İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: kadir.onem@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı Üroloji
Öğrenim Bilgileri
Tıpta Uzmanlık İstanbul Üniversitesi
Lisans İstanbul Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Doçent Tıp Fakültesi, 2017 -
Doktor Öğretim Üyesi Tıp Fakültesi, 2015 - 2019
Yardımcı Doçent Medical Faculty, 2013 - 2014
Yardımcı Doçent Tıp Fakültesi, 2012 -
Uzman Kurumlar, 2008 - 2011
Araştırma Görevlisi Tıp Fakültesi, 2002 - 2008
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Pratik Ürodinami

Bölüm Adı :

 Mesane Sfinkter Koordinasyonu

Yazar Adı :

 Önem Kadir, Issı Yaşar

Editör Adı :

 Doç. Dr. Cenk Gürbüz, Yrd. Doç. Dr. Burhan Coşkun

2017

Kitap Adı :

 Pratik Ürodinami

Bölüm Adı :

 Ürodinami Ünitesi

Yazar Adı :

 Önem Kadir, Issı Yaşar

Editör Adı :

 Doç. Dr. Cenk Gürbüz, Yrd. Doç. Dr. Burhan Coşkun

2017

Kitap Adı :

 Güncel Üroloji

Bölüm Adı :

 İnterstisyel Sistit

Yazar Adı :

 Önem Kadir

Editör Adı :

 Prof. Dr. İlker Seçkiner, Doç. Dr. Ömer Bayrak

2016

Kitap Adı :

 Üriner İnkontinans Tanı Ve Tedavi

Bölüm Adı :

 Sakral Nöromodülasyon

Yazar Adı :

 Önem Kadir, Zorba Orhan Ünal, Oğuz Ural

Editör Adı :

 Prof. Dr. Rahmi Onur, Yrd. Doç. Dr. Ömer Bayrak

2015

Kitap Adı :

 Üriner İnkontinans Tanı Ve Tedavi

Bölüm Adı :

 Kadın Ve Erkekte Üriner İnkontinans Etyopatogenezi

Yazar Adı :

 Oğuz Ural, Önem Kadir

Editör Adı :

 Prof. Dr. Rahmi Onur, Yrd. Doç. Dr. Ömer Bayrak

2015

Kitap Adı :

 Üriner İnkontinans Tanı Ve Tedavi

Bölüm Adı :

 Transobturator, Retropubik Slingler

Yazar Adı :

 Zorba Orhan Ünal, Akça Görkem, Önem Kadir

Editör Adı :

 Prof.dr. Rahmi Onuir, Yrd. Doç. Dr. Ömer Bayrak

2015

Kitap Adı :

 Üreter Ve Uretranın Hastalıkları İle Tedavileri

Bölüm Adı :

 Gebelik Ve Üreter Taşları

Yazar Adı :

 Önem Kadir, Çetinkaya Mehmet, Köse Mustafa Gökhan

Editör Adı :

 Erdemir F., Buyukalpelli R., Asci R., Bolat M.s.

2015

Kitap Adı :

 Üreter Ve Uretranın Hastalıkları İle Tedavileri

Bölüm Adı :

 Hipospadias

Yazar Adı :

 Tolga Karakan, Diri Mehmet Akif, Önem Kadir, Germiyanoğlu Rüştü Cankon

Editör Adı :

 Erdemir F., Buyukalpelli R., Asci R., Bolat M.s

2015

Kitap Adı :

 Erkek Üreme Sistemi Hastalıkları Ve Tedavisi

Bölüm Adı :

 Erkek Genital Sistem Enfeksiyonlarının Erkek Fertilitesi Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 Onem K, Zorba Ou, Çetinkaya M

Editör Adı :

 Cayan S., Asci R., Erdemir F., Yaman O., Usta M.f., Orhan I., Basar M., Gumus B., Resim S., Kadioglu A

2013

Kitap Adı :

 Üroonkolojik Laparoskopi Atlasi

Bölüm Adı :

 Laparoskopik Ürolojide Komplikasyonlar

Yazar Adı :

 Önem K, Şanlı Ö, Tefik T

Editör Adı :

 Sinan Sözen Cenk Bilen

2009

Kitap Adı :

 Acil Cerrahi Kaynak Kitabı

Bölüm Adı :

 Ürolojik Acilde Üriner Sistem Obstrüksiyonları

Yazar Adı :

 Önem K, Esen T

Editör Adı :

 Cemalettin Ertekin , Recep Güloğlu, Korhan Tavıloğlu

2009

Kitap Adı :

 Üroonkoloji

Bölüm Adı :

 Prostat Kanseri Tanısında Prostat Spesifik Antijen

Yazar Adı :

 Esen T, Gökçe Ö, Önem K

Editör Adı :

 E.özen, L. Türkeri

2008

Kitap Adı :

 Erkek Kadın Cinsel Sağlığı

Bölüm Adı :

 Kadın Cinsel Disfonksiyonunda Tedavi

Yazar Adı :

 Önem K, Ahmedov İ, Kadıoğlu A

Editör Adı :

 Kadıoğlu A., Başar M., Semerci B., Orhan İ., Aşçı R., Yaman Ö., Çayan S., Usta M. F., Kendirci M

2004

Kitap Adı :

 Erkek Kadın Cinsel Sağlığı

Bölüm Adı :

 Kadın Cinsel Fonksiyon Bozukluğu Patofizyolojisi

Yazar Adı :

 Önem K, Ahmedov İ, Kadıoğlu A

Editör Adı :

 Kadıoğlu A., Başar M., Semerci B., Orhan İ., Aşçı R., Yaman Ö., Çayan S., Usta M. F., Kendirci M

2004

Kitap Adı :

 Çocuk Ürolojisi Güncelleme

Bölüm Adı :

 Travma

Yazar Adı :

 Issı Yaşar, Önem Kadir, Germiyanoğlu Rüştü Cankon

Editör Adı :

 M. İhsan Karaman, Cankon Germiyanoğlu


2017

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Primary Testicular Osteosarcoma

Yazar Adı :

 Reşorlu Berkan, Önem Kadir, Germiyanoğlu Rüştü Cankon

Dergi Adı :

 Urologia

Editöre Mektup

 


2018, 3

Makale Adı :

 Primary Myxofibrosarcoma Of The Kidney

Yazar Adı :

 Reşorlu Berkan, Önem Kadir, Germiyanoğlu Rüştü Cankon

Dergi Adı :

 International Urology And Nephrology

Editöre Mektup

 


2018, 1

Makale Adı :

 Efficacy And Safety Of Onabotulinumtoxina İnjection İn Patients With Refractory Overactive Bladder: First Multicentric Study İn Turkish Population

Yazar Adı :

 Önem Kadir, Bayrak Ömer, Demirtaş Abdullah, Coşkun Burhan, Dinçer Murat, Koçak İzzet, Onur Ahmet Rahmi

Dergi Adı :

 Neurourology And Urodynamics

Özgün Makale

 


2018, 1

Makale Adı :

 Management Of The Complications Ofpubovaginal Sling Surgery

Yazar Adı :

 Bayrak Ömer, Coşkun Burhan, Dinçer Murat, Önem Kadir, Onur Ahmet Rahmi

Dergi Adı :

 The European Research Journal

Özgün Makale

 

2017, 6

Makale Adı :

 Partial Deletions Of Y-Chromosome İn Infertile Men With Non-Obstructive Azoospermia And Oligoasthenoteratozoospermia İn A Turkish Population

Yazar Adı :

 Beyaz Cemallettın Cengız, Güneş Sezgin, Önem Kadir, Kulaç Tuğba, Aşcı Ramazan

Dergi Adı :

 In Vivo

Özgün Makale

 


2017, 4

Makale Adı :

 The Attitudes Of Urologists And Gynecologists About Overactive Bladder And Treatment Of İt İn Turkey: A Questionnaire Survey

Yazar Adı :

 Coşkun Burhan, Bayrak Ömer, Dinçer Murat, Önem Kadir, Gürbüz Cenk, Onur Ahmet Rahmi

Dergi Adı :

 Türk Üroloji Dergisi/turkish Journal Of Urology

Özgün Makale

 


2017, 2

Makale Adı :

 Effects Of Penile Fracture And İts Surgical Treatment On Psychosocial And Sexual Function

Yazar Adı :

 Bolat Mustafa Suat, Özen Mehmet, Önem Kadir, Açıkgöz Abdullah, Aşcı Ramazan

Dergi Adı :

 International Journal Of Impotence Research

Özgün Makale

 


2017, 10

Makale Adı :

 Impact Of Diclofenac Sodium And N-Acetylcysteine Treatment İn Patients Who Are Not Candidates For Varicocele Repair

Yazar Adı :

 Köse Mustafa Gökhan, Önem Kadir, Karadağ Erhan

Dergi Adı :

 Jsm Invitro Fertil

Özgün Makale

 

2017

Makale Adı :

 Management Of Lower Pole Renal Stones: The Devil İs İn The Details

Yazar Adı :

 Reşorlu Berkan, Issı Yaşar, Önem Kadir, Germiyanoğlu Rüştü Cankon

Dergi Adı :

 Annals Of Translational Medicine

Derleme Makale

 


2016, 3

Makale Adı :

 Surgical Treatment Of Posterior Nutcracker Syndrome Presented With Hyperaldosteronism

Yazar Adı :

 Deser Serkan Burç, Önem Kadir, Demirağ Mustafa Kemal, Büyükalpelli Recep

Dergi Adı :

 Interactive Cardiovascular And Thoracic Surgery

Özgün Makale

 


2016, 2

Makale Adı :

 Asiri Aktif Mesane De Sakral Noromodulasyona Dair A Dan Z Ye Bilinmesi Gerekenler

Yazar Adı :

 Önem Kadir

Dergi Adı :

 Kontinans Ve Nöroüroloji Bülteni

Derleme Makale

 


2016, 10

Makale Adı :

 Nitric Oxide Syhntase İsoforms İn The Human Vagina A Pilot Study

Yazar Adı :

 Önem Kadir, Dinçer Murat, Erol Bülent, Amasyalı Akın Soner, Emre Salabaş, Kadıoğlu Ateş

Dergi Adı :

 Cıencıa E Tecnıca Vıtıvınıcola

Özgün Makale

 

2015, 9

Makale Adı :

 Erkekte Kontinans Mekanizması Ve Post Prostatektomi İnkontinans Patofizyolojisi

Yazar Adı :

 Özbek Latif Mustafa, Önem Kadir

Dergi Adı :

 Türkiye Klinikleri Üroloji Özel Sayısı

Özgün Makale

 

2015, 3

Makale Adı :

 Factors Influencing Young Urologists’ Productivity And Academic Career Choice

Yazar Adı :

 Berkan Reşorlu, Sılay Mesrur Selçuk, Önem Kadir, Bayrak Ömer, Adil Emrah Sonbahar, Acar Ömer, Ergun Osman, Orçun Celik, Tefik Tzevat, Fırdolaş Fatih, Zafer Tandoğdu

Dergi Adı :

 Urologia Journal

Özgün Makale

 


2015, 12

Makale Adı :

 Re Evaluation Of Microdissection Testicular Sperm Extraction Results İn Patients With Non Obstructive Azoospermia Independent Predictive Fac Tors And Best Cutoff Values For Sperm Retrieval

Yazar Adı :

 Çetinkaya Mehmet, Önem Kadir

Dergi Adı :

 Urology Journal

Yorum

 

2015, 12

Makale Adı :

 Evaluation Of Microdissection Testicular Sperm Extraction Results İn Patients With Non Obstructive Azoospermia Independent Predictive Factors And Best Cutoff Values For Sperm Retrieval

Yazar Adı :

 Çetinkaya Mehmet, Önem Kadir, Zorba Orhan Ünal, Özkara Hamdi, Alıcı Bülent

Dergi Adı :

 Urology Journal

Özgün Makale

 

2015, 11

Makale Adı :

 980 Nm Diode Laser Vaporization Versus Transurethral Resection Of The Prostate For Benign Prostatic Hyperplasia Randomized Controlled Study

Yazar Adı :

 Çetinkaya Mehmet, Önem Kadir, Rifaioğlu Mehmet Murat, Yalçın Veli

Dergi Adı :

 Urology Journal

Özgün Makale

 

2015, 10

Makale Adı :

 Tubeless Percutaneous Nephrolithotomy Yes But When A Multicentre Retrospective Cohort Study

Yazar Adı :

 Rifaioğlu Mehmet Murat, Önem Kadir, Buldu İbrahim, Karatag Tuna, İstanbulluoğlu Mustafa Okan

Dergi Adı :

 Urolithiasis

Özgün Makale

 


2014, 6

Makale Adı :

 Comparison Of Demographic Data İn Patients Undergoing Percutaneous Nephrolithotomy İn Southeastern Anatolia And The Black Sea Region A Multicenter Study

Yazar Adı :

 Bayrak Ö, Önem K, Seçkiner İ, Irtbaş A, Erturhan S, Aşçı R, Şen H, Büyükalpelli R, Erbağcı A, Germiyanoğlu Rc, Yağcı F

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Urology

Özgün Makale

 

2014, 3

Makale Adı :

 The Cutoff Level Of Free Total Prostate Specific Antigen F T Psa Ratios İn The Diagnosis Of Prostate Cancer A Validation Study On A Turkish Patient Population İn Different Age Categories

Yazar Adı :

 Erol Bülent, Gülpınar Murat Tolga, Gürdal Bozdoğan, Özkanlı Seyma, Önem Kadir, Mungan Ayça Görkem, Bektaş Sibel, Tokgöz Hüsnü, Akduman Bülent, Mungan Necmettin Aydın

Dergi Adı :

 The Kaohsiung Journal Of Medical Sciences

Özgün Makale

 


2014, 11

Makale Adı :

 Increased Preoperative Levels Of Plasma Fibrinogen And D Dimer İn Patients With Renal Cell Carcinoma İs Associated With Poor Survival And Adverse Tumor Characteristics

Yazar Adı :

 Erdem Selçuk, Amasyalı Akın Soner, Önem Kadir, İşsever Halim, Şanlı Mehmet Öner

Dergi Adı :

 Urologic Oncology: Seminars And Original Investigations

Özgün Makale

 


2014, 10

Makale Adı :

 Kontinans Cerrahisi Öncesinde Ürodinaminin Yeri

Yazar Adı :

 Önem Kadir

Dergi Adı :

 Kontinans Ve Nöroüroloji Bülteni

Derleme Makale

 

2014, 10

Makale Adı :

 Association Between Prostate Volume And Red Cell Distribution Width

Yazar Adı :

 Zorba Ou, Cicek Y, Uzun H, Kırbas S, Onem K, Cetinkaya M

Dergi Adı :

 Luts-Lower Urinary Tract Symptoms

Özgün Makale

 

2014, 1

Makale Adı :

 Is There A Relation Between Reticular Formation And Storage Symptoms İn Men

Yazar Adı :

 Zorba Ou, Kirbas S, Uzun H, Onem K, Cetınkaya M, Rifaiıglu Mm

Dergi Adı :

 Luts-Lower Urinary Tract Symptoms

Özgün Makale

 

2014, 1

Makale Adı :

 Does Renal Parenchymal Thickness Affect Bleeding İn Percutaneous Nephrolithotomy

Yazar Adı :

 Rifaioglu Mm, Onem K, Celik H, Davarcı M, Cetinkaya M, Inci M, Gunesli A Y, Yalcınkaya Fr

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Medical Sciences

Özgün Makale

 

2013, 11

Makale Adı :

 Histopathologic Evaluation Of Neurovascular Bundles And Periprostatic Tissue İn Interfascial And Intrafascial Nerve Sparing Radical Prostatectomy Technique A Cadaveric Anatomic Study

Yazar Adı :

 Rifaioğlu Mehmet Murat, Davarcı Mürsel, Tumay Özgür, Seyma Özkanlı, Özdeş Taşkın, İnci Mehmet, Önem Kadir, Derya Balbay

Dergi Adı :

 Urology

Özgün Makale

 


2013, 10

Makale Adı :

 Influence Of Preoperative Pain Duration On Microsurgical Varicocelectomy Outcomes

Yazar Adı :

 Köse Mustafa Gökhan, Önem Kadir, Çetinkaya Mehmet, Karadağ Erkan, Arpali Emre

Dergi Adı :

 Advances İn Urology

Özgün Makale

 


2013, 1

Makale Adı :

 Autonomic Nervous System Relation Between Prostate Enlargement And Luts

Yazar Adı :

 Zorba Ou, Cicek Y, Uzun H, Kirbas S, Onem K, Cetinkaya M

Dergi Adı :

 Journal Of Clinical And Analytical Medicine

Özgün Makale

 


2013, 1

Makale Adı :

 Overactive Bladder And Pontine Reticular Formation

Yazar Adı :

 Zorba Orhan Ünal, Kırbaş Serkan, Uzun Hakkı, Çetinkaya Mehmet, Önem Kadir, Rifaioğlu Mehmet Murat

Dergi Adı :

 Urologia Internationalis

Özgün Makale

 


2013, 1

Makale Adı :

 Autonomic Nervous System Dysfunction İn Lifelong Premature Ejaculation Analysis Of Heart Rate Variability

Yazar Adı :

 Zorba Orhan Ünal, Çiçek Yüksel, Uzun Hakkı, Çetinkaya Mehmet, Önem Kadir, Rifaioğlu Mehmet Murat

Dergi Adı :

 Urology

Özgün Makale

 


2012, 12

Makale Adı :

 Basit Böbrek Kisti Laparoskopik Dekortikasyonundaharmonic Skalpel Enerji Kaynağı Kullanımının Etkinliği Ve Güvenilirliği Devlet Hastanesi Tecrübesi

Yazar Adı :

 Rifaioğlu Mehmet Murat, Önem Kadir, Göğebakan Osman

Dergi Adı :

 Mustafa Kemal Üniv.tıp Derg

Özgün Makale

 

2012, 11

Makale Adı :

 Psa Based Screening İn 2012 The Debate Continues Plco And The European Mortality Studies Professional Organizations Recommendation

Yazar Adı :

 Önem K, Erol B, Akduman B

Dergi Adı :

 Türk Üroloji Semineri

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Relationship Between Penile Size And Somatometric Parameters İn 2276 Healthy Young Men

Yazar Adı :

 Haluk Söylemez, Atar Murat, Sancaktutar Ahmet Ali, Penbegül Necmettin, Bozkurt Yaşar, Önem Kadir

Dergi Adı :

 International Journal Of Impotence Research

Özgün Makale

 


2011, 12

Makale Adı :

 Enuresis Definition And Epidemiology

Yazar Adı :

 Onem K

Dergi Adı :

 Türk Üroloji Sem

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Minimally Painful Retrieval Of Uretral Stents Using By Ureteroscope

Yazar Adı :

 Söylemez H, Altunoluk B, Önem K, Oğuz F

Dergi Adı :

 J.clin And Exp İnvest

Özgün Makale

 

2010, 4

Makale Adı :

 The Use Of Lasers In Urology Current Status And Future Directions

Yazar Adı :

 Onem K, Sanli O, Esen T

Dergi Adı :

 Turkiye Klinikleri J Urology-Special Topics

Özgün Makale

 

2010, 4

Makale Adı :

 Obesity Might Not Be A Risk Factor For Female Sexual Dysfunction

Yazar Adı :

 Kadıoğlu Pınar, Demet Yetkin, Şanlı Mehmet Öner, Yalın Ayşe Serap, Önem Kadir, Kadıoğlu Ateş

Dergi Adı :

 Bju International

Özgün Makale

 


2010, 11

Makale Adı :

 Enos Gene Intron 4 Vntr And Exon 7 G894T Polymorphisms İn Turkish Men With Erectile Dysfunction A Case Control Study

Yazar Adı :

 Erol Bülent, Gürdal Bozdoğan, Akduman Bülent, Dursun Ahmet, Tuğ Bozdoğan Sevcan, Önem Kadir, Mungan Necmettin Aydın

Dergi Adı :

 The Journal Of Sexual Medicine

Özgün Makale

 


2009, 5

Makale Adı :

 Overactive Bladder Syndrome And Detrusor Overactivity Is There A Strong Relation Between The Symptoms And Urodynamic Findings

Yazar Adı :

 Zorba Ou, Kocak T, Onem K

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Medical Sciences

Özgün Makale

 

2009, 4

Makale Adı :

 Is Sexual Dysfunction İn Women With Obstructive Sleep Apnea Hypopnea Syndrome Associated With The Severity Of The Disease A Pilot Study

Yazar Adı :

 Önem Kadir, Erol Bülent, Şanlı Mehmet Öner, Kadıoğlu Pınar, Yalın Serap, Uygar Canik, Çuhadaroğlu Çağlar, Kadıoğlu Ateş

Dergi Adı :

 The Journal Of Sexual Medicine

Özgün Makale

 


2008, 11

Makale Adı :

 Testosterone Replacement Therapy İn Late Onset Hypogonadısm

Yazar Adı :

 Onem K, Kadıoglu A

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Geriatrics-Turk Geriatri Dergisi

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Kadın Orgazmik İşlev Bozukluğunda Vazoaktif Ajanlar Ve Alternatif Tedavi Seçenekleri

Yazar Adı :

 Önem K, Kadıoğlu A

Dergi Adı :

 Androloji Bülteni

Özgün Makale

 

2006, 1

Makale Adı :

 Birinci Basamak Sağlık Merkezine Başvuran Kırk Yaşın Altındaki Kadınlarda Cinsel Fonksiyonun Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Demirezen Esma, Erdoğan Semra, Önem Kadir

Dergi Adı :

 Androloji Bülteni

Özgün Makale

 

2006, 1

Makale Adı :

 Sexual Dysfunctıon In Women Wıth Hyperprolactınemıa A Pılot Study Report

Yazar Adı :

 Kadıoğlu Pınar, Yalın Ayşe Serap, Tiryakioğlu O, Gazioğlu N, Oral G, Şanlı Mehmet Öner, Önem Kadir, Kadıoğlu Ateş

Dergi Adı :

 The Journal Of Urology

Özgün Makale

 


2005, 11

Makale Adı :

 Diyabet Erkek Kadın Cinsel Fonksiyonu

Yazar Adı :

 Önem K, Kadıoğlu A

Dergi Adı :

 Diyabet Forumu

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 Kadın Orgazmik İşlev Bozukluğunda Hormon Replasman Tedavisi

Yazar Adı :

 Önem K, Kadıoğlu A

Dergi Adı :

 Androloji Bülteni

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 Erkek Ve Kadında Cinsel Siklus Döngüsü

Yazar Adı :

 Önem K, Kadıoğlu A

Dergi Adı :

 Androloji Bülteni

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 Contrast Enhanced 3D Mr Voiding Urethrography Preliminary Results

Yazar Adı :

 Yekeler E, Suleyman E, Tunaci A, Tunaci M, Balci Nc, Onem K, Tunc M, Acunas G

Dergi Adı :

 Magnetıc Resonance Imagıng

Özgün Makale

 

2004, 11

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Uzatılmış Spiral Monti (ONEM) ile Kateterize Edilebilir Kontinan Kutanöz Diversiyon

Yazar Adı :

 Önem Kadir, Kart Mücahit, Reşorlu Berkan, Germiyanoğlu Rüştü Cankon

Etkinlik Adı :

 27. Ulusal Üroloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 10

Bildiri Adı :

 Non obstrüktif üriner retansiyonda sakral nöromodülasyon etkinlik ve güvenilirliği

Yazar Adı :

 Önem Kadir, Şengül Mesut, Reşorlu Berkan

Etkinlik Adı :

 27. Türk Üroloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 10

Bildiri Adı :

 Üreter parsiyel avulsyonlarında spiral monti ile üreteral substitüsyon

Yazar Adı :

 Önem Kadir, Şengül Mesut, Reşorlu Berkan, Germiyanoğlu Rüştü Cankon

Etkinlik Adı :

 27. Türk Üroloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 10

Bildiri Adı :

 A rare case of synchronous genital carcinoma involving endometrium and unilateral fallopian tube in a 24 years old patient.

Yazar Adı :

 Bakay Abdülkadir, Dura Mustafa Cengiz, Önem Kadir, Güven Davut

Etkinlik Adı :

 ESGE 26th Annual Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 BORDERLİNE OVER TÜMÖRÜNDE LAPAROSKOPİK EVRELEME CERRAHİSİ

Yazar Adı :

 Bakay Abdülkadir, Önem Kadir, Ulubaşoğlu Hasan, Güven Davut

Etkinlik Adı :

 GEP 2017

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2017, 01

Bildiri Adı :

 Majör üreter yaralanmalarına yaklaşım: Karadeniz Bölgesi’nde 6 merkezin deneyimi

Yazar Adı :

 Oğuz Ural, Önem Kadir, Benli Erdal, Kölükçü Engin, Eren Hüseyin, Çolak Fatih, Demirelli Erhan, Çırakoğlu Abdullah, Öğreden Ercan, Tok Doğan Sabri, Karagüzel Ersagun, Reşorlu Berkan

Etkinlik Adı :

 28. Ulusal Üroloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2019, 10

Bildiri Adı :

 Kız epispadias onarımı: cerrahi teknik

Yazar Adı :

 Germiyanoğlu Rüştü Cankon, Uluocak Nihat, Ayyıldız Ali, Önem Kadir, Reşorlu Berkan

Etkinlik Adı :

 26. Ulusal Üroloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 10

Bildiri Adı :

 Geniş uretrovaginal fistül onarımı: martius flap ve otolog rektus fasyal sling ile onarımı

Yazar Adı :

 Önem Kadir, Reşorlu Berkan, Germiyanoğlu Rüştü Cankon

Etkinlik Adı :

 26. Ulusal Üroloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 10

Bildiri Adı :

 Erişkinlerde detrusor after kontraksiyon ve ya uzamış kontraksiyon detrusor aşırı aktivitesinin işeme fazındaki göstergesi olabilir mi?

Yazar Adı :

 Önem Kadir, Hamid Rızvan, Reşorlu Berkan, Özbulut Elif Burcu, Germiyanoğlu Rüştü Cankon

Etkinlik Adı :

 26. Ulusal Üroloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 10

Bildiri Adı :

 Medikal Tedaviye Yanıtsız BPO ve İnkontinansı Olan Hastalarda Aynı Seansta TUR-P ve İntravezikal Botulinumtoksin Enjeksiyon Etkinliği ve Güvenilirliği

Yazar Adı :

 Önem Kadir, Şengül Mesut, Reşorlu Berkan, Germiyanoğlu Rüştü Cankon

Etkinlik Adı :

 26. Ulusal Üroloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 10

Bildiri Adı :

 intravezikal botulinumtoksin enjeksiyonuna yanıtsız aşırı aktif mesane: Doz eskalasyonu ne kadar etkin?

Yazar Adı :

 Önem Kadir, Onur Ahmet Rahmi, İsmailov Elvin, Reşorlu Berkan, Germiyanoğlu Rüştü Cankon

Etkinlik Adı :

 26. Ulusal Üroloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 10

Bildiri Adı :

 Sakral Nöromodülasyon tedavisinin etkinlik ve güvenirliği: Türkiye’deki ilk çok merkezli çalışmasonuçları

Yazar Adı :

 Onur Ahmet Rahmi, Önem Kadir, Gülpınar Ömer, Agayev Asgar

Etkinlik Adı :

 26. Ulusal Üroloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 10

Bildiri Adı :

 ADVANCE SLING IN PATIENTS WITH POST PROSTATECTOMY INCONTINENCE WITH I-STOP TOMS: INITIAL RESULTS OF FIRST 13 CASES

Yazar Adı :

 Gülpınar Ömer, Akpınar Çağrı, Esen Barış, Önem Kadir, Bayrak Ömer

Etkinlik Adı :

 International continence Society Meeting 2017 Firence

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 MANAGEMENT OF THE COMPLICATIONS OF PUBOVAGINAL SLING SURGERY

Yazar Adı :

 Bayrak Ömer, Coşkun Burhan, Dinçer Murat, Önem Kadir, Onur Ahmet Rahmi

Etkinlik Adı :

 International Continence Society Meeting 2017 Firence

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Sakral Nöromodülasyonun etkinliği ve güvenirliği: Türkiye’xxdeki ilk çok merkezli çalışma

Yazar Adı :

 Onur Ahmet Rahmi, Önem Kadir, Gülpınar Ömer, Garayev Asgar

Etkinlik Adı :

 ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 10

Bildiri Adı :

 FEMALE STRES URINARY INCONTINENCE SURGICAL MANAGEMENT SURVEY OF PRACTICE PATTERNS AMONG TURKISH UROLOGIST

Yazar Adı :

 Cenk Gürbüz, Coşkun Burhan, Bayrak Ömer, Demirtaş Abdullah, Dinçer Murat, Önem Kadir, Onur Ahmet Rahmi

Etkinlik Adı :

 ICS -International Continence Society- Montreal 2015

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 10

Bildiri Adı :

 Pür Aşırı Aktif Mesanesi Olan Pediatrik Hastalardaİntradetrusor Botulinum Toksin Tip A EnjeksiyonununEtkinliği

Yazar Adı :

 Issı Yaşar, Önem Kadir, Kocamanoğlu Fatih, Reşorlu Berkan, Germiyanoğlu Rüştü Cankon

Etkinlik Adı :

 1.Karadeniz Üroloji Sempozyumu

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

2016, 06

Bildiri Adı :

 EFFICACY AND TOLERABILITY OF ONABOTULINUMTOXINA IN PATIENTS WITHOVERACTIVE BLADDER FIRST MULTICENTRIC STUDY IN TURKISH POPULATION

Yazar Adı :

 Önem Kadir, Bayrak Ömer, Demirtaş Abdullah, Coşkun Burhan, Dincer Murat, Tasdemir Celal, Koçak İzzet, Onur Ahmet Rahmi

Etkinlik Adı :

 ICS 2016

Uluslararası

 

Sözlü Bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Dirençli Aşırı Aktif Mesaneli Hastalardaİntravezikal Onabolinumtoksin A EnjeksiyonununEtkinlik ve Güvenilirliği Türkiyedeki ilkMulticenter Çalışma Türk Üroloji Akademisiİnkontinanas Nöroüroloji Çalışma Grubu

Yazar Adı :

 Önem Kadir, Bayrak Ömer, Demirtaş Abdullah, Coşkun Burhan, Dinçer Murat, Onur Ahmet Rahmi

Etkinlik Adı :

 25. Ulusal Üroloji Kongresi

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Erode olmak üzere olan penis protezi

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan, Önem Kadir, Öner Süleyman, Özbek Latif Mustafa, Özen Mehmet

Etkinlik Adı :

 25. Ulusal Üroloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Türkiye deki ürolog ve jinekologların aşırı aktifmesane hakkında düşünceleri anket çalışması

Yazar Adı :

 Coşkun Burhan, Bayrak Ömer, Dinçer Murat, Önem Kadir, Gürbüz Cenk, Onur Ahmet Rahmi

Etkinlik Adı :

 25. Ulusal Üroloji Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Çocuk Hastada Nonobstrüktif Üriner RetansiyonTedavisi Nöromodulasyon

Yazar Adı :

 Issı Yaşar, Önem Kadir, Reşorlu Berkan, Germiyanoğlu Rüştü Cankon

Etkinlik Adı :

 25. Ulusal Üroloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Pediyatrik Böbrek Taşlarında Retrogradİntrarenal Cerrahi Deneyimimiz

Yazar Adı :

 Issı Yaşar, Önem Kadir, Kocamanoğlu Fatih, Reşorlu Berkan, Germiyanoğlu Rüştü Cankon

Etkinlik Adı :

 25. Ulusal Üroloji Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Pubovajinal sling cerrahisi komplikasyonlarınınyönetimi

Yazar Adı :

 Bayrak Ömer, Coşkun Burhan, Önem Kadir, Onur Ahmet Rahmi

Etkinlik Adı :

 25. Ulusal Üroloji Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Adölesan ve İnfantlardaki Böbrek Taşlarında Retrogradİntrarenal Cerrahi Tecrübemiz

Yazar Adı :

 Önem Kadir, Issı Yaşar, Reşorlu Berkan, Kocamanoğlu Fatih, Germiyanoğlu Rüştü Cankon

Etkinlik Adı :

 1.Karadeniz Üroloji Sempozyumu

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Radikal Prostatektomi Yapılan Hastalardaki Gleason SkorUpgrade ini Etkileyen Faktörler

Yazar Adı :

 Özbek Latif Mustafa, Önem Kadir, Kocamanoğlu Fatih, Öner Süleyman, Reşorlu Berkan, Aşcı Ramazan, Germiyanoğlu Rüştü Cankon, Büyükalpelli Recep

Etkinlik Adı :

 1. Karadeniz Üroloji Sempozyumu

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Nöropatik Mesanesi Olan Çocuk Hastalarda BotulinumToksin Tip A Enjeksiyon Etkinliği

Yazar Adı :

 Issı Yaşar, Önem Kadir, Yağız Beytullah, Bıçakcı Ünal, Reşorlu Berkan, Germiyanoğlu Rüştü Cankon

Etkinlik Adı :

 1. Karadeniz Üroloji Sempozyumu

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Disfonksiyonel İşeme Tanılı Pediatrik Hastalarda ExternalSfinkterik Botulinum Toksin Tip A EnjeksiyonununEtkinliği

Yazar Adı :

 Issı Yaşar, Önem Kadir, Özbek Latif Mustafa, Reşorlu Berkan, Germiyanoğlu Rüştü Cankon

Etkinlik Adı :

 1. Karadeniz Üroloji Sempozyumu

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Posteriyor Nutcracker Sendromunun Cerrahi Tedavisi Nadir Bir Vaka

Yazar Adı :

 Önem Kadir, Deser Serkan Burç, Özbek Latif Mustafa, Demirağ Mustafa Kemal, Büyükalpelli Recep

Etkinlik Adı :

 1.Karadeniz Üroloji Sempozyumu

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Refrakter Aşırı Aktif Mesane Tedavisinde İntradetrusorBotulinumtoksin Tip A Etkinlik ve Güvenilirliği

Yazar Adı :

 Önem Kadir, Kocamanoğlu Fatih, Issı Yaşar, Özbek Latif Mustafa, Reşorlu Berkan, Aşcı Ramazan, Germiyanoğlu Rüştü Cankon, Büyükalpelli Recep

Etkinlik Adı :

 1. Karadeniz Üroloji Sempozyumu

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Üretral Kopmalarda Primer Endoskopik RealignmentYapılan Hastaların Uzun Dönem Sonuçları

Yazar Adı :

 Önem Kadir, Issı Yaşar, Kocamanoğlu Fatih, Reşorlu Berkan, Aşcı Ramazan, Germiyanoğlu Rüştü Cankon, Büyükalpelli Recep

Etkinlik Adı :

 1.Karadeniz Üroloji Sempozyumu

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Çocuk hastada gelişen kronik üriner retansiyonda tedaviseçeneği Nöromodülasyon

Yazar Adı :

 Önem Kadir, Issı Yaşar, Reşorlu Berkan, Germiyanoğlu Rüştü Cankon

Etkinlik Adı :

 1. Karadeniz Üroloji Sempozyumu

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Adölesan ve İnfantlardaki Böbrek Taşlarında Retrograd İntrarenal Cerrahi Deneyimimiz

Yazar Adı :

 Önem Kadir, Issı Yaşar, Yağız Beytullah, Özbek Latif Mustafa, Kocamanoğlu Fatih, Germiyanoğlu Rüştü Cankon

Etkinlik Adı :

 24. Ulusal Üroloji Kongresi

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Disfonksiyonel İşemesi Olan Çocuk Hastalarda Botulinum Toksin Tip A Enjeksiyonunun Etkinliği

Yazar Adı :

 Issı Yaşar, Önem Kadir, Özbek Latif Mustafa, Germiyanoğlu Rüştü Cankon

Etkinlik Adı :

 24. Ulusal Üroloji Kongresi

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Aşırı Aktif Mesanesi Olan Çocuk Hastalarda İntradetrusor Botulinum Toksin Tip A Enjeksiyonunun Etkinliği

Yazar Adı :

 Issı Yaşar, Önem Kadir, Fatih Kocamanoğlu, Germiyanoğlu Rüştü Cankon

Etkinlik Adı :

 24. Ulusal Üroloji Kongresi

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Posteriyor Nutcracker Sendromunun Cerrahi Tedavisi Nadir Bir Vaka

Yazar Adı :

 Önem Kadir, Serkan Burç Deser, Özbek Latif Mustafa, Demirağ Mustafa Kemal, Büyükalpelli Recep

Etkinlik Adı :

 24. Ulusal Üroloji Kongresi

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Radikal Prostatektomi Yapılan Hastalardaki Gleason Skor Upgrade ini Etkileyen Faktörler

Yazar Adı :

 Özbek Latif Mustafa, Önem Kadir, Issı Yaşar, Fatih Kocamanoğlu, Öner Süleyman, Aşcı Ramazan, Germiyanoğlu Rüştü Cankon

Etkinlik Adı :

 24. Ulusal Üroloji Kongresi

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Dirençli Aşırı Aktif Mesane Tedavisinde İntradetrusor Botulinumtoksin Tip A Etkinlik ve Güvenilirliği İlk Doz Sonuçları

Yazar Adı :

 Önem Kadir, Fatih Kocamanoğlu, Issı Yaşar, Özbek Latif Mustafa, Öner Süleyman, Aşcı Ramazan, Germiyanoğlu Rüştü Cankon, Büyükalpelli Recep

Etkinlik Adı :

 24. Ulusal Üroloji Kongresi

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Nöropatik Mesanesi Olan Çocuk Hastalarda Botulinum Toksin Tip A Enjeksiyon Etkinliği

Yazar Adı :

 Issı Yaşar, Önem Kadir, Yağız Beytullah, Bıçakcı Ünal, Germiyanoğlu Rüştü Cankon

Etkinlik Adı :

 24. Ulusal Üroloji Kongresi

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Üretral Kopmalarda Primer Endoskopik Realignment Yapılan Hastaların Uzun Dönem Sonuçları

Yazar Adı :

 Önem Kadir, Öner Süleyman, Özbek Latif Mustafa, Issı Yaşar, Aşcı Ramazan, Germiyanoğlu Rüştü Cankon, Büyükalpelli Recep

Etkinlik Adı :

 24. Ulusal Üroloji Kongresi

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Erkek İnfertilitesinde AZFc Bölgesi Subdelesyonları

Yazar Adı :

 Beyaz Cc., Güneş S., Kulaç T., Önem K., Aşcı R.

Etkinlik Adı :

 23. Ulusal Üroloji Kongresi 16-19 Ekim 2014 Antalya

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Uretra Darlığında Self Dilatasyonun Etkinliği Çok Merkezli Prospektif Randomize Kontrollü Çalışma

Yazar Adı :

 Bolat Ms, Akdeniz E, Şahinkaya N, Aşcı R, Büyükalpelli R, Önem K

Etkinlik Adı :

 23. Ulusal Üroloji Kongresi 16-19 Ekim 2014 Antalya

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Uzamış İskemik Priapizmde T Şant ve Korporeal Tünel Prosedürünün Uzun Dönem Sonuçları

Yazar Adı :

 Beyaz Cc, Önem K, Çetin H, Serdaş T, Özbek Lm, Özen M, Aşcı R

Etkinlik Adı :

 23. Ulusal Üroloji Kongresi 16-19 Ekim 2014 Antalya

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Peyroni Hastalığı Olan Ağır Erektil Disfonksiyonlu Hastalarda Penil Protez ve Remodeling

Yazar Adı :

 Beyaz Cc, Önem K, Serdaş T, Yalman C, Çetin H, Aşcı R

Etkinlik Adı :

 1. 23. Ulusal Üroloji Kongresi 16-19 Ekim 2014 Antalya

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 T1 Böbrek Tümörlerinde Parsiyel ve Radikal Nefrektominin Renal Fonksiyon ve Sağkalım Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 Beyaz Cc, Önem K, Özbek Lm, Öner S, Aşcı R, Büyükalpelli R

Etkinlik Adı :

 23. Ulusal Üroloji Kongresi 16-19 Ekim 2014 Antalya

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Radikal Nefrektomi Yapılan Hastalarda Posoperatif Renal Rezervi Belirleyen Prediktif Faktörler

Yazar Adı :

 Önem K, Beyaz Cc, Çetin H, Kocamanoğlu F, Aşcı R, Büyükalpelli R

Etkinlik Adı :

 23. Ulusal Üroloji Kongresi 16-19 Ekim 2014 Antalya

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Penil Protez İmplantasyonu Yapılan Hastalarda Etyolojiye Ve Protez Tipine Göre Hoşnutluk Derecelerinin Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Beyaz C, Önem K, Yalman C, Çetin H, Ağaoğlu A, Aşçı R

Etkinlik Adı :

 10. Ulusal Androloji Kongresi 2013 Bodrum, Muğla

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Penil Protez İmplantasyonunda Cerrahi Yaklaşımın Erektil Fonksiyon Ve Hoşnutluğa Etkisi

Yazar Adı :

 Beyaz Cc, Önem K, Özen M, Özbek Ml, Öner S, Aşçı R

Etkinlik Adı :

 10. Ulusal Androloji Kongresi 2013 Bodrum, Muğla

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Peyroni Hastalarında Protez İmplantasyonu ile Eş Zamanlı Penil Şekillendirme

Yazar Adı :

 Önem K, Beyaz Cc, Serdaş T, Yalman C, Çetin H, Aşçı R

Etkinlik Adı :

 10. Ulusal Androloji Kongresi 2013 Bodrum, Muğla

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Penile modeling over inflatable penile prostheses in patients with peronie s disease and severe erectile dysfunction

Yazar Adı :

 T. Serdas, C.c. Beyaz, C. Yalman, K. Onem, R. Asci

Etkinlik Adı :

 EAU 10th South Eastern European Meeting 24-26 October 2014, Belgrade, Serbia

Uluslararası

 

Sözlü Bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Mikrotese Sperm Bulmada Yeni Bağımsız Prediktif Faktörler

Yazar Adı :

 Önem K, Beyaz C, Sırtbaş A, Güven D, Ayas B, Alper T, Batıoğlu As, Aşcı R

Etkinlik Adı :

 Turkish 22nd National Urology Congress-2012 Cyprus

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Does Aromatase Inhibitor Effect The Success Of Micro Tese

Yazar Adı :

 Beyaz C, Önem K, Sırtbaş A, Ataç F, Aşcı R.

Etkinlik Adı :

 Turkish 22nd National Urology Congress-2012 Cyprus

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Tek Port Transperitoneal Laparoskopik Üreterolitotomi Olgu sunumu

Yazar Adı :

 M. Çetinkaya, K.önem.

Etkinlik Adı :

 21.Ulusal Üroloji Kongresi 30 Ekim-3 Kasım 2010, İstanbul

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Artmış D Dimer ve Serum Fibrinojen Düzeyleri Böbrek Hücreli Kanser Hastalarında Kötü Tümör Karakteristikleri ve Azalmış Sağkalım ile İlişkilidir

Yazar Adı :

 A.s. Amasyalı, S. Erdem, Ö. Şanlı, K. Önem, M.f. Akbulut, T. Oktar, F.özcan

Etkinlik Adı :

 21.ulusal üroloji kongresi 30 ekim-3 kasım 2010, İstanbul

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Nefrostomisi Çıkan Hastalarda Endoskopik Yardımlı Yeniden Giriş

Yazar Adı :

 K.önem, M. Çetinkaya

Etkinlik Adı :

 21.Ulusal Üroloji Kongresi 30 Ekim-3 Kasım 2010, İstanbul

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Tam Uretral Kopmalarda Primer Endoskopik Direkt Görerek Re Alignment

Yazar Adı :

 K.önem, M. Çetinkaya

Etkinlik Adı :

 21.Ulusal Üroloji Kongresi 30 Ekim-3 Kasım 2010, İstanbul

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Peyronie hastalğında erektil disfonksiyon önce başladığı penil deformitenin önce başladığı ve her ikisinin birlikte aşladığı hasta gruplarının klinik parametreler açısından birbiri ile karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Akman T., Şanlı Ö., Önem K., Tefik T., Amasyalı As., Kadıoğlu A.

Etkinlik Adı :

 8. Ulusal Androloji Kongresi 20-23 Mayıs 2009, İzmir

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Türkiye e bölgelere göre ortalama penis boyutları

Yazar Adı :

 Söylemez H., Önem K., Duksal İ., Çakıcı H.

Etkinlik Adı :

 8. Ulusal Androloji Kongresi 20-23 Mayıs 2009, İzmir

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Pediatrik Hastalarda 4 5 Fr Semirijid Üreterorenoskopik Litotripsinin Etkinlik ve Güvenilirliği

Yazar Adı :

 Issı Y, Önem K, Yağız B, Özbek Lm, Beyaz Cc, Germiyanoğlu Rc

Etkinlik Adı :

 23. Ulusal Üroloji Kongresi 16-19 Ekim 2014 Antalya

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Adölesan ve İnfantlardaki Böbrek Taşlarında Retrograd İntrarenal Cerrahi Deneyimimiz

Yazar Adı :

 Önem K, Özbek Lm, Issı Y, Yağız B, Beyaz Cc, Germiyanoğlu Rc

Etkinlik Adı :

 23. Ulusal Üroloji Kongresi16-19 Ekim 2014 Antalya

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Nonobstruktif Azospermi Noa Hastalarında Sperm Bulma Hormon Değerleri Ve Histopatolojik Ayrım

Yazar Adı :

 Beyaz Cc, Önem K, Ağaoğlu A, Altınkaynak E, Bıldırcın D, Batıoğlu As, Aşçı R

Etkinlik Adı :

 10. Ulusal Androloji Kongresi 2013 Bodrum, Muğla

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Obstrüktif Ve Nonobstrüktif Azospermik Olgularda Sperm Bulmada Prediktif Faktörler

Yazar Adı :

 Beyaz Cc, Önem K, Ağaoğlu A, Serdaş T, Ayas B, Güven D, Aşçı R

Etkinlik Adı :

 10. Ulusal Androloji Kongresi 2013 Bodrum, Muğla

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Konjenital Penil Kurvatür Cerrahisi Plikasyon Korporoplasti Ve Nesbit Tekniklerinin Karşılaşitırılması

Yazar Adı :

 Beyaz Cc, Önem K, Yalman C, Serdaş T, Çetin H, Aşçı R

Etkinlik Adı :

 10. Ulusal Androloji Kongresi 2013 Bodrum, Muğla

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Factors Influencing Young Urologists Productivity and Academic Career Choice

Yazar Adı :

 Reşorlu B., Sılay S., Önem K., Bayrak Ö., Sonbahar E., Acar Ö., Ergün O., Çelik O., Tefik T., Fırdolaş F., Tandoğdu Z.

Etkinlik Adı :

 Turkish 22nd National Urology Congress-2012 Cyprus

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Evaluation of Young Urologists Loss on Interest in Academic Careers

Yazar Adı :

 Reşorlu B., Sılay S., Önem K., Bayrak Ö., Sonbahar E., Acar Ö., Ergün O., Çelik O., Tefik T., Fırdolaş F., Tandoğdu Z.

Etkinlik Adı :

 Turkish 22nd National Urology Congress-2012 Cyprus

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Factors Effecting Tıme of Sperm Found in MicroTESE

Yazar Adı :

 Beyaz C., Önem K., Ataç F., Aşcı R

Etkinlik Adı :

 Turkish 22nd National Urology Congress-2012 Cyprus

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 The Effects Of Orchiectomy On PSA Kinetics And Survival in Hormone Refractory Prostat Cancer Treated with Docetaxel

Yazar Adı :

 Önem K, Beyaz C, Ataç F, Sırtbaş A, Germiyanoğlu Rc, Büyükalpelli R

Etkinlik Adı :

 . Turkish 22nd National Urology Congress-2012 Cyprus

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 The Factors Effecting Biochemical Recurrence in Patients Given Hormone Therapy for Prostate Cancer

Yazar Adı :

 Önem K, Beyaz C, Ataç F, Irtbaş A, Germiyanoğlu Rc, Büyükalpelli R.

Etkinlik Adı :

 Turkish 22nd National Urology Congress-2012 Cyprus

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Penile Prosthesis Implantation Efficacy and Patient Satisfaction Associated with Types of Prosthesis

Yazar Adı :

 Önem K, Beyaz C, Ataç F, Sırtbaş A, Aşcı R.

Etkinlik Adı :

 Turkish 22nd National Urology Congress-2012 Cyprus

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Transperitoneal Fenger Pyeloplasti Heineke Mikulicz Tip İntrarenal Ve Küçük Pelvis Renaliste Alternatif Non Dismembered Yaklaşım

Yazar Adı :

 K.önem, M. Çetinkaya.

Etkinlik Adı :

 21.Ulusal Üroloji Kongresi 30 Ekim-3 Kasım 2010, İstanbul

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Keskin Penil Travma Tam Olmayan Penis Şaftı Kesisi Mikroskopik Onarım Damar ve Sinir Anastomozu

Yazar Adı :

 K.önem, M. Çetinkaya.

Etkinlik Adı :

 21.Ulusal Üroloji Kongresi 30 Ekim-3 Kasım 2010, İstanbul

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Laparoskopik Radikal Sistoprostatektomi Ekstrakorporeal Ortotopik Mesane İntrakorporeal Anastomoz Cerrahi Teknik

Yazar Adı :

 K.önem, M. Çetinkaya

Etkinlik Adı :

 21.Ulusal Üroloji Kongresi 30 Ekim-3 Kasım 2010, İstanbul

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Dorsal Kurvatürlü Peyronie Hastalarında Nörovasküler Demetin Medial Disseksiyonu Tekniğin Gösterilmesi ve Sonuçlarının Analizi

Yazar Adı :

 Akman T, Şanlı Ö, Önem K, Çakan M, Mut T, Kadıoğlu A

Etkinlik Adı :

 19. Ulusal Üroloji Kongresi (uluslararası katılımlı) Haziran 2006, Antalya (video)

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Primer Erektil Disfonksiyonlu Hastalarda Penil Venöz Cerrahi Teknikteki Önemli Noktaların Gösterilmesi

Yazar Adı :

 Akman T, Şanlı Ö, Gürkan L, Önem K, Çeltik M, Kadıoğlu A

Etkinlik Adı :

 19. Ulusal Üroloji Kongresi (uluslararası katılımlı) Haziran 2006, Antalya.

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Soliter Böbrekli Hastalarda Hiler Tümör ve Nefron Koruyucu Cerrahi Tekniği

Yazar Adı :

 Esen T, Onem K, Şanlı Ö, Akbulut F, Akman T, Atar M, Zorba U, Özsoy C.

Etkinlik Adı :

 19. Ulusal Üroloji Kongresi, 10-15 Haziran 2006 Antalya

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Nitrik oksit meme başı ereksiyonunun düzenleyicisi olabilir

Yazar Adı :

 Tezer M, Özlük Y, Oktar A, Şanlı Ö, Akman T, Önem K, Kadıoğlu A

Etkinlik Adı :

 19. Ulusal Üroloji Kongresi, 10-15 Haziran 2006 Antalya

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 İlk biyopside HGPIN saptanan hastalardaki artmış prostat kanseri oranı biyopsi odak sayısının artışına bağlı olabilir

Yazar Adı :

 Atar M, Şanlı Ö, Önem K, Akbulut F, Özcan F, Esen T, Tunç M.

Etkinlik Adı :

 19. Ulusal Üroloji Kongresi, 10-15 Haziran 2006 Antalya

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kronik dönemde başvuran peyronie hastalarının klinik özellikleri

Yazar Adı :

 Akman T., Şanlı Ö, Önem K., Atar A., Aytaç Ö., Kadıoğlu A

Etkinlik Adı :

 8. Ulusal Androloji Kongresi 20-23 Mayıs 2009, İzmir

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Türkiyede variksel prevelansı ve bilinçliliği

Yazar Adı :

 Söylemez H., Önem K .

Etkinlik Adı :

 8. Ulusal Androloji Kongresi 20-23 Mayıs 2009, İzmir

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Peyroni Hastalığının Cerrahi Tedavisinin Uzun Dönem Sonuçları

Yazar Adı :

 Akman T., Şanlı Ö., Önem K., Atar M., Kalfazade N., Kadıoğlu A.

Etkinlik Adı :

 6. Ulusal Androloji Kongresi, 8-11 Haziran, 2005, İzmir

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Klitoral vakum cihazı hangi hastalarda etkin

Yazar Adı :

 Önem K., Akman T., Atar M., Erol B., Kadıoğlu A.

Etkinlik Adı :

 8. Ulusal Androloji Kongresi 20-23 Mayıs 2009, İzmir

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Prostat biyopsisi unilateral ya da erken evre lokalize prostat kanserini güvenilir olarak tahmin edemez

Yazar Adı :

 Akbulut Mf., Şanlı Ö., Önem K., Aytaç Ö., Küçükdurmaz F., Kılıçarslan I., Esen T., Özsoy C.

Etkinlik Adı :

 20. Ulusal Üroloji Kongresi 1-6 Kasım 2008, Antalya

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Laparoskopik postkemoterapi retroperitoneal kitle rezeksiyonu Video sunusu

Yazar Adı :

 Şanlı O, Tefik T., Amasyalı As., Akman T., Önem K., Mammadov A., Özcan F., Özsoy C

Etkinlik Adı :

 20. Ulusal Üroloji Kongresi 1-6 Kasım 2008, Antalya

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 İnsan vjinasında nitrik oksit sentaz izoformları

Yazar Adı :

 Önem K., Akman T., Akbulut F., Erol B., Amasyalı As., Kadıoğlu A

Etkinlik Adı :

 20. Ulusal Üroloji Kongresi 1-6 Kasım 2008, Antalya

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Angiogenez ile ilişkili TSP 1 HIF 1A ve CA9 genlerinin böbrek kanserli hastalardaki rolü

Yazar Adı :

 Tığlı H., Şanlı Ö., Tefik C., Acar Ö., Önem K., Esen T., Özcan F., Buyru N., Dalay N.

Etkinlik Adı :

 20. Ulusal Üroloji Kongresi 1-6 Kasım 2008, Antalya

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 TRUS biyopside pozitif tümör odak sayısı ile serum seks hormon bağlayıcı globulin arasında ilişki mevcuttur Pilot çalışmanın ön sonuçları

Yazar Adı :

 Akbulut Mf., Aytaç Ö., Küçükdurmaz ., Şanlı Ö., Önem K., Mut T., Özcan F., Özsoy Cn

Etkinlik Adı :

 20. Ulusal Üroloji Kongresi 1-6 Kasım 2008, Antalya

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Mikroskopik İnguinal Varikoselektomi Tekniği Video sunu

Yazar Adı :

 Kadıoğlu A., Şanlı Ö., Akman T. Acar Ö., , Önem K., Özsoy C.

Etkinlik Adı :

 18. Ulusal Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim, 2004,Antalya

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ejakulator Kanal Obsrüksiyonunun EKO Tanısında Vezikülo Seminalis Aspirasyonu Yeri

Yazar Adı :

 Çeltik M., Engin G., Gökçe Ö., Şanlı Ö., Önem K., Kadıoğlu A.

Etkinlik Adı :

 18. Ulusal Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim, 2004,Antalya

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Non obstrüktif azospermi ve ağır oligozoospermide YQ mikrodelesyonlarının prognostik önemi

Yazar Adı :

 Yükmen A, Çoşkunpınar E, Aktan G, Tezer M, Önem K, Kadıoğlu A

Etkinlik Adı :

 7. Ulusal Androloji Kongresi, Ankara, 6- 9 Haziran 2007.

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Klitoral vakum cihazı kadın cinsel uyarılma ve orgazm tedavisinde etkin bir alternatif mi

Yazar Adı :

 Önem K, Akman T, Tezer M, Çeltik M, Taşkapu H, Kadıoğlu A

Etkinlik Adı :

 19. Ulusal Üroloji Kongresi, 10-15 Haziran 2006 Antalya

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Peyronie Hastalığının Seyrinde Kurvatürün Yönü Değişiyor mu

Yazar Adı :

 Akman T, Şanlı Ö, Akbulut F, Gürkan L, Önem K, Atar M, Kadıoğlu A

Etkinlik Adı :

 19. Ulusal Üroloji Kongresi Haziran 2006, Antalya

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Peyroni Hastalığı Tanısı Konan 663 Hastanın Demografik Verileri ve Karakteristik Özellikleri

Yazar Adı :

 Akman T., Sanli O., Önem K., Acar Ö., Özsoy C., Kadıoğlu A.

Etkinlik Adı :

 18. Ulusal Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim, 2004,Antalya

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Peyroni Hastalarında Penil Protez İmplantasyonunun Ardında Korporal Rekonstrüksiyon için Rektus Fasya Greftinin Kullanımı

Yazar Adı :

 Akman T., Şanlı Ö., Önem K., Tezer M., Çeltik M., Kadıoğlu A.

Etkinlik Adı :

 19. Ulusal Üroloji Kongresi 10-15 Haziran 2006, Antalya

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Long term outcomes of T shunt plus corporal tunneling procedure in patients with prolonged ischemic priapism

Yazar Adı :

 C. Yalman, C.c. Beyaz, T. Serdas, K. Önem, R. Asci

Etkinlik Adı :

 EAU 10th South Eastern European Meeting 24-26 October 2014, Belgrade, Serbia

Uluslararası

 

Sözlü Bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Surgical correction of congenital penile curvature Plication corporoplasty versus nesbit tecnique

Yazar Adı :

 Onem K., Asci R., Yalman C., Beyaz C., Serdas T., Sirtbas A., Ozen M

Etkinlik Adı :

 15th Congress of the European Society for Sexual Medicine

Uluslararası

 

Sözlü Bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Sexual satisfaction after penile prostahesis implantation Penoscrotal versus infrapubic approach

Yazar Adı :

 Onem K., Asci R., Beyaz C., Yalman C., Serdas T., Sirtbas A., Ozen

Etkinlik Adı :

 15th Congress of the European Society for Sexual Medicine

Uluslararası

 

Sözlü Bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Determination of free total prostate specific antigen ratio in Different Age Categories for diagnosis of prostate carcinoma

Yazar Adı :

 Erol B., Mungan N.a., Onem K., Akduman B., Bozdogan G., Mungan G., Tokgoz H., Eken C.

Etkinlik Adı :

 EAU 3rd North Eastern European Meeting

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 The evaluation of the Angiotensin Converting enzyme gene polymorphism in Ta T1 and invasive bladder cancer

Yazar Adı :

 Mungan N.a., Erol B., Bozdogan G., Dursun A., Bozdogan S., Baltaci S., Onem K., Zumrut A., Tokgoz H.

Etkinlik Adı :

 EAU 3rd North Eastern European Meeting

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Peyroni Hastalığı Tanısı Konan 745 Hastanın Demografik Verileri ve Karakteristik Özellikleri

Yazar Adı :

 Akman T., Şanlı Ö., Önem K., Zorba Ü., Tezer M., Kadıoğlu A.

Etkinlik Adı :

 6. Ulusal Androloji Kongresi, 8-11 Haziran, 2005, İzmir

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kadın Cinsel Uyarılma ve İstek Bozukluğunda Yeni Bir Tedavi TENS Ön Rapor

Yazar Adı :

 Önem K., Akman T., Kadıoğlu A

Etkinlik Adı :

 6. Ulusal Androloji Kongresi, 8-11 Haziran, 2005, İzmir

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 FSH ın Varikoselektomi Sonrası Seminal Parametreler ve Gebelik Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 Zorba Ü., Musaoğlu A., Akman T., Önem K., Mut T., Kadıoğlu A.

Etkinlik Adı :

 6. Ulusal Androloji Kongresi, 8-11 Haziran, 2005, İzmir

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Serbest Radial Önkol Flebi ile Falloplasti Sonrası Penil Protez Yerleştirilmesi Tekniği Video sunu

Yazar Adı :

 Kadıoğlu A., Şanlı Ö., Acar Ö., Akman T., Önem K., Özsoy C.

Etkinlik Adı :

 18. Ulusal Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim, 2004,Antalya

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Tese Yapılan Hastalarda Genel Karakteristik Özellikler

Yazar Adı :

 T.akman, Önem K., Şanlı Ö., Zorba Ü., Atar M., Kadıoğlu A..

Etkinlik Adı :

 18. Ulusal Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim, 2004,Antalya

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Uyku Apne Sendromlu Kadınlarda Cinsel Fonksiyon Bozukluğu

Yazar Adı :

 Önem K., Akman T., Zorba Ü., Musaoğlu A., Şanlı Ö., Kadıoğlu A.

Etkinlik Adı :

 18. Ulusal Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim, 2004,Antalya

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 AZFc region subdeletions in male infertility

Yazar Adı :

 C.c. Beyaz, K. Önem, T. Kulaç, S. Günes, R. Asci

Etkinlik Adı :

 EAU 10th South Eastern European Meeting 24-26 October 2014, Belgrade, Serbia

Uluslararası

 

Sözlü Bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Clinical parameters that effect the success of the reconstructive surgery in Peyronie s disease

Yazar Adı :

 Akman T., Sanlı O., Onem K., Amasyalı A.s. , Zeytun F. , Kadıoglu A.

Etkinlik Adı :

 24th Annual EAU Congress Stockholm 2009

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Increased levels of serum fibrinogen in patients with renal cell carcinoma may associated with poor tumour characteristics and survival Preliminary outcomes of a pilot study

Yazar Adı :

 Amasyalı A.s., Sanli O., Onem K., Esen T. , Özcan F., Özsoy C.n.

Etkinlik Adı :

 EAU 4. South Eastern European Meeting-2008

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Factors affecting the degree of penile deformity in Peyronie s disease Analysis of 1001 patients

Yazar Adı :

 Akman T, Sanli O, Onem K, Tezer M, Atar M, Kadioglu A.

Etkinlik Adı :

 American Urology Association (AUA) Anuual Meeting Orlando, May 17-22, 2008

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Obesity is not significant factor for aggressive tumour characteristics for patients with localized prostate cancer

Yazar Adı :

 Akbulut F, Sanli O, Onem K, Atar M, Mut T, Esen T, Özcan F, Tunc M, Ozsoy C.

Etkinlik Adı :

 1st Eastern Mediterranean Urology Meeting19-20 October, 2007,

Uluslararası

 

Sözlü Bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Characteristics of Peyronie s Patients Presenting With Only Erectile Dysfunction

Yazar Adı :

 Sanlı O., Kadioglu A., Onem K., Oktar T., Tezer M.

Etkinlik Adı :

 6th European Society for Sexual Medicine,16-19 November, 2003,İstanbul, Turkey

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Late Onset Hyogonadism Symptom Prevalence In Turkish Aging Male Population

Yazar Adı :

 Onem K, Akman T, Tezer M, Aytac O, Kadioglu A.

Etkinlik Adı :

 1st European Congress on the Aging Male Warsaw, Poland Juna 14-16, 2007

Uluslararası

 

Sözlü Bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Female Somatosensory System Effect Of Delıvery Age Menopause Vagınısmus Dıabetes Hormonal Levels And Relatıonshıp Between Fsfı And Somatosenroy System

Yazar Adı :

 Onem K, Tezer M, Akman T, Taskapu H, Akbulut F, Kadioglu A,

Etkinlik Adı :

 International Society for the Study of Women’s Sexual HealtyISSWSH, 22-25 February, 2007 Florida

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 The Effect Of Hypercholesterolemıa On Female Sexual Functıon

Yazar Adı :

 Onem K, Tezer M, Akman T, Taskapu H, Amasyalı A, Kadioglu A,

Etkinlik Adı :

 International Society for the Study of Women’s Sexual HealtyISSWSH, 22-25 February, 2007, Florida

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Does infertility affect the sexual function of infertile couple and its relationship with semen parameters

Yazar Adı :

 Onem K, Korgali E, Gökce O, Celtik M, Cakan M, Gurkan L, Kadioglu A

Etkinlik Adı :

 International Society for the Study of Women’s Sexual Healty (ISSWSH), ), 9-12 March, 2006, Lisbon, Portugal

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Age has a significant negative effect on female sexual dysfunction in premenopausal women

Yazar Adı :

 Onem K, Korgali E, Gökce O, Celtik M, Cakan M, Gurkan L, Kadioglu A

Etkinlik Adı :

 International Society for the Study of Women’s Sexual Healty, 9-12 March, 2006, Lisbon, Portugal

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Comparison of the Deformity Degress With the Clinical Parameters in Peyronie s Disease

Yazar Adı :

 Akman T, Sanlı O, Akbulut Mf, Onem K, Gurkan L, Kadıoğlu A

Etkinlik Adı :

 12th World Congress of the International Society For Sexual Medicine, 17-21 September 2006. Cairo-Egypt

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Surgical Treatment of Peyronie s Disease A Single Center Experience

Yazar Adı :

 Akman T, Sanlı O, Akbulut Mf, Onem K, Gurkan L, Kadıoğlu A

Etkinlik Adı :

 12th World Congress of the International Society For Sexual Medicine, 17-21 September 2006. Cairo-Egypt

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 The effect of contraceptive methods on female sexual function

Yazar Adı :

 Ayseckin Y., Onem K., Eryılmaz H., Kadioglu A.

Etkinlik Adı :

 International society for the study of women’s sexual healty, 27-30 october, 2005, Las Vegas, Nevada

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 The correlation between semen parameters and sexual function in infertıle couples

Yazar Adı :

 Onem K., Akman T., Atar M., Tezer M., Gurkan L., Kadioglu A.

Etkinlik Adı :

 International Society for the Study of Women’s Sexual Healty, 27-30 October, 2005, Las Vegas, Nevada

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Severe penile deformity is rare in patients with Peyronie s disease

Yazar Adı :

 Akman T., Sanli O., Onem K., Acar O., Korgali E., Kadioglu A.

Etkinlik Adı :

 AUA Annual Meeting 21-26 May, 2005, San Antonio

Uluslararası

 

Sözlü Bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Transcutaneus nerve stimulation TENS An effective treatment alternative for arousal and orgasmic disorders

Yazar Adı :

 Onem K., Musaoglu A., Atar M., Kadioglu A.

Etkinlik Adı :

 European Society for Sexual Medicine 2004,London

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Vaginal pH in female sexual dysfunction

Yazar Adı :

 Onem K., Akman T., Zorba U., Kadioglu A

Etkinlik Adı :

 European Society for Sexual Medicine 2004,London

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Clinical Characteristics of pure notching group in Peyronie s disease

Yazar Adı :

 Şanlı O, Akman T, Onem K, Acar O, Gökce O, Kadıoğlu A

Etkinlik Adı :

 European Socıety for Sexual Medicine (ESSM), London/Ingiltere 5-8 December ,2004

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Use of rectus fascia graft for corporeal reconstruction during implantation of penile prosthesis in Peyronie s disease

Yazar Adı :

 Akman T, Sanli O, Gurkan L, Cakan M, Onem K, Kadioglu A.

Etkinlik Adı :

 8th European Society for Sexual Medicine (ESSM), Denmark, 2005.

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 The Effect of Pubovaginal Sling on Female Sexual Function

Yazar Adı :

 Onem K., Akman T., Musaoglu A., Korgali E., Cetlik M., Sanli O., A.kadioglu.

Etkinlik Adı :

 International Society for the Study of Women’s Sexual Healty (ISSWSH) Annual Meeting 28-31 October, 2004, Atlanta/ Georgia

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Can hipoxia be the only determınıng factor for female sexual dysfunctıon ın obstructıve sleep apnea syndrome

Yazar Adı :

 Onem K., Erol B., Sanli O., Oktar T., Cenik U., Cuhadaroglu C., Kadioglu A.

Etkinlik Adı :

 6th European Society for Sexual Medicine,16-19 November, 2003,İstanbul, Turkey

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Does sexual function correlate with severity of obstructive sleep apnea syndrome in women

Yazar Adı :

 Onem K., Erol B., Oktar T., Yildiz H., Ismailoglu V., Kadioglu A.

Etkinlik Adı :

 International Society for the Study of Women’s Sexual Healty (ISSWSH) Annual Meeting 16-19 October, 2003, Amsterdam

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 The Impact of Pubovaginal Sling and Pelvic Prolapce Repair in Female Sexual Function

Yazar Adı :

 Ismailoğlu V, Oktar T, Önem K, Koçak T, Kadıoğlu A

Etkinlik Adı :

 International Society for the Study of Women’s Sexual Healty (ISSWSH) Annual Meeting 16-19 October, 2003, Amsterdam

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Does the severity of coronary artery disaese correlate with female sexual function

Yazar Adı :

 Yıldız H, Erol B, Oktar T, Oflaz H, Mercanoglu F, Onem K, Kadioglu A

Etkinlik Adı :

 International Society for the Study of Women’s Sexual Healty (ISSWSH) Annual Meeting 16-19 October, 2003, Amsterdam

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Protocol# - D-FR-52120-222 Phase III, Multicenter, Randomised, Double Blind, Parallel Group, Placebo controlled study to assess the efficacy and safety of one or more intradetrusor treatments of 600 or 800 units of Dysport for the treatment of urinary incontinence in subjects with neurogenic detruson overactivity due to Spinal Cord Injury or Multiple Sclerosis

Proje Konusu :

 Protocol# - D-FR-52120-222 Phase III, Multicenter, Randomised, Double Blind, Parallel Group, Placebo controlled study to assess the efficacy and safety of one or more intradetrusor treatments of 600 or 800 units of Dysport for the treatment of urinary incontinence in subjects with neurogenic detruson overactivity due to Spinal Cord Injury or Multiple Sclerosis

28.03.2017

 

Yürütücü

 

Diğer (Uluslararası)

 

ULUSLARARASI

2017, 03

Proje Adı :

 Laparoskopik Sakrokolpopeksinin Miksiyon Dinamikleri Üzerindeki Etkileri

Proje Konusu :

 Laparoskopik Sakrokolpopeksinin Miksiyon Dinamikleri Üzerindeki Etkileri

09.12.2015

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2015, 12

Proje Adı :

 İnsan Vajinasında Nitrik Oksit Sentaz İzoformları

Proje Konusu :

 Nitric Oxide Synthase Isoform in Human Vagina

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 Best Poster Award

2004

 

Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan ödül

 

Bilim - Sanat Ödülleri


International Society for the Study of Women’s Sexual Healty (ISSWSH)

 

Diğer

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

2004

Ödül Adı :

 Best surgical Presentation Award

2007

 

Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan ödül

 

Bilim - Sanat Ödülleri


10th Congress of the European Society for Sexual Medicine

 

Diğer

 

PORTEKİZ

2007

Ödül Adı :

 En iyi Bildiri

Ödül Açıklama :

 Dirençli Aşırı Aktif Mesaneli Hastalarda İntravezikal Onabolinumtoksin A Enjeksiyonunun Etkinlik ve Güvenilirliği: Türkiyedeki ilk Multicenter Çalışma. Türk Üroloji Akademisi İnkontinanas/ Nöroüroloji Çalışma Grubu

2016

 

Ulusal BSE

 

Bilim - Sanat Ödülleri


Türk Üroloji Derneği, 25. Ulusal Üroloji Kongresi

 

Mesleki Dernekler

 

TÜRKİYE

2016

Ödül Adı :

 Birinci en iyi Bildiri Ödülü

Ödül Açıklama :

 Sakral Nöromodülasyon tedavisinin etkinlik ve güvenirliği: Türkiye’deki ilk çok merkezli çalışma sonuçları

2017

 

Ulusal BSE

 

Bilim - Sanat Ödülleri


Türk üroloji Derneği, 26. Ulusal Üroloji Kongresi, 12-15 Ekim 2017, Girne, Kıbrıs

 

Mesleki Dernekler

 

TÜRKİYE

2017

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Journal Of Experimental And Clinical Medicine

Yazar Adı :

 Önem Kadir

Yayınevi :

 Ht Matbaahamdi Tanrıkuluhançerli Mah. Atatürk Bulvarı No:112 / A İlkadım / Samsun Www.htmatbaa.com

Ulusal

 

Dergi

 

Yrd. Editör

 

TÜRKİYE

 

2016

 

Basılı

2016

Yayın Adı :

 International Journal Of Surgery And Research (Ijsr) Issn 2379-156X

Yazar Adı :

 Önem Kadir

Yayınevi :

 Scı Doc Publishers

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2019

 

Basılı

2019

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Research And Reports İn Urology

Uluslararası

 

Dergi

 

Research And Reports İn Urology

 

Albany

 

YENİ ZELANDA

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Turk Uroloji Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Turk Uroloji Dergisi

 

istanbul

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

EBSCO

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Turkısh Journal Of Medıcal Scıences

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkısh Journal Of Medıcal Scıences

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Journal Of Sexual Medicine

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Sexual Medicine

 

İngilizce

 

SCI

 

Yayın Yeri :

 Türk Üroloji Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Türk Üroloji Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Pubmed

 

Yayın Yeri :

 Türk Üroloji Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Türk Üroloji Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

PubMed

 

Yayın Yeri :

 Journal Of Sexual Medicine

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Sexual Medicine

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 
Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Male Reproductive System

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

İngilizce


Ders saati: 1

 

2016-01-18 03:44:27

 

2016-01-18 03:44:27

 

2014-2015

Ders Adı :

 Male Reproductive System

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

İngilizce


Ders saati: 1

 

2016-01-18 03:44:27

 

2016-01-18 03:44:27

 

2015-2016

Ders Adı :

 Kadınlarda İşeme Bozuklukları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-18 03:43:49

 

2016-01-18 03:43:49

 

2015-2016

Ders Adı :

 Kadınlarda İşeme Bozuklukları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-18 03:43:49

 

2016-01-18 03:43:49

 

2014-2015

Ders Adı :

 Scrotal Masses

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

İngilizce


Ders saati: 1

 

2016-01-18 03:43:20

 

2016-01-18 03:43:20

 

2015-2016

Ders Adı :

 Scrotal Masses

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

İngilizce


Ders saati: 1

 

2016-01-18 03:43:20

 

2016-01-18 03:43:20

 

2014-2015

Ders Adı :

 Female Voiding Dysfunction

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

İngilizce


Ders saati: 1

 

2016-01-18 03:45:35

 

2016-01-18 03:43:02

 

2015-2016

Ders Adı :

 Female Voiding Dysfunction

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

İngilizce


Ders saati: 1

 

2016-01-18 03:45:43

 

2016-01-18 03:43:02

 

2014-2015

Ders Adı :

 Probleme Dayalı Öğrenme Oturumları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-10-25 15:03:58

 

2014-10-25 15:03:58

 

2013-2014

Ders Adı :

 Pdö Oturumları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-10-25 15:03:27

 

2014-10-25 15:03:27

 

2014-2015

Ders Adı :

 Robotıc Surgery

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

İngilizce


Ders saati: 1

 

2014-10-25 15:03:09

 

2014-10-25 15:02:57

 

2014-2015

Ders Adı :

 Robotic Surgery

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

İngilizce


Ders saati: 1

 

2014-10-25 15:02:47

 

2014-10-25 15:02:47

 

2013-2014

Ders Adı :

 Kadınlarda İşeme Bozuklukları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-18 03:43:39

 

2014-10-25 15:00:49

 

2015-2016

Ders Adı :

 Nörojen Mesane

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2019-01-08 23:00:38

 

2019-01-08 23:00:38

 

2017-2018

Ders Adı :

 Nörojen Mesane

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2019-01-08 23:00:38

 

2019-01-08 23:00:38

 

2018-2019

2019
 • 2017

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

  Üroloji Anabilim Dalı

 • 2015
  - 2019

  Doktor Öğretim Üyesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

  Üroloji Anabilim Dalı

 • 2013
  - 2014

  Yardımcı Doçent

  Baylor University

  Medical Faculty

  Urology

 • 2012

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

  Üroloji Anabilim Dalı

 • 2011
  - 2011

  Sağlık Bakanlığı

  Kastamonu İsfendiyar Hastanesi

  Üroloji Uzmanı

 • 2008
  - 2011

  Uzman

  Diğer (Kurumlar, Hastaneler Vb.)

  Kurumlar

  Sağlık Bakanlığı

 • 2008
  - 2011

  Sağlık Bakanlığı

  Kastamonu Devlet Hastanesi

  Üroloji Uzmanı

 • 2002
  - 2007

  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

  İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Üroloji Araştırma Görevlisi

 • 2002
  - 2008

  Araştırma Görevlisi

  İstanbul Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

Ders Notları

Ders Notu Bulunamadı!

Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr