Profesör Kürşat DEMİRYÜREKİletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: kursatd@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0002-6193-9957
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı
Bilim Alanı Tarım Ekonomisi
Anahtar Kelimeler Tarımsal Yayım ve Haberleşme
Kırsal Kalkınma
Tarım Politikası
Öğrenim Bilgileri
Doktora The University Of Reading
Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi
Lisans Ankara Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Ziraat Fakültesi, 2016 -
Doçent Ziraat Fakültesi, 2010 - 2016
Yardımcı Doçent Ziraat Fakültesi, 2001 - 2010
Araştırma Görevlisi Faculty Of Education And Community Studies (Eğitim Ve Toplum Bilimleri Fakültesi), 1996 - 2000
Araştırma Görevlisi Ziraat Fakültesi, 1993 - 2000
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Organik Tarım Ve Ekonomisi

Editör Adı :

 Selime Canan Ve Hakan Günlü


2016

Kitap Adı :

 Türkiye Arıcılığının Mevcut Durumu Sorunları Ve Geleceği

Editör Adı :

 Ceyhan Vedat, Emir Murat

2016

Kitap Adı :

 Samsun İli Bafra İlçesi Sol Sahil Köylerinde Yapılan Arazi Toplulaştırmasına Zorunlu Ve İstemli Katılan Çiftçilerin Tutum Ve Davranışlarının Karşılaştırılması


2016

Kitap Adı :

 Kırsal Kalkınma Amaçlı Hibe Projelerinin Değerlendirilmesi Tr83 Bölgesi Örneği


2016

Kitap Adı :

 Samsun İlinde Organik Ve Konvansiyonel Fındık Yetiştiricilerinin Gübre Kullanımı Konusundaki İletişim Kaynaklarının Sosyal Ağ Analizi İle Karşılaştırılması

2012

Kitap Adı :

 Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Cilt Iı Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Metodolojisi

Bölüm Adı :

 Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Sözlüğü

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat

Editör Adı :

 Murat Sayılı, Esen Oruç, Hikmet Günal Ve Hüseyin Önen


2014

Kitap Adı :

 The Analysis Of Information Systems For Organic And Conventional Hazelnut Producers İn Three Villages Of The Black Sea Region Turkey Published Phd Thesis The University Of Reading Uk


2000

Kitap Adı :

 Televizyon İle Yaygın Çiftçi Eğitimi Projesi Yayçep Ne Gölbaşı İlçesinde Çiftçilerin Katılımı Üzerine Bir Araştırma


1993

Kitap Adı :

 Tarımsal Enformasyon Ve Bilgi Sistemleri Üzerine Bir Araştırma Kavram Teori Ve Metot Rehberi

2001

Kitap Adı :

 Karadeniz Bölgesi Nde Kültür Balıkçılığını Geliştirme Olanakları

2005

Kitap Adı :

 Tarımsal Yayım Ve Haberleşme

2010

Kitap Adı :

 Antalya Bölgesi Ndeki Mesleki Eğitim Ve Yayım Hizmetlerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi Çalışması

2011

Kitap Adı :

 Assessment Study On Effectiveness Of Vocational Training And Extension Services İn Antalya Region

2011

Kitap Adı :

 Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Cilt Iı Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Metodolojisi

Bölüm Adı :

 Tarımsal Bilgi Ve Yenilik Sistemleri Ve Sosyal İletişim Ağları

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat

Editör Adı :

 Murat Sayılı, Esen Oruç, Hikmet Günal, Hüseyin Önen


2014

Kitap Adı :

 Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Cilt Iı Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Metodolojisi

Bölüm Adı :

 Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Kavramları Ve Felsefesi

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat

Editör Adı :

 Murat Sayılı, Esen Oruç, Hikmet Günal, Hüseyin Önen


2014

Kitap Adı :

 Agricultural Extension And Consultacy Book Volume Iı Methodology

Bölüm Adı :

 Rural Extension Glossary (Chapter 14).

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat

Editör Adı :

 Murat Sayılı, Esen Oruç, Hikmet Günal, Hüseyin Önen


2014

Kitap Adı :

 Agricultural Extension And Consultacy Book Volume Iı Methodology

Bölüm Adı :

 Agricultural Knowledge And Innovation Systems And Communication Networks (Chapter 12).

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat

Editör Adı :

 Murat Sayılı, Esen Oruç, Hikmet Günal, Hüseyin Önen


2014

Kitap Adı :

 Agricultural Extension And Consultacy Book Volume Iı Methodology

Bölüm Adı :

 Extension And Advisory Concepts And Their Philisophy (Chapter 2).

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat

Editör Adı :

 Murat Sayılı, Esen Oruç, Hikmet Günal, Hüseyin Önen


2014

Kitap Adı :

 Samsun İli Terme İlçesinde Çiftçilerin Risk Davranışlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Araştırma Seri No 3

1997

Kitap Adı :

 Yayım Sözlüğü


2015

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Entrepreneurial Universities İn Times Of Crisis: Case Of Covid-19 Pandemic

Yazar Adı :

 Kawamorita Hiroko, Salamzadeh Aidin, Demiryürek Kürşat, Ghajarzadeh Mahyar

Dergi Adı :

 Journal Of Entrepreneurship, Business And Economics

Özgün Makale

 


2020, 6

Makale Adı :

 Factors Effecting Rural Women’S Entrepreneurshıp İn Local Markets: The Case Of Samsun Province, Turkey

Yazar Adı :

 Yüceer Sema Ezgi, Demiryürek Kürşat

Dergi Adı :

 Türk Tarım - Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi

Özgün Makale

 


2020, 3

Makale Adı :

 Study On Access To Agricultural Credit Among Smallholder Tobacco Farmers İn Mangochi, Malawi

Yazar Adı :

 Allie Sumani Shams, Demiryürek Kürşat

Dergi Adı :

 Black Sea Journal Of Public And Social Science

Özgün Makale

 


2020, 1

Makale Adı :

 Organik Çay Tarımında Yenilik Karar Süreci: Rize İli Örneği

Yazar Adı :

 Abacı Nur İlkay, Keskin Elif, Demiryürek Kürşat

Dergi Adı :

 Black Sea Journal Of Public And Social Science

Özgün Makale

 


2020, 1

Makale Adı :

 Adoption Of İnnovations İn Harvesting Methods Of The Grape: A Case Study İn Charikar And Bagram Districts Of Parwan Province, Afghanistan

Yazar Adı :

 Dadkhwah Zafaruddin, Demiryürek Kürşat

Dergi Adı :

 International Journal Of Scientific Research And Management (Ijsrm)

Özgün Makale

 


2020, 1

Makale Adı :

 Features Of Entrepreneurial Activities Indice İn The World: Trends And Prospects

Yazar Adı :

 Plotnikov Andrei, Salamzadeh Yashar, Demiryürek Kürşat, Kawamorita Hiroko, Urasova Anna

Dergi Adı :

 International Journal Of Entrepreneurship

Özgün Makale

 


2019, 3

Makale Adı :

 Çiftçilerin Ürün Desenlerine Karar Vermelerini Etkileyen Faktörler: Samsun İli Bafra İlçesi Sebze Yetiştiricileri Örneği

Yazar Adı :

 Abacı Nur İlkay, Demiryürek Kürşat

Dergi Adı :

 Türk Tarım - Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi

Özgün Makale

 


2019, 3

Makale Adı :

 Information Levels, Attitudes And Consumption Behavior Of Students About To Organic And Genetically Modified Organized Products: Example Of Ondokuz Mayis University

Yazar Adı :

 Güngör Engin, Demiryürek Kürşat

Dergi Adı :

 Black Sea Journal Of Agriculture

Özgün Makale

 


2019, 1

Makale Adı :

 Samsun İli Çarşamba İlçesinde Kivi Yetiştiren Tarım İşletmelerinin Üretim Etkinliği

Yazar Adı :

 Canan Selime, Abacı Nur İlkay, Ceyhan Vedat, Demiryürek Kürşat

Dergi Adı :

 Mediterranean Agricultural Sciences

Özgün Makale

 


2018, 8

Makale Adı :

 A Case Of Social Networks Of Organic And Conventional Hazelnut Producers İn Turkey

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat

Dergi Adı :

 Development Of Organic Agriculture İn Central Asia

Özgün Makale

 


2018, 5

Makale Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: Omü Ziraat Fakültesi Örneği

Yazar Adı :

 Demir Hilal, Demiryürek Kürşat

Dergi Adı :

 Ksü Tarım Ve Doğa Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 12

Makale Adı :

 The Comparison Of Social Networks Between Organic And Conventional Hazelnut Producers İn Samsun

Yazar Adı :

 Aydoğan Mehmet, Demiryürek Kürşat

Dergi Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 10

Makale Adı :

 Samsun İli Çarşamba İlçesindeki Kivi Yetiştiricilerinin Enformasyonkaynakları Ve İşbirliği Ağları

Yazar Adı :

 Abacı Nur İlkay, Canan Selime, Aydoğan Mehmet, Demiryürek Kürşat

Dergi Adı :

 Akademia Mühendislik Ve Fen Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 9

Makale Adı :

 Agricultural Innovation System: Case Of Cassava Producers İn Kajo-Keji, South Sudan

Yazar Adı :

 Ajak James Drfoun Amol, Demiryürek Kürşat

Dergi Adı :

 American Journal Of Agriculture And Forestry

Özgün Makale

 


2017, 6

Makale Adı :

 The Comparison Of Pest Management İnformation Systems And Communication Networks For Organic And Conventional Hazelnut Producers İn Samsun Province Of Turkey

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat, Aydoğan Mehmet, Abacı Nur İlkay

Dergi Adı :

 Organic Agriculture

Özgün Makale

 


2017, 12

Makale Adı :

 Samsun İli Çarşamba İlçesinde Yetiştirilen Kivinin Pazarlama Kanalları Ve Pazarlama Marjı

Yazar Adı :

 Canan Selime, Abacı Nur İlkay, Demiryürek Kürşat

Dergi Adı :

 Bahçe

Özgün Makale

 

2017, 12

Makale Adı :

 Kırsal Kalkınma

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat, Demir Dursun

Dergi Adı :

 Köyüm

Derleme Makale

 


2017, 11

Makale Adı :

 Effect Of Dairy Cattle Breeders’ Association (Dcba) Membership On Sustainability Of Innovations İn Samsun Province Of Turkey

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat, Abacı Nur İlkay, Abacı Samet Hasan, Atasever Savaş, Erdem Hüseyin

Dergi Adı :

 Custos E Agronegocio

Özgün Makale

 

2017, 10

Makale Adı :

 Organik Tarım Kavramı Ve Kapsamı

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat

Dergi Adı :

 Kırsal Kalkınma

Özgün Makale

 


2017, 1

Makale Adı :

 Organic Farming Concept And Scope

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat

Dergi Adı :

 Rural Development

Özgün Makale

 


2017, 1

Makale Adı :

 Samsun İli Tarımsal Üretici Örgütleri Arasındaki İşbirliğinin Örgüt Başarısına Etkisi

Yazar Adı :

 Aydoğan Mehmet, Demiryürek Kürşat, Yulafcı Ahmet

Dergi Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 


2016, 7

Makale Adı :

 Effect Of Some Farm Practices On Milk Production İn Dairy Farms Of Samsun Province Of Turkey

Yazar Adı :

 Atasever Savaş, Demiryürek Kürşat, Erdem Hüseyin

Dergi Adı :

 Journal Of Bahri Dagdas Animal Research

Özgün Makale

 


2016, 4

Makale Adı :

 The Comparison Of Agricultural Knowledge And Information Systems Akis For Adopters And Non Adopters Of Good Agricultural Practices İn Bafra District Of Samsun Turkey

Yazar Adı :

 Abdurahman Mustafe Abdulkadir, Demiryürek Kürşat, Abacı Nur İlkay

Dergi Adı :

 Türk Tarım - Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi

Özgün Makale

 


2016, 12

Makale Adı :

 Distance Education Through Television For Farmers İn Developing Countries The Case Of Turkey Anthropologist 21 3 9 2015

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat, Atsan Tecer

Dergi Adı :

 Anthropologist

Özgün Makale

 

2015, 9

Makale Adı :

 Organik Tarım İle İlgili Ulusal Desteklere İlişkin Bilgiler

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat

Dergi Adı :

 Tarım Gündem Dergisi

Özgün Makale

 


2015, 9

Makale Adı :

 Avrupa Birliği Ve Türkiye De Organik Tarım Ve Gıda Ürünlerine Karşı Tüketici Davranışları

Yazar Adı :

 Aydın Eryılmaz Gamze, Demiryürek Kürşat, Emir Murat

Dergi Adı :

 Anadolu Journal Of Agrıcultural Scıences

Özgün Makale

 


2015, 8

Makale Adı :

 Extension And Advisory Services For Organic Agriculture İn The European Union And Turkey

Yazar Adı :

 Kılıç Topuz Bakiye, Demiryürek Kürşat

Dergi Adı :

 Anadolu Journal Of Agrıcultural Scıences

Özgün Makale

 


2015, 12

Makale Adı :

 Samsun İli Bafra İlçesi Sol Sahil Köylerinde Yapılan Arazi Toplulaştırmasına Zorunlu Ve İstemli Katılan Çiftçilerin Tutum Ve Davranışlarının Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Emrah İldeniz, Demiryürek Kürşat

Dergi Adı :

 Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 

2015, 12

Makale Adı :

 Türkiye De Kuru Fasülye Üretiminin Mevcut Durumu Ve Gelecek Dönemler Üretiminin Tahmin Edilmesi

Yazar Adı :

 Aydoğan Mehmet, Demiryürek Kürşat, Abacı Nur İlkay

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology

Özgün Makale

 

2015, 11

Makale Adı :

 Türkiye’De Kadın Ve Kadın Girişimciliği

Yazar Adı :

 Türkten Hatice, Demiryürek Kürşat

Dergi Adı :

 Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi

Derleme Makale

 


2015, 10

Makale Adı :

 Organik Tarım Ve Ekonomisi

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat

Dergi Adı :

 Tarım Gündem Dergisi

Özgün Makale

 


2015

Makale Adı :

 Factors Affecting The Use Of Micro Credit Among Women Entrepreneurs İn The Samsun Province Of Turkey

Yazar Adı :

 Abacı Nur İlkay, Demiryürek Kürşat, Emir Murat, Yıldırım Çağatay

Dergi Adı :

 Anthropologist

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 Avrupa Birliği Ve Türkiye Deki Organik Tarım Mevzuatındaki Gelişmeler Ve Son Yönetmeliklerin Analizi

Yazar Adı :

 Emir Murat, Demiryürek Kürşat

Dergi Adı :

 Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


2014, 6

Makale Adı :

 Risk Attitudes Of Organic And Conventional Hazelnut Producers İn Turkey

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat, Ceyhan Vedat, Bozoğlu Mehmet

Dergi Adı :

 Human And Ecologıcal Rısk Assessment

Özgün Makale

 


2012, 3

Makale Adı :

 Association Of Some Milking Parameters With Milk Quality Of Smallholder Dairy Farms İn Samsun Region Turkey

Yazar Adı :

 Atasever Savaş, Erdem Hüseyin, Demiryürek Kürşat

Dergi Adı :

 Journal Of Envıronmental Bıology

Özgün Makale

 

2012, 1

Makale Adı :

 Tarım Makineleri İmalatçılarının Güvenli Tarım Makineleri İmalatı Açısından Mevcut Durumu Ve Eğitim İhtiyaçları

Yazar Adı :

 Yeşim Benal Yurtlu, Ekmekci K, Bozoğlu Mehmet, Demiryürek Kürşat, Ceyhan Vedat

Dergi Adı :

 Toparak Ve Su

Özgün Makale

 


2012

Makale Adı :

 Çiftçilerin Tarım Makineleri Kullanımına İlişkin Risk Algıları

Yazar Adı :

 Benal Yeşim Yurtlu, Demiryürek Kürşat, Bozoğlu Mehmet, Ceyhan Vedat

Dergi Adı :

 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


2012

Makale Adı :

 Geçmişten Günümüze Tarımsal Yayım Kavramı Türktarım Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat

Dergi Adı :

 Türktarım Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi

Özgün Makale

 


2011, 7

Makale Adı :

 The Agricultural Extension System İn Turkey

Yazar Adı :

 Savran Ahmet Ferhan, Demiryürek Kürşat, Özçatalbaş Orhan, Selışık Akın Ayşegül, Boz İsmet

Dergi Adı :

 Scientific Research And Essays

Özgün Makale

 


2011, 4

Makale Adı :

 Kırsal Yayımda Uzaktan Eğitim Ve Televizyon İle Yaygın Çiftçi Eğitimi Projesi Yayçep Deneyimi

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat

Dergi Adı :

 Türktarım Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi

Özgün Makale

 


2011, 3

Makale Adı :

 Developing Participatory Extension Applications İn Turkey

Yazar Adı :

 Özçatalbaş Orhan, Boz İsmet, Demiryürek Kürşat, Bostan Budak Dilek, Karaturhan Buket, Akçaöz Handan

Dergi Adı :

 Afrıcan Journal Of Agrıcultural Research

Özgün Makale

 

2011, 1

Makale Adı :

 Organik Tarım Kavramı Ve Organik Tarımın Dünya Ve Türkiye Deki Durumu

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat

Dergi Adı :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


2011

Makale Adı :

 Analysis Of İnformation Systems And Communication Networks For Organic And Conventional Hazelnut Producers İn The Samsun Province Of Turkey

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat

Dergi Adı :

 Agricultural Systems

Özgün Makale

 


2010, 9

Makale Adı :

 Information Systems And Communication Networks For Agriculture And Rural People

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat

Dergi Adı :

 Agrıcultural Economıcs-Czech

Özgün Makale

 


2010, 5

Makale Adı :

 Dünya Ve Türkiye De Organik Tarımın Yayılması Ve Benimsenmesi

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat

Dergi Adı :

 Standard Ekonomik Ve Teknik Dergi,

Özgün Makale

 


2009, 8

Makale Adı :

 Economics Of Organic And Conventional Hazelnut Production İn The Terme District Of Samsun Turkey

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat, Ceyhan Vedat

Dergi Adı :

 Renewable Agrıculture And Food Systems

Özgün Makale

 


2008, 9

Makale Adı :

 Use Of Social Network Analysis To Identify Opinion Leaders A Case Of Organic Hazelnut Producers İn Turkey

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat

Dergi Adı :

 Journal Of Extension Systems

Özgün Makale

 


2008, 6

Makale Adı :

 Agricultural İnformation Systems And Communication Networks The Case Of Dairy Farmers İn The Samsun Province Of Turkey

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat, Erdem Hüseyin, Ceyhan Vedat, Atasever Savaş, Uysal Osman

Dergi Adı :

 Informatıon Research-An Internatıonal Electronıc Journal

Özgün Makale

 


2008, 6

Makale Adı :

 Organic Agriculture The Case Of Turkey

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat, Chrıstopher Stopes, Güzel Hüseyin Alper

Dergi Adı :

 Outlook On Agrıculture

Özgün Makale

 


2008, 12

Makale Adı :

 Kırsal Yoksullukla Mücadelede Yeni Adım Mikrokredi

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat, Aşçı Zeynep

Dergi Adı :

 Harran Tarım Ve Gıda Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Important Factors Affecting Trout Production İn The Black Sea Region Turkey

Yazar Adı :

 Bozoğlu Mehmet, Ceyhan Vedat, Hüseyin Avni Cinemre, Demiryürek Kürşat, Kılıç Osman

Dergi Adı :

 Czech Journal Of Anımal Scıence

Özgün Makale

 


2007, 9

Makale Adı :

 Türkiye Nin Avrupa Birliği Organik Tarım Politikası Na Uyumu

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat, Bozoğlu Mehmet

Dergi Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 The Cost Efficiency Of Trout Farms İn The Black Sea Region Turkey

Yazar Adı :

 Hüseyin Avni Cineme, Ceyhan Vedat, Bozoğlu Mehmet, Demiryürek Kürşat, Kılıç Osman

Dergi Adı :

 Aquaculture

Özgün Makale

 


2006, 2

Makale Adı :

 Evaluation Of Different Trout Farming Systems And Some Policy Issues İn The Black Sea Region, Turkey

Yazar Adı :

 Bozoğlu Mehmet, Ceyhan Vedat, Hüseyin Avni Cinemre, Demiryürek Kürşat, Kılıç Osman

Dergi Adı :

 Journal Of Applied Sciences

Özgün Makale

 


2006, 12

Makale Adı :

 Extension İn Organic Agriculture The Case Of Kelkit Turkey

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat

Dergi Adı :

 Journal Of Extension Systems

Özgün Makale

 


2006

Makale Adı :

 Distance Education For Rural People İn Developing Countries Turkish Experience

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat

Dergi Adı :

 Journal Of Extension Systems

Özgün Makale

 


2006

Makale Adı :

 Dünya Ve Türkiye De Organik Tarım

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat

Dergi Adı :

 Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 Türkiye’Xxnin Genel Tarımsal Yayım Sistemi İlgili Kuruluşlar Yayım Çalışmaları Ve Problemler

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat

Dergi Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 


2002

Makale Adı :

 Ülkemizde Kooperatifçilik Hareketinin Geliştirilmesinde Televizyondan Yararlanma Olanakları

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat

Dergi Adı :

 Karınca Kooperatif Postası, Türkiye Kooperatifçilik Kurumu,

Özgün Makale

 

1995

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Effect of Dairy Cattle Breeders Association DCBA Membership on Sustainability of Innovations in Samsun Province of Turkey

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat, Abacı Nur İlkay, Abacı Samet Hasan, Atasever Savaş, Erdem Hüseyin

Etkinlik Adı :

 2nd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment (2nd ICSAE)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2015, 09

Bildiri Adı :

 Effects of Some Farm Practices on Milk Production in Dairy Farms of Samsun Province of Turkey

Yazar Adı :

 Atasever Savaş, Demiryürek Kürşat, Erdem Hüseyin

Etkinlik Adı :

 2nd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment (2nd ICSAE)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2015, 09

Bildiri Adı :

 The Comparison of Pest Management Information Systems and Communication Networks for Organic and Conventional Hazelnut Producers in Samsun Province of Turkey

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat, Aydoğan Mehmet, Abacı Nur İlkay

Etkinlik Adı :

 2nd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment (2nd ICSAE),

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2015, 09

Bildiri Adı :

 Extension in Organic Agriculture The Case of Kelkit Turkey

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat, Güzel Hüseyin Alper

Etkinlik Adı :

 17th European Seminar on Extension Education: Towards a Participatory and Multi-actors Extension System

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2005, 08

Bildiri Adı :

 Examining of World Honey Exports by Social Network Analysis.

Yazar Adı :

 Çankaya Necda, Bıyık Selim, Abacı Nur İlkay, Aydoğan Mehmet, Demiryürek Kürşat

Etkinlik Adı :

 International Congress on Domestic Animal Breeding, Genetics and Husbandary (ICABGEH-18)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 09

Bildiri Adı :

 Türkiye de Kırsal Alanlarda Bilgi İletişim Teknolojilerinin Kullanım Durumu

Yazar Adı :

 Abacı Nur İlkay, Demiryürek Kürşat

Etkinlik Adı :

 2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2015, 04

Bildiri Adı :

 Discriminant analysis of organic and conventional hazelnut producers in the Black Sea region of Turkey

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat

Etkinlik Adı :

 THE FIFTH INTERNATIONAL CONGRESS ON HAZELNUT

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2000, 08

Bildiri Adı :

 Conversion to organic hazelnut production in the Black Sea Region of Turkey

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat

Etkinlik Adı :

 THE FIFTH INTERNATIONAL CONGRESS ON HAZELNUT

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2000, 08

Bildiri Adı :

 Organik ve Konvansiyonel Ürünlerde Tüketici Eğilimleri Samsun İli Örneği

Yazar Adı :

 Abacı Nur İlkay, Demiryürek Kürşat, Yıldırım Çağatay, Çınar Emine

Etkinlik Adı :

 Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2013, 09

Bildiri Adı :

 Organik ve konvansiyonel fındık yetiştiriciliği faaliyetlerinin sürdürülebilirliği

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat, Ceyhan Vedat, Argunhan Emel

Etkinlik Adı :

 Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2013, 09

Bildiri Adı :

 Organik tarıma geçiş için uygun ilerin belirlenmesi

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat, Ceyhan Vedat, Güzel Hüseyin Alper, Hazneci Kerem

Etkinlik Adı :

 Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2013, 09

Bildiri Adı :

 TOOLS FOR THE MANAGEMENT OF REGIONAL INDUSTRIAL COMPLEX ENTERPRISES: INNOVATION AND EFFICIENCY PROBLEMS

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat, Ciobanu George, Urasova Aa, Plotnikov Av

Etkinlik Adı :

 GOVERNANCE AND ECONOMIC MANAGEMENT: EXPERIENCE AND PRACTICE OF DIFFERENT COUNTRIES

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 05

Bildiri Adı :

 Türkiye ve GAP Bölgesinde Tarım Danışmanlığı Sisteminin Sorunları ve Geleceği

Yazar Adı :

 Özçatalbaş Orhan, Boz İsmet, Bostan Budak Dilek, Karaturhan Buket, Demiryürek Kürşat

Etkinlik Adı :

 Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2010, 09

Bildiri Adı :

 Türkiye de Tarımsal Eğitim ve Yayım İlişkisi

Yazar Adı :

 Özçatalbaş Orhan, Bostan Budak Dilek, Boz İsmet, Demiryürek Kürşat, Boyacı Murat, Karaturhan Buket

Etkinlik Adı :

 Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2010, 09

Bildiri Adı :

 Türkiye nin Organik Tarım ve Gıda Ürünleri İhracatının Sosyal Ağ Analizi İle Ortaya Konulması

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat, Aydoğan Mehmet

Etkinlik Adı :

 Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2010, 09

Bildiri Adı :

 EXAMINING OF WORLD HONEY EXPORTS BY SOCIAL NETWORK ANALYSIS

Yazar Adı :

 Çankaya Necda, Bıyık Selim, Abacı Nur İlkay, Aydoğan Mehmet, Demiryürek Kürşat

Etkinlik Adı :

 INTERNATIONALCONGRESS ON DOMESTIC ANIMAL BREEDING GENETICS AND HUSBANDRY 2018

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 09

Bildiri Adı :

 Samsun İli Çarşamba İlçesinde Kivi Yetiştiricilerinin Bilgi Kaynakları ve İşbirliği Ağları

Yazar Adı :

 Abacı Nur İlkay, Canan Selime, Aydoğan Mehmet, Demiryürek Kürşat

Etkinlik Adı :

 International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Yayım Hizmetlerinde Kadın Liderliği ve Güneydoğu Anadolu Projesi İçin Önemi

Yazar Adı :

 Özer Dilek, Demiryürek Kürşat, Gülçubuk Bülent, Taluğ Cemal, Robertson Lısa

Etkinlik Adı :

 GAP IV. Tarım Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2005, 09

Bildiri Adı :

 A case of social networks of organic andconventional hazelnut producers in Turkey

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat

Etkinlik Adı :

 Development of organic agriculture in Central Asia

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 05

Bildiri Adı :

 The Project of Extensive Farmer Education through Television Programmes YAYÇEP in Turkey

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat, Köprülü Onur

Etkinlik Adı :

 International Seminar on The Role of Education in the Process of Transition: From Consumer Society to Knowledge Society

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2005, 05

Bildiri Adı :

 Organic by Default A First Evaluation

Yazar Adı :

 Güzel Hüseyin Alper, Demiryürek Kürşat

Etkinlik Adı :

 The First Congress on Organic Agriculture in Turkey

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2007, 10

Bildiri Adı :

 RESEARCH AND DEVELOPMENT OF DOKAP REGION AGRICULTURAL ENTREPRENEURSHIP CAPACITY

Yazar Adı :

 Aydoğan Mehmet, Demiryürek Kürşat, Abacı Nur İlkay, Günlü Hakan, Yeşilyurt Hanife

Etkinlik Adı :

 3. ULUSLARARASI UNİDOKAP KARADENİZ SEMPOZYUMU

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2019, 06

Bildiri Adı :

 EVALUATING IRRIGATION EXPERIENCES OF FARMERS IN BAFRA DISTRICT-SAMSUN

Yazar Adı :

 Abacı Nur İlkay, Boz İsmet, Demiryürek Kürşat

Etkinlik Adı :

 3. ULUSLARARASI UNİDOKAP KARADENİZ SEMPOZYUMU

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2019, 06

Bildiri Adı :

 Assessment Study on Effectiveness of Vocational Training and Extension Services in Antalya Region Turkey

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat, Akın Ayşegül

Etkinlik Adı :

 20th European Seminar of Extension Education (ESEE)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2011, 11

Bildiri Adı :

 Taban Arazideki Fındık Söküm Politikasına Karşı Çiftçi Davranışları

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat, Bozoğlu Mehmet

Etkinlik Adı :

 Türkiye’de Uygulanan Fındık Politikaları ve Fındığın Geleceği Konferans-Paneli

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2002, 10

Bildiri Adı :

 Karadeniz Bölgesi nde Alabalık İşletmelerinde Teknik Etkinlik

Yazar Adı :

 Ceyhan Vedat, Bozoğlu Mehmet, Cinemre Hüseyin Avni, Demiryürek Kürşat, Kılıç Osman

Etkinlik Adı :

 Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2004, 09

Bildiri Adı :

 Rural Distance Education and the Turkish Experience

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat

Etkinlik Adı :

 International Conference on Innovations in Extension and Advisory Services: Linking Knowledge to Policy and Action for Food and Livelihoods

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce2011, 11

Bildiri Adı :

 Sustainabilty of Organic Versus Conventional Hazelnut Productions in Turkey

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat, Abacı Nur İlkay, Ceyhan Vedat

Etkinlik Adı :

 IX. International Congress on Hazelnut

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 08

Bildiri Adı :

 World Hazelnut Trade Networks

Yazar Adı :

 Aydoğan Mehmet, Demiryürek Kürşat, Abacı Nur İlkay

Etkinlik Adı :

 IX. International Congresson Hazelnut

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 08

Bildiri Adı :

 ICT Use in Rural and Urban Disparity in Turkey

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat, Özer Dilek

Etkinlik Adı :

 3rd International Congress on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food, Forestry and Environment (ITAFE’ 10)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2010, 06

Bildiri Adı :

 Social Network analysis with PAJEK

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat, Aydoğan Mehmet

Etkinlik Adı :

 3rd International Congress on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food, Forestry and Environment (ITAFE’ 10)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2010, 06

Bildiri Adı :

 Total information system and networks of organic and conventional hazelnut growers in Turkey

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat

Etkinlik Adı :

 VIth International Congress on Hazelnut

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2004, 06

Bildiri Adı :

 Tarımsal Faaliyetlerin Sürdürülebilirliğinin Değerlendirilmesi Samsun İli Örneği

Yazar Adı :

 Ceyhan Vedat, Bozoğlu Mehmet, Demiryürek Kürşat, Cinemre Hüseyin Avni, Kılıç Osman

Etkinlik Adı :

 Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2006, 09

Bildiri Adı :

 Organik ve Geleneksel Fındık Yetiştiriciliğinin Ekonomik Analizi

Yazar Adı :

 Ceyhan Vedat, Demiryürek Kürşat, Bozoğlu Mehmet, Cinemre Hüseyin Avni

Etkinlik Adı :

 Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2006, 09

Bildiri Adı :

 Türkiye Kalkınma Vakfı Gümüşhacıköy Kırsal Kalkınma Projesinin Çiftçiler Üzerinde Etkilerinin Sürdürülebilirliğinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Köprülü Onur, Demiryürek Kürşat

Etkinlik Adı :

 Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2006, 09

Bildiri Adı :

 Türkiye nin Avrupa Birliği Organik Tarım Politikasına Uyumu

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat, Bozoğlu Mehmet

Etkinlik Adı :

 Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2006, 09

Bildiri Adı :

 Organik ve Geleneksel Fındık Yetiştiricilerinin Risk Tutumlarının Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat, Ceyhan Vedat, Uysal Osman

Etkinlik Adı :

 Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2006, 09

Bildiri Adı :

 Communication Networks for Organic Hazelnut Growers in Turkey

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat

Etkinlik Adı :

 4th International Conference on the Organic Sector Development in Central/Eastern European and Central Asian Countries

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2012, 04

Bildiri Adı :

 Tarım Danışmanlığı Uygulamalarında Mevcut Durum ve Gelecek

Yazar Adı :

 Çukur Tayfun, Köksal Özdal, Abacı Nur İlkay, Atsan Tecer, Özçatalbaş Orhan, Demiryürek Kürşat, Bostan Budak Dilek, Karaturhan Buket, Selışık Ayşegül, Aydoğan Mehmet

Etkinlik Adı :

 Türkiye Ziraat Mühendisliği 9. Teknik Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2020, 01

Bildiri Adı :

 Tarımsal Öğretim ve Yayım Hizmetlerinde Mevcut Durum ve Gelecek

Yazar Adı :

 Abacı Nur İlkay, Köksal Özdal, Atsan Tecer, Demiryürek Kürşat, Özçatalbaş Orhan, Çukur Tayfun, Bostan Budak Dilek, Selışık Ayşegül, Aydoğan Mehmet, Karaturhan Buket

Etkinlik Adı :

 Türkiye Ziraat Mühendisliği 9. Teknik Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2020, 01

Bildiri Adı :

 The Agricultural Extension System in Turkey

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat, Akın Ayşegül

Etkinlik Adı :

 4th Green Week Scientific Conference: Challenges of Education and Innovation

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2010, 01

Bildiri Adı :

 Integrated and interactive research projects for agricultural innovation the case of paddy farmers innovation network in Samsun province of Turkey

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat

Etkinlik Adı :

 ARIMNet2 INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURAL KNOWLEDGE AND INNOVATION SYSTEMS (AKIS) IN THE MEDITERRANEAN

Uluslararası

 

Davetli konuşmacı

 

İngilizce2016, 10

Bildiri Adı :

 Do Information and Communication Technologies ITCs Have Any Meaning for Rural Women

Yazar Adı :

 Özer Dilek, Yılmaz Y, Demiryürek Kürşat, Cemal Taluğ

Etkinlik Adı :

 International Congress on Information Technology in Agriculture, Food & Environment

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2005, 10

Bildiri Adı :

 Tarımsal Eğitim ve Yayım Hizmetlerinde Değişimler ve Arayışlar

Yazar Adı :

 Bostan Budak Dilek, Özçatalbaş Orhan, Boz İsmet, Demiryürek Kürşat, Çelik Ateş Hacer, Karaturhan Buket, Uğur Tuğçe

Etkinlik Adı :

 TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2015, 01

Bildiri Adı :

 Organik Tarım ve Karadeniz Bölgesi nin Organik Tarım Potansiyeli

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat

Etkinlik Adı :

 Karadeniz Bölgesinin Organik Fındık ve Çay Tarımı Potansiyeli Paneli. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi-Samsun Sanayici ve İşadamları Derneği-Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2004, 01

Bildiri Adı :

 Samsun İlinde Mantar Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Abacı Nur İlkay, Hazneci Esin, Demiryürek Kürşat, Pekşen Aysun

Etkinlik Adı :

 XI. Türkiye Yemeklik Mantar Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe2019, 11

Bildiri Adı :

 Evaluating Irrigation Experiences Of FarmersIn Bafra District-Samsun

Yazar Adı :

 Abacı Nur İlkay, Boz İsmet, Demiryürek Kürşat

Etkinlik Adı :

 3rd International UNIDOKAP Black Sea Symposium“Sustainable Agriculture and Environment”

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 10

Bildiri Adı :

 Potential of Organic Agriculture Organization and Clustering Promotion and Branding Opportunities in Turkey

Yazar Adı :

 Altın Ömer, Demiryürek Kürşat

Etkinlik Adı :

 3. International UNIDOKAP Black Sea Symposium

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 10

Bildiri Adı :

 Karadeniz Bölgesinde Organik Fındık Yetiştiriciliği ve Geliştirme Olanakları

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat

Etkinlik Adı :

 3. Milli Fındık Şurası

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2004, 10

Bildiri Adı :

 Tarımda Üreticilerin Eğitimi

Yazar Adı :

 Cinemre Hüseyin Avni, Demiryürek Kürşat, Kılıç Osman, Bozoğlu Mehmet, Ceyhan Vedat

Etkinlik Adı :

 IV Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

1995, 01

Bildiri Adı :

 Televizyonda Tarıma Yönelik Programlar ve YAYÇEP

Yazar Adı :

 Altıbıçak M A, Demiryürek Kürşat

Etkinlik Adı :

 Türkiye 1. Tarım Ekonomisi Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

1994, 09

Bildiri Adı :

 INFORMATION SOURCES OF ORGANIC AND CONVENTIONAL TEA PRODUCERS IN RIZE PROVINCE, TURKEY

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat, Abacı Nur İlkay, Keskin Elif

Etkinlik Adı :

 Agriculture for Life, Life for Agriculture

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 06

Bildiri Adı :

 DETERMINATION OF FACTORS AFFECTING FARMERS’ DECISION MAKING ON PRODUCT PATTERN: A CASE STUDY IN BAFRA DISTRICT OF SAMSUN PROVINCE, TURKEY

Yazar Adı :

 Abacı Nur İlkay, Demiryürek Kürşat

Etkinlik Adı :

 Agriculture for Life, Life for Agriculture

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 06

Bildiri Adı :

 Türkiye de Arıcılık Ekonomik Olarak Sürdürülebilir mi

Yazar Adı :

 Ceyhan Vedat, Emir Murat, Kılıç Osman, Bozoğlu Mehmet, Demiryürek Kürşat

Etkinlik Adı :

 4. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, Muğla

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2014, 11

Bildiri Adı :

 Kırsalda Yoksulluğu Azaltmanın Bir Aracı Olarak Kadın Girişimciliği

Yazar Adı :

 Gülçubuk Bülent, Savcı İlkay, Özer Dilek, Demiryürek Kürşat

Etkinlik Adı :

 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2012, 09

Bildiri Adı :

 Avrupa Birliği Organik Tarım Mevzuatındaki Gelişmeler ve Türkiye nin Uyumu

Yazar Adı :

 Emir Murat, Demiryürek Kürşat, Aydın Eryılmaz Gamze, Can Salih

Etkinlik Adı :

 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2012, 09

Bildiri Adı :

 Organik ve Konvansiyonel Fındık Yetiştiricilerinin Gübre Kullanımı Konusundaki Bilgi Kaynaklarının Sosyal Ağ Analizi İle Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Aydoğan Mehmet, Demiryürek Kürşat

Etkinlik Adı :

 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2012, 09

Bildiri Adı :

 Mikro Kredinin Kadın Girişimciliğine Etkisi Samsun İli Örneği

Yazar Adı :

 Abacı Nur İlkay, Demiryürek Kürşat

Etkinlik Adı :

 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2012, 09

Bildiri Adı :

 Organik Tarım ve Kalkınma

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat, Güzel Hüseyin Alper, Hazneci Kerem

Etkinlik Adı :

 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2012, 09

Bildiri Adı :

 Social network analysis SNA the case of communication networks for organic hazelnut producers in Turkey

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat

Etkinlik Adı :

 18th European Seminar on Extension Education: Supporting Viable Rural Communities

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2007, 09

Bildiri Adı :

 Samsun İli Terme İlçesinde Çiftçilerin Risk Davranışlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Ceyhan Vedat, Cinemre Hüseyin Avni, Demiryürek Kürşat

Etkinlik Adı :

 Türkiye II. Tarım Ekonomisi Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

1996, 09

Bildiri Adı :

 Desicion Making Styles of Farmers: A Case Study of Vegetable Producers in Turkey

Yazar Adı :

 Abacı Nur İlkay, Demiryürek Kürşat

Etkinlik Adı :

 23RD EUROPEAN SEMINAR ON EXTENSION (AND) EDUCATION (ESEE 2017)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2017, 07

Bildiri Adı :

 From Information Systems to Innovation Networks in Extension

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat

Etkinlik Adı :

 23RD EUROPEAN SEMINAR ON EXTENSION (AND) EDUCATION

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2017, 07

Bildiri Adı :

 Kırsal Kalkınma Amaçlı Projelerin Sonuç ve Etkilerinin Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Demir Dursun, Demiryürek Kürşat

Etkinlik Adı :

 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2013, 09

Bildiri Adı :

 Samsun İlinde Mikro Kredinin Kullanılmasını Etkileyen Faktörler

Yazar Adı :

 Abacı Nur İlkay, Demiryürek Kürşat, Yıldırım Çağatay, Emir Murat

Etkinlik Adı :

 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2013, 09

Bildiri Adı :

 DECISION MAKING STYLES OF FARMERS: A CASE STUDY OF VEGETABLE PRODUCERS IN TURKEY

Yazar Adı :

 Abacı Nur İlkay, Demiryürek Kürşat

Etkinlik Adı :

 23RD EUROPEAN SEMINAR ON EXTENSION (AND)EDUCATION

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2017, 07

Bildiri Adı :

 Communication networks for organic hazelnut growers in Samsun

Yazar Adı :

 Aydoğan Mehmet, Demiryürek Kürşat

Etkinlik Adı :

 21st European Seminar on Extension Education (ESEE)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2013, 09

Bildiri Adı :

 Samsun ili Bafra ilcesinde arazi toplulastirmasina zorunlu ve istemli katilan ciftcilerin tutum ve davranislarinin karsilastirilmasi

Yazar Adı :

 Emrah İldeniz, Demiryürek Kürşat

Etkinlik Adı :

 4.Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2015, 09

Bildiri Adı :

 Distance education for rural people in developing countries YAYÇEP Experience from Turkey

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat

Etkinlik Adı :

 9th Euroepan International Farming Systems Association (IFSA) Symposium

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2010, 07

Bildiri Adı :

 Organic Agriculture as a Social Responsibility Project within the Context of Poverty Alleviation and Rural Development A Case Study on IHE Implementations

Yazar Adı :

 Güzel Hüseyin Alper, Demiryürek Kürşat

Etkinlik Adı :

 Proceedings of New Horizons in Organic Agriculture

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2007, 05

Bildiri Adı :

 Academic entrepreneurship Evidences from a Turkish university

Yazar Adı :

 Kawamorika Kesim Hiroko, Salamzadeh Aidin, Demiryürek Kürşat

Etkinlik Adı :

 Third International Conference on Entrepreneurship

Uluslararası

 

Davetli konuşmacı

 

İngilizce2016, 02

Bildiri Adı :

 The Analysis of Information Systems and Communication Networks for Organic and Conventional Hazelnut Producers in Samsun Province of Turkey

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat

Etkinlik Adı :

 VII INTERNATIONAL CONGRESS ON HAZELNUT

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2009, 01

Bildiri Adı :

 Exploring and Comparing Risk Attitudes of Organic and Non Organic Hazelnut Producers in Samsun Province of Turkey

Yazar Adı :

 Ceyhan Vedat, Demiryürek Kürşat

Etkinlik Adı :

 VII INTERNATIONAL CONGRESS ON HAZELNUT

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2009, 01

Bildiri Adı :

 Economics of Organic and Conventional Hazelnut Production in the Terme District of Samsun Turkey

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat, Ceyhan Vedat

Etkinlik Adı :

 VII INTERNATIONAL CONGRESS ON HAZELNUT

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2009, 01

Bildiri Adı :

 Entrepreneurship Education with a Holistic Approach

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat, Emir Murat, Abacı Nur İlkay

Etkinlik Adı :

 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Türkiye de Organik Tarıma Geçiş İçin Uygun İllerin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat, Güzel Hüseyin Alper, Aydoğan Mehmet

Etkinlik Adı :

 Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Organik Tarımın Dünya ve Türkiye deki Durumu

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat

Etkinlik Adı :

 Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 A Case of Social Networks of Organic and Conventional Hazelnut Producers in Turkey

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat

Etkinlik Adı :

 International Conference on “Development of Organic Agriculture in Central Asia”

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 RİZE İLİNDE ORGANİK ÇAY ÜRETİMİNİN BENİMSENMESİ

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat, Abacı Nur İlkay, Keskin Elif

Etkinlik Adı :

 XIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 DOKAP Bölgesi Organik Tarım Havzalarının Belirlenmesi Araştırma Projesi

Proje Konusu :

 Organik tarım havzalarının belirlenmesi

02.05.2016

 

30.04.2019

 

Araştırmacı

 

Kalkınma Bakanlığı

 

ULUSAL

2019, 04

Proje Adı :

 Yenilik Karar Süreci Rize İli Organik Çay Üreticileri Örneği

Proje Konusu :

 Tarımsal yenilik karar süreci

18.05.2016

 

27.12.2018

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2018, 12

Proje Adı :

 Improving Competencies of Agricultural Counselors in Development of Agriculture and Rural 2012 1 TR1 LEO05 35178 T C Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Hayatboyu Öğrenme Programı LLP Leonardo da Vinci Yenilik Transferi TOI Projesi

Proje Konusu :

 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık

01.01.2012

 

31.12.2014

 

Araştırmacı

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

2014, 12

Proje Adı :

 Leonardo VETPRO Project on Czech Teachers Practical Placements in Turkey

Proje Konusu :

 Tarımsal Eğitim

01.06.2012

 

30.06.2012

 

Danışman

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

2012, 06

Proje Adı :

 EMMA Project Evaluation Report for Module 2 International Education for Development The EMMA project Project No 134290 LLP 1 2007 1 CZ COMENIUS CMP

Proje Konusu :

 Uluslararası Tarımsal Eğitim Projesinin Değerlendirilmesi

01.09.2009

 

31.10.2010

 

Araştırmacı

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

2010, 10

Proje Adı :

 Organik Tarım Portal Çalışması GAP Organik Tarım Küme Projesi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP Ankara

Proje Konusu :

 Organik Tarım Web Portal Çalışması

01.02.2012

 

30.11.2012

 

Araştırmacı

 

Diğer (Uluslararası)

 

ULUSLARARASI

2012, 11

Proje Adı :

 Core Organic II Healty Growht Project

Proje Konusu :

 Organik Tarım

01.01.2013

 

31.12.2013

 

Danışman

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

2013, 12

Proje Adı :

 Basınçlı Sulama Sitemlerinin Bafra ve Çarşamba İlçelerinde Yayılması ve Benimsenmesi

Proje Konusu :

 Tarımsal Yeniliklerin Benimsenmesi

15.09.2014

 

15.09.2016

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 09

Proje Adı :

 The Workshop for Ph D students Research on Entrepreneurship with data from Global Entrepreneurship Monitor BAP 1923 Project

Proje Konusu :

 Uluslararası Girişimcilik Eğitimi Girişimcilik Veritabanı ve İstatistik Uygulamaları

01.10.2014

 

31.10.2014

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2014, 10

Proje Adı :

 Çiftçilerin Üretim Sürecine Karar Verme Süreci Samsun İli Bafra İlçesi Sebze Üreticileri Örneği

Proje Konusu :

 Tarımsal Yayım ve Haberşelme Kara Verme Üretim Deseni

02.11.2015

 

16.11.2017

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 11

Proje Adı :

 Tarımsal Yenilik Sistemleri ve İşbirliği Ağları Samsun İli Çeltik Üreticileri Örneği

Proje Konusu :

 Tarımsal Yayım ve Haberleşme Tarımsla Yenilik Sistemleri Sosyal Network Analizi

28.08.2015

 

28.08.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 08

Proje Adı :

 Samsun İlinde Kadınların Mikrokredi Uygulamasını Benimsemesi ve Sosyal Ağının Analizi BAP 1901

Proje Konusu :

 Tarımsal Yayım Mikrokredi

22.04.2013

 

21.05.2015

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2015, 05

Proje Adı :

 Bütüncül Bir Yaklaşım ile Girişimcilik Eğitimi TÜBİTAK 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı

Proje Konusu :

 Girişimcilik eğitimi

15.09.2015

 

31.08.2019

 

Yürütücü

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2019, 08

Proje Adı :

 Karadeniz Bölgesinde Kültür Balıkçılığını Geliştirme Olanakları T C Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Teknolojik Araştırma Projesi

Proje Konusu :

 Kültürbalıkçılığı Ekonomisi

01.12.2000

 

01.01.2004

 

Araştırmacı

 

Kalkınma Bakanlığı

 

ULUSAL

2004, 01

Proje Adı :

 Samsun İlinde Taban Arazideki Fındık Bahçelerinin Sökülmesine Karşı Çiftçilerin Davranışlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Proje Konusu :

 Fındık Söküm Politikası

30.09.2001

 

31.08.2003

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2003, 08

Proje Adı :

 Samsun İlinde Tarımsal Üretim Faaliyetlerinin Sürdürülebilir Tarım Açısından Değerlendirilmesi

Proje Konusu :

 Tarımsal Üretim Faaliyetlerinin Süsdürülebilirliği

30.09.2002

 

31.08.2004

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2004, 08

Proje Adı :

 Samsun İlinde Organik Fındık Yetiştiriciliğinin Ekonomik Yapısının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Proje Konusu :

 Organik Tarım Bilgi Sistemleri ve Ekonomisi

31.07.2004

 

30.06.2006

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2006, 06

Proje Adı :

 Organic Agriculture and Organic Animal Husbandry An Extension Program for Kelkit Region Turkey UNDP Linking Eastern Anatolia to Progress LEAP Program

Proje Konusu :

 Organik tarımın kırsal kalkınma projesi

01.07.2004

 

31.08.2004

 

Araştırmacı

 

Diğer (Uluslararası)

 

ULUSLARARASI

2004, 08

Proje Adı :

 Samsun İli Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliğine Bağlı İşletmelerde Yeniliklerin Benimsenmesi Üzerine bir Araştırma

Proje Konusu :

 Sığır Yetiştirciliğinde Yeniliklerin Benimsenmesi

01.07.2004

 

30.06.2006

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2006, 06

Proje Adı :

 TKV Gümüşhacıköy Kırsal Kalkınma Faaliyetlerinin Etkilerinin Sürdürülebilirliğinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma

Proje Konusu :

 Kırsal Kalkınma Proje Değerlendirme

01.05.2005

 

30.04.2007

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2007, 04

Proje Adı :

 Kızılırmak Deltasında Mevcut Sosyo Ekonomik Kaynakların Değerlendirilmesinde Çevre ve İnsan Paylaşım Dengesinin Korunarak Sürdürülebilir Kırsal Kalkınmanın Sağlanması Çiftçi Eğitim Programı The Regional Envirnmental Center for Central and Eastern Europe REC

Proje Konusu :

 Organik tarımın benimsenmesi eğitimi

01.10.2004

 

30.12.2005

 

Eğitmen

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

2005, 12

Proje Adı :

 Yeni Çiftçi Kayıt Sistemi Analiz ve Tasarım Raporu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım Reformu Uygulama Projesi ARIP Dünya Bankası Projesi

Proje Konusu :

 Tarımsal Ontoloji oluşturma

02.01.2006

 

01.01.2007

 

Danışman

 

Dünya Bankası

 

ULUSLARARASI

2007, 01

Proje Adı :

 Ekolojik Fındık Tarımına Geçiş İçin Kapasite Geliştirme Projesi EFİKAP Samsun İli Terme İlçesi Yüksekyayla Köyü Çiftçi Eğitim Projesi

Proje Konusu :

 Organik tarımın benimsenmesi eğitimi

01.06.2006

 

28.09.2006

 

Eğitmen

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

2006, 09

Proje Adı :

 Samsun İçme Suyu Çakmak Baraj Havzasında Kirliliğe Neden Olan Konvansiyonel Tarım Faaliyetlerinden Ekolojik Tarıma Geçiş eğitimi Projesi

Proje Konusu :

 Organik tarımın benimsenmesi eğitimi

01.02.2006

 

01.02.2007

 

Eğitmen

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

2007, 02

Proje Adı :

 Technical Assistance for the Ministry of Agriculture and Rural Affairs for the Alignment of Organic Agriculture Legislation to the EU acquis and the Development of Organic Agriculture in Turkey Europeaid 121154 D SV TR

Proje Konusu :

 Organik tarım eğitimi altyapısının oluşturulması

01.01.2007

 

30.11.2007

 

Araştırmacı

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

2007, 11

Proje Adı :

 Organic Agriculture as Social Responsibility Project within the Context of Poverty Alleviation and Rural Development Case study on IHE Implementations in Erzincan and Bayburt Provinces FAO

Proje Konusu :

 Organik tarım kırsal kalkınma projesi

01.02.2007

 

30.03.2007

 

Uzman

 

Diğer (Uluslararası)

 

ULUSLARARASI

2007, 03

Proje Adı :

 LEONARDO Project with ENFA French Teachers and Students

Proje Konusu :

 Hayat Boyu Eğitim Değişim Programı

01.04.2007

 

31.07.2009

 

Uzman

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

2009, 07

Proje Adı :

 Growth with Decent Work For All A Youth Employment Program in Antalya UNDP

Proje Konusu :

 Gençlik İstihdamı

01.09.2008

 

30.11.2009

 

Uzman

 

Diğer (Uluslararası)

 

ULUSLARARASI

2009, 11

Proje Adı :

 Türkiyede Kırsal Alanda Kadının Girişimciliğini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi ve Kadınların Bu Konuda Güçlendirilmesine Yönelik Politika Önerilerinin Geliştirilmesi

Proje Konusu :

 Kırsal Kadın Girişimciliği

01.05.2009

 

29.04.2011

 

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2011, 04

Proje Adı :

 Kırsal Alanda Çalışanlar İçin Daha Güvenli Tarım Safer Agriculture for Employees in Rural SAFER Hayat Boyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projesi

Proje Konusu :

 Tarım Makinelerinin Güvenli Kullanımı

01.12.2008

 

01.01.2010

 

Araştırmacı

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

2010, 01

Proje Adı :

 Samsun İlinde Organik ve Konvansiyonel Fındık Yetiştiricilerinin Bitki Koruma Yöntemleri Konusundaki Bilgi Sistemleri ve İletişim Ağlarının Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma

Proje Konusu :

 Sosyal Network Analizi

01.07.2009

 

01.06.2010

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2010, 06

Proje Adı :

 Effectiveness of Vocational training and Extension Services in Antalya Region The UN MDGF Joint Program

Proje Konusu :

 Kırsal Gençlik İstihdamı

01.03.2010

 

01.11.2012

 

Uzman

 

Diğer (Uluslararası)

 

ULUSLARARASI

2012, 11

Proje Adı :

 TRIZ For Entrepreneurs (Girişimciler için TRIZ)

Proje Konusu :

 Triz ile problem çözüm tekniklerinin öğrenilmesi ve İnovasyon

14.08.2017

 

21.08.2017

 

Proje İzleyiciliği

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

2017, 08

Proje Adı :

 DOKAP Bölgesi Tarım Sektöründe Girişimcilik Kapasitesinin Araştırılması ve Geliştirilmesi

Proje Konusu :

 Girişimcilik

01.09.2017

 

31.12.2019

 

Yürütücü

 

Kalkınma Bakanlığı

 

ULUSAL

2019, 12

Proje Adı :

 Türkiye Arıcılığının Ekonomik Yapısı ve Etkinlik Analizi

Proje Konusu :

 Arıcılık

01.10.2014

 

04.04.2017

 

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2017, 04

Proje Adı :

 TÜBİTAK 1601 Girişimcilik projesi (www.omugirisimci.org)

Proje Konusu :

 DOKAP BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜNDE GİRİŞİMCİLİK KAPASİTESİNİN ARAŞTIRILMASI ve GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

15.04.2015

 

Yürütücü

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2015, 04

Proje Adı :

 Türkiye Arıcılığının Ekonomik Yapısı Ve Etkinlik Analizi

01.11.2013

 

04.04.2017

 

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2017, 04

Proje Adı :

 Basınçlı Sulama Sitemlerinin Bafra ve Çarşamba İlçelerinde Yayılması ve Benimsenmesi

Proje Konusu :

 Tarımsal Yayım

15.09.2014

 

15.09.2016

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 09

Proje Adı :

 Çiftçilerin Üretim Desenine Karar Verme Süreci Samsun İli Bafra İlçesi Sebze Üreticileri Örneği

Proje Konusu :

 Sosyal Psikoloji

02.11.2015

 

16.11.2017

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 11

Proje Adı :

 Geleceği Sorgulayan Yenilikçi Girişimciler

Proje Konusu :

 Proje öğrencilerin 21. yüzyılın gerektirdiği becerileri kazanmaları ve bu eğitime katıldıktan sonra yaşadıkları yerlerde bir farkındalık oluşturarak girişimcilik, sorgulama ve inovasyon becerilerini geliştirecek faaliyetleri devam ettirmeleri amacıyla hazırlanmıştır. Öğrencilerin kendi akranlarıyla beraber geliştirecekleri bu becerileri, ekonomik katma değeri olan ürünlere dönüştürmeleri ise projenin nihai amacını oluşturmaktadır.

01.10.2018

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2018, 10

Proje Adı :

 Yenilik Karar Süreci:Rize İli Organik Çay Üreticileri Örneği

Proje Konusu :

 Tarım Ekonomisi/Tarımsal Yayım

25.10.2016

 

27.12.2018

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2018, 12

Proje Adı :

 Either Innovate or Disappear 2018-3-TR01-KA105-061161

Proje Konusu :

 Ya İnnovasyon Yap Ya da Yok Ol

18.08.2019

 

23.08.2019

 

Eğitmen

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

2019, 08

Proje Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: OMÜ Örneği

Proje Konusu :

 Girişimcilik

01.03.2019

 

04.06.2020

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2020, 06

Proje Adı :

 Eğitim Bilimleri Alanlarında Lisansüstü Eğitim Gören Öğrenciler İçin Proje Hazırlama Kursu

Proje Konusu :

 TÜBİTAK BİDEB 2237-A 2019 1. DÖNEM ÇAĞRISI

20.07.2019

 

28.09.2019

 

Eğitmen

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2019, 09

Proje Adı :

 Geleceği Sorgulayan Girişimciler

Proje Konusu :

 TÜBİTAK 4004 – DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI

20.10.2018

 

26.03.2019

 

Uzman

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2019, 03

Proje Adı :

 Tarım Sektöründe Girişimcilik Kapasitesinin Araştırılması ve Geliştirilmesi

Proje Konusu :

 Tarım Sektöründe Girişimcilik Kapasitesinin Araştırılması ve Geliştirilmesi

01.06.2017

 

Yürütücü

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2017, 06

Proje Adı :

 EĞİTİM BİLİMLERİ ALANLARINDA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER İÇİN PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ

Proje Konusu :

 Projenin amacı lisansüstü öğrenim gören katılımcıların sosyal bir toplumda grup çalışmalarının nasıl yapıldığının örneklerle gösterilmesi, grup üyeleri ile birlikte uyum ve birlikteliğin sağlanması, bir projenin temel bileşenlerinin tanıtılması, bir projenin başlatma, planlama, yürütme, izleme ve kontrol ve sonlandırma süreçlerinin farklı uygulamalarla öğretilmesi hedeflenmiştir. Proje çeşitleri, Ulusal ve Uluslararası projelerin tanıtımı, TUBİTAK destekli projelerde nelere dikkat edilmesi gerektiği, 2229 Projelerinin temel özellikleri ve kriterlerini tanımaları sağlanacaktır. Projenin özel amaçları ise Bu eğitim etkinliğinden sonra katılımcılar eğitim bilimleri alanlarında yapılan projeler hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Ayrıca kendi alanlarında var olan bir problem durumuna çözüm önerisi getirecek bir fikri proje haline getirecektirler. Ayrıca her katılımcı bilimsel bilgi ve özellikleri hakkında temel bilgilere sahip olacaktır. Bunun yanında eğitim bilimleri alanında yapılan günc

03.07.2017

 

29.12.2017

 

Eğitmen

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2017, 12

Proje Adı :

 Samsun İlinde Kadınların Mikro Kredi Uygulamasını Benimsemesi ve Sosyal Ağının Analizi Üzerine Bir Araştırma

Proje Konusu :

 KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

22.04.2013

 

21.05.2015

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2015, 05

Proje Adı :

 Environmental Responsibility: From Individual to Community Action (ERICA)

Proje Konusu :

 ERASMUS KA 105 Youth Mobility

01.08.2018

 

30.04.2019

 

Eğitmen

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

2019, 04

Proje Adı :

 Learning by Doing-Entrepreneurship Training Program in Turkey

Proje Konusu :

 Yaratıcı Girişimcilik Eğitimi (Creative Entrepreneurship Training-CET)

01.01.2019

 

Eğitmen

 

Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar

 

ULUSLARARASI

2019, 01

Proje Adı :

 Strengthening Agricultural Extension And Advisory Services: Technical Cooperation Programme (TCP) Between FAO and MAF

Proje Konusu :

 Agricultural Extension Strategy Research and Development

01.08.2017

 

31.12.2019

 

Araştırmacı

 

Uluslararası İkili İşbirliği Programları

 

ULUSLARARASI

2019, 12

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 Yayın Teşvik Ödülü

2006

 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2006

Ödül Adı :

 Yayın Teşvik Ödülü

2007

 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2007

Ödül Adı :

 Yayın Teşvik Ödülü

2008

 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2008

Ödül Adı :

 Yayın Teşvik Ödülü

2010

 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2010

Ödül Adı :

 Yayın Teşvik Ödülü

2011

 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2011

Ödül Adı :

 Yayın Teşvik Ödülü

2012

 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2012

Ödül Adı :

 TÜBİTAK BAYG Bilimsel Programlara Katılım Teşvikleri

2004

 

TÜBİTAK

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2004

Ödül Adı :

 TÜBİTAK ULAKBİM Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (UBYT)

2006

 

TÜBİTAK

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2006

Ödül Adı :

 TÜBİTAK ULAKBİM Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (UBYT)

2008

 

TÜBİTAK

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2008

Ödül Adı :

 TÜBİTAK ULAKBİM Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (UBYT)

2010

 

TÜBİTAK

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2010

Ödül Adı :

 TÜBİTAK SOBAG Proje Başvuru Ödülü

2012

 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2012

Ödül Adı :

 İngiltere Doktora Eğitimi Bursu

2006

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2006

Ödül Adı :

 Konferans Katılı Desteği Almanya Berlin

2010

 

Avrupa Birliği Marie Curie Actions

 

Avrupa Birliği

 

TÜRKİYE

2010

Ödül Adı :

 Konferans ve Kurs Katılım Desteği Rusya Moskova

2008

 

Avrupa Birliği Marie Curie Actions

 

Avrupa Birliği

 

TÜRKİYE

2008

Ödül Adı :

  Kurs Katılım DesteğiWomen Enterpreneurship Support Project, Train the Trainers Programme

2008

 

Avrupa Birliği ve ECORYS

 

Avrupa Birliği

 

TÜRKİYE

2008

Ödül Adı :

 Çalıştay Katılım Desteği Sevila İspanya

2006

 

Avrupa Birliği IPTS Araştırma Enstitüsü

 

Avrupa Birliği

 

TÜRKİYE

2006

Ödül Adı :

 Kurs Katılım Desteği Human Resources Development for Agricultural Training and Extension

2004

 

İsrail Dışişleri Bakanlığı

 

Diğer

 

TÜRKİYE

2004

Ödül Adı :

 Kurs Katılım Desteği İngiltere, Almanya ve Türkiye

1995

 

Avrupa Birliği Euro-Med Rural Extension Network (MED-CAMPUS)

 

Avrupa Birliği

 

TÜRKİYE

1995

Ödül Adı :

 ANTHROPOLOGIST SSCI

2016

 

TÜBİTAK'tan alınan ödül

 

Yayın Teşvik Ödülü


TÜBİTAK

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2016

Ödül Adı :

 XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi Poster 2.lik Ödülü

2016

 

Ulusal BSE

 

Bilim - Sanat Ödülleri


SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2016

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Journal Of Development And Agricultural Economics

Yazar Adı :

 Harris Neeliah, Arabi U, Kaukab Hassan Naqvi, Çağatay Selim, Chia Lin Chang, Erk Nejat, Stamatis Aggelopoulos, Tarek Yehia Kapiel, Barendra Purkait, Gbadebo Olusegun Odularu, N Rangasamy, Demiryürek Kürşat, Harrison Charo Karisa, Gouranga Gopal Das

Yayınevi :

 Journal Of Development And Agricultural Economics

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

Lagos

 

NİJERYA

 

2019

 

01.06.2010

 

Basılı+Elektronik

2019

Yayın Adı :

 Journal Of Agricultural Extension And Rural Development Jaerd Https: / / Academicjournals.org / Journal / Jaerd / Editors

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat, Mırzaı Farhad

Yayınevi :

 Journal Of Agricultural Extension And Rural Development

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

sAMSUN

 

TÜRKİYE

 

2019

 

01.01.2009

 

Basılı+Elektronik

2019

Yayın Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Yazar Adı :

 Arslan Hakan, Cemek Bilal, Dengiz Orhan, Garipoğlu Ali Vaiz, Uzun Ferat, Sökmen Miray, Çelik Hüseyin, Ekinci Deniz, Mercan Levent, Demiryürek Kürşat

Yayınevi :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2018

 

Basılı

2018

Yayın Adı :

 Tarım Ekonomisi Dergisi Turkish Journal Of Agricultural Economics

Yazar Adı :

 İnan İsmail Hakkı, Özkaya Sadi Tayfun, Şengül Haydar, Olhan Emine, Oğuz Cennet, Saner Gamze, Yılmaz İbrahim, Demiryürek Kürşat

Yayınevi :

 Ege Üniversitesi Basımevi

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

İzmir

 

TÜRKİYE

 

2015

 

01.01.2010

 

Basılı+Elektronik

2015

Yayın Adı :

 Anadolu Journal Of Agricultural Sciences

Yazar Adı :

 Demirsoy Hüsnü, Arslan Hakan, Ekinci Deniz, Çelik Hüseyin, Sökmen Miray, Demiryürek Kürşat, Cemek Bilal, Dengiz Orhan, Mercan Levent, Garipoğlu Ali Vaiz, Taner Alper

Yayınevi :

 Anadolu Journal Of Agrıcultural Scıences

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

SAMSUN

 

TÜRKİYE

 

2018

 

01.01.1986

 

Basılı+Elektronik

2018

Yayın Adı :

 Ec Agriculture Ecag Journal

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat

Yayınevi :

 E-Cronicon (Ec) Online Journals

Uluslararası

 

Dergi

 

GLASGOW

 

İNGİLTERE

 

2019

 

05.03.2016

 

Basılı+Elektronik

2019

Yayın Adı :

 Journal Of Sustainable Development Jsd

Yazar Adı :

 Kolawole Adebayo, Garforth Chris, Pa Okuneye, John Richardson, A Westby, Babu S, So Akinly, Demiryürek Kürşat, John Cardina

Yayınevi :

 Slıden Africa Http: / / Slidenafrica.org

Uluslararası

 

Dergi

 

Abeokuta

 

NİJERYA

 

2019

 

01.01.2012

 

Basılı+Elektronik

2019

Yayın Adı :

 Modern Management Forum

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat

Yayınevi :

 Universe Scientific Publishing

Uluslararası

 

Dergi

 

2019

 

14.11.2017

 

Elektronik

2019

Yayın Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anajas

Yazar Adı :

 Demir Yusuf, Çelik Hüseyin, Arslan Hakan, Ekinci Deniz, Sökmen Miray, Demiryürek Kürşat, Demirsoy Hüsnü, Cemek Bilal, Dengiz Orhan, Uzun Ferat, Garipoğlu Ali Vaiz, Taner Alper, Mercan Levent

Yayınevi :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

01.01.2017

 

30.03.2017

 

Basılı+Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anajas

Yazar Adı :

 Demir Yusuf, Çelik Hüseyin, Arslan Hakan, Ekinci Deniz, Sökmen Miray, Demiryürek Kürşat, Demirsoy Hüsnü, Cemek Bilal, Dengiz Orhan, Uzun Ferat, Garipoğlu Ali Vaiz, Taner Alper, Mercan Levent

Yayınevi :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

02.04.2017

 

30.07.2017

 

Basılı+Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anajas

Yazar Adı :

 Demir Yusuf, Çelik Hüseyin, Arslan Hakan, Ekinci Deniz, Sökmen Miray, Demiryürek Kürşat, Demirsoy Hüsnü, Cemek Bilal, Dengiz Orhan, Uzun Ferat, Garipoğlu Ali Vaiz, Taner Alper, Mercan Levent

Yayınevi :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

01.08.2017

 

Basılı+Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Development Of Organic Agriculture İn Central Asia

Yazar Adı :

 Aksoy Uygun, Ardakani Mohammad Reza, Rezapanah Mohammadreza, Bavec Martina, Manojlovic Maja, Boz İsmet, Demiryürek Kürşat, Karahan Uysal Özlem

Yayınevi :

 Food And Agricultural Organization (Fao)

Uluslararası

 

Kitap

 

Editör

 

2018

 

Basılı+Elektronik

2018

Yayın Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi (Anajas)

Yazar Adı :

 Çelik Hüseyin, Demirsoy Hüsnü, Arslan Hakan, Ekinci Deniz, Sökmen Miray, Demiryürek Kürşat, Cemek Bilal, Dengiz Orhan, Uzun Ferat, Garipoğlu Ali Vaiz, Taner Alper, Mercan Levent

Yayınevi :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2018

 

06.02.2018

 

06.06.2018

 

Basılı+Elektronik

2018

Yayın Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Yazar Adı :

 Arslan Hakan, Ekinci Deniz, Çelik Hüseyin, Sökmen Miray, Demiryürek Kürşat, Cemek Bilal, Dengiz Orhan, Uzun Ferat, Garipoğlu Ali Vaiz, Taner Alper, Mercan Levent, Demirsoy Hüsnü

Yayınevi :

 Omü

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2018

 

Basılı

2018

Yayın Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri

Yazar Adı :

 Cemek Bilal, Arslan Hakan, Demir Yusuf, Demirsoy Hüsnü, Taner Alper, Dengiz Orhan, Çelik Hüseyin, Ekinci Deniz, Uzun Ferat, Demiryürek Kürşat

Yayınevi :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

Basılı

2017

Yayın Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Yazar Adı :

 Demir Yusuf, Cemek Bilal, Arslan Hakan, Çelik Hüseyin, Dengiz Orhan, Taner Alper, Mercan Levent, Demirsoy Hüsnü, Uzun Ferat, Demiryürek Kürşat, Sökmen Miray, Garipoğlu Ali Vaiz, Ekinci Deniz

Yayınevi :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

2017

Yayın Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Yazar Adı :

 Demir Yusuf, Arslan Hakan, Çelik Hüseyin, Cemek Bilal, Dengiz Orhan, Mercan Levent, Uzun Ferat, Demiryürek Kürşat, Garipoğlu Ali Vaiz, Ekinci Deniz, Sökmen Miray, Taner Alper, Demirsoy Hüsnü

Yayınevi :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

2017

Yayın Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri

Yazar Adı :

 Demir Yusuf, Cemek Bilal, Arslan Hakan, Çelik Hüseyin, Taner Alper, Mercan Levent, Demirsoy Hüsnü, Uzun Ferat, Demiryürek Kürşat, Sökmen Miray, Garipoğlu Ali Vaiz, Ekinci Deniz, Dengiz Orhan

Yayınevi :

 Ondokuzmayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

2017

Yayın Adı :

 Anatolian Journal Of Agricultural Sciences (Anajas)

Yazar Adı :

 Demirsoy Hüsnü, Arslan Hakan, Ekinci Deniz, Çelik Hüseyin, Sökmen Miray, Demiryürek Kürşat, Cemek Bilal, Dengiz Orhan, Mercan Levent, Uzun Ferat, Garipoğlu Ali Vaiz, Taner Alper, Odabaş Mehmet Serhat

Yayınevi :

 Omü Ziraat Fakültesi

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2019

 

01.01.2019

 

Basılı

2019

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Plos One

Uluslararası

 

Dergi

 

Plos One

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Information Processing İn Agriculture

Uluslararası

 

Dergi

 

Information Processing İn Agriculture

 

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

 

İngilizce

 

DOAJ

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Information Development

Uluslararası

 

Dergi

 

Information Development

 

London

 

İNGİLTERE

 

İngilizce

 

SSCI

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Njas-Wagenıngen Journal Of Lıfe Scıences

Uluslararası

 

Dergi

 

Njas-Wagenıngen Journal Of Lıfe Scıences

 

Wageningen

 

HOLLANDA

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 International Review Of Research İn Open And Distance Learning

Uluslararası

 

Dergi

 

International Review Of Research İn Open And Distance Learning

 

KANADA

 

İngilizce

 

SSCI

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

 

Samsun

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

EBSCO

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Information Development

Uluslararası

 

Dergi

 

Information Development

 

İNGİLTERE

 

İngilizce

 

SSCI

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Ec Agriculture (Ecag) Journal

Uluslararası

 

Dergi

 

Ec Agriculture (Ecag) Journal

 

Glasgow

 

İNGİLTERE

 

İngilizce

 

Google Scholar

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 The International Review Of Research İn Open And Distributed Learning (Irrodl)

Uluslararası

 

Dergi

 

The International Review Of Research İn Open And Distributed Learning (Irrodl)

 

KANADA

 

İngilizce

 

SSCI

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Journal Of Agricultural Sciences (Ankara Tarım Bilimleri)

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Agricultural Sciences (Ankara Tarım Bilimleri)

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Metu Sd

Uluslararası

 

Dergi

 

Metu Sd

 

İngilizce

 

Scholar

 

Yayın Yeri :

 Journal Of Development And Agricultural Economics

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Development And Agricultural Economics

 

İngilizce

 

Yayın Yeri :

 International Journal Of Social Inquiry

Uluslararası

 

Dergi

 

International Journal Of Social Inquiry

 

İngilizce

 

Scholar

 

Yayın Yeri :

 Journal Of Agricultural Extension And Rural Development

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Agricultural Extension And Rural Development

 

İngilizce

 

Google Scholar, WorldCat

 

Yayın Yeri :

 African Journal Of Agricultural Research

Uluslararası

 

Dergi

 

African Journal Of Agricultural Research

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Outlook On Agriculture

Uluslararası

 

Dergi

 

Outlook On Agriculture

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Information Research

Uluslararası

 

Dergi

 

Information Research

 

İngilizce

 

SSCI

 

Yayın Yeri :

 Journal Of Agricultural Sciences

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Agricultural Sciences

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Biological Agriculture & Horticulture

Uluslararası

 

Dergi

 

Biological Agriculture & Horticulture

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Journal Of Food, Agriculture And Environment

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Food, Agriculture And Environment

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Agriculture And Human Values

Uluslararası

 

Dergi

 

Agriculture And Human Values

 

İngilizce

 

SSCI

 

Yayın Yeri :

 Agricultural Systems

Uluslararası

 

Dergi

 

Agricultural Systems

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 
Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 TKV Gümüşhacıköy Kırsal Kalkınma Projesi'nin çiftçiler üzerindeki etkilerinin sürdürülebilirliğinin saptanması

Yazar :

 Onur KÖPRÜLÜ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı


2006

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2006

Tez Adı :

 Samsun ilinde organik ve konvansiyonel fındık yetiştiricilerinin gübre kullanımı konusundaki iletişim kaynaklarının sosyal ağ analizi ile karşılaştırılması

Yazar :

 Mehmet AYDOĞAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı


2012

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2012

Tez Adı :

 Samsun ili Bafra ilçesi sol sahil köylerinde yapılan arazi toplulaştırmasına zorunlu ve istemli katılan çiftçilerin tutum ve davranışlarının karşılaştırılması

Yazar :

 Emrah İLDENİZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı


2015

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Kırsal kalkınma amaçlı hibe projelerinin değerlendirilmesi: TR83 bölgesi örneği

Yazar :

 Dursun DEMİR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı


2015

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 The comparison of agricultural knowledge and information systems (akis) for adopters and non-adopters of good agricultural practices (GAPs) in bafra district of samsun, turkey

Yazar :

 Mustafe Abdulkadir ABDURAHMAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Agricultural innovation systems: Case of cassava producers in Kajo-Keji County, South Sudan

Yazar :

 James Drfoun Amol AJAK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Fen Bilimleri Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Tarımsal yenilik sistemleri ve iş birliği ağları: Samsun ili çeltik üreticileri örneği

Yazar :

 Mehmet AYDOĞAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı


2018

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Çiftçilerin üretim desenine karar verme süreci: Samsun ili Bafra ilçesi sebze yetiştiricileri örneği

Yazar :

 Nur İlkay ABACI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı


2018

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi:Omü Ziraat Fakültesi Örneği

Yazar :

 Hilal DEMİR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesi: OMÜ Ziraat Fakültesi örneği

Yazar :

 Hilal DEMİR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Amasya ili Merzifon ilçesi damızlık sığır yetiştiricileri birliğine üye olan ve olmayan işletmelerin tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma durumlarının karşılaştırılması.

Yazar :

 Kubilay KAVUKÇU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Organik ve genetiği değiştirilmiş organizmalı ürünler ile ilgili öğrencilerin bilgi seviyeleri, tutumları ve tüketim davranışları: Ondokuz Mayıs Üniversitesi örneği

Yazar :

 Engin GÜNGÖR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Kırsal kadının semt pazarlarındaki girişimciliğini etkileyen faktörlerin belirlenmesi: Samsun ili örneği

Yazar :

 Sema Ezgi YÜCEER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 The study of agricultural marketing system: The case of tobacco farmers in Mangochi, Malawi

Yazar :

 Sumanı Shams ALLIE

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Rize ilinde organik çay tarımının benimsenmesi ve yenilik karar süreci

Yazar :

 Elif KESKİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Kırsal ve kentsel alanda bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanım durumu: Ankara örneği

Yazar :

 Derya GÜL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Çiğ süt pazarlama kanalları ve pazarlama bilgi sistemleri: Trabzon ili Tonya ilçesi örneği

Yazar :

 Arzu HELLAÇ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Sarımsak üreticilerinin yenilik sistemleri: Taşköprü örneği

Yazar :

 Büşra ÇELEBİCAN SÜLÜŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Coğrafi işaretli ve organik ürünler ile ilgili tüketicilerin bilgi seviyeleri, tutumları ve tüketim davranışları: Samsun ili örneği

Yazar :

 Merve YILMAZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Tez Adı :

 Üzüm hasat yöntemlerinde yeniliklerin benimsenmesianalizi: Afganistan'ın Parwan ilinde Charikar ve Bagramilçeleri örneği

Yazar :

 Zafaruddın DADKHWAH

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Kırsal Yayım Yaklaşımları

Doktora

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-09-27 22:48:08

 

2016-09-27 22:48:08

 

2015-2016

Ders Adı :

 Te Araştırma Metotları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-03-11 16:09:18

 

2016-03-11 16:09:18

 

2015-2016

Ders Adı :

 Tarımsal Yayım Ve Haberleşme

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-03-11 16:08:17

 

2016-03-11 16:08:17

 

2015-2016

Ders Adı :

 Tarımsal Enformasyon Ve Bilgi Sistemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-01-13 10:53:48

 

2016-01-13 10:53:48

 

2015-2016

Ders Adı :

 Organik Tarım Ekonomisi

Doktora

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-01-13 10:53:22

 

2016-01-13 10:53:22

 

2015-2016

Ders Adı :

 Tarım Hukuku

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-13 10:52:54

 

2016-01-13 10:52:54

 

2015-2016

Ders Adı :

 Veri Toplama Ve Analiz Teknikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-01-13 10:51:02

 

2016-01-13 10:51:02

 

2015-2016

Ders Adı :

 Köy Sosyololjisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-13 10:50:44

 

2016-01-13 10:50:44

 

2015-2016

Ders Adı :

 Sürdürülebilir Tarım

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-13 10:52:42

 

2016-01-13 10:50:06

 

2015-2016

Ders Adı :

 Women Entrepreneurship

Doktora

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

İngilizce


Ders saati: 3

 

2016-01-13 10:49:31

 

2016-01-13 10:49:31

 

2015-2016

Ders Adı :

 Girişimcilik

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-01-13 10:54:06

 

2016-01-13 10:48:36

 

2015-2016

Ders Adı :

 Agricultural Information And Knowledge Systems (Akıs)

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

İngilizce


Ders saati: 3

 

2014-02-28 15:32:34

 

2014-02-28 15:32:34

 

2012-2013

Ders Adı :

 Statistics Package For The Social Sciences (Spss)

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

İngilizce


Ders saati: 4

 

2014-02-28 15:31:34

 

2014-02-28 15:30:36

 

2011-2012

Ders Adı :

 Social Research Methods

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

İngilizce


Ders saati: 5

 

2014-02-28 15:29:55

 

2014-02-28 15:29:55

 

2011-2012

Ders Adı :

 Organik Tarım Ekonomisi

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-01-13 10:55:12

 

2014-02-28 14:52:34

 

2013-2014

Ders Adı :

 Organik Tarım Ekonomisi

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-28 14:52:44

 

2014-02-28 14:52:44

 

2010-2011

Ders Adı :

 Organik Tarım Ekonomisi

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-28 14:52:44

 

2014-02-28 14:52:44

 

2012-2013

Ders Adı :

 Sosyal Ağ Analizi

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-28 14:52:00

 

2014-02-28 14:51:39

 

2012-2013

Ders Adı :

 Sosyal Ağ Analizi

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-28 14:52:05

 

2014-02-28 14:51:49

 

2010-2011

Ders Adı :

 Kadın Girişimciliği

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-28 14:51:08

 

2014-02-28 14:51:08

 

2013-2014

Ders Adı :

 Kadın Girişimciliği

Doktora

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-28 14:51:08

 

2014-02-28 14:51:08

 

2011-2012

Ders Adı :

 Tarımsal Enformasyon Ve Bilgi Sistemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-28 14:50:34

 

2014-02-28 14:50:34

 

2013-2014

Ders Adı :

 Tarımsal Enformasyon Ve Bilgi Sistemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-28 14:50:44

 

2014-02-28 14:50:44

 

2010-2011

Ders Adı :

 Tarımsal Enformasyon Ve Bilgi Sistemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-28 14:50:44

 

2014-02-28 14:50:44

 

2007-2008

Ders Adı :

 Tarımsal Enformasyon Ve Bilgi Sistemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-28 14:50:44

 

2014-02-28 14:50:44

 

2005-2006

Ders Adı :

 Tarım Ekonomisi Araştırma Metotları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2014-02-28 14:49:52

 

2014-02-28 14:49:52

 

2010-2011

Ders Adı :

 Tarım Ekonomisi Araştırma Metotları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2014-02-28 14:49:52

 

2014-02-28 14:49:52

 

2013-2014

Ders Adı :

 Tarım Ekonomisi Araştırma Metotları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2014-02-28 14:49:52

 

2014-02-28 14:49:52

 

2012-2013

Ders Adı :

 Tarım Ekonomisi Araştırma Metotları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2014-02-28 14:49:52

 

2014-02-28 14:49:52

 

2011-2012

Ders Adı :

 Tarım Ekonomisi Araştırma Metotları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2014-02-28 14:49:52

 

2014-02-28 14:49:52

 

2009-2010

Ders Adı :

 Tarım Ekonomisi Araştırma Metotları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2014-02-28 14:49:52

 

2014-02-28 14:49:52

 

2008-2009

Ders Adı :

 Tarım Ekonomisi Araştırma Metotları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2014-02-28 14:49:52

 

2014-02-28 14:49:52

 

2007-2008

Ders Adı :

 Tarım Ekonomisi Araştırma Metotları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2014-02-28 14:49:52

 

2014-02-28 14:49:52

 

2006-2007

Ders Adı :

 Tarım Ekonomisi Araştırma Metotları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2014-02-28 14:49:52

 

2014-02-28 14:49:52

 

2004-2005

Ders Adı :

 Tarım Ekonomisi Araştırma Metotları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2014-02-28 14:49:52

 

2014-02-28 14:49:52

 

2005-2006

Ders Adı :

 Veri Toplama Ve Analiz Teknikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-18 21:55:52

 

2014-02-18 21:53:44

 

2013-2014

Ders Adı :

 Veri Toplama Ve Analiz Teknikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-28 14:40:18

 

2014-02-18 21:53:44

 

2012-2013

Ders Adı :

 Veri Toplama Ve Analiz Teknikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-28 14:40:26

 

2014-02-18 21:53:44

 

2011-2012

Ders Adı :

 Sürdürülebilir Tarım

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-18 21:56:02

 

2014-02-18 21:53:03

 

2013-2014

Ders Adı :

 Sürdürülebilir Tarım

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-18 21:56:45

 

2014-02-18 21:53:03

 

2012-2013

Ders Adı :

 Sürdürülebilir Tarım

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-18 21:56:33

 

2014-02-18 21:53:03

 

2011-2012

Ders Adı :

 Çevre Ekonomisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-18 21:56:58

 

2014-02-18 21:48:50

 

2012-2013

Ders Adı :

 Çevre Ekonomisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-18 21:57:21

 

2014-02-18 21:48:50

 

2005-2006

Ders Adı :

 Çevre Ekonomisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 14:40:38

 

2014-02-18 21:48:50

 

2010-2011

Ders Adı :

 Çevre Ekonomisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 14:40:44

 

2014-02-18 21:48:49

 

2009-2010

Ders Adı :

 Çevre Ekonomisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 14:40:50

 

2014-02-18 21:48:49

 

2008-2009

Ders Adı :

 Çevre Ekonomisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 14:40:45

 

2014-02-18 21:48:49

 

2007-2008

Ders Adı :

 Çevre Ekonomisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 14:41:01

 

2014-02-18 21:48:49

 

2006-2007

Ders Adı :

 Çevre Ekonomisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 14:40:57

 

2014-02-18 21:48:49

 

2005-2006

Ders Adı :

 Çevre Ekonomisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 14:41:14

 

2014-02-18 21:48:49

 

2004-2005

Ders Adı :

 Kırsal Kalkınma

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 14:41:20

 

2014-02-18 21:47:52

 

2007-2008

Ders Adı :

 Kırsal Kalkınma

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 14:43:12

 

2014-02-18 21:47:52

 

2006-2007

Ders Adı :

 Kırsal Kalkınma

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 14:43:27

 

2014-02-18 21:47:52

 

2005-2006

Ders Adı :

 Kırsal Kalkınma

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 14:43:32

 

2014-02-18 21:47:52

 

2012-2013

Ders Adı :

 Kırsal Kalkınma

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 14:45:33

 

2014-02-18 21:47:52

 

2004-2005

Ders Adı :

 Kırsal Kalkınma

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 14:43:42

 

2014-02-18 21:47:52

 

2003-2004

Ders Adı :

 Kırsal Kalkınma

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 14:42:27

 

2014-02-18 21:47:52

 

2002-2003

Ders Adı :

 Kırsal Kalkınma

Lisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 14:43:48

 

2014-02-18 21:47:52

 

2001-2002

Ders Adı :

 Kırsal Kalkınma

Lisans

 

Akademik yıl: 2000-2001

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 14:44:03

 

2014-02-18 21:47:52

 

2000-2001

Ders Adı :

 Kırsal Kalkınma

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 14:43:53

 

2014-02-18 21:47:52

 

2011-2012

Ders Adı :

 Kırsal Kalkınma

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 14:43:57

 

2014-02-18 21:47:52

 

2010-2011

Ders Adı :

 Kırsal Kalkınma

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 14:44:07

 

2014-02-18 21:47:52

 

2009-2010

Ders Adı :

 Kırsal Kalkınma

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 14:44:13

 

2014-02-18 21:47:52

 

2008-2009

Ders Adı :

 Tarım Hukuku

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 14:44:18

 

2014-02-18 21:47:03

 

2013-2014

Ders Adı :

 Tarım Hukuku

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 14:44:25

 

2014-02-18 21:47:03

 

2012-2013

Ders Adı :

 Tarım Hukuku

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 14:44:28

 

2014-02-18 21:47:03

 

2011-2012

Ders Adı :

 Tarım Hukuku

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 14:44:33

 

2014-02-18 21:47:03

 

2010-2011

Ders Adı :

 Tarım Hukuku

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 14:44:38

 

2014-02-18 21:47:03

 

2009-2010

Ders Adı :

 Tarım Hukuku

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 14:44:42

 

2014-02-18 21:47:03

 

2008-2009

Ders Adı :

 Tarım Hukuku

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 14:44:38

 

2014-02-18 21:47:03

 

2007-2008

Ders Adı :

 Tarım Hukuku

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 14:44:46

 

2014-02-18 21:47:03

 

2006-2007

Ders Adı :

 Tarım Hukuku

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 14:44:51

 

2014-02-18 21:47:03

 

2005-2006

Ders Adı :

 Tarım Hukuku

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 14:45:09

 

2014-02-18 21:47:03

 

2004-2005

Ders Adı :

 Tarım Hukuku

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 14:45:14

 

2014-02-18 21:47:03

 

2003-2004

Ders Adı :

 Tarım Hukuku

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 14:45:19

 

2014-02-18 21:47:03

 

2002-2003

Ders Adı :

 Tarım Hukuku

Lisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 14:43:05

 

2014-02-18 21:47:03

 

2001-2002

Ders Adı :

 Tarım Hukuku

Lisans

 

Akademik yıl: 2000-2001

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 14:45:24

 

2014-02-18 21:47:03

 

2000-2001

Ders Adı :

 Köy Sosyololjisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 14:42:52

 

2014-02-18 21:44:09

 

2013-2014

Ders Adı :

 Köy Sosyololjisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 14:42:48

 

2014-02-18 21:44:09

 

2012-2013

Ders Adı :

 Köy Sosyololjisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 14:42:44

 

2014-02-18 21:44:09

 

2011-2012

Ders Adı :

 Köy Sosyololjisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 14:42:39

 

2014-02-18 21:44:09

 

2010-2011

Ders Adı :

 Tarım Hukuku

Lisans

 

Akademik yıl: 2000-2001

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 14:42:43

 

2014-02-18 21:44:09

 

2000-2001

Ders Adı :

 Köy Sosyololjisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 14:42:39

 

2014-02-18 21:44:09

 

2008-2009

Ders Adı :

 Köy Sosyololjisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 14:42:05

 

2014-02-18 21:44:09

 

2007-2008

Ders Adı :

 Köy Sosyololjisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 14:42:01

 

2014-02-18 21:44:09

 

2006-2007

Ders Adı :

 Köy Sosyololjisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 14:41:45

 

2014-02-18 21:44:09

 

2005-2006

Ders Adı :

 Köy Sosyololjisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 14:41:40

 

2014-02-18 21:44:09

 

2004-2005

Ders Adı :

 Köy Sosyololjisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 14:41:44

 

2014-02-18 21:44:09

 

2003-2004

Ders Adı :

 Köy Sosyololjisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 14:41:40

 

2014-02-18 21:44:09

 

2002-2003

Ders Adı :

 Köy Sosyololjisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 14:41:25

 

2014-02-18 21:44:09

 

2001-2002

Ders Adı :

 Köy Sosyololjisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2000-2001

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 14:41:20

 

2014-02-18 21:44:09

 

2000-2001

Ders Adı :

 Tarımsal Yayım

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-18 21:46:43

 

2014-02-18 21:43:39

 

2013-2014

Ders Adı :

 Tarımsal Yayım

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-18 21:43:39

 

2014-02-18 21:43:39

 

2010-2011

Ders Adı :

 Tarımsal Yayım

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-18 21:43:39

 

2014-02-18 21:43:39

 

2013-2014

Ders Adı :

 Tarımsal Yayım

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-18 21:43:39

 

2014-02-18 21:43:39

 

2011-2012

Ders Adı :

 Tarımsal Yayım

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-18 21:43:39

 

2014-02-18 21:43:39

 

2009-2010

Ders Adı :

 Tarımsal Yayım

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-18 21:43:39

 

2014-02-18 21:43:39

 

2008-2009

Ders Adı :

 Tarım Hukuku

Lisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-18 21:45:44

 

2014-02-18 21:43:39

 

2001-2002

Ders Adı :

 Medya Ve İletişim

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-18 21:54:55

 

2014-02-18 21:43:39

 

2012-2013

Ders Adı :

 Tarımsal Yayım

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-18 21:43:39

 

2014-02-18 21:43:39

 

2005-2006

Ders Adı :

 Tarımsal Yayım

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-18 21:44:49

 

2014-02-18 21:43:39

 

2004-2005

Ders Adı :

 Tarımsal Yayım

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-18 21:43:39

 

2014-02-18 21:43:39

 

2003-2004

Ders Adı :

 Tarımsal Yayım

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-18 21:43:39

 

2014-02-18 21:43:39

 

2002-2003

Ders Adı :

 Tarımsal Yayım

Lisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-18 21:43:39

 

2014-02-18 21:43:39

 

2001-2002

Ders Adı :

 Tarımsal Yayım

Lisans

 

Akademik yıl: 2000-2001

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-18 21:43:39

 

2014-02-18 21:43:39

 

2000-2001

2019
 • 2017

  Yönetim Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Bafra İşletme Fakültesi

 • 2016

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Tarım Ekonomisi Bölümü

  Tarım Politikası Ve Yayım Anabilim Dalı

 • 2016

  Myo / Yüksekokul Müdürü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Alaçam Meslek Yüksekokulu

 • 2015

  Eğitim Koordinatörü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Tarım Ekonomisi Bölümü

 • 2013
  - 2013

  Milli Eğitim Bakanlığı Ve Omü Samsun

  Omü Üniversite Öğrencilerine Yönelik Kişisel Gelişim Ve Girişimcilik Kursu

  Kosgep Akredite Girişimcilik Eğitmeni

 • 2013
  - 2013

  Samsun İşkur, Kosgep Ve Omüsem

  Girişimcilik Eğitimi

  Kosgep Akredite Girişimcilik Eğitmeni

 • 2012
  - 2015

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Tarım Ekonomisi Bölümü

  Tarım Politikası Ve Yayım Anabilim Dalı

 • 2012
  - 2012

  Undp Turkey Project Supported By The Regional Environmental Center For Central And Eastern Europe (Rec)

  Sustainable And Organic Agriculture (Farmer Training Project)

  Eğitmen

 • 2012

  Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Tarım Ekonomisi Bölümü

 • 2012
  - 2014

  Eu Leonardo Vetpro Mobility Project With Czech Teachers

  Çek Tarım Meslek Okulu Öğretmenlerinin Samsun'da Mobilitesi

  Samsun Yerel Koordinatör

 • 2012

  Erasmus Koordinatörü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Tarım Ekonomisi Bölümü

 • 2012
  - 2012

  Undp Türkiye

  Kısa Süreli Uzman

  Organik Tarım Portalının Hazırlanması

 • 2010
  - 2016

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Tarım Ekonomisi Bölümü

  Tarım Politikası Ve Yayım Anabilim Dalı

 • 2008
  - 2008

  Eu, Ecorys, Tesk, Amasya Esob

  Eu Women Entrepreneurship Support Project

  Kadın Girişimciliği Eğitmeni Ve Mentorü

 • 2008
  - 2013

  Undp Ve Fao Türkiye

  A Youth Employment Program İn Antalya (Un Mdgf Project) On Cut Flower Sector

  Kısa Süreli Değerlendirme Uzmanı Ve Danışman

 • 2008
  - 2010

  Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Eğitimleri Samsun Ziraat Müh Odası Ve Omü Ziraat Fakültesi

  Eğitmen

  Eğitmen

 • 2008
  - 2010

  Safer Agriculture For Employees İn Rural- Safer

  Eu Leonardo Da Vinci Project On Technology Transfer

  Danışman

 • 2007
  - 2012

  Eu Leonardo Project With Enfa French Teachers And Students, Samsun

  Mobility Pragram

  Yerel Proje Koorinatörü Ve Uzmanı

 • 2007
  - 2007

  Undp Turkey

  Conversion To Organic Agriculture İn Samsun Çarşamba Dam

  Kısa Süreli Eğitmen Ve Değerlendirme Uzmanı

 • 2007
  - 2007

  Organic Agriculture Of Turkey Eu And Mara

  Eu Funded Project, Europeaid / 121154 / D / Sv / Tr

  Kısa Süreli Eğitmen, Uzman Ve Danışman

 • 2007
  - 2007

  Fao Turkey

  Organic Agriculture As Social Responsibility Project Within The Context Of Poverty Alleviation And Rural Development: Case Study On Ihe Implementations İn Erzincan And Bayburt Provinces

  Kısa Süreli Uzman Ve Danışman

 • 2006
  - 2006

  Ab Hibe Programı Efikap Samsun Terme

  Capacity Building Project On Organic Agriculture Farmer Training Project, Efıkap

  Eğitmen Ve Değerlendirme Uzmanı

 • 2006
  - 2007

  Arıp Project Of Mara, Tr

  Analysis And Design On New Farmer Record System

  Kısa Süreli Uzman Ve Danışman

 • 2005
  - 2005

  European Union And Turkish Labour Institute (İşkur) Hibe Programı

  Farmer Training Project Ünye Ordu

  Eğitmen

 • 2004
  - 2004

  Undp Turkey

  Organic Dairy Farming (Extension Programme Kelkit Gümüşhane)

  Kısa Süreli Uzman Ve Danışman

 • 2002
  - 2008

  Yönetim Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

 • 2002
  - 2004

  Dekan Yardımcısı

  Ordu Üniversitesi

  Ünye İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

 • 2001
  - 2002

  Kalkınma Bakanlığı (Dpt)

  Karadeniz Bölgesinde Kültür Balıkçılığın Geliştirme Projesi

  Yardımcı Araştırmacı

 • 2001
  - 2010

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Tarım Ekonomisi Bölümü

  Tarım Politikası Ve Yayım Anabilim Dalı

 • 1996
  - 2000

  Reading University, Faculty Of Education And Community Studies, Aerdd

  Higher Degree By Research (Phd)

  Doktora Öğrenimi Ve Araştırma Grup Üyeliği

 • 1996
  - 2000

  Araştırma Görevlisi

  The University Of Reading

  Faculty Of Education And Community Studies (Eğitim Ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

  Agricultural Extension And Rural Development Department (Aerdd) (Tarımsal Yayım Ve Kırsal Kalkınma Bölümü)

  Agricultural Extension (Tarımsal Yayım)

 • 1993
  - 2000

  Araştırma Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Tarım Ekonomisi Bölümü

  Tarım Politikası Ve Yayım Anabilim Dalı

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TEB306 Tarımsal Yayım ve Haberleşme 1 1. TAR YAY-DAN KAV&FEL.ppt
TEB306 Tarımsal Yayım ve Haberleşme 1 01[1]. TARIMSAL YAYIM-DANISMANLIK KAVRAMI VE FELSEFESI.doc
TEB306 Tarımsal Yayım ve Haberleşme 1 03[1]. KIRSAL SOSYOLOJI.doc
TEB306 Tarımsal Yayım ve Haberleşme 2 02[1]. DUNYA ve AB ULKELERINDE TARIMSAL DANISMANLIK.doc
TEB306 Tarımsal Yayım ve Haberleşme 3 06[1].BEDEN DİLİ.doc
TEB306 Tarımsal Yayım ve Haberleşme 3 05[1]. ILETISIM TEKNIKLERI.doc
TEB306 Tarımsal Yayım ve Haberleşme 4 07[1]. YENILIKLERIN YAYILMASI.doc
TEB306 Tarımsal Yayım ve Haberleşme 5 08[1]. BIREYSEL YAYIM-DANISMANLIK METOTLARI.doc
TEB306 Tarımsal Yayım ve Haberleşme 5 09[1]. GRUP YAYIM-DANISMANLIK METOTLERI.doc
TEB306 Tarımsal Yayım ve Haberleşme 5 10[1]. KITLE YAYIM-DANISMANLIK METOTLARI.doc
TEB306 Tarımsal Yayım ve Haberleşme 6 11[1]. TARIMSAL DANISMANLIK FAALIYETLERINDE UYGUN AMAC VE METOT SECIMI.doc
TEB306 Tarımsal Yayım ve Haberleşme 7 12[1]. MOTIVASYON TEKNIKLERI.doc
TEB306 Tarımsal Yayım ve Haberleşme 8 13[1]. UYUSMAZLIK (CATISMA) YONETIMI.doc
TEB306 Tarımsal Yayım ve Haberleşme 9 13[1]. UYUSMAZLIK (CATISMA) YONETIMI.doc
TEB306 Tarımsal Yayım ve Haberleşme 10 15._TARIMSAL_DANISMANLIKTA_SOZLESMELI_CIFTCILERINE_AIT_MEVCUT__DURUM_ANALIZI.doc
TEB306 Tarımsal Yayım ve Haberleşme 11 16._TARIMSAL_YAYIMDA_HEDEFE_YONELIK_PROGRAMLAMA.doc
TEB306 Tarımsal Yayım ve Haberleşme 12 17._IZLENE_VE_DEGERLENDIRME.doc
TEB306 Tarımsal Yayım ve Haberleşme 12 18.PROJE_YONETIMI.doc
TEB306 Tarımsal Yayım ve Haberleşme 13 19._SUNUS_TEKNIKLERI.doc
TEB306 Tarımsal Yayım ve Haberleşme 14 21[1].TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK.doc
TEB306 Tarımsal Yayım ve Haberleşme 14 20[1].BAKANLIĞIN GENEL MUD. DAİRE BŞK. GÖREVLERİ.doc
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TEB413 Veri Toplama ve Analiz Teknikleri 1 https://www.pegem.net/UserFiles/File/VERİ ANALİZİ Data.rar
TEB413 Veri Toplama ve Analiz Teknikleri 1 https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/1942018100223pdf%201%20-%20TANITIM.pdf
TEB413 Veri Toplama ve Analiz Teknikleri 1 TEB 413 veri toplama ve analiz ders tanıtım dosyası Kürşat Demiryürek.pdf
TEB413 Veri Toplama ve Analiz Teknikleri 1 Ders planı.pdf
TEB413 Veri Toplama ve Analiz Teknikleri 1 SPSS deneme anketi.pdf
TEB413 Veri Toplama ve Analiz Teknikleri 2 ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM VE ÖRNEKLER.pdf
TEB413 Veri Toplama ve Analiz Teknikleri 3 DEĞİŞKENLER VE ÖLÇÜMLERİ.pdf
TEB413 Veri Toplama ve Analiz Teknikleri 3 kantitatif araştırma dizaynı hipotez-değişken kavramları.pdf
TEB413 Veri Toplama ve Analiz Teknikleri 4 Bilimsel Araştırma Süreci.pdf
TEB413 Veri Toplama ve Analiz Teknikleri 5 sosyal bilimlerde istatistiğin rolü örnekleme.pdf
TEB413 Veri Toplama ve Analiz Teknikleri 5 İSTATİSTİKİ ÖNEM DERECESİ ve TEST SEÇİMİ.pdf
TEB413 Veri Toplama ve Analiz Teknikleri 6 SPSS veri girişi ve düzenleme.pdf
TEB413 Veri Toplama ve Analiz Teknikleri 7 Çarpıklık ve Yığılma.pdf
TEB413 Veri Toplama ve Analiz Teknikleri 7 Descriptive İstatistics.pdf
TEB413 Veri Toplama ve Analiz Teknikleri 8 Korelasyon.pdf
TEB413 Veri Toplama ve Analiz Teknikleri 9 Frekans Dağılımının Grafiksel Olarak Gösterilmesi t testi ve varyans testi.pdf
TEB413 Veri Toplama ve Analiz Teknikleri 10 baslangic.sav
TEB413 Veri Toplama ve Analiz Teknikleri 10 TUTUM.SAV
TEB413 Veri Toplama ve Analiz Teknikleri 10 UYUM.SAV
TEB413 Veri Toplama ve Analiz Teknikleri 10 OYUN.SAV
TEB413 Veri Toplama ve Analiz Teknikleri 10 is doyumu.sav
TEB413 Veri Toplama ve Analiz Teknikleri 10 ingilizce .sav
TEB413 Veri Toplama ve Analiz Teknikleri 11 İnterval Ve Ratio Veriler İçin Farklılık Testleri.pdf
TEB413 Veri Toplama ve Analiz Teknikleri 12 Kategorik Veriler İçin Farklılık Testleri.pdf
TEB413 Veri Toplama ve Analiz Teknikleri 13 Kategorik Veriler İçin İlişki Testleri.pdf
TEB413 Veri Toplama ve Analiz Teknikleri 14 Ordinal veriler İçin Farklılık Testleri.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TEB601 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 1 https://personel.omu.edu.tr/docs/ders_dokumanlari/865_955_345.pptx
TEB601 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 1 1kavram felsefe.doc
TEB601 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 2 https://personel.omu.edu.tr/docs/ders_dokumanlari/865_73048_345.ppt
TEB601 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 2 2dünya aba.doc
TEB601 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 3 https://personel.omu.edu.tr/docs/ders_dokumanlari/865_69779_345.ppt
TEB601 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 3 https://personel.omu.edu.tr/docs/ders_dokumanlari/865_95062_345.ppt
TEB601 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 3 https://personel.omu.edu.tr/docs/ders_dokumanlari/865_78168_345.ppt
TEB601 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 3 3kırsal kalkınma.doc
TEB601 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 4 4yetişkin eğitimi.doc
TEB601 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 4 5iletişim.doc
TEB601 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 5 6beden dili.doc
TEB601 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 5 19sunuş.doc
TEB601 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 6 7yeniliklerin yayılması.doc
TEB601 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 7 8bireysel.doc
TEB601 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 8 yayım kitabı.pdf
TEB601 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 9 9grup.doc
TEB601 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 10 10kitle.doc
TEB601 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 11 11uygun amaç metot.doc
TEB601 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 11 16hedefe programlama.doc
TEB601 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 11 17izleme değerlendir.doc
TEB601 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 12 12motivasyon.doc
TEB601 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 12 15sözleşmeli.doc
TEB601 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 13 13uyuşmazlık.doc
TEB601 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 13 14moderasyon.doc
TEB601 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 14 21yönetmelik.doc
TEB601 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 14 20bakanlık daireleri.doc
TEB601 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 14 18proje yönet.doc
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
POS241 Girişimcilik ve Yenilikçilik 1 1.BÖLÜM Girişimci ve Girişimcilik.pptx
POS241 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 2.BÖLÜM Girişimcilikte Başarı,Engeller & Çözüm İpuçları.pptx
POS241 Girişimcilik ve Yenilikçilik 3 3.BÖLÜM Girişimcinin Özellikleri.pptx
POS241 Girişimcilik ve Yenilikçilik 4 4.BÖLÜM İşletmenin Faaliyet Konusu.pptx
POS241 Girişimcilik ve Yenilikçilik 5 5.Bölüm Yaratıcı Egzersizler.pdf
POS241 Girişimcilik ve Yenilikçilik 6 6.BÖLÜM İşletmenin Faaliyet Konusu.pptx
POS241 Girişimcilik ve Yenilikçilik 7 7.BÖLÜM TECRÜNE, İŞ TİPLERİ.pdf
POS241 Girişimcilik ve Yenilikçilik 8 8.BÖLÜM İşletmenin Faaliyet Konusu.pptx
POS241 Girişimcilik ve Yenilikçilik 9 9.BÖLÜM İş Planı Önerileri.pptx
POS241 Girişimcilik ve Yenilikçilik 10 10.BÖLÜM.pdf
POS241 Girişimcilik ve Yenilikçilik 11 11.BÖLÜM Ürün-Pazar.pptx
POS241 Girişimcilik ve Yenilikçilik 12 12. BÖLÜM ÜRÜN PLANI.pdf
POS241 Girişimcilik ve Yenilikçilik 13 13.BÖLÜM Yönetim Planı ve Finansal Plan.pptx
POS241 Girişimcilik ve Yenilikçilik 14 14.BÖLÜM Finansal Plan (Devam) 3 Nakit Projeksiyonları.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
SKD523 Girişimcilik ve Yenilikcilik 1 ünite 1.pdf
SKD523 Girişimcilik ve Yenilikcilik 1 https://www.loom.com/share/214109411d714b7e862a1f3526bc2eeb
SKD523 Girişimcilik ve Yenilikcilik 1 3 GirisimciliginTemelleri.pptx
SKD523 Girişimcilik ve Yenilikcilik 2 unite2.pdf
SKD523 Girişimcilik ve Yenilikcilik 3 unite3.pdf
SKD523 Girişimcilik ve Yenilikcilik 4 unite4.pdf
SKD523 Girişimcilik ve Yenilikcilik 4 iş modeli sunum.pdf
SKD523 Girişimcilik ve Yenilikcilik 5 unite5.pdf
SKD523 Girişimcilik ve Yenilikcilik 5 iş modeli kanvası.pdf
SKD523 Girişimcilik ve Yenilikcilik 6 unite6.pdf
SKD523 Girişimcilik ve Yenilikcilik 6 iş planı kürşat ilkay.pdf
SKD523 Girişimcilik ve Yenilikcilik 7 unite7.pdf
SKD523 Girişimcilik ve Yenilikcilik 7 iş-planı-nasıl-doldurulur.doc
SKD523 Girişimcilik ve Yenilikcilik 8 unite8.pdf
SKD523 Girişimcilik ve Yenilikcilik 8 Başarılı bir iş planı hazırlama klavuzu.pdf
SKD523 Girişimcilik ve Yenilikcilik 9 unite9.pdf
SKD523 Girişimcilik ve Yenilikcilik 10 unite10.pdf
SKD523 Girişimcilik ve Yenilikcilik 10 4 Pazarı tanımak.ppt
SKD523 Girişimcilik ve Yenilikcilik 11 unite11.pdf
SKD523 Girişimcilik ve Yenilikcilik 11 5 Pazar_arastirmasi.pptx
SKD523 Girişimcilik ve Yenilikcilik 12 unite12.pdf
SKD523 Girişimcilik ve Yenilikcilik 13 unite13.pdf
SKD523 Girişimcilik ve Yenilikcilik 14 unite14.pdf
SKD523 Girişimcilik ve Yenilikcilik 14 etkili sunum.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
SKD524 Girişimcilik ve Yenilikcilik 1 ünite 1.pdf
SKD524 Girişimcilik ve Yenilikcilik 1 ünite 1.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
LOJ221 Girişimcilik ve Yenilikçilik 1 1.BÖLÜM Girişimci ve Girişimcilik.pptx
LOJ221 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 2.BÖLÜM Girişimcilikte Başarı,Engeller & Çözüm İpuçları.pptx
LOJ221 Girişimcilik ve Yenilikçilik 3 3.BÖLÜM Girişimcinin Özellikleri.pptx
LOJ221 Girişimcilik ve Yenilikçilik 4 4.BÖLÜM İşletmenin Faaliyet Konusu.pptx
LOJ221 Girişimcilik ve Yenilikçilik 5 5.Bölüm Yaratıcı Egzersizler.pdf
LOJ221 Girişimcilik ve Yenilikçilik 6 6. BÖLÜM.pptx
LOJ221 Girişimcilik ve Yenilikçilik 7 7.BÖLÜM TECRÜNE, İŞ TİPLERİ.pdf
LOJ221 Girişimcilik ve Yenilikçilik 8 8.BÖLÜM İşletmenin Faaliyet Konusu.pptx
LOJ221 Girişimcilik ve Yenilikçilik 9 9.BÖLÜM İş Planı Önerileri.pptx
LOJ221 Girişimcilik ve Yenilikçilik 10 10.BÖLÜM.pdf
LOJ221 Girişimcilik ve Yenilikçilik 11 11.BÖLÜM Ürün-Pazar.pptx
LOJ221 Girişimcilik ve Yenilikçilik 12 12. BÖLÜM ÜRÜN PLANI.pdf
LOJ221 Girişimcilik ve Yenilikçilik 13 13.BÖLÜM Yönetim Planı ve Finansal Plan.pptx
LOJ221 Girişimcilik ve Yenilikçilik 14 14.BÖLÜM Finansal Plan (Devam) 3 Nakit Projeksiyonları.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
BA403 Entrepreneurship and Innovation 1 https://www.loom.com/share/5802cbc013904e6ca041a1a8b8fd79b4
BA403 Entrepreneurship and Innovation 1 bce001_sunump_unite1.pdf
BA403 Entrepreneurship and Innovation 2 bce001_sunump_unite2.pdf
BA403 Entrepreneurship and Innovation 2 bce001_unite1.mp3
BA403 Entrepreneurship and Innovation 3 bce001_sunump_unite3.pdf
BA403 Entrepreneurship and Innovation 3 bce001_unite2.mp3
BA403 Entrepreneurship and Innovation 4 bce001_sunump_unite4.pdf
BA403 Entrepreneurship and Innovation 4 bce001_unite3.mp3
BA403 Entrepreneurship and Innovation 5 Entrepreneurs vs Intrapreneurs.pdf
BA403 Entrepreneurship and Innovation 5 bce001_unite4.mp3
BA403 Entrepreneurship and Innovation 6 CreatAndInnovate (1).pdf
BA403 Entrepreneurship and Innovation 7 Entrepreneurship Workbook.pdf
BA403 Entrepreneurship and Innovation 9 businessmodelgeneration-kwon-170711062802.pdf
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr