Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Zehra AKGÜN FAFANOĞLU *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

.

Dersin İçeriği

.

Dersin Amacı

Öğrenciye, mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini işine uygulayabilme yeterliği kazandırmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Küme kavramı, bir kümeyi modellenmesi ve farklı temsil biçimleri ile gösterimi ve bir kümenin alt kümeleri https://www.gazikitabevi.com.tr/urun/temel-matematik-meslek-yuksek-okullari-icin
KÜMELER.docx
küme1.mp4
2 Kümelerde birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemleri https://www.gazikitabevi.com.tr/urun/temel-matematik-meslek-yuksek-okullari-icin
küme2.mp4
3 Sayma sayılarından başlayarak; doğal sayılar, tamsayılar, gerçek sayılar, rasyonel sayılar ve irrasyonel sayıların tanımı https://www.gazikitabevi.com.tr/urun/temel-matematik-meslek-yuksek-okullari-icin
SAYILAR.docx
sayılar.mp4
4 sayılarla ilgili işlemler https://www.gazikitabevi.com.tr/urun/temel-matematik-meslek-yuksek-okullari-icin
SAYILAR.docx
sayılar.mp4
5 üslü sayılar https://www.gazikitabevi.com.tr/urun/temel-matematik-meslek-yuksek-okullari-icin
ÜSLÜ SAYILAR.....docx
üslü sayılar.mp4
6 üslü sayılar https://www.gazikitabevi.com.tr/urun/temel-matematik-meslek-yuksek-okullari-icin
üslü sayılar.mp4
ÜSLÜ SAYILAR.....docx
7 köklü ifadelaer https://www.gazikitabevi.com.tr/urun/temel-matematik-meslek-yuksek-okullari-icin
KÖKLÜ SAYILAR.docx
KÖKLÜ SAYILAR.mp4
8 köklü ifadelaer KÖKLÜ SAYILAR.docx
KÖKLÜ SAYILAR.mp4
https://www.gazikitabevi.com.tr/urun/temel-matematik-meslek-yuksek-okullari-icin
9 arasınav
10 denklemler https://www.gazikitabevi.com.tr/urun/temel-matematik-meslek-yuksek-okullari-icin
DENKLEMLER.docx
denklemler.mp4
11 çarpanlara ayırma https://www.gazikitabevi.com.tr/urun/temel-matematik-meslek-yuksek-okullari-icin
ÇARPANLARA AYIRMA.docx
çarpanlarına ayırma.mp4
12 polinomlar https://www.gazikitabevi.com.tr/urun/temel-matematik-meslek-yuksek-okullari-icin
POLİNOMLAR.docx
polinomlar.mp4
13 fonksiyonlar https://www.gazikitabevi.com.tr/urun/temel-matematik-meslek-yuksek-okullari-icin
FONKSİYONLAR 111.docx
Fonksiyonlar.mp4
14 fonksiyonların grafikleri https://www.gazikitabevi.com.tr/urun/temel-matematik-meslek-yuksek-okullari-icin
fonksiyonların grafikleri.docx
fonksiyonların grafikleri.mp4
15 genel tekrar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 5 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 6 24

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1508637 Sayılar, kümeler, denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili uygulamalar, fonksiyonlarla ile ilgili uygulamalar, mesleği ile ilgili uygulamalar yapmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73065 Alanı ile ilgili etik değerleri bilir.
2 73066 İşletmelerin kuruluş işlemlerini yapar ve yönetim faaliyetlerine katılır
3 73067 Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur
4 73068 Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alan ile ilgili mevzuatı bilir.
5 73069 Ekonomi ile ilgili temel kavramları bilir
6 73070 Muhasebe uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yaparak, rapor halinde sunabilme becerisine sahip olur
7 73071 Etkili iletişim kurma becerisine sahip olur.
8 73072 Sosyal güvenlik alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve iş hukuku alanında temel düzeyde bilgi sahibi olur
9 73073 Ticari hesaplamalar ve istatistiki değerlendirmeler yapar
10 73074 Muhasebe ortamında bilgisayar kullanımı ile birlikte mesleki programları kullanabilme becerisine sahip olur
11 73075 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
12 73076 Finansal analiz yapabilir ve işletme finansını yönetir.
13 73077 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olur
14 73059 Değişik sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere ait (Bankacılık, üretim, inşaat, dış ticaret vb.) özel muhasebe kayıtlarını yapar.
15 73060 Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliğine kavuşur.
16 73064 Girişimcilik ile ilgili temel bilgileri kullanarak iş planı hazırlama yetkinliğine sahip olur.
17 73061 Öğrenme yetkinliği elde eder. Öğrenmeyi ve araştırmayı öğrenir.
18 73062 İletişim becerisi gelişir ve sosyal yetkinliğe kavuşur.
19 73063 İşletmenin vergi mevzuatına göre sorumluluklarını bilir ve gereklerini yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 1 3 1 1 2 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr