Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Şerif ARSLAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Budak, Y. ve Budak E. Ç. (2012). Bilgi Teknolojileri / Temel Kavramlar ve Uygulamalar, İstanbul: Umuttepe Yayınları. Çelik, L. (2011). Bilgisayar ve Temel Bilgi Teknolojileri, İstanbul: Maya Akademi. Akgöbek, Ö. (2004). Temel Bilgi Teknolojileri, İstanbul: Beta Basım Yayın.

Dersin İçeriği

Bilgi ve İletişim Teknolojisinin Temel Kavramları, Çalışma Sistemi, Temel Bilgisayar Donanım Parçalarının Özellikleri ve Çalışma Prensipleri, İşletim Sistemi ve Özellikleri, Internet ve Yararlanma Yolları, Kelime İşlemci Programı ve Kullanımı, Hesap Tablosu ve Kullanımı, Sunum Programı, Veri Tabanı Programı ve Kullanımı, E-Posta ve Kullanımı

Dersin Amacı

Derste bilgi ve iletişim teknolojisinin temel kavramları, çalışma sistemi, temel bilgisayar donanım parçalarının özellikleri ve çalışma prensipleri, işletim sisteminin özellikleri ve kullanılması, Internet ortamı ve yararlanma yolları, Kelime işlemci, hesap tablosu, sunum programı Veritabanı programı ile e-posta kullanımı ve özellikleri ayrıntılarıyla verilerek günlük hayatta ve eğitim-öğretim sürecinde gerekli temel bilgisayar kullanım becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin İçeriğinin ve Kaynaklarının Tanıtılması Bilgi İletişim Teknolojisi.pptx
2 Bilgisayarın Tarihçesi ve İşletim Sistemleri Bilgi İletişim Teknolojisi.pptx
3 Windows 7 Bilgi İletişim Teknolojisi.pptx
4 Ofis Yazılımlarının Genel Özellikleri Bilgi İletişim Teknolojisi.pptx
5 Ofis Yazılımları-Kelime İşlem Programları Bilgi İletişim Teknolojisi.pptx
6 Ofis Yazılımları-Sunu Programları Bilgi İletişim Teknolojisi.pptx
7 Ofis Yazılımları-Elektronik Tablolama Programları Bilgi İletişim Teknolojisi.pptx
8 Ofis Yazılımları-Elektronik Tablolama Programları -2 Bilgi İletişim Teknolojisi.pptx
9 Ofis Yazılımları-Veritabanı Programları Bilgi İletişim Teknolojisi.pptx
10 E-Posta Kişisel İletişim Yönetimi Bilgi İletişim Teknolojisi.pptx
11 İnternet Güvenliği ve Ağ Teknolojileri Bilgi İletişim Teknolojisi.pptx
12 Sosyal Ağlar ve Sosyal Medya Bilgi İletişim Teknolojisi.pptx
13 Bilişim Hukuku ve Etiği Bilgi İletişim Teknolojisi.pptx
14 Genel Değerlendirme Bilgi İletişim Teknolojisi.pptx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1
34 Okuma 14 2 28

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1510906 Bilgisayar becerilerini öğrenir
2 1510907 Bu derste öğrendiklerini diğer derste pekiştirebilir
3 1510908 Temel ofis uygulamalarını kullanabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73065 Alanı ile ilgili etik değerleri bilir.
2 73066 İşletmelerin kuruluş işlemlerini yapar ve yönetim faaliyetlerine katılır
3 73067 Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur
4 73068 Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alan ile ilgili mevzuatı bilir.
5 73069 Ekonomi ile ilgili temel kavramları bilir
6 73070 Muhasebe uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yaparak, rapor halinde sunabilme becerisine sahip olur
7 73071 Etkili iletişim kurma becerisine sahip olur.
8 73072 Sosyal güvenlik alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve iş hukuku alanında temel düzeyde bilgi sahibi olur
9 73073 Ticari hesaplamalar ve istatistiki değerlendirmeler yapar
10 73074 Muhasebe ortamında bilgisayar kullanımı ile birlikte mesleki programları kullanabilme becerisine sahip olur
11 73075 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
12 73076 Finansal analiz yapabilir ve işletme finansını yönetir.
13 73077 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olur
14 73059 Değişik sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere ait (Bankacılık, üretim, inşaat, dış ticaret vb.) özel muhasebe kayıtlarını yapar.
15 73060 Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliğine kavuşur.
16 73064 Girişimcilik ile ilgili temel bilgileri kullanarak iş planı hazırlama yetkinliğine sahip olur.
17 73061 Öğrenme yetkinliği elde eder. Öğrenmeyi ve araştırmayı öğrenir.
18 73062 İletişim becerisi gelişir ve sosyal yetkinliğe kavuşur.
19 73063 İşletmenin vergi mevzuatına göre sorumluluklarını bilir ve gereklerini yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 3 5 4 2 1 1 5 1 1 1 4 3 2 4 3 5
2 4 2 4 3 3 4 2 1 2 4 1 1 1 4 3 3 4 2 4
3 3 5 4 4 4 5 3 2 1 5 2 1 2 5 4 3 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr