Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr.Gör.Esma ÜNSAL *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar.

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu derste öğrenciye; temel mesleki tanımlar ve kavramlar ile temel mesleki dil bilgisi yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 A request from your boss, A poster at work,A message to say you're late, Checking understanding Mesleki İngilizce_ Hafta 1.mp4
https://www.seckin.com.tr/kitap/115884341
2 Making suggestions, A noticeboard message, A poster for exam candidates, A voicemail message Mesleki İngilizce_ Hafta 2.mp4
https://www.seckin.com.tr/kitap/115884341
3 Booking a table, A restaurant menu, A text message invitation, Meeting new people https://www.seckin.com.tr/kitap/115884341
Mesleki Ingilizce_ Hafta 3.mp4
4 Talking about other people, A thank-you email, A study timetable, Business cards Mesleki İngilizce_ Hafta 4.mp4
https://www.seckin.com.tr/kitap/115884341
5 Finding the Library, An Airport departures board, An application Form, Talking about where you're from Meslek İngilizce_ Hafta 5.mp4
https://www.seckin.com.tr/kitap/115884341
6 Meeting a new team member, Business Cards, An email to book a hotel, Apologising Mesleki İngilizce_ Hafta 6.mp4
https://www.seckin.com.tr/kitap/115884341
7 Meeting other students, Dictionary definitions, an emal to confirm an appointment, Giving instructions Mesleki İngilizce_ Hafta 7.mp4
https://www.seckin.com.tr/kitap/115884341
8 Vize sınavı öncesi genel tekrar 8.Hafta_ Mesleki İngilizce.mp4
https://www.seckin.com.tr/kitap/115884341
9 Ara sınav https://www.seckin.com.tr/kitap/115884341
10 Showing interest,Meeting people at a dinner,Holiday home adverts,An email to congratulate a colleague https://www.seckin.com.tr/kitap/115884341
11 Talimatlar https://www.seckin.com.tr/kitap/115884341
12 Açıklamalarda Bulunmak https://www.seckin.com.tr/kitap/115884341
13 Genel Tekrar https://www.seckin.com.tr/kitap/115884341
14 Genel Tekrar https://www.seckin.com.tr/kitap/115884341

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 9 27
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 10 40

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1380444 Mesleki kavram ve tanımları kullanmak
2 1382227 Mesleki yabancı dil bilgisini kullanmak, bilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73044 Kendini mesleki anlamda ifade edebilecek bütün gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik dil bilgisine sahip olur.
2 73045 Güncel ve yeni grafik programlarına kendini adapte eder ve etkin kullanır.
3 73046 Takım çalışma ruhuna sahiptir. Sorumluluğunun bilincindedir. Titiz ve dikkatlidir.
4 73056 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilme ve bu tür işletmelerde mesleği ile ilgili kullanabileceği bütün yöntemleri kavrayabilecek ve girişimci ruha sahip olur.
5 73050 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanabilir, kalite ve güvencenin önemini kavrayarak mesleki standartları özümser. Kültürlü, yetenekli estetik duyarlılığa sahip öğrenciler yetiştirir.
6 73049 Hayat boyu öğrenme ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincine sahiptir.
7 73048 Gelişen bilgisayar sektörünü takip eder, bu gelişmenin mesleğe getirdiği yenilikleri uygular ve kendini geliştirir.
8 73047 Temel kavramları öğrenmek suretiyle problem çözme ve yaratıcılık yeteneğiyle bilimsel ve teknolojik olaylara açıklamalar getirir. Mesleki alanda çözüm ortaya çıkaracak donanımlar kazanır.
9 73052 Çevre bilincine sahiptir. Kullandığı malzemeleri ve atıklarını bu bilince göre değerlendirir.
10 73051 Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
11 73055 Renkleri ve onların karışımlarını, renklerin insan üzerindeki etkilerini bilir, çalışmalarında onları kullanır.
12 73054 Mesleki alanda kullanılan bütün makineleri tanır, onları etkin bir şekilde kullanır.
13 73053 Mesleki alanda kullanılan malzemelerin içeriklerini bilir ve buna göre etkin ve ekonomik kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr