Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Arş.. Gör. Dr. Gamze AYDIN ERYILMAZ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Başkaları için çalışmanın yanı sıra kendini işini kurabilecek özelliklere, bilgi ve yetkinlikler sahip olması hedeflenen öğrencilerin kendilerinde var olan girişimcilik özelliklerini ortaya çıkarmaları ve bunları geliştirebilmeleri için gerekli donanımı kazanmaları amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Girişimcilik ile ilgili kavramlar, Girişimciliğin Önemi ve Gelişimi, Girişimcilik Çeşitleri. Girişimcilik dersi videosu (1. hafta).mp4
Girişimcilik (1. hafta).docx
2 Girişimcilik Özellikleri, Bir Girişimcilik Testi Uygulaması, Yaratıcılık ve İş fikri Geliştirme. 2. hafta.mp4
Girişimcilik (2. hafta).docx
3 İş Planı Kavramı ve İş Planı Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Konular. Girişimcilik (3. hafta).docx
3. hafta.mp4
4 İş Planı Kavramı ve Ögeleri. 4. hafta.mp4
Girişimcilik (4. hafta).docx
5 İş Planı Bölümleri: Pazar Araştırması ve Pazarlama Planı. 5. hafta.mp4
Girişimcilik (5. hafta).docx
6 İş Planı Bölümleri: Örnek Bir Pazarlama Planı Hazırlama. 6. hafta.mp4
Girişimcilik (6. hafta).docx
7 İş Planı Bölümleri: Üretim Planı. 7. hafta.mp4
Girişimcilik (7. hafta).docx
8 İş Planı Bölümleri: Örnek Bir Üretim Planı Hazırlama. Girişimcilik (8. hafta).pptx
8. hafta.mp4
9 Vize sınavı ARA SINAV HAFTASI.docx
10 İş Planı Bölümleri: Yönetim Planı. Girişimcilik (10. hafta).docx
10. hafta.mp4
11 İş Planı Bölümleri: Örnek Bir Yönetim Planı Hazırlama. Girişimcilik (11. hafta).docx
11. hafta.mp4
12 İş Planı Bölümleri: Finansal Plan. Girişimcilik (12. hafta).docx
13 İş Planı Bölümleri: Örnek Bir Finansal Plan Hazırlama. Girişimcilik (13. hafta).docx
14 İş Planının Yazılması ve Sunumunda Dikkat Edilecek Konular.
15 Final Sınavı
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 1 25 25
5 Derse Katılım 5 5 25

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1500763 Girişimcilikle ilgili temel kavramlara hakim olmak
2 1500764 Buluş, marka ve tasarımların korunmasının önemini kavramak
3 1500765 İşletme kuruluşu ile ilgili aşamaları incelemek
4 1500766 İş planı hazırlama konusunda tecrübe kazanmak
5 1500767 Yapılabilirlik çalışması gerçekleştirmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73065 Alanı ile ilgili etik değerleri bilir.
2 73066 İşletmelerin kuruluş işlemlerini yapar ve yönetim faaliyetlerine katılır
3 73067 Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur
4 73068 Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alan ile ilgili mevzuatı bilir.
5 73069 Ekonomi ile ilgili temel kavramları bilir
6 73070 Muhasebe uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yaparak, rapor halinde sunabilme becerisine sahip olur
7 73071 Etkili iletişim kurma becerisine sahip olur.
8 73072 Sosyal güvenlik alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve iş hukuku alanında temel düzeyde bilgi sahibi olur
9 73073 Ticari hesaplamalar ve istatistiki değerlendirmeler yapar
10 73074 Muhasebe ortamında bilgisayar kullanımı ile birlikte mesleki programları kullanabilme becerisine sahip olur
11 73075 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
12 73076 Finansal analiz yapabilir ve işletme finansını yönetir.
13 73077 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olur
14 73059 Değişik sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere ait (Bankacılık, üretim, inşaat, dış ticaret vb.) özel muhasebe kayıtlarını yapar.
15 73060 Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliğine kavuşur.
16 73064 Girişimcilik ile ilgili temel bilgileri kullanarak iş planı hazırlama yetkinliğine sahip olur.
17 73061 Öğrenme yetkinliği elde eder. Öğrenmeyi ve araştırmayı öğrenir.
18 73062 İletişim becerisi gelişir ve sosyal yetkinliğe kavuşur.
19 73063 İşletmenin vergi mevzuatına göre sorumluluklarını bilir ve gereklerini yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 4
2 3 4 5 4
3 3 4 5 4
4 4 4 3 4 5 4 4
5 4 4 3 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr