Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Atila TEMİZ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar. 1- Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, 7.Baskı, Bursa, Ekin Yay., 2010. 2- Kemal Gözler, Genel Hukuk Bilgisi, 8. Baskı, Bursa, Ekin Yay., 2010. 3- 6098 Türk Borçlar Kanunu

Dersin İçeriği

Hukukun temel kavramlarını tanımak Hukuk Sistemini İncelemek Hak türlerini sınıflandırmak Hakkın kazanılması, kaybedilmesi, kullanılması ve korunması yöntemlerini belirlemek Kişilik kavramı türleri kazanılması ve kaybedilmesini belirlemek Kişiliğe bağlı hak ve ehliyeti belirlemek Aile hukuku ve hükümleri analiz etmek Borç kavramı, borcu doğuran sebepleri sınıflandırmak Borcun ifası, sona ermesi, temsil işlemleri yapmak Sözleşme düzenlemek Eşya kavramı ve türlerini tanımak Eşya, mülkiyet, devir ve rehin işlemleri yapmak İcra iflas işlemlerini takip etmek İcra iflas işlemlerini takip etmek

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğrencinin muhasebe iş ve işlemlerini yaparken karşılaşacağı hukuksal problemleri çözüm üretmesini sağlamak ve işiini hukuka uygun gerçekleştirebilmek. Hayatını hukuk perspektifinde düzenlemek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hukukun temel kavramlarını tanımak Temel Hukuk 1. Bölüm.docx
Temel Hukuk 1. Bölüm Tanıtım Videosu.mp4
TEMEL KUKUK KAYNAK DERS NOTU.pdf
2 Hukuk Sistemini İncelemek TEMEL KUKUK KAYNAK DERS NOTU.pdf
Temel Hukuk 2. Bölüm.docx
Temel Hukuk 2.Bölüm Tanıtım Videosu.mp4
3 Hak türlerini sınıflandırmak TEMEL KUKUK KAYNAK DERS NOTU.pdf
myr-qidy-obc (2020-12-31 at 08_41 GMT-8) (2).mp4
TEMEL HUKUK 3. BÖLÜM NOTU.doc
4 Hakkın kazanılması, kaybedilmesi, kullanılması ve korunması yöntemlerini belirlemek TEMEL KUKUK KAYNAK DERS NOTU.pdf
myr-qidy-obc (2020-12-31 at 08_43 GMT-8).mp4
TEMEL HUKUK 4. BÖLÜM NOTU.doc
5 Kişilik kavramı türleri kazanılması ve kaybedilmesini belirlemek Temel Hukuk 5. Bölüm.docx
TEMEL KUKUK KAYNAK DERS NOTU.pdf
myr-qidy-obc (2020-12-31 at 08_45 GMT-8).mp4
6 Kişiliğe bağlı hak ve ehliyeti belirlemek Temel Hukuk 6. Bölüm.docx
TEMEL KUKUK KAYNAK DERS NOTU.pdf
fsn-qpzz-xfq (2020-12-31 at 08_47 GMT-8).mp4
7 Aile hukuku ve hükümleri analiz etmek TEMEL KUKUK KAYNAK DERS NOTU.pdf
8 Borç kavramı, borcu doğuran sebepleri sınıflandırmak TEMEL KUKUK KAYNAK DERS NOTU.pdf
9 Ara Sınav
10 Borcun ifası, sona ermesi, temsil işlemleri yapmak TEMEL KUKUK KAYNAK DERS NOTU.pdf
baa-xrgh-tgm (2020-12-12 at 03_40 GMT-8).mp4
Temel Hukuk 7. Bölüm.docx
11 Sözleşme düzenlemek Temel Hukuk 8. Bölüm.docx
TEMEL KUKUK KAYNAK DERS NOTU.pdf
fsn-qpzz-xfq (2020-12-31 at 08_50 GMT-8).mp4
12 Eşya kavramı ve türlerini tanımak Temel Hukuk 9. Bölüm.docx
TEMEL KUKUK KAYNAK DERS NOTU.pdf
fsn-qpzz-xfq (2020-12-31 at 08_51 GMT-8).mp4
13 Eşya, mülkiyet, devir ve rehin işlemleri yapmak TEMEL KUKUK KAYNAK DERS NOTU.pdf
Temel Hukuk 10. Bölüm.docx
fsn-qpzz-xfq (2020-12-31 at 08_53 GMT-8).mp4
14 İcra iflas işlemlerini takip etmek TEMEL KUKUK KAYNAK DERS NOTU.pdf
Temel Hukuk 11. Bölüm.docx
15 İcra iflas işlemlerini takip etmek TEMEL KUKUK KAYNAK DERS NOTU.pdf

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 32 32
3 Bütünleme Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 2 28

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1369817 Hukukun temel kavramları hukukun sistemi hak tanımı ve türlerini tanımak -
2 1375420 Kişi ve aile hukuk sisteminin tanımak
3 1378853 Borç işlemlerini yapmak
4 1388575 Mal ve İflas Hukuku işlemlerini yapmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73065 Alanı ile ilgili etik değerleri bilir.
2 73066 İşletmelerin kuruluş işlemlerini yapar ve yönetim faaliyetlerine katılır
3 73067 Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur
4 73068 Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alan ile ilgili mevzuatı bilir.
5 73069 Ekonomi ile ilgili temel kavramları bilir
6 73070 Muhasebe uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yaparak, rapor halinde sunabilme becerisine sahip olur
7 73071 Etkili iletişim kurma becerisine sahip olur.
8 73072 Sosyal güvenlik alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve iş hukuku alanında temel düzeyde bilgi sahibi olur
9 73073 Ticari hesaplamalar ve istatistiki değerlendirmeler yapar
10 73074 Muhasebe ortamında bilgisayar kullanımı ile birlikte mesleki programları kullanabilme becerisine sahip olur
11 73075 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
12 73076 Finansal analiz yapabilir ve işletme finansını yönetir.
13 73077 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olur
14 73059 Değişik sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere ait (Bankacılık, üretim, inşaat, dış ticaret vb.) özel muhasebe kayıtlarını yapar.
15 73060 Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliğine kavuşur.
16 73064 Girişimcilik ile ilgili temel bilgileri kullanarak iş planı hazırlama yetkinliğine sahip olur.
17 73061 Öğrenme yetkinliği elde eder. Öğrenmeyi ve araştırmayı öğrenir.
18 73062 İletişim becerisi gelişir ve sosyal yetkinliğe kavuşur.
19 73063 İşletmenin vergi mevzuatına göre sorumluluklarını bilir ve gereklerini yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 1 5 2 2 1 4 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 4
2 5 2 1 5 2 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 4
3 5 2 1 5 2 2 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 4
4 5 2 1 5 2 2 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr