İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: isezer@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı
Bilim Alanı Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Öğrenim Bilgileri
Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Doçent Ziraat Fakültesi, 2015 -
Yardımcı Doçent , 1994 - 2015
Araştırma Görevlisi , 1987 - 1994
Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Effects Of Different Salt Concentrations On Germination And Early Seedling Growth İn Sugar Maize (Zea Mays L. Var. Sacharata Sturt.) Cultivars

Yazar Adı :

 Akay Hasan, Öztürk Elif, Sezer İsmail, Bahadır Murat Can

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology

Özgün Makale

 

2019, 12

Makale Adı :

 Orta Ve Batı Karadeniz Bölgesi Yerel Yulaf Genotiplerinin Tanımlanmasında Kullanılan Bazı Morfolojik Özellikler

Yazar Adı :

 Mut Zeki, Akay Hasan, Erbaş Köse Özge Doğanay, Sezer İsmail, Öner Fatih

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology

Özgün Makale

 

2019, 12

Makale Adı :

 Samsun Ekolojik Koşullarında Beyaz Atdişi Hibrit Mısır Çeşit Adaylarının Performanslarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Erdoğan Murat, Sezer İsmail, Akay Hasan

Dergi Adı :

 Anadolu Journal Of Agrıcultural Scıences

Özgün Makale

 


2019, 10

Makale Adı :

 Coğrafi İşaretler Ve Tosya Yerel Çeltik Genotipleri Örneği

Yazar Adı :

 Akay Hasan, Sezer İsmail, Mut Zeki

Dergi Adı :

 Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Derleme Makale

 


2018, 12

Makale Adı :

 Bazı Çeltik Çeşitlerinde Fideleme Ve Serpme Ekim Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Sezer İsmail, Şenocak Hamdi Sefa, Akay Hasan

Dergi Adı :

 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 12

Makale Adı :

 Yield And Quality Performance Of Some Paddy Cultivars Grown İn Left Bank Of Bafra Plain

Yazar Adı :

 Akay Hasan, Sezer İsmail, Mut Zeki, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Ksü Doğa Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 12

Makale Adı :

 Bafra Ovası Sol Sahilinde Yetiştirilen Bazı Çeltik Çeşitlerinin Verim Ve Kalite Performanslarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Akay Hasan, Sezer İsmail, Mut Zeki, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 12

Makale Adı :

 Bazı Çeltik Çeşitlerinde Fideleme Ve Serpme Ekim Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Sezer İsmail, Şenocak Sefa, Akay Hasan

Dergi Adı :

 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 


2017, 12

Makale Adı :

 Bafra Ovasında Yetiştirilen Bazı İki Sıralı Arpa Hordeum Vulgare Conv Distichon Çeşitlerinin Verim Verim Öğeleri İle Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Sirat Abdulveli, Sezer İsmail

Dergi Adı :

 Jotaf / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 1

Makale Adı :

 Samsun Ekolojik Koşullarında Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum Vulgare Conv. Distichon) Çeşitlerinin Verim, Verim Unsurları İle Bazı Kalite Özelliklerinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Sirat Abdulveli, Sezer İsmail

Dergi Adı :

 Akademik Ziraat Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 1

Makale Adı :

 The Effect Of Trinexapac Ethyl And Seeding Rate On Rice Milling Yields

Yazar Adı :

 Sezer İsmail, Ünan Rasim, Şahin Mevlüt, Way Michael Orrin

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture And Forestry

Özgün Makale

 

2016, 1

Makale Adı :

 Osmancık Şartlarında Yetiştirilen Bazı Çeltik Çeşitlerinin Verimperformanslarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Şahin Mevlüt, Sezer İsmail, Dengiz Orhan, Öner Fatih, Akay Hasan, Sirat Abdulveli

Dergi Adı :

 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 

2016, 1

Makale Adı :

 Bazı İki Sıralı Arpa Hordeum Vulgare Conv Distichon Çeşitlerininverim Ve Verim Unsurları İle Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Sirat Abdulveli, Sezer İsmail

Dergi Adı :

 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 

2016, 1

Makale Adı :

 Çeltik Tarlalarında Değişik Baklagil Yem Bitkilerinin Kışlık Ara Ürünolarak Yetiştirme İmkânlarının Araştırılması

Yazar Adı :

 Tok Mahmut, Şahin Mevlüt, Sürmen Mustafa, Sezer İsmail

Dergi Adı :

 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 

2016, 1

Makale Adı :

 Bazı Atdişi Mısır Zea Maysindendata L Çeşitlerinin Verim Ve Verim Komponentlerinin Belirlenemesi

Yazar Adı :

 Öner Fatih, Sezer İsmail, Yılmaz Nuri, Özkorkmaz Atıcı Ferda

Dergi Adı :

 Harman Time

Özgün Makale

 

2015, 10

Makale Adı :

 Yayın Hakemliği 4

Yazar Adı :

 Sezer İsmail

Dergi Adı :

 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Bilirkişi Raporu vb.

 

2015

Makale Adı :

 Yayın Hakemliliği 3

Yazar Adı :

 Sezer İsmail

Dergi Adı :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Bilirkişi Raporu vb.

 

2015

Makale Adı :

 Yayın Hakemliği 2

Yazar Adı :

 Sezer İsmail

Dergi Adı :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Bilirkişi Raporu vb.

 

2015

Makale Adı :

 Yayın Hakemliği 1

Yazar Adı :

 Sezer İsmail

Dergi Adı :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Bilirkişi Raporu vb.

 

2015

Makale Adı :

 Application Of A Multicriteria Decision Making Approach For Rice Land Suitability Analysis İn Turkey

Yazar Adı :

 Sezer İsmail, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Agrıculture & Forestry

Özgün Makale

 

2014, 10

Makale Adı :

 Samsun Koşullarında Bazı İki Sıralı Arpa Hordeum Vulgare Conv Distichon Genotiplerinde Tane Verimi İle Başlıca Tarımsal Özelliklerin Belirlenmesi Ve Stabilite Analizi

Yazar Adı :

 Mut Zeki, Sirat Abdül Veli, Sezer İsmail

Dergi Adı :

 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Samsun İlinde Arpa Üretim Potansiyeli

Yazar Adı :

 Abdülveli Sirat, İsmail Sezer

Dergi Adı :

 Gümüşhane Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Samsun Ekolojik Koşullarında Bazı İki Ve Altı Sıralı Arpa Hordeum Vulgare L Genotiplerinin Verim Ve Verim Unsurları İle Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Abdülveli Sirat, İsmail Sezer

Dergi Adı :

 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2013, 1

Makale Adı :

 Control Of Lodging And Reduction İn Plant Length İn Rice Oryza Sativa L With The Treatment Of Trinexapac Ethyl And Sowing Density

Yazar Adı :

 Rasim Ünan, İsmail Sezer, Mevlüt Şahin, Laj Mur

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Agrıculture & Forestry

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Mısır Zea Mays L Yaprak Alanının Matematiksel Model İle Tahmin Edilmesi

Yazar Adı :

 Fatih Öner, Ali Gülümser, İsmail Sezer, Mehmet Serhat Odabaş, Hasan Akay, Mehmet Ali Açıkgöz

Dergi Adı :

 Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Kızılırmak Deltasında Organik Çeltik Tarımı

Yazar Adı :

 Abdülveli Sirat, İsmail Sezer, Hasan Akay

Dergi Adı :

 Gümüşhane Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Comparison Of Dent Corn (Zea Mays İndendata L.) Varieties And Lines Growthin Different Locations İn Terms Of Agronomic Traits

Yazar Adı :

 Öner Fatih, Sezer İsmail, Gülümser Ali

Dergi Adı :

 Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Farklı Lokasyonlarda Yetiştirilen Atdişi Mısır Zea Mays L İndendata Sturt Çeşit Ve Hatlarının Agronomik Özellikler Yönünden Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Fatih Öner, Ali Gülümser, İsmail Sezer

Dergi Adı :

 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Kışlık Arpa Hordeum Vulgare L Çeşitlerinin Genotip X Çevre İnteraksiyonları Ve Stabilitelerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Abdülveli Sirat, İsmail Sezer, Zeki Mut

Dergi Adı :

 Gümüşhane Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Çeltik Üretim Sistemleri

Yazar Adı :

 İsmail Sezer, Hasan Akay, Fatih Öner, Mevlüt Şahin

Dergi Adı :

 Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Kızılırmak Şartlarında Yetiştirilen Bazı Çeltik Çeşitlerinin Verim Performanslarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Mevlüt Şahin, İsmail Sezer, Orhan Dengiz, Hasan Akay, Fatih Öner

Dergi Adı :

 Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Moisture Dependent Of Some Physical And Morphological Properties Of Dent Corn Zea Mays Var İndendata Sturt Seeds

Yazar Adı :

 İsmail Sezer, Ahmet Balkaya, Onur Karaağaç, Fatih Öner

Dergi Adı :

 African Journal Of Biotechnology

Özgün Makale

 

2011, 4

Makale Adı :

 Bazı Arpa Hordeum Vulgare L Çeşitlerinin Genotip X Çevre İnteraksiyonları Ve Stabilitelerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Abdülveli Sirat, İsmail Sezer

Dergi Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2011, 1

Makale Adı :

 Leaf Area Prediction For Corn Zea Mays L Cultivars With Multi Regression Analysis

Yazar Adı :

 Fatih Öner, Mehmet Serhat Odabaş, İsmail Sezer, Ferhat Odabaş

Dergi Adı :

 Photosyntetica

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Çeltik Raporu

Yazar Adı :

 Sade Bayram, Soylu Süleyman, Sezer İsmail, Beşer Necmi, Sürek Halil, Şahin Mevlüt, Yetiş Turgay, Özkan İsmet

Dergi Adı :

 Ulusal Hububat Konseyi

Teknik Not

 

2011

Makale Adı :

 Applıcatıo Of Gıs Model I Physıcal Lad Evaluatıo Suıtabılıty Forrıce Cultıvatıo

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Sezer İsmail, Özdemir Nutullah, Göl Ceyhun, Yakupoğlu Tuğrul, Öztürk Elif, Sirat Abdulveli, Şahin Mevlüt

Dergi Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2010, 3

Makale Adı :

 Non Destructive Leaf Area Measurement İn Maize Zea Mays L

Yazar Adı :

 Sezer İsmail, Öner Fatih, Mut Zeki

Dergi Adı :

 Journal Of Enviromental Biology

Özgün Makale

 

2009, 9

Makale Adı :

 Bafra Ovası Koşullarına Uygun Arpa Hordeum Vulgare L Çeşitlerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Abdülveli Sirat, İsmail Sezer

Dergi Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2009, 1

Makale Adı :

 Çeltikte Bazı Salkım Ve Tane Özellikleri Arasındaki İlişkiler

Yazar Adı :

 Yusuf Şavşatlı, Ali Gülümser, İsmail Sezer

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2008, 1

Makale Adı :

 Samsun Ekolojik Şartlarında Yetiştirilen Çeltik Genotiplerinin Verim Ve Verim Unsurları Bakımından Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Yusuf Şavşatlı, Ali Gülümser, İsmail Sezer

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Işık Ve Sıcaklığın Mısırda Zea Mays L Büyüme Parametreleri Üzerine Kantitatif Etkileri

Yazar Adı :

 Fatih Öner, İsmail Sezer

Dergi Adı :

 Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Samsun Koşullarında Bazı Tritikale Hatlarının Verim Ve Verim Öğeleri Üzerine Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Sanfinaz Yanbeyi, İsmail Sezer

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2006, 1

Makale Adı :

 Samsun Ekolojik Koşullarına Uygun Arpa Hordeum Vulgare L Çeşitlerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Abdülveli Sirat, İsmail Sezer

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 Effect Of Different Sowing Rates And Nitrogen Levels On Grain Yield Yield Components And Some Quality Traits Of Triticale

Yazar Adı :

 Mut Zeki, Sezer İsmail, Gülümser Ali

Dergi Adı :

 Asian Journal Of Plant Sciences

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 Samsun Koşullarında Tritikale Genotiplerinin İle Buğday Arpa Ve Çavdarın Verim Verim Unsuları Ve Bazı Kalite Öğeleri Üzerine Kıyaslamalı Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Zeki Mut, İsmail Sezer, Ali Gülümser

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 Samsun İlinde Çeltik Tarımının Durumu Ve Üretimi Artırmak İçin Öneriler

Yazar Adı :

 İsmail Sezer, Zeki Mut

Dergi Adı :

 Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 Karadeniz Bölgesinde Ana Ürün Melez Mısır Zea Mays L Tohum Elde Edilmesine Uygun Kendilenmiş Hatların Bazı Bitkisel Özelliklerine Ait Kombinasyon Yeteneklerinin Araştırılması

Yazar Adı :

 İsmail Sezer, Ali Sürmeli

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2003, 1

Makale Adı :

 Çarşamba Ovası Nda Şeker Mısırın Verim Verim Unsurları İle Bazı Kalite Karakterlerine Şaşırtmanın Ve Farklı Ekim Zamanlarının Etkisi

Yazar Adı :

 Havva Anil, İsmail Sezer

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2003

Makale Adı :

 Samsun Ekolojik Koşullarında Buğdayda Verim Ve Bazı Verim Unsurlarına Farklı Ekim Sıklıkları İle Azotlu Gübre Doz Ve Uygulama Zamanlarının Etkisi

Yazar Adı :

 İsmail Sezer, Orhan Kurt, Coşkun Köycü

Dergi Adı :

 Ziraat Fakültesi

Özgün Makale

 

1998

Makale Adı :

 Çarşamba Ovasında Geç Ekim Yapılan Bazı Hibrit Mısır Çeşitlerinde Bitki Sıklığının Tane Ve Bazı Agronomik Karakterler Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 İsmail Sezer, Kudret Kevseroğlu, Coşkun Köycü

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1994, 1

Makale Adı :

 Çarşamba Ovasında Bazı Çeltik Oryza Sativa L Çeşitlerinin Bitkisel Özellikleri Ve Tane Verimi Üzerine Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Coşkun Köycü, İsmail Sezer, Ahmet Toksal

Dergi Adı :

 Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1994

Makale Adı :

 Samsun Ekolojik Şartlarında Mısır Ve Arpa Bitkilerinin Verim Ve Verim Unsurları İle Bazı Tarımsal Karakterlerine Kireçlemenin Etkileri Üzerine Araştırmalar

Yazar Adı :

 Coşkun Köycü, İlknur Erdem, Orhan Kurt, İsmail Sezer

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Araştırma Yıllığı

Özgün Makale

 

1991, 1

Makale Adı :

 Anız Yakma

Yazar Adı :

 Ee Kara, İsmail Sezer

Dergi Adı :

 Ekoloji Çevre Dergisi

Özgün Makale

 

1991

Makale Adı :

 Samsun Ekolojik Şartlarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Mısır Zea Mays L Çeşitlerini Belirleme Çalışmaları

Yazar Adı :

 İsmail Sezer, Coşkun Köycü

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1988, 1

Makale Adı :

 Samsun Ekolojik Şartlarında Cumhuriyet 75 Kışlık Ekmeklik Buğday Triticum Aestivum L Çeşidinin Tane Verimi Ve Bitki Gelişimi Üzerine Ekim Tarihi Ve Tohum Miktarının Etkileri Üzerine Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Coşkun Köycü, Orhan Kurt, İsmail Sezer

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1988

Makale Adı :

 Samsun Ekolojik Şartlarında Yetiştirilen Arpanın Tane Verimi İle Bazı Kalite Karakterlerine N P K Lı Gübrelerin Etkileri Üzerinde Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Coşkun Köycü, İsmail Sezer, Nihat Bulanık, Orhan Kurt

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1988

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 ORGANİK TARIM SİSTEMİNDE SAMSUN İLİNİN ÖNEMİ

Yazar Adı :

 Akay Hasan, Sezer İsmail, Öztürk Elif

Etkinlik Adı :

 2. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 12

Bildiri Adı :

 KIZILIRMAK DELTASINDA ORGANİK ÇELTİK TARIM OLANAKLARI

Yazar Adı :

 Akay Hasan, Öztürk Elif, Sezer İsmail

Etkinlik Adı :

 2. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 12

Bildiri Adı :

 SIGNIFICANCE OF RICE IN HUMAN NUTRITION ANDHEALTH

Yazar Adı :

 Akay Hasan, Sezer İsmail, Öztürk Elif, Akal Mine

Etkinlik Adı :

 5th International Eurasian Congress on Natural Nutrition,Healthy Life Sport

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 10

Bildiri Adı :

 Yıeld Performances of Some Rice Varieties According to Land Suitability Classes

Yazar Adı :

 Şahin Mevlüt, Sezer İsmail, Dengiz Orhan, Akay Hasan, Sirat Abdulveli

Etkinlik Adı :

 II. Uluslararası bitki ıslahı kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 10

Bildiri Adı :

 Organik Şeker Mısır Yetiştiriciliğinde Farklı Gübre Kaynakları ve Yabancı Ot Kontrol Yöntemlerinin Verim ve Kalite Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 Sezer İsmail, Akay Hasan, İmamoğlu Binnur

Etkinlik Adı :

 “1st International Organic Agriculture and Biodiversity Symposium 27-29 September 2017 Bayburt”

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 Biotic Stress Conditions and Reactions in Rice

Yazar Adı :

 Akay Hasan, Sezer İsmail, Öztürk Elif

Etkinlik Adı :

 International Erciyes Agriculture, Animal Food Sciences Conference

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 12

Bildiri Adı :

 GenotypexEnvironment Interactions and Stabilities of Rice Cultivars

Yazar Adı :

 Akay Hasan, Sezer İsmail, Mut Zeki

Etkinlik Adı :

 2. International Balkan Agriculture Congress

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2017, 09

Bildiri Adı :

 Genotype x Environment Interactions and Stabilities of Rice Cultivars

Yazar Adı :

 Akay Hasan, Sezer İsmail, Mut Zeki

Etkinlik Adı :

 2 nd International Balkan Agriculture Congress

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Çarşamba Ovasında Yetiştirilebilecek Mısır Çeşitlerinin (Zea mays L.) Belirlenmesi Üzerine bir Araştırma.

Yazar Adı :

 Sezer İsmail, Gülümser Ali

Etkinlik Adı :

 Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

1999, 10

Bildiri Adı :

 Effects of genotype and explant source on shoot induction and plant regeneration in Rice (oryza sativa L.)

Yazar Adı :

 Kurt Orhan, Kurt Selma, Sezer İsmail

Etkinlik Adı :

 International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Türkiye de Yetiştirilen Bazı Çeltik Çeşitlerinin Tane Kalitesinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Akay Hasan, Sezer İsmail, Mut Zeki, Erbaş Köse Özge Doğanay

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 12

Bildiri Adı :

 Çarşamba Ovasının Tarımsal Kalkınmasında Tarla Tarımının önemi Sorunları ve Çözüm Önerileri

Yazar Adı :

 İsmail Sezer, Hasan Akay, Fatih Öner

Etkinlik Adı :

 Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil ve Çarşamba Sempozyumu Bildirileri

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Samsun Koşullarında Bazı Arpa Hordeum vulgare L Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Abdülveli Sirat, İsmail Sezer

Etkinlik Adı :

 Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Çeltikte Abiyotik Stres Koşulları ve Tepkileri

Yazar Adı :

 İsmail Sezer, Hasan Akay, Zeki Mut, Ali Gülümser

Etkinlik Adı :

 Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Samsun Koşullarında Bazı Hibrit Mısır Zea mays L Çeşitlerinin Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Fatih Öner, İsmail Sezer, Ali Gülümser, Zeki Mut, Olgunay Şahinoğlu, Önder Albayrak

Etkinlik Adı :

 Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Orta Karadeniz Geçit Bölümünde Yetiştirilebilecek Ekmeklik Buğday Triticum aestivum L Çeşitlerinde Verim Verim Unsurları ve Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Eylem Oktay, İsmail Sezer, Hasan Akay

Etkinlik Adı :

 Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Tosya İlçesindeki Geleneksel Çeltik Üretiminin İrdelenmesi

Yazar Adı :

 Hasan Akay, İsmail Sezer, Zeki Mut, Binnur İmamoğlu, Hatice Sarı, Onur Sarıbaş

Etkinlik Adı :

 Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Çeltik Oryza sativa L Kalite Kriterlerine Trinexepac Ethtl Bitki Büyüme Düzenleyicisi ve Ekim Sıklığının Etkileri

Yazar Adı :

 Rasim Ünan, İsmail Sezer, Mevlüt Şahin

Etkinlik Adı :

 Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi,

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Farklı Çeltik Çeşitlerinin Çinko Etkinliklerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Mahmut Dok, Mevlüt Şahin, Cengiz Özcan, İsmail Sezer, Ayhan Horuz, Mehmet Ali Özyazıcı

Etkinlik Adı :

 Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kızılırmak Deltasında Çeltik Tarımı

Yazar Adı :

 Hasan Akay, İsmail Sezer, Zeki Mut

Etkinlik Adı :

 III. Sulak Alanlar Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kızılırmak Deltasında Organik Tarım Sistemi

Yazar Adı :

 İsmail Sezer, Hasan Akay, Binnur İmamoğlu, Ali Gülümser

Etkinlik Adı :

 III. Sulak Alanlar Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Trabzon İlinden Toplanan Bazı Yerel Mısır Zea mays L Genotiplerinin Tohum ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Fatih Öner, Ali Gülümser, İsmail Sezer, Hasan Akay, Zeki Mut, Ferda Atıcı

Etkinlik Adı :

 Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Samsun İli Organik Şeker Mısır Üretim Potansiyeli

Yazar Adı :

 İsmail Sezer, Fatih Öner, Hasan Akay, Binnur İmamoğlu, Hatice Sarı

Etkinlik Adı :

 Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Samsun İlinde Sürdürülebilir Tarla Tarımı Açısından Organik Tarım Sisteminin Yeri ve Önemi

Yazar Adı :

 İsmail Sezer, Hasan Akay, Ali Gülümser, Dursun Kurt, Binnur İmamoğlu

Etkinlik Adı :

 Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Samsun İlinde Tarım ve Çevre Açısından Uygulanabilecek Tarla Tarım Üretim Sistemlerinin İrdelenmesi

Yazar Adı :

 İsmail Sezer, Orhan Kurt, Fatih Öner, Hüseyin Uysal, Hasan Akay, Ayten Demir

Etkinlik Adı :

 Samsun Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Samsun Koşullarında Bazı Hibrit Mısır Zea mays L Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Fatih Öner, Ali Gülümser, İsmail Sezer, Zeki Mut

Etkinlik Adı :

 IX. Tarla Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Bazı Kışlık Arpa Hordeum vulgare L Çeşitlerinin Genotip x Çevre İnteraksyonları ve Sabilitelerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Abdülveli Sirat, İsmail Sezer, Zeki Mut

Etkinlik Adı :

 IX. Tarla Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Farklı Orijinli Yulaf Avena sativa L Genotiplerinin Samsun Ekolojik Koşullarında Tarımsal ve Bazı Kalite Özelliklerinin Tespiti

Yazar Adı :

 Zeki Mut, Hasan Akay, İsmail Sezer, Ali Gülümser, Fatih Öner, Özge Doğanay Erbaş

Etkinlik Adı :

 IX. Tarla Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Çeltik Fidesi Üretiminde Farklı Yetiştirme Harçlarının Fide Gelişimi ve Kalitesi Etkileri

Yazar Adı :

 Hasan Akay, İsmail Sezer, Zeki Mut, Fatih Öner, Abdülveli Sirat

Etkinlik Adı :

 Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Farklı Tohum Boyutlarına Sahip Atdişi Hibrit Mısır Zea mays indendata sturt Çeşitlerinin Bazı Biyolojik Değerleri Üzerine Farklı Sıcaklıkların Etkileri

Yazar Adı :

 Ertan Sait Kurtar, Ahmet Balkaya, İsmail Sezer

Etkinlik Adı :

 Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Çeltik Oryza sativa L Çeşit yada Çeşit Adaylarının Karadeniz Bölgesi Şartlarında Performanslarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Mevlüt Şahin, Fatih Öner, Tuncay Türe, İsmail Sezer

Etkinlik Adı :

 Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Çeltik Oryza sativa L Çeşit ve Hatlarının Tohum Özelliklerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Fatih Öner, Ali Gülümser, İsmail Sezer, Zeki Mut, Hasan Akay, Mevlüt Şahin, Binnur İmamoğlu

Etkinlik Adı :

 Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Karadeniz Bölgesinde Çeltik Tarımı ve Sorunları

Yazar Adı :

 İsmail Sezer, Hasan Akay, Zeki Mut, Fatih Öner, Mevlüt Şahin

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Çeltik Yetiştiriciliğinde Fideleme Ekim Yöntemi

Yazar Adı :

 İsmail Sezer, Hasan Akay, Zeki Mut, Ali Gülümser, Mevlüt Şahin

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Karadeniz Bölgesinden Toplanan Sert Mısır Zea mays L indurata ve Cin Mısır Zea mays L everta Genotiplerinin Tohum ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Fatih Öner, Ali Gülümser, İsmail Sezer, Zeki Mut, Hasan Akay

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kuraklık Stresi ve Buğday

Yazar Adı :

 Zeki Mut, İsmail Sezer

Etkinlik Adı :

 Ülkesel Tahıl Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Çeltikte Oryza sativa L Kırıklı Randımana Etkili Faktörler

Yazar Adı :

 İsmail Sezer, Zeki Mut, Fatih Öner

Etkinlik Adı :

 Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Bafra Şartlarında Yetiştirilen Bazı Çeltik Çeşitlerinin Arazi Uygunluk Sınıflarına Göre Verim Performanslarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Mevlüt Şahin, İsmail Sezer, Hasan Akay, Orhan Dengiz, Abdülveli Sirat, Fatih Öner

Etkinlik Adı :

 Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Çeltik Genotipleri ve F1 Melezlerinin Bazı Tarımsal Özellikler Bakımından Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Yusuf Şavşatlı, İsmail Sezer, Ali Gülümser

Etkinlik Adı :

 Türkiye II. Tohumculuk Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kurak Alanlarda Serin İklim Tahılları Yetiştirme Tekniği

Yazar Adı :

 İsmail Sezer, Zeki Mut

Etkinlik Adı :

 Her Yönüyle Yerköy Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Yorgun Topraklarımızda Tarım Çevre İlişkisi

Yazar Adı :

 Coşkun Köycü, İsmail Sezer, Zeki Mut

Etkinlik Adı :

 Su Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması, Geliştirilmesi ve Yönetimi Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Organik Fideleme Çeltik Yetiştiriciliğinde Fide Gelişimi ve Kalitesi Üzerine Yetiştirme Ortamlarının Etkisi

Yazar Adı :

 Hasan Akay, İsmail Sezer, Zeki Mut, Abdülveli Sirat

Etkinlik Adı :

 Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Toprakların Korunmasında Fiziksel Önlemler

Yazar Adı :

 Coşkun Köycü, Zeki Mut, İsmail Sezer

Etkinlik Adı :

 Su Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması, Geliştirilmesi ve Yönetimi Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Dünya da Tarla Bitkilerinin Üretim Potansiyeli

Yazar Adı :

 Orhan Kurt, İsmail Sezer

Etkinlik Adı :

 Karadeniz Bölgesi Tarım Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Samsun İlinde Çeltik Üretim Potansiyeli

Yazar Adı :

 İsmail Sezer, Orhan Kurt

Etkinlik Adı :

 Karadeniz Bölgesi Tarım Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Çarşamba Ovasında Ana Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Şeker Mısır Çeşitlerinin Zea mays L Saccharata Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Sezer İsmail

Etkinlik Adı :

 Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinde Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Fatih Öner, İbrahim Aydın, İsmail Sezer, Ali Gülümser, Erkan Özata, Duygu Algan

Etkinlik Adı :

 IX. Tarla Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Çarşamba Ovasında Ana Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Mısır Çeşitlerinin Zea mays L indentata Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Yazar Adı :

 İsmail Sezer, Ali Gülümser

Etkinlik Adı :

 Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Bafra İlçesinde Tarla Bitkileri Üretim Potansiyeli

Yazar Adı :

 Orhan Kurt, İsmail Sezer

Etkinlik Adı :

 Bafra ovası Tarım Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Oltu ve Çevresinde Erozyon Tahribatı

Yazar Adı :

 Coşkun Köycü, İsmail Sezer

Etkinlik Adı :

 Geçmişten Geleceğe Oltu ve Çevresi Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Samsun Koşullarında Buğday Triticum aestivum L Çeşit ve Hatlarının Uyum Yetenekleri Üzerinde Bir Araştırma

Yazar Adı :

 İsmail Sezer, Orhan Kurt, Coşkun Köycü

Etkinlik Adı :

 Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Samsun İlinde Uygulanabilecek Alternatif Tarla Bitkileri Ürün Modelleri

Yazar Adı :

 Muhteşem Torun, Muhlis İlter Ağdağ, İsmail Sezer

Etkinlik Adı :

 Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Çeltikte Tane Verimi ile Bazı Verim Komponentleri Arasındaki İlişkilerin Korelasyon ve Path Analizi İle Belirlenmesi

Yazar Adı :

 İsmail Sezer, Coşkun Köycü

Etkinlik Adı :

 Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Çarşamba Ovasında Yetiştirilen Cin Mısırda Zea mays L var everta Bitki Sıklığı ve Azotlu Gübrenin Tane Verimi Verim Komponentleri ve Bazı Bitkisel Karakterler Üzerine Etkisi

Yazar Adı :

 İsmail Sezer, Safinaz Yanbeyi

Etkinlik Adı :

 Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Samsun İlinde Ana ve İkinci Ürün Olarak Şeker Mısır Yetiştirme Tekniği ve Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Sezer İsmail, Coşkun Köycü

Etkinlik Adı :

 Karadeniz Tarımının Geliştirilmesinde Yeni Teknikler Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Bafra Ovasında Ana Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Mısır Çeşitlerinin Zea mays L indentata Belirlenmesi Üzerine Araştırma

Yazar Adı :

 İsmail Sezer, Zeki Mut, Abdülveli Sirat, Fatih Öner, Ali Gülümser

Etkinlik Adı :

 Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Çeltik Tarımında Yeşil Gübre Olarak Azolla

Yazar Adı :

 Coşkun Köycü, İsmail Sezer, Şahin Dere

Etkinlik Adı :

 Türkiye I. Tarla Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kızılırmak Vadisinde Yetiştirilebilecek Çeltik Çeşit ve Hatlarının Oryza sativa L Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Yazar Adı :

 İsmail Sezer, Coşkun Köycü

Etkinlik Adı :

 Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Samsun ilinde Çeltik Üretim Potansiyeli ve Fideleme Çeltik Üretim Tekniğinin Uygulama İmkanları

Yazar Adı :

 İsmail Sezer, Coşkun Köycü, Muhteşem Torun, Muhlis İlter Ağdağ

Etkinlik Adı :

 Karadeniz Tarımının Geliştirilmesinde Yeni Teknikler Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Çarşamba Ovasında Tavsiye Edilen Mısır Yetiştirme Tekniği Paketinin Uygulanması ve Tavsiye Edilen Yetiştirme Tekniği Paketi

Yazar Adı :

 İlter A Ağdağ, Muhteşem Torun, Coşkun Köycü, İsmail Sezer

Etkinlik Adı :

 Karadeniz Tarımının Geliştirilmesinde Yeni Teknikler Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Çeltiğin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Karakterlerine Ekim Yöntemi ve Bitki Sıklığının Etkileri Üzerine Bir Araştırma

Yazar Adı :

 İsmail Sezer, Coşkun Köycü

Etkinlik Adı :

 Türkiye I. Tarla Bitkileri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Grain Yield and Quality Traits of Local Oat Genotypes

Yazar Adı :

 Zeki Mut, Ali Gülümser, İsmail Sezer, Hasan Akay, Fatih Öner, Özge Doğanay Erbaş

Etkinlik Adı :

 Climate Change: Challenges and Opportunities in Agriculture, Agrisafe Final Conference

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Application of GİS Model Physical Land Evaluation Suitability for Rice Cultivation

Yazar Adı :

 Orhan Dengiz, İsmail Sezer, Nutullah Özdemir, Ceyhun Göl, Tarık Yakupoğlu, Ergin Öztürk, Abdülveli Sirat, Mevlüt Şahin

Etkinlik Adı :

 International Soil Science Congress on Management of Natural Resource to Sustain Soil Health and Quality

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 ORGANİK ÇELTİK Oryza sativa L YETİŞTİRİCİLİĞİNDE GÜBRELEMENİN FARKLI EKİM VE YABANCI OT KONTROL YÖNTEMLERİNİN YETİŞTİRME ORTAMI İLE TARIMSAL ÖZELLİKLERE ETKİSİ

01.03.2013

 

04.08.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 08

Proje Adı :

 Türkiye de Yetiştirilen Bazı Çeltik Çeşitlerinin Tane Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi

16.03.2015

 

22.12.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 12

Proje Adı :

 Çeltik Oryza sativa L te Somatik Dokulardan Kallus Oluşumu ve Bitki Elde Etme Olanakları Üzerinde Bir Araştırma

16.11.2015

 

22.12.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 12

Proje Adı :

 Farklı Çevrelerde Yetiştirilen Yulaf Genotiplerinin Verim ve Kalite Özellikleri ile Uyum Yeteneklerinin Belirlenmesi

16.04.2015

 

16.10.2017

 

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2017, 10

Proje Adı :

 Tosya Yöresinde Yetiştirilen Yerel Çeltik Genotiplerinin Tarımsal ve Kalite Karakterlerinin Bazı Islah Çeşitleriyle Karşılaştırılması

21.12.2012

 

30.07.2015

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2015, 07

Proje Adı :

 Organik Şeker Mısır Yetiştiriciliğinde Farklı Gübre Kaynakları ve Yabancı Ot Kontrol Yöntemlerinin Büyüme Gelişme Verim ve Kalite Üzerine Etkileri

21.12.2012

 

29.05.2015

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2015, 05

Proje Adı :

 Coğrafi Bilgi Sistem Modellemesi ile Çeltik Arazi Uygunluk Sınıflarının Belirlenmesi Pilot Alan Bafra Ovası Sol Sahili Fener Köyü

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Trinexapac Ethyl Dozları ve Ekim Sıklığının Çeltikte Oryza sativa L Yatma ve Bazı Morfolojik Tarımsal Kalite Özelliklerine Etkisi

Proje Koordinatörü

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Çeltik Tarlalarında Değişik Baklagil Yem Bitkilerinin Kışlık Ara Ürün Olarak Yetiştirme İmkânlarının Araştırılması

Araştırmacı

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

Proje Adı :

 Farklı Çeltik Çeşitlerinin Çinko Etkinliklerinin Belirlenmesi

Araştırmacı

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

Proje Adı :

 Karadeniz Çeltik Çeşidinde Uygun Azot Dozu ve Tohum Miktarının Belirlenmesi

Araştırmacı

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

Proje Adı :

 Karadeniz Bölgesi Çeltik Yetiştirme Tekniğinin İyileştirilmesi

Araştırmacı

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

Proje Adı :

 Karadeniz Bölgesi Yerel Yulaf Çeşitlerinin Toplanması Tanımlanması Bazı Tarımsal ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Kızılırmak ve Yeşilırmak Deltası Çeltik Üretim Alanlarının CBS Yardımı ile Arazi Uygunluk Sınıflarının Belirlenmesi ve Modellenmesi

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Bazı Arpa Hordeum vulgareL Çeşitlerinde Genetik x Çevre İnteraksiyonları ve Çeşitlerin Stabilitelerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Proje Koordinatörü

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Samsun Havza ekolojik koşullarına uygun sulu ve susuz şartlarda yetiştirilebilecek ekmeklik buğday çeşitlerinde verim verim unsurları ve kalite kriterlerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma

Proje Koordinatörü

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Karadeniz Bölgesi nde Yetiştirilen Çeltik Çeşitleri ile Japonica Indica ve Javanica Alttürlerine Ait Çeşitlerin Agronomik Özelliklerinin Tespiti Ve Genetik Farklılığın RAPD Analizi İle Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Farklı Mısır Çeşitlerinde Işık ve Sıcaklığın Büyüme Gelişme ve Verime Etkileri Üzerine Bir Araştırma

Proje Koordinatörü

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Samsun Ekolojik şartlarına Uygun Arpa Çeşitlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Proje Koordinatörü

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Karadeniz Bölgesinde Ana Ürün Melez Mısır Zea Mays L Yapımına Uygun Kendilenmiş Hatların Bazı Bitkisel Özelliklerine Ait Kombinasyon Yeteneklerinin Araştırılması

Proje Koordinatörü

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Çarşamba Ovasında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Mısır Çeşitlerininin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Proje Koordinatörü

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Samsun Ekolojik şartlarına Uygun Çeltik Oryzea sativa L Çeşitlerinin Geliştirilmesi Üzerinde Araştırmalar

Proje Koordinatörü

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

Proje Adı :

 Çarşamba Ovasında Tarla Kenarlarına Dikilen Ağaçların Tarımsal Üretime Etkilerinin Belirlenmesi

Araştırmacı

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Kızılırmak Vadisinde Yetiştirilebilecek Çeltik Çeşit ve Hatlarının Oryza sativa L Belirlenmesi üzerine Bir Araştırma

Araştırmacı

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

Proje Adı :

 Çarşamba Ovasında Ana Ürün olarak Yetiştirilebilecek Mısır Çeşitlerinin Zea maysL indentata Belirlenmesi üzerine Bir Araştırma

Proje Koordinatörü

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

Proje Adı :

 Çarşamba Ovası nda Şeker Mısırın Verim Verim Unsurları İle Bazı Kalite Karakterlerine Şaşırtmanın ve Farklı Ekim Zamanlarının Etkisi

Proje Koordinatörü

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

Proje Adı :

 Samsun Koşullarında Buğday Triticum aestivum L Çeşit ve Hatlarının Uyum Yetenekleri Üzerinde Bir Araştırma

Araştırmacı

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

Proje Adı :

 Çeltikte Tane Verimi ile Bazı Verim Komponentleri Arasındaki İlişkilerin Korelasyon ve Path Analizi İle Belirlenmesi

Araştırmacı

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

Proje Adı :

 Çarşamba Ovasında Yetiştirilen Cin Mısırda Zea mays L everta Bitki Sıklığı ve Azotlu Gübrenin Tane Verimi Verim Komponentleri ve Bazı Bitkisel Karakterler Üzerine Etkisi

Proje Koordinatörü

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

Proje Adı :

 Çeltiğin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Karakterlerine Ekim Yöntemi ve Bitki Sıklığının Etkileri Üzerine Bir Araştırma

Proje Koordinatörü

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

Proje Adı :

 Kızılırmak Deltası nda Farklı Gübre Kaynakları ve Yabancı Ot Kontrolünün Organik Çeltikte Bitki Gelişmesi Verim ve Kalite Üzerine Etkileri

15.03.2014

 

15.03.2017

 

Yürütücü

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2017, 03

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 Teşekür Belgesi

2015

 

Alanında özel kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Akademik Hizmet Ödülleri ve Teşekkür Belgeleri


TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.

 

Ticari (Özel)

 

TÜRKİYE

2015

Ödül Adı :

 Konuralp Çeltik Çalıştayı

2015

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Akademik Hizmet Ödülleri ve Teşekkür Belgeleri


DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2015

Ödül Adı :

 TEŞEKKÜR BELGESİ

2015

 

Alanında özel kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Akademik Hizmet Ödülleri ve Teşekkür Belgeleri


TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.

 

Ticari (KİT)

 

TÜRKİYE

2015

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

TR DİZİN

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

TR DİZİN

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

 

Türkçe

 

TR DİZİN

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Uluslararası Tarım Ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Uluslararası Tarım Ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi

 

Türkçe

 

TR DİZİN

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 International Journal Of Eastern Mediterranean Agricultural Research

Uluslararası

 

Dergi

 

International Journal Of Eastern Mediterranean Agricultural Research

 

Türkçe

 

TR DİZİN

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Derim

Uluslararası

 

Dergi

 

Derim

 

Türkçe

 

TR DİZİN

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesiziraat Fakültesi Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Gaziosmanpaşa Üniversitesiziraat Fakültesi Dergisi

 

Türkçe

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır

Ulusal

 

Dergi

 

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır

 

ığdır

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

2016

2016

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Işık ve Sıcaklığın Mısırda (Zea mays L.) Büyüme Parametreleri Üzerine Kantitatif Etkileri

Yazar :

 Fatih ÖNER

2005

 

Tamamlandı

 

2005

Tez Adı :

 Samsun ekolojik koşullarında bazı triticale çeşit ve hatlarının verim ve verim öğeleri üzerinde bir araştırma

Yazar :

 Serfiraz YANBEYİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


1997

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1997

Tez Adı :

 Çarşamba Ovasında şeker mısırın (zea mays sacchanata) verim, verim unsurları ile bazı kalite karakterlerine, şaşırtmanın ve farklı ekim zamanlarının etkisi

Yazar :

 Havva ANIL (ÖZBAY)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


1999

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1999

Tez Adı :

 Karadeniz bölgesinde ana ürün mısır (zea mays L.) yapımına uygun kendilenmiş hatların bazı bitkisel özelliklerine ait kombinasyon yeteneklerinin araştırılması

Yazar :

 Ali SÜRMELİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


2000

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2000

Tez Adı :

 Samsun ekolojik koşullarına uygun maltlık ve yemlik arpa (Hordeum vulgare L.) çeşitlerinin belirlenmesi üzerine araştırmalar

Yazar :

 Abdulveli SİRET

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı


2004

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2004

Tez Adı :

 Orta Karadeniz geçit bölümünde yetiştirilebilecek ekmeklik buğday (Triticum aestivum L. ) çeşitlerinde verim, verim unsurları ve kalite kriterlerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma

Yazar :

 Eylem OKTAY

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı


2006

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2006

Tez Adı :

 Bazı arpa (Hordeum vulgare L.) çeşitlerinde genotip x çevre interaksiyonları ve çeşitlerin stabilitelerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma

Yazar :

 Abdulveli SİRAT

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı


2010

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2010

Tez Adı :

 Çeltikte (Oryza sativa L.), trinexapac-ethyl dozları ve ekim sıklığının yatma ile bazı agronomik ve kalite özelliklerine etkisi

Yazar :

 Rasim ÜNAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı


2011

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2011

Tez Adı :

 Orta Karadeniz sahil bölümünde yetiştirilebilecek ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşitlerinde verim, verim unsurları ve kalite kriterlerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma

Yazar :

 Cemal ŞERMET

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı


2011

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2011

Tez Adı :

 Kızılırmak havzası koşullarında çeltik çeşitlerinin genotip X çevre interaksiyonları ve stabilitelerinin belirlenmesi

Yazar :

 Mevlüt ŞAHİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı


2011

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2011

Tez Adı :

 Organik şeker mısır yetiştiriciliğinde farklı gübre kaynakları ve yabancı ot kontrol yöntemlerinin büyüme, gelişme, verim ve kalite üzerine etkileri

Yazar :

 Binnur İMAMOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı


2015

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Organik çeltik (Oryza sativa L.) yetiştiriciliğinde, farklı uygulamaların tarımsal ve teknolojik özelliklere etkisi

Yazar :

 Hasan AKAY

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı


2016

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Türkiye'de yetiştirilen bazı çeltik genotiplerinin tane kalite parametrelerinin belirlenmesi

Yazar :

 Ayşe Gül ŞİŞMAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Çeltik (Oryza sativa L.)'te somatik dokulardan kallus oluşumu ve bitki elde etme olanakları üzerinde bir araştırma

Yazar :

 Selma KURT

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Bazı çeltik çeşitlerinde fideleme ve serpme ekim yöntemlerinin karşılaştırılması

Yazar :

 Hamdi Sefa ŞENOCAK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Samsun'da farklı lokasyonlarda yetiştirilen bazı ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşitlerinin adaptasyonu

Yazar :

 Onur SARIBAŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Işık ve Sıcaklığın Mısır'da (Zea mays L.) Büyüme, Gelişme ve Verime Kantitatif Etkileri

Yazar :

 Fatih ÖNER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı


2005

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2005

Tez Adı :

 Samsun ekolojik koşullarında beyaz at dişi hibrit mısır (Zea mays L.) çeşit adaylarının performanslarının belirlenmesi

Yazar :

 Murat ERDOĞAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Karadeniz Bölgesi yerel ekmeklik buğday genotiplerinin ıslah programına yönelik değerlendirilmesi

Yazar :

 Cemal ŞERMET

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı


2019

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Serin İklim Tahılları Islahı Ve Kalite İlişkileri

Doktora

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-10-07 11:55:57

 

2016-10-07 11:55:57

 

2014-2015

Ders Adı :

 Tarla Bitkileri Depolama Tekniği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-10-07 11:55:26

 

2016-10-07 11:55:06

 

2014-2015

Ders Adı :

 Tarla Bitkileri Depolama Tekniği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-10-07 11:55:06

 

2016-10-07 11:55:06

 

2015-2016

Ders Adı :

 Bitki Yetiştiriciliğinin Fizyolojik Esasları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-10-07 11:54:36

 

2016-10-07 11:54:36

 

2015-2016

Ders Adı :

 Bitki Yetiştiriciliğinin Fizyolojik Esasları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-10-07 11:55:21

 

2016-10-07 11:54:36

 

2014-2015

Ders Adı :

 Tarla Bitkileri Fizyolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-10-07 11:54:14

 

2016-10-07 11:54:14

 

2014-2015

Ders Adı :

 Tarla Bitkileri Fizyolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-10-07 11:54:14

 

2016-10-07 11:54:14

 

2015-2016

Ders Adı :

 Serin İklim Tahılları

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-10-07 11:53:55

 

2016-10-07 11:53:55

 

2015-2016

Ders Adı :

 Sıcak İklim Tahılları

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-10-07 11:53:31

 

2016-10-07 11:53:31

 

2014-2015

Ders Adı :

 Sıcak İklim Tahılları

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-10-07 11:53:31

 

2016-10-07 11:53:31

 

2015-2016

Ders Adı :

 Serin İklim Tahılları

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-10-07 11:53:42

 

2016-10-07 11:53:12

 

2014-2015

Ders Adı :

 Tarla Bitkileri Depolama Tekniği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-10-06 13:30:27

 

2016-10-06 13:30:27

 

2016-2017

Ders Adı :

 Bitki Yetiştiriciliğinin Fizyolojik Esasları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-10-06 13:30:07

 

2016-10-06 13:30:07

 

2016-2017

Ders Adı :

 Sıcak İklim Tahılları

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-10-06 13:29:40

 

2016-10-06 13:29:40

 

2016-2017

Ders Adı :

 Serin İklim Tahılları

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-10-06 13:29:12

 

2016-10-06 13:29:12

 

2016-2017

Ders Adı :

 Tarla Bitkileri Fizyolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-10-06 13:28:31

 

2016-10-06 13:27:17

 

2016-2017

Ders Adı :

 Tarla Bitkilerinde Büyüme Ve Gelişme Fizyolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-21 13:05:35

 

2014-02-21 13:04:02

 

2013-2014

Ders Adı :

 Tarla Bitkilerinde Büyüme Ve Gelişme Fizyolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-21 13:04:20

 

2014-02-21 13:04:02

 

2012-2013

Ders Adı :

 Tarla Bitkilerinde Büyüme Ve Gelişme Fizyolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-21 13:06:37

 

2014-02-21 13:04:01

 

2011-2012

Ders Adı :

 Tarla Bitkilerinde Büyüme Ve Gelişme Fizyolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-21 13:06:42

 

2014-02-21 13:04:01

 

2010-2011

Ders Adı :

 Tarla Bitkilerinde Büyüme Ve Gelişme Fizyolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-21 13:06:49

 

2014-02-21 13:04:01

 

2009-2010

Ders Adı :

 Tarla Bitkilerinde Büyüme Ve Gelişme Fizyolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-21 13:06:54

 

2014-02-21 13:04:01

 

2008-2009

Ders Adı :

 Tarla Bitkileri Fizyolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-21 13:07:00

 

2014-02-21 13:03:47

 

2013-2014

Ders Adı :

 Tarla Bitkileri Fizyolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-21 13:07:11

 

2014-02-21 13:03:47

 

2012-2013

Ders Adı :

 Tarla Bitkileri Fizyolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-21 13:07:18

 

2014-02-21 13:03:47

 

2011-2012

Ders Adı :

 Tarla Bitkileri Fizyolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-21 13:07:22

 

2014-02-21 13:03:47

 

2010-2011

Ders Adı :

 Tarla Bitkileri Fizyolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-21 13:07:27

 

2014-02-21 13:03:47

 

2009-2010

Ders Adı :

 Tarla Bitkileri Depolama Tekniği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-21 13:07:33

 

2014-02-21 13:03:21

 

2013-2014

Ders Adı :

 Tarla Bitkileri Depolama Tekniği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-21 13:07:39

 

2014-02-21 13:03:21

 

2012-2013

Ders Adı :

 Tarla Bitkileri Depolama Tekniği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-21 13:07:44

 

2014-02-21 13:03:21

 

2011-2012

Ders Adı :

 Tarla Bitkileri Depolama Tekniği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-21 13:07:47

 

2014-02-21 13:03:21

 

2010-2011

Ders Adı :

 Tarla Bitkileri Depolama Tekniği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-21 13:07:56

 

2014-02-21 13:03:21

 

2009-2010

Ders Adı :

 Tarla Bitkileri Depolama Tekniği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-21 13:08:01

 

2014-02-21 13:03:21

 

2008-2009

Ders Adı :

 Tarla Bitkileri Depolama Tekniği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-21 13:08:05

 

2014-02-21 13:03:21

 

2007-2008

Ders Adı :

 Tarla Bitkileri Depolama Tekniği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-21 13:08:10

 

2014-02-21 13:03:21

 

2006-2007

Ders Adı :

 Tarla Bitkileri Depolama Tekniği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-21 13:08:14

 

2014-02-21 13:02:44

 

2013-2014

Ders Adı :

 Tarla Bitkileri Depolama Tekniği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-21 13:08:19

 

2014-02-21 13:02:44

 

2012-2013

Ders Adı :

 Tarla Bitkileri Depolama Tekniği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-21 13:08:26

 

2014-02-21 13:02:44

 

2011-2012

Ders Adı :

 Tarla Bitkileri Depolama Tekniği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-21 13:08:35

 

2014-02-21 13:02:44

 

2010-2011

Ders Adı :

 Tarla Bitkileri Depolama Tekniği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-21 13:08:43

 

2014-02-21 13:02:44

 

2009-2010

Ders Adı :

 Tarla Bitkileri Depolama Tekniği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-21 13:08:47

 

2014-02-21 13:02:44

 

2008-2009

Ders Adı :

 Tarla Bitkileri Depolama Tekniği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-21 13:08:54

 

2014-02-21 13:02:44

 

2007-2008

Ders Adı :

 Tahıllarda Kalite Ve Tespit Yöntemleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 13:09:12

 

2014-02-21 13:02:12

 

2012-2013

Ders Adı :

 Tahıllarda Kalite Ve Tespit Yöntemleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 13:09:19

 

2014-02-21 13:02:12

 

2011-2012

Ders Adı :

 Tahıllarda Kalite Ve Tespit Yöntemleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 13:09:24

 

2014-02-21 13:02:12

 

2010-2011

Ders Adı :

 Tahıllarda Kalite Ve Tespit Yöntemleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 13:09:30

 

2014-02-21 13:02:12

 

2008-2009

Ders Adı :

 Sıcak İklim Tahılları Kültürü Ve Kalite İlişkileri

Doktora

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 13:09:34

 

2014-02-21 13:01:50

 

2011-2012

Ders Adı :

 Sıcak İklim Tahılları Kültürü Ve Kalite İlişkileri

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 13:09:29

 

2014-02-21 13:01:50

 

2010-2011

Ders Adı :

 Sıcak İklim Tahılları Kültürü Ve Kalite İlişkileri

Doktora

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 13:09:33

 

2014-02-21 13:01:50

 

2009-2010

Ders Adı :

 Sıcak İklim Tahılları Kültürü Ve Kalite İlişkileri

Doktora

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 13:09:42

 

2014-02-21 13:01:50

 

2008-2009

Ders Adı :

 Sıcak İklim Tahılları Kültürü Ve Kalite İlişkileri

Doktora

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 13:09:58

 

2014-02-21 13:01:50

 

2007-2008

Ders Adı :

 Sıcak İklim Tahılları Islahı Ve Kalite İlişkileri

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 13:09:54

 

2014-02-21 13:01:38

 

2010-2011

Ders Adı :

 Sıcak İklim Tahılları Islahı Ve Kalite İlişkileri

Doktora

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 13:10:04

 

2014-02-21 13:01:38

 

2009-2010

Ders Adı :

 Sıcak İklim Tahılları Islahı Ve Kalite İlişkileri

Doktora

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 13:10:11

 

2014-02-21 13:01:38

 

2008-2009

Ders Adı :

 Sıcak İklim Tahılları Islahı Ve Kalite İlişkileri

Doktora

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 13:10:25

 

2014-02-21 13:01:37

 

2007-2008

Ders Adı :

 Serin İklim Tahılları Kültürü Ve Kalite İlişkileri

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 13:10:30

 

2014-02-21 13:01:27

 

2010-2011

Ders Adı :

 Serin İklim Tahılları Kültürü Ve Kalite İlişkileri

Doktora

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 13:10:35

 

2014-02-21 13:01:27

 

2009-2010

Ders Adı :

 Serin İklim Tahılları Kültürü Ve Kalite İlişkileri

Doktora

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 13:10:43

 

2014-02-21 13:01:36

 

2008-2009

Ders Adı :

 Serin İklim Tahılları Kültürü Ve Kalite İlişkileri

Doktora

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 13:10:48

 

2014-02-21 13:01:36

 

2007-2008

Ders Adı :

 Serin İklim Tahılları Islahı Ve Kalite İlişkileri

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 13:10:52

 

2014-02-21 13:01:11

 

2010-2011

Ders Adı :

 Serin İklim Tahılları Islahı Ve Kalite İlişkileri

Doktora

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 13:10:56

 

2014-02-21 13:01:11

 

2009-2010

Ders Adı :

 Serin İklim Tahılları Islahı Ve Kalite İlişkileri

Doktora

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 13:11:01

 

2014-02-21 13:01:11

 

2008-2009

Ders Adı :

 Serin İklim Tahılları Islahı Ve Kalite İlişkileri

Doktora

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 13:11:06

 

2014-02-21 13:01:11

 

2007-2008

Ders Adı :

 Bitki Yetiştiriciliğinin Fizyolojik Esasları

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-21 13:06:27

 

2014-02-21 13:00:50

 

2013-2014

Ders Adı :

 Bitki Yetiştiriciliğinin Fizyolojik Esasları

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-21 13:06:22

 

2014-02-21 13:00:50

 

2012-2013

Ders Adı :

 Bitki Yetiştiriciliğinin Fizyolojik Esasları

Doktora

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-21 13:06:14

 

2014-02-21 13:00:50

 

2011-2012

Ders Adı :

 Bitki Yetiştiriciliğinin Fizyolojik Esasları

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-21 13:06:10

 

2014-02-21 13:00:50

 

2010-2011

Ders Adı :

 Bitki Yetiştiriciliğinin Fizyolojik Esasları

Doktora

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-21 13:06:02

 

2014-02-21 13:00:50

 

2009-2010

Ders Adı :

 Bitki Yetiştiriciliğinin Fizyolojik Esasları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-21 13:05:29

 

2014-02-21 13:00:28

 

2013-2014

Ders Adı :

 Bitki Yetiştiriciliğinin Fizyolojik Esasları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-21 13:05:24

 

2014-02-21 13:00:28

 

2012-2013

Ders Adı :

 Bitki Yetiştiriciliğinin Fizyolojik Esasları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-21 13:05:10

 

2014-02-21 13:00:27

 

2011-2012

Ders Adı :

 Bitki Yetiştiriciliğinin Fizyolojik Esasları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-21 13:05:06

 

2014-02-21 13:00:27

 

2010-2011

Ders Adı :

 Bitki Yetiştiriciliğinin Fizyolojik Esasları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-21 13:04:59

 

2014-02-21 13:00:27

 

2009-2010

Ders Adı :

 Bitki Yetiştiriciliğinin Fizyolojik Esasları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-21 13:04:53

 

2014-02-21 13:00:27

 

2008-2009

Ders Adı :

 Bitki Yetiştiriciliğinin Fizyolojik Esasları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-21 13:04:47

 

2014-02-21 13:00:27

 

2007-2008

Ders Adı :

 Sıcak İklim Tahılları

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 12:59:55

 

2014-02-21 12:59:55

 

2013-2014

Ders Adı :

 Sıcak İklim Tahılları

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 12:59:55

 

2014-02-21 12:59:55

 

2012-2013

Ders Adı :

 Sıcak İklim Tahılları

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 12:59:55

 

2014-02-21 12:59:55

 

2011-2012

Ders Adı :

 Sıcak İklim Tahılları

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 12:59:55

 

2014-02-21 12:59:55

 

2010-2011

Ders Adı :

 Sıcak İklim Tahılları

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 12:59:55

 

2014-02-21 12:59:55

 

2009-2010

Ders Adı :

 Sıcak İklim Tahılları

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 12:59:55

 

2014-02-21 12:59:55

 

2008-2009

Ders Adı :

 Sıcak İklim Tahılları

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 12:59:55

 

2014-02-21 12:59:55

 

2007-2008

Ders Adı :

 Sıcak İklim Tahılları

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 12:59:55

 

2014-02-21 12:59:55

 

2006-2007

Ders Adı :

 Sıcak İklim Tahılları

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 12:59:55

 

2014-02-21 12:59:55

 

2005-2006

Ders Adı :

 Sıcak İklim Tahılları

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 12:59:55

 

2014-02-21 12:59:55

 

2004-2005

Ders Adı :

 Sıcak İklim Tahılları

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 12:59:55

 

2014-02-21 12:59:55

 

2003-2004

Ders Adı :

 Sıcak İklim Tahılları

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 12:59:55

 

2014-02-21 12:59:55

 

2002-2003

Ders Adı :

 Sıcak İklim Tahılları

Lisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 12:59:55

 

2014-02-21 12:59:55

 

2001-2002

Ders Adı :

 Sıcak İklim Tahılları

Lisans

 

Akademik yıl: 2000-2001

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 12:59:55

 

2014-02-21 12:59:55

 

2000-2001

Ders Adı :

 Serin İklim Tahılları

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 12:57:58

 

2014-02-21 12:57:58

 

2013-2014

Ders Adı :

 Serin İklim Tahılları

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 12:57:58

 

2014-02-21 12:57:58

 

2012-2013

Ders Adı :

 Serin İklim Tahılları

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 12:57:58

 

2014-02-21 12:57:58

 

2011-2012

Ders Adı :

 Serin İklim Tahılları

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 12:57:58

 

2014-02-21 12:57:58

 

2010-2011

Ders Adı :

 Serin İklim Tahılları

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 12:57:58

 

2014-02-21 12:57:58

 

2009-2010

Ders Adı :

 Serin İklim Tahılları

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 12:57:58

 

2014-02-21 12:57:58

 

2008-2009

Ders Adı :

 Serin İklim Tahılları

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 12:57:58

 

2014-02-21 12:57:58

 

2007-2008

Ders Adı :

 Serin İklim Tahılları

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 12:57:58

 

2014-02-21 12:57:58

 

2006-2007

Ders Adı :

 Serin İklim Tahılları

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 12:57:58

 

2014-02-21 12:57:58

 

2005-2006

Ders Adı :

 Serin İklim Tahılları

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 12:57:58

 

2014-02-21 12:57:58

 

2004-2005

Ders Adı :

 Serin İklim Tahılları

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 12:57:58

 

2014-02-21 12:57:58

 

2003-2004

Ders Adı :

 Serin İklim Tahılları

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 12:57:58

 

2014-02-21 12:57:58

 

2002-2003

Ders Adı :

 Serin İklim Tahılları

Lisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 12:57:58

 

2014-02-21 12:57:58

 

2001-2002

Ders Adı :

 Tarla Bitkileri Fizyolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-21 12:57:32

 

2014-02-21 12:57:32

 

2007-2008

Ders Adı :

 Tarla Bitkileri Fizyolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-21 12:56:52

 

2014-02-21 12:56:52

 

2013-2014

Ders Adı :

 Tarla Bitkileri Fizyolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-21 12:56:52

 

2014-02-21 12:56:52

 

2012-2013

Ders Adı :

 Tarla Bitkileri Fizyolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-21 12:56:52

 

2014-02-21 12:56:52

 

2011-2012

Ders Adı :

 Tarla Bitkileri Fizyolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-21 12:56:52

 

2014-02-21 12:56:52

 

2010-2011

Ders Adı :

 Tarla Bitkileri Fizyolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-21 12:56:52

 

2014-02-21 12:56:52

 

2009-2010

Ders Adı :

 Tarla Bitkileri Fizyolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-21 12:56:52

 

2014-02-21 12:56:52

 

2008-2009

2019
 • 2015

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

 • 2014
  - 2016

  Arş. Uyg. Merkezi Müdürü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tarımsal Uygulama Ve Araştırma Merkezi

 • 2014
  - 2015

  Dekan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

 • 2012

  Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Samsun Meslek Yüksekokulu

 • 2011
  - 2013

  Öyp Koordinatörü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Rektörlük

 • 2007

  Yönetim Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

 • 2007
  - 2012

  Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

 • 2004
  - 2006

  Bölüm Başkan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Tarla Bitkileri Bölümü

 • 1994
  - 2015

  Yardımcı Doçent

 • 1987
  - 1994

  Araştırma Görevlisi

Ders Notları

Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
ZMT112 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Bitki Fizyolojisi 1 1. GİRİŞ.pdf
ZMT112 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Bitki Fizyolojisi 2 2. BİTKİ HÜCRESİNİN YAPISI.pdf
ZMT112 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Bitki Fizyolojisi 3 3. CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ .pdf
ZMT112 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Bitki Fizyolojisi 4 4. TOHUMLARIN ÇİMLENMESİ.pdf
ZMT112 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Bitki Fizyolojisi 5 5. SU METABOLİZMASIYLA İLGİLİ OLAYLAR.pdf
ZMT112 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Bitki Fizyolojisi 6 6.BİTKİLERDE BESLENME-BÜYÜME VE HAREKET.pdf
ZMT112 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Bitki Fizyolojisi 7 7. FOTOSENTEZ.pdf
ZMT112 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Bitki Fizyolojisi 9 8. BİTKİLERDE SOLUNUM.pdf
ZMT112 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Bitki Fizyolojisi 10 9. BİTKİLERDE KULLANILAN HORMONLAR.pdf
ZMT112 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Bitki Fizyolojisi 11 10 Madde döngüleri.pdf
ZMT112 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Bitki Fizyolojisi 12 12 Azot döngüsü ve biyolojik azot fiksasyonu.pdf
ZMT112 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Bitki Fizyolojisi 13 13. BİTKİLERDE STRES FİZYOLOJİSİ.pdf
ZMT112 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Bitki Fizyolojisi 14 14. BİTKİ FİZYOLOJİSİ TERİMLERİ.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
TBB313 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tarla Bitkileri Fizyolojisi 1 1. GİRİŞ.pdf
TBB313 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tarla Bitkileri Fizyolojisi 2 2. BİTKİ HÜCRESİNİN YAPISI.pdf
TBB313 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tarla Bitkileri Fizyolojisi 3 3. CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ .pdf
TBB313 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tarla Bitkileri Fizyolojisi 4 4. TOHUMLARIN ÇİMLENMESİ.pdf
TBB313 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tarla Bitkileri Fizyolojisi 5 5. SU METABOLİZMASIYLA İLGİLİ OLAYLAR.pdf
TBB313 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tarla Bitkileri Fizyolojisi 6 6.BİTKİLERDE BESLENME-BÜYÜME VE HAREKET.pdf
TBB313 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tarla Bitkileri Fizyolojisi 7 7. FOTOSENTEZ.pdf
TBB313 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tarla Bitkileri Fizyolojisi 8 8. BİTKİLERDE SOLUNUM.pdf
TBB313 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tarla Bitkileri Fizyolojisi 9 9. BİTKİLERDE KULLANILAN HORMONLAR.pdf
TBB313 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tarla Bitkileri Fizyolojisi 11 10 Madde döngüleri.pdf
TBB313 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tarla Bitkileri Fizyolojisi 12 12 Azot döngüsü ve biyolojik azot fiksasyonu.pdf
TBB313 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tarla Bitkileri Fizyolojisi 13 13. BİTKİLERDE STRES FİZYOLOJİSİ.pdf
TBB313 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tarla Bitkileri Fizyolojisi 14 BF 14. stres fizyolojisi.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
TBB401 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Serin İklim Tahılları 1 Serin iklim Tahılları Dersi 1 hafta.mp4
TBB401 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Serin İklim Tahılları 1 1. Dersin tanıtımı, serin iklim tahıllarının genel özellikleri.pdf
TBB401 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Serin İklim Tahılları 2 2. Dünyada ve ülkemizde serin iklim tahıllarının ekonomik önemi ve kullanımı.pdf
TBB401 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Serin İklim Tahılları 2 Serin İklim Tahılları Dersi 2 Hafta.mp4
TBB401 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Serin İklim Tahılları 3 3. Serin İklim Tahıllarının adaptasyonu.pdf
TBB401 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Serin İklim Tahılları 3 Serin İklim Tahılları Dersi 3 Hafta.mp4
TBB401 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Serin İklim Tahılları 4 4. Serin İklim tahıllarının morfolojisi.pdf
TBB401 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Serin İklim Tahılları 5 5. Buğday ve arpada verim ve kalite açısından hassas büyüme devreleri.pdf
TBB401 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Serin İklim Tahılları 6 6. Buğdayın kökeni ve yetiştiriciliği.pdf
TBB401 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Serin İklim Tahılları 6 7. Buğdayın yetiştiriciliği.pdf
TBB401 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Serin İklim Tahılları 7 7. Buğdayın yetiştiriciliği.pdf
TBB401 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Serin İklim Tahılları 9 9. Arpanın kökeni ve yetiştiriciliği.pdf
TBB401 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Serin İklim Tahılları 10 10. Arpanın Yetiştiriciliği.pdf
TBB401 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Serin İklim Tahılları 11 11. Yulafın kökeni ve yetiştiriciliği.pdf
TBB401 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Serin İklim Tahılları 12 12. ÇAVDAR (Secale L.).pdf
TBB401 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Serin İklim Tahılları 13 13. Tritikale Yetiştiriciliği.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
TAB603 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Bitki Yetiştirıciliğinin Fizyolojık Esasları 1 DERS 1-3 BİTKİLERDE SU METABOLİZMASI.pdf
TAB603 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Bitki Yetiştirıciliğinin Fizyolojık Esasları 2 DERS 1-3 BİTKİLERDE SU METABOLİZMASI.pdf
TAB603 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Bitki Yetiştirıciliğinin Fizyolojık Esasları 3 DERS 1-3 BİTKİLERDE SU METABOLİZMASI.pdf
TAB603 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Bitki Yetiştirıciliğinin Fizyolojık Esasları 4 DERS 4-6 BİTKİLERDE ORGANİK MADDE YAPIMI.pdf
TAB603 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Bitki Yetiştirıciliğinin Fizyolojık Esasları 5 DERS 4-6 BİTKİLERDE ORGANİK MADDE YAPIMI.pdf
TAB603 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Bitki Yetiştirıciliğinin Fizyolojık Esasları 6 DERS 4-6 BİTKİLERDE ORGANİK MADDE YAPIMI.pdf
TAB603 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Bitki Yetiştirıciliğinin Fizyolojık Esasları 7 DERS 7-9 BİTKİLERDE BÜYÜME GELİŞME ve HAREKET FİZYOLOJİSİ.pdf
TAB603 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Bitki Yetiştirıciliğinin Fizyolojık Esasları 8 DERS 7-9 BİTKİLERDE BÜYÜME GELİŞME ve HAREKET FİZYOLOJİSİ.pdf
TAB603 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Bitki Yetiştirıciliğinin Fizyolojık Esasları 9 DERS 7-9 BİTKİLERDE BÜYÜME GELİŞME ve HAREKET FİZYOLOJİSİ.pdf
TAB603 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Bitki Yetiştirıciliğinin Fizyolojık Esasları 11 DERS 10 BİTKİLERDE STRES FİZYOLOJİSİ.pdf
TAB603 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Bitki Yetiştirıciliğinin Fizyolojık Esasları 12 DERS 11 AZOT DÖNGÜSÜ ve BİYOLOJİK AZOT FİKSASYONU.pdf
TAB603 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Bitki Yetiştirıciliğinin Fizyolojık Esasları 13 DERS 12. BİTKİLERDE KULLANILAN HORMONLAR.pdf
TAB603 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Bitki Yetiştirıciliğinin Fizyolojık Esasları 13 DERS 13. TOHUMLARIN ÇİMLENMESİ.pdf
TAB603 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Bitki Yetiştirıciliğinin Fizyolojık Esasları 14 DERS 14 BİTKİLERDE BÜYÜME ve GELİŞME .pdf
TAB603 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Bitki Yetiştirıciliğinin Fizyolojık Esasları 14 DERS 15. BİTKİ FİZYOLOJİSİ TERİMLERİ.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
TAB713 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Tahıllarda Kalite ve Tespit Yöntemleri 1 1 Hafta Tahıl ve Tahıl Ürünlerinin Sınıflandırılması.pdf
TAB713 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Tahıllarda Kalite ve Tespit Yöntemleri 2 2 Hafta TAHILLARDA SINIF ve ALTSINIF FAKTÖRLERİ.pdf
TAB713 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Tahıllarda Kalite ve Tespit Yöntemleri 3 3 Hafta Tahıl ve ürünleri Bozulması.pdf
TAB713 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Tahıllarda Kalite ve Tespit Yöntemleri 4 4 Hafta Tahıl Teknolojisi ve Kalite Kontrolü.pdf
TAB713 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Tahıllarda Kalite ve Tespit Yöntemleri 5 5 Hafta Tarla Ürünlerinde Standardizasyon ve Depolama.pdf
TAB713 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Tahıllarda Kalite ve Tespit Yöntemleri 6 6 Hafta TARLA ÜRÜNLERİNİN STANDARDİZASYONU VE DEPOLANMASI.pdf
TAB713 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Tahıllarda Kalite ve Tespit Yöntemleri 7 7. Hafta Buğdayın tanesinin oluşumu.pdf
TAB713 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Tahıllarda Kalite ve Tespit Yöntemleri 9 8 Hafta E K M E K.pdf
TAB713 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Tahıllarda Kalite ve Tespit Yöntemleri 10 9 Hafta YABANCI MADDE MİKTARI.pdf
TAB713 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Tahıllarda Kalite ve Tespit Yöntemleri 11 9 Hafta YABANCI MADDE MİKTARI.pdf
TAB713 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Tahıllarda Kalite ve Tespit Yöntemleri 11 10 Hafta buğdayda kalite analizleri.pdf
TAB713 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Tahıllarda Kalite ve Tespit Yöntemleri 12 11 Hafta BUĞDAYIN TEKNİK DEĞER ÖLÇÜTLERİ BUĞDAYIN TEKNİK DEĞER ÖLÇÜTLERİ.pdf
TAB713 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Tahıllarda Kalite ve Tespit Yöntemleri 13 12 hafta Çeltik kalite Analizleri.pdf
TAB713 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Tahıllarda Kalite ve Tespit Yöntemleri 14 13 hafta Mısırda kalite analizleri.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
TAB715 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Sıcak İklim Tahılları Kültürü ve Kalite İlişkileri 1 1-2 Hafta çeltik ıslahı ve Kalite.pdf
TAB715 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Sıcak İklim Tahılları Kültürü ve Kalite İlişkileri 2 1-2 Hafta çeltik ıslahı ve Kalite.pdf
TAB715 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Sıcak İklim Tahılları Kültürü ve Kalite İlişkileri 3 3-4 hafta Çeltik ıslahı ve Kalite.pdf
TAB715 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Sıcak İklim Tahılları Kültürü ve Kalite İlişkileri 4 3-4 hafta Çeltik ıslahı ve Kalite.pdf
TAB715 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Sıcak İklim Tahılları Kültürü ve Kalite İlişkileri 5 5 Hafta Mısır ıslahı ve kalite MISIRIN KÖKENİ ve TARİHÇESİ.pdf
TAB715 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Sıcak İklim Tahılları Kültürü ve Kalite İlişkileri 6 6 Hafta mısır ıslahı İbrahim Demir.pdf
TAB715 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Sıcak İklim Tahılları Kültürü ve Kalite İlişkileri 7 7 Hafta mısır ıslahı.pdf
TAB715 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Sıcak İklim Tahılları Kültürü ve Kalite İlişkileri 8 8 hafta melez mısır ıslahı GKY ÖKY.pdf
TAB715 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Sıcak İklim Tahılları Kültürü ve Kalite İlişkileri 9 9 Hafta Mısır Islahı ve kalite BİYOTİK STRESE DAYANIKLILIK ISLAHI.pdf
TAB715 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Sıcak İklim Tahılları Kültürü ve Kalite İlişkileri 10 10 hafta mısır ıslahı KENDİLENMİŞ HATLARIN ELDE EDİLMESİ.pdf
TAB715 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Sıcak İklim Tahılları Kültürü ve Kalite İlişkileri 11 11 Hafta Mısır ıslahı MISIRDA GERMPLASM GELİŞTİRME.pdf
TAB715 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Sıcak İklim Tahılları Kültürü ve Kalite İlişkileri 12 12 Hafta Mısırda kalite.pdf
TAB715 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Sıcak İklim Tahılları Kültürü ve Kalite İlişkileri 13 13 Hafta mısır ıslahı MELEZ KOMBİNASYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESi.pdf
TAB715 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Sıcak İklim Tahılları Kültürü ve Kalite İlişkileri 14 14 Hafta MELEZ MISIR TOHUMLUK ÜRETİMİ.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
TAB717 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Sıcak İklim Tahılları Islahı ve Kalite İlişkileri 1 1-2 Hafta çeltik ıslahı ve Kalite.pdf
TAB717 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Sıcak İklim Tahılları Islahı ve Kalite İlişkileri 2 1-2 Hafta çeltik ıslahı ve Kalite.pdf
TAB717 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Sıcak İklim Tahılları Islahı ve Kalite İlişkileri 3 3-4 hafta Çeltik ıslahı ve Kalite.pdf
TAB717 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Sıcak İklim Tahılları Islahı ve Kalite İlişkileri 4 3-4 hafta Çeltik ıslahı ve Kalite.pdf
TAB717 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Sıcak İklim Tahılları Islahı ve Kalite İlişkileri 5 5 Hafta Mısır ıslahı ve kalite MISIRIN KÖKENİ ve TARİHÇESİ.pdf
TAB717 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Sıcak İklim Tahılları Islahı ve Kalite İlişkileri 6 6 Hafta mısır ıslahı İbrahim Demir.pdf
TAB717 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Sıcak İklim Tahılları Islahı ve Kalite İlişkileri 7 7 Hafta mısır ıslahı.pdf
TAB717 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Sıcak İklim Tahılları Islahı ve Kalite İlişkileri 8 8 hafta melez mısır ıslahı GKY ÖKY.pdf
TAB717 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Sıcak İklim Tahılları Islahı ve Kalite İlişkileri 9 9 Hafta Mısır Islahı ve kalite BİYOTİK STRESE DAYANIKLILIK ISLAHI.pdf
TAB717 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Sıcak İklim Tahılları Islahı ve Kalite İlişkileri 10 10 hafta mısır ıslahı KENDİLENMİŞ HATLARIN ELDE EDİLMESİ.pdf
TAB717 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Sıcak İklim Tahılları Islahı ve Kalite İlişkileri 11 11 Hafta Mısır ıslahı MISIRDA GERMPLASM GELİŞTİRME.pdf
TAB717 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Sıcak İklim Tahılları Islahı ve Kalite İlişkileri 12 12 Hafta Mısırda kalite.pdf
TAB717 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Sıcak İklim Tahılları Islahı ve Kalite İlişkileri 13 13 Hafta mısır ıslahı MELEZ KOMBİNASYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESi.pdf
TAB717 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Sıcak İklim Tahılları Islahı ve Kalite İlişkileri 14 14 Hafta MELEZ MISIR TOHUMLUK ÜRETİMİ.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
TBB402 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Sıcak İklim Tahılları 1 1. Dersin tanıtımı, tahıllarının genel özellikleri.pdf
TBB402 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Sıcak İklim Tahılları 2 2. Dünyada ve ülkemizde tahıllarının ekonomik önemi ve kullanımı.pdf
TBB402 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Sıcak İklim Tahılları 3 3. ÇELTİK YETİŞTİRİCİLİĞİ.pdf
TBB402 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Sıcak İklim Tahılları 4 4. ÇELTİĞİN BİTKİSİNİN YETİŞME DEVRELERİ.pdf
TBB402 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Sıcak İklim Tahılları 5 5.ÇELTİKTE EKİM.pdf
TBB402 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Sıcak İklim Tahılları 6 6. Çeltikte Yabancı Ot Kontrolü.pdf
TBB402 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Sıcak İklim Tahılları 7 7. MISIR YETİŞTİRİCİLİĞİ.pdf
TBB402 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Sıcak İklim Tahılları 8 8. MISIR TARIMI.pdf
TBB402 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Sıcak İklim Tahılları 9 9. Mısır'da Yabancı Ot Kontrolü.pdf
TBB402 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Sıcak İklim Tahılları 10 10. SİLAJLIK MISIR TARIMI.pdf
TBB402 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Sıcak İklim Tahılları 11 11. KOCADARI YETİŞTİRİCİLİĞİ.pdf
TBB402 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Sıcak İklim Tahılları 12 12. Kumdarı.pdf
TBB402 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Sıcak İklim Tahılları 13 13. Cindarı.pdf
TBB402 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Sıcak İklim Tahılları 14 12. Kumdarı.pdf
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr