Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr.Gör. Erdinç GÜNAYDIN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Yurtsever, M. 17025 Laboratuar Akreditasyonu, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013 2. Ratlif, T. A. The Laboratory Quality Assurance System, Wıley, 2003 3. Tuğsavul, H.C. 2011; Kimyasal Risk Etmenleri, Akademi Kitaplar, İSTANBUL

Dersin İçeriği

1. Laboratuvar yönetim kavramı 2. Dökümantasyon (Personel politikaları-Müşteri yönetimi-Teknik Yönetim) 3. Laboratuvarlarda çalışırken uyulması gereken kurallar 4. Diş protez laboratuvarında güvenlik 5. Sistemi geliştirme (Risk yönetimi, iç denetim, uygunsuzluklar, önleyici ve düzenleyici faaliyetler, yönetimi gözden geçirme, yeterlilik testleri, laboratuarlar arası çalışmalar)

Dersin Amacı

Diş laboratuvar yönetim sistemlerini tanıtmak ,personel ve teknik yönetimi hakkında bilgi edindirmek. Laboratuvar elemanı veya sorumlusunun edinmesi gereken temel ve ileri bilgiyi kazandırmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse giriş, dersin öğrenim hedeflerinin ve amaçlarının öğrencilere anlatılması Yok Yok labyön1.mp4
hafta1.pptx
2 Laboratuvar yönetim kavramı Yok Yok hafta2.pptx
labyön2.mp4
3 Dökümantasyon Yok Yok Lab_Yön.pptx
labyön3.mp4
4 İnsan Yönetimi-I (Personel politikaları, sorumluluklar ve yetkiler, personel eğitimi, yetkinlikler, iş tanımları, kayıtlar) Yok Yok hafta4.pptx
labyön4.mp4
5 İnsan Yönetimi-II (Müşteri yönetimi, tedarikçiler, taşeron laboratuvarlar) Yok Yok hafta5.pptx
labyön5.mp4
6 Teknik Yönetim-III (Araç-gereç yönetimi,ölçüm,kalibrasyon) Yok Yok 6.hafta.pptx
hafta6.mp4
7 Laboratuvarlarda çalışırken uyulması gereken kurallar, Güvenlik bilgi etiketleri ve anlamları) Yok Yok Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği.docx
laboratuvar yönetmeliği.pdf
hafta_7.mp4
8 Diş protez laboratuvarında güvenliğin önemi, Laboratuvar kazaları ve nedenleri Yok Yok 8.hafta.pptx
8.hafta.mp4
9 Ara sınav
10 Tehlikeli kimyasal maddeler ve özellikleri, Tehlikeli kimyasallara maruz kalınması durumunda uygulanması gereken tedbirler Yok Yok 10.hafta.mp4
10.hafta.pptx
11 Sistemi geliştirme (Risk yönetimi, iç denetim, uygunsuzluklar, önleyici ve düzenleyici faaliyetler, yönetimi gözden geçirme, yeterlilik testleri, laboratuarlar arası çalışmalar) Yok Yok 11.Hafta.pptx
11.hafta.mp4
12 Sistemi geliştirme (Risk yönetimi, iç denetim, uygunsuzluklar, önleyici ve düzenleyici faaliyetler, yönetimi gözden geçirme, yeterlilik testleri, laboratuarlar arası çalışmalar) Yok Yok DPT_İSG.pdf
Hafta12_13.mp4
12.Hafta.pptx
13 Teknik altyapı ve uygunluk değerlendirmesi Yok Yok Hafta12_13.mp4
13.Hafta.pptx
14 Laboratuar akreditasyon süreçleri,laboratuar uygunluk değerlendirme süreçleri Yok Yok 14.Hafta.mp4
Hafta14.pptx
15 Diş Protez Laboratuvarında Kullanılan Aletler Yok Yok 15.Hafta.pptx
15.Hafta.mp4
16 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1554570 Laboratuvar Teknolojisi alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibidir
2 1554941 Laboratuvar yönetiminin teknik ve insan kaynakları (yönetimsel) gerekliliklerini listeleyebilir
3 1554947 İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarını bilecek ve bunların gereklerini yerine getirebilir
4 1554948 Sistemi geliştirme faaliyetlerini ve prosedürünü bilir
5 1554952 Ekip çalışmasında iletişimin önemini kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78594 Bir diş protez laboratuvarında bulunması gereken cihaz ve malzemeleri tanır, kullanımları hakkında bilgi sahibi olur.
2 78595 Bulunduğu çalışma ortamının dezenfeksiyon ve sterilizasyonunu nasıl sağlayacağını ve çapraz enfeksiyonu önleyici alınması gereken önlemleri bilir ve uygular.
3 78597 Mesleğinin gerektirdiği her türlü diş veya implant üstü sabit ve hareketli protez ve ortodontik apareyi hazırlayabilecek teorik bilgiye ve pratik beceri ve donanıma sahiptir.
4 78602 Alanındaki güncel ve teknolojik gelişmeleri değerlendirir, uygular ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
5 78596 Üretilecek protezleri mekanik, estetik ve fonksiyonel özelliklerinin yansıra temel oklüzyon prensipler açısından değerlendirme yetisine sahip olur.
6 78601 Mesleki bilgi ve beceri kazanmalarının yanı sıra, diş hekimleri ile etkin iletişim kurabilme, ekip içerisinde uyumlu çalışabilme, sorunları fark edebilme ve çözebilme becerisine sahip olur.
7 78598 Alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr