Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr.Gör.Esma ÜNSAL *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

iletişim ve grafik tasarım Emre BECER HANER, B , AKARSU, V . (2018). Meslek Yüksekokullarında Mesleki Eğitim Sorunları Ve Çözüm Önerileri. Mesleki Bilimler Dergisi (MBD) , 7 (3) , 438-444 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mbd/issue/42052/462976 Doğan, H . (1997). MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi , 30 (1) , 0-0 . DOI: 10.1501/Egifak_0000000274 Saban, A. (2000). Hizmetiçi Eğitimde Yeni Yaklaşımlar. Milli Eğitim Dergisi, 145.

Dersin İçeriği

Basım ve yayın sektöründeki yenilikler ve teknoloji değişimi

Dersin Amacı

Güncel olayları, gündemi ve grafik tasarım ile ilgili gelişmeleri takip etme yeterlilikleri kazandırmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gündemi takip etme 1.GÜNDEMİ TAKİP ETME.docx
2 Sosyal gündem SOSYAL GÜNDEM.docx
3 Sosyal gündem SOSYAL GÜNDEM.docx
4 Kültür sanat gündemi KÜLTÜR SANAT GÜNDEMİ.docx
5 Kültür sanat gündemi KÜLTÜR SANAT GÜNDEMİ.docx
6 Grafik tasarımdaki gelişmeler GRAFİK TASARIMDAKİ GELİŞMELER.docx
7 Grafik tasarım ile ilgili yayınlar GRAFİK TASARIM İLE İLGİLİ YAYINLAR.docx
8 Grafik tasarım ile ilgili yayınlar GRAFİK TASARIM İLE İLGİLİ YAYINLAR.docx
9 Reklam kampanyası
10 Ara sınav
11 Reklam kampanyası
12 Basım teknolojileri
13 Basım teknolojileri
14 Basım teknolojileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 5 1 5
29 Bireysel Çalışma 4 4 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 4 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 5 20
54 Ev Ödevi 2 7 14

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1495220 Gündemi takip etmek
2 1495221 Grafik tasarımdaki gelişmeleri takip etmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73044 Kendini mesleki anlamda ifade edebilecek bütün gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik dil bilgisine sahip olur.
2 73045 Güncel ve yeni grafik programlarına kendini adapte eder ve etkin kullanır.
3 73046 Takım çalışma ruhuna sahiptir. Sorumluluğunun bilincindedir. Titiz ve dikkatlidir.
4 73056 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilme ve bu tür işletmelerde mesleği ile ilgili kullanabileceği bütün yöntemleri kavrayabilecek ve girişimci ruha sahip olur.
5 73050 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanabilir, kalite ve güvencenin önemini kavrayarak mesleki standartları özümser. Kültürlü, yetenekli estetik duyarlılığa sahip öğrenciler yetiştirir.
6 73049 Hayat boyu öğrenme ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincine sahiptir.
7 73048 Gelişen bilgisayar sektörünü takip eder, bu gelişmenin mesleğe getirdiği yenilikleri uygular ve kendini geliştirir.
8 73047 Temel kavramları öğrenmek suretiyle problem çözme ve yaratıcılık yeteneğiyle bilimsel ve teknolojik olaylara açıklamalar getirir. Mesleki alanda çözüm ortaya çıkaracak donanımlar kazanır.
9 73052 Çevre bilincine sahiptir. Kullandığı malzemeleri ve atıklarını bu bilince göre değerlendirir.
10 73051 Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
11 73055 Renkleri ve onların karışımlarını, renklerin insan üzerindeki etkilerini bilir, çalışmalarında onları kullanır.
12 73054 Mesleki alanda kullanılan bütün makineleri tanır, onları etkin bir şekilde kullanır.
13 73053 Mesleki alanda kullanılan malzemelerin içeriklerini bilir ve buna göre etkin ve ekonomik kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4
2 4 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr