Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Atila TEMİZ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencinin mali tablolar üzerinde analiz ve yorum yapması amaçlanmaktadır

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ekonominin özellikleri ile ilgili bilgi edinmek Mikro İktisat 1. Bölüm.docx
Temel_Ekonomi_Bolum_01.ppt
MİKRO EKONOMİ - 1 -20201011_224756.mp4
2 Üretimi sınıflandırmak mns-zymz-kji (2021-01-01 at 04_40 GMT-8).mp4
Temel_Ekonomi_Bolum_02.ppt
Mikro İktisat 2. Bölüm.docx
3 İhtiyaçları belirlemek afx-htni-som (2021-01-01 at 04_45 GMT-8).mp4
Temel_Ekonomi_Bolum_03.ppt
Mikro İktisat 3. Bölüm.docx
4 Faydayı sınıflandırmak afx-htni-som (2021-01-01 at 04_46 GMT-8).mp4
Temel_Ekonomi_Bolum_04.ppt
Mikro İktisat 4. Bölüm.docx
5 Diğer iktisadi kavramlarla ilgili bilgi edinmek afx-htni-som (2021-01-01 at 04_47 GMT-8).mp4
Temel_Ekonomi_Bolum_05.ppt
Mikro İktisat 5. Bölüm.docx
6 Tüketici dengesini belirlemek afx-htni-som (2021-01-01 at 04_49 GMT-8).mp4
Temel_Ekonomi_Bolum_06.ppt
Mikro İktisat 6. Bölüm.docx
7 Talep oluşumunu belirlemek Temel_Ekonomi_Bolum_07.ppt
8 Talep esnekliği çeşitlerini ayırt etmek Temel_Ekonomi_Bolum_08.ppt
https://ekonomihukuk.com/mikro-iktisat/mikro-iktisat-ders-notlari/
9 Ara Sınav Temel_Ekonomi_Bolum_09.ppt
10 Üretici dengesini belirlemek Temel_Ekonomi_Bolum_10.ppt
Mikro İktisat 6. Bölüm.docx
11 Arz oluşumunu belirlemek afx-htni-som (2021-01-01 at 04_52 GMT-8).mp4
Temel_Ekonomi_Bolum_11.ppt
Mikro İktisat 7. Bölüm.docx
12 Maliyet analizleri yapmak afx-htni-som (2021-01-01 at 04_53 GMT-8).mp4
Mikro İktisat 8. Bölüm.docx
Temel_Ekonomi_Bolum_12.ppt
13 Piyasa türlerini sınıflandırmak afx-htni-som (2021-01-01 at 04_55 GMT-8).mp4
Temel_Ekonomi_Bolum_13.ppt
Mikro İktisat 9. Bölüm.docx
Mikro İktisat 10. Bölüm.docx
14 Farklı piyasalarda denge oluşumunu ayırmak Temel_Ekonomi_Bolum_14.ppt

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 5 1 5
17 Alan Çalışması 8 1 8
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 5 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1367210 Ekonominin temellerini ayırt etmek
2 1420860 Tüketicilerin tercihlerini belirlemek
3 1428113 Üreticilerin tercihlerini belirlemek
4 1430288 Piyasa türlerini ayırt edebilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73065 Alanı ile ilgili etik değerleri bilir.
2 73066 İşletmelerin kuruluş işlemlerini yapar ve yönetim faaliyetlerine katılır
3 73067 Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur
4 73068 Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alan ile ilgili mevzuatı bilir.
5 73069 Ekonomi ile ilgili temel kavramları bilir
6 73070 Muhasebe uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yaparak, rapor halinde sunabilme becerisine sahip olur
7 73071 Etkili iletişim kurma becerisine sahip olur.
8 73072 Sosyal güvenlik alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve iş hukuku alanında temel düzeyde bilgi sahibi olur
9 73073 Ticari hesaplamalar ve istatistiki değerlendirmeler yapar
10 73074 Muhasebe ortamında bilgisayar kullanımı ile birlikte mesleki programları kullanabilme becerisine sahip olur
11 73075 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
12 73076 Finansal analiz yapabilir ve işletme finansını yönetir.
13 73077 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olur
14 73059 Değişik sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere ait (Bankacılık, üretim, inşaat, dış ticaret vb.) özel muhasebe kayıtlarını yapar.
15 73060 Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliğine kavuşur.
16 73064 Girişimcilik ile ilgili temel bilgileri kullanarak iş planı hazırlama yetkinliğine sahip olur.
17 73061 Öğrenme yetkinliği elde eder. Öğrenmeyi ve araştırmayı öğrenir.
18 73062 İletişim becerisi gelişir ve sosyal yetkinliğe kavuşur.
19 73063 İşletmenin vergi mevzuatına göre sorumluluklarını bilir ve gereklerini yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 2 2 4 2 2 2 2 2 1 5 1 4 2 4 4 2 4
2 4 3 2 2 4 2 2 2 2 2 1 5 1 4 3 4 5 2 4
3 4 3 2 2 4 2 2 2 2 2 1 5 1 4 3 4 4 2 4
4 4 3 2 2 5 2 2 2 2 2 1 5 1 4 3 4 4 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr