İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: itosun@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0001-6089-8586
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Mühendislik Temel Alanı
Bilim Alanı Gıda Bilimleri ve Mühendisliği
Anahtar Kelimeler Meyve-Sebze Teknolojisi
Öğrenim Bilgileri
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Mühendislik Fakültesi, 2018 -
Doçent Mühendislik Fakültesi, 2012 - 2018
Yardımcı Doçent Mühendislik Fakültesi, 1998 - 2012
Araştırma Görevlisi Ziraat Fakültesi, 1991 - 1998
Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Process For Production Of Microencapsulated Anthocyanin Pigments From Rosa Pimpinellifolia L. Fruits: Optimization Of Aqueous Two-Phase Extraction, Microencapsulation By Spray And Freeze-Drying, And Storage Stability Evaluation

Yazar Adı :

 Odabaş Halil İbrahim, Koca İlkay

Dergi Adı :

 International Journal Of Food Engineering

Özgün Makale

 


2020, 9

Makale Adı :

 Electronic Tongue Applications İn Food Engineering

Yazar Adı :

 Kaya Zeliha, Koca İlkay

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology

Derleme Makale

 

2020, 8

Makale Adı :

 Optimization And Stabilization Of The Antioxidant Properties From Alkanet (Alkanna Tinctoria) With Natural Deep Eutectic Solvents

Yazar Adı :

 Zannou Oscar, Koca İlkay

Dergi Adı :

 Arabian Journal Of Chemistry

Özgün Makale

 

2020, 8

Makale Adı :

 Recovery And Stabilization Of Anthocyanins Andphenolic Antioxidants Of Roselle (Hibiscus Sabdariffa L.) With Hydrophilic Deepeutectic Solvents

Yazar Adı :

 Zannou Oscar, Koca İlkay, Aldawoud Turki Ms, Galanakis Charis M

Dergi Adı :

 Molecules

Özgün Makale

 

2020, 8

Makale Adı :

 Modelling Of Rehydration Kinetics Of Desert Truffles (Terfezia Spp.) Dried By Microwave Oven

Yazar Adı :

 Ghellam Mohamed, Koca İlkay

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology

Özgün Makale

 

2020, 2

Makale Adı :

 Modeling Of Drying And Rehydration Kinetics Of Rosa Pimpinellifolia Fruits: Toward Formulation And Optimization Of A New Tea With High Antioxidant Properties

Yazar Adı :

 Pashazadehkelisakandi Hojjat, Zannou Oscar, Koca İlkay

Dergi Adı :

 Journal Of Food Process Engineering

Özgün Makale

 


2020, 10

Makale Adı :

 The Impact Of Processıng Methods, Shootıng Perıod And Tea Grades On Caffeıne Levels Of Turkısh Black Tea

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Ghellam Mohamed

Dergi Adı :

 Annals. Food Science And Technology

Özgün Makale

 

2019, 7

Makale Adı :

 Nitrate İn All Respects: Metabolic Pathways, Sources, And Human Health

Yazar Adı :

 Ghellam Mohammed, Koca İlkay

Dergi Adı :

 Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

Derleme Makale

 

2019, 5

Makale Adı :

 Ohmic Heating Assisted Hydrodistillation Of Clove Essential Oil

Yazar Adı :

 Tunç Merve Tuğçe, Koca İlkay

Dergi Adı :

 Industrıal Crops And Products

Özgün Makale

 

2019, 12

Makale Adı :

 Mor Soğanın (Allium Cepa L.) Önemli Bileşiği: Kersetin Ve Sağlık Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 Taşcı Bahtınur, Koca İlkay

Dergi Adı :

 Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi

Derleme Makale

 

2019, 12

Makale Adı :

 Antioxidant Activity Of Allium Scorodoprasum L. Subsp. Rotundum (L.) Stearn Plant Grown İn Turkey

Yazar Adı :

 Taşcı Bahtınur, Kütük Halil, Koca İlkay

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology

Özgün Makale

 


2019, 10

Makale Adı :

 Tradıtıonal Daıry Products In The Republıc Of Benın:wagashı And Dèguè

Yazar Adı :

 Zannou Oscar, Agossou Dehouegnon Jerry, Koca İlkay

Dergi Adı :

 Global Scientific Journals

Derleme Makale

 


2018, 9

Makale Adı :

 Some Tradıtıonal Fermented Foods From Afrıcan Locust Beans (Parkıa Bıglobosa): Productıon And Volatıle Compounds

Yazar Adı :

 Zannou Oscar, Chabı Ifagbmi Bienvenue, Koca İlkay

Dergi Adı :

 Global Scientific Journals

Derleme Makale

 


2018, 9

Makale Adı :

 The Physical, Chemical And Antioxidant Properties Of The Leafs Of Chaerophyllum Byzantinum Boiss. Plants

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Tekgüler Belkis, Yılmaz Volkan Arif

Dergi Adı :

 Indian Journal Of Pharmaceutical Education And Research

Özgün Makale

 


2018, 8

Makale Adı :

 Effect Of Microwave And Hot-Air Drying Techniques On The Color Properties And Specific Energy Requirement Of Madimak Plants (Polygonum Cognatum Meissn.)

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Lüle Fuat, Koyuncu Turhan

Dergi Adı :

 Journal Of Biological And Environmental Sciences

Özgün Makale

 

2018, 12

Makale Adı :

 Optimization Of Drying Parameters For Chestnut Fruits Using Central Composite Design

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Yılmaz Volkan Arif, Odabaş Halil İbrahim, Tekgüler Belkis

Dergi Adı :

 Acta Horticulturae

Özgün Makale

 


2018, 11

Makale Adı :

 Some Physical, Chemical And Antioxidant Properties Of Chestnut ( İcastanea Sativa/i Mill.) Honey Produced İn Turkey/title

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Tekgüler Belkis, Türkyılmaz Burçin, Taşcı Bahtınur

Dergi Adı :

 Acta Horticulturae

Özgün Makale

 


2018, 11

Makale Adı :

 A Gluten-Free Food: Tarhana With Chestnut

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Yılmaz Volkan Arif, Tekgüler Belkis

Dergi Adı :

 Acta Horticulturae

Özgün Makale

 


2018, 11

Makale Adı :

 The Use Of Grape, Pomegranate And Rosehip Seed Flours İn Turkish Noodle (Erişte) Production

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Tekgüler Belkis, Yılmaz Volkan Arif, Hasbay İncinur, Koca Ahmet Faik

Dergi Adı :

 Journal Of Food Processıng And Preservatıon

Özgün Makale

 


2018, 1

Makale Adı :

 Investigation Of The Effect Of Cornelian Cherry (Cornus Mas L.) Fruit Extract Against Cisplatin-İnduced Renal Cell İnjury İn Vitro

Yazar Adı :

 Yarım Gül Fatma, Kazak Filiz, Sözmen Mahmut, Koca İlkay, Albayrak Harun, Yarım Murat, Çenesiz Sena, Ozan Emre

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Biochemistry

Özgün Makale

 


2017, 1

Makale Adı :

 Application Of Response Surface Methodology For Optimizing The Recovery Of Phenolic Compounds From Hazelnut Skin Using Different Extraction Methods

Yazar Adı :

 Odabaş Halil İbrahim, Koca İlkay

Dergi Adı :

 Industrial Crops And Products

Özgün Makale

 


2016, 11

Makale Adı :

 Some Wild Edible Plants And Their Dietary Fiber Contents

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Bostancı Seyda, Hasbay İncinur, Yilmaz Volkan Arif, Koca Ahmet Faik

Dergi Adı :

 Pakistan Journal Of Nutrition

Özgün Makale

 

2015, 4

Makale Adı :

 Physical Rheological And Sensory Properties Of Tarhana Prepared With Two Wild Edible Plants Trachystemon Orientalis L G Don And Portulaca Oleracea L

Yazar Adı :

 Koca Ahmet Faik, Koca İlkay, Munir Anil, İncinur Hasbay, Volkan Arif Yilmaz

Dergi Adı :

 Journal Of Food Processing & Technology

Özgün Makale

 

2015, 3

Makale Adı :

 Pekmezden Üretilen Çerezlerin Bazı Fiziksel Ve Kimyasal 121=12Özellikleri

Yazar Adı :

 Koca İlkay

Dergi Adı :

 Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi

Özgün Makale

 

2014, 9

Makale Adı :

 Oolong Çayın Üretimi, Bileşimi Ve Sağlık Üzerine Etkisi.

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Bostancı Şeyda

Dergi Adı :

 Türk Tarım- Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi

Derleme Makale

 

2014, 5

Makale Adı :

 Changes İn The Physicochemical And Antioxidant Characteristics Of Watermelon During Pekmez Production

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Hasbay İncinur, Bülent Karadeniz, Koca Ahmet Faik

Dergi Adı :

 Quality Assurance And Safety Of Crops Foods

Özgün Makale

 

2014, 4

Makale Adı :

 Different Methods For Candied Chestnut Production

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Üstün Nebahat Şule, Serdar Ümit, Karadeniz Bülent, Koca Ahmet Faik

Dergi Adı :

 Journal Of Food Technology

Özgün Makale

 

2014, 1

Makale Adı :

 Çayda Aroma

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Karadeniz Bülent

Dergi Adı :

 Gıda Teknolojisi Dergisi

Derleme Makale

 

2013, 3

Makale Adı :

 Effects Of Adding Cherry Laurel Laurocerasus Officinalis On Some Physicochemical And Functional Properties And Sensorial Quality Of Tarhana Title

Yazar Adı :

 Tarakçı Zekai, Anıl Münir, Koca İlkay, İslam Ali

Dergi Adı :

 Quality Assurance And Safety Of Crops Foods

Özgün Makale

 


2013, 12

Makale Adı :

 Antioxidant Properties Of Wild Edible Mushrooms

Yazar Adı :

 Keleş Ali, Koca İlkay, Gençcelep Hüseyin

Dergi Adı :

 Journal Of Food Processing & Technology

Özgün Makale

 


2011, 1

Makale Adı :

 Antioxidant Properties Of Blackberry And Blueberry Fruits Grown İn The Black Sea Region Of Turkey

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Karadeniz Bülent

Dergi Adı :

 Scientia Horticulturae

Özgün Makale

 


2009, 8

Makale Adı :

 Effect Of Drying Conditions On Antioxidant Properties Of Rosehip Fruits Rosa Canina Sp

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Üstün Nebahat Şule, Koyuncu Turhan

Dergi Adı :

 Asian Journal Of Chemistry

Özgün Makale

 

2009, 1

Makale Adı :

 Chemical Composition Antioxidant Activity And Anthocyanin Profiles Of Purple Mulberry Fruits Morus Rubra

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Üstün Nebahat Şule, Koca Ahmet Faik, Karadeniz Bülent

Dergi Adı :

 Journal Of Food, Agriculture And Environment

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Physical Chemical And Antioxidant Properties Of Solid And Sour Apple Pekmez

Yazar Adı :

 Koca İ, Karadeniz B

Dergi Adı :

 Journal Of Food, Agriculture And Environment

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Colour Stability İn Sour Cherry Jam During Storage

Yazar Adı :

 Koca İ, Ustun Ns

Dergi Adı :

 Asian Journal Of Chemistry

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Phenolic Profiles And Antioxidant Properties Of Turkish Black Tea Manufactured With Orthodox Method

Yazar Adı :

 Karadeniz B, Koca İ

Dergi Adı :

 Asian Journal Of Chemistry

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Physico Chemical And Antioxidant Properties Of Cornelian Cherry Fruits Cornus Mas L Grown İn Turkey

Yazar Adı :

 Tural Serpil, Koca İlkay

Dergi Adı :

 Scientia Horticulturae

Özgün Makale

 


2008, 5

Makale Adı :

 Physical And Chemical Changes During Ripening Of Blackberry Fruits

Yazar Adı :

 Tosun İlkay, Üstün Nebahat Şule, Tekgüler Belkis

Dergi Adı :

 Scientia Agricola

Özgün Makale

 


2008, 1

Makale Adı :

 Color Stability Of Blackberry Nectars During Storage

Yazar Adı :

 Yuksel S, Koca I

Dergi Adı :

 Journal Of Food Technology

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Poisoning By Mad Honey A Brief Review

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Koca Ahmet Faik

Dergi Adı :

 Food And Chemical Toxicology

Özgün Makale

 


2007, 8

Makale Adı :

 Karadeniz Bölgesindeüretilen Bazı Pekmez Çeşitlerinin Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Koca Ahmet Faik, Karadeniz Bülent, Yolcu Hatice

Dergi Adı :

 Gıdateknolojileri Elektronik Dergisi

Özgün Makale

 

2007, 4

Makale Adı :

 Kızılcık Ve Trabzon Hurması Pekmezlerinin Üretimteknikleri 

Yazar Adı :

 Koca İlkay

Dergi Adı :

 Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi,

Derleme Makale

 

2007, 4

Makale Adı :

 Gıdalarda Bulunan Fitosterol/fitostanoller Ve Sağlık Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Koca Ahmet Faik

Dergi Adı :

 Akademik Gıda

Derleme Makale

 

2007, 2

Makale Adı :

 Betalainler Ve Fonksiyonel Özellikleri

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Koca Ahmet Faik, Yolcu Hatice

Dergi Adı :

 Akademik Gıda

Özgün Makale

 

2007, 2

Makale Adı :

 Drying Characteristics And Heat Energy Requirement Of Cornelian Cherry Fruits (Cornus Mas L.)

Yazar Adı :

 Koyuncu Turhan, Tosun İlkay, Pınar Yunus

Dergi Adı :

 Journal Of Food Engineering

Özgün Makale

 


2007, 1

Makale Adı :

 Çay Ve Çay Fenoliklerinin Antioksidan Aktivitesi

Yazar Adı :

 Tosun İlkay, Karadeniz Bülent

Dergi Adı :

 Omü Ziraat Fakültesi Dergisi

Derleme Makale

 

2005, 2

Makale Adı :

 Color Changes And 5 Hydroxymethyl Furfural Formation İn Zile Pekmezi During Storage

Yazar Adı :

 Tosun İlkay

Dergi Adı :

 Grasas Y Aceites

Özgün Makale

 

2004, 9

Makale Adı :

 Drying Characteristics And Energy Requirement For Dehydration Of Chestnuts Castanea Sativa Mill

Yazar Adı :

 Koyuncu Turhan, Serdar Ümit, Tosun İlkay

Dergi Adı :

 Journal Of Food Engineering

Özgün Makale

 


2004, 4

Makale Adı :

 Nitrate Content Of Lettuce Grown İn The Greenhouse

Yazar Adı :

 Üstün Nebahat Şule, Tosun İlkay

Dergi Adı :

 Bulletin Of Environmental Contamination And Toxicology

Özgün Makale

 


2004, 1

Makale Adı :

 Composition Of Some Edible Wild Plants Of Tunceli And Surroundings

Yazar Adı :

 Üstün Nebahat Şule, Tosun İlkay

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2003, 5

Makale Adı :

 A Research On Composition Of Wild Cherry Laurel (Laurocerasus Officinalis Roem)

Yazar Adı :

 Üstün Nebahat Şule, Tosun İlkay

Dergi Adı :

 Journal Of Food Technology

Özgün Makale

 

2003, 4

Makale Adı :

 Samsun Yöresinde Tüketilen Yenebilir Bazı Yabani Bitkilerin Nitrat İçerikleri

Yazar Adı :

 Tosun İlkay, Karadeniz Bülent, Yüksel Semra

Dergi Adı :

 Ekoloji Çevre Dergisi

Özgün Makale

 

2003, 2

Makale Adı :

 Drying Kinetics And Color Retention Of Dehydrated Rosehips

Yazar Adı :

 Koyuncu Turhan, Tosun İlkay, Üstün Nebahat Şule

Dergi Adı :

 Drying Technology

Özgün Makale

 


2003, 1

Makale Adı :

 Nonenzymic Browning During Storage Of White Hard Grape Pekmez Zile Pekmezi

Yazar Adı :

 Tosun İlkay, Üstün Nebahat Şule

Dergi Adı :

 Food Chemistry

Özgün Makale

 

2003, 1

Makale Adı :

 An İnvestigation About Antioxidant Capacity Of Fruit Nectars

Yazar Adı :

 Tosun İlkay, Üstün Nebahat Şule

Dergi Adı :

 Pakistan Journal Of Nutrition

Özgün Makale

 

2003

Makale Adı :

 Kara Lahananın (Brassica Oleracea Var. Acephala) Dondurularak Depolanması

Yazar Adı :

 Tosun İlkay, Tekgüler Belkis

Dergi Adı :

 Dünya Gıda

Özgün Makale

 

2002, 7

Makale Adı :

 Bazı Meyve Suyu Ve Nektarlarının Bileşimi

Yazar Adı :

 Üstün Nebahat Şule, Tosun İlkay

Dergi Adı :

 O.m.ü.ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2002, 6

Makale Adı :

 Samsunda Yetiştirilen Karalahanaların Brassica Oleracea Var Acephala Bileşimi Üzerine Bir Çalışma

Yazar Adı :

 Tosun İlkay, Üstün Nebahat Şule

Dergi Adı :

 O.m.ü Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2002, 4

Makale Adı :

 Böğürtlenin (Rubus L.) Rengi Üzerine Dondurarak Depolamanın Etkisi

Yazar Adı :

 Tosun İlkay, Artık Nevzat

Dergi Adı :

 Omü Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2002, 2

Makale Adı :

 Üzümsü Meyvelerin Antioksidan Kapasitesi

Yazar Adı :

 Tosun İlkay, Yüksel Semra

Dergi Adı :

 Gıda Mühendisliği Dergisi

Derleme Makale

 

2002, 2

Makale Adı :

 Karalahana (Brassica Oleracea Var.acephala)’ Nın Kuru Tuzlamayla Muhafazası

Yazar Adı :

 Tosun İlkay, Tekgüler Belkis, Evren Mustafa

Dergi Adı :

 Gıda Ve Yem Bilimi-Teknolojisi

Özgün Makale

 

2002, 1

Makale Adı :

 Mikrobiyal Gamların Özellikleri Ve Gıdalarda Kullanımı.

Yazar Adı :

 Tosun İlkay, Gümüşhan Belkıs

Dergi Adı :

 Omü Ziraat Fakültesi Dergisi

Derleme Makale

 

2001, 2

Makale Adı :

 Portakallı Ve Vişneli Konsantre İçeceklerin Bileşimi Üzerine Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Üstün Nebahat Şule, Tosun İlkay

Dergi Adı :

 Omü Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2000, 6

Makale Adı :

 Fındığın Bileşimi Ve Beslenme Açısından Önemi

Yazar Adı :

 Tosun İlkay, Üstün Nebahat Şule

Dergi Adı :

 O.m.ü. Ziraat Fakültesi Dergisi

Derleme Makale

 

2000, 4

Makale Adı :

 Değişik Reçellerin Meyve Oranları İle Kül İçerikleri Arasındaki İlişki

Yazar Adı :

 Tosun İlkay, Üstün Nebahat Şule

Dergi Adı :

 Omü Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1999, 4

Makale Adı :

 Reçel Üretimi Amacıyla Kurutulmuş Kayısıların Rehidrasyonu

Yazar Adı :

 Üstün Nebahat Şule, Tosun İlkay, Cemeroğlu Bekir

Dergi Adı :

 Gıda

Özgün Makale

 

1999, 3

Makale Adı :

 Partiküllü Gıdaların Aseptik İslenmesinde Yeni Bir Teknoloji: Ohmik Isıtma

Yazar Adı :

 Tosun İlkay, Artık Nevzat

Dergi Adı :

 Gıda

Derleme Makale

 

1998, 8

Makale Adı :

 Çiğ Olarak Tüketilebilen Bazı Sebzelerin Nitrat İçerikleri Üzerine Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Üstün Nebahat Şule, Tosun İlkay

Dergi Adı :

 Omü Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1998, 5

Makale Adı :

 Değişik Olgunlaşma Aşamalarındaki Trabzonhurmalarının Bileşimi Ve Marmelat Üretimine Elverişliliği

Yazar Adı :

 Üstün Nebahat Şule, Tosun İlkay, Özcan Muharrem, Özkaraman Fikret

Dergi Adı :

 Omü Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1998, 4

Makale Adı :

 Kestane Konservesi Üretimi Üzerine Bir Deneme

Yazar Adı :

 Üstün Nebahat Şule, Tosun İlkay, Bilginer Şükriye, Serdar Ümit

Dergi Adı :

 Omü Ziraat Fakültesi

Özgün Makale

 

1998, 3

Makale Adı :

 Çeşitli Reçellerin Bileşimi Üzerine Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Üstün Nebahat Şule, Tosun İlkay

Dergi Adı :

 Gıda

Özgün Makale

 

1998, 2

Makale Adı :

 Böğürtlenin (Rubus L.) Kimyasal Bileşimi Üzerine Araştırma

Yazar Adı :

 Tosun İlkay, Artık Nevzat

Dergi Adı :

 Gıda

Özgün Makale

 

1998, 12

Makale Adı :

 Samsun Yöresinde Tüketilen Yenebilir Yabani Bitkilerin Bazı Bileşim Ögeleri

Yazar Adı :

 Üstün Nebahat Şule, Tosun İlkay

Dergi Adı :

 Omü Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1997, 6

Makale Adı :

 Trabzonhurmalarının Bileşimi Ve Marmelata Uygunluğunun Saptanması Üzerine Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Üstün Nebahat Şule, Tosun İlkay, Özcan Muharrem, Özkaraman Fikret

Dergi Adı :

 Omü Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1997, 3

Makale Adı :

 Pekmezlerin Bileşimi

Yazar Adı :

 Üstün Nebahat Şule, Tosun İlkay

Dergi Adı :

 Gıda

Özgün Makale

 

1997, 2

Makale Adı :

 Samsunda Üretilen Meyve Tozlarının Bileşimi

Yazar Adı :

 Üstün Nebahat Şule, Tosun İlkay

Dergi Adı :

 Gıda

Özgün Makale

 

1997, 2

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 A bioactive component of onion: Quercetin

Yazar Adı :

 Taşcı Bahtınur, Koca İlkay

Etkinlik Adı :

 1. International Technological Sciences and Design Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 06

Bildiri Adı :

 Fatty acid profiles and tocopherol contents of walnut fruits

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Tekgüler Belkis, Turan Semra

Etkinlik Adı :

 1.International Technological Sciences and Design Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 06

Bildiri Adı :

 Effect of adding cherry laurel on physicochemical and functional properties of tarhana

Yazar Adı :

 Tarakçı Zekai, Anıl Münir, Koca İlkay, İslam Ali

Etkinlik Adı :

 International Food Congress-Novel Approaches in Food Industry

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2011, 05

Bildiri Adı :

 Çam Fıstığının Özellikleri

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Tekgüler Belkis, Aydeniz Güneşer Buket

Etkinlik Adı :

 II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2009, 05

Bildiri Adı :

 Ceviz yağı ve bileşimi

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Tekgüler Belkis, Aydeniz Güneşer Buket

Etkinlik Adı :

 II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2009, 05

Bildiri Adı :

 Fındıkta fenolik bileşikler

Yazar Adı :

 Evren Mustafa, Koca İlkay, Tutkun Esra, Evren Sevil

Etkinlik Adı :

 II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2009, 05

Bildiri Adı :

 Antioxidant properties of green allium vegetables

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Tekgüler Belkis, Koca Ahmet Faik

Etkinlik Adı :

 VII Inter

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 10

Bildiri Adı :

 Paprika ekstraktı ve gıdalarda kullanımı

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Erdoğan Bengü

Etkinlik Adı :

 7. Gıda Mühendisliği Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2011, 11

Bildiri Adı :

 Çayda bulunan bir aminoasit: L-teanin

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Bostancı Şeyda

Etkinlik Adı :

 7. Gıda Mühendisliği Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2011, 11

Bildiri Adı :

 Bazı meyve ve sebze atıklarının yağ asidi kompozisyonu

Yazar Adı :

 Tekgüler Belkis, Koca İlkay, Güler Onur, Odabaş Halil İbrahim

Etkinlik Adı :

 7. Gıda Mühendisliği Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2011, 11

Bildiri Adı :

 L-Sitrullin ve sağlık açısından önemi

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Bostancı Şeyda

Etkinlik Adı :

 7. Gıda Mühendisliği Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2011, 11

Bildiri Adı :

 Some physical and chemical properties of sun dried amasya flower okra.

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Hasbay İncinur, Odabaş Halil İbrahim

Etkinlik Adı :

 The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2013, 10

Bildiri Adı :

 The effect of the ultrasound application to water absorption of the chickpea and dry bean.

Yazar Adı :

 Yılmaz Volkan Arif, Koca İlkay

Etkinlik Adı :

 The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2013, 10

Bildiri Adı :

 Utilization of Isabella grape by two different methods.

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Hasbay İncinur, Tekgüler Belkis, Odabaş Halil İbrahim

Etkinlik Adı :

 The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus.

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2013, 10

Bildiri Adı :

 Pomological and chemical properties of some Caucasian Whortleberry (Vacccinium arctostaphylos L.) grown in Güneysu-Rize, Turkey.

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Koca İlkay

Etkinlik Adı :

 Int. Caucasian Forestry Symposium

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2013, 10

Bildiri Adı :

 Rehydration characteristics of rosehips rehydrated at different temperatures.

Yazar Adı :

 Üstün Nebahat Şule, Tosun İlkay, Koyuncu Turhan, Karadeniz Bülent

Etkinlik Adı :

 2nd International Congress on Food and Nutrition

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2007, 10

Bildiri Adı :

 Microencapsulation of anthocyanins from Rosa pimpinellifolia fruits

Yazar Adı :

 Odabaş Halil İbrahim, Koca İlkay

Etkinlik Adı :

 2nd Congress on Food Structure Design

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2016, 09

Bildiri Adı :

 Antioxidant activities and total phenolics content in the leaves and bulbs of cigdem plants Ornithogalum sp from Turkey

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Belkıs Tekguler, Seyda Bostanci, Koca Ahmet Faik

Etkinlik Adı :

 XXXVI CIOSTA CIGR V Conference

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2015, 05

Bildiri Adı :

 Physical Chemical and Antioxidant Properties of Mad Honey

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Koca Ahmet Faik, Volkan Arif Yilmaz, Belkis Tekguler, Seyda Bostanci

Etkinlik Adı :

 XXXVI CIOSTA CIGR V Conference

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2015, 05

Bildiri Adı :

 Comparative Evaluation of Catechins Alkaloids and Antioxidant Activities of Green and Black Tea Wastes

Yazar Adı :

 Seyda Bostanci, Koca İlkay, Belkıs Tekguler, Koca Ahmet Faik

Etkinlik Adı :

 XXXVI CIOSTA CIGR V Conference

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2015, 05

Bildiri Adı :

 Antosiyaninlerin antioksidan aktivitesi

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Karadeniz Bülent, Tural Serpil

Etkinlik Adı :

 Türkiye 9. Gıda Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2006, 05

Bildiri Adı :

 Kızılcık tarhanasının fiziksel, kimyasal ve duyusal özellikleri

Yazar Adı :

 Koca Ahmet Faik, Koca İlkay, Anıl Münir, Karadeniz Bülent

Etkinlik Adı :

 Türkiye 9. Gıda Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2006, 05

Bildiri Adı :

 Some properties of gilaburu fruits and nectars.

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Hasbay İncinur, Karadeniz Bülent

Etkinlik Adı :

 3rd International Congress on Food and Nutrition

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2009, 04

Bildiri Adı :

 Aroma and bioactive compounds of some medicinal plants’ leaves used as traditional tea in Benin Republic

Yazar Adı :

 Zannou Oscar, Koca İlkay

Etkinlik Adı :

 5th IAC

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2019, 08

Bildiri Adı :

 THEANINE CONTENTS OF TEA WASTES

Yazar Adı :

 Bostancı Şeyda, Koca İlkay

Etkinlik Adı :

 5th IAC

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2019, 08

Bildiri Adı :

 White Tea And Human Health

Yazar Adı :

 Bostancı Şeyda, Koca İlkay

Etkinlik Adı :

 5th IAC

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2019, 08

Bildiri Adı :

 Böğürtlenli içeceklerin rengi üzerine depolama süre ve sıcaklığın etkisi

Yazar Adı :

 Tosun İlkay, Yüksel Semra

Etkinlik Adı :

 Türkiye 7. Gıda Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2002, 05

Bildiri Adı :

 Böğürtlenin antioksidan kapasitesi

Yazar Adı :

 Tosun İlkay, Karadeniz Bülent, Yüksel Semra

Etkinlik Adı :

 Türkiye 7. Gıda Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2002, 05

Bildiri Adı :

 Fonksiyonel gıda olarak kuşburnu

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Koca Ahmet Faik, Yolcu Hatice

Etkinlik Adı :

 Türkiye 10. Gıda Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2009, 05

Bildiri Adı :

 Resveratrol ve sağlık üzerine etkisi

Yazar Adı :

 Evren Mustafa, Koca İlkay

Etkinlik Adı :

 Türkiye 10. Gıda Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2008, 05

Bildiri Adı :

 Karadeniz bölgesinde yetişen bazı üzümsü meyvelerin özellikleri

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Karadeniz Bülent, Çelik Hüseyin, Demirsoy Leyla

Etkinlik Adı :

 Türkiye 10. Gıda Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2008, 05

Bildiri Adı :

 Şeker mısırın (Zea mays saccharata) dondurarak depolanması

Yazar Adı :

 Koca Ahmet Faik, Koca İlkay, Anıl Münir, Karadeniz Bülent

Etkinlik Adı :

 Türkiye 10. Gıda Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2008, 05

Bildiri Adı :

 Işgın (Rheum ribes L.) turşusu üretimi üzerine bir çalışma.

Yazar Adı :

 Tosun İlkay, Üstün Nebahat Şule, Evren Mustafa

Etkinlik Adı :

 XII. Biyoteknoloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2001, 09

Bildiri Adı :

 Samsun’da açık olarak satışa sunulan bazı baharatların mikrobiyolojik özellikleri.

Yazar Adı :

 Evren Mustafa, Tosun İlkay, Evren Sevil

Etkinlik Adı :

 XII. Biyoteknoloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2001, 09

Bildiri Adı :

 Use of Allium Scorodoprasum L Subsp Rodontum L Stearn As Food

Yazar Adı :

 Tasci Bahtinur, Koca İlkay

Etkinlik Adı :

 ISEA 2015 | 7th International Symposium on Edible Alliaceae

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2015, 05

Bildiri Adı :

 Determination of Allin and Allicin in the Plant of AlliumScorodoprasum L Subsp Rodontum L Stearn By Using The Infrared Spectroscopy Tecnique

Yazar Adı :

 Taşçı Bahtinur, Kütük Halil, Koca İlkay

Etkinlik Adı :

 ISEA 2015 7th International Symposium on Edible Alliaceae

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2015, 05

Bildiri Adı :

 Garlic as a Functional Food

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Tasci Bahtinur

Etkinlik Adı :

 ISEA 2015 | 7th International Symposium on Edible Alliaceae

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2015, 05

Bildiri Adı :

 Mineral composition of Leek

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Tasci Bahtinur

Etkinlik Adı :

 ISEA 2015 | 7th International Symposium on Edible Alliaceae

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2015, 05

Bildiri Adı :

 TWO ANTOXIDANT ELEMENTS OF ALLIUM VEGETABLES GERMANIUM AND SELENIUM

Yazar Adı :

 Koca Ahmet Faik, Koca İlkay, Tekguler Belkis

Etkinlik Adı :

 ISEA 2015 | 7th International Symposium on Edible Alliaceae

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2015, 05

Bildiri Adı :

 AROMA COMPONENTS OF GREEN KÖRMEN Alliumscorodoprasum L spp rotundum and GARLIC Alliumsativum PLANTS

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Karadeniz Bulent, Tekguler Belkis

Etkinlik Adı :

 ISEA 2015 | 7th International Symposium on Edible Alliaceae

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2015, 05

Bildiri Adı :

 COMPARISON OF THE ANTIOXIDANT PROPERTIES OF SOME ONION AND GARLIC VARIETIES GROWN IN TURKEY

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Tekguler Belkis, Odabas Halil İbrahim

Etkinlik Adı :

 ISEA 2015 | 7th International Symposium on Edible Alliaceae

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2015, 05

Bildiri Adı :

 ANTIOXIDANT PROPERTIES OF GREEN ALLIUM VEGETABLES

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Tekguler Belkis, Koca Ahmet Faik

Etkinlik Adı :

 ISEA 2015 | 7th International Symposium on Edible Alliaceae

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2015, 05

Bildiri Adı :

 EVALUATION OF NITRATE AND NITRITE CONTENTS OF SOME ALLIUMS

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Tekguler Belkis, Koca Ahmet Faik

Etkinlik Adı :

 ISEA 2015 | 7th International Symposium on Edible Alliaceae

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2015, 05

Bildiri Adı :

 SOME PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS OF TAŞKÖPRÜ AND CHINESE BLACK GARLICS

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Tekguler Belkis, Koca Ahmet Faik

Etkinlik Adı :

 ISEA 2015 | 7th International Symposium on Edible Alliaceae

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2015, 05

Bildiri Adı :

 Siyah çay demlerinde bulanıklık

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Karadeniz Bülent

Etkinlik Adı :

 Gıda Kongresi 2005

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2005, 04

Bildiri Adı :

 Ihlamur çayının renk, toplam fenolik madde ve toplam antioksidan kapasitesi üzerine demleme süresinin etkisi

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Karadeniz Bülent

Etkinlik Adı :

 Gıda Kongresi 2005

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2005, 04

Bildiri Adı :

 THE PRODUCTION OF TAHINI (SESAME PASTE) AND ITS COMPOSITION

Yazar Adı :

 Tekgüler Belkis, Koca İlkay

Etkinlik Adı :

 ISS2017

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2017, 10

Bildiri Adı :

 EFFECTS OF MICROWAVE AND CONVECTIVE HOT-AIR DRYING CONDITIONS ON SOME CHARACTERISTICS OF LACTARIUS DELICIOSUS L. MUSHROOM

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Tekgüler Belkis, Yılmaz Volkan Arif

Etkinlik Adı :

 ISS2017

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2017, 10

Bildiri Adı :

 Jellan gam’ın özellikleri ve gıdalarda kullanımı.

Yazar Adı :

 Tosun İlkay, Gümüşhan Belkıs

Etkinlik Adı :

 2000’li Yıllarda Gıda Bilimi ve Teknolojisi Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

1999, 10

Bildiri Adı :

 Bioactive compounds of white and black myrtle (Myrtus communis L.) fruits grown in Sinop

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Yılmaz Volkan Arif, Türkyılmaz Burçin

Etkinlik Adı :

 Jatusbap-2

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 09

Bildiri Adı :

 THE PHYSICAL, CHEMICAL AND ANTIOXIDANT PROPERTIES OFTHE LEAFS OF CHAEROPHYLLUM BYZANTINUM Boiss PLANTS

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Tekgüler Belkis, Yılmaz Volkan Arif

Etkinlik Adı :

 Jatusbap-2

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 09

Bildiri Adı :

 Rosa pimpinellifolia çekirdeklerinin antioksidan özelliği.

Yazar Adı :

 Odabaş Halil İbrahim, Koca İlkay

Etkinlik Adı :

 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2014, 04

Bildiri Adı :

 An Alternative Herbal Tea: Chamomile Tea

Yazar Adı :

 Taşcı Bahtınur, Koca İlkay, Kaya Zeliha

Etkinlik Adı :

 I.International Agricultural Science Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 12

Bildiri Adı :

 Chemical Composition of Walnut Fruits Grown in Artvin

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Tekgüler Belkis, Serdar Ümit, Demir Taki

Etkinlik Adı :

 I.International Agricultural Science Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 06

Bildiri Adı :

 Some Pomological, Physicaland Chemical Properties of Autumn Olive(Elaeagnus umbellata Thunb.)

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Çelik Hüseyin, Tekgüler Belkis, Çelik Damla

Etkinlik Adı :

 I.International Agricultural Science Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 06

Bildiri Adı :

 Nanotechnology Applications in Food Industry ‘Nanofoods’

Yazar Adı :

 Kaya Zeliha, Koca İlkay

Etkinlik Adı :

 I.International Agricultural Science Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 06

Bildiri Adı :

 The Color Changes and Antioxidant Properties of Beetroot(Beta Vulgaris L.) during Pickle Production

Yazar Adı :

 Hamouıa Radwa, Koca İlkay

Etkinlik Adı :

 I.International Agricultural Science Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 06

Bildiri Adı :

 Beetroot (Beta Vulgaris) as a Functional Food

Yazar Adı :

 Hamouıa Radwa, Koca İlkay

Etkinlik Adı :

 I.International Agricultural Science Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 06

Bildiri Adı :

 Terahertz Spectroscopy Applications in Food Analysis

Yazar Adı :

 Kaya Zeliha, Koca İlkay, Taşcı Bahtınur

Etkinlik Adı :

 I.International Agricultural Science Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 06

Bildiri Adı :

 Nanotechnology for Functional Food Development

Yazar Adı :

 Taşcı Bahtınur, Koca İlkay

Etkinlik Adı :

 I.International Agricultural Science Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 06

Bildiri Adı :

 Application of Ultrasound in Fruits and Vegetables Drying Processes

Yazar Adı :

 Ghellam Mohamed, Koca İlkay

Etkinlik Adı :

 I.International Agricultural Science Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 06

Bildiri Adı :

 A Medical Tree With Whole Edible Parts: Moringa Oleifera

Yazar Adı :

 Ghellam Mohamed, Koca İlkay

Etkinlik Adı :

 I.International Agricultural Science Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 06

Bildiri Adı :

 Production and composition of biber tuzu (red pepper sauce).

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Hasbay İncinur, Bostancı Şeyda

Etkinlik Adı :

 The 1st International Traditional Foods from Adriatic to Caucasus

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2010, 10

Bildiri Adı :

 Composition of pickled kaldırayak, kırçan and dal.

Yazar Adı :

 Hasbay İncinur, Koca İlkay, Bostancı Şeyda

Etkinlik Adı :

 The 1st International Traditional Foods from Adriatic to Caucasus

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2010, 06

Bildiri Adı :

 Kaldırayak (Trachystemon orientales (L.) G.Don) bitkisinin gıda olarak kullanımı ve besinsel lif içeriği.

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Hasbay İncinur, Bostancı Şeyda, Yılmaz Volkan Arif

Etkinlik Adı :

 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2014, 04

Bildiri Adı :

 Kızılcık turşusunun üretimi ve bazı fiziksel-kimyasal özellikleri.

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Tekgüler Belkis

Etkinlik Adı :

 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2014, 04

Bildiri Adı :

 Goitrogenic effects of brassica vegetables.

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Yolcu Hatice

Etkinlik Adı :

 International Symposium Food, Nutrition and Cancer

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2008, 04

Bildiri Adı :

 Green walnut as a source of Juglone

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Yolcu Hatice

Etkinlik Adı :

 International Symposium Food, Nutrition and Cancer

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2008, 04

Bildiri Adı :

 Three important plants used to treat anemia in Benin Republic: Hibiscus sabdariffa, Hibiscus acetosella and Jatropha gossypiifolia

Yazar Adı :

 Zannou Oscar, Koca İlkay

Etkinlik Adı :

 5th ICNES

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 12

Bildiri Adı :

 Importance of the traditional fermented foods in developing countries: Case of Benin Republic

Yazar Adı :

 Zannou Oscar, Koca İlkay

Etkinlik Adı :

 5th ICNES

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2019, 12

Bildiri Adı :

 Carob beans (Ceratonia siliqua L.): Uses, health benefits, bioactive and aroma compounds

Yazar Adı :

 Zannou Oscar, Güçlü Gamze, Koca İlkay, Selli Serkan

Etkinlik Adı :

 5th IAC

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 12

Bildiri Adı :

 Samsun’da faaliyet gösteren şekerli ürün firmalarının durumu ve sektörel sorunları

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Tural Serpil, Erdoğan Bengü, Sözen Sevil

Etkinlik Adı :

 Samsun Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2011, 10

Bildiri Adı :

 Samsun’da kırmızı biber üretimi ve değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Erdoğan Bengü

Etkinlik Adı :

 Samsun Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2011, 10

Bildiri Adı :

 Samsun ve çevresinde sebze olarak kullanılan bazı yabani bitkiler ve tüketim şekilleri

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Hasbay İncinur, Bostancı Şeyda

Etkinlik Adı :

 Samsun Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2011, 10

Bildiri Adı :

 The composition of Doritt strawberry variety

Yazar Adı :

 Tosun İlkay, Üstün Nebahat Şule, Uslu Sevinç, Gümüşhan Belkıs

Etkinlik Adı :

 Black sea and Central Asian Symposium on Food Technology

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2000, 10

Bildiri Adı :

 A Functional Food Component: β-Glucan

Yazar Adı :

 Taşcı Bahtınur, Koca İlkay, Aykut Umut

Etkinlik Adı :

 1. Internatıonal Technologıcal Scıences And Desıgn Symposıum

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 07

Bildiri Adı :

 Çayın antimikrobiyal aktivitesi

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Bostancı Şeyda

Etkinlik Adı :

 4. Gıda Güvenliği Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2013, 05

Bildiri Adı :

 Grapes and grape-based products as aromatase inhibitors

Yazar Adı :

 Hasbay İncinur, Koca İlkay

Etkinlik Adı :

 2014 Annual Conference and Exhibition “Functional Foods Nutraceuticals Natural Health Products and Dietary Supplements.

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2014, 10

Bildiri Adı :

 The use of cryoconcentration technology in fruit juice industry

Yazar Adı :

 Hasbay İncinur, Koca İlkay, Koca Ahmet Faik

Etkinlik Adı :

 4th International Congress on Food and Nutrition together with 3rd SAFE Consortium International Congress on Food Safety

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2011, 10

Bildiri Adı :

 Gıda sistemlerinde doğal antioksidan olarak yeşil çay kateşinleri

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Bostancı Şeyda

Etkinlik Adı :

 4. Gıda Güvenliği Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2013, 05

Bildiri Adı :

 Different Green Extraction Methods for Polyphenols

Yazar Adı :

 Kaya Zeliha, Külcü Duygu Balpetek, Koca İlkay

Etkinlik Adı :

 1. INTERNATIONAL TECHNOLOGICAL SCIENCES AND DESIGN SYMPOSIUM

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 11

Bildiri Adı :

 A Non-Thermal Thecnology: Cold Plasma

Yazar Adı :

 Kaya Zeliha, Balpetek Külcü Duygu, Koca İlkay

Etkinlik Adı :

 1. International Technological Sciences and Design Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 11

Bildiri Adı :

 Some physical, chemical and antioxidant properties of chestnut (Castanea sativa mill.) honey produced in Turkey

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Tekgüler Belkis, Taşcı Bahtınur, Turkyılmaz Burçın

Etkinlik Adı :

 6th International Chestnut Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Chestnut fruit as functional foods

Yazar Adı :

 Taşcı Bahtınur, Tekgüler Belkis, Koca İlkay

Etkinlik Adı :

 6th International Chestnut Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 A gluten free food: Tarhana with chestnut

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Yılmaz Volkan Arif, Tekgüler Belkis

Etkinlik Adı :

 6th International Chestnut Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Optimization of drying parameters for chestnut fruits using central composite design

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Yılmaz Volkan Arif, Odabaş Halil İbrahim, Tekgüler Belkis

Etkinlik Adı :

 6th International Chestnut Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Yenilen çay: çay yaprağı turşusu

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Bostancı Şeyda

Etkinlik Adı :

 Türkiye 11. Gıda Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2012, 10

Bildiri Adı :

 Mersin (Myrtus communis L.) meyvesinin antioksidan özelliği

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Odabaş Halil İbrahim, Hasbay İncinur

Etkinlik Adı :

 Türkiye 11. Gıda Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2012, 10

Bildiri Adı :

 Kırmızı biber salçasının üretiminde HACCP uygulaması

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Erdoğan Bengü

Etkinlik Adı :

 Türkiye 11. Gıda Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2012, 10

Bildiri Adı :

 The composition of seeds of red peppers (Capsicum)

Yazar Adı :

 Tosun İlkay, Üstün Nebahat Şule, Gümüşhan Belkıs

Etkinlik Adı :

 Black sea and Central Asian Symposium on Food Technology

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2000, 10

Bildiri Adı :

 Suitability of cherry laurel (Laurocerasus officinalis Roem.) to jam production.

Yazar Adı :

 Üstün Nebahat Şule, Tosun İlkay, Gümüşhan Belkıs

Etkinlik Adı :

 Black sea and Central Asian Symposium on Food Technology

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2000, 10

Bildiri Adı :

 Quinoa (Chenopodium Quinoa Willd.) as Functional Foods

Yazar Adı :

 Tekgüler Belkis, Koca İlkay, Kıtan Sebiha

Etkinlik Adı :

 International Congress on Medicinal and aromatic plants ”Natural and healthy life” TABKON

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Antioxidant Properties of Fenugreek Seed

Yazar Adı :

 Çakır Damlanur Kübra, Koca İlkay

Etkinlik Adı :

 International Congress on Medicinal and aromatic plants ”Natural and healthy life” TABKON

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Scopoletin: Natural Sources and Its Effects on Health

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Çakır Damlanur Kübra, Tekgüler Belkis

Etkinlik Adı :

 International Congress on Medicinal and aromatic plants ”Natural and healthy life” TABKON

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Bioactive terpenic acids: Their Properties, natural sources and affects on health

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Tekgüler Belkis, Türkyılmaz Burçin

Etkinlik Adı :

 International Congress on Medicinal and aromatic plants ”Natural and healthy life” TABKON

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Ursolic and oleanolic acid contents in wild varieties of some fruits

Yazar Adı :

 Türkyılmaz Burçin, Koca İlkay

Etkinlik Adı :

 International Congress on Medicinal and aromatic plants ”Natural and healthy life” TABKON

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Antioxidant Properties of flavoured bagged tea and flavoured ice tea

Yazar Adı :

 Tekgüler Belkis, Koca İlkay

Etkinlik Adı :

 International Congress on Medicinal and aromatic plants ”Natural and healthy life” TABKON

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Ferulic acid as a functional food compound and its importance

Yazar Adı :

 Bostancı Şeyda, Koca İlkay

Etkinlik Adı :

 International Congress on Medicinal and aromatic plants ”Natural and healthy life” TABKON

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 A bioactive compound in tea:Gamma Aminobutyric acid (GABA)

Yazar Adı :

 Bostancı Şeyda, Koca İlkay

Etkinlik Adı :

 International Congress on Medicinal and aromatic plants ”Natural and healthy life” TABKON

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Antioxidant properties of Scorodoprasum L. sups. rotundum L. stearn flowers

Yazar Adı :

 Taşcı Bahtınur, Koca İlkay

Etkinlik Adı :

 International Congress on Medicinal and aromatic plants ”Natural and healthy life” TABKON

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 ANTIOXIDANT PROPERTIES OF ALLIUM SCORODOPRASUM L. SUBSP. ROTUNDUM L. FLOWERS

Yazar Adı :

 Taşcı Bahtınur, Koca İlkay

Etkinlik Adı :

 TABKON

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 ANTIOXIDANT PROPERTIES OF ALLIUM SCORODOPRASUM L. SUBSP. ROTUNDUM L. FLOWERS

Yazar Adı :

 Taşcı Bahtınur, Koca İlkay

Etkinlik Adı :

 TABKON

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 ANTIOXIDANT PROPERTIES OF ALLIUM SCORODOPRASUM L. SUBSP. ROTUNDUM L. FLOWERS

Yazar Adı :

 Taşcı Bahtınur, Koca İlkay

Etkinlik Adı :

 TABKON

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Menengiç kahvesi ve mırra’nın antioksidan özelliği

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Odabaş Halil İbrahim, Hasbay İncinur

Etkinlik Adı :

 3. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2012, 05

Bildiri Adı :

 Çay tohumlarının fiziksel ve kimyasal özellikleri

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Koca Ahmet Faik, Karadeniz Bülent

Etkinlik Adı :

 Gıda Mühendisliği 5. Gıda Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2007, 11

Bildiri Adı :

 Supercritical Fluids: A Sustainable Energy for Novel and SafeDried Fruits and Vegetables

Yazar Adı :

 Ghellam Mohamed, Koca İlkay

Etkinlik Adı :

 ICELIS

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 04

Bildiri Adı :

 Lycopene: Chemistry, Sources, Bioavailability, and HealthBenefit Contributions

Yazar Adı :

 Ghellam Mohamed, Koca İlkay

Etkinlik Adı :

 ICELIS

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 04

Bildiri Adı :

 Kara lahananın salamurada muhafazaya uygunluğunun belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Evren Mustafa, Üstün Nebahat Şule

Etkinlik Adı :

 6. Gıda Mühendisliği Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2009, 11

Bildiri Adı :

 Nar Çekirdeği Yağının Önemli Bir Bileşeni Punisik Asit

Yazar Adı :

 Tekgüler Belkıs, Koca İlkay, Koca Ahmet Faik

Etkinlik Adı :

 YABİTED II. BİTKİSEL YAĞ KONGRESİ

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2015, 05

Bildiri Adı :

 Zeytin ve Zeytin Yağının Nutrasötik Bir Bileşeni Maslinik Asit

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Tekgüler Belkıs, Koca Ahmet Faik

Etkinlik Adı :

 YABİTED II. BİTKİSEL YAĞ KONGRESİ

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2015, 05

Bildiri Adı :

 Microwave drying of kaldirayak (Trachystemon orientalis (L.) G. Don) Plant Stems.

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Lüle Fuat, Koyuncu Turhan

Etkinlik Adı :

 12 th International Congress on mechanization and energy in Agriculture.

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2014, 09

Bildiri Adı :

 Microwave drying characteristics of bladder champion (Silene vulgaris) Shoots

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Lüle Fuat, Koyuncu Turhan

Etkinlik Adı :

 12 th International Congress on mechanization and energy in Agriculture

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2014, 09

Bildiri Adı :

 Some pomological, Physical and Chemical properties of Autumn Olive berry (Elaeagnus umbellata Thunb.).

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Çelik Hüseyin, Tekgüler Belkis, Çelik Damla

Etkinlik Adı :

 I.st International Agrultural Science Congress, 09-12 May, 2018, Van, Turkey. (Poster Presentation and Abstract).

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 05

Bildiri Adı :

 Kafeinsiz çay üretimi

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Bostancı Şeyda

Etkinlik Adı :

 2. Rize Kalkınma Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2013, 05

Bildiri Adı :

 Türk ve Seylan siyah çaylarının kafein içeriğinin karşılaştırılması.

Yazar Adı :

 İpekçi Burak, Koca İlkay

Etkinlik Adı :

 2. Rize Kalkınma Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2013, 05

Bildiri Adı :

 Cevizin bileşimi ve sağlık üzerine etkisi.

Yazar Adı :

 Tekgüler Belkis, Koca İlkay, Aydeniz Güneşer Buket, Odabaş Halil İbrahim

Etkinlik Adı :

 İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2013, 10

Bildiri Adı :

 Yeşil cevizin fonksiyonel özelliği ve gıda olarak kullanımı

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Odabaş Halil İbrahim, Hasbay İncinur

Etkinlik Adı :

 İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2013, 10

Bildiri Adı :

 Kuru üryani eriğinin antioksidan özellikleri

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Odabaş Halil İbrahim, Hasbay İncinur

Etkinlik Adı :

 İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2013, 10

Bildiri Adı :

 A new bioactive food component: Melatonin

Yazar Adı :

 Bostancı Şeyda, Koca İlkay

Etkinlik Adı :

 International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 04

Bildiri Adı :

 The Comparison of Antioxidant Properties of Grape, Mulberryand Carob Molasses

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Bostancı Şeyda

Etkinlik Adı :

 International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 04

Bildiri Adı :

 Medicinal Properties of Ajoene

Yazar Adı :

 Taşcı Bahtınur, Koca İlkay, Tekgüler Belkis

Etkinlik Adı :

 MESMAP-3

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 06

Bildiri Adı :

 Health benefits of Genus Gysophila L. (Caryophyllaceae) and its use in foods

Yazar Adı :

 Taşcı Bahtınur, Koca İlkay, Tekgüler Belkis

Etkinlik Adı :

 MESMAP-3

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 06

Bildiri Adı :

 Determination Of The Suitability Of Watermelon Radish (Raphanus Sativus L.) For Pickling

Yazar Adı :

 Adjourd Selma, Koca İlkay

Etkinlik Adı :

 3.ICAFOP

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2019, 05

Bildiri Adı :

 Ohmic Assisted Hydrodistillation of Essential Oils

Yazar Adı :

 Tunç Merve Tuğçe, Koca İlkay

Etkinlik Adı :

 3.ICAFOP

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 05

Bildiri Adı :

 Optimization of the Production of Phenolic Compounds from the Petals of Poppy (Papaver Rhoeas L.) by the Ultrasound-Assisted Extraction Method

Yazar Adı :

 Bediz Gözde, Koca İlkay

Etkinlik Adı :

 3.ICAFOP

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2019, 05

Bildiri Adı :

 The Sensorial, Textural And Antioxidant Properties Of Turnip (Brassicca Rapa L.) Pickles Produced In Different Salt Concentration

Yazar Adı :

 Safi Nour, Koca İlkay

Etkinlik Adı :

 3.ICAFOP

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2019, 05

Bildiri Adı :

 The volatile compounds and antioxidant properties of different parts of kaldirayak plants (Trachystemon orientalis L. G. Don)

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Tekgüler Belkis, Karadeniz Bülent

Etkinlik Adı :

 Mesmap-3

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Effects of germination on the antioxidant activities of some cereals

Yazar Adı :

 Koca İlkay, Yılmaz Volkan Arif, Tekgüler Belkis

Etkinlik Adı :

 Mesmap-3

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Effect of drying temperature on some physical properties of dehydrated azarole red Crataegus monogyna Jacq and yellow fruits Crataegus aronia Bosc

Yazar Adı :

 Koca İ, Koyuncu T, Hasbay İ

Etkinlik Adı :

 CIGR International Conference of Agricultural Engineering

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Suitability of persimmons for Turkish delight production

Yazar Adı :

 Koca İ, Hasbay İ, Karadeniz B

Etkinlik Adı :

 CIOSTA-CIGR V Conference 2009 Technology and management to ensure sustainable agriculture, agro-systems, forestry and safety

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Production technique and some physical chemical properties of green walnut jam

Yazar Adı :

 Koca I, Hasbay I, Karadeniz B, Yolcu H

Etkinlik Adı :

 XXXIII CIOSTA-CIGR V Conference 2009 Technology and management to ensure sustainable agriculture, agro-systems, forestry and safety

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Characteristics and processing methods of some helva types produced in Turkey

Yazar Adı :

 Koca İ, Hasbay I, Karadeniz B, Yolcu H

Etkinlik Adı :

 XXXIII CIOSTA-CIGR V Conference 2009 Technology and management to ensure sustainable agriculture, agro-systems, forestry and safety

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 A BIOACTIVE COMPOUND IN TEA: GAMMA-AMINOBUTYRICACID (GABA)

Yazar Adı :

 Bostancı Şeyda, Koca İlkay

Etkinlik Adı :

 1st International Congress on Medical and Aromatic Plants

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 FERULIC ACID AS A FUNCTIONAL FOOD COMPOUND AND ITSIMPORTANCE

Yazar Adı :

 Bostancı Şeyda, Koca İlkay

Etkinlik Adı :

 1st International Congress on Medical and Aromatic Plants

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Production and composition of tarhana

Yazar Adı :

 Asal Ulus Canan, Pashazadehkelisakandi Hojjat, Taşcı Bahtınur, Koca İlkay

Etkinlik Adı :

 3rd International and 26th National Iranian Food Science and Technology Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 The quality of the processed honey

Yazar Adı :

 Pashazadehkelisakandi Hojjat, Taşcı Bahtınur, Koca İlkay

Etkinlik Adı :

 3rd International and 26th National Iranian Food Science and Technology Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Health Benefits of Ellagic acid

Yazar Adı :

 Taşcı Bahtınur, Pashazadehkelisakandi Hojjat, Koca İlkay

Etkinlik Adı :

 3rd International and 26th National Iranian Food Science and Technology Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Siyah çayın alüminyum içeriği

02.09.2014

 

29.12.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 12

Proje Adı :

 Siyah çayın ursolik asit içeriği

02.09.2014

 

02.09.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 09

Proje Adı :

 Çay atıklarından farklı yöntemlerle antioksidan bileşiklerin ekstraksiyonu

01.09.2014

 

01.09.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 09

Proje Adı :

 Tahin Üretimi Sırasında Fiziksel Kimyasal ve Antioksidan Özelliklerdeki Değişim

22.09.2013

 

22.09.2015

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2015, 09

Proje Adı :

 Farklı Yöntemlerle Fındık Zarından Antioksidan Ekstraksiyonunun Optimizasyonu

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 KIRMIZI BİBER SALÇASI ÜRETİMİ ARTIKLARINDAN ULTRASON DESTEKLİ EKSTRAKSİYON YÖNTEMİ İLE ANTİOKSİDAN ELDESİNİN OPTİMİZASYONU

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 KIRMIZI BİBER SALÇASI ÜRETİMİ SÜRESİNCE ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERDEKİ DEĞİŞİM

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Hidrokolloidce Zengin Bazı Yabani Bitkilerin Tarhananın Fermentasyon Aktivitesi Viskozite ve Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisi

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Bazı Meyve Çekirdeklerinin Antioksidan Özellikleri ve Erişte Üretiminde Kullanımları

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Çaydaki Aroma Bileşenlerin Pervaporasyon İşlemi ile Ayrılması

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Kuşburnu Pulpu Üretiminde Antioksidan Özelliklerin Değişimi

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Ekşi Katı Elma Pekmezlerinin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Yönetici

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

Proje Adı :

 Samsun ve Çevresinde Yetişen Kızılcıkların Cornus mas L Antioksidan Kapasitesi

Yönetici

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

Proje Adı :

 Türk Çaylarının Antioksidan Kapasitesi Üzerine Kampanya Süresinin Etkisi

Yönetici

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

Proje Adı :

 Kızılcığın Cornus mas L Kuruma Kinetiği ve Son Ürün Kalitesi Üzerine Kurutma Şartlarının Etkisi

Araştırmacı

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

Proje Adı :

 Ortodoks Yöntemiyle Üretilen Türk Çaylarının Fenolik Madde Dağılımı ve Antioksidan Kapasitesi

Yönetici

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

Proje Adı :

 Böğürtlen Sularında Renk Üzerine Depolamanın Etkisi

Yönetici

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

Proje Adı :

 Yabani olarak Yetişen Bazı Meyvelerin Ursolik ve Oleanolik Asit İçeriği

16.11.2015

 

15.11.2017

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 11

Proje Adı :

 Orta Karadeniz Bölgesinde Yetişen Körmen (Allium scorodoprasum spp. rotundum) bitkisinin antioksidan özelliğinin belirlenmesi

16.11.2015

 

16.05.2017

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 05

Proje Adı :

 Mısır ve Hamsi Unu Karışımı ile Üretilen Glutensiz Ekmeklerin Fiziksel Kimyasal ve Duyusal Özellikleri ile Raf Ömrünün Belirlenmesi

Proje Konusu :

 Mısır ve Hamsi Unu Karışımı ile Üretilen Glutensiz Ekmeklerin Fiziksel Kimyasal ve Duyusal Özellikleri ile Raf Ömrünün Belirlenmesi

01.08.2015

 

22.06.2017

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2017, 06

Proje Adı :

 Glutensiz tarhana üretiminde kinoa (Chenopodium quinoa) kullanımı

16.11.2015

 

08.02.2018

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2018, 02

Proje Adı :

 Bazı Yenilebilir Bitkilerin Skopoletin İçeriği

09.01.2017

 

08.02.2018

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2018, 02

Proje Adı :

 Çay Ürünleri Kalite ve Çeşitleme Araştırması

01.03.1997

 

01.12.2001

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2001, 12

Proje Adı :

 Mor soğan (Allium cepa L.) tozu üretimi ve özellikleri

16.07.2018

 

07.04.2020

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2020, 04

Proje Adı :

 Bazı meyve ve atıklarından sulu iki faz tekniği kullanılarak antosiyanin eldesi

14.06.2017

 

14.06.2019

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2019, 06

Proje Adı :

 Nanoenkapsülasyon Yöntemleri İle Gıda Aromalarının Stabilitesinin Arttırılması

08.08.2018

 

18.10.2019

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2019, 10

Proje Adı :

 Karayemişin Turşuya İşlenmesi

01.01.2003

 

01.01.2005

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2005, 01

Proje Adı :

 Fonksiyonel nitelikteki geleneksel Türk gıda ürünlerinin organik üretim yöntemiyle teknolojik standardizasyonu

01.11.2005

 

31.10.2010

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2010, 10

Proje Adı :

 Kızılcık Meyvesinin (Cornus mas L.) Antioksidan Bileşiklerinin Enkapsülasyonu

16.07.2018

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2018, 07

Proje Adı :

 Güzyemişi (Elaeagnus umbellata) meyvesinden likopen üretimi ve enkapsülasyonu

19.08.2019

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2019, 08

Proje Adı :

 Konvektif olarak kurutulan güzyemişi meyvelerinin (Elaeagnus umbellata L.) fiziksel, tekstürel, morfolojik ve biyoaktif özellikleri

01.04.2020

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2020, 04

Proje Adı :

 Farklı yöntemlerle kurutulan ağaç domatesi meyvelerinin fiziksel ve antioksidan özellikleri

30.03.2020

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2020, 03

Proje Adı :

 Farklı koşullarda kurutulan kara kuşburnu (Rosa pimpinellifolia) meyvesinin biyoaktif özellikleri

29.07.2020

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2020, 07

Proje Adı :

 Böğürtlen (Rubus sp L.) Meyvesinden Derin Ötektik Çözücüler ile Antosiyaninlerin Ekstraksiyonunun Optimizasyonu ve Enkapsülasyonu

06.08.2020

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2020, 08

Proje Adı :

 Hatmi (Althaea officinalis L.) Çiçeğinden Biyoçözücülerle Pigment Eldesinin Optimizasyonu

09.07.2020

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2020, 07

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Quality Assurance And Safety Of Crops Foods

Uluslararası

 

Dergi

 

Quality Assurance And Safety Of Crops Foods

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Turkish Journal Of Agriculture-Food Science And Technology

Ulusal

 

Dergi

 

Turkish Journal Of Agriculture-Food Science And Technology

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

TR DİZİN

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

TR DİZİN

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Quality Assurance And Safety Of Crops & Foods

Uluslararası

 

Dergi

 

Quality Assurance And Safety Of Crops & Foods

 

İNGİLTERE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Böğürtlen nektarlarında renk üzerine depolamanın etkisi

Yazar :

 Semra YÜKSEL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


2002

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2002

Tez Adı :

 Ortodoks yöntemiyle üretilen Türk çaylarının polifenol içeriği ve antioksidan kapasitesi

Yazar :

 Bülent KARADENİZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı


2004

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2004

Tez Adı :

 Samsun ve çevresinde doğal olarak yetişen kızılcıkların (Cornus mas l.)antioksidan kapasitesi

Yazar :

 Serpil TURAL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı


2006

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2006

Tez Adı :

 Kuşburnu pulpu üretiminde antioksidan özelliklerin değişimi

Yazar :

 Hatice YOLCU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı


2010

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2010

Tez Adı :

 Sürgün dönemine, rakıma ve çay sınıfına bağlı olarak siyah çayın aroma bileşenlerinin belirlenmesi ve pervaporasyon işlemi ile ayrılması

Yazar :

 Bülent KARADENİZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı


2011

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2011

Tez Adı :

 Farklı yöntemlerle fındık zarından antioksidan ekstraksiyonunun optimizasyonu

Yazar :

 Halil İbrahim ODABAŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı


2013

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2013

Tez Adı :

 Kırmızı biber salçası üretimi süresince antioksidan özelliklerdeki değişim

Yazar :

 Bengü ERDOĞAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı


2013

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2013

Tez Adı :

 Kırmızı biber salçası üretimi artıklarından ultrason ve süperkritik akışkan ekstraksiyon yöntemleri ile antioksidan eldesinin optimizasyonu

Yazar :

 Özge TUNA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı


2013

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2013

Tez Adı :

 Kastamonu yöresinde yetiştirilen siyez (Triticum monococcum L.) buğdayının bazı kalite özellikleri ile bazlama ve erişte yapımında kullanımının ararştırılması

Yazar :

 Burcu EMEKSİZOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı


2016

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Yeşil çay fabrika atıklarından farklı yöntemlerle antioksidan bileşiklerin ekstraksiyonu

Yazar :

 Şeyda BOSTANCI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı


2016

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Siyah çayın triterpenik asit içeriği

Yazar :

 Burak İPEKCİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Tahin üretimi sırasında fiziksel, kimyasal ve antioksidan özelliklerdeki değişim

Yazar :

 Yıldız Çağla ÇAVUŞOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Siyah çayın alüminyum içeriği

Yazar :

 Zarife ÖZDEMİR YAĞCI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Karayemişin (Laurocerasus officinalis Roem.) bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerine kurutmanın etkisi

Yazar :

 Gökhan GÜL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Yabani olarak yetişen bazı meyvelerin ursolik ve oleanolik asit içeriği

Yazar :

 Burçin TÜRKYILMAZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Hamsi unu ile zenginleştirilen mısır ekmeğinin özellikleri ve raf ömrünün belirlenmesi

Yazar :

 Volkan Arif YILMAZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı


2017

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Bazı yenilebilir bitkilerin skopoletin içeriği

Yazar :

 Damlanur Kübra ÇAKIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Çakal (Prunus spinosa L.),karaca (Prunus domestica L.) ve üryani (Prunus domestica L.) eriklerinin fiziksel, kimyasal ve antioksidan özellikleri

Yazar :

 Berat ÖZZENGİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Glutensiz tarhana üretiminde kinoa (Chenopodium quinoa) kullanımı

Yazar :

 Sebiha KITAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Kırmızı pancar ( Beta vulgaris L. ) turşusu üretimi süresince renk ve antioksidan özelliklerdeki değişim

Yazar :

 Radwa HAMOUIA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Allium scorodoprasum L. Subsp. rotundum (L.) STEARN bitkisinin antioksidan özelliklerinin tayini

Yazar :

 Bahtınur TAŞCI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Kimya Anabilim Dalı


2015

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Aktif Karbon ve Bentonit Uygulamasının Fındık Sütünün Aflatoksin Profili ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi

Yazar :

 Cüneyt ÇAKIR

Ordu Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Tez Adı :

 Fındık sütünün c vitamince zengin meyve pulpları ile zenginleştirilmesi, bileşimi ve raf ömrü üzerine araştırma

Yazar :

 Sakine Kübra ÇELİK

Ordu Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Farklı depolama koşullarının Karayemiş (Laurocerasus officinalis L.) pekmezinin fitokimyasal stabilitesi ve fiziksel özellikleri üzerine etkisi

Yazar :

 Vesile BAŞAR

Ordu Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 FINDIK SÜTÜNÜN C VİTAMİNCE ZENGİN MEYVE PULPLARI İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ, BİLEŞİMİ VE RAF ÖMRÜ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

Yazar :

 Sakine Kübra ÇELİK

Ordu Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Yeşil kahve ekstraktı ile katkılanmış fındık ezmelerinin raf ömrünün belirlenmesi.

Yazar :

 Burçin ÇİÇEK

Ordu Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Gelincik bitkisinin (Papaver rhoeas L.) taç yapraklarından ultrason destekli ekstraksiyon yöntemiyle fenolik bileşiklerin eldesinin optimizasyonu

Yazar :

 Gözde BEDİZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Karpuz turpunun (Raphanus sativus L.) turşuya uygunluğunun belirlenmesi

Yazar :

 Selma ADJEROUD

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Farklı tuz konsantrasyonunda turşuya işlenen şalgamın (Brassica rapa L.) duyusal, tekstürel ve antioksidan özellikleri

Yazar :

 Nour SAFI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Siyah kuşburnu (Rosa pimpinellifolia L.) meyvesinden sulu iki faz sistemiyle antosiyanin ekstraksiyonu ve mikroenkapsülasyonu

Yazar :

 Halil İbrahim ODABAŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı


2019

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Ohmik ısıtma destekli hidrodistilasyon yöntemi ile karanfil, tarçın ve defne esansiyel yağlarının elde edilmesi ve enkapsülasyonu

Yazar :

 Merve Tuğçe TUNÇ ODABAŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı


2019

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Farklı Isıl Proseslerin Trabzon Hurması (Diospyros kaki L.) Pekmezinin Bazı Fizikokimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi

Yazar :

 Kader ERBAY

Ordu Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Tez Adı :

 Mor soğan (Allıum cepa L.) tozu üretimi ve özellikleri

Yazar :

 Bahtınur TAŞCI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı


2020

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Tez Adı :

 Farklı Kızartma Tekniklerinin Balkabağı (Cucurbita moschata) Cipslerinin Kimyasal, Fiziksel ve Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisi

Yazar :

 Mehmet ÇAVUŞ

Ordu Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Tez Adı :

 Pekmezli Fındık Ezmesinin Stabilizasyon Koşullarının Belirlenmesi

Yazar :

 Soykan GÜLTEKİN

Ordu Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Şeker Teknolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 11:03:30

 

2014-03-03 11:03:30

 

2013-2014

Ders Adı :

 Şeker Teknolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 11:03:30

 

2014-03-03 11:03:30

 

2012-2013

Ders Adı :

 Şeker Teknolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 11:03:41

 

2014-03-03 11:03:41

 

2011-2012

Ders Adı :

 Şeker Teknolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 11:03:30

 

2014-03-03 11:03:30

 

2009-2010

Ders Adı :

 Şeker Teknolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 11:03:41

 

2014-03-03 11:03:41

 

2010-2011

Ders Adı :

 Enstrümental Gıda Analizleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-03 11:03:02

 

2014-03-03 11:03:02

 

2013-2014

Ders Adı :

 Enstrümental Gıda Analizleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-03 11:02:52

 

2014-03-03 11:02:52

 

2011-2012

Ders Adı :

 Enstrümental Gıda Analizleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-03 11:03:02

 

2014-03-03 11:03:02

 

2012-2013

Ders Adı :

 Enstrümental Gıda Analizleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-03 11:02:52

 

2014-03-03 11:02:52

 

2010-2011

Ders Adı :

 Gıdaların Fiziksel Özellikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 11:02:26

 

2014-03-03 11:02:26

 

2013-2014

Ders Adı :

 Gıdaların Fiziksel Özellikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 11:02:26

 

2014-03-03 11:02:26

 

2012-2013

Ders Adı :

 Gıdaların Fiziksel Özellikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 11:02:37

 

2014-03-03 11:02:37

 

2011-2012

Ders Adı :

 Çay İşleme Teknolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 11:01:56

 

2014-03-03 11:01:56

 

2013-2014

Ders Adı :

 Çay İşleme Teknolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 11:01:45

 

2014-03-03 11:01:45

 

2012-2013

Ders Adı :

 Çay İşleme Teknolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 11:01:56

 

2014-03-03 11:01:56

 

2011-2012

Ders Adı :

 Çay İşleme Teknolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 11:01:45

 

2014-03-03 11:01:45

 

2010-2011

Ders Adı :

 Yeni Gıda İşleme Teknolojileri

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 11:01:12

 

2014-03-03 11:01:12

 

2013-2014

Ders Adı :

 Yeni Gıda İşleme Teknolojileri

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 11:01:01

 

2014-03-03 11:01:01

 

2012-2013

Ders Adı :

 Yeni Gıda İşleme Teknolojileri

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 11:01:12

 

2014-03-03 11:01:12

 

2011-2012

Ders Adı :

 Yeni Gıda İşleme Teknolojileri

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 11:01:01

 

2014-03-03 11:01:01

 

2010-2011

Ders Adı :

 Gıda Mühendisliğinde Temel İşlem Laboratuvarı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-03 11:00:19

 

2014-03-03 11:00:19

 

2013-2014

Ders Adı :

 Gıda Mühendisliğinde Temel İşlem Laboratuvarı

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-03 11:00:30

 

2014-03-03 11:00:30

 

2011-2012

Ders Adı :

 Gıda Mühendisliğinde Temel İşlem Laboratuvarı

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-03 11:00:19

 

2014-03-03 11:00:19

 

2012-2013

Ders Adı :

 Bitirme Çalışması

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-16 16:02:44

 

2020-09-16 16:02:30

 

2019-2020

Ders Adı :

 Bitirme Çalışması

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-09-16 16:02:30

 

2020-09-16 16:02:30

 

2018-2019

Ders Adı :

 Bitirme Çalışması

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-09-16 16:02:30

 

2020-09-16 16:02:30

 

2017-2018

Ders Adı :

 Bitirme Çalışması

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-09-16 16:02:30

 

2020-09-16 16:02:30

 

2016-2017

Ders Adı :

 Bitirme Çalışması

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-09-16 16:02:30

 

2020-09-16 16:02:30

 

2015-2016

Ders Adı :

 Bitirme Çalışması

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-09-16 16:02:30

 

2020-09-16 16:02:30

 

2014-2015

Ders Adı :

 Bitirme Çalışması

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-09-16 16:02:30

 

2020-09-16 16:02:30

 

2013-2014

Ders Adı :

 Bitirme Çalışması

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-09-16 16:02:30

 

2020-09-16 16:02:30

 

2012-2013

Ders Adı :

 Bitirme Çalışması

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-09-16 16:02:30

 

2020-09-16 16:02:30

 

2011-2012

Ders Adı :

 Bitirme Çalışması

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-09-16 16:02:30

 

2020-09-16 16:02:30

 

2010-2011

Ders Adı :

 Bitirme Çalışması

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-09-16 16:02:30

 

2020-09-16 16:02:30

 

2009-2010

Ders Adı :

 Bitirme Çalışması

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-09-16 16:02:30

 

2020-09-16 16:02:30

 

2008-2009

Ders Adı :

 Bitirme Çalışması

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-09-16 16:02:30

 

2020-09-16 16:02:30

 

2007-2008

Ders Adı :

 Gıda Endüstrisinde Yeni İşleme Teknikleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-16 16:01:50

 

2020-09-16 16:01:50

 

2013-2014

Ders Adı :

 Gıda Endüstrisinde Yeni İşleme Teknikleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-16 16:01:50

 

2020-09-16 16:01:50

 

2019-2020

Ders Adı :

 Gıda Endüstrisinde Yeni İşleme Teknikleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-16 16:01:50

 

2020-09-16 16:01:50

 

2018-2019

Ders Adı :

 Gıda Endüstrisinde Yeni İşleme Teknikleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-16 16:01:50

 

2020-09-16 16:01:50

 

2016-2017

Ders Adı :

 Gıda Endüstrisinde Yeni İşleme Teknikleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-16 16:01:50

 

2020-09-16 16:01:50

 

2017-2018

Ders Adı :

 Gıda Endüstrisinde Yeni İşleme Teknikleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-16 16:01:50

 

2020-09-16 16:01:50

 

2015-2016

Ders Adı :

 Gıda Endüstrisinde Yeni İşleme Teknikleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-16 16:01:50

 

2020-09-16 16:01:50

 

2012-2013

Ders Adı :

 Gıda Endüstrisinde Yeni İşleme Teknikleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-16 16:01:50

 

2020-09-16 16:01:50

 

2014-2015

Ders Adı :

 Gıda Endüstrisinde Yeni İşleme Teknikleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-16 16:01:50

 

2020-09-16 16:01:50

 

2011-2012

Ders Adı :

 Gıda Endüstrisinde Yeni İşleme Teknikleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-16 16:01:50

 

2020-09-16 16:01:50

 

2010-2011

Ders Adı :

 Bitkisel Gıdalarda Toksik Maddeler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-16 16:01:09

 

2020-09-16 16:01:09

 

2014-2015

Ders Adı :

 Bitkisel Gıdalarda Toksik Maddeler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-16 16:01:09

 

2020-09-16 16:01:09

 

2018-2019

Ders Adı :

 Bitkisel Gıdalarda Toksik Maddeler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-16 16:01:09

 

2020-09-16 16:01:09

 

2019-2020

Ders Adı :

 Bitkisel Gıdalarda Toksik Maddeler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-16 16:01:09

 

2020-09-16 16:01:09

 

2017-2018

Ders Adı :

 Bitkisel Gıdalarda Toksik Maddeler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-16 16:01:09

 

2020-09-16 16:01:09

 

2016-2017

Ders Adı :

 Bitkisel Gıdalarda Toksik Maddeler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-16 16:01:09

 

2020-09-16 16:01:09

 

2015-2016

Ders Adı :

 Bitkisel Gıdalarda Toksik Maddeler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-16 16:01:09

 

2020-09-16 16:01:09

 

2013-2014

Ders Adı :

 Bitkisel Gıdalarda Toksik Maddeler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-16 16:01:09

 

2020-09-16 16:01:09

 

2012-2013

Ders Adı :

 Bitkisel Gıdalarda Toksik Maddeler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-16 16:01:09

 

2020-09-16 16:01:09

 

2011-2012

Ders Adı :

 Doğal Antioksidanlar

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-09-16 16:00:19

 

2020-09-16 16:00:19

 

2018-2019

Ders Adı :

 Doğal Antioksidanlar

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-09-16 16:00:19

 

2020-09-16 16:00:19

 

2014-2015

Ders Adı :

 Doğal Antioksidanlar

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-09-16 16:00:19

 

2020-09-16 16:00:19

 

2012-2013

Ders Adı :

 Doğal Antioksidanlar

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-09-16 16:00:19

 

2020-09-16 16:00:19

 

2011-2012

Ders Adı :

 Doğal Antioksidanlar

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-09-16 16:00:19

 

2020-09-16 16:00:19

 

2017-2018

Ders Adı :

 Doğal Antioksidanlar

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-16 16:01:57

 

2020-09-16 16:00:19

 

2019-2020

Ders Adı :

 Doğal Antioksidanlar

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-09-16 16:00:19

 

2020-09-16 16:00:19

 

2016-2017

Ders Adı :

 Doğal Antioksidanlar

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-09-16 16:00:19

 

2020-09-16 16:00:19

 

2010-2011

Ders Adı :

 Doğal Antioksidanlar

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-09-16 16:00:19

 

2020-09-16 16:00:19

 

2015-2016

Ders Adı :

 Doğal Antioksidanlar

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-09-16 16:00:19

 

2020-09-16 16:00:19

 

2013-2014

Ders Adı :

 Yeni Gıda İşleme Teknikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-09-16 15:59:30

 

2020-09-16 15:59:30

 

2018-2019

Ders Adı :

 Yeni Gıda İşleme Teknikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-09-16 15:59:29

 

2020-09-16 15:59:29

 

2019-2020

Ders Adı :

 Yeni Gıda İşleme Teknikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-09-16 15:59:29

 

2020-09-16 15:59:29

 

2017-2018

Ders Adı :

 Yeni Gıda İşleme Teknikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-09-16 15:59:29

 

2020-09-16 15:59:29

 

2016-2017

Ders Adı :

 Yeni Gıda İşleme Teknikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-09-16 15:59:29

 

2020-09-16 15:59:29

 

2015-2016

Ders Adı :

 Yeni Gıda İşleme Teknikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-09-16 15:59:29

 

2020-09-16 15:59:29

 

2014-2015

Ders Adı :

 Yeni Gıda İşleme Teknikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-09-16 15:59:29

 

2020-09-16 15:59:29

 

2013-2014

Ders Adı :

 Yeni Gıda İşleme Teknikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-09-16 15:59:29

 

2020-09-16 15:59:29

 

2012-2013

Ders Adı :

 Yeni Gıda İşleme Teknikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-09-16 15:59:29

 

2020-09-16 15:59:29

 

2011-2012

Ders Adı :

 Şeker Ve Şekerli Ürün Teknolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-09-16 15:58:26

 

2020-09-16 15:58:26

 

2011-2012

Ders Adı :

 Şeker Ve Şekerli Ürün Teknolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-09-16 15:58:51

 

2020-09-16 15:58:26

 

2019-2020

Ders Adı :

 Şeker Ve Şekerli Ürün Teknolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-09-16 15:58:26

 

2020-09-16 15:58:26

 

2018-2019

Ders Adı :

 Şeker Ve Şekerli Ürün Teknolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-09-16 15:58:26

 

2020-09-16 15:58:26

 

2017-2018

Ders Adı :

 Şeker Ve Şekerli Ürün Teknolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-09-16 15:58:26

 

2020-09-16 15:58:26

 

2013-2014

Ders Adı :

 Şeker Ve Şekerli Ürün Teknolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-09-16 15:58:26

 

2020-09-16 15:58:26

 

2015-2016

Ders Adı :

 Şeker Ve Şekerli Ürün Teknolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-09-16 15:58:26

 

2020-09-16 15:58:26

 

2012-2013

Ders Adı :

 Şeker Ve Şekerli Ürün Teknolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-09-16 15:58:26

 

2020-09-16 15:58:26

 

2016-2017

Ders Adı :

 Şeker Ve Şekerli Ürün Teknolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-09-16 15:58:26

 

2020-09-16 15:58:26

 

2014-2015

Ders Adı :

 Çay Teknolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-09-16 15:58:03

 

2020-09-16 15:58:03

 

2011-2012

Ders Adı :

 Çay Teknolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-09-16 15:58:56

 

2020-09-16 15:58:02

 

2019-2020

Ders Adı :

 Çay Teknolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-09-16 15:58:02

 

2020-09-16 15:58:02

 

2012-2013

Ders Adı :

 Çay Teknolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-09-16 15:58:02

 

2020-09-16 15:58:02

 

2016-2017

Ders Adı :

 Çay Teknolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-09-16 15:58:02

 

2020-09-16 15:58:02

 

2018-2019

Ders Adı :

 Çay Teknolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-09-16 15:58:02

 

2020-09-16 15:58:02

 

2017-2018

Ders Adı :

 Çay Teknolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-09-16 15:58:02

 

2020-09-16 15:58:02

 

2015-2016

Ders Adı :

 Çay Teknolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-09-16 15:58:02

 

2020-09-16 15:58:02

 

2014-2015

Ders Adı :

 Çay Teknolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-09-16 15:58:02

 

2020-09-16 15:58:02

 

2013-2014

Ders Adı :

 Fonksiyonel Gıdalar Ve Nutrasötikler

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-09-16 15:59:03

 

2020-09-16 15:57:37

 

2019-2020

Ders Adı :

 Gıdaların Fiziksel Özellikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-09-16 15:57:01

 

2020-09-16 15:57:01

 

2013-2014

Ders Adı :

 Gıdaların Fiziksel Özellikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-09-16 15:58:45

 

2020-09-16 15:57:00

 

2019-2020

Ders Adı :

 Gıdaların Fiziksel Özellikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-09-16 15:57:00

 

2020-09-16 15:57:00

 

2018-2019

Ders Adı :

 Gıdaların Fiziksel Özellikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-09-16 15:57:00

 

2020-09-16 15:57:00

 

2017-2018

Ders Adı :

 Gıdaların Fiziksel Özellikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-09-16 15:57:00

 

2020-09-16 15:57:00

 

2016-2017

Ders Adı :

 Gıdaların Fiziksel Özellikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-09-16 15:57:00

 

2020-09-16 15:57:00

 

2015-2016

Ders Adı :

 Gıdaların Fiziksel Özellikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-09-16 15:57:00

 

2020-09-16 15:57:00

 

2014-2015

Ders Adı :

 Enstrümental Gıda Analizleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-16 15:56:06

 

2020-09-16 15:56:06

 

2016-2017

Ders Adı :

 Enstrümental Gıda Analizleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-16 15:56:06

 

2020-09-16 15:56:06

 

2018-2019

Ders Adı :

 Enstrümental Gıda Analizleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-16 15:56:06

 

2020-09-16 15:56:06

 

2019-2020

Ders Adı :

 Enstrümental Gıda Analizleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-16 15:56:06

 

2020-09-16 15:56:06

 

2017-2018

Ders Adı :

 Enstrümental Gıda Analizleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-16 15:56:06

 

2020-09-16 15:56:06

 

2015-2016

Ders Adı :

 Enstrümental Gıda Analizleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-16 15:56:06

 

2020-09-16 15:56:06

 

2014-2015

Ders Adı :

 Enstrümental Gıda Analizleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-16 15:56:06

 

2020-09-16 15:56:06

 

2013-2014

2019
 • 2018

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

  Gıda Mühendisliği Bölümü

  Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı

 • 2012
  - 2018

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

  Gıda Mühendisliği Bölümü

  Gıda Mühendisliği Pr.

 • 1998
  - 2012

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

  Gıda Mühendisliği Bölümü

  Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı

 • 1991
  - 1998

  Araştırma Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Gıda Teknolojisi Bölümü

  Gıda Bilimi Ve Teknolojisi Anabilim Dalı

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
GMB620 Gıda Endüstrisinde Yeni İşleme Teknikleri* 1 1. hafta.docx
GMB620 Gıda Endüstrisinde Yeni İşleme Teknikleri* 1 1. hafta.docx
GMB620 Gıda Endüstrisinde Yeni İşleme Teknikleri* 2 2 . hafta.docx
GMB620 Gıda Endüstrisinde Yeni İşleme Teknikleri* 2 2 . hafta.docx
GMB620 Gıda Endüstrisinde Yeni İşleme Teknikleri* 3 3 . hafta.docx
GMB620 Gıda Endüstrisinde Yeni İşleme Teknikleri* 3 3 . hafta.docx
GMB620 Gıda Endüstrisinde Yeni İşleme Teknikleri* 4 4. hafta USG.pptx
GMB620 Gıda Endüstrisinde Yeni İşleme Teknikleri* 4 4. hafta USG.pptx
GMB620 Gıda Endüstrisinde Yeni İşleme Teknikleri* 5 5. ohmik hafta.pptx
GMB620 Gıda Endüstrisinde Yeni İşleme Teknikleri* 5 5. ohmik hafta.pptx
GMB620 Gıda Endüstrisinde Yeni İşleme Teknikleri* 6 6. hafta vurgulu elektrik.pptx
GMB620 Gıda Endüstrisinde Yeni İşleme Teknikleri* 6 6. hafta vurgulu elektrik.pptx
GMB620 Gıda Endüstrisinde Yeni İşleme Teknikleri* 7 7. hafta VEA.pptx
GMB620 Gıda Endüstrisinde Yeni İşleme Teknikleri* 7 7. hafta VEA.pptx
GMB620 Gıda Endüstrisinde Yeni İşleme Teknikleri* 8 8. hafta YBH.pptx
GMB620 Gıda Endüstrisinde Yeni İşleme Teknikleri* 8 8. hafta YBH.pptx
GMB620 Gıda Endüstrisinde Yeni İşleme Teknikleri* 10 10 hafta mikrodalga.pptx
GMB620 Gıda Endüstrisinde Yeni İşleme Teknikleri* 10 10.hafta IR.pptx
GMB620 Gıda Endüstrisinde Yeni İşleme Teknikleri* 10 10 hafta mikrodalga.pptx
GMB620 Gıda Endüstrisinde Yeni İşleme Teknikleri* 10 10.hafta IR.pptx
GMB620 Gıda Endüstrisinde Yeni İşleme Teknikleri* 11 11. hafta SCF.pptx
GMB620 Gıda Endüstrisinde Yeni İşleme Teknikleri* 11 11. hafta SCF.pptx
GMB620 Gıda Endüstrisinde Yeni İşleme Teknikleri* 12 12. hafta elektrolize su.pptx
GMB620 Gıda Endüstrisinde Yeni İşleme Teknikleri* 12 12. hafta elektrolize su.pptx
GMB620 Gıda Endüstrisinde Yeni İşleme Teknikleri* 13 13. hafta nanoteknoloji.pptx
GMB620 Gıda Endüstrisinde Yeni İşleme Teknikleri* 13 13. hafta nanoteknoloji.pptx
GMB620 Gıda Endüstrisinde Yeni İşleme Teknikleri* 14 14. hafta ozonlama.pptx
GMB620 Gıda Endüstrisinde Yeni İşleme Teknikleri* 14 14. hafta ozonlama.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
GMB649 Bitkisel Gıdalarda Toksit Madde* 1 1. hafta.docx
GMB649 Bitkisel Gıdalarda Toksit Madde* 1 1. hafta.docx
GMB649 Bitkisel Gıdalarda Toksit Madde* 2 2. hafta.docx
GMB649 Bitkisel Gıdalarda Toksit Madde* 2 2. hafta.docx
GMB649 Bitkisel Gıdalarda Toksit Madde* 3 3. hafta.docx
GMB649 Bitkisel Gıdalarda Toksit Madde* 3 3. hafta.docx
GMB649 Bitkisel Gıdalarda Toksit Madde* 4 4. hafta.docx
GMB649 Bitkisel Gıdalarda Toksit Madde* 4 4. hafta.docx
GMB649 Bitkisel Gıdalarda Toksit Madde* 5 5. hafta saponin.pptx
GMB649 Bitkisel Gıdalarda Toksit Madde* 5 5. hafta saponin.pptx
GMB649 Bitkisel Gıdalarda Toksit Madde* 6 6. hafta biyojen aminler.pptx
GMB649 Bitkisel Gıdalarda Toksit Madde* 6 6. hafta biyojen aminler.pptx
GMB649 Bitkisel Gıdalarda Toksit Madde* 7 7. hafta Guatrejonik maddeler.ppt
GMB649 Bitkisel Gıdalarda Toksit Madde* 7 7. hafta Guatrejonik maddeler.ppt
GMB649 Bitkisel Gıdalarda Toksit Madde* 8 8. hafta Alkaloidler.pptx
GMB649 Bitkisel Gıdalarda Toksit Madde* 8 8. hafta Alkaloidler.pptx
GMB649 Bitkisel Gıdalarda Toksit Madde* 10 10. hafta lektinler.pptx
GMB649 Bitkisel Gıdalarda Toksit Madde* 10 10. hafta lektinler.pptx
GMB649 Bitkisel Gıdalarda Toksit Madde* 11 11. hafta nitrat nitrit.pptx
GMB649 Bitkisel Gıdalarda Toksit Madde* 11 11. hafta nitrat nitrit.pptx
GMB649 Bitkisel Gıdalarda Toksit Madde* 12 12. hafta okzalat.pptx
GMB649 Bitkisel Gıdalarda Toksit Madde* 12 12. hafta okzalat.pptx
GMB649 Bitkisel Gıdalarda Toksit Madde* 13 13. hafta solanin.pptx
GMB649 Bitkisel Gıdalarda Toksit Madde* 13 13. hafta solanin.pptx
GMB649 Bitkisel Gıdalarda Toksit Madde* 14 14. hafta deli bal.pptx
GMB649 Bitkisel Gıdalarda Toksit Madde* 14 14. hafta deli bal.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
GMB311 Enstrümental Gıda Analizi 1 1. hafta.pptx
GMB311 Enstrümental Gıda Analizi 2 polarimetre.mp4
GMB311 Enstrümental Gıda Analizi 2 2. hafta.pptx
GMB311 Enstrümental Gıda Analizi 3 el refraktometresi.mp4
GMB311 Enstrümental Gıda Analizi 3 refraktometre.mp4
GMB311 Enstrümental Gıda Analizi 3 3. hafta.pptx
GMB311 Enstrümental Gıda Analizi 4 renk ölçümü.mp4
GMB311 Enstrümental Gıda Analizi 4 4.hafta.pptx
GMB311 Enstrümental Gıda Analizi 5 5. hafta.pptx
GMB311 Enstrümental Gıda Analizi 6 6. hafta.pptx
GMB311 Enstrümental Gıda Analizi 7 7. hafta.pptx
GMB311 Enstrümental Gıda Analizi 9 tekstür.mp4
GMB311 Enstrümental Gıda Analizi 9 9. hafta.pptx
GMB311 Enstrümental Gıda Analizi 10 10. hafta.pptx
GMB311 Enstrümental Gıda Analizi 11 11. hafta.pptx
GMB311 Enstrümental Gıda Analizi 12 12. hafta.pptx
GMB311 Enstrümental Gıda Analizi 13 13. hafta.pptx
GMB311 Enstrümental Gıda Analizi 14 14. hafta.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
GMB341 Gıdaların Fiziksel Özellikleri (TS 3) 1 1. hafta.pptx
GMB341 Gıdaların Fiziksel Özellikleri (TS 3) 2 boyut ölçümü.mp4
GMB341 Gıdaların Fiziksel Özellikleri (TS 3) 2 2. hafta.pptx
GMB341 Gıdaların Fiziksel Özellikleri (TS 3) 3 3. hafta.pptx
GMB341 Gıdaların Fiziksel Özellikleri (TS 3) 4 4. hafta.pptx
GMB341 Gıdaların Fiziksel Özellikleri (TS 3) 5 5. hafta.pptx
GMB341 Gıdaların Fiziksel Özellikleri (TS 3) 6 6. hafta.pptx
GMB341 Gıdaların Fiziksel Özellikleri (TS 3) 7 7. hafta.pptx
GMB341 Gıdaların Fiziksel Özellikleri (TS 3) 9 9. hafta.pptx
GMB341 Gıdaların Fiziksel Özellikleri (TS 3) 10 tekstür.mp4
GMB341 Gıdaların Fiziksel Özellikleri (TS 3) 10 10. hafta.pptx
GMB341 Gıdaların Fiziksel Özellikleri (TS 3) 11 11. hafta.pptx
GMB341 Gıdaların Fiziksel Özellikleri (TS 3) 12 12. hafta.pptx
GMB341 Gıdaların Fiziksel Özellikleri (TS 3) 13 13. hafta.pptx
GMB341 Gıdaların Fiziksel Özellikleri (TS 3) 14 14. hafta.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
GMB346 Çay Teknolojisi (TS 6) 1 1. hafta.pptx
GMB346 Çay Teknolojisi (TS 6) 2 2. hafta.pptx
GMB346 Çay Teknolojisi (TS 6) 3 3. hafta.pptx
GMB346 Çay Teknolojisi (TS 6) 4 4. hafta.pptx
GMB346 Çay Teknolojisi (TS 6) 5 5. hafta.pptx
GMB346 Çay Teknolojisi (TS 6) 6 6. hafta.pptx
GMB346 Çay Teknolojisi (TS 6) 7 7. hafta.pptx
GMB346 Çay Teknolojisi (TS 6) 9 9. hafta.pptx
GMB346 Çay Teknolojisi (TS 6) 10 10. hafta.pptx
GMB346 Çay Teknolojisi (TS 6) 11 11. hafta.pptx
GMB346 Çay Teknolojisi (TS 6) 12 12. hafta.pptx
GMB346 Çay Teknolojisi (TS 6) 13 13. hafta.pptx
GMB346 Çay Teknolojisi (TS 6) 14 14. hafta.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
GMB449 Fonksiyonel Gıdalar ve Nutrasötikler (TS 8) 1 1. hafta.docx
GMB449 Fonksiyonel Gıdalar ve Nutrasötikler (TS 8) 2 2. hafta.docx
GMB449 Fonksiyonel Gıdalar ve Nutrasötikler (TS 8) 3 3. hafta.docx
GMB449 Fonksiyonel Gıdalar ve Nutrasötikler (TS 8) 4 4. hafta.docx
GMB449 Fonksiyonel Gıdalar ve Nutrasötikler (TS 8) 5 5. hafta.docx
GMB449 Fonksiyonel Gıdalar ve Nutrasötikler (TS 8) 6 6. hafta.docx
GMB449 Fonksiyonel Gıdalar ve Nutrasötikler (TS 8) 7 7. hafta.docx
GMB449 Fonksiyonel Gıdalar ve Nutrasötikler (TS 8) 9 9. hafta.docx
GMB449 Fonksiyonel Gıdalar ve Nutrasötikler (TS 8) 10 10. hafta.docx
GMB449 Fonksiyonel Gıdalar ve Nutrasötikler (TS 8) 11 11. hafta.docx
GMB449 Fonksiyonel Gıdalar ve Nutrasötikler (TS 8) 12 12. hafta.docx
GMB449 Fonksiyonel Gıdalar ve Nutrasötikler (TS 8) 13 13. hafta.docx
GMB449 Fonksiyonel Gıdalar ve Nutrasötikler (TS 8) 14 14.hafta.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
GMB464 Yeni Gıda İşleme Teknolojileri (TS 10) 1 1. hafta.docx
GMB464 Yeni Gıda İşleme Teknolojileri (TS 10) 2 2. hafta.docx
GMB464 Yeni Gıda İşleme Teknolojileri (TS 10) 3 3. hafta.pptx
GMB464 Yeni Gıda İşleme Teknolojileri (TS 10) 4 4. hafta.pptx
GMB464 Yeni Gıda İşleme Teknolojileri (TS 10) 5 5. hafta.pptx
GMB464 Yeni Gıda İşleme Teknolojileri (TS 10) 6 6. hafta.pptx
GMB464 Yeni Gıda İşleme Teknolojileri (TS 10) 7 7. hafta.pptx
GMB464 Yeni Gıda İşleme Teknolojileri (TS 10) 9 9.hafta.pptx
GMB464 Yeni Gıda İşleme Teknolojileri (TS 10) 10 10. hafta.pptx
GMB464 Yeni Gıda İşleme Teknolojileri (TS 10) 11 11. hafta.pptx
GMB464 Yeni Gıda İşleme Teknolojileri (TS 10) 12 12. hafta.pptx
GMB464 Yeni Gıda İşleme Teknolojileri (TS 10) 13 13. hafta.pptx
GMB464 Yeni Gıda İşleme Teknolojileri (TS 10) 14 14. hafta.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
GMB460 Şeker ve Şekerli Ürünler Teknolojisi (TS 12) 1 1. hafta.pptx
GMB460 Şeker ve Şekerli Ürünler Teknolojisi (TS 12) 2 2. hafta.pptx
GMB460 Şeker ve Şekerli Ürünler Teknolojisi (TS 12) 3 3. hafta.pptx
GMB460 Şeker ve Şekerli Ürünler Teknolojisi (TS 12) 4 4. hafta.pptx
GMB460 Şeker ve Şekerli Ürünler Teknolojisi (TS 12) 5 5. hafta.pptx
GMB460 Şeker ve Şekerli Ürünler Teknolojisi (TS 12) 6 6. hafta.pptx
GMB460 Şeker ve Şekerli Ürünler Teknolojisi (TS 12) 7 7. hafta.pptx
GMB460 Şeker ve Şekerli Ürünler Teknolojisi (TS 12) 9 9. hafta.docx
GMB460 Şeker ve Şekerli Ürünler Teknolojisi (TS 12) 10 10. hafta.docx
GMB460 Şeker ve Şekerli Ürünler Teknolojisi (TS 12) 11 11. hafta.docx
GMB460 Şeker ve Şekerli Ürünler Teknolojisi (TS 12) 12 12. hafta.pptx
GMB460 Şeker ve Şekerli Ürünler Teknolojisi (TS 12) 13 13. hafta.pptx
GMB460 Şeker ve Şekerli Ürünler Teknolojisi (TS 12) 14 14 hafta.pptx
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr