Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr.Gör.Meral SEZGİN ÖNAY *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders kitabı, Ders notları..

Dersin İçeriği

Mesleki maliyet hesabı.

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenciye, basım işletmeciliğinde maliyet sistemini seçme ve maliyet hesaplamaları yapabilme yeterlilikleri kazandırılacaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Maliyet sisteminin seçimi ve önemi DENEME.docx
BEMH_01 (meral sezgin) 1.hafta.pptx
BEMH_01 (meral sezgin) 1.hafta.pps
2 Basım işletmelerinde sipariş maliyet sisteminin uygulanabilirliği BEMH_01 (meral sezgin) 1.hafta.pptx
BEMH_01 (meral sezgin) 1.hafta.pps
BEMH_01 (meral sezgin) - 2. HAFTA.ppsx
3 Ön ve son maliyetin kontrulu BEMH_01 (meral sezgin) 3.HAFTA.pptx
4 Standart maliyet sistemleri BEMH_01 (meral sezgin) 4.HAFTA.ppsx
5 Dizgi işlemlerinin sınıflandırılması BEMH_01 (meral sezgin) DİZGİ.ppsx
6 Kağıt maliyeti ve önemi BEMH_01 (meral sezgin) KAĞIT.ppsx
7 Kağıt ağırlıklarının hesaplanması BEMH_01 (meral sezgin) KAĞIT 2.ppsx
8 Kitap baskılarında sırt kalınlığı, baskı-ciltlemede fire kağıt hesabı BEMH_01 (meral sezgin) 8.HAFTA.ppsx
9 Afiş ,takvim, kitap ve benzeri baskılarda kağıt karton maliyeti BEMH_01 (meral sezgin) 9.HAFTA.ppsx
10 Ara Sınav
11 Baskı makinesi ebatları ve renk ünite sayısının baskı maliyetine etkisi. Montaj ve kalıp maliyeti. BEMH_01 (meral sezgin) KALIP.ppsx
12 Mürekkep maliyetinin hesaplanması BEMH_01 (meral sezgin) MÜREKKEP.ppsx
13 Toplam birim maliyetinin hesaplanması BEMH_01 (meral sezgin) SON.ppsx
14 Paket maliyet programları BEMH_01 (meral sezgin) SON.ppsx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
9 Problem Çözümü 5 2 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 6 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 6 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1495210 Basım işletmelerinde maliyet sistemini seçmek
2 1495211 Basım işletmelerinde maliyet hesaplamaları yapmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73044 Kendini mesleki anlamda ifade edebilecek bütün gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik dil bilgisine sahip olur.
2 73045 Güncel ve yeni grafik programlarına kendini adapte eder ve etkin kullanır.
3 73046 Takım çalışma ruhuna sahiptir. Sorumluluğunun bilincindedir. Titiz ve dikkatlidir.
4 73056 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilme ve bu tür işletmelerde mesleği ile ilgili kullanabileceği bütün yöntemleri kavrayabilecek ve girişimci ruha sahip olur.
5 73050 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanabilir, kalite ve güvencenin önemini kavrayarak mesleki standartları özümser. Kültürlü, yetenekli estetik duyarlılığa sahip öğrenciler yetiştirir.
6 73049 Hayat boyu öğrenme ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincine sahiptir.
7 73048 Gelişen bilgisayar sektörünü takip eder, bu gelişmenin mesleğe getirdiği yenilikleri uygular ve kendini geliştirir.
8 73047 Temel kavramları öğrenmek suretiyle problem çözme ve yaratıcılık yeteneğiyle bilimsel ve teknolojik olaylara açıklamalar getirir. Mesleki alanda çözüm ortaya çıkaracak donanımlar kazanır.
9 73052 Çevre bilincine sahiptir. Kullandığı malzemeleri ve atıklarını bu bilince göre değerlendirir.
10 73051 Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
11 73055 Renkleri ve onların karışımlarını, renklerin insan üzerindeki etkilerini bilir, çalışmalarında onları kullanır.
12 73054 Mesleki alanda kullanılan bütün makineleri tanır, onları etkin bir şekilde kullanır.
13 73053 Mesleki alanda kullanılan malzemelerin içeriklerini bilir ve buna göre etkin ve ekonomik kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4
2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr