Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Tahir BÜYÜKKARAGÖZ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders kitabı, yardımcı ders kitapları

Dersin İçeriği

Temel grafik tasarım

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenciye, amblem tasarımı, kolaj yöntemiyle ilan tasarımı ve kurumsal kimlik tasarımı yapma yeterlilikleri kazandırılacaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarih öncesi pratik kaydetme ve hatırlama yöntemleri Alfabetik yazı ve Latin alfabesinin özellikleri Sözlü anlatım, örnekleme, uygulama Sınıf veya laboratuar ortamı
2 Yazı ve alfabe öncesi gelişmeler-Piktograkik yazı-İdeografik yazı-Fonetik yazı Sözlü anlatım, örnekleme, uygulama Sınıf veya laboratuar ortamı
3 Eski Mısır’da , Sümerler’de ve Mezopotamya’da ve Fenikeliler’de yazı ve gelişimi Sözlü anlatım, örnekleme, uygulama Sınıf veya laboratuar ortamı
4 Baskı yazıları ve özellikleri Sözlü anlatım, örnekleme, uygulama Sınıf veya laboratuar ortamı
5 Tipografi kelimesinin kökeni ve tipografinin günümüzdeki tanımı ve kapsamı Sözlü anlatım, örnekleme, uygulama Sınıf veya laboratuar ortamı
6 Baskı yazı elemanlarının özellikleri ve tanımlar ve tasarım yaparken dikkat edilecek noktalar Sözlü anlatım, örnekleme, uygulama Sınıf veya laboratuar ortamı
7 Dizginin tanımı ve dizgide espas kavramı Sözlü anlatım, örnekleme, uygulama Sınıf veya laboratuar ortamı
8 Dizgide ve görüntüde harf yüksekliği ve eni ve Okunabilirlik işlevi Sözlü anlatım, örnekleme, uygulama Sınıf veya laboratuar ortamı
9 Kelimede espas ve Kelime ve satırlar arasında Sözlü anlatım, örnekleme, uygulama Sınıf veya laboratuar ortamı
10 Ara sınav
11 Espas kullanımında dikkat edilecek noktalar Dizgi blokları Sözlü anlatım, örnekleme, uygulama Sınıf veya laboratuar ortamı
12 Bloklarda insiallerin kullanımı Sözlü anlatım, örnekleme, uygulama Sınıf veya laboratuar ortamı
13 Dizgi bloğunun sayfaya yerleşimi Sözlü anlatım, örnekleme, uygulama Sınıf veya laboratuar ortamı
14 Basılı alanlar arasındaki ilinti ve Sayfaların numaralanması Sözlü anlatım, örnekleme, uygulama Sınıf veya laboratuar ortamı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 30 30
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 13 1 13

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
110348 1419066 Yazı ve alfabenin gelişimini kavramak
110349 1405021 Baskı yazılarını tasarımda kullanmak
110350 1407858 Dizgi kurallarına uygun tasarım yapmak
110351 1414784 Tasarımda tipografiyi kullanmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73044 Kendini mesleki anlamda ifade edebilecek bütün gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik dil bilgisine sahip olur.
2 73045 Güncel ve yeni grafik programlarına kendini adapte eder ve etkin kullanır.
3 73046 Takım çalışma ruhuna sahiptir. Sorumluluğunun bilincindedir. Titiz ve dikkatlidir.
4 73056 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilme ve bu tür işletmelerde mesleği ile ilgili kullanabileceği bütün yöntemleri kavrayabilecek ve girişimci ruha sahip olur.
5 73050 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanabilir, kalite ve güvencenin önemini kavrayarak mesleki standartları özümser. Kültürlü, yetenekli estetik duyarlılığa sahip öğrenciler yetiştirir.
6 73049 Hayat boyu öğrenme ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincine sahiptir.
7 73048 Gelişen bilgisayar sektörünü takip eder, bu gelişmenin mesleğe getirdiği yenilikleri uygular ve kendini geliştirir.
8 73047 Temel kavramları öğrenmek suretiyle problem çözme ve yaratıcılık yeteneğiyle bilimsel ve teknolojik olaylara açıklamalar getirir. Mesleki alanda çözüm ortaya çıkaracak donanımlar kazanır.
9 73052 Çevre bilincine sahiptir. Kullandığı malzemeleri ve atıklarını bu bilince göre değerlendirir.
10 73051 Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
11 73055 Renkleri ve onların karışımlarını, renklerin insan üzerindeki etkilerini bilir, çalışmalarında onları kullanır.
12 73054 Mesleki alanda kullanılan bütün makineleri tanır, onları etkin bir şekilde kullanır.
13 73053 Mesleki alanda kullanılan malzemelerin içeriklerini bilir ve buna göre etkin ve ekonomik kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
110348 4 3 4
110349 4 4 4
110350 4 3 3
110351 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr