Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Esma ÜNSAL *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İnternet ortamındaki eğitimi videoları ve yazılı kaynaklar,dijital eğitim setleri

Dersin İçeriği

Teorik olarak font bilgisi anlatımları ile uygulamalı 2D ve 3D tasarım çalışmaları yapılacaktır.

Dersin Amacı

Öğrencilerin font bilgisine hakim olmasını sağlamak,2D ve 3D yazı karakterlerini kullanabilme becerisini geliştirmek,Kurumsal Kimlik tasarımları yapabilmesini sağlamak,3d teknolojisini kullanarak özgün tasarımlar elde etmeyi sağlamak

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk ve Avrupa Grafik Sanatı Tarihi,Tipografi,Antik ve Gotik yazı aileleri hakkında genel bilgiler http://www.dostyayinevi.com/TR/belge/1-990/modern-sanat-ve-yeni-tipografi.html
Grafik Tasarım- Hafta 1.mp4
2 Endüstri dönemi ve yirminci yüzyıl sonrası dönemlerde grafik tasarım http://www.dostyayinevi.com/TR/belge/1-990/modern-sanat-ve-yeni-tipografi.html
Grafik Tasarım_ Hafta 2.mp4
3 Tipografi, Kelime ve Harf ilişkisi http://www.dostyayinevi.com/TR/belge/1-990/modern-sanat-ve-yeni-tipografi.html
Grafik Tasarım_ Hafta 3.mp4
4 Temel tasarım prensipleri http://www.dostyayinevi.com/TR/belge/1-990/modern-sanat-ve-yeni-tipografi.html
B.D.Grafik Tasarım_ Hafta 4.mp4
5 Kurumsal kimlik http://www.dostyayinevi.com/TR/belge/1-990/modern-sanat-ve-yeni-tipografi.html
Grafik Tasarım_ Hafta 5.mp4
6 Tipografide görsel hiyerarşi Grafik Tasarım_ Hafta 6.mp4
http://www.dostyayinevi.com/TR/belge/1-990/modern-sanat-ve-yeni-tipografi.html
7 Temel Yazı Grafik Tasarım_ Hafta 7.mp4
http://www.dostyayinevi.com/TR/belge/1-990/modern-sanat-ve-yeni-tipografi.html
8 Vize sınavı öncesi genel tekrar 8.Hafta_ Grafik Tasarım.mp4
http://www.dostyayinevi.com/TR/belge/1-990/modern-sanat-ve-yeni-tipografi.html
https://www.inkilap.com/gorsel-iletisim-ve-grafik-tasarimi-184797
9 Arasınav https://www.inkilap.com/gorsel-iletisim-ve-grafik-tasarimi-184797
10 Kitap kapağı tasarımı https://www.inkilap.com/gorsel-iletisim-ve-grafik-tasarimi-184797
11 Kartvizit,Antetli kağıt tanımı özellikleri ve çeşitleri https://www.inkilap.com/gorsel-iletisim-ve-grafik-tasarimi-184797
12 Muhasebe evrakları,fatura,irsaliye tanımı özellikleri ve çeşitleri https://www.inkilap.com/gorsel-iletisim-ve-grafik-tasarimi-184797
13 3d Ambalaj kutu tasarımları https://www.inkilap.com/gorsel-iletisim-ve-grafik-tasarimi-184797
14 3d Ambalaj kutu tasarımları https://www.inkilap.com/gorsel-iletisim-ve-grafik-tasarimi-184797

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
22 Proje Hazırlama 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
29 Bireysel Çalışma 3 3 9
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 3 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 4 12
54 Ev Ödevi 2 4 8

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1439016 Dijital dizgi fontlarını bilir
2 1439020 Kurumsal kimlik tasarımlarını yapar
3 1439039 Takvim,kitap kapağı,irsaliye,fatura vb. tasarlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73044 Kendini mesleki anlamda ifade edebilecek bütün gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik dil bilgisine sahip olur.
2 73045 Güncel ve yeni grafik programlarına kendini adapte eder ve etkin kullanır.
3 73046 Takım çalışma ruhuna sahiptir. Sorumluluğunun bilincindedir. Titiz ve dikkatlidir.
4 73056 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilme ve bu tür işletmelerde mesleği ile ilgili kullanabileceği bütün yöntemleri kavrayabilecek ve girişimci ruha sahip olur.
5 73050 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanabilir, kalite ve güvencenin önemini kavrayarak mesleki standartları özümser. Kültürlü, yetenekli estetik duyarlılığa sahip öğrenciler yetiştirir.
6 73049 Hayat boyu öğrenme ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincine sahiptir.
7 73048 Gelişen bilgisayar sektörünü takip eder, bu gelişmenin mesleğe getirdiği yenilikleri uygular ve kendini geliştirir.
8 73047 Temel kavramları öğrenmek suretiyle problem çözme ve yaratıcılık yeteneğiyle bilimsel ve teknolojik olaylara açıklamalar getirir. Mesleki alanda çözüm ortaya çıkaracak donanımlar kazanır.
9 73052 Çevre bilincine sahiptir. Kullandığı malzemeleri ve atıklarını bu bilince göre değerlendirir.
10 73051 Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
11 73055 Renkleri ve onların karışımlarını, renklerin insan üzerindeki etkilerini bilir, çalışmalarında onları kullanır.
12 73054 Mesleki alanda kullanılan bütün makineleri tanır, onları etkin bir şekilde kullanır.
13 73053 Mesleki alanda kullanılan malzemelerin içeriklerini bilir ve buna göre etkin ve ekonomik kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4
3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr