

 


2017, 1

Makale Adı :

 The Correlation Between Death Anxiety And Anxiety İn Elderly With Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Yazar Adı :

 Nal Burcu, Aydın Avci İlknur, Ayyıldız Mustafa

Dergi Adı :

 Progress İn Health Sciences

Özgün Makale

 


2016, 6

Makale Adı :

 Lise Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı İle Obezite Ve Fiziksel Yakınma Sıklığı Arasındaki İlişki

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur, Altın Alaattin, Öz Özge, Çelik Eren Dilek

Dergi Adı :

 Türkiye Klinikleri Halk Sağlığı Hemşireliği Özel Dergisi

Özgün Makale

 

2016, 5

Makale Adı :

 Determination Of Probiotic Concept Product Consumption Among People Of Ages 14-65

Yazar Adı :

 Sökülmez Kaya Pınar, Karakan Tarkan, Sezgin Serap, Aydın Avci İlknur, Arusoğlu Gülcan

Dergi Adı :

 Progress İn Nutrition

Özgün Makale

 

2016, 4

Makale Adı :

 Evaluation Of Relationships Self Evaluation And Self Esteem Of Women S With Histerectomy

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur, Altay Birsen, Altınel Büşra

Dergi Adı :

 Progress İn Health Sciences

Özgün Makale

 

2016, 3

Makale Adı :

 Assessment Of Chronic Disease Prevalence Nutritional Habitsand Healthy Lifestyle Behaviors İn Elderly Patients

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur, Nal Burcu, Ayyıldız Mustafa

Dergi Adı :

 Progress İn Nutrition

Özgün Makale

 

2016, 2

Makale Adı :

 Chronıc Dısease Rısks Of Workers İn A Factory And Theır Tendency To Practıce Preventıve Health Behavıours

Yazar Adı :

 Kavalalı Erdoğan Tuğba, Aydın Avci İlknur

Dergi Adı :

 Progress İn Health Sciences

Özgün Makale

 

2016, 11

Makale Adı :

 The Eatıng Habıts Consumıng Foods And Body Mass Index Of Elderly People Regıstered In A Famıly Health Center In Samsun

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur, Altın Alaattin, Sökülmez Kaya Pınar

Dergi Adı :

 Progress İn Nutrition

Özgün Makale

 

2016, 11

Makale Adı :

 Complementary And Alternative Treatment Methods Used For Patient Care By Caregivers To Alzheimer S Disease At Home

Yazar Adı :

 Altın Alaattin, Aydın Avci İlknur

Dergi Adı :

 Taf Preventive Medicine Bulletin

Özgün Makale

 


2016, 1

Makale Adı :

 Evaluation Of The Efficacy Of The Three Component Health Care Management Program Newcot İn Colorectal Cancer Patients Receiving Chemotherapy

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur, Çavuşoğlu Figen, Özden Karaoğlanoğlu, Ayşe Büberci, Mumcu Boğa Nuran, Altay Birsen

Dergi Adı :

 European Journal Of Cancer

Özet

 

2015, 9

Makale Adı :

 Care Experiences Of Spouses Who Provide Care For The Colorectal Cancer Patients Receiving Chemotherapy And Their Expectations From Nursing Services

Yazar Adı :

 Çaloğlu Ayşe, Aydın Avci İlknur, Çavuşoğlu Figen

Dergi Adı :

 European Journal Of Cancer

Özet

 

2015, 9

Makale Adı :

 P 216 Effect On Colorectal Cancer Patients Anxiety Levels Of Planned Following At Home

Yazar Adı :

 Çavuşoğlu Figen, Aydın Avci İlknur, Özden Karanoğlu, Ayşe Büberci, Mumcu Boğa Nuran, Altay Birsen

Dergi Adı :

 Annals Of Oncology

Özet

 


2015, 6

Makale Adı :

 Kanser Tarama Merkezine Başvuran Kadınların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Erken Tanı Bilgi Ve Uygulamalarına Etkisi

Yazar Adı :

 Gök Uğur Hacer, Aydın Avci İlknur

Dergi Adı :

 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2015, 4

Makale Adı :

 Breast And Cervical Cancer Knowledge And Awareness Among University Students

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Aydın Avci İlknur, Rızalar Selda, Oz Hatice, Meral Damla Nur

Dergi Adı :

 Asian Pacific Journal Of Cancer Prevention

Özgün Makale

 


2015, 3

Makale Adı :

 The Effect Of The Anger Management Levels And Communication Skills Of Emergency Department Staff On Being Exposed To Violence

Yazar Adı :

 Daş Gözde Yıldız, Aydın Avci İlknur

Dergi Adı :

 Medicinski Glasnik

Özgün Makale

 

2015, 2

Makale Adı :

 The Effect Of Training And Monitoring At Home On The Knowledge Level And Practices Of Married Women Regarding Breast And Cervical Cancer

Yazar Adı :

 Kolutek Rahşan, Aydın Avci İlknur

Dergi Adı :

 Journal Of Breast Health

Özgün Makale

 


2015, 10

Makale Adı :

 Attitudes Of Women About Breast Cancer And Cervical Cancer Screening Kadınların Meme Ve Servikal Kanser Taramalarına Yönelik Tutumları

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur, Altay Birsen, Rızalar Selda, Özdelikara Afitap, Oz Hatice

Dergi Adı :

 Taf Preventive Medicine Bulletin

Özgün Makale

 


2015, 1

Makale Adı :

 Hazelnut Factory Workers İn Working İn The Evaluation Of The Frequency Of Obesity And Healthy Life Habits

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur, Kavalalı Erdoğan Tuğba

Dergi Adı :

 Taf Preventive Medicine Bulletin

Özgün Makale

 


2015, 1

Makale Adı :

 15 49 Yaş Evli Kadınların Bazı Toplumsal Cinsiyet Özellikleri İle Evlilik Uyumları Arasındak İlişki

Yazar Adı :

 Yılmaz Yavuz Ayten, Aydın Avci İlknur

Dergi Adı :

 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 180 The Roles Of Public Health Nurse İn Early Diagnosis And Screening Of Breast Cancer And Cervical Cancer

Yazar Adı :

 Kolutek Rahşan, Aydın Avci İlknur

Dergi Adı :

 European Journal Of Oncology Nursing

Özet

 


2014, 9

Makale Adı :

 Klinik Hem İrelerinin Çalışma Saatlerinde İş Yüklerinin Ve Sürelerinin Tanımlanması

Yazar Adı :

 Kılıç Süleyman Sırrı, Avci İlknur Aydın, İsmailoğlu Ahmet, Yazar Sevgi

Dergi Adı :

 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2014, 9

Makale Adı :

 Determination Of Nutritional Risk Rate İn Patients Hospitalized İn The Gastroenterology Service At Turkey Hospital

Yazar Adı :

 Sokulmez Pınar, Aydın Avci İlknur

Dergi Adı :

 Progress İn Nutrition

Özgün Makale

 

2014, 7

Makale Adı :

 Turkish Female Academicians Self Esteem And Health Beliefs For Breast Cancer Screenings

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur, Kumcağız Hatice, Altınel Büşra, Çaloğlu Ayşe

Dergi Adı :

 Asian Pasific Journal Of Cancer Prevention

Özgün Makale

 

2014, 3

Makale Adı :

 University Students Problem Solving Behaviors And Exposure To Dating Abuse İn Their Romantic Relationship

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur

Dergi Adı :

 Progress İn Health Sciences

Özgün Makale

 

2014, 2

Makale Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin Testis Kanseri Ve Kendi Kendine Testis Muayenesi Hakkındaki Bilgi İnanç Ve Uygulamaları

Yazar Adı :

 Altınel Büşra, Aydın Avci İlknur

Dergi Adı :

 Tsk Koruyucu Hekimlik Bülteni

Özgün Makale

 


2013

Makale Adı :

 Use Of Complementary And Alternative Medicine By Patients With Cancer İn Northern Turkey Analysis Of Cost And Satisfaction

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur, Koç Zeliha, Sağlam Zeynep

Dergi Adı :

 Journal Of Clinical Nursing

Özgün Makale

 


2012, 3

Makale Adı :

 Smoking And Substance Abuse Among Nurses İn Turkey A Systematic Literature Analysis

Yazar Adı :

 Figen Cavusoglu, Zuhal Bahar, İlknur Aydin Avci

Dergi Adı :

 Progress İn Health Sciences

Özgün Makale

 


2012, 1

Makale Adı :

 The Use Of Complementary And Alternative Medicine By Older Patients That Have Chronic Diseases

Yazar Adı :

 Koç Zeliha, Aydın Avci İlknur, Sağlam Zeynep

Dergi Adı :

 Healthmed

Özgün Makale

 


2012, 1

Makale Adı :

 Temel Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Ebelerin İletişim Becerileri

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur, Altay Birsen

Dergi Adı :

 Anadolu Hemşirelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 The Effect Of Planned Educatıon Gıven To Students On Theır Menstrual Hygıene Behavıors Learnıng And Forgettıng

Yazar Adı :

 Hatice Kumcagız, İlknur Aydin Avci

Dergi Adı :

 Healthmed

Özgün Makale

 


2011, 1

Makale Adı :

 Marital Adjustment And Loneliness Status Of Women With Mastectomy And Husbands Reactions

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur, Kumcağız Hatice

Dergi Adı :

 Asian Pasific Journal Of Cancer Prevention

Özgün Makale

 


2011, 1

Makale Adı :

 Hemşirelerin İletişim Becerileri Samsun İli Örneği

Yazar Adı :

 Kumcağız Hatice, Yılmaz Müge, Balcı Çelik Seher, Aydın Avci İlknur

Dergi Adı :

 Dicle Tıp Dergisi

Özgün Makale

 


2011

Makale Adı :

 The Effect On Knowledge And Practices Towards Cancer Early Detection Of Healthy Life Style Behaviours Of Women Who Applied The Cancer Early Detection And Prevention Centre

Yazar Adı :

 Gök Uğur Hacer, Aydın Avci İlknur

Dergi Adı :

 European Journal Of Oncology Nursing

Özet

 


2010, 4

Makale Adı :

 Comparison Of Two Different Educational Methods On Teachers Knowledge Beliefs And Behaviors Regarding Breast Cancer Screening

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur, Gözüm Sebahat

Dergi Adı :

 European Journal Of Oncology Nursing

Özgün Makale

 


2009, 4

Makale Adı :

 Samsun Alanlı Köyünde Yaşayan Yaşlılarda Aileden Algılanan Sosyal Destek İle Depresif Belirti Yaşama Sıklığı Arasındaki İlişki

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Aydın Avci İlknur

Dergi Adı :

 Tsk. Koruyucu Hekimlik Bülteni

Özgün Makale

 


2009, 1

Makale Adı :

 Women S Marital Adjustment And Hopelessness Levels After Mastectomy

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur, Okanlı Ayşe, Yılmaz Karabulutlu Elanur, Nuran Bilgili

Dergi Adı :

 European Journal Of Oncology Nursing

Özgün Makale

 


2009, 1

Makale Adı :

 Samsun Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Depresyon Durumlarına Bazı Sosyo Demografik Özelliklerinin Etkisi

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Aydın Avci İlknur

Dergi Adı :

 Tukish Journal Of Geriatrics

Özgün Makale

 


2009, 1

Makale Adı :

 Huzurevinde Yasayan Yaslılarda Özbakım Gücü Ve Yasam Doyumu

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Aydın Avci İlknur

Dergi Adı :

 Dicle Tıp Dergisi

Özgün Makale

 


2009

Makale Adı :

 Health Beliefs And Mammography Rates Of Turkish Women Living İn Rural Areas

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur, Kurt Hatice

Dergi Adı :

 Journal Of Nursing Scholarship

Özgün Makale

 


2008, 6

Makale Adı :

 Mıdwıfery Students Health Belıefs Intended For Breast Self Examınatıon

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur, Altay Birsen, Kocatürk Betül

Dergi Adı :

 Journaal Of Breast Health

Özgün Makale

 

2008, 2

Makale Adı :

 Factors Associated With Breast Self Examination Practices And Beliefs İn Female Workers İn A Muslim Community

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur

Dergi Adı :

 European Journal Of Oncology Nursing

Özgün Makale

 


2008, 1

Makale Adı :

 The Problems Encountered By Midwives During Breast Self Examination Trainings

Yazar Adı :

 İlknur Aydın Avci, Ayşegül Özcan, Birsen Altay, Figen Çavuşoglu

Dergi Adı :

 European Journal Of Oncology Nursing

Özgün Makale

 


2008

Makale Adı :

 The Health Beliefs Relating To Mammography Of Midwives And Nurses

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur

Dergi Adı :

 Meme Sağlığı Dergisi

Özgün Makale

 


2007

Makale Adı :

 Video İle Eğitimin Kadınların Kendi Kendine Meme Muayenesine Yönelik İnanç Bilgi Ve Uygulamalarına Etkisi

Yazar Adı :

 İlknur Aydın Avci, Ahmet Atasoy, Eda Sabah

Dergi Adı :

 İstanbul Üniversitesi Florange Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Dergisi

Özgün Makale

 


2007

Makale Adı :

 Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Ebe Ve Hemşirelerin Kendi Kendine Meme Muayenesi İnançları

Yazar Adı :

 İlknur Aydın Avci, Zuhal Işıklı

Dergi Adı :

 Sağlık Ve Toplum

Özgün Makale

 


2007

Makale Adı :

 Histerektomi Ameliyatı Geçiren Kadınların Depresyon Düzeyleri Ve Evde Bakım Gereksinimleri

Yazar Adı :

 İlknur Aydın Avci, Betül Kocatürk

Dergi Adı :

 Hemşirelik Forumu

Özgün Makale

 


2005, 3

Makale Adı :

 Hemşire Öğrencilerin Kendi Kendine Meme Muayenesine İlişkin Sağlık İnançları

Yazar Adı :

 İlknur Aydın Avci, Türkan Keskin

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi

Özgün Makale

 


2005

Makale Adı :

 Immunologic Mecanism At İnfertility

Yazar Adı :

 İlknur Aydın, Behice Erci

Dergi Adı :

 International Journal Of Human Sciences

Özgün Makale

 


2005

Makale Adı :

 Validation Evidence For Turkish Adaptation Of Champion S Health Belief Model Scales

Yazar Adı :

 Gözüm Sebahat, Aydın Avci İlknur

Dergi Adı :

 Cancer Nursing

Özgün Makale

 


2004, 11

Makale Adı :

 Huzurevinde Kalan Yaşlıların Geleceğe Yönelik Beklentilerinin Umutsuzluk Düzeylerine Etkisi

Yazar Adı :

 İlknur Aydın, Sevinç İşleyen

Dergi Adı :

 Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi

Özgün Makale

 


2004

Makale Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesi Hakkındaki Bilgileri Ve Uygulamaları

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur

Dergi Adı :

 Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi

Özgün Makale

 


2004

Makale Adı :

 Meme Kanseri Taramalarında Champion Un Sağlık İnanç Modeli Ölçeğinin Türkçe Uyarlamalarına İlişkin Sonuçlar

Yazar Adı :

 Gözüm Sebahat, Karayurt Özgül, Aydın Avci İlknur

Dergi Adı :

 Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi

Özgün Makale

 


2004

Makale Adı :

 Kadınların Yaşam Tarzı Değişkenleri İle Osteoporoz Arasındaki İlişki

Yazar Adı :

 Nursel Kaya, İlknur Aydın, Nurgül Bölükbaş, Melek Demetgül

Dergi Adı :

 Aile Ve Toplum Dergisi

Özgün Makale

 


2003, 10

Makale Adı :

 Bayan Kuaförlerde Çalışan Personelin İş Yeri İle İlgili Hijyenik Uygulamaları

Yazar Adı :

 Meryem Paydaş, Nursel Kaya, İlknur Aydın

Dergi Adı :

 Hemşirelik Forumu

Özgün Makale

 


2003

Makale Adı :

 Şişman Öğrencilerin Anksiyete Durumunun İncelenmesi

Yazar Adı :

 İlknur Aydın, Funda Yiğit

Dergi Adı :

 Hemşirelik Forumu

Özgün Makale

 


2003

Makale Adı :

 Sağlık Yüksekokulunda Okuyan Öğrencilerin Kullanmayı Düşündükleri Aile Planlaması Yöntemleri Ve Yöntem Seçimini Etkileyen Faktörler

Yazar Adı :

 Aydın Avcı İlknur

Dergi Adı :

 Hemşirelik Forumu

Özgün Makale

 


2003

Makale Adı :

 Gebelikte Suistimal

Yazar Adı :

 İlknur Aydın

Dergi Adı :

 Sendrom

Özgün Makale

 


2002

Makale Adı :

 Postpartum Erken Taburculukta Lohusalara Verilen Sağlık Eğitiminin Postpartum Problemler Ve Anksiyete Üzerine Etkisi

Yazar Adı :

 İlknur Aydın, Sebahat Gözüm

Dergi Adı :

 Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi

Özgün Makale

 


2001

Makale Adı :

 Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde Görev Yapan Ebe Ve Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ve Tükenmişlik Düzeyleri

Yazar Adı :

 Behice Erci, İlknur Aydın, Gülbu Tortumluoğlu

Dergi Adı :

 Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi

Özgün Makale

 


2000, 1

Makale Adı :

 0 2 Yaş Grubu Çocuklarda Genital Bölge Hijyeninin Alt Üriner Sistemi Enfeksiyonuna Bağlı Laboratuar Bulgularıyla İlişkisi

Yazar Adı :

 Behice Erci, İlknur Aydın

Dergi Adı :

 Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi

Özgün Makale

 


1999

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Change in health perceptions during immigration process a group of Syrian refugess women living northern Turkey analysis within the framework of transition theory

Yazar Adı :

 Korkmaz Mehmet, Aydın Avci İlknur

Etkinlik Adı :

 Migration, diversity and the city-14th IMISCOE Annuel conference

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 06

Bildiri Adı :

 Eşcinsel ve Biseksüel kadınların sağlık hizmetlerine erişiminin önündeki engeller ve çözüm önerileri

Yazar Adı :

 Soner Güven, Aydın Avci İlknur

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Kadın Kongresi: SosyoHukuki Perspektifte Kadının yeri

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 12

Bildiri Adı :

 Trans bireylerin sağlık hizmetlerine erişimlerinin önündeki engeller ve çözüm önerileri

Yazar Adı :

 Soner Güven, Aydın Avci İlknur

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Kadın Kongresi: Sosyo Hukuki Perspektifte Kadının Yeri International Women Congress: The Place of Women in Socio Legal Perspective

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 12

Bildiri Adı :

 Evaluation of the efficacy of the three component health care management program Newcot in colorectal cancer patients receiving chemotherapy

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur, Çavuşoğlu Figen, Özden Karanoğlu, Ayşe Büberci, Mumcu Boğa Nuran, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 European Cancer Congress 2015

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 09

Bildiri Adı :

 JOB MOTIVATION OF NURSES AND AFFECTING FACTORS

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur, Yılmaz İlkay Mavili

Etkinlik Adı :

 15th WONCA World Rural Health Conference

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 04

Bildiri Adı :

 Healthy Lifestyle Behaviors of Adolescent Students

Yazar Adı :

 Öz Özge, Altın Alaattin, Aydın Avci İlknur

Etkinlik Adı :

 15th WONCA World Rural Health Conference

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 04

Bildiri Adı :

 The Impact of Social Gender Awareness Training on Social Gender Role Attitudes of Worker Women

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur, Gürkan Senem, Öz Özge, Çelik Eren Dilek

Etkinlik Adı :

 15th WONCA World Rural Health Conference

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 04

Bildiri Adı :

 GÖÇMENLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNİ KULLANIMINI DEĞERLENDIRME ÖLÇEĞİGEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ANALİZİ

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur, Korkmaz Mehmet

Etkinlik Adı :

 2. ULUSLARARASI 19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2019, 12

Bildiri Adı :

 Lise öğrencilerinin mobil telefon yoksunluğu korkusu (nomofobi) ile dijital oyun bağımlılığı ilişkisinin incelenmesi

Yazar Adı :

 Soner Güven, Aydın Avci İlknur

Etkinlik Adı :

 2. ULUSLARARASI 19 MAYISYENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2019, 12

Bildiri Adı :

 Hemşirelik alanında yapılan lisansüstü tezlerde lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel ve interseks bireylerle ilgili yapılan çalışma konularının incelenmesi

Yazar Adı :

 Soner Güven, Aydın Avci İlknur

Etkinlik Adı :

 2. ULUSLARARASI 19 MAYISYENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2019, 12

Bildiri Adı :

 Karadeniz Bölgesi nde bir kente erkek hemşire algısı

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur, Altın Alaattin

Etkinlik Adı :

 5th İnternational Conference in Gender/Women’ s Studies, Kıbrıs

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2015, 03

Bildiri Adı :

 Care experiences of spouses who provide care for the colorectal cancer patients receiving chemotherapy and their expectations from nursing services

Yazar Adı :

 Çaloğlu Ayşe, Aydın Avci İlknur, Çavuşoğlu Figen

Etkinlik Adı :

 European Cancer Congress2015

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 09

Bildiri Adı :

 DİN EĞİTİMİ ALAN BİR GRUP ADELÖSANIN İLETİŞİM BECERİLERİ

Yazar Adı :

 Çelik Eren Dilek, Çal Ayşe, Aydın Avci İlknur

Etkinlik Adı :

 IV. INES Internatıonal Academic Research Congress

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 12

Bildiri Adı :

 YAşLI BiREYLERiN FONKSiYONEL BAĞIMSIZLIKLARI iLE HAYATI ANLAMLANDIRMA DÜZEYLERi ARASINDAKi iLişKi

Yazar Adı :

 Çelik Eren Dilek, Çal Ayşe, Aydın Avci İlknur

Etkinlik Adı :

 IV. INES Internatıonal Academic Research Congress

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 12

Bildiri Adı :

 YOĞUN BAKIMDAN TABURCU OLAN HASTALARA BAKIM VERENLERİN HASTA BAKIMINA YÖNELİK EĞİTİM GEREKSİNİMLERİ VE ANKSİYETE DURUMLARININBELİRLENMESİ

Yazar Adı :

 Öztürk Ramazan, Aydın Avci İlknur

Etkinlik Adı :

 IV. INES Internatıonal Academic Research Congress

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 12

Bildiri Adı :

 SAĞLIK ALANINDA EĞİTİM ALAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN İLETİŞİM BECERİLERİ VE SIKLIKLA YAŞADIKLARI SORUNLAR

Yazar Adı :

 Aliyeva Sabira, Aydın Avci İlknur

Etkinlik Adı :

 IV. INES Internatıonal Academic Research Congress

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 12

Bildiri Adı :

 The use of family planning methods and attitudes towards family planningin Romanis living in the North of Turkey

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur, Çavuşoğlu Figen, Mesiya Aydın, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 2nd International Scientific-expert Conference on Nursing “Nursing Yesterday, Today and Tomorrow

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 11

Bildiri Adı :

 Kemoterapi alan kolorektal kanserli hastaya bakım veren eşlerin bakım deneyimleri ve hemşirelik hizmetlerinden beklentileri

Yazar Adı :

 Çaloğlu Ayşe, Aydın Avci İlknur, Çavuşoğlu Figen

Etkinlik Adı :

 I. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İzmir

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2015, 09

Bildiri Adı :

 Geleneksel bir toplumda aile planlaması kullanma durumunun toplumsal cinsiyet boyutuyla incelenmesi

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur, Çelik Eren Dilek

Etkinlik Adı :

 I. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İzmir

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2015, 09

Bildiri Adı :

 Fındık fabrikasında çalışan işçilerde obesite sıklığı ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur

Etkinlik Adı :

 I. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İzmir

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2015, 09

Bildiri Adı :

 Bir ekmek fabrikasında çalışan işçilerde sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve obesite sıklığının incelenmesi

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur, Mumcu Boğa Nuran, Çelik Eren Dilek, Altın Alaattin, Öz Özge

Etkinlik Adı :

 I. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İzmir

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2015, 09

Bildiri Adı :

 Eğitim ve evde izlemin kadınların meme ve serviks kanseri ile ilgili bilgi düzeylerine etkisi

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur

Etkinlik Adı :

 I. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İzmir

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2015, 09

Bildiri Adı :

 Kolorektal kanserli hastalarda evde bakım

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur, Çavuşoğlu Figen

Etkinlik Adı :

 I. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İzmir

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2015, 09

Bildiri Adı :

 ROMAN KADINLARIN ERKEN EVLENME VE ADÖLESAN GEBELİK DENEYİMLERİ

Yazar Adı :

 Çelik Eren Dilek, Aydın Avci İlknur, Alaftan Hatice

Etkinlik Adı :

 1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 12

Bildiri Adı :

 GÖÇMEN KADINLARA BAKIM VEREN EBELERİN KÜLTÜRLERARASI BAKIM VERMEYE YÖNELİK FARKINDALIKLARI

Yazar Adı :

 Alaftan Hatice, Aydın Avci İlknur

Etkinlik Adı :

 1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 12

Bildiri Adı :

 Hemşirelik Öğrencilerinin Göç ve göçmen Olgusuna Yönelik Algılarının Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Korkmaz Mehmet, Aydın Avci İlknur

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Sağlık, Toplum ve Kültür Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2019, 10

Bildiri Adı :

 Göç Sürecinde Çocuk Olmak…Risk Yaklaşımı ile Göçmen Çocuklara Hemşirelik Bakımı

Yazar Adı :

 Korkmaz Mehmet, Aydın Avci İlknur

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Sağlık, Toplum ve Kültür Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2019, 10

Bildiri Adı :

 URINARY INCONTINENCE PREVELANS, QUALITY OF LIFE AND AWARENESS SITUATIONS OF INDIVIDUALS IN A MUSLIM COMMUNITY

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur, Öz Özge, Çelik Eren Dilek

Etkinlik Adı :

 ICS 47th annual meeting 2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 DETERMINATION OF INCONTINENCE FREQUENCY AND QUALITY OF LIFE IN MENOPAUSAL WOMEN

Yazar Adı :

 Çaloğlu Ayşe, Öz Özge, Çelik Eren Dilek, Aydın Avci İlknur

Etkinlik Adı :

 ICS 47th annual meeting 2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 The relationship bettween the Functional Independence and the levels of life understanding of elderly individuals

Yazar Adı :

 Çelik Eren Dilek, Çal Ayşe, Aydın Avci İlknur

Etkinlik Adı :

 III. Naucna-strucna konferencija Sestrinstvo jucer danas i sutra Universitet u Zenici Medicisnki Fakultet Studijski program Zdravstvena njega

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 Evaluation Effect on Utilization Health Care Services of Immigrants

Yazar Adı :

 Korkmaz Mehmet, Aydın Avci İlknur

Etkinlik Adı :

 The Global Syrian Refugee Conference

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 11

Bildiri Adı :

 Change In Health Perceptions During Immigration Process A Group Of Syrian Refugee Men Living Northern Turkey

Yazar Adı :

 Korkmaz Mehmet, Aydın Avci İlknur

Etkinlik Adı :

 I. International Congres of Blacksea Nursing Education

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 PSYCHOMETRIC ADAPTATION OF TURKISH VERSION OF SUPPORTIVE CARE NEEDS SURVEY QUESTIONNAIRE SHORT-FORM

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur, Kumcağız Hatice

Etkinlik Adı :

 I. International Congress of Blacsea Nursing Education

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 The Effects of Health Promotion Programmes which applied to a group adolescent students, on the students healthly lifestyle behaviors

Yazar Adı :

 Öz Özge, Altın Alaattin, Şentürk Şener, Aydın Avci İlknur

Etkinlik Adı :

 I. International Black Sea Nursing Education Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Radyoterapi Alan Hastaların Bakım Verenlerinin Yaşadıkları Güçlükler Ve Bakım Yükleri

Yazar Adı :

 Erinmez Gülşah, Aydın Avci İlknur

Etkinlik Adı :

 4th International Symposium on Innovative Approaches in Health and Sports Sciences Proceedings

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 12

Bildiri Adı :

 Yaşlılarda Ev Kazalarının Belirlenmesi Ve Ev Kazalarının Önlenmesine Yönelik Çözümlemeleri

Yazar Adı :

 Bulgak Miskin, Altın Alaattin, Aydın Avci İlknur

Etkinlik Adı :

 4th International Symposium on Innovative Approaches in Health and Sports Sciences Proceedings

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 12

Bildiri Adı :

 Maloklüzyon Cerrahisi Geçiren Hastaların Ameliyat Sonrası Durumlarının Meleis’in Geçiş Teoresine Göre İncelenmesi

Yazar Adı :

 Doğangül Göl Satı, Aydın Mesiya, Aydın Avci İlknur, Demir Ahmet

Etkinlik Adı :

 4th International Symposium on Innovative Approaches in Health and Sports Sciences Proceedings

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 12

Bildiri Adı :

 Hemşirelik Öğrencilerinin Yetişkin Eğitimi Deneyimleri

Yazar Adı :

 Aydın Mesiya, Güven Emel, Aydın Avci İlknur

Etkinlik Adı :

 4th International Symposium on Innovative Approaches in Health and Sports Sciences Proceedings

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 12

Bildiri Adı :

 Azınlıklar ve Etnik Gruplarda Halk Sağlığı Yaklaşımı

Yazar Adı :

 Soner Güven, Aydın Avci İlknur

Etkinlik Adı :

 4th International Symposium on Innovative Approaches in Health and Sports Sciences Proceedings

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 12

Bildiri Adı :

 Investigation of Urinary Incontinence Awareness and Genital Hygiene Behavior of Gypys Women and Non- Gypys Women

Yazar Adı :

 Öz Yıldırım Özge, Aydın Avci İlknur

Etkinlik Adı :

 4th International Symposium on Innovative Approaches in Health and Sports Sciences Proceedings

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 12

Bildiri Adı :

 GÖÇMENLERE BAKIM VEREN HEMŞİRELERİN YAŞADIĞIGÜÇLÜKLER VE KÜLTÜREL DUYARLILIKLARI

Yazar Adı :

 Şatır Nidanur, Aydın Avci İlknur

Etkinlik Adı :

 4th International Symposium onInnovative Approaches inHealth and Sports Sciences

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2019, 12

Bildiri Adı :

 göçmen erkeklerin sağlığı ve göçmen erkeklerin sağlık hizmetlerinden yararlanmasını etkileyen faktörler

Yazar Adı :

 Korkmaz Mehmet, Aydın Avci İlknur

Etkinlik Adı :

 I. Uluslararası göç ve mülteci kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 09

Bildiri Adı :

 Bir Üniversitede Çalışan Personelin Kolorektal KanserFarkındalıkları ve Korkularını Etkileyen Faktörler

Yazar Adı :

 Güven Emel, Aydın Mesiya, Aydın Avci İlknur

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Sağlık Toplum ve Kültür Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 03

Bildiri Adı :

 Halk Sağlığı Hemşirelerinin Lgbt Bireylerin Sağlıklı YaşamSürdürmelerindeki Rolü

Yazar Adı :

 Korkmaz Mehmet, Aydın Avci İlknur

Etkinlik Adı :

 2nd Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 12

Bildiri Adı :

 Kronik Hastalığa Sahip Bireylerin Olduğu Ailelerde RiskYaklaşımlı Hemşirelik

Yazar Adı :

 Korkmaz Mehmet, Aydın Avci İlknur

Etkinlik Adı :

 2nd Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 12

Bildiri Adı :

 KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ OLAN HASTALARIN GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNİN VE EVDE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ

Yazar Adı :

 Hatice Alagöz Mamaş, Aydın Avci İlknur

Etkinlik Adı :

 2nd Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 12

Bildiri Adı :

 Examination of knowledge and fear levels of breast cancer with the spiritual characteristics of nurses

Yazar Adı :

 Çaloğlu Ayşe, Kabataş Yıldız Mükerrem, Aydın Avci İlknur

Etkinlik Adı :

 3rd World Congress on Nursing

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 04

Bildiri Adı :

 Undergrade nursing students’ career planning thoughtat the beginning and end of their nursing education pragramme

Yazar Adı :

 Korkmaz Mehmet, Aydın Avci İlknur, Öztoprak Derya, Soyanıt Şeyma, Duman Neslihan

Etkinlik Adı :

 3rd World Congress on Nursing

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 04

Bildiri Adı :

 Nursing Students’ views about spescialisation in nursing and impacton specialization to nursing

Yazar Adı :

 Korkmaz Mehmet, Aydın Avci İlknur, Soyanıt Şeyma, Duman Neslihan, Öztoprak Derya

Etkinlik Adı :

 3rd World Congress on Nursing

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 04

Bildiri Adı :

 Effect on colorectal cancer patients anxiety levels of planned following at home

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur, Çavuşoğlu Figen, Özden Karanoğlu, Ayşe Büberci, Mumcu Boğa Nuran, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 Annals of Oncology, ESMO 17th World Congress on Gastrointestinal Cancer, İspanya

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 09

Bildiri Adı :

 Akran eğitimi yöntemi ile roman ve üniversiteli adölesanlara verilen cinsel sağlık sorumluluğu kazandırma eğitiminin etkinliğinin değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Çelik Eren Dilek, Öz Özge, Çal Ayşe, Korkmaz Mehmet, Aydın Avci İlknur

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi,

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2018, 05

Bildiri Adı :

 Hemşirelerin Sığınmacı Bireylere Bakım Verirken Karşılaştıkları Sorunlar

Yazar Adı :

 Çavuşoğlu Figen, Çal Ayşe, Aydın Avci İlknur

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşieliği Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 05

Bildiri Adı :

 Adölesan Popülasyonda Risk Yaklaşımı ile Sağlığı Değerlendirme

Yazar Adı :

 Hendekçi Ayla, Aydın Avci İlknur

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Sağlık, Toplum ve Kültür Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 12

Bildiri Adı :

 Bir Üniversitede Çalışan Personelin Kolorektal KanserFarkındalıkları ve Korkularını Etkileyen Faktörler

Yazar Adı :

 Güven Emel, Aydın Mesiya, Aydın Avci İlknur

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Sağlık, Toplum ve Kültür Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2019, 12

Bildiri Adı :

 Hemşirelik Öğrencilerinin Göç ve Göçmen Olgusuna YönelikAlgılarının Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Korkmaz Mehmet, Aydın Avci İlknur

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Sağlık, Toplum ve Kültür Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2019, 12

Bildiri Adı :

 Göç Sürecinde Çocuk Olmak…Risk Yaklaşımı ile Göçmen Çocuklara Hemşirelik Bakımı

Yazar Adı :

 Korkmaz Mehmet, Aydın Avci İlknur

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Sağlık, Toplum ve Kültür Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2019, 12

Bildiri Adı :

 Sağlık Çalışanlarının HIV/AIDS Hastaları Konusundaki Önyargı veBilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Korkmaz Fatma, Aydın Mesiya, Aydın Avci İlknur

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Sağlık, Toplum ve Kültür

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 12

Bildiri Adı :

 Nursing Education in Turkey

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur

Etkinlik Adı :

 III. Naucna-strucna konferencija Sestrinstvo jucer danas i sutra Universitet u Zenici Medicisnki Fakultet Studijski program Zdravstvena njega

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 The correlation between death anxiety and anxiety in elderly people with chronically obstructive pulmonary disease

Yazar Adı :

 Nal Burcu, Aydın Avci İlknur

Etkinlik Adı :

 VI. Uluslarrası Canik Sempozyumu - Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Uluslararası

 

Sözlü Bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Functional status and home care needs of cancer patients taking radiotherapy

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur

Etkinlik Adı :

 2nd World Congress on Nursing

Uluslararası

 

Sözlü Bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Sleep quality and fatique levels of mother in the period of transition additional food

Yazar Adı :

 Çelik Eren Dilek, Aydın Avci İlknur

Etkinlik Adı :

 2nd world congress on nursing

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Değişen toplum projeksiyonunda hemşirelik öğrencilerinin yaşlıya yönelik tutumları

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur

Etkinlik Adı :

 II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Antalya

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Yaşlıya evde bakım veren bireylerin yaşadıkları güçlükler

Yazar Adı :

 Altay Birsen, Aydın Avci İlknur

Etkinlik Adı :

 II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Antalya

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Breast and cervical cancer knowledge and awareness among university students

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur

Etkinlik Adı :

 The 18th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI), Viyana, Avusturya

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 The significance of home visits in early diagnosis ans screening of breast and cervical cancer

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur

Etkinlik Adı :

 European Journal of Oncology Nursing, İstanbul, Türkiye

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 The role of public health nurse in early diagnosis and screening of breast cancer and cervical cancer

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur

Etkinlik Adı :

 European Journal of Oncology Nursing, İstanbul, Türkiye

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Home care needs of patients with prostate cancer

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur

Etkinlik Adı :

 European Journal of Oncology Nursing, İstanbul, Türkiye

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Breast and cervical cancer awareness among university students Comparison of two countries and two different cultures

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur

Etkinlik Adı :

 European Journal of Oncology Nursing, İstanbul, Türkiye

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 The effects of scheduled observation at home on health beliefs related to breast and cervical cancer screening and attitudes of married women

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur

Etkinlik Adı :

 European Journal of Oncology Nursing, İstanbul, Türkiye

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Eating habits of the elderly living in Samsun

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur

Etkinlik Adı :

 1st International Balkan Conference on Health Sciences, Edirne, Türkiye

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Gastroenteroloji servisine yatan hastalarda nütrisyon risk oranlarının belirlenmesi

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur

Etkinlik Adı :

 IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Ankara, Türkiye

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Use of Complementary and alternative medicine CAM by cancer patients in northern Turkey analysis of cost and satisfaction

Yazar Adı :

 Aydın Avcı İlknur

Etkinlik Adı :

 Use of Complementary and alternative medicine (CAM) by cancer patients in northern Turkey; analysis of cost and satisfaction

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Couples adjusment after operation for women who had mastectomy and assessment of their hopelessness

Yazar Adı :

 Aydın Avcı İlknur

Etkinlik Adı :

 7 th Congress of The Balkan Union of Oncology

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Evlenme şekli evlilik memnuniyet ve ailedeki geleneksel rol yapısının aile planlaması kullanım durumuna etkisi

Yazar Adı :

 Aydın Avcı İlknur

Etkinlik Adı :

 5. Uluslararası Üreme sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Bayan kuaförlerin iş yeri ortamına yönelik uygulamalarda hijyenik alışkanlıklarının incelenmesi

Yazar Adı :

 Aydın Avcı İlknur

Etkinlik Adı :

 2. Uluslararası-9. Ulusal Hemşirelik Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Hemşirelerin tükenmişlik düzeyleri ve bu durumu etkileyen bazı değişkenlerin incelenmesi

Yazar Adı :

 Aydın Avcı İlknur

Etkinlik Adı :

 2. Uluslararası-9. Ulusal Hemşirelik Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Champion un sağlık inanç modeli skalasının Türkçe uyarlamasının geçerliliği

Yazar Adı :

 Aydın Avcı İlknur

Etkinlik Adı :

 2. Uluslar arası-9. Ulusal Hemşirelik Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kanser sonrası süreçte eş ilişkilerinde değişim.

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur, Çal Ayşe

Etkinlik Adı :

 IV. Ulusal Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kemoterapi Alan Kolorektal Kanserli Hastaların Deneyimleri

Yazar Adı :

 Çavuşoğlu Figen, Çal Ayşe, Aydın Avci İlknur

Etkinlik Adı :

 1. Uluslarası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Sağlık Çalışanlarının HIV/AIDS Hastaları Konusundaki Önyargı ve Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Korkmaz Fatma, Aydın Mesiya, Aydın Avci İlknur

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Sağlık Toplum ve Kültür Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Urinary and fecat Incontinance -Cultural aspects

Proje Konusu :

 Fekal ve üriner idrar kaçırmada kültürel yaklaşım

15.10.2016

 

06.05.2017

 

Araştırmacı

 

Diğer (Uluslararası)

 

ULUSLARARASI

2017, 05

Proje Adı :

 Samsun’da Yaşayan Göçmenlerin Sağlık Hizmetleri Kullanımını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Proje Konusu :

 Göçmen bireylerin sağlık hizmetlerini kullanımı ve engeller

11.04.2016

 

17.03.2017

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 03

Proje Adı :

 Kemoterapi Alan Kolorektal Kanserli Hastalarda Üç Bileşenli Hasta Bakım Yönetim Programı HEWET in Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Proje Konusu :

 kemoterapi alan kanser hastalarının evde bakımı

15.05.2016

 

06.06.2016

 

Yürütücü

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2016, 06

Proje Adı :

 Hayatımız Roman

Proje Konusu :

 Roman bireylerin Sosyal hayata entegrasyonu ile istihdam edilebilme potansiyellerinin arttırılması

01.11.2016

 

31.10.2017

 

Proje Koordinatörü

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

2017, 10

Proje Adı :

 Quality of life despite urinary and faecal incontinence

Proje Konusu :

 Fekal ve Üriner İnkontinanslı bireylerde yaşam kalitesinin incelenmesi

15.12.2015

 

27.05.2016

 

Araştırmacı

 

Diğer (Uluslararası)

 

ULUSLARARASI

2016, 05

Proje Adı :

 Ek Gıdaya Geçiş Döneminde Annelerin Uyku Kalitesi Ve Yorgunluk Düzeyleri

Proje Konusu :

 Ek Gıdaya Geçiş Döneminde Annelerin Uyku Kalitesi Ve Yorgunluk Düzeyleri

31.07.2015

 

08.04.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 04

Proje Adı :

 Evde Alzheimer Hastasına Bakım Verenlerin Hasta Bakımına Yönelik Kullandıkları Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemleri

Proje Konusu :

 Alzheimerli hastaya bakım verenlerin hasta bakımında kullandıkları tıp dışı alternatif tedavi yöntemlerini belirlemek

31.07.2015

 

23.03.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 03

Proje Adı :

 Continence İncontinence a Generational Issue

Proje Konusu :

 Continence İncontinence a Generational Issue

26.04.2015

 

01.05.2015

 

Araştırmacı

 

Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar

 

ULUSLARARASI

2015, 05

Proje Adı :

 Engellilerin Topluma Kazandırılmasında Bakım Elemanlarının Önemi

Proje Konusu :

 Engelli Bakım Hizmetinde Çalışacak Ara Eleman Yetiştirme Projesi Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı

15.06.2011

 

15.06.2012

 

Eğitmen

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

2012, 06

Proje Adı :

 People First Interventions Supports life quality of persons with dementia PF ISLQP

Proje Konusu :

 Demanslı hastanın bakımı

10.02.2013

 

21.07.2013

 

Yürütücü

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

2013, 07

Proje Adı :

 Acil Servis Personeli Öfke Kontrol Düzeyleri ve İletişim Becerilerinin Şiddete Maruz Kalma Durumlarına etkisi

Proje Konusu :

 Acil Servis Personeli Öfke Kontrol Düzeyleri ve İletişim Becerilerinin Şiddete Maruz Kalma Durumlarına etkisi

15.04.2013

 

17.11.2013

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2013, 11

Proje Adı :

 ENGELİMİZE DEĞİL POTANSİYELİMİZE BAKIN

Proje Konusu :

 engellilerin toplumda varolması ve toplumsal farkındalık oluşturma

15.06.2013

 

15.06.2014

 

Araştırmacı

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

2014, 06

Proje Adı :

 Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi

Proje Konusu :

 meme ve serviks kanserinden korunma eğitimleri ve farkındalık oluşturma

01.01.2013

 

01.12.2014

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2014, 12

Proje Adı :

 Kadınların Evde Planlı İzlenmesinin Meme Kanseri ve Serviks Kanseri Taramalarına İlişkin Bilgi İnanç ve Taramalara Katılım Durumuna Etkisi

Proje Konusu :

 kanser taramalarına kadınların katılımının ev ziyaretlkeri ile arttırılması

15.02.2013

 

15.07.2014

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2014, 07

Proje Adı :

 üniversite öğrencilerinin testis kanseri ve kendi kendine testis muayenesine ilişkin bilgi inanç ve farkındalıkları

Proje Konusu :

 öğrencilerden testis kanserinden koprunmayta yönelik farkındalık oluşturma

10.02.2011

 

15.10.2011

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2011, 10

Proje Adı :

 Akranım Beni Eğitiyor

Proje Konusu :

 Gençlere akranlşarı yoluytla üreme sağlığı eğitimi verilmesi

15.10.2017

 

15.12.2017

 

Danışman

 

Diğer (Ulusal)

 

ULUSAL

2017, 12

Proje Adı :

 Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rol Tutumları ile Akran Baskısı Yaşama Durumları Arasındaki İlişki

Proje Konusu :

 Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet farkındalığının incelenmesi

19.08.2016

 

18.08.2017

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 08

Proje Adı :

 İki Farklı Kültürde Annelerin Anne Sütü Artırmaya Yönelik Başvurdukları Alternatif Yöntemlerinin İncelenmesi

Proje Konusu :

 Bosna ve Türkiye deki annelerin anne sütünü arttırmaya yönelik kullandıkları alternatif yöntemlerin belirlenmesidir.

19.08.2016

 

19.07.2017

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 07

Proje Adı :

 Akranım Yanımda Ailem Arkamda

18.11.2019

 

20.12.2019

 

Danışman

 

Özel Kuruluşlar

 

ULUSAL

2019, 12

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 Hemşirelik Poster Bildirileri Birincilik Ödülü.

2008

 

7.Onkoloji Balkan Birliği Kongresi

 

Sivil Toplum Kuruluşu

 

TÜRKİYE

2008

Ödül Adı :

 Fellowship

2010

 

7. EONS spring convention

 

Sivil Toplum Kuruluşu

 

HOLLANDA

2010

Ödül Adı :

 Fellowship

2004

 

4. EONS Spring Convention

 

Sivil Toplum Kuruluşu

 

İNGİLİZ OKYANUS YASSI ADA

2004

Ödül Adı :

 Üstün HİZMET SERTİFİKASI

2014

 

European Journal of Oncology Nursing in cooperation with European Oncology Nursing Society

 

Sivil Toplum Kuruluşu

 

TÜRKİYE

2014

Ödül Adı :

 kongrede konferans için teşekkür

Ödül Açıklama :

 sunum

2015

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Akademik Hizmet Ödülleri ve Teşekkür Belgeleri


EGE ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2015

Ödül Adı :

 sempozyum konuşmacısı

Ödül Açıklama :

 sempozyumda konferans verme

2015

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Akademik Hizmet Ödülleri ve Teşekkür Belgeleri


KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2015

Ödül Adı :

 Oturum başkanlığı için teşekkür

Ödül Açıklama :

 Oturum başkanlığı için teşekkür

2015

 

Alanında özel kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Akademik Hizmet Ödülleri ve Teşekkür Belgeleri


EHEMDER

 

Mesleki Dernekler

 

TÜRKİYE

2015

Ödül Adı :

 Sözel Bildiri İkincilik Ödülü

Ödül Açıklama :

 Bu ödül I. Uluslararası Karadeniz Hemşirelik Eğitimi Kongresinde sözel olarak sunulan çalışmamıza verilmiştir.

2017

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Diğer


ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2017

Ödül Adı :

 En yüksek bütçeli proje ödülü

Ödül Açıklama :

 Bu ödül, üniversitede yapılan en yüksek bütçeli üç projeye verilmiştir.

2017

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Diğer


ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2017

Ödül Adı :

 Poster bildiri İkincilik Ödülü

Ödül Açıklama :

 I. Uluslararası, II. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresinde Poster Bildiri İkincilik Ödülü almıştır.

2018

 

Uluslararası BSE

 

Çalışma Ödülü


I. Uluslararası, II. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi

 

Diğer

 

TÜRKİYE

2018

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Frontiers İn Child Health And Human Development

Yazar Adı :

 Agrawal Amid, Aydın Avci İlknur, Berger İtai, Bissel Kim

Yayınevi :

 Frontiers

Uluslararası

 

Dergi

 

Yrd. Editör

 

2019

 

08.10.2017

 

Basılı

2019

Yayın Adı :

 Asian Nursing Research

Yazar Adı :

 Lim Jiyoung, Jeungım Kim, Jinhee Park, Hee Sun Kang, Hyun Young Koo, Hongsoo Kim, Kyung A Kyung A Nam, Eunjun Park, Heeyoung Song, Hyunsoo Oh, Sunmi Lee, Younghae Chung, Chaeweon Chung, Eunhee Cho, Smi Choikwon, Jina Choo, Domingo Palacioscena, Aydın Avci İlknur, Jane Hsiaochen Tang, Kathleen E Krichbaum, Mio Mio Ozawa, Pamela Gail Hawranik, Sally Waichi Chan, Sek Ying Chair, Waitong Chien, Jina Oh, Ji Young Lim, Jiyeon Lee

Yayınevi :

 Elsevier

Uluslararası

 

Dergi

 

KUZEY KORE

 

2019

 

01.01.2012

 

Basılı

2019

Yayın Adı :

 Journal Of Nursing Education And Practice

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur

Yayınevi :

 Journal Of Nursing Education And Practice

Ulusal

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

kanada

 

TÜRKİYE

 

2016

 

15.01.2013

 

Basılı+Elektronik

2016

Yayın Adı :

 Progress İn Health Sciences

Yazar Adı :

 Krajewskakuak Elbieta, Terlikowski Sawomir Jerzy, Maciorkowska Elbieta, Kuak Wojciech, Grski Adam, Fukumoto Risaku, Theodosopoulou Eleni, Ponto Maria, Seoane Jose Antonio, Aydın Avci İlknur, Bachrzewskagajewska Hanna, Bagiska Ewa, Binnebesel Jzef, Borawska Maria, Breczko Jacek, Burzykowski Tomasz, Car Halina, Chliz Mariano, Collington Val, Dobrzycka Boena, Elekes Zsuzsanna, Formella Zbigniew, Grski Jan, Gumashta Raghvendra, Karczewski Jan, Kemona Andrzej, Koroec Damian, Kosztyohojna Boena, Khvoryk Dzmitry, Adny Jerzy Robert

Yayınevi :

 Medical University Of Bialystok

Uluslararası

 

Dergi

 

POLONYA

 

2018

 

01.01.2012

 

Basılı+Elektronik

2018

Yayın Adı :

 Middle East Journal Of Nursing

Yazar Adı :

 Tawfik Khoja, Muneera Bint Hamdan Alosaimy, Fatema Awahed M Ahmed, Faisa L A Latif Alnasir, Fatima Al Rifai, Mouza Suwaileh, Mariam El Mobasher, Ghada Sherry, Donna Kuffler, Fatina Jaber, Sana Hasbani, Faten Shouman, Fouzia Alnaimi, Bener Abdulbari, Nabeela Al Meer, Nadia Alkhateeb, Mohammed Tarawneh, Wasileh Petro, Thamer Kadum Yousif Al Hilfy, Soghra Nikpour, Simin Taavoni, Shewikar Farrag, Omar G Baker, Asghar Dalvandi, Aydın Avci İlknur, Mohammed Mahmoud Almomani, M M Khaled, Tony Barnett, Deborah Sturdy, Shabbir Mh Ali

Yayınevi :

 Lesley Pocock

Uluslararası

 

Dergi

 

LÜBNAN

 

2019

 

01.01.2013

 

Basılı+Elektronik

2019

Yayın Adı :

 Anatolian Journal Of Health Sciences And Nursing

Yayınevi :

 Anatolian Journal Of Health Sciences And Nursing

Ulusal

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

TÜRKİYE

 

2015

 

2015

Yayın Adı :

 International Journal Of Human Sciences

Yayınevi :

 International Journal Of Human Sciences

Ulusal

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

TÜRKİYE

 

2015

 

2015

Yayın Adı :

 Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi

Yayınevi :

 Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

TÜRKİYE

 

2011

 

2011

Yayın Adı :

 Engelleri Aşmak

Yazar Adı :

 Kurtman Ersanlı, İlknur Avci, Cem Gencoğlu

Yayınevi :

 Ceylan Ofset

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2013

 

2013

Yayın Adı :

 American Journal Of Cancer Epidemiology And Prevention

Yayınevi :

 İvy Union

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

2013

 

2013

Yayın Adı :

 Göç Ve Göçmen Sağlığı

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur

Yayınevi :

 Türkiye Klinikleri

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2018

 

Basılı

2018

Yayın Adı :

 Dsvsxbvsbv

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur

Yayınevi :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2020

 

24.05.2020

 

Basılı

2020

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Asian Nursing Research

Uluslararası

 

Dergi

 

Asian Nursing Research

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Cancer Nursing

Uluslararası

 

Dergi

 

Cancer Nursing

 

İngilizce

 

SSCI

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 European Journal Of Oncology Nursing

Uluslararası

 

Dergi

 

European Journal Of Oncology Nursing

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Asian Nursing Research

Uluslararası

 

Dergi

 

Asian Nursing Research

 

KUZEY KORE

 

İngilizce

 

SSCI

 

2015

2015

Yayın Yeri :

 Cancer Nursing

Uluslararası

 

Dergi

 

Cancer Nursing

 

İngilizce

 

SSCI

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 European Journal Of Oncology Nursing

Uluslararası

 

Dergi

 

European Journal Of Oncology Nursing

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Mastektomi ameliyatı olmuş meme kanserli kadınların, mastektomi sonrası eş uyumu ile yalnızlık düzeyinin incelenmesi

Yazar :

 Hatice KURT ÖNCÜ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı


2008

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2008

Tez Adı :

 Kanser Tarama Merkezine başvuran kadınların sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının erken tanı bilgi ve uygulamalarına etkisi

Yazar :

 Hacer GÖK UĞUR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı


2009

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2009

Tez Adı :

 15-49 yaş grubu kadınların evlilik uyumları ve toplumsal baskı yaşama durumları arasındaki ilişki

Yazar :

 Ayten YILMAZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı


2009

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2009

Tez Adı :

 Universite öğrencilerinin testis kanseri ve kendi kendine testis muayenesi hakkındaki bilgi, inanç ve uygulamaları

Yazar :

 Büşra ALTINEL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı


2011

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2011

Tez Adı :

 Acil servis personeli öfke kontrol düzeyleri ve iletişim becerilerinin şiddete maruz kalma durumlarına etkisi

Yazar :

 Gözde Yıldız DAŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı


2014

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Evde planlı izlemin evli kadınların meme ve serviks kanseri taramalarına ilişkin sağlık inançları ve davranışlarına etkisi

Yazar :

 Rahşan KOLUTEK

Erciyes Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Hemşirelik Anabilim Dalı


2014

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan yaşlılarda ölüm kaygısı ve anksiyete durumu arasındaki ilişki

Yazar :

 Burcu NAL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


2015

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Fındık fabrikasında çalışan işçilerin bazı kronik hastalık risklerinin analizi ve koruyucu sağlık davranışlarını benimseme durumları

Yazar :

 Tuğba KAVALALI ERDOĞAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı


2015

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Evde Alzheimer hastasına bakım verenlerin hasta bakımına yönelik kullandıkları tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemleri

Yazar :

 Alaattin ALTIN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Evde Bakım Hemşireliği Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Altmış yaş ve üzeri romanlarda kronik hastalık sıklığı ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının incelenmesi

Yazar :

 Mesiya AYDIN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde çalışan personelin toplumsal cinsiyet rol tutumlarının belirlenmesi

Yazar :

 Emel KURŞUN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Kadın ve Aile Araştırmaları Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Ek gıdaya geçiş döneminde annelerin uyku kalitesi ve yorgunluk düzeyleri

Yazar :

 Dilek ÇELİK EREN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Hemşirelikte mobing yaşama durumunu kurumsal bağlılık ve kurumsal güvene etkisi

Yazar :

 Tuğçe TAŞTAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Evde Bakım Hemşireliği Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Samsun'da yaşayan göçmenlerin sağlık hizmetleri kullanımını etkileyen faktörlerin incelenmesi

Yazar :

 Mehmet KORKMAZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Sağlık alanında eğitim alan yabancı uyruklu öğrencilerin iletişim becerileri ve sıklıkla yaşadıkları sorunlar

Yazar :

 Sabıra ALIYEVA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Yoğun bakımdan taburcu olan hastalara bakım verenlerin hasta bakımına yönelik eğitim gereksinimleri ve anksiyete durumlarının belirlenmesi

Yazar :

 Ramazan ÖZTÜRK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Evde Bakım Hemşireliği Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rol tutumları ile akran baskısı yaşama durumları arasındaki ilişki

Yazar :

 Alaattin ALTIN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Yaşlılarda düşme riski, korkusu ve düşme davranışları ile düşmeye yönelik evde bakım gereksinimlerinin incelenmesi

Yazar :

 Şennur CANER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Evde Bakım Hemşireliği Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 İki farklı kültürde annelerin anne sütü arttırmaya yönelik başvurdukları alternatif yöntemlerinin incelenmesi

Yazar :

 Lejla BRKOVIC-YILMAZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Evde Bakım Hemşireliği Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Kronik böbrek yetmezliği olan hastaların günlük yaşam aktivitelerinin ve evde bakım gereksinimlerinin belirlenmesi

Yazar :

 Hatice ALAGÖZ MAMAŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Evde Bakım Hemşireliği Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Göçmen bireylere bakım verenlerin bakım yükü ile özyeterlilikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Yazar :

 Şeyma SOYANIT

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Bir sanayi bölgesinde yaşayan evli kadınların meme ve serviks kanserine yöneklik farkındalıklarının saptanması ve sağlık inançlarının incelenmesi

Yazar :

 Gözde AVCI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Tez Adı :

 Kırsal bir bölgede yaşayan klimakterik dönemindeki kadınların menopoza ilişkin farkındalıkları ve sağlık algıları

Yazar :

 Hatice TORUN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Hemşirelik Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Yaşlı hastaya bakım veren hemşirelerin yaşlıya yönelik tutumları ve etik duyarlılıkları

Yazar :

 Ünzile Sonnur ÖZTÜRK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 

Hemşirelik Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Tez Adı :

 Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Tıbbi Atık Yönetimi Konusundaki Farkındalıkları

Yazar :

 Sümeyya TAŞKIN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Hemşirelik Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Tip 1 Diyabetli Çocuğu Olan Annelerin Algıladığı Sosyal Destek ve Memnuniyet Düzeylerinin Tükenmişliğe Etkisi

Yazar :

 Funda DARÇIN

Üsküdar Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Sosyal Hizmetler Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Hitit Üniversitesi'nde çalışan erkek akademik ve idari personelin toplumsal cinsiyet rol tutumu

Yazar :

 Emre KELEŞ

Hitit Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Hemşirelik Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Hemşirelerin yaşlı hastaya yönelik tutumları ve yaşlı hasta bakımında karşılaştıkları güçlükler

Yazar :

 Elif Can AYDIN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Evde Bakım Hemşireliği Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Radyoterapi alan hastaların bakım verenlerinin yaşadıkları güçlükler ve bakım yükleri

Yazar :

 Gülşah ERİNMEZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Evde Bakım Hemşireliği Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Göçmenlere bakım veren hemşirelerin yaşadığı güçlükler ve kültürel duyarlılıkları

Yazar :

 Nida Nur ŞATIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Yaşlı hastalarda üriner inkontinans farkındalığı ve sıklığını etkileyen faktörler ile üriner inkontinansla baş etme yöntemleri

Yazar :

 Miskin BULGAK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Hemşirelik Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Tez Adı :

 Hemşirelik Öğrencilerinin Tıbbi Hataya Yönelik Farkındalıkları ve Tutumları

Yazar :

 Abdulwahıd Sheık MOHAMED

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Tez Adı :

 Erkek hemşirelerin toplumsal cinsiyet tutumları ve mesleki eşitlik algıları

Yazar :

 Hanifi ÖZASLAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Kadın Araştırmaları Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Sağlık Sosyolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-03-20 16:01:27

 

2018-03-20 16:01:27

 

2017-2018

Ders Adı :

 Halk Sağlığı Hemşireliği Iı

Doktora

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2018-03-20 16:01:05

 

2018-03-20 16:01:05

 

2017-2018

Ders Adı :

 Araştırma Ve Kanıt

Doktora

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-03-20 16:00:49

 

2018-03-20 16:00:49

 

2017-2018

Ders Adı :

 Birlimsel Araştırma Ve Etik

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-03-20 16:00:36

 

2018-03-20 16:00:36

 

2017-2018

Ders Adı :

 Halk Sağlığı Hemşireliği İntörn Uygulaması

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 11

 

2018-03-20 16:00:15

 

2018-03-20 16:00:15

 

2017-2018

Ders Adı :

 Halk Sağlığı Hemşireliği Iı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 7

 

2017-01-02 10:53:23

 

2017-01-02 10:53:23

 

2016-2017

Ders Adı :

 Aile Sağlığı Hemşireliği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-01-02 10:52:26

 

2017-01-02 10:52:26

 

2016-2017

Ders Adı :

 Hemşireliğe Özel Epidemiyoloji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-01-02 10:52:03

 

2017-01-02 10:52:03

 

2016-2017

Ders Adı :

 Risk Yaklaşımı İle Aile Sağlığı Hemşireliği

Doktora

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 7

 

2017-01-02 10:51:37

 

2017-01-02 10:51:37

 

2016-2017

Ders Adı :

 Halk Sağlığı Hemşireliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 17

 

2017-01-02 10:50:51

 

2017-01-02 10:50:51

 

2016-2017

Ders Adı :

 Sağlık Psikolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-04-19 13:54:05

 

2016-04-19 13:54:05

 

2015-2016

Ders Adı :

 Sağlığı Geliştirme

Doktora

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-04-19 13:53:49

 

2016-04-19 13:53:49

 

2015-2016

Ders Adı :

 Araştırma Ve Kanıt

Doktora

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-04-19 13:53:32

 

2016-04-19 13:53:32

 

2015-2016

Ders Adı :

 Hemşireliğe Özel Epidemiyoloji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-04-18 14:02:05

 

2016-04-18 14:02:05

 

2015-2016

Ders Adı :

 Aile Sağlığı Hemşireliği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-04-18 14:01:41

 

2016-04-18 14:01:41

 

2015-2016

Ders Adı :

 Halk Sağlığı Hemşireliği Iı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 7

 

2016-04-18 14:01:24

 

2016-04-18 14:01:24

 

2015-2016

Ders Adı :

 Araştırma Yöntemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-04-18 14:00:43

 

2016-04-18 14:00:43

 

2015-2016

Ders Adı :

 Araştırma Yöntemle

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-04-18 14:00:18

 

2016-04-18 14:00:18

 

2015-2016

Ders Adı :

 Yatağa Bağımlı Bireyin Evde Bakım Hemşireliği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2014-01-26 22:13:34

 

2014-01-26 22:13:34

 

2013-2014

Ders Adı :

 Engelli Bireyin Evde Bakımı Ve Hemşirelik

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-26 22:12:56

 

2014-01-26 22:12:56

 

2013-2014

Ders Adı :

 Evde Bakım Hemşireliği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-26 22:12:26

 

2014-01-26 22:12:26

 

2012-2013

Ders Adı :

 Geriatric Nursing

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

İngilizce


Ders saati: 2

 

2014-01-26 21:05:32

 

2014-01-26 21:05:32

 

2013-2014

Ders Adı :

 Family Helath Nursing

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

İngilizce


Ders saati: 2

 

2014-01-26 21:08:08

 

2014-01-26 21:05:13

 

2011-2012

Ders Adı :

 Kadın Ve Aile Hayatı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-26 21:08:02

 

2014-01-26 21:04:32

 

2012-2013

Ders Adı :

 Kadın Ve Aile Hayatı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-26 21:07:22

 

2014-01-26 21:04:32

 

2011-2012

Ders Adı :

 Kadın Ve Aile Hayatı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-26 21:07:47

 

2014-01-26 21:04:32

 

2010-2011

Ders Adı :

 Aile İçi Şiddet Ve Kadın

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-26 21:04:16

 

2014-01-26 21:04:16

 

2012-2013

Ders Adı :

 Aile İçi Şiddet Ve Kadın

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-26 21:04:16

 

2014-01-26 21:04:16

 

2011-2012

Ders Adı :

 Aile İçi Şiddet Ve Kadın

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-26 21:04:12

 

2014-01-26 21:04:12

 

2010-2011

Ders Adı :

 Aile Sağlığı Hemşireliği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-01-26 21:03:57

 

2014-01-26 21:03:57

 

2012-2013

Ders Adı :

 Aile Sağlığı Hemşireliği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-01-26 21:03:57

 

2014-01-26 21:03:57

 

2009-2010

Ders Adı :

 Aile Sağlığı Hemşireliği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-01-26 21:03:57

 

2014-01-26 21:03:57

 

2008-2009

Ders Adı :

 Aile Sağlığı Hemşireliği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-01-26 21:03:57

 

2014-01-26 21:03:57

 

2011-2012

Ders Adı :

 Aile Sağlığı Hemşireliği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-01-26 21:03:57

 

2014-01-26 21:03:57

 

2010-2011

Ders Adı :

 Aile Sağlığı Hemşireliği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-01-26 21:03:57

 

2014-01-26 21:03:57

 

2007-2008

Ders Adı :

 İş Sağlığı Hemşireliği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-26 21:03:31

 

2014-01-26 21:03:31

 

2013-2014

Ders Adı :

 Araştırma Yöntemle

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-26 21:03:15

 

2014-01-26 21:03:15

 

2013-2014

Ders Adı :

 Araştırma Yöntemle

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-26 21:03:15

 

2014-01-26 21:03:15

 

2012-2013

Ders Adı :

 Araştırma Yöntemle

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-26 21:03:15

 

2014-01-26 21:03:15

 

2011-2012

Ders Adı :

 Araştırma Yöntemle

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-26 21:03:15

 

2014-01-26 21:03:15

 

2010-2011

Ders Adı :

 Araştırma Yöntemle

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-26 21:03:15

 

2014-01-26 21:03:15

 

2009-2010

Ders Adı :

 Araştırma Yöntemle

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-26 21:03:15

 

2014-01-26 21:03:15

 

2008-2009

Ders Adı :

 Araştırma Yöntemle

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-26 21:03:15

 

2014-01-26 21:03:15

 

2007-2008

Ders Adı :

 Halk Sağlığı Hemşireliği I

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 7

 

2014-01-26 21:02:46

 

2014-01-26 21:02:46

 

2013-2014

Ders Adı :

 Halk Sağlığı Hemşireliği I

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 7

 

2014-01-26 21:02:46

 

2014-01-26 21:02:46

 

2012-2013

Ders Adı :

 Halk Sağlığı Hemşireliği I

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 7

 

2014-01-26 21:02:46

 

2014-01-26 21:02:46

 

2010-2011

Ders Adı :

 Halk Sağlığı Hemşireliği I

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 7

 

2014-01-26 21:02:46

 

2014-01-26 21:02:46

 

2011-2012

Ders Adı :

 Halk Sağlığı Hemşireliği I

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 7

 

2014-01-26 21:02:46

 

2014-01-26 21:02:46

 

2009-2010

Ders Adı :

 Halk Sağlığı Hemşireliği I

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 7

 

2014-01-26 21:02:46

 

2014-01-26 21:02:46

 

2008-2009

Ders Adı :

 Halk Sağlığı Hemşireliği I

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 7

 

2014-01-26 21:02:46

 

2014-01-26 21:02:46

 

2007-2008

Ders Adı :

 Aile Sağlığı

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-26 21:02:18

 

2014-01-26 21:02:18

 

2012-2013

Ders Adı :

 Aile Sağlığı

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-26 21:02:18

 

2014-01-26 21:02:18

 

2011-2012

Ders Adı :

 Aile Sağlığı

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-26 21:02:18

 

2014-01-26 21:02:18

 

2010-2011

Ders Adı :

 Aile Sağlığı

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-26 21:02:18

 

2014-01-26 21:02:18

 

2009-2010

Ders Adı :

 Aile Sağlığı

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-26 21:02:18

 

2014-01-26 21:02:18

 

2008-2009

Ders Adı :

 Aile Sağlığı

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-26 21:02:18

 

2014-01-26 21:02:18

 

2007-2008

Ders Adı :

 Hemşireliğe Özel Epidemiyoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-26 21:01:59

 

2014-01-26 21:01:59

 

2013-2014

Ders Adı :

 Hemşireliğe Özel Epidemiyoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-26 21:01:59

 

2014-01-26 21:01:59

 

2012-2013

Ders Adı :

 Hemşireliğe Özel Epidemiyoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-26 21:01:52

 

2014-01-26 21:01:52

 

2010-2011

Ders Adı :

 Hemşireliğe Özel Epidemiyoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-26 21:01:52

 

2014-01-26 21:01:52

 

2011-2012

Ders Adı :

 Hemşireliğe Özel Epidemiyoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-26 21:01:51

 

2014-01-26 21:01:51

 

2008-2009

Ders Adı :

 Hemşireliğe Özel Epidemiyoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-26 21:01:51

 

2014-01-26 21:01:51

 

2006-2007

Ders Adı :

 Hemşireliğe Özel Epidemiyoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-26 21:01:51

 

2014-01-26 21:01:51

 

2007-2008

Ders Adı :

 Hemşireliğe Özel Epidemiyoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-26 21:01:51

 

2014-01-26 21:01:51

 

2004-2005

Ders Adı :

 Hemşireliğe Özel Epidemiyoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-26 21:01:51

 

2014-01-26 21:01:51

 

2009-2010

Ders Adı :

 Hemşireliğe Özel Epidemiyoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-26 21:01:51

 

2014-01-26 21:01:51

 

2003-2004

Ders Adı :

 Hemşireliğe Özel Epidemiyoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-26 21:01:50

 

2014-01-26 21:01:50

 

2002-2003

Ders Adı :

 Hemşireliğe Özel Epidemiyoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2000-2001

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-26 21:01:50

 

2014-01-26 21:01:50

 

2000-2001

Ders Adı :

 Sağlığı Geliştirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-26 21:01:13

 

2014-01-26 21:01:13

 

2011-2012

Ders Adı :

 Araştırma Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-26 21:00:49

 

2014-01-26 21:00:49

 

2003-2004

Ders Adı :

 Sağlığı Geliştirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-26 21:00:31

 

2014-01-26 21:00:31

 

2010-2011

Ders Adı :

 Turizm Sağlığı

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-26 21:00:19

 

2014-01-26 21:00:19

 

2009-2010

Ders Adı :

 Turizm Sağlığı

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-26 21:00:19

 

2014-01-26 21:00:19

 

2008-2009

Ders Adı :

 Sağlığı Geliştirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-26 20:59:46

 

2014-01-26 20:59:46

 

2008-2009

Ders Adı :

 Sağlığı Geliştirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-26 20:59:46

 

2014-01-26 20:59:46

 

2009-2010

Ders Adı :

 Araştırma Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-26 20:58:00

 

2014-01-26 20:58:00

 

2009-2010

Ders Adı :

 Araştırma Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-26 20:58:00

 

2014-01-26 20:58:00

 

2006-2007

Ders Adı :

 Araştırma Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-26 20:58:00

 

2014-01-26 20:58:00

 

2008-2009

Ders Adı :

 Araştırma Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-26 20:58:00

 

2014-01-26 20:58:00

 

2007-2008

Ders Adı :

 Araştırma Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-26 20:58:00

 

2014-01-26 20:58:00

 

2010-2011

Ders Adı :

 Araştırma Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-26 20:58:00

 

2014-01-26 20:58:00

 

2004-2005

Ders Adı :

 Araştırma Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-26 20:58:00

 

2014-01-26 20:58:00

 

2013-2014

Ders Adı :

 Araştırma Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-26 20:58:00

 

2014-01-26 20:58:00

 

2002-2003

Ders Adı :

 Araştırma Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-26 20:57:59

 

2014-01-26 20:57:59

 

2012-2013

Ders Adı :

 Araştırma Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-26 20:57:59

 

2014-01-26 20:57:59

 

2011-2012

Ders Adı :

 Halk Sağlığı Hemşireliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 15

 

2014-01-26 20:56:54

 

2014-01-26 20:56:54

 

2010-2011

Ders Adı :

 Halk Sağlığı Hemşireliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 15

 

2014-01-26 20:56:54

 

2014-01-26 20:56:54

 

2009-2010

Ders Adı :

 Halk Sağlığı Hemşireliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 15

 

2014-01-26 20:56:54

 

2014-01-26 20:56:54

 

2011-2012

Ders Adı :

 Halk Sağlığı Hemşireliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 15

 

2014-01-26 20:56:54

 

2014-01-26 20:56:54

 

2012-2013

Ders Adı :

 Halk Sağlığı Hemşireliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 15

 

2014-01-26 20:56:54

 

2014-01-26 20:56:54

 

2013-2014

Ders Adı :

 Halk Sağlığı Hemşireliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 15

 

2014-01-26 20:56:54

 

2014-01-26 20:56:54

 

2003-2004

Ders Adı :

 Halk Sağlığı Hemşireliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 15

 

2014-01-26 20:56:54

 

2014-01-26 20:56:54

 

2004-2005

Ders Adı :

 Halk Sağlığı Hemşireliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 15

 

2014-01-26 20:56:54

 

2014-01-26 20:56:54

 

2007-2008

Ders Adı :

 Halk Sağlığı Hemşireliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 15

 

2014-01-26 20:56:54

 

2014-01-26 20:56:54

 

2006-2007

Ders Adı :

 Halk Sağlığı Hemşireliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 15

 

2014-01-26 20:56:54

 

2014-01-26 20:56:54

 

2008-2009

Ders Adı :

 Özel Gruplarda Halk Sağlığı Hemşireliği

Doktora

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-01-05 20:22:21

 

2020-01-05 20:22:21

 

2019-2020

Ders Adı :

 Aile Sağlığı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-01-05 20:21:16

 

2020-01-05 20:21:16

 

2019-2020

Ders Adı :

 Halk Sağlığı Hemşireliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 11

 

2020-01-05 20:20:45

 

2020-01-05 20:20:45

 

2019-2020

2019
 • 2019

  Bölüm Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Sağlık Bilimleri Fakültesi

  Hemşirelik Bölümü

 • 2016
  - 2016

  Dekan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Sağlık Bilimleri Fakültesi

  Hemşirelik Bölümü

  Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı

 • 2016
  - 2020

  Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • 2016

  Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Sağlık Bilimleri Fakültesi

  Hemşirelik Bölümü

  Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı

 • 2016

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Samsun Sağlık Yüksekokulu

  Hemşirelik Bölümü

  Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı

 • 2016

  Fakülte Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Sağlık Bilimleri Fakültesi

  Hemşirelik Bölümü

  Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı

 • 2014

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  Halk Sağlığı Hemşireliği (Yl) (Tezli)

 • 2013
  - 2019

  Arş. Uyg. Merkezi Müdürü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Kadın Ve Toplum Uygulama Ve Araştırma Merkezi

 • 2013

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  Evde Bakım Hemşireliği (Yl) (Tezsiz) (İö)

 • 2012
  - 2016

  Yönetim Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Samsun Sağlık Yüksekokulu

 • 2012
  - 2016

  Myo / Yüksekokul Müdür Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Samsun Sağlık Yüksekokulu

 • 2012
  - 2015

  Komisyon Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Uzaktan Eğitim Araştırma Ve Uygulama Merkezi

 • 2011
  - 2014

  Bölüm Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Samsun Sağlık Yüksekokulu

  Hemşirelik Bölümü

 • 2011
  - 2015

  Komisyon Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Samsun Sağlık Yüksekokulu

  Hemşirelik Bölümü

  Hemşirelik Pr.

 • 2011
  - 2016

  Farabi Koordinatörü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Samsun Sağlık Yüksekokulu

  Hemşirelik Bölümü

  Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı

 • 2011
  - 2018

  Farabi Koordinatörü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  Halk Sağlığı Hemşireliği (Yl) (Tezli)

 • 2010
  - 2016

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Samsun Sağlık Yüksekokulu

  Hemşirelik Bölümü

 • 2006
  - 2009

  Bölüm Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Samsun Sağlık Yüksekokulu

  Hemşirelik Bölümü

 • 2005
  - 2010

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Samsun Sağlık Yüksekokulu

  Hemşirelik Bölümü

  Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı

 • 1999
  - 2005

  Myo / Yüksekokul Müdür Yardımcısı

  Ordu Üniversitesi

  Sağlık Yüksekokulu

  Hemşirelik Bölümü

 • 1998
  - 2005

  Öğretim Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Samsun Sağlık Yüksekokulu

  Hemşirelik Bölümü

  Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı

 • 1998
  - 2005

  Yönetim Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ordu Sağlık Yüksekokulu

 • 1993
  - 1998

  Atatürk Üniversitesi

  Hemşire

  Hemşire

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
HSH605 Halk Sağlığı Hemşireliği II 2 milenyum hedeflerinde hemşirelik - Ordu.pptx
HSH605 Halk Sağlığı Hemşireliği II 3 Sağlıkta Eşitsizlikler.pptxavys.pptx
HSH605 Halk Sağlığı Hemşireliği II 4 https://www.turkiyeklinikleri.com/journal/halk-sagligi-hemsireligi-ozel-konular/2149-4118/issue/2018/4/3-0/goc-ve-gocmen-sagligi/tr-index.html
HSH605 Halk Sağlığı Hemşireliği II 5 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/198085
HSH605 Halk Sağlığı Hemşireliği II 5 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1525-1446.2004.21103.x?casa_token=nwjcFw5Xw58AAAAA:j66fGubiKilTV6AdBErjctr_sqJ_ZFBEeELKjYAcx3zGCMX4OZqSUHx2y-JTl6prX-t1fXmMY1rdzQM
HSH605 Halk Sağlığı Hemşireliği II 5 https://www.researchgate.net/profile/Wendy_Webb/publication/323463247_Nursing_management_of_people_experiencing_homelessness_at_the_end_of_life/links/5c41fc6a299bf12be3d1952c/Nursing-management-of-people-experiencing-homelessness-at-the-end-of-life.pdf
HSH605 Halk Sağlığı Hemşireliği II 5 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/phn.12333?casa_token=2kNSLGkqp7sAAAAA:1A2LdsdR51hpTIyHQBeHz17w4fk5zTnWEgsrDBhCglZz7eoAT-3j_ZNtutgb62G9lSQH1PVXzyBq7pA
HSH605 Halk Sağlığı Hemşireliği II 5 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/phn.12552
HSH605 Halk Sağlığı Hemşireliği II 5 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/nuf.12421?casa_token=C96CIM8zTNgAAAAA:tdxXtz3bSxwB9fOuI91jM_HmRNES6Fbw91MPApmK80LnCUcw-sc13JRaq6FPfAi1AI_bC_03HC6M9Hw
HSH605 Halk Sağlığı Hemşireliği II 5 https://journals.lww.com/forensicnursing/Fulltext/2018/01000/Understanding_Poverty__Teaching_Social_Justice_in.3.aspx?casa_token=vftnz-QfpysAAAAA:v48WcxmKVUlS4-dSg_zNXK791Dd9kwEpXXDiombjn4L2IlLCwtSGjbRKCUH4I8HOVRKM35Xk9SGjrA2yq11J7p4EpQ
HSH605 Halk Sağlığı Hemşireliği II 5 https://sigma.nursingrepository.org/bitstream/handle/10755/623191/Hammond_87827_Info.pdf?sequence=2&isAllowed=y
HSH605 Halk Sağlığı Hemşireliği II 6 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/203238
HSH605 Halk Sağlığı Hemşireliği II 6 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/nop2.203
HSH605 Halk Sağlığı Hemşireliği II 6 http://www.acibadem.dergisi.org/uploads/pdf/pdf_AUD_127.pdf
HSH605 Halk Sağlığı Hemşireliği II 6 https://pdfs.semanticscholar.org/ad71/342ec373b532cb30f4766767bb98dbe824d0.pdf
HSH605 Halk Sağlığı Hemşireliği II 8 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1545-5300.2007.00205.x?casa_token=fvXSZEpboDYAAAAA%3AOAgWwcEs62MbM922AjboxNtRmCp1dU6Cs2JaxT-o7TyuoBUCWfFkWNxoaA2SG6Io5_kj29WnwTjZqyg
HSH605 Halk Sağlığı Hemşireliği II 8 https://www.researchgate.net/profile/Meredith_Honig/publication/307856681_District_central_office-community_partnerships_From_contracts_to_collaboration_to_control/links/57cef68608ae057987ac03f0.pdf
HSH605 Halk Sağlığı Hemşireliği II 8 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10888691.2012.642771?casa_token=quWhV2O6sE0AAAAA%3A1ovjBwUcDAr3KAIVfkM5pUQyABTaQWrDxivS6cS8WwNnZn75YnXJoHOfWRyF74lhTP1Uhwynt4Wj
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
EBH621 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 1 haftalık ders içeriği.docx
EBH621 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 2 bilim-ünite 1.doc
EBH621 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 bilimsel yöntem.doc
EBH621 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 4 3-etik.ppt internet.ppt
EBH621 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 4 http://acibadem.dergisi.org/uploads/pdf/pdf_AUD_475.pdf
EBH621 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 4 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/818493
EBH621 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 5 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/88517
EBH621 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 5 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/29571
EBH621 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 5 https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0969733019845127
EBH621 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 5 http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-71672020000200400&script=sci_arttext
EBH621 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 6 http://samsunkaek.omu.edu.tr/degisken/formlar
EBH621 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 7 Araştırma süreç ve teknikleri.pptx AVYS.pptx
EBH621 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 9 örnekleme avys.ppt
EBH621 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 10 veri toplama.ppt internet.ppt
EBH621 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 11 https://www.researchgate.net/profile/Irfan_Erdogan/publication/266396819_Sosyal_Bilimlerde_Pozitivist-Ampirik_Akademik_Arastirmalarin_Tasarim_ve_Yontem_Sorunlari/links/54323bcc0cf27e39fa9fa43f.pdf
EBH621 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 12 http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/download/article-file/312856
EBH621 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 13 http://www.anadiliegitimi.com/en/download/article-file/562292
EBH621 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 13 araştırma raporu hazırlama.ppt internet.ppt
EBH621 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 14 http://www.tck.org.tr/activity/1519987284.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
HEM403 Halk Sağlığı Hemşireliği 5 göç sayısı 2018.pdf
HEM403 Halk Sağlığı Hemşireliği 5 figen göç sayısı 2018.pdf
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr