Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Esma Laratte *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yok

Dersin İçeriği

Öğrenci 30 gün olan bu stajı, Basım ve Yayın Teknolojileri programının uygun bulduğu iş yerlerinde( matbaa,reklam ajansı,fotoğrafçılar, baskı merkezleri v.b) meslek pratiği ortamlarında gerçekleştirir. Öğrenci staj süresince dahil olduğu çalışmaları, bir dosya halinde iş yeri yönetim birimlerince onaylanmış olarak bölüm staj koordinatörüne teslim eder. Basım ve Yayın Teknolojileri Programı “Staj Komisyonu” tarafından uygun bulunan dosyalara ait stajlar kabul edilir.

Dersin Amacı

Öğrencinin derslerde gördüğü teorik bilgileri programı ile ilgili uygun görülen işletmelerde uygulaması

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 yok 30 iş günü boyunca iş yerinde uygulamalı eğitim İş yeri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
17 Alan Çalışması 1 100 1
38 Rapor Hazırlama 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
36 Rapor 25 8 200

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1508580 1- ÖÇ1: Ofis/büro/uygulama vb meslek pratiği ortamları konusunda bilgi ve kavrayış sahibi olmak 2- ÖÇ 2: Matbaacılık eğitiminde elde edilen bilgi, kavrayış, becerileri ofis/büro/uygulama vb meslek pratiği ortamlarında kullanılabilmek 3- ÖÇ 3: Mesleki etik ve ilgili kanun, yönetmelik ve şartnamelere uygun davranabilmek 4- ÖÇ 4: Matbaacılığın farklı disiplinler ile ilişkisi konusunda bilgi ve kavrayış sahibi olmak 5- ÖÇ 5: Staj uygulama sürecinde bireysel ya da ekip içinde sorumluluklarının bilincinde, bilgi, beceri ve yetkinliklerini paylaşabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73044 Kendini mesleki anlamda ifade edebilecek bütün gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik dil bilgisine sahip olur.
2 73045 Güncel ve yeni grafik programlarına kendini adapte eder ve etkin kullanır.
3 73046 Takım çalışma ruhuna sahiptir. Sorumluluğunun bilincindedir. Titiz ve dikkatlidir.
4 73056 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilme ve bu tür işletmelerde mesleği ile ilgili kullanabileceği bütün yöntemleri kavrayabilecek ve girişimci ruha sahip olur.
5 73050 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanabilir, kalite ve güvencenin önemini kavrayarak mesleki standartları özümser. Kültürlü, yetenekli estetik duyarlılığa sahip öğrenciler yetiştirir.
6 73049 Hayat boyu öğrenme ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincine sahiptir.
7 73048 Gelişen bilgisayar sektörünü takip eder, bu gelişmenin mesleğe getirdiği yenilikleri uygular ve kendini geliştirir.
8 73047 Temel kavramları öğrenmek suretiyle problem çözme ve yaratıcılık yeteneğiyle bilimsel ve teknolojik olaylara açıklamalar getirir. Mesleki alanda çözüm ortaya çıkaracak donanımlar kazanır.
9 73052 Çevre bilincine sahiptir. Kullandığı malzemeleri ve atıklarını bu bilince göre değerlendirir.
10 73051 Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
11 73055 Renkleri ve onların karışımlarını, renklerin insan üzerindeki etkilerini bilir, çalışmalarında onları kullanır.
12 73054 Mesleki alanda kullanılan bütün makineleri tanır, onları etkin bir şekilde kullanır.
13 73053 Mesleki alanda kullanılan malzemelerin içeriklerini bilir ve buna göre etkin ve ekonomik kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 2 2 1 1 1 1 2 2 3 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr