Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Arş. Gör. Dr. Gamze AYDIN ERYILMAZ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bilgi ve iletişim teknolojileri, HasanÇebi Bal, Murathan Uygulamalı bilgisayar ve internet kullanımı, HasanÇebi Bal, Murathan

Dersin İçeriği

1. Kelime işlemci programını kullanmak 2. Elektronik tablolama programını kullanmak 3. Sunu hazırlama programını kullanmak 4. İnternet ve e-posta yönetim programlarını kullanmak

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencinin, bilişim teknolojilerinin her dalında ihtiyaç duyulan ofis programlarını kullanımı ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel kavramlar ve bilgisayarın tarihçesi 1. hafta.docx
Ofis Prog. 1. videosu (1. hafta).mp4
2 Donanım ve yazılım kavramları 2. hafta.docx
Ofis Prog. 1. videosu (2. hafta).mp4
3 İşletim sistemi ve çeşitleri 3. hafta.docx
Ofis Prog. Video (3. hafta).mp4
4 İşletim sistemi kurulumu ve aşamaları 4. hafta.docx
Ofis Prog. Video (4. hafta).mp4
5 Windows işletim sistemi ve Masa üstü kullanımı Ofis Prog. Video (5.hafta).mp4
5. hafta.docx
6 Windows sistem ayarları Ofis Prog. Video (6. hafta).mp4
6. hafta.docx
7 Sistem programları ve metin editörü kullanımı Ofis Prog. Videosu (7-8. haftalar).mp4
7. hafta.docx
8 Bilgisayarın hızlı ve etkin kullanımı (On parmak) Ofis Prog. Videosu (7-8. haftalar).mp4
8. hafta.docx
9 ARA SINAV ARA SINAV HAFTASI.docx
10 Word metin editörü ve kullanımı 10. hafta.docx
Ofis Prog. Video (10. hafta).mp4
11 Excel işlem editörü ve kullanımı Ofis Prog. Video (11. hafta).mp4
11. hafta.docx
12 Power point sunu editörü ve kullanımı 12. hafta.docx
Ofis Prog. Video (12. hafta).mp4
13 İnternet ve imkanlarının kullanımı 13. hafta.docx
14 Bilgisayar zararlıları ve korunma metotları 14. hafta.docx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1507760 Kelime işlemci programını kullanmak
2 1507761 Elektronik tablolama programını kullanmak
3 1507762 Sunu hazırlama programını kullanmak
4 1507763 İnternet ve e-posta yönetim programlarını kullanmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73065 Alanı ile ilgili etik değerleri bilir.
2 73066 İşletmelerin kuruluş işlemlerini yapar ve yönetim faaliyetlerine katılır
3 73067 Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur
4 73068 Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alan ile ilgili mevzuatı bilir.
5 73069 Ekonomi ile ilgili temel kavramları bilir
6 73070 Muhasebe uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yaparak, rapor halinde sunabilme becerisine sahip olur
7 73071 Etkili iletişim kurma becerisine sahip olur.
8 73072 Sosyal güvenlik alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve iş hukuku alanında temel düzeyde bilgi sahibi olur
9 73073 Ticari hesaplamalar ve istatistiki değerlendirmeler yapar
10 73074 Muhasebe ortamında bilgisayar kullanımı ile birlikte mesleki programları kullanabilme becerisine sahip olur
11 73075 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
12 73076 Finansal analiz yapabilir ve işletme finansını yönetir.
13 73077 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olur
14 73059 Değişik sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere ait (Bankacılık, üretim, inşaat, dış ticaret vb.) özel muhasebe kayıtlarını yapar.
15 73060 Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliğine kavuşur.
16 73064 Girişimcilik ile ilgili temel bilgileri kullanarak iş planı hazırlama yetkinliğine sahip olur.
17 73061 Öğrenme yetkinliği elde eder. Öğrenmeyi ve araştırmayı öğrenir.
18 73062 İletişim becerisi gelişir ve sosyal yetkinliğe kavuşur.
19 73063 İşletmenin vergi mevzuatına göre sorumluluklarını bilir ve gereklerini yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 3 3 4 4
2 5 3 3 3 4 4
3 5 3 3 3 4 4
4 5 5 3 3 3 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr