Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Meral Sezgin Önay *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders kitabı ve yayınlar

Dersin İçeriği

Ofset Baskı ve problemleri

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenciye, ISO 12647-1/2/5 standardına göre ofset baskı yaparak, baskıda oluşan problemleri belirleyerek çözebilme ve ofset baskı sistemiyle farklı baskılar yapma yeterlilikleri kazandırılacaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kalıp üzerinde etek makas kavramları ve kalıbı kazan üzerine yerleştirme montaj.ppsx
2 Kalıp altı besleme şekilleri ve kalıp yüzeyinin temizleme işlemleri https://ders.im/dokuman/ofsette-fabrikasyon-kalip
3 Ofset baskı sisteminin işleyişi EĞİTİM OFSET BASKI TEKNİĞİ VE KULLANILAN MALZEMELER.ppsx
4 Ofset baskı mürekkeplerinin yapısı ve özellikleri https://ders.im/dokuman/ofsette-cok-renkli-baski-1
5 Baskı ayarları https://ders.im/dokuman/ofsette-cok-renkli-baski-2
6 Örnek baskı uygulamaları
7 Örnek baskı uygulamaları
8 Baskı makinesi temizliğinde kullanılan kimyasallar
9 Kağıttan kaynaklanan problemler ve çözümleri https://ders.im/dokuman/ofsette-baski-sorunlari
10 Ara sınav
11 Mürekkepten kaynaklanan problemler ve çözümleri Kalıp ve kauçuktan kaynaklanan problem ve çözümleri https://ders.im/dokuman/ofsette-baski-sorunlari
12 Vernik ve yaldız baskısı https://ders.im/dokuman/ofsette-yaldiz-baskisi
13 Lak baskısı ve çeşitleri https://ders.im/dokuman/ofsette-vernik-baskisi
14 Numaratör baskısı ve kullanım alanları https://ders.im/dokuman/ofsette-numarator-baskisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
22 Proje Hazırlama 3 2 6
29 Bireysel Çalışma 8 2 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 3 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 3 21
54 Ev Ödevi 5 2 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1496571 Ofset baskı sisteminde baskı yapmak
2 1496572 Ofset baskı problemlerini belirlemek ve çözmek
3 1496573 Ofset baskı sisteminde farklı baskılar yapmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73044 Kendini mesleki anlamda ifade edebilecek bütün gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik dil bilgisine sahip olur.
2 73045 Güncel ve yeni grafik programlarına kendini adapte eder ve etkin kullanır.
3 73046 Takım çalışma ruhuna sahiptir. Sorumluluğunun bilincindedir. Titiz ve dikkatlidir.
4 73056 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilme ve bu tür işletmelerde mesleği ile ilgili kullanabileceği bütün yöntemleri kavrayabilecek ve girişimci ruha sahip olur.
5 73050 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanabilir, kalite ve güvencenin önemini kavrayarak mesleki standartları özümser. Kültürlü, yetenekli estetik duyarlılığa sahip öğrenciler yetiştirir.
6 73049 Hayat boyu öğrenme ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincine sahiptir.
7 73048 Gelişen bilgisayar sektörünü takip eder, bu gelişmenin mesleğe getirdiği yenilikleri uygular ve kendini geliştirir.
8 73047 Temel kavramları öğrenmek suretiyle problem çözme ve yaratıcılık yeteneğiyle bilimsel ve teknolojik olaylara açıklamalar getirir. Mesleki alanda çözüm ortaya çıkaracak donanımlar kazanır.
9 73052 Çevre bilincine sahiptir. Kullandığı malzemeleri ve atıklarını bu bilince göre değerlendirir.
10 73051 Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
11 73055 Renkleri ve onların karışımlarını, renklerin insan üzerindeki etkilerini bilir, çalışmalarında onları kullanır.
12 73054 Mesleki alanda kullanılan bütün makineleri tanır, onları etkin bir şekilde kullanır.
13 73053 Mesleki alanda kullanılan malzemelerin içeriklerini bilir ve buna göre etkin ve ekonomik kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4
2 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr