Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr.Gör. Mustafa ÖCAL *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Küçüksavaş, N., 2002, Maliyet Muhasebesi, Beta Yayıcılık, İstanbul. Çalışkan, A., 2005, Maliyet Muhasebesi, Nobel Yayıncılık, Ankara.

Dersin İçeriği

Maliyet muhasebesi ile ilgili temel kavramların bilgisini aktarmak

Dersin Amacı

maliyet muhasebesi, mamulün satış fiyatının belirlenmesi, gelirin ölçülmesi, envanter değerlemesinin yapılması, işletme yöneticilerine bilgi sağlanması, maliyetlerin kontrol altına alınması, planlamaya ve alınacak kararlara doğrudan yardımcı olunmasını amaçlar.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İlk madde ve malzeme maliyetini hesaplamak MALİYET MUHASEBESİ - DERS 1-2 (2020-10-09 at 03_25 GMT-7).mp4
İMMG Maliyet Muhasebesi.pdf
2 İşçilik maliyetini hesaplamak MALİYET MUHASEBESİ - DERS 3-4 (2020-10-09 at 03_25 GMT-7)kdy-hnnw-tks (2020-10-09 at 04_53 GMT-7).
Maliyet Muhasebesi DİG.pdf
3 Genel üretim maliyetlerini hesaplamak Maliyet Muhasebesi GÜG.pdf
1-20201117_164428.mp4
4 Genel üretim maliyetlerini hesaplamak 3-Maliyet Muhasebesi GÜG.pdf
1-20201117_164428.mp4
5 Birinci dağıtımı yapmak 2-20201117_175039.mp4
Birincil Dağıtım Maliyet Muhasebesi.pdf
6 İkinci dağıtımı yapmak 2-20201117_175039.mp4
ikincil dağıtım Maliyet Muhasebesi.pdf
7 İkinci dağıtımı yapmak 6-ikincil dağıtım Maliyet Muhasebesi.pdf
7-2-MALİYET MUHASEBESİ-20.11.2020-1- (2020-11-19 at 21_33 GMT-8).mp4
8 Sipariş maliyet yönteminde birim maliyet hesaplamak SİPARİŞ MALİYET SİS Maliyet Muhasebesi.pdf
7-2-MALİYET MUHASEBESİ-20.11.2020-2- (2020-11-19 at 22_07 GMT-8).mp4
9 Safha maliyet yönteminde birim maliyet hesaplamak Safha Maliyet Yöntemi.pdf
8-1-MALİYET MUHASEBESİ-26.11.2020 (2020-11-26 at 04_26 GMT-8).mp4
10 Ara Sınav
11 Standart maliyet yönteminde birim maliyet hesaplamak Standart Maliyet Yöntemi.pdf
10-2-MALİYET MUHASEBESİ-11.12.2020 (2020-12-10 at 01_34 GMT-8).mp4
12 Standart maliyet yönteminde birim maliyet hesaplamak 11-Standart Maliyet Yöntemi.pdf
10-MALİYET MUHASEBESİ-10.12.2020 (2020-12-10 at 00_36 GMT-8).mp4
13 7/A seçeneğine göre kayıt yapmak 7A SEÇENEĞİ Maliyet Muhasebesi.pdf
14-MALİYET MUHASEBESİ - 08.01.2021 (2021-01-08 at 02_24 GMT-8).mp4
14 7/B seçeneğine göre kayıt yapmak 7B Maliyet Muhasebesi.pdf
8-0-MALİYET MUHASEBESİ-SORU ÇÖZÜM DERSİ-23.11.2020 (2020-11-23 at 07_08 GMT-8).mp4

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 4 5 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1494531 Maliyet unsurlarını hesaplar.
2 1494529 Maliyet kayıtları yapar.
3 1494530 Birim maliyeti hesaplar.
4 1494528 Gider dağıtımı yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73065 Alanı ile ilgili etik değerleri bilir.
2 73066 İşletmelerin kuruluş işlemlerini yapar ve yönetim faaliyetlerine katılır
3 73067 Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur
4 73068 Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alan ile ilgili mevzuatı bilir.
5 73069 Ekonomi ile ilgili temel kavramları bilir
6 73070 Muhasebe uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yaparak, rapor halinde sunabilme becerisine sahip olur
7 73071 Etkili iletişim kurma becerisine sahip olur.
8 73072 Sosyal güvenlik alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve iş hukuku alanında temel düzeyde bilgi sahibi olur
9 73073 Ticari hesaplamalar ve istatistiki değerlendirmeler yapar
10 73074 Muhasebe ortamında bilgisayar kullanımı ile birlikte mesleki programları kullanabilme becerisine sahip olur
11 73075 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
12 73076 Finansal analiz yapabilir ve işletme finansını yönetir.
13 73077 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olur
14 73059 Değişik sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere ait (Bankacılık, üretim, inşaat, dış ticaret vb.) özel muhasebe kayıtlarını yapar.
15 73060 Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliğine kavuşur.
16 73064 Girişimcilik ile ilgili temel bilgileri kullanarak iş planı hazırlama yetkinliğine sahip olur.
17 73061 Öğrenme yetkinliği elde eder. Öğrenmeyi ve araştırmayı öğrenir.
18 73062 İletişim becerisi gelişir ve sosyal yetkinliğe kavuşur.
19 73063 İşletmenin vergi mevzuatına göre sorumluluklarını bilir ve gereklerini yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 1 2 4 4 1 4 1 1 1 4
2 2 1 1 2 4 4 1 4 1 1 1 4
3 2 1 1 2 4 4 1 4 1 1 1 4
4 2 1 1 2 4 4 1 4 1 1 1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr