Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Meral Sezgin Önay *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin İçeriği

Tarayıcılar üzerinden orjinalleri görüntüleri aktarma işlemi Görüntü işleme programları Görüntü işleme programında araç paletleri

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenciye, görüntülerde genel düzenlemeler yapma yeterliliği kazandırılacaktır..

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarayıcılar üzerinden orjinalleri görüntüleri aktarma işlemi https://www.loom.com/share/1c77b55a1663457594478182ed903898
dostyayinevi.com/TR/belge/1-337/iletisim-ve-grafik-tasarim.html
2 Görüntü işleme programları dostyayinevi.com/TR/belge/1-337/iletisim-ve-grafik-tasarim.html
https://www.loom.com/share/01f140d7fe0a49abaab1314c4de2aefe
3 Görüntü işleme programında araç paletleri dostyayinevi.com/TR/belge/1-337/iletisim-ve-grafik-tasarim.html
https://www.loom.com/share/235e119e22d2423490b5651f7fbc72bb?from_recorder=1
4 Görüntü işleme programında araç paletleri dostyayinevi.com/TR/belge/1-337/iletisim-ve-grafik-tasarim.html
https://www.loom.com/share/2c325e5728334e2ba0758b2babd20eaf
5 Katman oluşturma yöntemleri https://www.inkilap.com/gorsel-iletisim-ve-grafik-tasarimi-184797
https://www.loom.com/share/2c325e5728334e2ba0758b2babd20eaf
6 Katman oluşturma yöntemleri https://www.loom.com/share/f9e61e3c4350444a8f98ee6debac9678
https://www.inkilap.com/gorsel-iletisim-ve-grafik-tasarimi-184797
7 Kanal oluşturma https://www.inkilap.com/gorsel-iletisim-ve-grafik-tasarimi-184797
https://www.loom.com/share/080dc0620a4a41fa838bc27153281231
8 Filtre uygulamaları dostyayinevi.com/TR/belge/1-337/iletisim-ve-grafik-tasarim.html
https://www.loom.com/share/797c7229d350489c9b98e1425f80aebe
9 Ara Sınav https://www.inkilap.com/gorsel-iletisim-ve-grafik-tasarimi-184797
10 Filtre uygulamaları
11 Dekupe işlemleri dostyayinevi.com/TR/belge/1-337/iletisim-ve-grafik-tasarim.html
12 Dekupe işlemleri https://www.inkilap.com/gorsel-iletisim-ve-grafik-tasarimi-184797
13 Dekupe işlemleri https://www.inkilap.com/gorsel-iletisim-ve-grafik-tasarimi-184797
14 Path uygulamaları https://www.inkilap.com/gorsel-iletisim-ve-grafik-tasarimi-184797
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 15 4 60
29 Bireysel Çalışma 5 2 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 5 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 6 18
54 Ev Ödevi 3 5 15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1479427 Görüntülerde genel düzenlemeler yapmak 1
2 1479428 Görüntülerde genel düzenlemeler yapmak 2
3 1479429 Dekupe yapmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73044 Kendini mesleki anlamda ifade edebilecek bütün gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik dil bilgisine sahip olur.
2 73045 Güncel ve yeni grafik programlarına kendini adapte eder ve etkin kullanır.
3 73046 Takım çalışma ruhuna sahiptir. Sorumluluğunun bilincindedir. Titiz ve dikkatlidir.
4 73056 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilme ve bu tür işletmelerde mesleği ile ilgili kullanabileceği bütün yöntemleri kavrayabilecek ve girişimci ruha sahip olur.
5 73050 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanabilir, kalite ve güvencenin önemini kavrayarak mesleki standartları özümser. Kültürlü, yetenekli estetik duyarlılığa sahip öğrenciler yetiştirir.
6 73049 Hayat boyu öğrenme ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincine sahiptir.
7 73048 Gelişen bilgisayar sektörünü takip eder, bu gelişmenin mesleğe getirdiği yenilikleri uygular ve kendini geliştirir.
8 73047 Temel kavramları öğrenmek suretiyle problem çözme ve yaratıcılık yeteneğiyle bilimsel ve teknolojik olaylara açıklamalar getirir. Mesleki alanda çözüm ortaya çıkaracak donanımlar kazanır.
9 73052 Çevre bilincine sahiptir. Kullandığı malzemeleri ve atıklarını bu bilince göre değerlendirir.
10 73051 Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
11 73055 Renkleri ve onların karışımlarını, renklerin insan üzerindeki etkilerini bilir, çalışmalarında onları kullanır.
12 73054 Mesleki alanda kullanılan bütün makineleri tanır, onları etkin bir şekilde kullanır.
13 73053 Mesleki alanda kullanılan malzemelerin içeriklerini bilir ve buna göre etkin ve ekonomik kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3
2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr