Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. İrfan Kurt *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Programla İlgili Kitaplar, Program Videoları

Dersin İçeriği

Sayfa mizanpaj yazılımlarını öğretme

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenciye, Masaüstü Yayıncılık’ta kullanılan Mizanpaj Uygulama Programları kullanılarak sayfa düzenlemesi yapma yeterliliği kazandırılacaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Standart sayfa ebatları ve metin alanları özellikleri Sayfa Tasarım 1.Hafta.mp4
storage/app/public/irfank/121064
kağıt ebatları1.JPG
standart2.JPG
2 Resim alanları ve özellikleri 20201002_115927_edit.mp4
3 Mizanpaj yazılımlarında kontrol araç çubuğu ve görevleri Bil.Des.Say.Tas-1 3,Hafta.mp4
4 Tolls araç paleti, paragraf araç paleti ve renk araç paletleri ve özellikleri 1. HAFTA.pdf
Bil.Des.Say.Tas-1 4,Hafta.mp4
5 Sayfa özellikleri araç paleti ve özellikleri 20201028_140728.mp4
6 Mizanpaj yazılımlarında çizim araçları ve görevleri Bil.Des.Say.Tas-1 6,Hafta.mp4
7 Çizgi özellikleri, çizgilerle deforme etme ve birleştirme metodları Bil.Des.Sayfa.Tas.1 7.Hafta.mp4
8 Metin-Resim ilişkisi ve farklı formatlardaki resimleri mizanpaja eklemede dikkat edilecek noktalar Bil.Des.Say.Tas.1 8.Hafta.mp4
2. HAFTA.pdf
9 Tablolarda satır-sütun özellikleri ve hizalama kullanımı 9.Hafta Bilg.Des.Say.Tas.1.mp4
10 Ara Sınav 10.Hafta (07,12,2020) (Bilg.Des.Say.Tas.1.mp4
11 Tablolarda satır ve sütunda tab özelliklerinin kullanımı
12 Cilt şekillerine göre kesim özellikleri ve kırım özelliklerinin baskı öncesi ayarlanması 3. HAFTA.pdf
13 CMYK ve ekstra renklerin baskı öncesinde ayarlanması
14 Dosya kayıt formatları. PDF kayıt formatının yapısı ve özellikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 1 4 4
29 Bireysel Çalışma 4 5 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 5 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 5 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1346797 Bilgisayarda sayfa düzenlemesi yapmak-1
2 1346798 Bilgisayarda sayfa düzenlemesi yapmak-2
3 1346799 Bilgisayarda sayfa düzenlemesi yapmak-3

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73044 Kendini mesleki anlamda ifade edebilecek bütün gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik dil bilgisine sahip olur.
2 73045 Güncel ve yeni grafik programlarına kendini adapte eder ve etkin kullanır.
3 73046 Takım çalışma ruhuna sahiptir. Sorumluluğunun bilincindedir. Titiz ve dikkatlidir.
4 73056 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilme ve bu tür işletmelerde mesleği ile ilgili kullanabileceği bütün yöntemleri kavrayabilecek ve girişimci ruha sahip olur.
5 73050 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanabilir, kalite ve güvencenin önemini kavrayarak mesleki standartları özümser. Kültürlü, yetenekli estetik duyarlılığa sahip öğrenciler yetiştirir.
6 73049 Hayat boyu öğrenme ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincine sahiptir.
7 73048 Gelişen bilgisayar sektörünü takip eder, bu gelişmenin mesleğe getirdiği yenilikleri uygular ve kendini geliştirir.
8 73047 Temel kavramları öğrenmek suretiyle problem çözme ve yaratıcılık yeteneğiyle bilimsel ve teknolojik olaylara açıklamalar getirir. Mesleki alanda çözüm ortaya çıkaracak donanımlar kazanır.
9 73052 Çevre bilincine sahiptir. Kullandığı malzemeleri ve atıklarını bu bilince göre değerlendirir.
10 73051 Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
11 73055 Renkleri ve onların karışımlarını, renklerin insan üzerindeki etkilerini bilir, çalışmalarında onları kullanır.
12 73054 Mesleki alanda kullanılan bütün makineleri tanır, onları etkin bir şekilde kullanır.
13 73053 Mesleki alanda kullanılan malzemelerin içeriklerini bilir ve buna göre etkin ve ekonomik kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 1 3 1 3 1
2 3 4 2 4 1 3 2
3 3 4 2 3 1 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr