İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: ismailgelen@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0001-6669-8702
Yabancı Diller İngilizce,Osmanlıca
Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı Eğitim Bilimleri
Anahtar Kelimeler Eğitim Programları ve Öğretim
Öğrenim Bilgileri
Yüksek Lisans Çukurova Üniversitesi
Doktora Çukurova Üniversitesi
Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Post-Doktora University Of Florida
Akademik Ünvanlar
Doçent Eğitim Fakültesi, 2016 -
Yardımcı Doçent Eğitim Fakültesi, 2009 - 2016
Yardımcı Doçent Eğitim Fakültesi, 2007 - 2009
Yardımcı Doçent Eğitim Fakültesi, 2004 - 2007
Araştırma Görevlisi Eğitim Fakültesi, 2003 - 2004
Araştırma Görevlisi Eğitim Fakültesi, 2001 - 2003
Araştırma Görevlisi Eğitim Fakültesi, 1994 - 2001
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Müfettiş Samsun 2012 Eğitim Şurası

2014

Kitap Adı :

 İlkadım Samsun 2012 Eğitim Şurası

2012

Kitap Adı :

 Canik Samsun 2012 Eğitim Şurası

2012

Kitap Adı :

 İl Geneli Samsun 2012 Eğitim Şurası

2012

Kitap Adı :

 Atakum Samsun 2012 Eğitim Şurası

2012

Kitap Adı :

 Öğretimde Planlama Ve Değerlendirme

Bölüm Adı :

 Temel Kavramlar

Yazar Adı :

 Gelen İsmail

Editör Adı :

 Salih Uşun, Devrim Özdemir Alıcı

2006

Kitap Adı :

 Eğitim Bilimine Giriş

Bölüm Adı :

 Eğitimde Okul Ve Sınıf

Yazar Adı :

 Gelen İsmail

Editör Adı :

 Mehmet Taşpınar

2012

Kitap Adı :

 Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Bölüm Adı :

 Bilimsel Araştırmalarda Veri Toplama Araçları

Yazar Adı :

 Gelen İsmail

Editör Adı :

 Durmuş Ekiz

2007

Kitap Adı :

 Öğretimde Planlama Ve Değerlendirme

Bölüm Adı :

 Temel Kavramlar

Yazar Adı :

 Gelen İsmail

Editör Adı :

 Melek Öztürk

2006

Kitap Adı :

 Hayat Bilgisi Ve Sosyal Bilgiler Öğretimi

Bölüm Adı :

 Hayat Bilgisi Ve Sosyal Bilgiler Öğretiminde Değerlendirme

Yazar Adı :

 Gelen İsmail

Editör Adı :

 Abdurrahman Tanrıöğen

2006

Kitap Adı :

 Öğretmen Adayları İçin Okul Deneyimi Ve Öğretmenlik Uygulaması

Bölüm Adı :

 Aday Öğretmenlerin Kullanabilecekleri Verii Toplama Araçları Ve Bazı Temel Yöntem Ve Teknikler

Yazar Adı :

 Gelen İsmail

Editör Adı :

 İsmail Hakkı Demircioğlu

2010

Kitap Adı :

 Ladik Samsun 2012 Eğitim Şurası

2012

Kitap Adı :

 Vezirköprü Samsun 2012 Eğitim Şurası

2012

Kitap Adı :

 Havza Samsun 2012 Eğitim Şurası

2012

Kitap Adı :

 Asarcık Samsun 2012 Eğitim Şurası

2012

Kitap Adı :

 Terme Samsun 2012 Eğitim Şurası

2012

Kitap Adı :

 Salıpazarı Samsun 2012 Eğitim Şurası

2012

Kitap Adı :

 Kavak Samsun 2012 Eğitim Şurası

2012

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 An Overview Of The Distance Education Program İn Turkey

Yazar Adı :

 Kaçan Ahmet, Gelen İsmail

Dergi Adı :

 International Journal Of Education Science And Technology

Özgün Makale

 


2020, 6

Makale Adı :

 Endüstri 4.0 Ve Toplum 5.0 Bağlamında: “Eğitim 4.0””, “Education 4.0 İn The Context Of Industry 4.0 And Society 5.0”

Yazar Adı :

 Gelen İsmail, Demircioğlu Hayrettin

Dergi Adı :

 Academic Social Resources Journal

Özgün Makale

 


2020, 10

Makale Adı :

 Opinions Of Stakeholders About Evaluation Of Middle-School Turkish And English Curriculum Dimensions

Yazar Adı :

 Gelen İsmail, Alış Esra

Dergi Adı :

 Journal Of Curriculum And Teaching

Özgün Makale

 


2019, 10

Makale Adı :

 Educational Behavior Expectations Of Adults According To Academician

Yazar Adı :

 Gelen İsmail

Dergi Adı :

 International Review Of Social Sciences

Özgün Makale

 


2019, 10

Makale Adı :

 Academicians’ Predictions Of 21St Century Education And Education İn The 21St Century

Yazar Adı :

 Gelen İsmail

Dergi Adı :

 European Journal Of Education Studies

Özgün Makale

 


2018, 4

Makale Adı :

 Opinions Of Stakeholders About Evaluation Of Middle-School Mathematics And Science Curriculum Dimensions

Yazar Adı :

 Gelen İsmail, Alış Esra

Dergi Adı :

 The Journal Of Interdisciplinary Educational Research

Özgün Makale

 


2018, 12

Makale Adı :

 The Analysis Of Some Thought Experiments İn Terms Of The Dimensions Of Hypothetico-Creative Reasoning Skills

Yazar Adı :

 Gelen İsmail, Özer Bayram, Duran Volkan

Dergi Adı :

 Jokull

Özgün Makale

 


2017, 2

Makale Adı :

 P21-Program Ve Öğretimde 21. Yüzyıl Beceri Çerçeveleri (Abd Uygulamaları)/ P21- 21St Century Skill Frameworks İn Curriculum And Instruction(Usa Practices)

Yazar Adı :

 Gelen İsmail

Dergi Adı :

 The Journal Of Interdisciplinary Educational Research

Özgün Makale

 


2017, 12

Makale Adı :

 Deneyimsiz Öğretmen Davranışları Novice Teachers Behaviors

Yazar Adı :

 Özer Bayram, Gelen İsmail, Duran Volkan

Dergi Adı :

 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Özgün Makale

 


2016, 6

Makale Adı :

 Investigation Of Hypothetico Creative Reasoning Skills Of Teacher Trainees İn Terms Of Their Thinking Style

Yazar Adı :

 Gelen İsmail, Duran Volkan, Özer Bayram

Dergi Adı :

 Khazar Journal Of Humanities And Social Science

Özgün Makale

 


2016, 6

Makale Adı :

 The Analysis Of Cartoon Series Pepee In Terms Of Cultural Values

Yazar Adı :

 Gelen İsmail, Duran Volkan, Ünal Avni

Dergi Adı :

 International Journal Of Curriculum And Instructional Studies

Özgün Makale

 


2016, 6

Makale Adı :

 The Most Common Mistakes Of Teacher Trainees Former Teachers

Yazar Adı :

 Özer Bayram, Gelen İsmail, Hızlı Sinem, Çınar Gonca, Duran Volkan

Dergi Adı :

 Universal Journal Of Educational Research

Özgün Makale

 


2016, 5

Makale Adı :

 Evaluating Secondary School Students Levels Of Five Mind Areas İn Terms Of Some Variables

Yazar Adı :

 Gelen İsmail

Dergi Adı :

 Educational Research And Reviews

Özgün Makale

 


2015, 1

Makale Adı :

 Evaluation Of Students Perceptions About Efficiency Of Educational Club Practices İn Primary Schools

Yazar Adı :

 Gelen Ismaıl, Onay Ihsan, Varol Volkan

Dergi Adı :

 Universal Journal Of Educational Research

Özgün Makale

 


2014, 12

Makale Adı :

 Investigating The Effectiveness Of Value Analysis Approach For Acquisition Of Values İn The Elementary School Social Studies Course

Yazar Adı :

 Gelen İsmail

Dergi Adı :

 International Journal Of Scientific And Research Publications

Özgün Makale

 


2014, 12

Makale Adı :

 Samsun Aile Ve Sosyal Politikalar Kurumunda Çalışanların Çalıştıkları Birim İle İlgili Belirttikleri Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

Yazar Adı :

 Gelen İsmail, Çınar Gonca

Dergi Adı :

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 


2014, 12

Makale Adı :

 Value Acquisition Critical Thinking Skills And The Performance Of 6Th Grade Students

Yazar Adı :

 Sakallı Gümüş Suad, Gelen İsmail, Keskin Adem

Dergi Adı :

 Education 3-13

Özgün Makale

 


2013, 6

Makale Adı :

 İlköğretim Okullarındaki Eğitsel Kulüp Uygulamalarının Etkililiğine İlişkin Öğretmen Ve Yönetici Görüşlerinin Değerlendirilmesi The Evaluation Of Teacher And Admınıstrator Vıews About The Effıcıency Of Student Club Practıces In Prımary Schools

Yazar Adı :

 Onay İhsan, Gelen İsmail

Dergi Adı :

 The Journal Of Academic Social Science Studies

Özgün Makale

 


2013, 4

Makale Adı :

 Ladik Te Eğitim Sorunlar Çözüm Önerileri Ve Gelecek Perspektifi

Yazar Adı :

 Gelen İsmail

Dergi Adı :

 Ve Ladik

Özgün Makale

 

2013, 1

Makale Adı :

 İlköğretim 5 Sınıf Öğrencilerinin Bazı Evrensel Değerleri Kazanım Düzeylerinin Karşılaştırılması Samsun İli Örneği Comparing The Acquisition Levels Of Some Universal Values İn The 5 Th Grade Students The Case Of Samsun

Yazar Adı :

 Keskin Yakup, Öksüz Yücel, Gelen İsmail, Yılmaz Hacı Bayram

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi/ Ondokuz Mayis University Journal Of Education

Özgün Makale

 

2012, 7

Makale Adı :

 Sosyal Bilgiler Programındaki Düşünme İle İlgili Bazı Ortak Becerilerin Kazanılma Düzeyinin Belirlenmesi Determination Of The Level Of Acqusition Of Some Common Skills Concerning Thinking İn The Curriculum Of Social Studies

Yazar Adı :

 Gelen İsmail

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi/ Ondokuz Mayis University Journal Of Education

Özgün Makale

 

2011, 1

Makale Adı :

 İlköğretim 2 Devre Öğrencilerinin Şikâyet Etme Davranışlarının Öğretmen Öğrenci Ve Veli Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi Evaluating Primary Education Second Level Students Complaining Behaviours According To Teachers Students And Parents Views

Yazar Adı :

 Özer Bayram, Gelen İsmail, Kahramanoğlu Recep

Dergi Adı :

 Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi/ University Of Gaziantep Journal Of Social Sciences

Özgün Makale

 

2010, 5

Makale Adı :

 The Effects Of Teaching Through Play On Students S Problem Solving Skills And Their Attitude Towards Mathematics Oyunlaştırmanın Beşinci Sınıf Matematik Dersinde Problem Çözme Becerisi Ve Derse Karşı Tutum Üzerindeki Etkisi

Yazar Adı :

 İsmail Gelen, Bayram Özer

Dergi Adı :

 E-Journal Of New World Sciences Academy (Newwsa.com)

Özgün Makale

 


2010, 1

Makale Adı :

 İlköğretim 5 Sınıf Öğrencilerinin Sosyo Ekonomik Düzeyleri İle Değerleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi The Description Of The Relationship Between The Socio Economical Gredes And Their Values İn Social Studies Lesson Of The Primary School Students İn The 5Th Gredes

Yazar Adı :

 Gelen İsmail, Yılmaz Ali, Kurtulmuş Mehmet

Dergi Adı :

 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi/ Mustafa Kemal University Journal Of Social Sciences Institute

Özgün Makale

 

2010, 1

Makale Adı :

 Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretimi Planlama Uygulama Ve Değerlendirme Yeterlik Algılarının İncelenmesi The Analysis Of Proficiency Perceptions Of Pre Service Turkish Language Teachers About Educational Planing Application And Evaluation

Yazar Adı :

 Coşkun Eyyup, Gelen İsmail, Öztürk Emine Pınar

Dergi Adı :

 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Mustafa Kemal University Journal Of Social Sciences Institute

Özgün Makale

 

2009, 7

Makale Adı :

 İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Boş Zaman Değerlendirme Alışkanlıklarının Günlük Problem Çözme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi Examining The Impact Of Primary Education 8Th Graders Habits Of Utilising Spare Time Upon Problem Solving Skills

Yazar Adı :

 Özer Bayram, Gelen İsmail, Sabahat Öcal

Dergi Adı :

 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi/ Mustafa Kemal University Journal Of Social Sciences Institute

Özgün Makale

 

2009, 7

Makale Adı :

 Türkçe Dersindeki Performans Ödevleri Hakkında Öğretmen Ve Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi Evaluation Of Teachers And Students Opinions About Performance Assignments Given İn Turkish Courses

Yazar Adı :

 Coşkun Eyyup, Gelen İsmail, Kan Mustafa Onur

Dergi Adı :

 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi/ Mustafa Kemal University Journal Of Social Sciences Institute

Özgün Makale

 

2009, 1

Makale Adı :

 Düşünme Şapkalarının Türkçe Dersinde Okuduğunu Anlamaya Etkisi The Effect Of The Thinking Hats On Understanding What You Read Turkish Course

Yazar Adı :

 Gelen İsmail, Sevda Dolapçıoğlu, Keskin Adem

Dergi Adı :

 Milli Eğitim- National Education

Özgün Makale

 

2008, 8

Makale Adı :

 Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine Sahip Olma Düzeyleri Hakkında Öğretmen Adayları Ve Öğretmenlerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Having General Adequacy Of Teaching Profession Evaluation Of The Views Of Teacher Candidates

Yazar Adı :

 Gelen İsmail, Özer Bayram

Dergi Adı :

 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / Mustafa Kemal University Journal Of Social Sciences Institute

Özgün Makale

 

2008, 1

Makale Adı :

 Eski Ve Yeni İlköğretim Programları İle İlgili Çeşitli Görüşlerin Karşılaştırılması Comparing Perceptions Of The New Primary School Curriculum With The Former Curriculum

Yazar Adı :

 Gelen İsmail, Necla Beyazıt

Dergi Adı :

 Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi- Educational Administration- Theory And Practice

Özgün Makale

 

2007, 6

Makale Adı :

 Yetişkin Eğitimi Ve Hizmetiçi Eğitimde Yeni Yaklaşımlar

Yazar Adı :

 Gelen İsmail

Dergi Adı :

 Güneyde Kültür

Özgün Makale

 

2002, 8

Makale Adı :

 Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Düşünme Becerilerini Kazandırma Yeterliklerinin Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Gelen İsmail

Dergi Adı :

 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Özgün Makale

 

2002, 7

Makale Adı :

 Eğitim Ekonomi İlişkisi Ve Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Gelen İsmail

Dergi Adı :

 Güneyde Kültür

Özgün Makale

 

2001, 4

Makale Adı :

 Temel Eğitimde Öğretmen Öğrenci Ve Arkadaş İletişimi Soru Sorma Oturma Düzeni Ve Öğrenciyi Ziyaret Etmenin Başarı İle İlişkisinin Nitel Olarak Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Gelen İsmail

Dergi Adı :

 Güneyde Kültür

Özgün Makale

 

2001, 12

Makale Adı :

 Kubaşık Öğrenme Tekniklerinden Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri Ve Birleştirme Iı Tekniğinin 4 Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersindeki Akademik Başarıya Etkisinin Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Gelen İsmail

Dergi Adı :

 Eurasian Journal Of Educational Research (Ejer)

Özgün Makale

 

2001, 10

Makale Adı :

 Akreditasyon

Yazar Adı :

 Gelen İsmail

Dergi Adı :

 Güneyde Kültür

Özgün Makale

 

2000, 12

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Beceri olarak düşünme ve boyutları

Yazar Adı :

 Gelen İsmail

Etkinlik Adı :

 Polis Eğitim Programlarının Toplumsal Temelleri ve Çağdaş Gelişmeler Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2009, 12

Bildiri Adı :

 Dimension of thinking and their place in informal learning

Yazar Adı :

 Gelen İsmail

Etkinlik Adı :

 Establishing a Collective Understanding and Raising Awareness an ınformal Learning in Turkey in the Context of lifelomg Learning Through Multi-stake Colsultation Processes

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2009, 12

Bildiri Adı :

 Düşünsel Kavramların Kadim Köklerini Arama- Searcing the Ancients Roots of Intellectual Concepts

Yazar Adı :

 Gelen İsmail, Aydın Merve

Etkinlik Adı :

 100th Year Educatıon Symposıum

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2019, 10

Bildiri Adı :

 Türkiye’deki Uzaktan Eğitim Programlarına Bir Bakış/ An Overview of the Distance Education Program in Turkey,

Yazar Adı :

 Kaçan Ahmet, Gelen İsmail

Etkinlik Adı :

 100th Year Educatıon Symposıum

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2019, 10

Bildiri Adı :

 İlköğretim 5 sınıf öğrencilerinin bazı evrensel değerleri kazanım düzeylerinin karşılaştırılması samsun ili örneği

Yazar Adı :

 Keskin Yakup, Öksüz Yücel, Gelen İsmail, Yılmaz Hacı Bayram

Etkinlik Adı :

 Değerler Eğitimi Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2011, 10

Bildiri Adı :

 İlköğretimde öğretmen ve müfettişlerin hizmet içi eğitim kurslarını ve bu kursu veren kişileri etkililik ve verimlilik açısından değerlendirmesi

Yazar Adı :

 Gelen İsmail

Etkinlik Adı :

 XI. Eğitim Bilimleri Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2002, 10

Bildiri Adı :

 Düşünme ve öğrenme sürecinde bilişsel farkındalığın yeri

Yazar Adı :

 Gelen İsmail

Etkinlik Adı :

 I. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu Bildirisi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2002, 05

Bildiri Adı :

 Kubaşık öğrenme tekniklerinden öğrenci takımları başarı bölümleri ve birleştirme II tekniğinin 4 sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersindeki akademik başarıya etkisinin karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Gelen İsmail

Etkinlik Adı :

 X. Eğitim Bilimleri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2010, 12

Bildiri Adı :

 Evaluation of The Views of Teachers Students And Parents Concerning The Level of Secondary Students

Yazar Adı :

 Gelen İsmail, Çapar Beril

Etkinlik Adı :

 International Computer and Instructional Technologies Symposium

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2010, 12

Bildiri Adı :

 Uşak ta Eğitim Dünü Bugünü Yarını

Yazar Adı :

 Gelen İsmail

Etkinlik Adı :

 21. Yy.’ın Eşiğinde Uşak Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2010, 12

Bildiri Adı :

 The Evaluation Of Teacher And Administrator Views About The Effıcıency Of Student Club Practices In Prımary Schools

Yazar Adı :

 Onay İhsan, Gelen İsmail

Etkinlik Adı :

 V. International Congress of Educational Research

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2010, 12

Bildiri Adı :

 İlköğretim okulu 4 7 sınıf sosyal bilgiler dersi öğretim programı ve kitap setlerinin değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Gelen İsmail

Etkinlik Adı :

 MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü, İlköğretim Programları ve Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi ve Değerlendirme Sonuçlarının Ortaöğretim ile Paylaşılması Çalıştayı

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2008, 06

Bildiri Adı :

 Akademisyenlere göre yetişkinlerin eğitsel davranış beklentileri/ The educational behavior expectations of adults according to academicians

Yazar Adı :

 Gelen İsmail

Etkinlik Adı :

 II. International Teacher Education and Accreditation Congress (II. ITEAC)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 10

Bildiri Adı :

 Temel Eğitimde Öğretim Programları Boyutlarının Değerlendirilmesinde Yaşanan Sorunlara İlişkin Öğretmen, Öğrenci ve Maarif Müfettişi/ Okul İdarecilerinin Görüşleri/ Opinions of Students, Teachers and Education Inspectors/ School Administrators about Current Problems of Evaluation of Curriculum’s Dimensions in Secondary Education

Yazar Adı :

 Gelen İsmail, Çilek Esra

Etkinlik Adı :

 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi/ 5th International Conference on Curriculum and Instruction

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2017, 10

Bildiri Adı :

 Program ve Öğretimde 21. Yüzyıl Beceri Çerçeveleri (USA Uygulamaları) / 21st Century Skill Frameworks in Curriculum and Instruction (USA Practices)

Yazar Adı :

 Gelen İsmail

Etkinlik Adı :

 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi/ 5th International Conference on Curriculum and Instruction

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2017, 10

Bildiri Adı :

 Novice Teachers Behaviors And Mistakes

Yazar Adı :

 Özer Bayram, Gelen İsmail, Çınar Gonca, Hızlı Sinem, Duran Volkan

Etkinlik Adı :

 The Third International Congress on Curriculum and Instruction: Curriculum Studies in Higher Education

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2015, 10

Bildiri Adı :

 The views of teacher trainees regarding to the most common mistakes teachers make

Yazar Adı :

 Özer Bayram, Gelen İsmail, Hızlı Sinem, Çınar Gonca, Duran Volkan

Etkinlik Adı :

 The Third International Congress on Curriculum and Instruction: Curriculum Studies in Higher Education

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2015, 10

Bildiri Adı :

 Investigation of hypothetico creative reasoning skills of teacher trainers in terms of their thinking styles

Yazar Adı :

 Gelen İsmail, Duran Volkan, Özer Bayram

Etkinlik Adı :

 The Third International Congress on Curriculum and Instruction: Curriculum Studies in Higher Education

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2015, 10

Bildiri Adı :

 Öğretim Üyelerinin 21. Yüzyıl Eğitimi İle İlgili Beklentileri ve Öngörüleri

Yazar Adı :

 Gelen İsmail

Etkinlik Adı :

 International Teacher Education and Accreditation Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2017, 05

Bildiri Adı :

 Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin yeterlik algıları

Yazar Adı :

 Keskin Yakup, Yılmaz Hacı Bayram, Gelen İsmail, Onay İhsan

Etkinlik Adı :

 XX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2011, 09

Bildiri Adı :

 Pilot ilköğretim okulları müfettiş yönetici 1 kademe öğretmenleri ve öğrencilerin eski ve yeni ilköğretim programları hakkındaki görüşleri Hatay örneği

Yazar Adı :

 Gelen İsmail, Beyazıt Necla

Etkinlik Adı :

 XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2006, 09

Bildiri Adı :

 Educational Viruses

Yazar Adı :

 Gelen İsmail

Etkinlik Adı :

 6th International Congress on Curriculum ans Instruction (ICCI 2018)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2018, 10

Bildiri Adı :

 Samsun 2019 eğitim vizyonu projesi tanıtımı

Yazar Adı :

 Keskin Yakup, Gelen İsmail

Etkinlik Adı :

 Samsun Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2012, 09

Bildiri Adı :

 Samsun İlkadım ilçesindeki eğitim problemlerinin ortaöğretim öğrencilerinin bakış açısıyla belirlenmesi

Yazar Adı :

 Gelen İsmail, Keskin Yakup

Etkinlik Adı :

 Samsun Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2012, 09

Bildiri Adı :

 The Analysis of Some Thought Experiments In Terms of the Dimensions of Hypothetico Creative Reasoning Skills

Yazar Adı :

 Gelen İsmail, Duran Volkan, Özer Bayram

Etkinlik Adı :

 The International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2015, 05

Bildiri Adı :

 Investigation of Hypothetico Creative Reasoning Skills of Teacher Trainees in Terms of Their Scientific Epistemological Beliefs

Yazar Adı :

 Özer Bayram, Duran Volkan, Gelen İsmail

Etkinlik Adı :

 The International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges (ICEFIC 2015)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2015, 05

Bildiri Adı :

 Bilişsel farkındalık stratejilerinin Türkçe dersine ilişkin tutum okuduğunu anla ve kalıcılığa etkisi

Yazar Adı :

 Gelen İsmail

Etkinlik Adı :

 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2004, 07

Bildiri Adı :

 Sosyal bilgiler dersinde çoklu zekâ kuramı temelli birleştirme II tekniğinin akademik başarıya ve kalıcılığa etkisi

Yazar Adı :

 Gelen İsmail, Keskin Adem, Tuna Süha

Etkinlik Adı :

 Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2004, 07

Bildiri Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Üniversitesi

Yazar Adı :

 Gelen İsmail

Etkinlik Adı :

 Avrupa ve Türkiye’de Çocuk Üniversiteleri Konferansı

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2015, 05

Bildiri Adı :

 Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Mustafa Kemal Üniversitesi

Yazar Adı :

 Aydın Mehmet, Gelen İsmail

Etkinlik Adı :

 Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi

Yazar Adı :

 Gelen İsmail

Etkinlik Adı :

 Ladik Dünü Bugünü Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

TürkçeBilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Öğretmen Adaylarının Düşünme Stilleri ile Yansıtıcı Düşünme Becerileri Arasındaki İlişki PYO EGF 1904 15 015

Proje Konusu :

 Düşünme Becerileri

06.01.2016

 

03.11.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 11

Proje Adı :

 Türkiye de Program Değerlendirme İle İlgili Problemler (Samsun İli Örneği) PYO EGF 1904 15 014

Proje Konusu :

 Program Değerlendirme

06.01.2016

 

18.07.2017

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 07

Proje Adı :

 Akademisyenlere Eğitici Formasyonu Kazandırma Projesi

Proje Konusu :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü PYO 1907 Projesi Proje Kodu PYO EGF 1907 14 001

18.05.2014

 

18.05.2016

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 05

Proje Adı :

 İlköğretim Okullarında Gerçekleştirilen Eğitsel Kulüp Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Öğretmen Veli ve Yönetici Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Proje Konusu :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü PYO 1904 Projesi Proje Kodu PYO EGF 1904 10 011

Proje Koordinatörü

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Türkiye Samsun İngiltere Cumbria İlköğretim Okullarında Kazandırılan Bazı Kişisel Niteliklerin Kazanılma Düzeylerinin Karşılaştırılması

Proje Konusu :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü PYO 1907 Projesi Proje Kodu PYO EGF 1907 10 001

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 2019 Samsun Eğitim Vizyonu Projesi

Proje Konusu :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü PYO 1907 Projesi OMU Rektörlüğü ve Samsun Valiliği Ortak Projesi Proje Kodu PYO EGF 1907 10 002

Proje Koordinatörü

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Evde Bebek Çocuk Bakım ve Eğitimi Elemanı Yetiştirilmesi Kursu Hatay İŞKUR kadın istihdamı hedefli mesleki eğitim kursu

Proje Konusu :

 IŞKUR Projesi

Eğitmen

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 TUBİTAK MKU Amanoslar Doğa Okulu Projesi Proje No 109 B 064

Proje Konusu :

 Proje Ölçme Değerlendirme Danışmanı

Danışman

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Türkçenin Temel Becerileri ve Ses Temelli Cümle Yöntemi İle İlk Okuma Yazma Öğretiminin Öğretmen Müfettiş ve Öğrenci Velilerinin Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi

Proje Konusu :

 MKU BAP Projesi

Yönetici

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

Proje Adı :

 EU SBEP European Union Turkey Support to Basic Education Programme AB T TEDP Avrupa Birliği Türkiye Temel Eğitime Destek Projesi

Proje Konusu :

 M E B Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Düşünme Eğitimi Dersi Program Geliştirme Projesi Proje Danışmanı

Danışman

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

Proje Adı :

 Ortaokul Yabancı Dil Ağırlıklı Eğitimin Öğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Proje Konusu :

 OMU PYO Proje Kodu: PYO.EGF.1904.19.001 Ortaokul Yabancı Dil Ağırlıklı Eğitimin Öğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

04.04.2019

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2019, 04

Proje Adı :

 BİLSEM’lerde Uzaktan Eğitim İle Öğretim Uygulamaları Çeşitliliğini Artırma

Proje Konusu :

 OMU PYO 1904-A -Yüksek Lisans Tez Projeleri, Kodu PYO EGF 1904 19 007 BİLSEMlerde Uzaktan Eğitim İle Öğretim Uygulamaları Çeşitliliğini Artırma

20.09.2019

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2019, 09

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 Teşekkür

Ödül Açıklama :

 Nitel Araştırmalarda Veri Analizi Çalıştayı

2010

 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2010

Ödül Adı :

 Teşekkür

Ödül Açıklama :

 Eğitime Farklı Bakış(EFAP) Projesi

2013

 

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2013

Ödül Adı :

 Teşekkür

2004

 

Polis akademisi Başkanlığı Hatay PMYO

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2004

Ödül Adı :

 Teşekkür

2006

 

Polis Akademisi Başkanlığı Hatay PMYO

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2006

Ödül Adı :

 Teşekkür

Ödül Açıklama :

 Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Eğitim Fakülteleri ve Akreditasyon Çalıştayı

2007

 

Eğitim Bilimleri Fakültesi

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2007

Ödül Adı :

 Teşekkür

Ödül Açıklama :

 III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi

2007

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2007

Ödül Adı :

 Teşekkür

Ödül Açıklama :

 Öğretmen Eğitimi Semineri

1999

 

Hatay Milli Eğitim Müdürlüğü

 

Kamu

 

TÜRKİYE

1999

Ödül Adı :

 Teşekkür

Ödül Açıklama :

 Konferans

2007

 

Polis Akademisi Başkanlığı Hatay PMYO

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2007

Ödül Adı :

 Teşekkür

Ödül Açıklama :

 Eğitimde Daha İleriye Çalıştayı

2013

 

Samsun Ladik İlçe MEM

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2013

Ödül Adı :

 Teşekkür

Ödül Açıklama :

 Tekkeköy Eğitim Çalıştayı

2013

 

Samsun Tekkeköy İlçe MEM

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2013

Ödül Adı :

 Teşekkür

Ödül Açıklama :

 İlkadım Gençlik Çalıştayı

2013

 

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2013

Ödül Adı :

 Vatani Hizmet Övünç Belgesi

1994

 

1. Ordu Komutanlığı, Muhabere Taburu, Karargah Takımı

 

Kamu

 

TÜRKİYE

1994

Ödül Adı :

 Teşekkür

Ödül Açıklama :

 Samsun Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Okullardaki Branş Öğretmenlerine Yönelik Bilim Danışmanlığı ve Eğitimi Yönünden Destekleme Çalıştayı (proje önerisi hazırlama)

2010

 

Samsun Atakum Teknik ve EML

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2010

Ödül Adı :

 Teşekkür

Ödül Açıklama :

 Konferans

2007

 

Poklis Akademisi Başkanlığı Hatay PMYO

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2007

Ödül Adı :

 Teşekkür

Ödül Açıklama :

 TED

2008

 

80. Uluslar arası Eğitim Forumu, Eğitim Hakkı ve Gelecek Perspektifleri- 80th Anniversary International Education Forum the Right to Education and Future Perspectives

 

Mesleki Dernekler

 

TÜRKİYE

2008

Ödül Adı :

 Özel Teşekkür

Ödül Açıklama :

 MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Özel Teşekkür (06/09/2017)

2017

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Diğer


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2017

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Disiplinler Arası Eğitim Alaştırmaları Dergisi

Yazar Adı :

 Gelen İsmail

Yayınevi :

 Tübitak Dergi Park

Uluslararası

 

Dergi

 

Yrd. Editör

 

2017

 

01.06.2017

 

Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Ondokuz Mayis University Journal Of Education Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yazar Adı :

 Gelen İsmail, Keskin Yakup, Yaman Süleyman, Varış Yakup Alper, Alptekin Serpil, Bakır Nevzat, Şenel Müfit, Yılmaz Rezan

Yayınevi :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

Samsun

 

TÜRKİYE

 

2015

 

30.04.2015

 

31.12.2015

 

Basılı+Elektronik

2015

Yayın Adı :

 Samsun Eğitim Şurası 2012

Yayınevi :

 Kardeşler Yayınevi

Ulusal

 

Diğer Yayınlar

 

Editör

 

Samsun

 

TÜRKİYE

 

2012

 

27.01.2012

 

Basılı

2012

Yayın Adı :

 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yayınevi :

 Mustafa Kemal Üniversitesi

Ulusal

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

Hatay

 

TÜRKİYE

 

2008

 

31.12.2009

 

Basılı

2008

Yayın Adı :

 The Journal Of Interdisciplinary Educational Research

Yazar Adı :

 Özer Bayram, Gelen İsmail

Yayınevi :

 Dergipark

Uluslararası

 

Dergi

 

Yrd. Editör

 

2019

 

01.01.2019

 

Elektronik

2019

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Journal Of Theory And Practice İn Education

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Theory And Practice İn Education

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Egitim Bilimleir Endeksleri

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 The Journal Of International Education Science

Uluslararası

 

Dergi

 

The Journal Of International Education Science

 

Konya

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

SOBIAD, CiteFactor, Academickeys, Sindexs, Akademikdizin, Turkegitimindeksi

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Educational Research And Reviews

Uluslararası

 

Dergi

 

Educational Research And Reviews

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

Journals Indexed in Eric

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 International Journal Of Curriculum And Instructional Studies

Uluslararası

 

Dergi

 

International Journal Of Curriculum And Instructional Studies

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

ULAKBIM, ASOS, ACAR, Akademik Akademik Dizin, CiteFactor

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 5. Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Kongresi / 5Th International Conference On Curriculum And Instruction

Uluslararası

 

Bildiri Kitabı

 

5. Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Kongresi / 5Th International Conference On Curriculum And Instruction

 

Muğla

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Researcher: Social Science Studies (Rsss)

Uluslararası

 

Dergi

 

Researcher: Social Science Studies (Rsss)

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 International Journal Of Education Science And Technology (Ijest)

Uluslararası

 

Dergi

 

International Journal Of Education Science And Technology (Ijest)

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Universal Journal Of Educational Research

Uluslararası

 

Dergi

 

Universal Journal Of Educational Research

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

Journals Indexed in Eric

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Tübitak-Bideb 2219 Araştırma Projeleri

Ulusal

 

Bildiri Kitabı

 

Tübitak-Bideb 2219 Araştırma Projeleri

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

2015

2015

Yayın Yeri :

 Universal Journal Of Educational Research

Uluslararası

 

Dergi

 

Universal Journal Of Educational Research

 

USA

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

SSCI

 

2015

2015

Yayın Yeri :

 Universal Journal Of Educational Research

Uluslararası

 

Dergi

 

Universal Journal Of Educational Research

 

USA

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

SSCI

 

Yayın Yeri :

 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

 

Denizli

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Eğitim Bilimleri

 

Yayın Yeri :

 Eğitimde Kuram Ve Uygulama

Uluslararası

 

Dergi

 

Eğitimde Kuram Ve Uygulama

 

Çanakkale

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Yayın Yeri :

 The Third International Congress On Curriculum And Instruction

Uluslararası

 

Bildiri Kitabı

 

The Third International Congress On Curriculum And Instruction

 

Adana

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

Yayın Yeri :

 The Journal Of International Education Science

Uluslararası

 

Dergi

 

The Journal Of International Education Science

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

Yayın Yeri :

 Eurasian Journal Of Educational Research

Uluslararası

 

Dergi

 

Eurasian Journal Of Educational Research

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Egitim Bilimleri

 

Yayın Yeri :

 Ondokuz Mayis University Journal Of Education, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Ondokuz Mayis University Journal Of Education, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

 

Samsun

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Sosyal ve Egitim Bilimleri Endeksleri

 

Yayın Yeri :

 World Sciences Academy

Uluslararası

 

Dergi

 

World Sciences Academy

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

Yayın Yeri :

 Turkish Studies

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkish Studies

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

Egitim ve Sosyal Bilimler Endeksleri

 

Yayın Yeri :

 Journal Of Academic Social Science Studies

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Academic Social Science Studies

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

Egitim ve Sesyal Bilimler Endexleri

 

Yayın Yeri :

 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Sosyal ve Egitim Bilimleri Endeksleri

 

Yayın Yeri :

 Tübitak-Sobag Araştırma Projeleri

Ulusal

 

Bildiri Kitabı

 

Tübitak-Sobag Araştırma Projeleri

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Yayın Yeri :

 Saje

Uluslararası

 

Dergi

 

Saje

 

GÜNEY AFRİKA

 

İngilizce

 

SSCI

 

Yayın Yeri :

 Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi,

Ulusal

 

Dergi

 

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi,

 

Kırşehir

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Egitim Bilimleri Endeksleri

 

Yayın Yeri :

 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

 

Hatay

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Egitim Bilimleri Endeksleri

 

Yayın Yeri :

 Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Ulusal

 

Dergi

 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

 

Bolu

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Sosyal ve Egitim Bilimleri Endeksleri

 

Yayın Yeri :

 İlköğretim Online-Elementary Education Online

Uluslararası

 

Dergi

 

İlköğretim Online-Elementary Education Online

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Sosyal ve Egitim Bilimleri Endeksleri

 
Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 İlköğretim düşünme eğitimi dersi (6.,7., ve 8. sınıf) öğretim programının değerlendirilmesi

Yazar :

 Adem KESKİN

Mustafa Kemal Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

İlköğretim Anabilim Dalı


2009

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2009

Tez Adı :

 İlköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde değerlerin kazandırılmasında kullanılan değer analizi yaklaşımının etkililiğinin belirlenmesi

Yazar :

 Mehmet KURTULMUŞ

Mustafa Kemal Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı


2009

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2009

Tez Adı :

 İlköğretim okullarındaki eğitsel kulüp uygulamalarının etkililiğine ilişkin öğrenci?öğretmen?veli ve yönetici görüşlerinin değerlendirilmesi

Yazar :

 İhsan ONAY

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

İlköğretim Anabilim Dalı


2012

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2012

Tez Adı :

 Eleştirel düşünme becerilerini temel alan fen bilgisi öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına etkisi

Yazar :

 Fatma ALKAYA

Mustafa Kemal Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


2006

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2006

Tez Adı :

 İlk okuma yazma öğretiminin kazandırılmasında çözümleme yöntemi ve ses temelli cümle yönteminin farklı bakış açılarıyla değerlendirilmesi

Yazar :

 Necla BEYAZIT

Mustafa Kemal Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

İlköğretim Anabilim Dalı


2007

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2007

Tez Adı :

 Öğretmen adaylarının düşünme stilleri ile yansıtıcı düşünme eğilimleri arasındaki ilişki

Yazar :

 Gonca ÇINAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Türkiye'de program değerlendirme ile ilgili problemler (Samsun ili örneği)

Yazar :

 Esra ÇİLEK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Ortaokul öğrencilerinin haklarının farkındalığının incelenmesi

Yazar :

 Kübra KIDIL AYDIN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-01-29 15:27:58

 

2018-01-29 15:26:39

 

2017-2018

Ders Adı :

 Seminer

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-01-29 15:26:26

 

2018-01-29 15:26:26

 

2017-2018

Ders Adı :

 Karşılaştırmalı Eğitim

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-29 15:28:15

 

2018-01-29 15:26:10

 

2017-2018

Ders Adı :

 Uygulamalı Eğitim İstatistiği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2018-01-29 15:28:05

 

2018-01-29 15:25:58

 

2017-2018

Ders Adı :

 Düşünme Becerileri Ve Geliştirilmesi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-01-29 15:28:22

 

2018-01-29 15:24:27

 

2017-2018

Ders Adı :

 Ölçme Ve Değerlendirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-01-29 15:28:11

 

2018-01-29 15:24:10

 

2017-2018

Ders Adı :

 Eğitimde Program Geliştirme

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-01-29 15:28:27

 

2018-01-29 15:23:45

 

2017-2018

Ders Adı :

 Öğretimde Planlama Ve Değerlendirme

Doktora

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2018-01-04 22:46:12

 

2018-01-04 22:46:12

 

2017-2018

Ders Adı :

 Eğitimde Program Geliştirme

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-01-04 22:45:35

 

2018-01-04 22:45:35

 

2017-2018

Ders Adı :

 Öğretim İlke Ve Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-01-04 22:45:41

 

2018-01-04 22:45:05

 

2017-2018

Ders Adı :

 Seminer

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-02-10 14:57:51

 

2017-02-10 14:57:51

 

2016-2017

Ders Adı :

 Eğitimde Program Değerlendirme

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-02-10 14:57:15

 

2017-02-10 14:57:15

 

2016-2017

Ders Adı :

 İlköğretim Programlarında Yeni Yaklaşımlar

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-01-10 14:42:28

 

2017-01-10 14:42:28

 

2016-2017

Ders Adı :

 Karşılaştırmalı Eğitim

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-01-10 14:41:45

 

2017-01-10 14:41:45

 

2016-2017

Ders Adı :

 Ölçme Ve Değerlendirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-02 13:19:29

 

2016-12-14 11:03:41

 

2016-2017

Ders Adı :

 Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-12-14 11:00:14

 

2015-2016

Ders Adı :

 Karşılaştırmalı Eğitim

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-12-14 10:59:51

 

2015-2016

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-01-02 13:19:38

 

2016-12-14 10:57:42

 

2016-2017

Ders Adı :

 Öğretimde Planlama Ve Değerlendirme

Doktora

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2018-01-11 13:44:55

 

2016-12-14 10:51:51

 

2016-2017

Ders Adı :

 Öğretimde Planlama Ve Değerlendirme

Doktora

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2016-01-06 02:26:25

 

2016-01-06 01:05:01

 

2015-2016

Ders Adı :

 Öğretim İlke Ve Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-01-06 01:02:45

 

2016-01-06 01:02:45

 

2015-2016

Ders Adı :

 Karşılaştırmalı Eğitim

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-04-20 22:14:08

 

2015-04-20 22:14:08

 

2014-2015

Ders Adı :

 Karşılaştırmalı Eğitim

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-04-20 22:14:08

 

2015-04-20 22:14:08

 

2012-2013

Ders Adı :

 Karşılaştırmalı Eğitim

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-04-20 22:14:08

 

2015-04-20 22:14:08

 

2010-2011

Ders Adı :

 Öğretimde Planlama Ve Değerlendirme

Doktora

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2014-12-08 20:50:08

 

2014-12-08 20:50:08

 

2014-2015

Ders Adı :

 Program Geliştirme

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-12-08 20:49:51

 

2014-12-08 20:49:51

 

2014-2015

Ders Adı :

 Düşünme Becerileri Ve Geliştirilmesi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-12-08 20:49:31

 

2014-12-08 20:49:31

 

2014-2015

Ders Adı :

 Öğretim İlke Ve Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-01-06 02:26:58

 

2014-12-08 20:49:00

 

2014-2015

Ders Adı :

 Çağdaş Eğitim Teorileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-27 11:52:36

 

2014-01-27 11:52:36

 

2013-2014

Ders Adı :

 Çağdaş Eğitim Teorileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-27 11:52:36

 

2014-01-27 11:52:36

 

2012-2013

Ders Adı :

 Öğretimde Planlama Ve Değerlendirme

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2014-01-27 11:51:23

 

2014-01-27 11:51:23

 

2013-2014

Ders Adı :

 Öğretimde Planlama Ve Değerlendirme

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2014-01-27 11:51:28

 

2014-01-27 11:51:28

 

2012-2013

Ders Adı :

 Öğretimde Planlama Ve Değerlendirme

Doktora

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2014-01-27 11:51:23

 

2014-01-27 11:51:23

 

2011-2012

Ders Adı :

 Öğretimde Planlama Ve Değerlendirme

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2014-01-27 11:51:28

 

2014-01-27 11:51:28

 

2010-2011

Ders Adı :

 Öğretimde Planlama Ve Değerlendirme

Doktora

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2014-01-27 11:51:28

 

2014-01-27 11:51:28

 

2009-2010

Ders Adı :

 Program Değerlendirme

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-27 11:51:03

 

2014-01-27 11:51:03

 

2012-2013

Ders Adı :

 Program Değerlendirme

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-27 11:51:03

 

2014-01-27 11:51:03

 

2013-2014

Ders Adı :

 Program Geliştirme

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-27 11:50:36

 

2014-01-27 11:50:36

 

2013-2014

Ders Adı :

 Program Geliştirme

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-27 11:50:32

 

2014-01-27 11:50:32

 

2012-2013

Ders Adı :

 Program Geliştirme

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-27 11:50:36

 

2014-01-27 11:50:36

 

2011-2012

Ders Adı :

 Program Geliştirme

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-27 11:50:32

 

2014-01-27 11:50:32

 

2010-2011

Ders Adı :

 Düşünme Becerileri Ve Geliştirilmesi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-27 11:50:09

 

2014-01-27 11:50:09

 

2013-2014

Ders Adı :

 Düşünme Becerileri Ve Geliştirilmesi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-27 11:50:05

 

2014-01-27 11:50:05

 

2011-2012

Ders Adı :

 Düşünme Becerileri Ve Geliştirilmesi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-27 11:50:09

 

2014-01-27 11:50:09

 

2012-2013

Ders Adı :

 Düşünme Becerileri Ve Geliştirilmesi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-27 11:50:05

 

2014-01-27 11:50:05

 

2010-2011

Ders Adı :

 Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-27 11:49:46

 

2014-01-27 11:49:46

 

2013-2014

Ders Adı :

 Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-27 11:49:42

 

2014-01-27 11:49:42

 

2012-2013

Ders Adı :

 Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-27 11:49:46

 

2014-01-27 11:49:46

 

2011-2012

Ders Adı :

 Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-27 11:49:46

 

2014-01-27 11:49:46

 

2010-2011

Ders Adı :

 Ölçme Ve Değerlendirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-27 11:49:15

 

2014-01-27 11:49:15

 

2013-2014

Ders Adı :

 Ölçme Ve Değerlendirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-27 11:49:09

 

2014-01-27 11:49:09

 

2012-2013

Ders Adı :

 Ölçme Ve Değerlendirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-27 11:49:14

 

2014-01-27 11:49:14

 

2011-2012

Ders Adı :

 Ölçme Ve Değerlendirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-27 11:49:09

 

2014-01-27 11:49:09

 

2010-2011

Ders Adı :

 Ölçme Ve Değerlendirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-27 11:49:09

 

2014-01-27 11:49:09

 

2009-2010

Ders Adı :

 Ölçme Ve Değerlendirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-27 11:49:14

 

2014-01-27 11:49:14

 

2008-2009

Ders Adı :

 Ölçme Ve Değerlendirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-27 11:49:09

 

2014-01-27 11:49:09

 

2007-2008

Ders Adı :

 Karşılaştırmalı Eğitim

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-27 11:48:46

 

2014-01-27 11:48:46

 

2012-2013

Ders Adı :

 Karşılaştırmalı Eğitim

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-27 11:48:50

 

2014-01-27 11:48:50

 

2013-2014

Ders Adı :

 Karşılaştırmalı Eğitim

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-27 11:48:46

 

2014-01-27 11:48:46

 

2011-2012

Ders Adı :

 Karşılaştırmalı Eğitim

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-27 11:48:50

 

2014-01-27 11:48:50

 

2010-2011

Ders Adı :

 Öğretim İlke Ve Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-27 11:48:17

 

2014-01-27 11:48:17

 

2013-2014

Ders Adı :

 Öğretim İlke Ve Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-27 11:48:21

 

2014-01-27 11:48:21

 

2012-2013

Ders Adı :

 Öğretim İlke Ve Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-27 11:48:21

 

2014-01-27 11:48:21

 

2011-2012

Ders Adı :

 Öğretim İlke Ve Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-27 11:48:17

 

2014-01-27 11:48:17

 

2010-2011

Ders Adı :

 Öğretim İlke Ve Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-27 11:48:21

 

2014-01-27 11:48:21

 

2009-2010

Ders Adı :

 Öğretim İlke Ve Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-27 11:48:17

 

2014-01-27 11:48:17

 

2004-2005

Ders Adı :

 Öğretim İlke Ve Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-27 11:48:21

 

2014-01-27 11:48:21

 

2008-2009

Ders Adı :

 Öğretim İlke Ve Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-27 11:48:17

 

2014-01-27 11:48:17

 

2007-2008

Ders Adı :

 Öğretim İlke Ve Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-27 11:48:21

 

2014-01-27 11:48:21

 

2006-2007

Ders Adı :

 Seminer

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-10-31 12:30:45

 

2018-10-31 12:30:45

 

2018-2019

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-10-31 12:30:54

 

2018-10-31 12:30:25

 

2018-2019

Ders Adı :

 Öğretimde Planlama Ve Değerlendirme

Doktora

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2018-10-31 12:29:51

 

2018-10-31 12:29:51

 

2018-2019

Ders Adı :

 Eğitimde Program Geliştirme

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-10-31 12:29:31

 

2018-10-31 12:29:31

 

2018-2019

Ders Adı :

 Öğretim İlke Ve Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-10-31 12:28:56

 

2018-10-31 12:28:56

 

2018-2019

Ders Adı :

 Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-02-08 11:05:10

 

2019-02-08 11:05:10

 

2018-2019

Ders Adı :

 Düşünme Becerileri Ve Geliştirilmesi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2019-02-08 11:04:47

 

2019-02-08 11:04:47

 

2018-2019

Ders Adı :

 Uygulamalı Eğitim İstatistiği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-02-08 11:04:35

 

2019-02-08 11:04:35

 

2018-2019

Ders Adı :

 Karşılaştırmalı Eğitim

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-02-08 11:04:17

 

2019-02-08 11:04:17

 

2018-2019

Ders Adı :

 Ölçme Ve Değerlendirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-02-08 11:04:01

 

2019-02-08 11:04:01

 

2018-2019

Ders Adı :

 Seminer

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2019-10-22 11:04:48

 

2019-10-22 11:04:48

 

2019-2020

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2019-10-22 11:04:35

 

2019-10-22 11:04:35

 

2019-2020

Ders Adı :

 Uygulamalı Eğitim İstatistiği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-10-22 11:04:16

 

2019-10-22 11:04:04

 

2019-2020

Ders Adı :

 Düşünme Becerileri Ve Geliştirilmesi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-10-22 11:04:11

 

2019-10-22 11:03:47

 

2019-2020

Ders Adı :

 Eğitimde Program Geliştirme

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-10-22 11:03:35

 

2019-10-22 11:03:35

 

2019-2020

Ders Adı :

 Karşılaştırmalı Eğitim

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-10-22 11:03:11

 

2019-10-22 11:03:11

 

2019-2020

Ders Adı :

 Öğretim İlke Ve Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-10-22 11:03:16

 

2019-10-22 11:02:50

 

2019-2020

2019
 • 2020
  - 2020

  Ahmet Yesevi University, Turkistan- Kazkhistan

  Invited Visiting Scholar

  Invited Visiting Scholar For Academic Studies And Lessons

 • 2016

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Eğitim Bilimleri Bölümü

  Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı

 • 2015
  - 2015

  Turk-Manas University, Kyrgyzstan- Bishkek

  Mevlana Visiting Scholar

  Mevlana Visiting Scholar

 • 2015
  - 2015

  University Of Toronto, Canada

  English Language Education

  Scholarship From Omu For Speaking Course

 • 2015
  - 2015

  S. Arabia / Riyadh

  International Exam Coordinator

  Omu Yos International Exam Coordinator

 • 2014
  - 2014

  University Of Zenica, Bosnia And Herzegovina

  Mevlana Visiting Scholar

  Mevlana Visiting Scholar

 • 2013
  - 2016

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Eğitim Bilimleri Bölümü

  Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı

 • 2013
  - 2016

  Bilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Eğitim Programları Ve Öğretim (Yl) (Tezli)

 • 2012
  - 2012

  University Of Coimbra, Portuqal

  Erasmus Staff Changing

  Erasmus Staff Changing

 • 2011
  - 2016

  Yönetim Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Çocuk Eğitimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi

 • 2011
  - 2011

  University Of Cumbria, Uk

  Project Researcher

  Omu Pyo Researcher

 • 2011
  - 2011

  University Of Florida, Usa

  Visiting Scholar

  Yok 2647-39

 • 2011
  - 2016

  Arş. Uyg. Merkezi Müdürü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Çocuk Eğitimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi

 • 2010
  - 2013

  Bologna Koordinatörü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Rektörlük

 • 2009
  - 2009

  Komisyon Üyeliği

  Mustafa Kemal Üniversitesi

  Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi

 • 2009
  - 2016

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Eğitim Bilimleri Bölümü

  Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı

 • 2009
  - 2011

  Erasmus Koordinatörü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 2008
  - 2009

  Yönetim Kurulu Üyeliği

  Mustafa Kemal Üniversitesi

  Yabancı Diller Eğitim-Öğretimi Araştırma Ve Uygulama Merkezi

 • 2008
  - 2009

  Eğitim Koordinatörü

  Mustafa Kemal Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Dekanlık Bölümü

 • 2008
  - 2009

  Erasmus Koordinatörü

  Mustafa Kemal Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

 • 2008
  - 2009

  Mustafa Kemal Üniversitesi

  Rektörlük

 • 2008
  - 2009

  Komisyon Başkanlığı

  Mustafa Kemal Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

 • 2007
  - 2009

  Yardımcı Doçent

  Mustafa Kemal Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Eğitim Bilimleri Bölümü

  Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı

 • 2007
  - 2007

  Volda University, Norvec

  Erasmus Staff Changing

  Erasmus Staff Changing

 • 2007
  - 2009

  Komisyon Üyeliği

  Mustafa Kemal Üniversitesi

  Rektörlük

 • 2007
  - 2009

  Anabilim Dalı Başkanı

  Mustafa Kemal Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Eğitim Bilimleri (Yl) (Tezli)

 • 2007
  - 2008

  Uzman

  Mustafa Kemal Üniversitesi

  Rektörlük

 • 2007
  - 2009

  Komisyon Başkanlığı

  Mustafa Kemal Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Dekanlık Bölümü

 • 2007
  - 2008

  Mustafa Kemal Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Dekanlık Bölümü

 • 2007
  - 2009

  Bölüm Başkanı

  Mustafa Kemal Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 2006
  - 2009

  Dekan Yardımcısı

  Mustafa Kemal Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Dekanlık Bölümü

 • 2004
  - 2005

  Milli Eğitim Bakanlığı

  Öğretmen

  Sınıf Öğretmeni

 • 2004
  - 2009

  Fakülte Kurulu Üyeliği

  Mustafa Kemal Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

 • 2004
  - 2008

  Bölüm Başkanı

  Mustafa Kemal Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

 • 2004
  - 2007

  Yardımcı Doçent

  Mustafa Kemal Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Temel Eğitim Bölümü

  Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

 • 2003
  - 2004

  Araştırma Görevlisi

  Mustafa Kemal Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Temel Eğitim Bölümü

  Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

 • 2001
  - 2003

  Araştırma Görevlisi

  Çukurova Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Eğitim Bilimleri Bölümü

  Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı

 • 1994
  - 2001

  Araştırma Görevlisi

  Mustafa Kemal Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Temel Eğitim Bölümü

  Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri 2 Stratjiler ve kuramlar.doc
EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 Yont secimini Etkileyen Faktorler.ppt
EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri 4 Alti uyg ayakkabisi.ppt
EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri 5 Istasyon Teknigi.doc
EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri 6 öğretim_yöntem_ve_teknikleri.pdf
EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri 7 IG Egitimde Yeni Yaklasımlar OMU 06-01-2015.ppt
EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri 8 1Program Ogeleri Cesitleri Ozellikleri Ornekleri Yararlari.pptx
EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri 9 Ismail GELEN Plan Yapma.doc
EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri 9 Unit-Yillik Plan Taslagi.doc
EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri 11 7- MEB Örgün Öğretim Programların Genel Özellikleri İncelenmesi.pptx
EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri 11 Durumlu Ogrenme UZEM 11bHafta IG.docx
EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri 12 ebut610_unite3.pptx
EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri 13 IG Yapılandirmacilik I.pptx
EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri 13 IG Yapılandirmacilik II.pptx
EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri 14 Ismail GELEN Ders Plani Taslagi.doc
EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri 14 OMU EF Ogretmen Kalitesinin Artirilmasi.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
İNÖ412 Karşılaştırmalı Eğitim 1 1739 METK Amaç ve Temel Ilkeler.doc
İNÖ412 Karşılaştırmalı Eğitim 1 MEB Teskilat kanuunu.docx
İNÖ412 Karşılaştırmalı Eğitim 2 Nedir, Ne degildir, yakin disiplinler nelerdir.PDF
İNÖ412 Karşılaştırmalı Eğitim 3 KE Amaclari, yararlari istismari ve egit yeri.PDF
İNÖ412 Karşılaştırmalı Eğitim 4 Tarihsel Surec Asamalari Kurulusu ve MA Jullien.pdf
İNÖ412 Karşılaştırmalı Eğitim 5 Egitim Seyehatleri Devri.ppt
İNÖ412 Karşılaştırmalı Eğitim 6 Teorik Sistemciler Devri.ppt
İNÖ412 Karşılaştırmalı Eğitim 7 Kars. Egt. Merkez ve Orgutleri.ppt
İNÖ412 Karşılaştırmalı Eğitim 8 Kars. Egt. Kull. Metodlar.doc
İNÖ412 Karşılaştırmalı Eğitim 9 9H-KE Yaklasimlar ve Arastirma Modelleri.jpg
İNÖ412 Karşılaştırmalı Eğitim 9 Yaklasimlar ve Arastirma Modelleri 449. sayfa.pdf
İNÖ412 Karşılaştırmalı Eğitim 10 Milli Egitim Sistemlerinin Olusm. Rol Oynayan Ogeler.pptx
İNÖ412 Karşılaştırmalı Eğitim 11 Kuresellesme ve Egitim.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
EPO604 Eğitimde Program Değerlendirme 1 Program Degerlendirme Sylabus 22-03-2020.docx
EPO604 Eğitimde Program Değerlendirme 2 1.PDF
EPO604 Eğitimde Program Değerlendirme 2 2.PDF
EPO604 Eğitimde Program Değerlendirme 2 3.PDF
EPO604 Eğitimde Program Değerlendirme 2 front-matter.pdf
EPO604 Eğitimde Program Değerlendirme 3 4.PDF
EPO604 Eğitimde Program Değerlendirme 3 5.PDF
EPO604 Eğitimde Program Değerlendirme 3 6.PDF
EPO604 Eğitimde Program Değerlendirme 3 8.PDF
EPO604 Eğitimde Program Değerlendirme 3 7.PDF
EPO604 Eğitimde Program Değerlendirme 3 9.PDF
EPO604 Eğitimde Program Değerlendirme 3 10.PDF
EPO604 Eğitimde Program Değerlendirme 3 11.PDF
EPO604 Eğitimde Program Değerlendirme 3 12.PDF
EPO604 Eğitimde Program Değerlendirme 3 13.PDF
EPO604 Eğitimde Program Değerlendirme 3 https://drive.google.com/open?id=1GtPlgWTdtXWmqnX30jjkdCdvBjVxGKAK&authuser=0
EPO604 Eğitimde Program Değerlendirme 4 14.PDF
EPO604 Eğitimde Program Değerlendirme 4 15.PDF
EPO604 Eğitimde Program Değerlendirme 4 16.PDF
EPO604 Eğitimde Program Değerlendirme 4 17.PDF
EPO604 Eğitimde Program Değerlendirme 5 18.PDF
EPO604 Eğitimde Program Değerlendirme 5 19.PDF
EPO604 Eğitimde Program Değerlendirme 5 20.PDF
EPO604 Eğitimde Program Değerlendirme 5 21.PDF
EPO604 Eğitimde Program Değerlendirme 5 22.PDF
EPO604 Eğitimde Program Değerlendirme 6 23.PDF
EPO604 Eğitimde Program Değerlendirme 6 24.PDF
EPO604 Eğitimde Program Değerlendirme 6 25.PDF
EPO604 Eğitimde Program Değerlendirme 7 P Degrln Yaklasimlarinin Degerlendirilmesi.pdf
EPO604 Eğitimde Program Değerlendirme 8 chapter 4.rtf
EPO604 Eğitimde Program Değerlendirme 8 chapter 5.rtf
EPO604 Eğitimde Program Değerlendirme 8 chapter 7.docx
EPO604 Eğitimde Program Değerlendirme 8 chapter 8.rtf
EPO604 Eğitimde Program Değerlendirme 8 chapter 11.docx
EPO604 Eğitimde Program Değerlendirme 9 chapter 12.rtf
EPO604 Eğitimde Program Değerlendirme 9 chapter 14.docx
EPO604 Eğitimde Program Değerlendirme 9 chapter 15.docx
EPO604 Eğitimde Program Değerlendirme 10 chapter 16.rtf
EPO604 Eğitimde Program Değerlendirme 10 chapter 17.rtf
EPO604 Eğitimde Program Değerlendirme 10 Chapter 19.docx
EPO604 Eğitimde Program Değerlendirme 10 chapter 20.rtf
EPO604 Eğitimde Program Değerlendirme 11 Chapter 23.docx
EPO604 Eğitimde Program Değerlendirme 12 akr_el_kitabi.pdf
EPO604 Eğitimde Program Değerlendirme 13 USA AKreditasyomn kuruluslari.docx
EPO604 Eğitimde Program Değerlendirme 14 Program Degrln Kriterleri Yazcayir Makale 166-498-1-PB (1).pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
EPO605 Düşünme Becerileri ve Geliştirilmesi 1 EPO605 Dusunme Bec ve Gelist PP.1.1.FR.0015-Öğretim Elemanı Ders Tanıtımı Dosyası.pdf
EPO605 Düşünme Becerileri ve Geliştirilmesi 2 1-Beyin ve dusunme ozellikleri.ppt
EPO605 Düşünme Becerileri ve Geliştirilmesi 3 1-Beyin ve dusunme ozellikleri.ppt
EPO605 Düşünme Becerileri ve Geliştirilmesi 4 2-DUSUNMENIN BOYUTLARI.ppt
EPO605 Düşünme Becerileri ve Geliştirilmesi 5 Metaconition IG.ppt
EPO605 Düşünme Becerileri ve Geliştirilmesi 6 Bilgiyi Elde Etme Becerileri.ppt
EPO605 Düşünme Becerileri ve Geliştirilmesi 6 https://drive.google.com/open?id=1jpORmXvdgbCy1JBLAcymDzTjY7REwqPX&authuser=0
EPO605 Düşünme Becerileri ve Geliştirilmesi 7 Akil Yurutme Becerileri.ppt
EPO605 Düşünme Becerileri ve Geliştirilmesi 8 KARAR VERME.docx
EPO605 Düşünme Becerileri ve Geliştirilmesi 9 Dusundugunu Ifade Etme ve Anlama Becerileri.ppt
EPO605 Düşünme Becerileri ve Geliştirilmesi 10 bu nasıl dil.jpg
EPO605 Düşünme Becerileri ve Geliştirilmesi 11 Elestirel Dusunme.ppt
EPO605 Düşünme Becerileri ve Geliştirilmesi 12 Creative Thinking IG.ppt
EPO605 Düşünme Becerileri ve Geliştirilmesi 13 Dusunme Becerilerinin Ogretimi Yaklasimlari.docx
EPO605 Düşünme Becerileri ve Geliştirilmesi 13 Teaching_Thinking_Skills.pdf
EPO605 Düşünme Becerileri ve Geliştirilmesi 14 EJES YAYINLANAN May 2018 1597-6288-2-PB.pdf
EPO605 Düşünme Becerileri ve Geliştirilmesi 14 JIER DAED 2017 Aralik P21 YAYINLANAN SON.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
EPO628 Uygulamalı Eğitim İstatistiği 1 1-EPO628 Uyg Egt İstatistigi PP.1.1.FR.0015-Öğretim Elemanı Ders Tanıtımı Dosyası.pdf
EPO628 Uygulamalı Eğitim İstatistiği 1 EPO628 Uyg Egt İstatistigi PP.1.1.FR.0015-Öğretim Elemanı Ders Tanıtımı Dosyası.pdf
EPO628 Uygulamalı Eğitim İstatistiği 2 3-Olcek ve Degiskenler.ppt
EPO628 Uygulamalı Eğitim İstatistiği 2 2-Olcek ve Degiskenler.ppt
EPO628 Uygulamalı Eğitim İstatistiği 3 https://www.youtube.com/watch?v=OkzmmW2Pknw
EPO628 Uygulamalı Eğitim İstatistiği 3 3. Hafta httpswww.youtube.comwatchv=OkzmmW2Pknw.rtf
EPO628 Uygulamalı Eğitim İstatistiği 4 istatistik.ppt
EPO628 Uygulamalı Eğitim İstatistiği 4 4-istatistik.ppt
EPO628 Uygulamalı Eğitim İstatistiği 5 normal dagilim.jpg
EPO628 Uygulamalı Eğitim İstatistiği 5 5-normal dagilim.jpg
EPO628 Uygulamalı Eğitim İstatistiği 6 6 Korelasyon.mp4
EPO628 Uygulamalı Eğitim İstatistiği 6 Korelasyon.mp4
EPO628 Uygulamalı Eğitim İstatistiği 7 7-t-testi.mp4
EPO628 Uygulamalı Eğitim İstatistiği 7 t-testi.mp4
EPO628 Uygulamalı Eğitim İstatistiği 8 8-Varyans.mp4
EPO628 Uygulamalı Eğitim İstatistiği 8 Varyans.mp4
EPO628 Uygulamalı Eğitim İstatistiği 9 9-Regresyon.mp4
EPO628 Uygulamalı Eğitim İstatistiği 9 Regresyon.mp4
EPO628 Uygulamalı Eğitim İstatistiği 10 https://www.youtube.com/watch?v=HVCEL6SOcJI
EPO628 Uygulamalı Eğitim İstatistiği 10 https://www.youtube.com/watch?v=HVCEL6SOcJI
EPO628 Uygulamalı Eğitim İstatistiği 10 https://drive.google.com/open?id=1oNeHBI661kZYF3ZkXz9xj7BPttS5G3Rf&authuser=0
EPO628 Uygulamalı Eğitim İstatistiği 10 https://drive.google.com/open?id=1oNeHBI661kZYF3ZkXz9xj7BPttS5G3Rf&authuser=0
EPO628 Uygulamalı Eğitim İstatistiği 11 9.PDF
EPO628 Uygulamalı Eğitim İstatistiği 11 11- Sampling.PDF
EPO628 Uygulamalı Eğitim İstatistiği 12 12-Ki_kare.mp4
EPO628 Uygulamalı Eğitim İstatistiği 12 12-spss ile nonparametrik test yapilmasi.ppt
EPO628 Uygulamalı Eğitim İstatistiği 12 Ki_kare.mp4
EPO628 Uygulamalı Eğitim İstatistiği 12 spss ile nonparametrik test yapilmasi.ppt
EPO628 Uygulamalı Eğitim İstatistiği 13 13-Güvenilirlik.mp4
EPO628 Uygulamalı Eğitim İstatistiği 13 Güvenilirlik.mp4
EPO628 Uygulamalı Eğitim İstatistiği 14 14-Faktör Analizi.mp4
EPO628 Uygulamalı Eğitim İstatistiği 14 Faktör Analizi.mp4
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim 1 1739 METK Amaç ve Temel Ilkeler.doc
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim 1 MEB Teskilat kanuunu.docx
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim 1 1H KE (öö) Turk Egt Sistemi ve Isleyisi.mp4
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim 2 Nedir, Ne degildir, yakin disiplinler nelerdir.PDF
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim 2 KE 2H (ös) Nedir- Yakın Disiplinler.mp4
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim 2 KE 2H (öö) Nedir- Yakın Disiplinler.mp4
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim 3 KE Amaclari, yararlari istismari ve egit yeri.PDF
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim 3 KE 3H (öö) Amaçları, yararları ve istismarı (2020-10-20 at 00_20 GMT-7).mp4
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim 4 Tarihsel Surec Asamalari Kurulusu ve MA Jullien.pdf
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim 4 KE 4H (oo) Kurulusu.mp4
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim 5 Egitim Seyehatleri Devri.ppt
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim 6 Teorik Sistemciler Devri.ppt
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim 7 Kars. Egt. Merkez ve Orgutleri.ppt
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim 8 Kars. Egt. Kull. Metodlar.doc
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim 9 9H-KE Yaklasimlar ve Arastirma Modelleri.jpg
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim 9 Yaklasimlar ve Arastirma Modelleri 449. sayfa.pdf
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim 10 Milli Egitim Sistemlerinin Olusm. Rol Oynayan Ogeler.pptx
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim 11 Kuresellesme ve Egitim.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 OIY 1H (Frn) Ogrn Etkileyen faktorler ve Ogrenme Ilkeleri.mp4
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri 1
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 OIY 1H (Alm) Ogrn Etk Fakt ve Ogrnm Ilkeleri (2020-10-07 at 00_20 GMT-7).mp4
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 OIY 1H (Alm) Ogrn Etk Fakt ve Ogrnm Ilkeleri (2020-10-07 at 00_20 GMT-7).mp4
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 OIY 1H (Pdr) Ogrn Etk Fakt ve Ogrnm Ilkeleri.mp4
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 Öğrenme ilkeleri.doc
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 Öğrenme ilkeleri.doc
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 Öğrenme ilkeleri.doc
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri 2 OIY 2H (Frn) Ogrtim İlkeleri.mp4
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri 2
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri 2 OIY 2H (Alm) Ogrtim İlkeleri.mp4
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri 2 OIY 2H (bote) Ogrtm Ilkeleri.mp4
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri 2 OIY 2H (pdr) Ogretim Ilkeleri.mp4
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri 2 3-Ogretim ve Ogrenme Stratjileri.doc
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri 2 3-Ogretim ve Ogrenme Stratjileri.doc
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri 2 3-Ogretim ve Ogrenme Stratjileri.doc
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 OIY 3H (Frn) Stratejiler.mp4
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 OIY 3H (Alm) Stratejiler.mp4
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 OIY 3H (bote) Stratejiler (2020-10-21 at 23_07 GMT-7).mp4
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 YontemSfaktorler Anlatım SoruCevap.ppt
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 YontemSfaktorler Anlatım SoruCevap.ppt
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 YontemSfaktorler Anlatım SoruCevap.ppt
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 OIY 3H (pdr) Stratejiler (2020-10-22 at 00_17 GMT-7).mp4
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri 4 OIY 4H (frn) Yont Secimi Anlatim SoruCevap.mp4
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri 4 4H OIY Yontem Secimi Anlatim SoruCevap.ppt
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri 4 Tartisma Y.ppt
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri 4 Tartisma Y.ppt
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri 4 Tartisma Y.ppt
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri 4 OIY 4H (alm) Yont Secimi Anlatim SoruCevap.mp4
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri 4 OIY 4H (alm) Yont Secimi Anlatim SoruCevap.mp4
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 1 1. Hafta.docx
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 1 1. Hafta.docx
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 1 1. Hafta.docx
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 1 1. Hafta.docx
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 1 1. Hafta.docx
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 2 2. Hafta.docx
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 2 2. Hafta.docx
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 2 2. Hafta.docx
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 2 2. Hafta.docx
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 2 2. Hafta.docx
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 3 3. Hafta.docx
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 3 3. Hafta.docx
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 3 3. Hafta.docx
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 3 3. Hafta.docx
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 3 3. Hafta.docx
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 4 4. Hafta.ppt
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 4 4. Hafta.ppt
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 4 4. Hafta.ppt
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 4 4. Hafta.ppt
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 4 4. Hafta.ppt
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 5 5. Hafta.ppt
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 5 5. Hafta.ppt
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 5 5. Hafta.ppt
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 5 5. Hafta.ppt
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 5 5. Hafta.ppt
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 6 6. Hafta Olcekler Degisken ve Bilginin Yapitaslari.ppt
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 6 6. Hafta Olcekler Degisken ve Bilginin Yapitaslari.ppt
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 6 6. Hafta Olcekler Degisken ve Bilginin Yapitaslari.ppt
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 6 6. Hafta Olcekler Degisken ve Bilginin Yapitaslari.ppt
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 6 6. Hafta Olcekler Degisken ve Bilginin Yapitaslari.ppt
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 7 7. Hafta.ppt
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 7 Bil Ars Sureci IG.docx
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 7 7. Hafta.ppt
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 7 Bil Ars Sureci IG.docx
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 7 7. Hafta.ppt
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 7 Bil Ars Sureci IG.docx
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 7 7. Hafta.ppt
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 7 Bil Ars Sureci IG.docx
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 7 7. Hafta.ppt
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 8 8. Hafta.ppt
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 8 8. Hafta.ppt
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 8 8. Hafta.ppt
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 8 8. Hafta.ppt
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 8 8. Hafta.ppt
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 9 IG APA ve Liretatur Tarama.pdf
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 9 IG APA ve Liretatur Tarama.pdf
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 9 IG APA ve Liretatur Tarama.pdf
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 9 IG APA ve Liretatur Tarama.pdf
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 9 IG APA ve Liretatur Tarama.pdf
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 9 IG APA ve Liretatur Tarama.pdf
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 10 10. Hafta Arast Modeli Deseni 05-04-2020.ppt
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 10 10. Hafta Arast Modeli Deseni 05-04-2020.ppt
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 10 10. Hafta Arast Modeli Deseni 05-04-2020.ppt
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 10 10. Hafta Arast Modeli Deseni 05-04-2020.ppt
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 10 10. Hafta Arast Modeli Deseni 05-04-2020.ppt
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 10 10. Hafta Arast Modeli Deseni 05-04-2020.ppt
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 11 11H-Evren ve Ornekleme IG.pdf
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 11 11H-Evren ve Ornekleme IG.pdf
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 11 11H-Evren ve Ornekleme IG.pdf
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 11 11H-Evren ve Ornekleme IG.pdf
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 11 11H-Evren ve Ornekleme IG.pdf
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr