İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: kiziltan@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0002-7427-363X
Yabancı Diller Fransızca,İtalyanca,İngilizce
Temel Alan Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Bilim Alanı Dilbilimi
Anahtar Kelimeler Söylem Çözümlemesi
Ruhdilbilimi
Dil Kullanım Bilimi
Öğrenim Bilgileri
Doktora Hacettepe Üniversitesi
Yüksek Lisans Hacettepe Üniversitesi
Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Doçent Eğitim Fakültesi, 2013 -
Doçent Yabancı Diller, Edebiyatları, Felsefe Ve Kültür Mirası Fakültesi, 2012 - 2013
Yardımcı Doçent Yabancı Diller Ve Edebiyatları Fakültesi, 2008 - 2012
Yardımcı Doçent Eğitim Fakültesi, 1996 - 1997
Yardımcı Doçent Eğitim Fakültesi, 1995 - 2013
Araştırma Görevlisi Eğitim Fakültesi, 1993 - 1995
Araştırma Görevlisi Edebiyat Fakültesi, 1985 - 1993
Araştırma Görevlisi Eğitim Fakültesi, 1984 - 1985
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 45.yıl Yazıları

Bölüm Adı :

 Çanakkale Savaş Cephesinden Gönderilen Anzak Asker Mektuplarının Çerçeve Çözümlemesi Açısından İncelenmesi

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan

Editör Adı :

 Nalan Büyükkantarcıoğlu, Işıl Özyıldırım, Emine Yarar

2017

Kitap Adı :

 Havar, Sonbahar Ve Bahoz Filmlerinin Altyazı Çevirilerinin Kültürel Ve Politik Sorunları

2013

Kitap Adı :

 Massimo Causa, Yılmaz Güney Liberare İl Cinema

2010

Kitap Adı :

 Massimo Causa, Yılmaz Güney Liberare İl Cinema

2010

Kitap Adı :

 English Language Teaching. Ders Kitabı

1997

Kitap Adı :

 A Comparative Study Of Pre-Service Foreign Language Teacher Education İn The United States And Turkey

1997

Kitap Adı :

 Cd_Audio İn Allegato Al Volume Di R. D’Amora Lingua Turca: Livelli A1-B1 Del Quadro Comune Europeo Di Riferimento Delle Lingue

2012

Kitap Adı :

 Some Preliminary Problems İn The Preparation Of Turkish-Italian/ıtalian-Turkish Dictionaries Le Dictionnaire Bilingue Tradition Et Innovation Sous La Direction De Giovanni Dotoli, Celeste Boccuzzi, Mariadomanica Lo Nostro

2011

Kitap Adı :

 Çocuk Yazınına Dilbilimsel Bir Yaklaşım

2006

Kitap Adı :

 Turizm Ve Dinler: Dinler, Kültürler Ve Uygarlıklar Arasındaki Diyaloga Bir Katkı

2011

Kitap Adı :

 Responding To The Compliments Of Turkish And Italian Children 40.yazıları

2013

Kitap Adı :

 Türkiye’De Yabancı Dil Öğretmeni Yetiştirme Politikaları Ve Uygulamaları

2003

Kitap Adı :

 M. İzgü’Nün Çocuk Gülmece Serisi Öykülerindeki Gülmece Dilinin Çocuklar Tarafından Algılanışı

2000

Kitap Adı :

 An Approach To Teaching Pronunciation. 20. Yıl Yazıları

1992

Kitap Adı :

 Türkçe-İtalyanca Açıklamalı Ortak Mirasımızdaki Atasözleri Ve Deyimler: Dört Temel Element / Turco-Italiano Complerti Di Definizioni Eradita’ Comune Proverbi E Idiomi: I Quattro Elementi

2011

Kitap Adı :

 Geçmişten Günümüze Şehir Ve Çocuk

Bölüm Adı :

 Kosava-Türkiye Bağlamında Yabancı Dil Öğrenen Çocukların Kültürel Farkındalığı

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan, Tüfekçi Nazlı, Tunç Taner, Şen Emine Özlem

Editör Adı :

 Prof. Dr. Osman Köse

2016

Kitap Adı :

 Türkçeye Türkçe İçinden Bakan Dilbilimci Ömer Demircan A Armağan

Bölüm Adı :

 Thinking-Aloud Processes Of Italian Learners Of English

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan

Editör Adı :

 S. Nalan Büyükkantarcıoğlu, Emine Yarar, Yusuf Çotuksöken

2016

Kitap Adı :

 Prof Dr Ahmet Kocaman A Armağan Dilbilime Adanmış Bir Yaşam

Bölüm Adı :

 Establishing Professional İdentity Of Pre-Service English Language Teachers Through Foreign Language Teacher Education Curriculum

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan

Editör Adı :

 S. Nalan Büyükkantarcıoğlu, Işıl Özyıldırım Ve Emine Yarar

2016

Kitap Adı :

 Duygu Partisi

2018

Kitap Adı :

 Türkçe-İtalyanca Açıklamalı Ortak Mirasımızdaki Atasözleri Ve Deyimler: Dört Temel Element / Turco-Italiano Complerti Di Definizioni Eradita’ Comune Proverbi E Idiomi: I Quattro Elementi

2018

Kitap Adı :

 4. Ulusal Yabancı Dil Eğitimi Kurultayı “Yabancı Dil Eğitiminde Akreditasyon Ve Kalite Güvencesi”

Bölüm Adı :

 Hizmet Öncesi İngiliz Dili Öğretmenlerinin Sesi “Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Ben Kimim?”

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan

Editör Adı :

 Dinçay Köksal, Arif Sarıçoban

2018

Kitap Adı :

 Dilbilimde Güncel Tartışmalar

Bölüm Adı :

 ”Jale’Nin Dünyası” Metninin Ses Zenginliği Bağlamında İncelenmesi

Yazar Adı :

 Yaşar Özlem, Kızıltan Nalan, Baydal Doğan

Editör Adı :

 İşeri, Kamil

2019

Kitap Adı :

 4. Kıtalararası Gençşiir İstanbul Festivali - 4Th International Youngpoet Istanbul Festival

Bölüm Adı :

 Ben Asya / Deniz Yıldızı

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan

Editör Adı :

 Vedat Akdamar, Mesut Şenol

2019

Kitap Adı :

 Dilbilimde Güncel Tartışmalar

Bölüm Adı :

 ”Jale’Xxnin Dünyası” Metninin Ses Zenginliği Bağlamında İncelenmesi

Yazar Adı :

 Yaşar Özlem, Kızıltan Nalan, Baydal Doğan

Editör Adı :

 Kamil İşeri

2019

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 The Representatıon Of Gender In Turkısh As A Foreıgn Language (Tfl) Coursebooks

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan, Atlı Işıl, Gürkan Senem

Dergi Adı :

 Encuentro Journal

Özgün Makale

 


2019, 4

Makale Adı :

 Teachıng Of Idıoms And Proverbs Through The Famılyconcept Students Learnıng Turkısh As A Foreıgnlanguage

Yazar Adı :

 Acar Arzu, Kana Fatih, Kızıltan Nalan

Dergi Adı :

 Route Educational Social Science Journal

Özgün Makale

 

2019, 12

Makale Adı :

 An Analysis Of The Accusative Case Use Of Learners Of Turkish As A Foreign Language

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan, Atlı Işıl

Dergi Adı :

 Ana Dili Eğitimi Dergisi

Özgün Makale

 

2018, 7

Makale Adı :

 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Belirtme Durumu Kullanımlarının İncelenmesi

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan, Atlı Işıl

Dergi Adı :

 Ana Dili Eğitimi Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 7

Makale Adı :

 An Analysis Of Native And Foreign Language Competence Of Turkish Young Learners

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan, Atlı Işıl

Dergi Adı :

 Journal Of Language And Linguistic Studies

Özgün Makale

 


2018, 6

Makale Adı :

 A Corpus Analysıs Of The Eıghth Graders’ Textbook

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan, Baydal Doğan

Dergi Adı :

 Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi/

Özgün Makale

 


2018, 12

Makale Adı :

 A Corpus Analysis Of The Eighth Graders’ Textbook

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan, Baydal Doğan

Dergi Adı :

 Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 

2018, 12

Makale Adı :

 An Analysis Of The Accusative Case Use Of Learners Of Turkish As A Second Language

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan, Atlı Işıl

Dergi Adı :

 The Literacy Trek

Özgün Makale

 

2018

Makale Adı :

 An Analysis Of Native And Foriegn Language Competence Of Turkish Young Learners

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan, Atlı Işıl

Dergi Adı :

 Journal Of Language And Linguistic Studies

Özgün Makale

 

2018

Makale Adı :

 An Analysis Of Native And Foreign Language Competence Of Turkish Young Learners

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan, Atlı Işıl

Dergi Adı :

 Journal Of Language And Linguistic Studies

Özgün Makale

 

2018

Makale Adı :

 Çeviri Çocuk Yazının Temel Sorunları

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan

Dergi Adı :

 Yeniden Türk Dili Dergisi

Özgün Makale

 


2017, 11

Makale Adı :

 Yök 2016 Yönetmeligi Sonrası Istege Baglı Ingilizce Hazırlıkprogramları: Mevcut Durum Ve Sorunlar Üzerine Yönetici Görüsleri

Yazar Adı :

 Aydın Belgin, Kızıltan Nalan, Öztürk Gökhan, İpek Ömer Faruk, Yükselir Ceyhun, Beceren Sedat

Dergi Adı :

 Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 10

Makale Adı :

 Yök 2016 Yönetmeliği Sonrası İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programları: Mevcut Durum Ve Sorunlar Üzerine Yönetici Görüşleri / Optional English Preparatory Programs After Hec 2016 Regulation: Opinions Of Administrators On The Current Situation And Problems

Yazar Adı :

 Aydın Belgin, Kızıltan Nalan, Öztürk Gökhan, İpek Ömer Faruk, Yükselir Ceyhun, Beceren Sedat

Dergi Adı :

 Anadolu University Journal Of Education Faculty

Özgün Makale

 


2017, 10

Makale Adı :

 Yök 2016 Yönetmeliği Sonrası İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programları: Mevcut Durum Ve Sorunlar Üzerine Yönetici Görüşleri

Yazar Adı :

 Aydın Belgin, Kızıltan Nalan, Öztürk Gökhan, İpek Ömer Faruk, Yükselir Ceyhun, Beceren Sedat

Dergi Adı :

 Anadolu University Journal Of Education Faculty (Aujef)

Özgün Makale

 


2017, 10

Makale Adı :

 Oyunlarla Yabancı Dil Öğretimi

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan

Dergi Adı :

 Artı Eğitim

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 Çeviri Çocuk Edebiyatında Temel Sorunlar Ve Çözüm Önerileri. Türk Dili Dil Ve Edebiyat Dergisi

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan

Dergi Adı :

 Çocuk Ve İlk Gençlik Edebiyatı Özel Sayısı

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Turkish Young Language Learners Attitudes Towards English

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan, Atlı Işıl

Dergi Adı :

 Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education

Özgün Makale

 


2013, 4

Makale Adı :

 Teaching Turkish Through Teletandem

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan

Dergi Adı :

 Procedia - Social And Behavioral Sciences

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Enhancing Tha Italian Learners’ Comprehension Competence İn Turkish And Italian Proverbs And Idioms

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan

Dergi Adı :

 The Journal Of Language And Linguistic Studies

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Pre Service Efl Teachers Attitudes Towards Language Acquisition Courses

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan

Dergi Adı :

 The Journal Of Language And Linguistic Studies

Özgün Makale

 


2011, 4

Makale Adı :

 Çocukların Yazınsal Metinlerde Kullanılan Sözcelerdeki Göndergeleri Kavrama Edinci

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan, Tunç Taner

Dergi Adı :

 Dilbilim Araştırmaları

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Üniversite Öğretim Elemanlarının Dil Bilinci Ve Türkçe Kullanım Duyarlılığı

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan, Yangın Ersanlı Ceylan

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 The Contributions Of Theme-Based Cbı To Turkish Young Learners.

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan, Yangın Ersanlı Ceylan

Dergi Adı :

 Journal Of Language And Linguistic Studies

Özgün Makale

 

2007, 11

Makale Adı :

 The Judgement Of Linguistics Courses İn Turkish High Schools Through School Teachers, Students And University Students

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan

Dergi Adı :

 Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 The Comprehension Of Humorous Texts By Turkish First Graders

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan

Dergi Adı :

 Turkic Language

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Fıkra Metinlerinin Kız Ve Erkek Çocuklar Tarafından Algılanışı

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan

Dergi Adı :

 Ankara Üniversitesi Dil Dergisi

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Book Review: The Non-Native Teacher

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan

Dergi Adı :

 Aatt Bulletin/american Association Of Teachers Of Turkic Language

Özgün Makale

 

2003

Makale Adı :

 Methods And Approaches İn Elt

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan

Dergi Adı :

 Tömer Samsun Bülteni

Özgün Makale

 

1996

Makale Adı :

 Türkiye’De Yabancı Dil Olarak İngilizce’Nin Öğretimi, Yaklaşımlar, Yöntemler, Değerlendirme Ve Öneriler

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan

Dergi Adı :

 İletişim Dil Ve Edebiyat Dergisi

Özgün Makale

 

1996

Makale Adı :

 Some Communicative Vocabulary Teaching Techniques And Activities For Beginners

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan

Dergi Adı :

 Ankara Üniversitesi Dil Dergisi

Özgün Makale

 

1994

Makale Adı :

 Kitap Tanıtımı: Ortak Kültür Sözlüğü.

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan

Dergi Adı :

 Dilbilim Araştırmaları

Özgün Makale

 

1993

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 1) An analysis of the Interpersonal Rhetoric in Snow White and the Seven Dwarfs in Five Languages

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan, Özgönenel İlknur, Arslan Tolga

Etkinlik Adı :

 2nd International Balkan Congress on Child and Youth Literature

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2019, 04

Bildiri Adı :

 1) An analysis of the Interpersonal Rhetoric in Snow White and the Seven Dwarfs in Five Languages

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan, Özgönenel İlknur, Arslan Tolga

Etkinlik Adı :

 2nd International Balkan Congress on Child and Youth Literature

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2019, 04

Bildiri Adı :

 1) An analysis of the Interpersonal Rhetoric in Snow White and the Seven Dwarfs in Five Languages

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan, Özgönenel İlknur, Arslan Tolga

Etkinlik Adı :

 2nd International Balkan Congress on Child and Youth Literature

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2019, 04

Bildiri Adı :

 An Evaluation of Prep Class Students Oral Presenetations with Regard to Their Foreign Language Communicative Competence

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan, Kütük Yasemin, Jesry Maher

Etkinlik Adı :

 1st International Black Sea Conference on Language and Language Education

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Attitudes of compulsory preparatory class students towards english in the school of foreing languages (YADYOK) at Ondokuzmayis University

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan, Yüksel Merve, Odabaş Tuba

Etkinlik Adı :

 1st international Black Sea Conference on Language and Language Education

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 The Impact of Visuals in A2 Level Efl High School Exams

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan, Kayacan İbrahim

Etkinlik Adı :

 2nd International Black Sea Conference on Language and Language Education

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 09

Bildiri Adı :

 The Disposition of High School Students to Culture

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan, Kılıçaslan Öz Emine Özlem

Etkinlik Adı :

 2nd International Black Sea Conference on Language and Language Education

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 09

Bildiri Adı :

 A Corpus Analysis of the Eight Graders’ Text Book

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan, Baydal Doğan

Etkinlik Adı :

 1st International Blacksea Conference on Language and Language Education

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 AN ANALYSIS OF NATIVE AND FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE OF TURKISH YOUNG LEARNERS

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan, Atlı Işıl

Etkinlik Adı :

 1ST INTERNATIONAL BLACK SEA CONFERENCE ON LANGUAGE AND LANGUAGE EDUCATION

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Çanakkale savaş Cephesinden Gönderilen Türk Asker Mektuplarındaki Asker Kimliğinin

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan

Etkinlik Adı :

 30. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Özetleri

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2016, 05

Bildiri Adı :

 Materyal Geliştirme ve Öğretim Teknolojileri

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan

Etkinlik Adı :

 Yabancı Dile Eğitiminde Akreditasyon ve Kalite Güvencesi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 05

Bildiri Adı :

 Hizmet Öncesi İngiliz Dili Öğretmenlerinin Sesi Öğretmenlik Uygulaması

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan

Etkinlik Adı :

 4. Ulusal Yabancı Dil Eğitimi Kurultayı

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 05

Bildiri Adı :

 Anadil Edinimi ve Yabancı Dil Öğretimi

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan

Etkinlik Adı :

 Tam İsabet

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 05

Bildiri Adı :

 MULTICULTUARLISM IN BOOK OF VANILYA KOKULU MEKTUPLAR

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan, Mertol Hüseyin

Etkinlik Adı :

 1. ULUSLARARASI BALKAN ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI KONGRESİ

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 05

Bildiri Adı :

 İncelik Kuramı Bağlamında Kültürlerarası İletişimde Özür Dileme Edimi

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan, Saraç Ömer, Tunç Taner

Etkinlik Adı :

 33. Ulusal Dilbilim Kurultayı

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2019, 05

Bildiri Adı :

 İncelik Kuramı Bağlamında Kültürlerarası İletişimde Özür Dileme Edimi

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan, Saraç Ömer, Tunç Taner

Etkinlik Adı :

 33. Ulusal Dilbilim Kurultayı

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2019, 05

Bildiri Adı :

 İncelik Kuramı Bağlamında Kültürlerarası İletişimde Özür Dileme Edimi

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan, Saraç Ömer, Tunç Taner

Etkinlik Adı :

 33. Ulusal Dilbilim Kurultayı

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2019, 05

Bildiri Adı :

 İncelik Kuramı Bağlamında Kültürlerarası İletişimde Özür Dileme Edimi

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan, Saraç Ömer, Tunç Taner

Etkinlik Adı :

 33. Ulusal Dilbilim Kurultayı

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2019, 05

Bildiri Adı :

 İncelik Kuramı Bağlamında Kültürlerarası İletişimde Özür Dileme Edimi

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan, Saraç Ömer, Tunç Taner

Etkinlik Adı :

 33. Ulusal Dilbilim Kurultayı

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2019, 05

Bildiri Adı :

 İncelik Kuramı Bağlamında Kültürlerarası İletişimde Özür Dileme Edimi

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan, Saraç Ömer, Tunç Taner

Etkinlik Adı :

 33. Ulusal Dilbilim Kurultayı

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2019, 05

Bildiri Adı :

 İncelik Kuramı Bağlamında Kültürlerarası İletişimde Özür Dileme Edimi

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan, Saraç Ömer, Tunç Taner

Etkinlik Adı :

 33. Ulusal Dilbilim Kurultayı

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2019, 05

Bildiri Adı :

 Ses Zenginliği Bağlamında Jale’nin Dünyası

Yazar Adı :

 Yaşar Özlem, Kızıltan Nalan, Baydal Doğan

Etkinlik Adı :

 32. Ulusal Dilbilim Kurultayı

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 05

Bildiri Adı :

 A panel on optional prep-classes at universities: Current implications, problems and suggestions for solutions

Yazar Adı :

 Aydın Belgin, Kızıltan Nalan, Yükselir Ceyhun, Öztürk Gökhan, İpek Ömer Faruk, Beceren Sedat

Etkinlik Adı :

 Towards Higher Education (THE) Conference, 1st ELT Conference by SFL Boğaziçi University

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 İtalyan Üniversitelerindeki Mezuniyet Posterlerinin Dilbilimsel Açıdan Çözümlenmesi

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan

Etkinlik Adı :

 27. Ulusal Dilbilim Kurultayı

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Thinking-Aloud Processe of Italian Learners of English.

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan

Etkinlik Adı :

 The 3rd Sea ELT Conference

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Öğrenci Çalışma Dosyalarının Çoklu Zeka Kuramına Göre Oluşturulması ve Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan, Akman Yeşilel Deren Başak

Etkinlik Adı :

 Gazi Üniversitesi, Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Çocukların Yazınsal Metinlerde Kullanılan Sözcelerdeki Göndergeleri Kavrama Edinci

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan, Tunç Taner

Etkinlik Adı :

 XXI. Ulusal Dilbilim Kurultayı

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 İletişim Becerilerinin farklı Yaş Gruplarına göre Kullanımı

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan, Atlı Işıl, Tunç Taner

Etkinlik Adı :

 Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü III: Lisansüstü Eğitim Sempozyumu: Lisansüstü Eğitimde Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Fadiş Romanında Fadiş ile Annesi Cemile Arasında Geçen Konuşmaların Edimbilim Açısından İncelenmesi

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan

Etkinlik Adı :

 Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, Roman Kahramanı Fadiş'in Doğumunun 30. Yılında Çağdaş Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarı Gülten Dayıoğlu ve Yazını Ulusal Sempozyumu

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 University Students’ Comprehension Competence in Understanding Cartoons through Critical Thinking

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan

Etkinlik Adı :

 Muğla Sıtkı Koçman Üniversity 8th International IDEA Conference: Studies in English

Uluslararası

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Thinking-Aloud Processes of Italian Learners of English

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan

Etkinlik Adı :

 The Third E:L:T Black Sea Conference

Uluslararası

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Teaching Turkish through Teletandem

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan

Etkinlik Adı :

 Procedia - Social and Behavioral Sciences

Uluslararası

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Translation Problems of Intermediate Italian Learners of English in Using Bilingual Dictionaries

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan

Etkinlik Adı :

 The Fifth International Conference of English as a Lingua Franca (ELF5)

Uluslararası

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Cultural and Political Problems in the Translation of the Turkish Films “Sonbahar”, “Bahoz” and “Havar”

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan

Etkinlik Adı :

 11th European Film Festival with the Collaboration of University of Salento

Uluslararası

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Çocuk Yazınının İlkokul Çocuklarının Ana Dil Gelişimine Katkıları

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan

Etkinlik Adı :

 VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 A Comparative Study of the Language Used in Turkish and English Version of Tourism Brochures

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan

Etkinlik Adı :

 University of Salento. Turismo e Promozione Turistica nel Mondo: Una prospettiva linguistica e socio-culturale

Uluslararası

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Turkish Young Language Learner’s Attitutes Towards English

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan, Atlı Işıl

Etkinlik Adı :

 Seventh Annual Worldwide Forum on Education and Culture

Uluslararası

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 The Judgement of Linguistics Courses in Turkish High Schools

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan

Etkinlik Adı :

 The Uppsala Meeting. The proceedings of the 13th International Conference on Turkish Linguistics

Uluslararası

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Toplumsal Katmanın Okulöncesi Çocukların Dil İşlevlerini Kullanmalarındaki Rolü

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan, Tunç Taner

Etkinlik Adı :

 Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü III: Lisansüstü Eğitim Sempozyumu

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Yabancı Dil Öğretmeni Yetiştirme Politikaları

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan

Etkinlik Adı :

 Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Muzaffer İzgü’nün Çocuk Gülmece Serisi Öykülerindeki Gülmece Dilinin Çocuklar Tarafından Algılanışı

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan

Etkinlik Adı :

 XIV. Dilbilim Kurultayı

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 ORTAK MİRASIMIZ: TÜRKÇE’DE VE İTALYANCA’DAKİ ORTAK DEYİM VE ATASÖZLERİMİZ

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan

Etkinlik Adı :

 İZMİR TÜYAP KİTAP FUARI

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Eğitim Sorunları ve Çözüm Önerileri

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan

Etkinlik Adı :

 Türk Eğitiminin Sorunları

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 An Interview of the Presentation of the Department of Turkish Language and Literature in University of Salento in Italy

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan

Etkinlik Adı :

 Orientsudest 2008 2009

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Türk Ve İtalyan Ortak Atasözleri ve Deyimleriyle Ortak Mirasımız.

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan

Etkinlik Adı :

 Hacettepe Üniversitesi Kültürel Bellek 2018 Sempozyumu. 6-8 Kasım 2018. HÜTKAM,

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Comprehension of Intercultural Discourse by Children through Cartoons

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan, Kılıçaslan Öz Emine Özlem

Etkinlik Adı :

 19th International Conference on Turkish Linguistics

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 İngiliz Dili Eğitimi ve Hizmetiçi Eğitim

Proje Konusu :

 İngiliz Dili Eğitimi ve Hizmetiçi Eğitim

16.06.2016

 

22.11.2018

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2018, 11

Proje Adı :

 Internationalisation of Higher Education OMU-CMU

Proje Konusu :

 Uluslararasılaşmada mezuniyet sonrası çalışmalar.

01.03.2014

 

03.03.2014

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2014, 03

Proje Adı :

 Corso di Lingua e Cultura Turca

Proje Konusu :

 İtalya’daki Arestosseno Dil Lisesinde Yabancı Dil ve Kültürü olarak Türkçe Öğretimi ve Türkiye-İtalya’daki Lise Öğrencileriyle dil ve kültür paylaşımı.

10.10.2012

 

30.06.2013

 

Yürütücü

 

Diğer (Uluslararası)

 

ULUSLARARASI

2013, 06

Proje Adı :

 Corso di Lingua e Cultura Turca

Proje Konusu :

 İtalya’daki Arestosseno Dil Lisesinde Yabancı Dil ve Kültürü olarak Türkçe Öğretimi ve Türkiye-İtalya’daki Lise Öğrencileriyle dil ve kültür paylaşımı.

12.11.2011

 

30.06.2012

 

Yürütücü

 

Diğer (Uluslararası)

 

ULUSLARARASI

2012, 06

Proje Adı :

 TELETANDEM / BRAZIL Uzaktan Yabancı Dil Öğretimi: “TELETANDEM / TÜRKÇE

Proje Konusu :

 Türkiye-İtalya Lisans Öğrencileri ile Sanal Ortamda Skype üzerinden görüntülü ve kayıtlı Yabancı Dil Öğrenimi Projesi

20.03.2011

 

01.09.2013

 

Yürütücü

 

Diğer (Uluslararası)

 

ULUSLARARASI

2013, 09

Proje Adı :

 Content-Based Instruction: “Peace Education , Reflective Listening

Proje Konusu :

 Ortak kitap bölümü

02.06.2003

 

08.06.2003

 

Araştırmacı

 

Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar

 

ULUSLARARASI

2003, 06

Proje Adı :

 Yabancı Dil Öğretim Materyalleri Sergisi: “İlköğretim 4. ve 5. Basamaklarında Verilen İngilizce Dersleri için Yabancı Dil Materyalleri ve Bu Materyallerin Sunumu”

Proje Konusu :

 Yabancı Dil Öğretim Materyalleri Sergisi: “İlköğretim 4. ve 5. Basamaklarında Verilen İngilizce Dersleri için Yabancı Dil Materyalleri ve Bu Materyallerin Sunumu”

01.10.2001

 

01.06.2007

 

Danışman

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2007, 06

Proje Adı :

 Öğretmen Eğitiminde Yeterlikler Belirlenmesi

Proje Konusu :

 Yabancı dil öğretmeni yeterliklerinin oluşturulması ve sınanması

01.01.1998

 

01.06.1998

 

Araştırmacı

 

Dünya Bankası

 

ULUSLARARASI

1998, 06

Proje Adı :

 A Comprehensive Study of Pre-Service Foreign Language Teacher Education in the United States and Turkey

Proje Konusu :

 Amerika Birleşik Devletlerinde ve Türkiye de karşılaştırmalı olarak hizmet öncesi yabancı dil öğretmen eğitimi

01.09.1996

 

01.08.1997

 

Araştırmacı

 

Dünya Bankası

 

ULUSLARARASI

1997, 08

Proje Adı :

 English Language Teaching Ders Kitabı Hazırlama

Proje Konusu :

 Yabancı dil öğretmen eğitiminde kullanılacak öğretim yöntemleri ve uygulamaları

01.06.1995

 

01.09.1997

 

Araştırmacı

 

Dünya Bankası

 

ULUSLARARASI

1997, 09

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 Professional and Business Woman of 2003 Award Diploma by International Who's Who of Professional Women

Ödül Açıklama :

 Professional woman in linguistics

2003

 

Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan ödül

 

Çalışma Ödülü


International Who is Who

 

Üniversite

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

2003

Ödül Adı :

 Great Minds of the 21st Century

2004

 

Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan ödül

 

Bilim - Sanat Ödülleri


American Bibliographical Institute, Inc.

 

Yurtdışı Üniversite

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

2004

Ödül Adı :

 Research Board of Advisors

2004

 

Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan ödül

 

Bilim - Sanat Ödülleri


American Biographical Institute

 

Yurtdışı Üniversite

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

2004

Ödül Adı :

 Cumhuriyet tarihinden Bugüne 100 Öncü Kadın

Ödül Açıklama :

 19 Mayıs 1919’xxun 100. Yılında Cumhuriyet tarihinden Bugüne 100 Öncü Kadın

2019

 

Yurtiçi kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü

 

Bilim - Sanat Ödülleri


İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2019

Ödül Adı :

 YILIN BİLİM KADINI

Ödül Açıklama :

 MİLLİ MÜCADELENİN YÜZÜNCÜ YILI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA VERİLEN ÖDÜLDÜR.

2019

 

Yurtiçi kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü

 

Bilim - Sanat Ödülleri


SAMSUN GAZETECİLER CEMİYETİ

 

Sivil Toplum Kuruluşu

 

TÜRKİYE

2019

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Middle Black Sea Journal Of Communication Studies As A Foreign Language Editor

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan

Yayınevi :

 Middle Black Sea Journal Of Communication Studies

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

Basılı

2017

Yayın Adı :

 Studies Of The Ottoman Domain

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan, Şişman Bekir, Erler Mehmet Yavuz

Yayınevi :

 Studies Of The Ottoman Domain

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

Basılı+Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Studies Of The Ottoman Domain

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan, Şişman Bekir, Erler Mehmet Yavuz

Yayınevi :

 Studies Of The Ottoman Domain

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

Basılı+Elektronik

2017

Yayın Adı :

 19 Mayıs 1919 - 19 Mayıs 2019 100 Öncü Kadın

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan

Yayınevi :

 Hiperyayın

Uluslararası

 

Kitap

 

Editör

 

2019

 

Basılı

2019

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Ana Dili Eğitimi Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Ana Dili Eğitimi Dergisi

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

TR DİZİN

 

2016

2016

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 The Contributions of the Cultural Activities of İstanbul 2010 as the European Capital of Culture (EcOc) to the Development of Cultural Tourism Industry in İstanbul

Yazar :

 Umut Dündar KATOĞLU

Universite Degli Studi di Bari

 

E.M.C.T Master - Euromediterranean Master in Cultures and Tourism

 

2010

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt Dışı

 

İTALYA

2010

Tez Adı :

 The Effects of the Activities in İstanbul 2010 European Capital of Culture Project on the Awareness of the Cultural Values of İstanbul 2010 Volunteers

Yazar :

 Serap AYDIN

Universite Degli Studi di Bari

 

E.M.C.T Master - Euromediterranean Master in Cultures and Tourism

 

2010

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt Dışı

 

İTALYA

2010

Tez Adı :

 Intercultural Activities for ERASMUS Students in Samsun / Turkey

Yazar :

 Mustafa COŞKUN

Universite Degli Studi di Bari

 

E.M.C.T Master - Euromediterranean Master in Cultures and Tourism

 

2011

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt Dışı

 

İTALYA

2011

Tez Adı :

 The contributions of the Turkish people’s awareness of fashioNegotiations among Cultures in Culinary Tourism (The Southern Region of Anatolia and Apulia Region)

Yazar :

 Gülçin DÖLEKOĞLU

Universite Degli Studi di Bari

 

E.M.C.T Master - Euromediterranean Master in Cultures and Tourism

 

2011

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt Dışı

 

İTALYA

2011

Tez Adı :

 The contributions of the Turkish people’s awareness of fashion and Turkish traditional art crafts to save the cultural heritage

Yazar :

 Hülya ERTÜRK

Universite Degli Studi di Bari

 

E.M.C.T Master - Euromediterranean Master in Cultures and Tourism

 

2011

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt Dışı

 

İTALYA

2011

Tez Adı :

 Intangible Cultural Awareness of Turkish People: An Example of BARANA Tradition in Dursunbey - Balıkesir / Turkey

Yazar :

 Ufuk BAGANA

Universite Degli Studi di Bari

 

E.M.C.T Master - Euromediterranean Master in Cultures and Tourism

 

2012

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt Dışı

 

İTALYA

2012

Tez Adı :

 Contributions of Cultural Awaress to the Tourism Sector in Salento

Yazar :

 Francesca MARGARITO

Universite Degli Studi di Bari

 

E.M.C.T Master - Euromediterranean Master in Cultures and Tourism

 

2012

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt Dışı

 

İTALYA

2012

Tez Adı :

 Conoscenza della Cultura Italiana nell’Insegnamento dell’Italiano come Lingua Straniera (ILS) )” Universita’ del Salento, Facolta’ di Lettere, Filosofia, Lingue e beni Cultuarale

Yazar :

 Alessandro CHIGA

Universita Degli di Lecce

 

Tesi di Megistrale in Lingue e Letterature in Turca

 

2013

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt Dışı

 

İTALYA

2013

Tez Adı :

 Nasreddin Hoca E L umorismo Mediterraneo Tra Tradizione Orale Ed Evocazioni Letterarie

Yazar :

 Rosa Lorena Guarascio

Universita Degli di Lecce

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Türk Dili ve Edebiyatı


2010

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt Dışı

 

İTALYA

2010

Tez Adı :

 İstanbul: spazio urbano e anima letteraria.

Yazar :

 Fernando Valetta

Universita Degli di Lecce

 

Sosyal Bilimler

 

Türk Dili Edebiyatı


2011

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt Dışı

 

İTALYA

2011

Tez Adı :

 L’importanza della riforma dell’alfabeto di Atatürk per la Modernizzazione della Turchia.

Yazar :

 Severine Mafrica

Universita Degli di Lecce

 

Sosyal Bilimler

 

Türk Dili ve Edebiyatı


2012

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt Dışı

 

İTALYA

2012

Tez Adı :

 La Musica di Dede Efendi nell’Italia Contemporanea: Un Approdo Possibile. Corso di Laurea Magistrale in Dinamiche Interculturali e Mediazione Linguistica

Yazar :

 Simone SAPONARO

Universita Degli di Lecce

 

Sosyal Bilimler

 

2012

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt Dışı

 

İTALYA

2012

Tez Adı :

 Needs assessment of students in ELT

Yazar :

 Mehmet Onat CİHANOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı


2001

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2001

Tez Adı :

 Testing techniques for elemantary school children

Yazar :

 Mustafa CANER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Diğer


2002

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2002

Tez Adı :

 Enhancing reading comprehension in EFL through some- brain-based teaching techniques

Yazar :

 Gül UZEL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı


2003

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2003

Tez Adı :

 Some suggested brain-based techniques for teaching writing skills in prep-classes at Ondokuz Mayıs University

Yazar :

 Ayşegül KUŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı


2005

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2005

Tez Adı :

 The use of role play in teaching English to students in the department of Tourism and Hotel Management of Ondokuz Mayıs University

Yazar :

 Fatma GEDİZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı


2004

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2004

Tez Adı :

 Teaching English through content-based instruction in elementary schools

Yazar :

 Ceylan Yangın ERSANLI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı


2005

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2005

Tez Adı :

 Multiple strategies for multiple intelligences-based portfolio assessment in elementary schools

Yazar :

 Deren Başak AKMAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı


2006

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2006

Tez Adı :

 Young language learners' attitude towards English lessons in Turkish elementary schools

Yazar :

 Işıl ATLI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı


2008

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2008

Tez Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencilerinin gereksinim değerlendirmesi

Yazar :

 Özlem YENİÇERİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı


2008

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2008

Tez Adı :

 Needs assessment of the prep- class students in the Faculty of engineering at Ondokuz Mayis University

Yazar :

 Evrim KEŞMER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Yabancı Diller Anabilim Dalı


2007

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2007

Tez Adı :

 Teaching vocabulary through cartoons to learners of English as a foreign language

Yazar :

 Zülal AYAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı


2015

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 A corpus based study on vocabulary of an A2 level English coursebook

Yazar :

 Doğan BAYDAL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 An evaluation of the second grade English coursebooks according to the criteria of the CEFR

Yazar :

 Emre AK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 The use of visuals in a2 level efl high school exams

Yazar :

 İbrahim KAYACAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Yabancı Diller Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Teaching culture through using English festivals

Yazar :

 Emine Özlem KILIÇASLAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilere Deyim ve Atasözlerinin Aile Kavramı Üzerinden Öğretilmesi

Yazar :

 Arzu GÜMÜŞHAN

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 İstanbul Yabancılar İçin Türkçe A1 ve A2 düzeyi ders kitaplarındaki sosyo-kültürel unsurların metinsellik ölçütleri bağlamında değerlendirilmesi

Yazar :

 Senem GÜRKAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 The attitudes of English language teachers towards culture

Yazar :

 Gamze GÜNEŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Teaching foreign culture through songs

Yazar :

 Özgür KARADENİZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Teaching ESP to the Students of Nursing at Sinop University through situational dialogues

Yazar :

 Fatma SEZGİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 A comparative study of critical thinking dispositions of monolingual and bilingual children

Yazar :

 Emine ALTINTAŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Yabancı Diller Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Dispositions of efl prep class students towards intercultural communicative competence.

Yazar :

 Ekrem ERÖZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Tez Adı :

 A comparative sociopragmatic analysis of the dialogues in Turkish and Azerbaijani B1-B2 EFL textbooks

Yazar :

 Isgandar BABABAYLI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Anlambilim Ve Dil Öğretimi (Bahar Dönemi)

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-11-28 14:10:06

 

2017-10-31 19:10:39

 

2013-2014

Ders Adı :

 Dilbilim Ve İngilizce Öğretimi (Bahar Dönemi)

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-11-28 14:09:32

 

2017-10-31 19:10:20

 

2013-2014

Ders Adı :

 Söylem Çözümlemesi Ve Dil Öğretimi (Güz Dönemi)

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-11-28 14:09:49

 

2017-10-31 19:09:43

 

2013-2014

Ders Adı :

 Dilbilim Iı (Bahar Dönemi)

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-11-28 14:22:25

 

2017-10-31 19:03:29

 

2014-2015

Ders Adı :

 Language And Culture (Bahar Dönemi) (Cmu Bari İtalya)

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

İtalyanca


Ders saati: 1

 

2017-11-28 14:10:58

 

2017-10-31 18:51:29

 

2016-2017

Ders Adı :

 Dilbilime Giriş Iı (Bahar Dönemi)

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2017-11-28 14:25:32

 

2017-10-31 18:50:52

 

2016-2017

Ders Adı :

 Turkish Culture And Tourism (Bahar Dönemi) (Cmu Bari Üniversitesi İtalya)

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

İtalyanca


Ders saati: 1

 

2017-11-28 14:10:45

 

2017-09-27 19:14:06

 

2016-2017

Ders Adı :

 Okul Deneyimi (Güz Dönemi)

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 7

 

2017-11-28 14:25:49

 

2017-09-27 19:10:20

 

2016-2017

Ders Adı :

 Dilbilime Giriş I (Güz Dönemi)

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2017-11-28 14:25:19

 

2017-09-27 19:10:08

 

2016-2017

Ders Adı :

 Dil Edinimi (Bahar Dönemi)

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2017-11-28 14:26:00

 

2017-09-27 19:09:42

 

2016-2017

Ders Adı :

 Dilbilime Giriş Iı (Bahar Dönemi)

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2017-11-28 14:24:14

 

2017-09-27 19:09:20

 

2015-2016

Ders Adı :

 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I (Güz Dönemi)

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 9

 

2017-11-28 14:24:42

 

2017-09-27 19:08:22

 

2015-2016

Ders Adı :

 Dil Edinimi (Bahar Dönemi)

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2017-11-28 14:24:55

 

2017-09-27 19:08:01

 

2015-2016

Ders Adı :

 Dilbilime Giriş I (Güz Dönemi)

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2017-11-28 14:24:30

 

2017-09-27 19:07:40

 

2015-2016

Ders Adı :

 Dilbilim Ve İngilizce Öğretimi (Bahar Dönemi)

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-11-28 14:08:34

 

2017-09-27 19:07:16

 

2014-2015

Ders Adı :

 Öğretmenlik Uygulaması (Bahar Dönemi)

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2017-11-28 14:23:02

 

2017-09-27 19:06:55

 

2014-2015

Ders Adı :

 Söylem Çözümlemesi Ve Dil Öğretimi (Güz Dönemi)

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-11-28 14:08:47

 

2017-09-27 19:05:54

 

2014-2015

Ders Adı :

 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi (Güz Dönemi)

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-11-28 14:23:20

 

2017-09-27 19:05:14

 

2014-2015

Ders Adı :

 Okul Deneyimi (Güz Dönemi)

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2017-11-28 14:22:46

 

2017-09-27 19:04:51

 

2014-2015

Ders Adı :

 Anabilim Ve Dil Öğretimi (Bahar Dönemi)

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-11-28 14:09:00

 

2017-09-27 19:04:12

 

2014-2015

Ders Adı :

 Dilbilim I (Güz Dönemi)

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-11-28 14:14:48

 

2017-09-27 19:03:37

 

2013-2014

Ders Adı :

 Öğretmenlik Uygulaması (Bahar Dönemi)

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2017-11-28 14:21:30

 

2017-09-27 19:03:09

 

2013-2014

Ders Adı :

 Dil Edinimi (Bahar Dönemi)

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-11-28 14:21:13

 

2017-09-27 18:49:58

 

2013-2014

Ders Adı :

 Dilbilim I (Güz Dönemi)

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-11-28 14:21:50

 

2017-09-27 18:49:22

 

2014-2015

Ders Adı :

 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi (Güz Dönemi)

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-11-28 14:20:47

 

2017-09-27 18:48:19

 

2013-2014

Ders Adı :

 Okul Deneyimi (Güz Dönemi)

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2017-11-28 14:20:31

 

2017-09-27 18:47:25

 

2013-2014

Ders Adı :

 Dilbilim Iı (Bahar Dönemi)

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-11-28 14:21:02

 

2017-09-27 18:47:05

 

2013-2014

Ders Adı :

 Etkili İletişim (Güz Dönemi)

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-11-28 14:14:33

 

2017-09-27 18:46:26

 

2013-2014

Ders Adı :

 Cultura E Civilta Turca (Bahar Dönemi) (Seminer) (Salento Üniversitesi İtalya)

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

İtalyanca


Ders saati: 2

 

2017-10-31 19:16:28

 

2017-09-27 18:45:52

 

2012-2013

Ders Adı :

 Turkish Culture And Tourism (Bahar Dönemi) (Emunı Bari Üniversitesi İtalya)

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

İtalyanca


Ders saati: 1

 

2017-10-31 19:16:12

 

2017-09-27 18:45:23

 

2012-2013

Ders Adı :

 Lingua E Cultura Turca (Güz Dönemi) (Salento Üniversitesi Lecce / İtalya)

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

İtalyanca


Ders saati: 6

 

2017-10-31 19:15:42

 

2017-09-27 18:44:08

 

2012-2013

Ders Adı :

 Lingua E Cultura Turca (Bahar Dönemi) (Salento Üniversitesi Lecce / İtalya)

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

İtalyanca


Ders saati: 6

 

2017-10-31 19:15:23

 

2017-09-27 18:43:54

 

2012-2013

Ders Adı :

 Cultura E Civilta Turca (Bahar Dönemi) (Seminer) (Salento Üniversitesi, İtalya)

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

İtalyanca


Ders saati: 2

 

2017-10-31 19:37:20

 

2017-09-27 18:42:25

 

2011-2012

Ders Adı :

 Turkish Culture And Tourism (Bahar Dönemi) (Emunı Bari Üniversitesi İtalya)

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

İngilizce


Ders saati: 1

 

2017-10-31 19:36:46

 

2017-09-27 18:41:45

 

2011-2012

Ders Adı :

 Türk Dili, Kültürü Ve Edebiyatı (Bahar Dönemi) (Lingua E Cultura Turca) (Salento Üniversitesi Lecce / İtalya)

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2017-10-31 19:36:15

 

2017-09-27 18:41:01

 

2011-2012

Ders Adı :

 Cultura E Civilta Turca (Güz Dönemi) (Seminer)

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

İtalyanca


Ders saati: 2

 

2017-10-31 19:35:53

 

2017-09-27 18:40:08

 

2011-2012

Ders Adı :

 English For Tourism (Güz Dönemi) (University Of Poland İn Lecce)

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

İngilizce


Ders saati: 3

 

2017-10-31 19:35:32

 

2017-09-27 18:39:32

 

2011-2012

Ders Adı :

 Cultura E Civilta Turca (Bahar Dönemi) (Seminer) (Bari Üniversitesi İtalya)

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

İtalyanca


Ders saati: 2

 

2017-10-31 19:31:43

 

2017-09-27 18:38:41

 

2010-2011

Ders Adı :

 Cultura E Civilta Turca (Bahar Dönemi) (Seminer) (Salento Üniversitesi İtalya)

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

İtalyanca


Ders saati: 2

 

2017-10-31 19:31:33

 

2017-09-27 18:38:03

 

2010-2011

Ders Adı :

 Turkish Culture And Tourism (Bahar Dönemi) (Emunı Bari Üniversitesi İtalya)

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

İngilizce


Ders saati: 1

 

2017-10-31 19:31:19

 

2017-09-27 18:37:16

 

2010-2011

Ders Adı :

 Türk Dili, Kültürü Ve Edebiyatı (Bahar Dönemi) (Lingua E Cultura Turca) (Salento Üniversitesi Lecce / İtalya)

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2017-10-31 19:30:38

 

2017-09-27 18:36:27

 

2010-2011

Ders Adı :

 Cultura E Civilta Turca (Güz Dönemi) (Seminer)

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

İtalyanca


Ders saati: 2

 

2017-10-31 19:30:03

 

2017-09-27 18:35:17

 

2010-2011

Ders Adı :

 English For Tourism (Güz Dönemi) (University Of Poland İn Lecce)

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

İngilizce


Ders saati: 3

 

2017-10-31 19:29:44

 

2017-09-27 18:34:36

 

2010-2011

Ders Adı :

 Turkish Culture And Tourism (Bahar Dönemi) (Bari Üniversitesi, İtalya)

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

İngilizce


Ders saati: 1

 

2017-10-31 19:23:33

 

2017-09-27 18:33:33

 

2009-2010

Ders Adı :

 Comparative Literature For Children (Bahar Dönemi) (Seminer) (Salento Üniversitesi Lecce / İtalya)

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

İtalyanca


Ders saati: 1

 

2017-10-31 19:23:01

 

2017-09-27 18:31:47

 

2008-2009

Ders Adı :

 İkinci Dil Edinimi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-27 18:31:05

 

2017-09-27 18:31:05

 

2008-2009

Ders Adı :

 İngilizce Öğretiminde Dilbilim

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-27 18:22:19

 

2017-09-27 18:22:19

 

2007-2008

Ders Adı :

 İkinci Dil Edinimi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-27 18:21:58

 

2017-09-27 18:21:58

 

2007-2008

Ders Adı :

 İngilizce Öğretiminde Dilbilim

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-27 18:21:28

 

2017-09-27 18:21:28

 

2006-2007

Ders Adı :

 İkinci Dil Edinimi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-27 18:20:57

 

2017-09-27 18:20:38

 

2006-2007

Ders Adı :

 Cultura E Civilta Turca (Bahar Dönemi) (Arestosseno Lisesi)

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-11-28 14:12:45

 

2017-09-27 12:03:15

 

2012-2013

Ders Adı :

 Türk Dili Ve Kültürü (Bahar Dönemi) (Lingua E Cultura Turca) (Salento Üniversitesi Lecce / İtalya)

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2017-10-31 19:14:04

 

2017-09-27 12:02:28

 

2012-2013

Ders Adı :

 Türk Dili (Güz Dönemi) (Lingua Turca) (Salento Üniversitesi Lecce / İtalya)

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2017-10-31 19:12:51

 

2017-09-27 12:01:35

 

2012-2013

Ders Adı :

 Türk Dili Ve Kültürü (Güz Dönemi) (Lingua E Cultura Turca) (Salento Üniversitesi Lecce / İtalya)

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2017-10-31 19:14:23

 

2017-09-27 11:55:47

 

2012-2013

Ders Adı :

 Türk Dili (Bahar Dönemi) (Lingua Turca) (Salento Üniversitesi Lecce / İtalya)

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2017-10-31 19:12:19

 

2017-09-27 11:54:42

 

2012-2013

Ders Adı :

 Cultura E Civilta Turka (Güz Dönemi) (Seminer) (Salento Üniversitesi Lecce / İtalya)

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-10-31 19:32:32

 

2017-09-27 11:53:34

 

2011-2012

Ders Adı :

 Türk Dili Ve Kültürü (Bahar Dönemi) (Lingua E Cultura Turca) (Salento Üniversitesi Lecce / İtalya)

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-10-31 19:35:02

 

2017-09-27 11:52:41

 

2011-2012

Ders Adı :

 Türk Dili, Kültürü Ve Edebiyatı (Bahar Dönemi) (Lingua, Cultura E Letteratura Turca) (Salento Üniversitesi Lecce / İtalya)

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2017-10-31 19:34:32

 

2017-09-27 11:51:09

 

2011-2012

Ders Adı :

 Türk Dili (Bahar Dönemi) (Lingua Turca) (Salento Üniversitesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2017-10-31 19:34:05

 

2017-09-26 20:35:29

 

2011-2012

Ders Adı :

 Cultura E Civilta Turca (Bahar Dönemi) (Seminer) (Salento Üniversitesi Lecce / İtalya)

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

İtalyanca


Ders saati: 2

 

2017-10-31 19:33:49

 

2017-09-26 20:32:57

 

2011-2012

Ders Adı :

 Türk Dili Ve Kültürü (Güz Dönemi) (Lingua E Cultura Turca) (Salento Üniversitesi Lecce / İtalya)

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-10-31 19:33:21

 

2017-09-26 20:31:43

 

2011-2012

Ders Adı :

 Türk Dili (Güz Dönemi) (Lingua Turca) (Salento Üniversitesi Lecce / İtalya)

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2017-10-31 19:32:55

 

2017-09-26 20:30:19

 

2011-2012

Ders Adı :

 Cultura E Civilta Turca (Bahar Dönemi) (Seminer) (Salento Üniversitesi Lecce / İtalya)

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

İtalyanca


Ders saati: 2

 

2017-10-31 19:29:09

 

2017-09-26 20:29:06

 

2010-2011

Ders Adı :

 Cultura E Civilta Turca (Bahar Dönemi) (Seminer) (Bari Üniversitesi İtalya)

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

İtalyanca


Ders saati: 2

 

2017-10-31 19:28:49

 

2017-09-26 20:27:00

 

2010-2011

Ders Adı :

 Türk Dili, Kültürü Ve Edebiyatı (Bahar Dönemi) (Lingua, Cultura E Letteratura Turca) (Salento Üniversitesi Lecce / İtalya)

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2017-10-31 19:28:23

 

2017-09-26 20:25:28

 

2010-2011

Ders Adı :

 Cultura E Civilta Turka (Güz Dönemi) (Seminer) (Salento Üniversitesi Lecce / İtalya)

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

İtalyanca


Ders saati: 2

 

2017-10-31 19:27:10

 

2017-09-26 20:24:11

 

2010-2011

Ders Adı :

 Türk Dili Ve Edebiyatı (Bahar Dönemi) (La Lingua Turca E Letteratura) (Salento Üniversitesi Lecce / İtalya)

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2017-10-31 19:24:45

 

2017-09-26 20:23:08

 

2009-2010

Ders Adı :

 Türk Dili Ve Kültürü (Bahar Dönemi) (Lingua E Cultura Turca) (Salento Üniversitesi Lecce / İtalya)

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-10-31 19:26:39

 

2017-09-26 20:21:43

 

2010-2011

Ders Adı :

 Türk Dili Ve Kültürü (Güz Dönemi) (Lingua E Cultura Turca) (Salento Üniversitesi Lecce / İtalya)

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-10-31 19:26:24

 

2017-09-26 20:21:14

 

2010-2011

Ders Adı :

 Türk Dili Ve Kültürü (Güz Dönemi) (Lingua E Cultura Turca) (Salento Üniversitesi Lecce / İtalya)

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2017-10-31 19:22:18

 

2017-09-26 20:17:49

 

2008-2009

Ders Adı :

 Türk Dili (Bahar Dönemi) (Lingua Turca) (Salento Üniversitesi Lecce / İtalya)

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2017-10-31 19:25:45

 

2017-09-26 20:15:59

 

2010-2011

Ders Adı :

 Türk Dili (Güz Dönemi) (Lingua Turca) (Salento Üniversitesi Lecce / İtalya)

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2017-10-31 19:25:23

 

2017-09-26 20:15:12

 

2010-2011

Ders Adı :

 Türk Dili (Güz Dönemi) (Lingua Turca) (Salento Üniversitesi Lecce / İtalya)

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2017-10-31 19:24:23

 

2017-09-26 20:14:44

 

2009-2010

Ders Adı :

 Türk Dili (Bahar Dönemi) (Lingua Turca) (Salento Üniversitesi Lecce / İtalya)

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2017-10-31 19:21:08

 

2017-09-26 20:14:13

 

2008-2009

Ders Adı :

 Türk Dili Ve Kültürü (Bahar Dönemi) (Lingua E Cultura Turca) (Salento Üniversitesi Lecce / İtalya)

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2017-10-31 19:21:31

 

2017-09-26 20:11:36

 

2008-2009

Ders Adı :

 Türk Dili (Güz Dönemi) (Lingua Turca) (Salento Üniversitesi Lecce / İtalya)

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2017-10-31 19:20:41

 

2017-09-26 20:09:04

 

2008-2009

Ders Adı :

 Türk Dili (Lingua Turca) (Salento Üniversitesi Lecce / İtalya)

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2017-09-26 20:09:49

 

2017-09-26 20:07:42

 

2007-2008

Ders Adı :

 Aöf Okul Deneyimi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

İngilizce


Ders saati: 6

 

2017-09-26 20:05:39

 

2017-09-26 20:05:39

 

2007-2008

Ders Adı :

 Dilbilime Giriş Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

İngilizce


Ders saati: 3

 

2017-09-26 20:04:43

 

2017-09-26 20:04:43

 

2007-2008

Ders Adı :

 Dil Edinimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

İngilizce


Ders saati: 3

 

2017-09-26 20:03:52

 

2017-09-26 20:03:52

 

2007-2008

Ders Adı :

 Öğretmenlik Uygulaması

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

İngilizce


Ders saati: 6

 

2017-09-26 20:02:59

 

2017-09-26 20:02:59

 

2006-2007

Ders Adı :

 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

İngilizce


Ders saati: 3

 

2017-09-26 20:02:17

 

2017-09-26 20:02:17

 

2006-2007

Ders Adı :

 Dilbilime Giriş I

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

İngilizce


Ders saati: 3

 

2017-10-31 19:18:13

 

2017-09-26 20:00:41

 

2006-2007

Ders Adı :

 Aöf Okul Deneyimi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

İngilizce


Ders saati: 6

 

2017-09-26 19:59:35

 

2017-09-26 19:59:35

 

2006-2007

Ders Adı :

 Dilbilimine Giriş Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

İngilizce


Ders saati: 3

 

2017-09-26 20:01:29

 

2017-09-26 19:58:21

 

2006-2007

Ders Adı :

 Dil Edinimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

İngilizce


Ders saati: 3

 

2017-09-26 19:57:10

 

2017-09-26 19:57:10

 

2006-2007

2019
 • 2016

  Myo / Yüksekokul Müdürü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Yabancı Diller Yüksekokulu

 • 2015
  - 2016

  Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Rektörlük

 • 2014
  - 2016

  Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Rektörlük

 • 2013

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

  İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

 • 2013

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

  İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

 • 2012
  - 2013

  Doçent

  Universita Degli Di Lecce

  Yabancı Diller, Edebiyatları, Felsefe Ve Kültür Mirası Fakültesi

  Yabancı Diller Bölümü

  Türk Dili Ve Edebiyatı

 • 2009

  Eğitim Fakütlesi Dergisi Editörlüğü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

 • 2009

  Koordinatör

  Universite Degli Studi Di Bari

  Cmu

 • 2008
  - 2012

  Yardımcı Doçent

  Universita Degli Di Lecce

  Yabancı Diller Ve Edebiyatları Fakültesi

  Türkoloji Bölümü

 • 2008
  - 2013

  Milli Eğitim Bakanlığı

  Yurtdışı Türkçe Okutmanlığı

  Roma Büyükelçiliği Nezdinde İtalya Salento Üniversitesinde Türkoloji Kürsüsünde Yabancılara Türkçe Öğretimi.

 • 2004
  - 2008

  Yönetim Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Sürekli Eğitim Merkezi

 • 2003
  - 2007

  Socrates Ve Lıngua Üniversite Koordinatörlüğü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Rektörlük

 • 2003
  - 2004

  Socrates Ve Erasmus Acil Eylem Planı Socrates Ve Erasmus Sosyal Bilimler Enstitüsü Temsilciliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2003
  - 2007

  Merkez Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Yabancı Diller Eğitimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi

 • 2003
  - 2008

  Merkez Kurulu Üyesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Yabancı Diller Eğitimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi

 • 2003
  - 2007

  Yaşamboyu Öğrenme Ve Erasmus Acil Eylem Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Eğitim Fakültesi Temsilciliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

 • 2003
  - 2007

  Yönetim Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Yabancı Diller Eğitimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi

 • 2001
  - 2005

  Eğitim Koordinatörü

 • 2001
  - 2008

  Bölüm Başkan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

 • 2000
  - 2004

  Eğitim Koordinatörü

 • 1997
  - 2001

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

  İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

 • 1996
  - 1997

  Yardımcı Doçent

  Ohio State University

  Eğitim Fakültesi

  Yabancı Diller Eğitimi

  İngiliz Dili Eğitimi

 • 1996
  - 1997

  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

  Post Doktora Bursiyeri

  Yabancı Dil Öğretmen Eğitimi

 • 1995
  - 1996

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

  İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

 • 1995
  - 2013

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

  İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

 • 1993
  - 1995

  Araştırma Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

  İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

 • 1985
  - 1993

  Araştırma Görevlisi

  Hacettepe Üniversitesi

  Edebiyat Fakültesi

  Batı Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü

 • 1984
  - 1985

  Araştırma Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

  İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
İNE604 Dilbilim ve İngilizce Öğretimi İne604 2 barrierstocommunication-140505113319-phpapp01.pptx
İNE604 Dilbilim ve İngilizce Öğretimi İne604 3 DEFINITIONS OF LANGUAGE.pptx
İNE604 Dilbilim ve İngilizce Öğretimi İne604 4 introductiontolinguistic-150420113647-conversion-gate01.pdf
İNE604 Dilbilim ve İngilizce Öğretimi İne604 5 FUNCTIONS OF LANGUAGE.pptx
İNE604 Dilbilim ve İngilizce Öğretimi İne604 5 moprphologyfinalreport-140704072744-phpapp01.pdf
İNE604 Dilbilim ve İngilizce Öğretimi İne604 5 phoneticsphonology-140314065033-phpapp02.pdf
İNE604 Dilbilim ve İngilizce Öğretimi İne604 6 phoneticsphonology-140314065033-phpapp02.pdf
İNE604 Dilbilim ve İngilizce Öğretimi İne604 7 suprasegmentalsandintonation-170414174026.pdf
İNE604 Dilbilim ve İngilizce Öğretimi İne604 8 morphology.pdf
İNE604 Dilbilim ve İngilizce Öğretimi İne604 9 Syntax (2).pptx
İNE604 Dilbilim ve İngilizce Öğretimi İne604 10 semantics.pdf
İNE604 Dilbilim ve İngilizce Öğretimi İne604 11 Pragmatics 9 April 2019.pdf
İNE604 Dilbilim ve İngilizce Öğretimi İne604 12 historyoftheenglishlanguage-160608174410.pdf
İNE604 Dilbilim ve İngilizce Öğretimi İne604 13 greatvowelshift-090830125053-phpapp02.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
INAE207 Dilbilim I 1 1.pdf
INAE207 Dilbilim I 1 2.pdf
INAE207 Dilbilim I 1 3.pdf
INAE207 Dilbilim I 2 36-48.pdf
INAE207 Dilbilim I 3 49.pdf
INAE207 Dilbilim I 4 50-52.pdf
INAE207 Dilbilim I 5 139-142.pdf
INAE207 Dilbilim I 6 139-142.pdf
INAE207 Dilbilim I 7 139-142.pdf
INAE207 Dilbilim I 8 139-142.pdf
INAE207 Dilbilim I 9 139-142.pdf
INAE207 Dilbilim I 10 144-157.pdf
INAE207 Dilbilim I 11 126-138-143.pdf
INAE207 Dilbilim I 12 158-161.pdf
INAE207 Dilbilim I 13 162-193.pdf
INAE207 Dilbilim I 13
INAE207 Dilbilim I 14 162-193.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
GSS329 İtalyanca I 1 İtaliano essere.docx
GSS329 İtalyanca I 2 İtalyancada okunuşlar.docx
GSS329 İtalyanca I 3 İtalyanca 1 06.10.2019.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
GSS348 İtalyanca II 2 İtalyancada okunuşlar.docx
GSS348 İtalyanca II 3 İtaliano essere.docx
GSS348 İtalyanca II 4 relazioninelciclodivitadellafamiglia-171212143345.pdf
GSS348 İtalyanca II 5 grammaticaitaliana-161029172153.pdf
GSS348 İtalyanca II 6 gliitalianieilcibo-170508095046.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
DKT115 Dil ve Konuşma Terapistleri İçin Etkili Konuşma ve Diksiyon 1 DİL VE KÜLTÜR.pptx
DKT115 Dil ve Konuşma Terapistleri İçin Etkili Konuşma ve Diksiyon 2 SES BİLGİSİ.ppt
DKT115 Dil ve Konuşma Terapistleri İçin Etkili Konuşma ve Diksiyon 3 SES BİLGİSİ VE SES ORGANLARI.pptx
DKT115 Dil ve Konuşma Terapistleri İçin Etkili Konuşma ve Diksiyon 4 konuşma sesi çıkarma.ppsx
DKT115 Dil ve Konuşma Terapistleri İçin Etkili Konuşma ve Diksiyon 5 DİNLEME VE DİNLEMEYİ ETKİLEYEN UNSURLAR.pptx
DKT115 Dil ve Konuşma Terapistleri İçin Etkili Konuşma ve Diksiyon 7 TEKERLEMELER.pptx
DKT115 Dil ve Konuşma Terapistleri İçin Etkili Konuşma ve Diksiyon 8 KONUŞMA TÜRLERİ.pptx
DKT115 Dil ve Konuşma Terapistleri İçin Etkili Konuşma ve Diksiyon 9 konuşma sesi çıkarma.ppsx
DKT115 Dil ve Konuşma Terapistleri İçin Etkili Konuşma ve Diksiyon 10 SES BİLGİSİ.ppt
DKT115 Dil ve Konuşma Terapistleri İçin Etkili Konuşma ve Diksiyon 11 TEKERLEMELER.pptx
DKT115 Dil ve Konuşma Terapistleri İçin Etkili Konuşma ve Diksiyon 11 TEKERLEMELER.pptx
DKT115 Dil ve Konuşma Terapistleri İçin Etkili Konuşma ve Diksiyon 12 ÇİFT DİLLİLİK.pptx
DKT115 Dil ve Konuşma Terapistleri İçin Etkili Konuşma ve Diksiyon 12 OKUMA ALIŞTIRMASI.pptx
DKT115 Dil ve Konuşma Terapistleri İçin Etkili Konuşma ve Diksiyon 13 SES BİLGİSİ.ppt
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr