Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. İrfan KURT *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

John Hedgecoe ''Her Yönüyle Fotoğraf Sanatı'' Remzi Kitabevi Faruk Akbaş ''Fotoğrafta Pratik Kompozisyon'' Say Kitap MEGEP Grafik ve Fotoğraf, Fotoğraf Makineleri ders notları PC Magazine Temmuz-Ağustos 2008 sayısı.

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenciye, amaca uygun fotoğraf makinesini kullanma, fotoğraf makinelerinde temel ayarlar, alan derinliği etkisi veren fotoğraflar çekme ve fotoğraf makinesinin temizliğini yapma yeterlilikleri kazandırılacaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Küçük format makineleri Temel Fotografi 1.Hafta.mp4
2 Orta ve büyük format makineler TEMEL FOTOGRAFİ-2.Hafta.mp4
3 SLR ve TLR fotoğraf makinelerinin özellikleri TEMEL FOTOGRAFİ-3.Hafta.mp4
4 Otomatik ve manuel netleme ayarları Temel Fotografi 4.Hafta Tatil nedeni ders yapılmamıştır..mp4
1. HAFTA.pdf
5 Film kullanan fotoğraf makineleri ve dijital fotoğraf makineleri TEMEL FOTOGRAFİ-5 objektifler.mp4
6 Diyafram ve objektif türleri TEMEL FOTOGRAFİ-6 Yardımcı elemanlar.mp4
7 Obtüratörler 7.Hafta Temel Fotografi.mp4
8 Fotoğraf makinelerinde ASA/ISO ayarları 2. HAFTA.pdf
8.Hafta 19,11,2020 Temel Fotografi.mp4
9 Fotoğraf makinelerinde ASA/ISO ayarları 9.Hafta 26,11,2020 Temel Fotografi.mp4
10 Ara Sınav 9.Hafta 03,12,2020 Temel Fotografi.mp4
11 Objektif odak uzaklığına göre alan derinliğine etkisi.Diyafram açıklığının alan derinliğine etkisi 11.Hafta (10,12,2020).mp4
12 Fotoğraf makinelerinin bakımı 3. HAFTA.pdf
12.Hafta (17,12,2020).mp4
13 Objektif temizliği ve bakımında dikkat edilecek noktalar 13.Hafta (24,12,2020).mp4
14 Fotoğraf çekim uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
12 Takım/Grup Çalışması 3 5 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 3 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1346809 Amaca Uygun Fotoğraf Makinesini Kullanmak
2 1346810 Fotoğraf Makinelerinde Temel Ayarlar yapmak
3 1346811 Alan Derinliği Etkisi Veren Fotoğraflar Çekme,
4 1346812 Fotoğraf Makinesinin Temizliğini Yapmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73044 Kendini mesleki anlamda ifade edebilecek bütün gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik dil bilgisine sahip olur.
2 73045 Güncel ve yeni grafik programlarına kendini adapte eder ve etkin kullanır.
3 73046 Takım çalışma ruhuna sahiptir. Sorumluluğunun bilincindedir. Titiz ve dikkatlidir.
4 73056 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilme ve bu tür işletmelerde mesleği ile ilgili kullanabileceği bütün yöntemleri kavrayabilecek ve girişimci ruha sahip olur.
5 73050 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanabilir, kalite ve güvencenin önemini kavrayarak mesleki standartları özümser. Kültürlü, yetenekli estetik duyarlılığa sahip öğrenciler yetiştirir.
6 73049 Hayat boyu öğrenme ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincine sahiptir.
7 73048 Gelişen bilgisayar sektörünü takip eder, bu gelişmenin mesleğe getirdiği yenilikleri uygular ve kendini geliştirir.
8 73047 Temel kavramları öğrenmek suretiyle problem çözme ve yaratıcılık yeteneğiyle bilimsel ve teknolojik olaylara açıklamalar getirir. Mesleki alanda çözüm ortaya çıkaracak donanımlar kazanır.
9 73052 Çevre bilincine sahiptir. Kullandığı malzemeleri ve atıklarını bu bilince göre değerlendirir.
10 73051 Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
11 73055 Renkleri ve onların karışımlarını, renklerin insan üzerindeki etkilerini bilir, çalışmalarında onları kullanır.
12 73054 Mesleki alanda kullanılan bütün makineleri tanır, onları etkin bir şekilde kullanır.
13 73053 Mesleki alanda kullanılan malzemelerin içeriklerini bilir ve buna göre etkin ve ekonomik kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 3 2
2 4 3 2 3
3 4 4 1 1 3
4 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr