Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr.Gör.Meral SEZGİN ÖNAY *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar

Dersin İçeriği

A. Ofset Kalıbını Konvansiyonel Olarak Hazırlamak 1. Ofset baskı kalıpları a. Metallerine göre baskı kalıpları i. Tek metalli ii. Çok metalli b. Emülsiyon sürülmesine göre baskı kalıpları i. Tif kalıplar ii. Fabrikasyon kalıplar c. Foto emülsiyon tabakalarına göre baskı kalıpları i. Negatif kalıp ii. Pozitif kalıp d. Kalıp çekiminde kullanılan filmler ve özellikleri e. Tram sıklığı, tram ton, zemin ton densitesi ve tram sıklığı seçiminde dikkat edilecek kurallar f. Grenaj ve önemi i. Gren ve grenaj nedir ii. Grenaj yöntemleri 2. Kalıp pozlandırma cihazları a. Kalıp pozlandırma cihazlarının türleri b. Poz süresini etkileyen faktörler c. Ofset baskı için hazırlanan kalıpların kalite kontrolü d. Ofset baskı için hazırlanan kalıplardaki hataların tespit ve çözümleri e. Kalıplardaki ideal poz süresi ve tespiti 3. Kalıp banyo işlemi a. Banyo kimyasallarının özellikleri b. Kalıp banyo yöntemleri i. Konvansiyonel yöntem ii. Otomatik banyo makineleri 4. Kalıpta tashihin gerekliliği 5. Zamklama ve zamklamanın önemi 6. Kalıp hazırlanmasında dikkat edilmesi gerekli hususlar B. Ofset Kalıbını Dijital (CTP) Ortamda Hazırlamak 1. Bilgisayarda kalıba (CTP) pozlandırma cihazları a. Düz yataklı CTP b. Tambur yataklı CTP 2. Ctp’de kullanılan kalıplar a. Thermal kalıplar b. Violet kalıplar 3. Dijital montaj programın ve dikkat edilmesi gerekli hususlar 4. Prova çıkışı

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenciye, yüksek, düz, çukur ve elek baskı sistemlerinde kullanılan kalıpların özelliklerine göre kalıp hazırlama yeterlilikleri kazandırılacaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ofset baskı sistemi özellikleri ve kullanım alanları Sözlü anlatım, araştırma, gözlem ve uygulama Sınıf veya laboratuar ve atölye ortamı https://www.loom.com/share/03a6f8a8332f44cb96c7b1b2c189b090
http://bt.ubyo.marmara.edu.tr/kitaplar
2 Ofset baskı kalıpları Sözlü anlatım, araştırma, gözlem ve uygulama Sınıf veya laboratuar ve atölye ortamı https://www.loom.com/share/9cc11e7238ab4faab019a3735a899475?from_recorder=1
http://bt.ubyo.marmara.edu.tr/kitaplar
3 Ofset kalıp pozlandırma cihazları Sözlü anlatım, araştırma, gözlem ve uygulama Sınıf veya laboratuar ve atölye ortamı https://www.loom.com/share/aca2d7f0f92747618e76ea16cc516cdf?from_recorder=1
http://bt.ubyo.marmara.edu.tr/kitaplar
4 Ofset baskı kalıp banyo işlemleri Sözlü anlatım, araştırma, gözlem ve uygulama Sınıf veya laboratuar ve atölye ortamı https://www.loom.com/share/94ddf4111561456cac9b0eb80ffbc007?from_recorder=1
http://bt.ubyo.marmara.edu.tr/kitaplar
5 CtP ofset kalıp hazırlama Sözlü anlatım, araştırma, gözlem ve uygulama Sınıf veya laboratuar ve atölye ortamı https://www.loom.com/share/9c939caa39fb4d238f897f1743ba9c5f
http://bt.ubyo.marmara.edu.tr/kitaplar
6 Flekso baskı sistemi özellikleri ve kullanım alanları Sözlü anlatım, araştırma, gözlem ve uygulama Sınıf veya laboratuar ve atölye ortamı https://www.loom.com/share/6d31a21fa5f04d19b3a91468324537fd
http://bt.ubyo.marmara.edu.tr/kitaplar
7 Flekso baskı klişeleri ve özellikleri Sözlü anlatım, araştırma, gözlem ve uygulama Sınıf veya laboratuar ve atölye ortamı http://bt.ubyo.marmara.edu.tr/kitaplar
https://www.loom.com/share/cdabcf8e8ec74e62936ce58bfa56a235
8 Flekso filmlerinde olması gereken özellikler ve kalıp pozlandırma süreleri Sözlü anlatım, araştırma, gözlem ve uygulama Sınıf veya laboratuar ve atölye ortamı http://bt.ubyo.marmara.edu.tr/kitaplar
https://www.loom.com/share/06d777006c174418b261c804dd9587ee
9 Ara Sınav http://bt.ubyo.marmara.edu.tr/kitaplar
10 CtP flekso kalıplarının yapısı ve türleri Sözlü anlatım, araştırma, gözlem ve uygulama Sınıf veya laboratuar ve atölye ortamı http://bt.ubyo.marmara.edu.tr/kitaplar
11 Tifdruk baskı sisteminin özellikleri ve kullanım alanları Sözlü anlatım, araştırma, gözlem ve uygulama Sınıf veya laboratuar ve atölye ortamı http://bt.ubyo.marmara.edu.tr/kitaplar
12 Serigrafi baskı sisteminin özellikleri ve kullanım alanları http://bt.ubyo.marmara.edu.tr/kitaplar
13 Serigrafi baskı kalıplar ve özellikleri http://bt.ubyo.marmara.edu.tr/kitaplar
14 Serigrafi baskı kalıp hazırlama aşamaları http://bt.ubyo.marmara.edu.tr/kitaplar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 50 50
2 Final Sınavı 1 40 40
5 Derse Katılım 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 1 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1510180 Ofset baskı kalıbı hazırlamak
2 1510181 Konvansiyonel yöntemle flekso baskı kalıbı hazırlamak
3 1510182 Ctp yöntemle flekso baskı kalıbı hazırlamak
4 1510183 Tifdruk baskı kalıbı hazırlamak
5 1510184 Serigrafi baskı kalıbı hazırlamak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73044 Kendini mesleki anlamda ifade edebilecek bütün gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik dil bilgisine sahip olur.
2 73045 Güncel ve yeni grafik programlarına kendini adapte eder ve etkin kullanır.
3 73046 Takım çalışma ruhuna sahiptir. Sorumluluğunun bilincindedir. Titiz ve dikkatlidir.
4 73056 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilme ve bu tür işletmelerde mesleği ile ilgili kullanabileceği bütün yöntemleri kavrayabilecek ve girişimci ruha sahip olur.
5 73050 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanabilir, kalite ve güvencenin önemini kavrayarak mesleki standartları özümser. Kültürlü, yetenekli estetik duyarlılığa sahip öğrenciler yetiştirir.
6 73049 Hayat boyu öğrenme ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincine sahiptir.
7 73048 Gelişen bilgisayar sektörünü takip eder, bu gelişmenin mesleğe getirdiği yenilikleri uygular ve kendini geliştirir.
8 73047 Temel kavramları öğrenmek suretiyle problem çözme ve yaratıcılık yeteneğiyle bilimsel ve teknolojik olaylara açıklamalar getirir. Mesleki alanda çözüm ortaya çıkaracak donanımlar kazanır.
9 73052 Çevre bilincine sahiptir. Kullandığı malzemeleri ve atıklarını bu bilince göre değerlendirir.
10 73051 Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
11 73055 Renkleri ve onların karışımlarını, renklerin insan üzerindeki etkilerini bilir, çalışmalarında onları kullanır.
12 73054 Mesleki alanda kullanılan bütün makineleri tanır, onları etkin bir şekilde kullanır.
13 73053 Mesleki alanda kullanılan malzemelerin içeriklerini bilir ve buna göre etkin ve ekonomik kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 5 4 4
2 5 5 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4
3 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 3
4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4
5 5 4 5 4 4 4 4 5 3 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr