Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Necati KALELİ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Nelson SJ, Ash MM. Wheeler's Dental Anatomy, Physiology, and Occlusion. 9th Ed, Elsever Science, 2010. 2. Yavuzyılmaz H. Diş Anatomisi ve Morfolojisi. Gazi Kitabevi, 2013.

Dersin İçeriği

1. Genel dental terminoloji 2. Dişlerin anatomik ve morfolojik özellikleri 3. Alt ve üst çene kapanış ilişkileri 4. Temel oklüzyon prensipleri 5. Dental modeller 6. Diş hekimliğinde artikülatör kullanımı

Dersin Amacı

Diş hekimliğinde kullanılan temel terimler ve tanımlamaların rehberliğinde dişlerin anatomik ve morfolojik özelliklerinin anlatılması ve genel oklüzyon bilgisinin verilmesi. Diş hekimliğinde model elde etme yöntemleri ve genel artikülatör bilgisinin anlatılması.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse giriş, dersin öğrenim hedeflerinin ve amaçlarının öğrencilere anlatılması Derse giriş, dersin öğrenim hedeflerinin ve amaçlarının öğrencilere anlatılması
2 Kavramların anlatılması, diş yüzeylerinin isimlendirilmesi, terim birleştirme, notasyon sistemleri Yontu çalışması
3 Dişin anatomik yapısı, dişin üzerindeki anatomik ve morfolojik oluşumlar Yontu çalışması
4 Sürekli kesici ve kanin dişlerin genel anatomik ve morfolojik özellikleri Yontu çalışması
5 Sürekli premolar dişlerin genel anatomik ve morfolojik özellikleri Yontu çalışması
6 Sürekli molar dişlerin genel anatomik ve morfolojik özellikleri Yontu çalışması
7 Diş ve çevre dokularının korunması ve diş dizisinin stabilitesi için gerekli fizyolojik ilişkiler, oklüzyona giriş Yontu çalışması
8 Ark içi ve arklar arası diş dizilimi Mum modelasyon çalışması
9 ARA-SINAV
10 Mandibular hareketlerin mekaniği Mum modelasyon çalışması
11 Optimum fonksiyonel oklüzyon kriterleri Mum modelasyon çalışması
12 Oklüzal morfolojinin belirleyicileri Mum modelasyon çalışması
13 Dental modeller ve hazırlık aşamaları Dental model hazırlığı
14 Dental artiklatörlerin sınıflaması, mekaniği ve kullanımı I Dental model hazırlığı
15 Dental artiklatörlerin sınıflaması, mekaniği ve kullanımı II Dental model hazırlığı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 5 3 15
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 8 112
29 Bireysel Çalışma 14 9 126
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 3 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1553016 Dişlerin ark içindeki konumları ve kontak durumlarını ifade eder.
2 1553017 Dental terminolojide kullanılan notasyon sistemlerini bilir.
3 1553018 Dişlerin genel anatomik ve morfolojik özelliklerini bilir.
4 1553019 Diş hekimliğinde model elde etme yöntemlerini bilir.
5 1553020 Dental artikülatörleri nasıl kullanacağını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78594 Bir diş protez laboratuvarında bulunması gereken cihaz ve malzemeleri tanır, kullanımları hakkında bilgi sahibi olur.
2 78595 Bulunduğu çalışma ortamının dezenfeksiyon ve sterilizasyonunu nasıl sağlayacağını ve çapraz enfeksiyonu önleyici alınması gereken önlemleri bilir ve uygular.
3 78597 Mesleğinin gerektirdiği her türlü diş veya implant üstü sabit ve hareketli protez ve ortodontik apareyi hazırlayabilecek teorik bilgiye ve pratik beceri ve donanıma sahiptir.
4 78602 Alanındaki güncel ve teknolojik gelişmeleri değerlendirir, uygular ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
5 78596 Üretilecek protezleri mekanik, estetik ve fonksiyonel özelliklerinin yansıra temel oklüzyon prensipler açısından değerlendirme yetisine sahip olur.
6 78601 Mesleki bilgi ve beceri kazanmalarının yanı sıra, diş hekimleri ile etkin iletişim kurabilme, ekip içerisinde uyumlu çalışabilme, sorunları fark edebilme ve çözebilme becerisine sahip olur.
7 78598 Alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr