Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr.Gör.Esma ÜNSAL *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İlgili Araştırma Makaleleri, Sözlü anlatım, araştırma, gözlem, örnek olay ve uygulama Flekso Baskı Sistemi, Doç Dr. Efe N. Gençoğlu, Yrd. Doç.Dr. Osman Şimşeker, Arş. Gör. Lütfi Özdemir , İstanbul 2006 Matbaacının Kağıt Hakkında Bilmesi Gerekenler, Basev Yayınevleri / Lawrence A. Wilson Meyers,H / Murray,J.,L(2003) Başarılı Ambalaj Başarılı Pazarlama, Rota Yayın Yapım Seddon,T / Waterhose,J (2007) The Packaging Design Template Sourcebook, Ginko Press Becer,E (2014) Ambalaj Tasarımı, Dost Yayınları

Dersin İçeriği

Karton ambalaj sektöründe kullanılan makinalar, kesim kalıpları

Dersin Amacı

Ambalaj sektöründe kullanılan kesim kalıpları ve bu sektörde kullanılan diğer makinalarin incelenmesi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kağıt karton ve mukavva özellikleri KAĞIT, KARTON VE MUKAVVA.docx
2 Ambalaj türleri ve işlevleri AMBALAJ TÜRLERİ VE İŞLEVLERİ.docx
3 Ambalaj çizim yazılımları menü ve komutları AMBALAJ ÇİZİM YAZILIMLARI MENÜ VE KOMUTLARI.docx
4 Ambalaj çizim yazılımları menü ve komutları AMBALAJ ÇİZİM YAZILIMLARI MENÜ VE KOMUTLARI 2.docx
5 Ambalaj tasarımının görsel etkisi AMBALAJ TASARIMININ GÖRSEL ETKISI.docx
6 Grafik tasarımı provaya hazırlama teknikleri PROVA YÖNTEMLERİ.docx
7 Prova yötemleri ve prova alma PROVA YÖNTEMLERİ.docx
8 Ambalaj maketi yapmak AMBALAJ MAKETİ YAPMAK.docx
9 Overprint, Taşırma ve trapping metodları
10 Ara Sınav
11 Spot renkler ve spot renk ayarlamaları yapmak
12 Renkayrım ve çıkış özellikleri
13 Tasarımı flekso baskıya uygun hale getirmek
14 Deformasyon ve silindir hesaplamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
22 Proje Hazırlama 4 4 16
23 Proje Sunma 2 2 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 4 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 6 18
54 Ev Ödevi 3 6 18

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1496514 Ambalaj tasarımı yapmak
2 1496515 Ambalaj maketi yapmak
3 1496516 Ambalaj tasarımını baskıya hazırlamak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73044 Kendini mesleki anlamda ifade edebilecek bütün gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik dil bilgisine sahip olur.
2 73045 Güncel ve yeni grafik programlarına kendini adapte eder ve etkin kullanır.
3 73046 Takım çalışma ruhuna sahiptir. Sorumluluğunun bilincindedir. Titiz ve dikkatlidir.
4 73056 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilme ve bu tür işletmelerde mesleği ile ilgili kullanabileceği bütün yöntemleri kavrayabilecek ve girişimci ruha sahip olur.
5 73050 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanabilir, kalite ve güvencenin önemini kavrayarak mesleki standartları özümser. Kültürlü, yetenekli estetik duyarlılığa sahip öğrenciler yetiştirir.
6 73049 Hayat boyu öğrenme ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincine sahiptir.
7 73048 Gelişen bilgisayar sektörünü takip eder, bu gelişmenin mesleğe getirdiği yenilikleri uygular ve kendini geliştirir.
8 73047 Temel kavramları öğrenmek suretiyle problem çözme ve yaratıcılık yeteneğiyle bilimsel ve teknolojik olaylara açıklamalar getirir. Mesleki alanda çözüm ortaya çıkaracak donanımlar kazanır.
9 73052 Çevre bilincine sahiptir. Kullandığı malzemeleri ve atıklarını bu bilince göre değerlendirir.
10 73051 Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
11 73055 Renkleri ve onların karışımlarını, renklerin insan üzerindeki etkilerini bilir, çalışmalarında onları kullanır.
12 73054 Mesleki alanda kullanılan bütün makineleri tanır, onları etkin bir şekilde kullanır.
13 73053 Mesleki alanda kullanılan malzemelerin içeriklerini bilir ve buna göre etkin ve ekonomik kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4
2 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr