Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Mustafa ÖCAL *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bingöl, Dursun (2016). İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Basım Yayım Komisyon (2015), İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Basım Yayın

Dersin İçeriği

İnsan Kaynakları Yönetimi; İşletmelerin amaçlarına ulaşmasında büyük öneme sahip olan insan kaynağının en uygun yöntemle bulunması, işletme faaliyetlerine katılması, geliştirilmesinde yönetim fonksiyonlarını uygulayarak alınacak kararların, tedbirlerin, izlenecek politikaların oluşturulması sürecidir.

Dersin Amacı

İnsan Kaynakları Yönetimi ve fonksiyonları ile ilgili teorik bilgilerin öğretilmesi; öğrencilerin insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarını uygulayabilmeleri için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütlenmesi IKY113_unite1.pdf
2 İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çevresel Etkiler IKY113_unite2.pdf
3 İş Analizi ve İş Tasarımı IKY113_unite3.pdf
4 İnsan Kaynakları Yönetimi ve Hukuk IKY113_unite4.pdf
5 İnsan Kaynakları Planlaması IKY113_unite5.pdf
6 İşgören Tedariki IKY113_unite6.pdf
7 Seçim ve Yerleştirme IKY113_unite7.pdf
8 Eğitim ve Geliştirme IKY113_unite8.pdf
9 Kariyer Yönetimi ve Planlaması IKY113_unite9.pdf
10 Performans Değerlendirme ve Ücretlendirme IKY113_unite10.pdf
11 Örgüt İçi İlişkiler ve Hareketler IKY113_unite11.pdf
12 İşgören Sağlık ve Güvenliği IKY113_unite12.pdf
13 Uluslararası Boyutlarıyla İnsan Kaynakları Yönetimi IKY113_unite13.pdf
14 Final Sınavı IKY113_unite14.pdf
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 2 10 20
23 Proje Sunma 2 12 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1519226 İnsan Kaynakları Yönetimini Anlar ve Açıklar
2 1519227 İşletmelerde İnsan Kaynakları Yapısını Kavrar
3 1519228 İşe Alma ve İş Analizi Sürecine Hakim Olur.
4 1519229 İnsan Kaynakları Yönetimi Alanındaki Güncel Gelişmeler ve Yasal Mevzuat Hakkında Bilgi Sahibi Olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73065 Alanı ile ilgili etik değerleri bilir.
2 73066 İşletmelerin kuruluş işlemlerini yapar ve yönetim faaliyetlerine katılır
3 73067 Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur
4 73068 Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alan ile ilgili mevzuatı bilir.
5 73069 Ekonomi ile ilgili temel kavramları bilir
6 73070 Muhasebe uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yaparak, rapor halinde sunabilme becerisine sahip olur
7 73071 Etkili iletişim kurma becerisine sahip olur.
8 73072 Sosyal güvenlik alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve iş hukuku alanında temel düzeyde bilgi sahibi olur
9 73073 Ticari hesaplamalar ve istatistiki değerlendirmeler yapar
10 73074 Muhasebe ortamında bilgisayar kullanımı ile birlikte mesleki programları kullanabilme becerisine sahip olur
11 73075 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
12 73076 Finansal analiz yapabilir ve işletme finansını yönetir.
13 73077 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olur
14 73059 Değişik sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere ait (Bankacılık, üretim, inşaat, dış ticaret vb.) özel muhasebe kayıtlarını yapar.
15 73060 Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliğine kavuşur.
16 73064 Girişimcilik ile ilgili temel bilgileri kullanarak iş planı hazırlama yetkinliğine sahip olur.
17 73061 Öğrenme yetkinliği elde eder. Öğrenmeyi ve araştırmayı öğrenir.
18 73062 İletişim becerisi gelişir ve sosyal yetkinliğe kavuşur.
19 73063 İşletmenin vergi mevzuatına göre sorumluluklarını bilir ve gereklerini yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1
2 2
3 3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr