Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Arş. Gör. Gamze AYDIN ERYILMAZ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Türkiye Ekonomisi-Prof.Dr.Hüseyin Şahin, Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği Resul Telli ve diğer kaynaklar

Dersin İçeriği

Türkiye ekonomisine kısa bakış, sosyo –ekonomik göstergeler, sektörel analiz, sanayi sektörü, tarım sektörü, Türkiye’de dış ticaretinin genel yapısı, ülkelere göre dağılımı, AB’nin tarihi gelişimi, genişleme süreci, AB’nin kurumları, Türkiye-AB ilişkileri, Türkiye-AB ülkeleri arasındaki dış ticaret

Dersin Amacı

Türkiye ekonomisine ilişkin makro ekonomik göstergeleri izleyebilmek ve Avrupa Birliği (AB) ile kurumları kavramak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Küresel ekonomide Türkiye'nin yeriyle ilgili göstergeler 1. hafta.docx
2 Küresel sistemde Türkiye'nin yeriyle ilgili göstergeler 2. hafta.docx
3 Türkiye ekonomisinde fiziksel kaynakların önemi 3. hafta.docx
4 Türkiye ekonomisinde insan kaynaklarının önemi 4. hafta.docx
5 Türkiye’de istihdam ve işsizlik 5. hafta.docx
6 Dünyada uygulanan ekonomik sistemler 6. hafta.docx
7 Türk Lirasının tarihsel gelişimi 7. hafta.docx
8 Ara sınav
9 Gayri Safi Milli Hasıla, Gayfi Safi Yurt İçi Hasıla, Net Milli Gelir ve Milli Gelir 8. hafta.docx
10 Türkiye’de üretim kesimleri itibariyle Gayfi Safi Yurt İçi Hasıla göstergeleri 9. hafta.docx
11 Türkiye'de tarım sektörü 10. hafta.docx
12 Türkiye'de sanayi, inşaat ve hizmetler sektörü 11. hafta.docx
13 Avrupa Birliği’nin tarihsel gelişimi 12. hafta.docx
14 Türkiye ve Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki ticaret 13. hafta.docx
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
10 Tartışma 5 1 5
19 Beyin Fırtınası 5 1 5
29 Bireysel Çalışma 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 5 10
34 Okuma 5 1 5

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1499298 Türkiye Ekonomisinin tarihsel gelişimi ve bugünkü durumu değerlendirmek
2 1499299 Türkiye'nin AB adaylığını genel AB genişlemeleri perspektifinden incelemek
3 1499300 İlişkilerin siyasi, toplumsal ve ekonomik dinamiklerini anlamlandırmak
4 1499301 İlişkilerdeki temel konuları ve sorunları tespit edebilmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73065 Alanı ile ilgili etik değerleri bilir.
2 73066 İşletmelerin kuruluş işlemlerini yapar ve yönetim faaliyetlerine katılır
3 73067 Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur
4 73068 Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alan ile ilgili mevzuatı bilir.
5 73069 Ekonomi ile ilgili temel kavramları bilir
6 73070 Muhasebe uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yaparak, rapor halinde sunabilme becerisine sahip olur
7 73071 Etkili iletişim kurma becerisine sahip olur.
8 73072 Sosyal güvenlik alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve iş hukuku alanında temel düzeyde bilgi sahibi olur
9 73073 Ticari hesaplamalar ve istatistiki değerlendirmeler yapar
10 73074 Muhasebe ortamında bilgisayar kullanımı ile birlikte mesleki programları kullanabilme becerisine sahip olur
11 73075 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
12 73076 Finansal analiz yapabilir ve işletme finansını yönetir.
13 73077 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olur
14 73059 Değişik sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere ait (Bankacılık, üretim, inşaat, dış ticaret vb.) özel muhasebe kayıtlarını yapar.
15 73060 Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliğine kavuşur.
16 73064 Girişimcilik ile ilgili temel bilgileri kullanarak iş planı hazırlama yetkinliğine sahip olur.
17 73061 Öğrenme yetkinliği elde eder. Öğrenmeyi ve araştırmayı öğrenir.
18 73062 İletişim becerisi gelişir ve sosyal yetkinliğe kavuşur.
19 73063 İşletmenin vergi mevzuatına göre sorumluluklarını bilir ve gereklerini yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 3 3
2 4 3 3 3 3
3 4 3 3 3 3 3
4 4 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr