Doçent Mustafa Kürşat ŞAHİNİletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: kursat.sahin@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0002-3490-6009
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı Aile Hekimliği
Öğrenim Bilgileri
Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıpta Uzmanlık Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Doçent Tıp Fakültesi, 2018 -
Doktor Öğretim Üyesi Tıp Fakültesi, 2016 - 2018
Araştırma Görevlisi Tıp Fakültesi, 2011 - 2014
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Aile Hekimliği Ve Covıd-19 Pandemisi

Bölüm Adı :

 Pandemi Ve Toplumun Ruh Sağlığı

Yazar Adı :

 Şahin Gülay, Şahin Mustafa Kürşat, Dikici Mustafa Fevzi

Editör Adı :

 Set Turan


2020

Kitap Adı :

 Birinci Basamakta Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığına Yaklaşım

Bölüm Adı :

 Erkek Üreme Sağlığına Genel Bakış Ve Sık Karşılaşılan Sorunlar

Yazar Adı :

 Şahin Gülay, Şahin Mustafa Kürşat

Editör Adı :

 Artıran İğde Füsun Ayşin


2020

Kitap Adı :

 Rakel Family Medicine (Ninth Edition)

Bölüm Adı :

 Care Of The Dying Patient

Yazar Adı :

 Artıran İğde Füsun Ayşin, Dikici Mustafa Fevzi, Şahin Mustafa Kürşat

Editör Adı :

 Saatçi, Esra

2019

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Prevalence Of Depression, Anxiety, Distress And Insomnia And Related Factors İn Healthcare Workers During Covıd-19 Pandemic İn Turkey

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat, Aker Servet, Şahin Gülay, Karabekiroğlu Aytül

Dergi Adı :

 Journal Of Communıty Health

Özgün Makale

 


2020, 12

Makale Adı :

 Family Medicine Departments And Healthcare Centres During Covıd-19 Pandemic İn Turkey

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat, Şahin Gülay

Dergi Adı :

 European Journal Of General Practıce

Editöre Mektup

 


2020, 12

Makale Adı :

 Covıd-19 Salgınında Birinci Basamakta Olası Vakalar Ve Evde Takibi

Yazar Adı :

 Şahin Gülay, Şahin Mustafa Kürşat

Dergi Adı :

 Klinik Tıp Aile Hekimliği

Derleme Makale

 


2020, 1

Makale Adı :

 Sexual Myth Beliefs And Associated Factors İn University Students

Yazar Adı :

 Aker Servet, Şahin Mustafa Kürşat, Oğuz Gülay

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Family Medicine And Primary Care

Özgün Makale

 


2019, 12

Makale Adı :

 Evde Sağlık Hizmetlerine Kayıtlı Diyabetik Ayak Yarası Olan Hastada Osteomiyelit: Olgu Sunumu

Yazar Adı :

 Çubukçu Mahcube, Şahin Gülay, Şahin Mustafa Kürşat

Dergi Adı :

 Klinik Tıp Aile Hekimliği

Vaka Takdimi

 

2018, 9

Makale Adı :

 Emerging And Re-Emerging İnfectious Disease Training Needs İn Turkey

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat, Şahin Gülay

Dergi Adı :

 Travel Medicine And Infectious Disease

Editöre Mektup

 


2018, 7

Makale Adı :

 Türkiye’De Kırsal Hekimlik: Tanım Ve Tarihçe

Yazar Adı :

 Şahin Gülay, Şahin Mustafa Kürşat, Parıldar Hülya

Dergi Adı :

 Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Dergisi

Derleme Makale

 

2018, 7

Makale Adı :

 Predatör Dergilere Dikkat

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat, Artıran İğde Fusun Ayşin, Dikici Mustafa Fevzi

Dergi Adı :

 Türkiye Aile Hekimliği Dergisi

Editöre Mektup

 


2017, 9

Makale Adı :

 The Attitudes Of Family Physicians Toward A Child With Delayed Growth And Development

Yazar Adı :

 Aker Servet, Şahin Mustafa Kürşat, Kınalı Ömer, Karadağ Şimşek Elif, Korkmaz Tuğba

Dergi Adı :

 Primary Health Care Research Development

Özgün Makale

 


2017, 9

Makale Adı :

 Better Knowledge And Regular Vaccination Practices Correlate Well With Higher Seasonal İnfluenza Vaccine Uptake İn People At Risk: Promising Survey Results From A University Outpatient Clinic

Yazar Adı :

 Adadan Güvenç Işıl, Parıldar Hülya, Şahin Mustafa Kürşat, Erbek Selim Sermed

Dergi Adı :

 American Journal Of Infection Control

Özgün Makale

 


2017, 7

Makale Adı :

 Akılcı Olmayan İlaç Kullanımı

Yazar Adı :

 Dikici Mustafa Fevzi, Şahin Mustafa Kürşat

Dergi Adı :

 Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics

Derleme Makale

 


2017, 6

Makale Adı :

 Vakalarla Akılcı İlaç Seçimi Ve Basamakları

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat, Dikici Mustafa Fevzi

Dergi Adı :

 Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics

Derleme Makale

 

2017, 6

Makale Adı :

 Evaluation Of Pre-School Health Screening: An Example From Artvinprovince

Yazar Adı :

 Güven Vasfiye, Şahin Mustafa Kürşat

Dergi Adı :

 Ankara Medical Journal

Özgün Makale

 


2017, 6

Makale Adı :

 The Attitudes Of Family Physicians Toward A Child With Delayed Growth And Development.

Yazar Adı :

 Aker Servet, Şahin Mustafa Kürşat, Kınalı Ömer, Şimşek Karadağ Elif, Korkmaz Tuğba

Dergi Adı :

 Primary Health Care Research And Development

Özgün Makale

 


2017, 5

Makale Adı :

 Hasta Olarak Doktor

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat, Parıldar Hülya

Dergi Adı :

 Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics

Derleme Makale

 


2017, 4

Makale Adı :

 Zor Durumlar

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat, Dikici Mustafa Fevzi

Dergi Adı :

 Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics

Derleme Makale

 


2017, 4

Makale Adı :

 Psychosocial Factors Affecting Smartphone Addiction İn University Students

Yazar Adı :

 Aker Servet, Şahin Mustafa Kürşat, Sezgin Serap, Oğuz Gülay

Dergi Adı :

 Journal Of Addictions Nursing

Özgün Makale

 


2017, 12

Makale Adı :

 Family Physicians’ Knowledge, Attitudes, And Practices Toward Colorectal Cancer Screening

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat, Aker Servet

Dergi Adı :

 Journal Of Cancer Education

Özgün Makale

 


2017, 12

Makale Adı :

 Aile Hekimliği Uzmanlarının Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kuralarının Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat

Dergi Adı :

 Eurasian Journal Of Family Medicin

Özgün Makale

 


2017, 12

Makale Adı :

 Bir Üniversite Hastanesindeki Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Kişilerde Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, Suçiçeği, Hepatit A Ve B Seroprevalansı

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat, Şahin Gülay

Dergi Adı :

 Smyrna Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 12

Makale Adı :

 11. Aile Hekimliği Güz Okulu

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat, Dikici Mustafa Fevzi

Dergi Adı :

 Smyrna Tıp Dergisi

Yorum

 


2017, 12

Makale Adı :

 Insulin İnitiation Status Of Primary Care Physicians İn Turkey, Barriers To İnsulin İnitiation And Knowledge Levels About İnsulin Therapy: A Multicenter Cross-Sectional Study

Yazar Adı :

 Ateş Elif, Set Turan, Sağlam Zuhal, Tekin Nil, Karataş Eray İrep, Erdinç Yavuz, Şahin Mustafa Kürşat, Selçuk Engin Burak, Çadırcı Dursun, Çubukçu Mahçube

Dergi Adı :

 Primary Care Diabetes

Özgün Makale

 


2017, 10

Makale Adı :

 Changes İn Empathy During Medical Education: An Example From Turkey

Yazar Adı :

 Artıran İğde Fusun Ayşin, Şahin Mustafa Kürşat

Dergi Adı :

 Pakistan Journal Of Medical Sciences

Özgün Makale

 


2017, 10

Makale Adı :

 Zor Durumlar

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat, Dikici Mustafa Fevzi

Dergi Adı :

 Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics

Derleme Makale

 

2017

Makale Adı :

 Akılcı Olmayan İlaç Kullanımı

Yazar Adı :

 Dikici Mustafa Fevzi, Şahin Mustafa Kürşat

Dergi Adı :

 Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics

Derleme Makale

 

2017

Makale Adı :

 Vakalarla Akılcı İlaç Seçimi Ve Basamakları.

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat, Dikici Mustafa Fevzi

Dergi Adı :

 Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics

Derleme Makale

 

2017

Makale Adı :

 Kuduz Riskli Temas Olgularının Değerlendirilmesi Canik Samsun

Yazar Adı :

 Aker Servet, Şahin Mustafa Kürşat

Dergi Adı :

 Ankara Medical Journal

Özgün Makale

 


2016, 1

Makale Adı :

 Kafa Travmalarında Acil Yönetim Ve Takip

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat

Dergi Adı :

 Klinik Tıp Aile Hekimliği

Derleme Makale

 

2016, 1

Makale Adı :

 Knowledge, Attitudes And Practices Concerning Middle East Respiratory Syndrome Among Umrah And Hajj Pilgrims İn Samsun, Turkey, 2015

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat, Aker Servet, Kaynar Tunçel Ebru

Dergi Adı :

 Eurosurveillance

Özgün Makale

 


2015, 9

Makale Adı :

 Obezite Ve Obstrüktif Uyku Apne Sendromu

Yazar Adı :

 Ertekin Yusuf Haydar, Şahin Mustafa Kürşat, Yarış Füsun

Dergi Adı :

 Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics

Derleme Makale

 


2015, 8

Makale Adı :

 Obezitenin Önlenmesinde Diyetetik Yaklaşımlar

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat, Şahin Gülay, Yarış Füsun

Dergi Adı :

 Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics

Derleme Makale

 


2015, 1

Makale Adı :

 Yeme Bozukluklarında Farmakoterapi

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat, Şahin Gülay, Dikici Mustafa Fevzi

Dergi Adı :

 Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics

Derleme Makale

 


2015, 1

Makale Adı :

 Birinci Basamkata Akılcı Antibiyotik Kullanımı

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat, Güven Vasfiye, Yarış Füsun

Dergi Adı :

 Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi

Derleme Makale

 

2015, 1

Makale Adı :

 Kanser Hastalarının Aile Hekimliğindeki Takibinde Yaşam Kalitesi

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat, Dikici Mustafa Fevzi

Dergi Adı :

 Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics

Derleme Makale

 

2014, 9

Makale Adı :

 Aile Hekimlerinin İlaç Allerjilerine Yaklaşımı

Yazar Adı :

 Çeliksoy Mehmet Halil, Söğüt Ayhan, Topal Erdem, Ferhat Çatal, Şahin Mustafa Kürşat, Şahin Gülay, Sancak Recep, Köken Özlem, Dikici Mustafa Fevzi

Dergi Adı :

 Asthma Allergy Immunol

Özgün Makale

 


2014, 6

Makale Adı :

 Aile Hekimlerinin Arı Venom Alerjisi, Tedavisi Ve Adrenalin Oto Enjektör Kullanım Becerisi Konularındaki Bilgi Düzeyleri

Yazar Adı :

 Çatal Ferhat, Topal Erdem, Çeliksoy Mehmet Halil, Söğüt Ayhan, Şahin Mustafa Kürşat, Şahin Gülay, Dikici Mustafa Fevzi, Sancak Recep

Dergi Adı :

 J Turgut Ozal Med Cent

Özgün Makale

 


2014, 5

Makale Adı :

 Aile Hekimliğinde Meme Kanserlerine Yaklaşım

Yazar Adı :

 Yarış Füsun, Şahin Mustafa Kürşat, Dikici Mustafa Fevzi

Dergi Adı :

 Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics

Derleme Makale

 

2014, 5

Makale Adı :

 Birinci Basamakta Göğüs Ağrısına Yaklaşım

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat, Şahin Gülay, Yarış Füsun

Dergi Adı :

 Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi

Derleme Makale

 

2014, 12

Makale Adı :

 Birinci Basamakta Alerjik Hastalıkların Tanısı Ve Takibi

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat, Dikici Mustafa Fevzi, Şahin Gülay

Dergi Adı :

 Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi

Derleme Makale

 

2014, 1

Makale Adı :

 Women S Perceptions And Attitudes About Cervical Cancer İn Turkey Kato S Device As An Alternative To The Pap Smear

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat, Şahin Gülay, Dikici Mustafa Fevzi, Artıran İğde Füsun, Yarış Füsun

Dergi Adı :

 Asian Pacific Journal Of Cancer Prevention

Özgün Makale

 


2014, 1

Makale Adı :

 Periyodik Sağlık Muayenesinde Risk Değerlendirmesi

Yazar Adı :

 Dikici Mustafa Fevzi, Şahin Mustafa Kürşat

Dergi Adı :

 Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics

Derleme Makale

 

2013, 9

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Hasta merkezli bakım konusunda hekimlerin vehastaların algı ve görüşleri

Yazar Adı :

 Şahin Gülay, Şahin Mustafa Kürşat, Artıran İğde Füsun Ayşin, Dikici Mustafa Fevzi

Etkinlik Adı :

 7. INTERNATIONAL TRAKYA FAMILY MEDICINE CONGRESS

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 03

Bildiri Adı :

 Quarternary prevention in chronic patients [Kronik hastalıklarda dördüncül koruma]

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat

Etkinlik Adı :

 7. INTERNATIONAL TRAKYA FAMILY MEDICINE CONGRESS

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 03

Bildiri Adı :

 Knowledge, attitudes and practices concerning Middle East respiratory syndrome among Umrah and Hajj pilgrims in Samsun, Turkey, 2015

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat, Aker Servet, Kaynar Tunçel Ebru

Etkinlik Adı :

 20. WONCA Europe Conference 2015

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2015, 10

Bildiri Adı :

 Halk Sağlığı Alanında “Predatory” Yayıncılık “Hiçbir Şey Doğru Değil, Hiçbir Şey Yanlış Değil”

Yazar Adı :

 Aker Servet, Şahin Mustafa Kürşat

Etkinlik Adı :

 19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi.

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 03

Bildiri Adı :

 Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarının Mevsimsel Grip Aşısı Olma Durumları – Canik / Samsun 2012 – 2016.

Yazar Adı :

 Aker Servet, Şahin Mustafa Kürşat

Etkinlik Adı :

 19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 03

Bildiri Adı :

 Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarının Mevsimsel Grip Aşısı Olma Durumları – Canik / Samsun 2012 – 2016

Yazar Adı :

 Aker Servet, Şahin Mustafa Kürşat

Etkinlik Adı :

 6th International Trakya Family Medicine Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 03

Bildiri Adı :

 Psikiyatrik Hastalığı Olanların Gönülsüz/Zorla Tedavi Edilmesi: TSM’lerin Rolü

Yazar Adı :

 Aker Servet, Şahin Mustafa Kürşat, Durukan Kaan, Özoğlu Erdinç, Kasapoğlu Mustafa

Etkinlik Adı :

 19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 03

Bildiri Adı :

 Ebeveynler Çocukluk Çagı Asılarını Neden Reddediyor?

Yazar Adı :

 Aker Servet, Şahin Mustafa Kürşat

Etkinlik Adı :

 2. Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 11

Bildiri Adı :

 Türkiye’de Bir Tıp Fakültesi İlk ve Son Sınıf Öğrencilerinin Empati Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat, Şahin Gülay, Artıran İğde Fusun Ayşin, Dikici Mustafa Fevzi

Etkinlik Adı :

 6. International Black Sea Family Practice Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 09

Bildiri Adı :

 Üçüncü basamaktaki bir aile hekimliği polikliniğine başvuran altmış beş yaş ve üstü hastalarda potansiyel uygunsuz ilaç kullanım sıklığının belirlenmesi

Yazar Adı :

 Bertizlioğlu Emine Ahsen, Şahin Mustafa Kürşat, Artıran İğde Fusun Ayşin, Dikici Mustafa Fevzi

Etkinlik Adı :

 6. International Black Sea Family Practice Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Sleep Disorders During Pregnancy

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat, Şahin Gülay, Dikici Mustafa Fevzi, Artıran İğde Fusun Ayşin

Etkinlik Adı :

 6. Uluslararası Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi, Bakü / Azerbaycan

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencilerinde Baş Ağrısı Sıklığının ve Karakterinin Değerlendirilmesi.

Yazar Adı :

 Güven Hicret, Şahin Mustafa Kürşat, Artıran İğde Fusun Ayşin, Dikici Mustafa Fevzi

Etkinlik Adı :

 6. International Black Sea Family Practice Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 09

Bildiri Adı :

 Samsun İlinde Aile Hekimlerinin Şizofreni Hastalarına Karşı Tutumları ve Hekimlik Uygulamaları

Yazar Adı :

 Aker Servet, Böke Ömer, Pekşen Yıldız, Şahin Mustafa Kürşat

Etkinlik Adı :

 7. International Trakya Family Medicine Congress

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 04

Bildiri Adı :

 Akılcı ilaç Kullanımı

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat

Etkinlik Adı :

 KAHEKON 2018

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 10

Bildiri Adı :

 Aile Hekimliği Uzmanlarının Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kuralarının Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat

Etkinlik Adı :

 16th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 05

Bildiri Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin tamamlayıcı ve alternatif tedavi konusundaki bilgi ve tutumları

Yazar Adı :

 Değirmenci Merve, Taştan Merve, Şahin Mustafa Kürşat, Artıran İğde Fusun Ayşin, Dikici Mustafa Fevzi

Etkinlik Adı :

 16. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 05

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencilerinde Cinsel Mitlere İnanma Durumunu Etkileyen Faktörler

Yazar Adı :

 Aker Servet, Şahin Mustafa Kürşat

Etkinlik Adı :

 17. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 05

Bildiri Adı :

 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PERİYODİKSAĞLIK MUAYENELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazar Adı :

 Değirmenci Merve, Alan Aslı, Özcan Ekin, Uzun Serkan, Şahin Mustafa Kürşat, Artıran İğde Füsun Ayşin, Dikici Mustafa Fevzi

Etkinlik Adı :

 17th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 05

Bildiri Adı :

 SON SINIF TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DÖRDÜNCÜL KORUMA HAKKINDAKİ BİLGİ,TUTUM VE DÜŞÜNCELERİNİN SAPTANMASI

Yazar Adı :

 Kar Müge, Şahin Mustafa Kürşat, Dikici Mustafa Fevzi, Artıran İğde Füsun Ayşin

Etkinlik Adı :

 17th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 05

Bildiri Adı :

 PERİYODİK SAĞLIK MUAYENESİ

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat, Artıran İğde Füsun Ayşin

Etkinlik Adı :

 17th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 05

Bildiri Adı :

 Yaşlılarda ilaç kullanımı

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat, Şahin Gülay, Dikici Mustafa Fevzi, Artıran İğde Fusun Ayşin, Yarış Füsun

Etkinlik Adı :

 12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2013, 11

Bildiri Adı :

 Gebelikte uyku bozuklukları

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat, Şahin Gülay, Dikici Mustafa Fevzi, Artıran İğde Fusun Ayşin, Yarış Füsun

Etkinlik Adı :

 12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe2013, 11

Bildiri Adı :

 Kadınların serviks kanseri hakkında algı ve tutumları Pap smear alternatifi olarak kendi kendinden smear alma cihazına bakışları

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat, Şahin Gülay, Dikici Mustafa Fevzi, Artıran İğde Fusun Ayşin, Yarış Füsun

Etkinlik Adı :

 12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2013, 11

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığını Etkileyen Psikososyal Faktörler

Yazar Adı :

 Aker Servet, Şahin Mustafa Kürşat, Sezgin Serap, Oğuz Gülay

Etkinlik Adı :

 5. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 05

Bildiri Adı :

 Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarının Mevsimsel Grip Aşısı Olma Durumları – Canik / Samsun 2012 – 2016

Yazar Adı :

 Aker Servet, Şahin Mustafa Kürşat

Etkinlik Adı :

 6. International Congress of Trakya Family Medicine

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2017, 04

Bildiri Adı :

 Ölümcül hastalık ve kötü haber verme konusunda hastaların algı ve yaklaşımı

Yazar Adı :

 Şahin Gülay, Şahin Mustafa Kürşat, Artıran İğde Fusun Ayşin, Dikici Mustafa Fevzi, Yarış Füsun

Etkinlik Adı :

 12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Case report: Ovarian Hyperstimulation Syndrome (OHSS)

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat, Şahin Gülay

Etkinlik Adı :

 20. WONCA Europe Conference 2015

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Üçüncü basamaktaki aile hekimliği polikliniğinde bir pankreas kanseri olgusu

Yazar Adı :

 Mizan Gül Seda, Şahin Mustafa Kürşat, Artıran İğde Fusun Ayşin, Dikici Mustafa Fevzi

Etkinlik Adı :

 15. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Halk Sağlığı Alanında “Predatory” Yayıncılık “Hiçbir Şey Doğru Değil, Hiçbir Şey Yanlış Değil”.

Yazar Adı :

 Aker Servet, Şahin Mustafa Kürşat

Etkinlik Adı :

 19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Prevalence and morphological distribution of anemia in elderly patients

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat, Şahin Gülay, Yazıcıoğlu Bahadır, Dikici Mustafa Fevzi, Artıran İğde Fusun Ayşin, Yarış Füsun

Etkinlik Adı :

 European General Practice Research Network

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Organ bağışı konusunda hastaların görüşleri

Yazar Adı :

 Şahin Gülay, Şahin Mustafa Kürşat, Artıran İğde Fusun Ayşin, Dikici Mustafa Fevzi, Yarış Füsun

Etkinlik Adı :

 12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kırsal hekimlik eğitim programının son sınıf tıp öğrencilerinin düşüncelerine etkileri

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat, Şahin Gülay, Artıran İğde Fusun Ayşin, Dikici Mustafa Fevzi

Etkinlik Adı :

 16. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Case report: Pruritic urticarial papules and plaques of pregnancy (PUPPP)

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat, Şahin Gülay

Etkinlik Adı :

 20. WONCA Europe Conference 2015

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Periodic Health Examinations in Elderly Course

Yazar Adı :

 Dikici Mustafa Fevzi, Artıran İğde Fusun Ayşin, Şahin Mustafa Kürşat

Etkinlik Adı :

 6. International Congress of Trakya Family Medicine

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Psikiyatrik Hastalığı Olanların Gönülsüz/Zorla Tedavi Edilmesi: TSM’lerin Rolü

Yazar Adı :

 Aker Servet, Şahin Mustafa Kürşat, Durukan Kaan, Özoğlu Erdinç, Kasapoğlu Mustafa

Etkinlik Adı :

 19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin Kalp Damar Hastalıkları Risk Faktörleri Hakkımdaki Bilgi Düzeyleri ve Farkındalıklarının Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Mizan Gül Seda, Şahin Mustafa Kürşat

Etkinlik Adı :

 11. Aile Hekimliği Güz Okulu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Niye Aile Hekimliğini Seçtik? Asistan Görüşleri

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat, Kır Doğru Gülümser, Şahin Gülay, Alan Gülşah, Bayrak Şükriye, Artıran İğde Fusun Ayşin, Dikici Mustafa Fevzi, Yarış Füsun

Etkinlik Adı :

 11. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Periyodik sağlık muayenesi

Yazar Adı :

 Dikici Mustafa Fevzi, Artıran İğde Fusun Ayşin, Şahin Mustafa Kürşat

Etkinlik Adı :

 16. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Üçüncü Basamaktaki Bir Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuranlarda D Vitamini Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Uzan Serkan, Şahin Mustafa Kürşat, Artıran İğde Fusun Ayşin, Dikici Mustafa Fevzi

Etkinlik Adı :

 11. Aile Hekimliği Güz Okulu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Prevalence of Urinary Tract Infections and Related Factors in Patients who Registered Home Health Care Unit

Yazar Adı :

 Kocasaraç Rabia, Erdoğan Cenik Elif, Çubukçu Mahcube, Şahin Mustafa Kürşat, Özdin Şükriye

Etkinlik Adı :

 20. WONCA Europe Conference 2015

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Ölümcül hasta ölüm ve kötü haber verme konusunda hekimlerin algı ve yaklaşımı

Yazar Adı :

 Şahin Gülay, Şahin Mustafa Kürşat, Artıran İğde Fusun Ayşin, Dikici Mustafa Fevzi, Yarış Füsun

Etkinlik Adı :

 7. Uluslararası Katılımlı İstanbul Aile Hekimliği Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 0-6 Yaş Grubu Çocuğa Sahip Sağlık Çalışanı Olan/ Olmayan Annelerin Ateş Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Çetin Ayhan Sema, Artıran İğde Fusun Ayşin, Şahin Mustafa Kürşat, Dikici Mustafa Fevzi

Etkinlik Adı :

 11. Aile Hekimliği Güz Okulu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Bir Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Yeme Bozuklukları ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Şahin Yanık Elvan, Şahin Mustafa Kürşat

Etkinlik Adı :

 11. Aile Hekimliği Güz Okulu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Prostate cancer screening knowledge, attitudes, and practices of family physicians in Samsun, Turkey

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat, Aker Servet

Etkinlik Adı :

 20. WONCA Europe Conference 2015

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Colorectal cancer screening knowledge, attitudes, and practices of family physicians in Samsun, Turkey

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat, Aker Servet

Etkinlik Adı :

 20. WONCA Europe Conference 2015

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Electrocardiography knowledge of family physicians inSamsun Turkey

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat, Şahin Gülay, Dikici Mustafa Fevzi, Artıran İğde Fusun Ayşin, Yarış Füsun

Etkinlik Adı :

 18. WONCA Europe Conference 2012

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Breast cancer screening knowledge, attitudes, and practices of primary health care workers in Samsun, Turkey

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat, Aker Servet

Etkinlik Adı :

 20. WONCA Europe Conference 2015

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin HPV Aşılanması ve Serviks Kanseri Konusunda Bilgi, Tutum Ve Farkındalık Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Yıldırım Ebru, Artıran İğde Fusun Ayşin, Şahin Mustafa Kürşat, Dikici Mustafa Fevzi

Etkinlik Adı :

 11. Aile Hekimliği Güz Okulu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 OMÜ Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Hastalarda D Vitamini ve Hemoglobin(Hb) Düzeyi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Yılmaz Meltem, Kurban Sedanur, Eroğlu Eda, Şahin Mustafa Kürşat, Artıran İğde Fusun Ayşin, Dikici Mustafa Fevzi

Etkinlik Adı :

 15. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Breaking Bad News

Yazar Adı :

 Dikici Mustafa Fevzi, Şahin Mustafa Kürşat

Etkinlik Adı :

 5th International Black Sea Family Medicine Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Emotional Intelligence in Medical Education

Yazar Adı :

 Artıran İğde Fusun Ayşin, Şahin Mustafa Kürşat

Etkinlik Adı :

 20. WONCA Europe Conference 2015

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi (OMÜTF) Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının Obezite Oluşumu Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Yıldırım Ebru, Dikici Mustafa Fevzi, Artıran İğde Fusun Ayşin, Şahin Mustafa Kürşat

Etkinlik Adı :

 11. Aile Hekimliği Güz Okulu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 What patients want from their family physician?

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat, Şahin Gülay, Dikici Mustafa Fevzi, Artıran İğde Fusun Ayşin, Yarış Füsun

Etkinlik Adı :

 20. WONCA Europe Conference 2015

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Preceptorship

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat, Dikici Mustafa Fevzi

Etkinlik Adı :

 5th International Black Sea Family Medicine Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinde Burnout Düzeyi Ve Etkileyen Faktörler

Yazar Adı :

 Erdoğan Cenik Elif, Artıran İğde Fusun Ayşin, Şahin Mustafa Kürşat, Dikici Mustafa Fevzi

Etkinlik Adı :

 11. Aile Hekimliği Güz Okulu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Changes in Empathy during Medical Education

Yazar Adı :

 Artıran İğde Fusun Ayşin, Şahin Mustafa Kürşat

Etkinlik Adı :

 20. WONCA Europe Conference 2015

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Kuduz Riskli Temas Olgularının Değerlendirilmesi – Canik / Samsun – 2014

Yazar Adı :

 Aker Servet, Şahin Mustafa Kürşat

Etkinlik Adı :

 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Periodical Health Examination in Family Physician

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat, Dikici Mustafa Fevzi

Etkinlik Adı :

 5th International Black Sea Family Medicine Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Tıp fakültesi öğrencilerinde empati eğitiminin empatik beceri ve empatik eğilime etkisi

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat, Şahin Gülay, Dikici Mustafa Fevzi, Artıran İğde Fusun Ayşin

Etkinlik Adı :

 15. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Stajı Kapsamında Dönem 6 Öğrencilerinde Uygulanan “Kanıta Dayalı Hasta Yönetimi ve Reçete Yazma” Eğitimi

Yazar Adı :

 Şahin Gülay, Şahin Mustafa Kürşat, Artıran İğde Fusun Ayşin, Dikici Mustafa Fevzi, Yarış Füsun

Etkinlik Adı :

 13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarının Büyüme Gelişme Geriliği Olan Çocuğa Yaklaşımı – Niteliksel Çalışma

Yazar Adı :

 Aker Servet, Şahin Mustafa Kürşat, Kınalı Ömer, Karadağ Elif, Korkmaz Tuğba

Etkinlik Adı :

 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 1 year sharings of Turkish Family Medicine Journal Group

Yazar Adı :

 Yayla Muhteşem Erol, Erdinç Yavuz, Kırımlı Emrah, Şahin Mustafa Kürşat

Etkinlik Adı :

 20. WONCA Europe Conference 2015

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Determination of children’s growth, development and health problems in five different kindergarten in Artvin, Turkey

Yazar Adı :

 Güven Vasfiye, Şahin Mustafa Kürşat

Etkinlik Adı :

 20. WONCA Europe Conference 2015

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Aile Hekimliği Uzmanlarının Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kuralarının Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat

Etkinlik Adı :

 11. Aile Hekimliği Güz Okulu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Evde Bakım Hizmeti Alan Kanserli Hastalara Bakım Verenlerin Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Çubukçu Mahcube, Şahin Mustafa Kürşat, Şahin Gülay, Elif Cenik, Dane Rabia, Acartürk Mustafa, Yarış Füsun

Etkinlik Adı :

 13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Periyodik Sağlık Muayenesi Polikliniği ne başvuran erişkinlerin demografik ve medikal durumları ile kendi sağlık öz değerlendirmeleri

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat, Dikici Mustafa Fevzi

Etkinlik Adı :

 5th International Black Sea Family Medicine Congress

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Evaluation of chronic disease, and demographic characteristics of patients who admitted for periodic health examination

Yazar Adı :

 Cenik Elif, Kocasaraç Rabia, Çubukçu Mahcube, Şahin Mustafa Kürşat

Etkinlik Adı :

 20. WONCA Europe Conference 2015

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Aile Hekimlerinin İlaç Allerjilerine Yaklaşımı

Yazar Adı :

 Çeliksoy Mehmet Halil, Ayhan Söğüt, Topal Erdem, Çatal Ferhat, Şahin Mustafa Kürşat, Şahin Gülay, Dikici Mustafa Fevzi, Sancak Recep

Etkinlik Adı :

 20. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Cervical cancer screening knowledge attitudes and practices of primary health care workers in Samsun Turkey

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat, Aker Servet

Etkinlik Adı :

 5th International Black Sea Family Medicine Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Aile Hekimlerinin Arı Venom Alerjisi, Tedavisi ve Adrenalin Oto Enjektör Kullanım Becerisi Konularındaki Bilgi Düzeyleri

Yazar Adı :

 Ferhat Çatal, Topal Erdem, Çeliksoy Mehmet Halil, Söğüt Ayhan, Şahin Mustafa Kürşat, Şahin Gülay, Dikici Mustafa Fevzi, Sancak Recep

Etkinlik Adı :

 20. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Prevalence of iron, folic acid, vitamin b12 and vitamin d deficiency in patients with thalassemia

Yazar Adı :

 Güven Vasfiye, Şahin Mustafa Kürşat, Albayrak Canan, Albayrak Davut, Dikici Mustafa Fevzi

Etkinlik Adı :

 20. WONCA Europe Conference 2015

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Aile hekimliği ile ilgili farkındalık ve bilgi düzeyleri

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat, Şahin Gülay, Dikici Mustafa Fevzi, Artıran İğde Fusun Ayşin, Yarış Füsun

Etkinlik Adı :

 12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 OMÜ BAP 2015: Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Multidisipliner Uygulama Laboratuarlarında Erken Klinik Buluşma Pratiğinin Tıbbi Maket Uygulamaları ile Geliştirilmesi

09.12.2015

 

04.08.2016

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 08

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 Üçüncülük Ödülü

2012

 

Ulusal BSE

 

Bilim - Sanat Ödülleri


4. Uluslararası Katılımlı Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi

 

Mesleki Dernekler

 

TÜRKİYE

2012

Ödül Adı :

 Üçüncülük Ödülü

2013

 

Ulusal BSE

 

Bilim - Sanat Ödülleri


12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

 

Mesleki Dernekler

 

TÜRKİYE

2013

Ödül Adı :

 İkincilik Ödülü

2012

 

Ulusal BSE

 

Bilim - Sanat Ödülleri


7. İstanbul Aile Hekimliği Kongresi

 

Mesleki Dernekler

 

TÜRKİYE

2012

Ödül Adı :

 Üçüncülük Ödülü

2017

 

Uluslararası BSE

 

Bilim - Sanat Ödülleri


6. Uluslarası Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi

 

Mesleki Dernekler

 

TÜRKİYE

2017

Ödül Adı :

 İkincilik Ödülü

2017

 

Uluslararası BSE

 

Bilim - Sanat Ödülleri


16. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi

 

Diğer

 

TÜRKİYE

2017

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Aile Hekimliğinde Hasta Merkezli Bakım Ve İletişim Becerileri Özel Sayısı

Yazar Adı :

 Dikici Mustafa Fevzi, Şahin Mustafa Kürşat

Yayınevi :

 Türkiye Klinikleri

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2017

 

17.04.2017

 

Elektronik

2017

Yayın Adı :

 The Anatolian Journal Of Family Medicine

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa Kürşat

Yayınevi :

 Dg Health Publishing Services

Uluslararası

 

Dergi

 

2018

 

Basılı

2018

Yayın Adı :

 Türkiye Aile Hekimliği Dergisi

Yazar Adı :

 Saatçı Esra, Öztora Serdar, Toprak Dilek, Aydoğan Ümit, Tuzcular Vural Zeynep, Şahin Mustafa Kürşat

Yayınevi :

 Medikal Akademi

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2019

 

Basılı

2019

Yayın Adı :

 Türkiye Aile Hekimliği Dergisi

Yazar Adı :

 Saatçı Esra, Öztora Serdar, Toprak Dilek, Aydoğan Ümit, Tuzcular Vural Zeynep, Şahin Mustafa Kürşat

Yayınevi :

 Medikal Akademi

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2019

 

Basılı

2019

Yayın Adı :

 Türkiye Aile Hekimliği Dergisi

Yazar Adı :

 Saatçı Esra, Öztora Serdar, Toprak Dilek, Aydoğan Ümit, Tuzcular Vural Zeynep, Şahin Mustafa Kürşat

Yayınevi :

 Medikal Akademi

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2019

 

Basılı

2019

Yayın Adı :

 Türkiye Aile Hekimliği Dergisi

Yazar Adı :

 Saatçı Esra, Öztora Serdar, Toprak Dilek, Aydoğan Ümit, Tuzcular Vural Zeynep, Şahin Mustafa Kürşat

Yayınevi :

 Medakil Akademi

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2019

 

Basılı

2019

Yayın Adı :

 The Anatolian Journal Of Family Medicine

Yazar Adı :

 Dabak Reşat, Sargın Mehmet, Uncu Yeşim, Öner Can, Tüzün Sabah, Çatak Binali, Zeren Öztürk Güzin, Şahin Mustafa Kürşat, Tamer İsmet, Topsever Fatoş Pınar, Telatar Berrin

Yayınevi :

 Kare Yayıncılık Ve İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

Uluslararası

 

Dergi

 

2019

 

Basılı

2019

Yayın Adı :

 Türkiye Aile Hekimliği Dergisi

Yazar Adı :

 Saatçı Esra, Öztora Serdar, Mazıcıoğlu Mustafa Mümtaz, Aydoğan Ümit, Tuzcular Vural Zeynep, Şahin Mustafa Kürşat

Yayınevi :

 Medikal Akademi

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2020

 

2020

Yayın Adı :

 Türkiye Aile Hekimliği Dergisi

Yazar Adı :

 Saatçı Esra, Öztora Serdar, Mazıcıoğlu Mustafa Mümtaz, Aydoğan Ümit, Tuzcular Vural Zeynep, Şahin Mustafa Kürşat

Yayınevi :

 Medikal Akademi

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2020

 

2020

Yayın Adı :

 Türkiye Aile Hekimliği Dergisi

Yazar Adı :

 Saatçı Esra, Öztora Serdar, Mazıcıoğlu Mustafa Mümtaz, Aydoğan Ümit, Tuzcular Vural Zeynep, Şahin Mustafa Kürşat

Yayınevi :

 Medikal Akademi

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2020

 

2020

Yayın Adı :

 Türkiye Aile Hekimliği Dergisi

Yazar Adı :

 Saatçı Esra, Öztora Serdar, Toprak Dilek, Aydoğan Ümit, Tuzcular Vural Zeynep, Şahin Mustafa Kürşat

Yayınevi :

 Medikal Akademi

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

2020

 

01.01.2014

 

Elektronik

2020

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Eurasian Journal Of Family Medicine

Uluslararası

 

Dergi

 

Eurasian Journal Of Family Medicine

 

Edirne

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Index Copernicus International, Turkiye Citation Index , J-Gate, Scientific Indexing Services, TurkMedline, Global Impact Factor, InfoBase Index, Google Scholar

 

2018

2018

Yayın Yeri :

 23Rd Wonca Europe Conference

Uluslararası

 

Bildiri Kitabı

 

23Rd Wonca Europe Conference

 

Krakow

 

POLONYA

 

İngilizce

 

2018

2018

Yayın Yeri :

 Cyberpsychology Behavior And Social Networking

Uluslararası

 

Dergi

 

Cyberpsychology Behavior And Social Networking

 

New York

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

SSCI

 

2017

2017

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde yeme bozuklukları ve benlik saygısı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Yazar :

 Elvan ŞAHİN YANIK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı


2017

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 50-70 yaş bireylerin kolorektal kanser taraması konusunda bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi

Yazar :

 Vasfiye GÜVEN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı


2019

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin sağlam çocuk izlemi hakkındaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi

Yazar :

 Meltem YILMAZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı


2019

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Samsun'da çalışan aile hekimlerinin obezite yönetimi hakkında bilgi, tutum ve uygulamaları

Yazar :

 Mesut Can UNCU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı


2020

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Dönem 2: Standardize Hasta Görüşmesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 16

 

2017-12-20 20:28:54

 

2017-12-20 20:28:54

 

2017-2018

Ders Adı :

 Dönem 2: İnspeksiyon–Perküsyon

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 16

 

2017-12-20 20:23:59

 

2017-12-20 20:23:59

 

2017-2018

Ders Adı :

 Dönem 4: Akılcı İlaç Sunum Ve Uygulama

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2017-12-20 20:23:23

 

2017-12-20 20:23:23

 

2017-2018

Ders Adı :

 Dönem 3: Solunum Ve Dolaşım Bloğu- 2 Senaryo: 2 Oturum

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2017-12-20 20:22:56

 

2017-12-20 20:22:56

 

2017-2018

Ders Adı :

 Dönem 1: Beslenme Bloğu- 2 Senaryo: 4 Pdö Oturumu

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 16

 

2017-12-20 20:22:19

 

2017-12-20 20:22:19

 

2017-2018

Ders Adı :

 Dönem 1: Aile Hekimliği Temel İlkeleri Ve Tarihçesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-20 20:21:43

 

2017-12-20 20:21:43

 

2017-2018

Ders Adı :

 Dönem 6: Akılcı İlaç Reçeteleme

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2017-12-20 20:20:28

 

2017-12-20 20:20:28

 

2016-2017

Ders Adı :

 Dönem 6: Akılcı İlaç Reçeteleme

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2017-12-20 20:20:28

 

2017-12-20 20:20:28

 

2017-2018

Ders Adı :

 Dönem 6: Terminal Hastaya Yaklaşım

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-12-20 20:20:00

 

2017-12-20 20:20:00

 

2016-2017

Ders Adı :

 Dönem 6: Terminal Hastaya Yaklaşım

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-12-20 20:20:00

 

2017-12-20 20:20:00

 

2017-2018

Ders Adı :

 Dönem 6: Yaşlı Hastaya Yaklaşım

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-12-20 20:19:31

 

2017-12-20 20:19:31

 

2016-2017

Ders Adı :

 Dönem 6: Yaşlı Hastaya Yaklaşım

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-12-20 20:19:31

 

2017-12-20 20:19:31

 

2017-2018

Ders Adı :

 Dönem 4: Akılcı İlaç – 1 Senaryo: 1 Pdö Oturumu

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-12-21 16:24:24

 

2017-12-20 20:18:44

 

2016-2017

Ders Adı :

 Dönem 4: Akılcı İlaç – 1 Senaryo: 1 Pdö Oturumu

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-12-21 16:20:36

 

2017-12-20 20:18:44

 

2017-2018

Ders Adı :

 Dönem 4: Akılcı İlaç Sunum Ve Uygulama

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2017-12-20 20:18:17

 

2017-12-20 20:18:17

 

2016-2017

Ders Adı :

 Dönem 3: Sinir Sistemi Bloğu – 2 Senaryo: 4 Pdö Oturumu

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 16

 

2017-12-20 20:17:40

 

2017-12-20 20:17:40

 

2016-2017

Ders Adı :

 Dönem 3: Tümör Ve Sindirim Bloğu - 3Senaryo: 6 Pdö Oturumu

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 24

 

2017-12-20 20:17:00

 

2017-12-20 20:17:00

 

2016-2017

Ders Adı :

 Dönem 3: Kanıta Dayalı Tıp

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-12-20 20:16:28

 

2017-12-20 20:16:14

 

2016-2017

Ders Adı :

 Dönem 3: Değişik Yaş Gruplarında Öykü Alma

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 16

 

2017-12-20 20:15:56

 

2017-12-20 20:15:56

 

2016-2017

Ders Adı :

 Dönem 3: Kötü Haber Verme

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 16

 

2017-12-20 20:15:29

 

2017-12-20 20:15:29

 

2016-2017

Ders Adı :

 Dönem 3: Hasta Hekim Görüşmesinde Zor Durumlar

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 16

 

2017-12-20 20:15:05

 

2017-12-20 20:15:05

 

2016-2017

Ders Adı :

 Dönem 2: Hekim Rolleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 10

 

2017-12-20 20:14:36

 

2017-12-20 20:14:36

 

2016-2017

Ders Adı :

 Dönem 2: İnspeksiyon–Perküsyon

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 16

 

2017-12-20 20:14:00

 

2017-12-20 20:14:00

 

2016-2017

Ders Adı :

 Dönem 2: Palpasyon-Oskültasyon

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 16

 

2017-12-20 20:13:13

 

2017-12-20 20:13:13

 

2017-2018

Ders Adı :

 Dönem 2: Palpasyon-Oskültasyon

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 16

 

2017-12-20 20:13:13

 

2017-12-20 20:13:13

 

2016-2017

Ders Adı :

 Dönem 2: Standardize Hasta Görüşmesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 16

 

2017-12-20 20:13:29

 

2017-12-20 20:12:46

 

2016-2017

Ders Adı :

 Dönem 1: Kayıt Tutma Ve Görüşme

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 16

 

2017-12-20 20:11:58

 

2017-12-20 20:11:58

 

2016-2017

Ders Adı :

 Dönem 1: Kayıt Tutma

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 16

 

2017-12-20 20:11:38

 

2017-12-20 20:11:38

 

2016-2017

Ders Adı :

 Dönem 1: Empati

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 16

 

2017-12-20 20:11:14

 

2017-12-20 20:11:05

 

2016-2017

Ders Adı :

 Dönem 1: Standardize Hasta Görüşmesi Ve Kayıt Alma

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 16

 

2017-12-21 16:21:24

 

2017-12-20 20:10:39

 

2016-2017

Ders Adı :

 Dönem 1: Öykünün Diğer Elemanları, Sistemlerin Gözden Geçirilmesi, Görüşmeyi Bitirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 16

 

2017-12-20 20:10:18

 

2017-12-20 20:10:18

 

2016-2017

Ders Adı :

 Dönem 1: Ana Yakınma Ve Hasta Bakış Açısının Değerlendirilmesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 16

 

2017-12-20 20:09:51

 

2017-12-20 20:09:51

 

2016-2017

Ders Adı :

 Dönem 1: Hasta-Hekim Görüşmesinin Temel İlkeleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 16

 

2017-12-20 20:09:19

 

2017-12-20 20:09:19

 

2016-2017

Ders Adı :

 Dönem 1: Aile Hekimliği Temel İlkeleri Ve Tarihçesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-20 20:07:42

 

2017-12-20 19:07:41

 

2016-2017

Ders Adı :

 Dönem 1: Hasta Hakları

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-12-20 20:08:16

 

2017-12-20 19:06:38

 

2016-2017

Ders Adı :

 Dönem 6: Periyodik Sağlık Muayenesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-12-20 19:05:00

 

2017-12-20 19:05:00

 

2017-2018

Ders Adı :

 Dönem 6: Kırsal Hekimlik

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-12-20 19:04:50

 

2017-12-20 19:04:50

 

2017-2018

Ders Adı :

 Dönem 6: Kırsal Hekimlik

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-12-20 19:04:41

 

2017-12-20 19:04:41

 

2016-2017

Ders Adı :

 Dönem 6: Periyodik Sağlık Muayenesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-12-20 19:04:29

 

2017-12-20 19:04:29

 

2016-2017

Ders Adı :

 Dönem 6: Periyodik Sağlık Muayenesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-12-20 19:02:11

 

2017-12-20 19:02:11

 

2015-2016

Ders Adı :

 Dönem 6: Kırsal Hekimlik

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-12-20 19:01:54

 

2017-12-20 19:01:54

 

2015-2016

Ders Adı :

 Dönem 6: Periyodik Sağlık Muayenesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-12-20 19:01:12

 

2017-12-16 14:21:39

 

2014-2015

Ders Adı :

 Dönem 6: Kırsal Hekimlik

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-12-20 19:01:31

 

2016-10-06 10:52:00

 

2014-2015

2019
 • 2018

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

  Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • 2016
  - 2018

  Doktor Öğretim Üyesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

  Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • 2014
  - 2016

  Sağlık Bakanlığı Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü Canik Toplum Sağlığı Merkezi

  Aile Hekimliği Uzmanı

 • 2011
  - 2014

  Araştırma Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

  Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • 2010
  - 2014

  Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şahinbey Ocaklar Sağlık Ocağı

  Pratisyen Hekim

 • 2010
  - 2014

  Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehit Kamil Karşıyaka 112 Acil Sağlık Hizmetleri

  Pratisyen Hekim

Ders Notları

Ders Notu Bulunamadı!

Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr