Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Mustafa ÖCAL *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akte, Eyyüp, 2006, Genel İşletme, Nobel Yayınları, Ankara Tokol, T. Sabuncuoğlu, Z, Genel İşletme, Alfa Yayınları, İstanbul.

Dersin İçeriği

İşletmenin temel kavramları, amaçları ve çevreleri ile ilişkileri, işletmelerin sınıflandırılması, işletmelerin kuruluş çalışmaları, büyüklüğü ve kapasitesi, işletme fonksiyonları

Dersin Amacı

Öğrencinin işletme kuruluş işlemlerini yaparak yönetim faaliyetlerine katılmasını sağlamak

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İşletme ve işletmecilik kavramları 1-20201115_200007.mp4
1-GENEL İŞLETME DERSİ-DERS NOTU.doc
2 İşletmelerin sınıflandırılması 2-20201115_201616.mp4
2-GENEL İŞLETME DERSİ-DERS NOTU.doc
3 İşletmenin çevresi 3-20201115_204250.mp4
3-GENEL İŞLETME DERSİ-DERS NOTU.doc
4 İşletmenin amaç ve sorumlulukları İşletme kurma nedenleri 4-20201115_210113.mp4
4-GENEL İŞLETME DERSİ-DERS NOTU.doc
5 Kuruluş yeri ve seçimi 5-20201115_212334.mp4
5-GENEL İŞLETME DERSİ-DERS NOTU.doc
6 Kuruluş yeri ve seçimi Kuruluş yeri etkenleri ve kuruluş amaçları 6-20201115_214353.mp4
6-GENEL İŞLETME DERSİ-DERS NOTU.doc
7 Kapasite 7-20201122_163707.mp4
7-GENEL İŞLETME DERSİ-DERS NOTU.doc
8 İşletme yönetim fonksiyonları 8-20201122_165432.mp4
8-GENEL İŞLETME DERSİ-DERS NOTU.doc
9 İşletme yönetim fonksiyonları 9-20201204_131613.mp4
9-GENEL İŞLETME DERSİ-DERS NOTU.doc
10 Ara Sınav 9-GENEL İŞLETME - 23.11.2020-2- (2020-11-22 at 23_23 GMT-8).mp4
10-GENEL İŞLETME DERSİ-DERS NOTU.doc
11 Temel işletme fonksiyonları, üretim fonksiyonu 10-GENEL İŞLETME - 07.12.2020 (2020-12-06 at 22_25 GMT-8).mp4
11-GENEL İŞLETME DERSİ-DERS NOTU.doc
12 Pazarlama fonksiyonu 11-GENEL İŞLETME-14.12.2020 (2020-12-16 at 04_54 GMT-8).mp4
12-GENEL İŞLETME DERSİ-DERS NOTU.doc
13 Finansman fonksiyonu 12-GENEL İŞLETME-21.12.2020 (2020-12-20 at 22_29 GMT-8).mp4
13-GENEL İŞLETME DERSİ-DERS NOTU.doc
14 İnsan kaynakları fonksiyonu 13-GENEL İŞLETME-28.12.2020 (2020-12-27 at 22_15 GMT-8).mp4
14-GENEL İŞLETME DERSİ-DERS NOTU.doc
15 İŞLETMENİN FONKSİYONLARI.doc
14-GENEL İŞLETME - 04.01.2021 (2021-01-03 at 22_32 GMT-8).mp4
16 15-GENEL İŞLETME - 11.01.2021 (2021-01-10 at 22_35 GMT-8).mp4
İŞLETME KAPASİTESİ VE KAPASİTE TÜRLERİ.doc

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
24 Seminer 1 8 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
54 Ev Ödevi 1 6 6

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1494533 İşletmenin iç ve dış çevre ile olan ilişkilerini açıklayabilme.
2 1494534 İşletme çeşitlerini sıralayabilme.
3 1494535 İşletmenin kuruluş çalışmalarını, kuruluş yerinin seçimini ve işletmenin kapasitesinin belirlenmesini kavrayabilme.
4 1494536 İşletme işlevlerini ( yönetim, pazarlama, üretim, finansman, muhasebe, vb ) ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73065 Alanı ile ilgili etik değerleri bilir.
2 73066 İşletmelerin kuruluş işlemlerini yapar ve yönetim faaliyetlerine katılır
3 73067 Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur
4 73068 Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alan ile ilgili mevzuatı bilir.
5 73069 Ekonomi ile ilgili temel kavramları bilir
6 73070 Muhasebe uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yaparak, rapor halinde sunabilme becerisine sahip olur
7 73071 Etkili iletişim kurma becerisine sahip olur.
8 73072 Sosyal güvenlik alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve iş hukuku alanında temel düzeyde bilgi sahibi olur
9 73073 Ticari hesaplamalar ve istatistiki değerlendirmeler yapar
10 73074 Muhasebe ortamında bilgisayar kullanımı ile birlikte mesleki programları kullanabilme becerisine sahip olur
11 73075 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
12 73076 Finansal analiz yapabilir ve işletme finansını yönetir.
13 73077 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olur
14 73059 Değişik sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere ait (Bankacılık, üretim, inşaat, dış ticaret vb.) özel muhasebe kayıtlarını yapar.
15 73060 Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliğine kavuşur.
16 73064 Girişimcilik ile ilgili temel bilgileri kullanarak iş planı hazırlama yetkinliğine sahip olur.
17 73061 Öğrenme yetkinliği elde eder. Öğrenmeyi ve araştırmayı öğrenir.
18 73062 İletişim becerisi gelişir ve sosyal yetkinliğe kavuşur.
19 73063 İşletmenin vergi mevzuatına göre sorumluluklarını bilir ve gereklerini yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 4 5 1 3 5 2 3 3 4 5 3 4 1 5 4 3
2 5 4 3 4 2 3 4 2 1 3 3 3 5 1 2 3 4 5 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr