Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Atila TEMİZİ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin İçeriği

Muhasebe mevzuatı ile ilgili temel kavramlar, mesleki yönetmelikler, sahip çıkılması gereken kurallar ve mesleki etik değerleri.

Dersin Amacı

Muhasebe mevzuatı ile ilgili temel kavramları kavrayıp, mesleki etik çerçevesinde ilişkilerin yürütülebilmesini amaçlar.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Muhasebe mevzuatının amacı ve kapsamı sunum Meslek Hukuku Etik 1. Bölüm.docx
meslek huk ve etik hafta 1.mp4
ETİK.pdf
meslek hukuku ve etigi hafta 1 ve 2.ppt
2 SMMM ve YMMye ait 3568 sayılı yasa sunum meslek hukuku ve etigi hafta 1 ve 2.ppt
Meslek Hukuku Etik 2. Bölüm.docx
ETİK.pdf
fnc-rxva-rpz (2020-11-29 at 01_36 GMT-8).mp4
3 Staj ve Sınav Yönetmeliği sunum ETİK.pdf
fnc-rxva-rpz (2020-11-29 at 01_36 GMT-8).mp4
Meslek Hukuku Etik 3. Bölüm.docx
4 Disiplin Yönetmeliği sunum Meslek Hukuku Etik 4. Bölüm.docx
ETİK.pdf
fnc-rxva-rpz (2020-11-29 at 01_36 GMT-8).mp4
5 Çalışma usul ve esasları yönetmeliği sunum Meslek Hukuku Etik 5. Bölüm.docx
ETİK.pdf
fnc-rxva-rpz (2020-11-29 at 01_36 GMT-8).mp4
6 Haksız rekabet ve reklam yasağı yönetmeliği sunum ETİK.pdf
fnc-rxva-rpz (2020-11-29 at 01_36 GMT-8).mp4
7 Meslek mensuplarınca tutulacak defter ve kayıtlar ile meslek mensuplarının bildirim mecburiyeti sunum ETİK.pdf
fnc-rxva-rpz (2020-11-29 at 01_36 GMT-8).mp4
8 YMM Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği sunum ETİK.pdf
fnc-rxva-rpz (2020-11-29 at 01_36 GMT-8).mp4
9 vize sınavı yazılı sınav
10 Meslek mensuplarının uyması/sahip çıkması gereken kurallar ve mecburi meslek kararları sunum ETİK.pdf
11 Etik ve mesleki değerler arasındaki ilişki sunum Meslek Hukuku Etik 6. Bölüm.docx
ETİK.pdf
12 Muhasebe mesleğinde etik ilkeler ve kurallar sunum ETİK.pdf
Meslek Hukuku Etik 7. Bölüm.docx
13 Dünyadaki etik kurallar ve ilkeler sunum ETİK.pdf
Meslek Hukuku Etik 8. Bölüm.docx
14 Türkiyede muhasebe mesleğindeki etik ilkelere ve kurallara yönelik düzenlemeler sunum ETİK.pdf
15 final sınavı yazılı sınav

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 13 2 26
22 Proje Hazırlama 1 15 15
23 Proje Sunma 1 9 9

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1499392 Muhasebe mevzuatı ile ilgili temel kavramları ve mesleki etik değerlerini tanıyabilme
2 1499393 Muhasebe mesleğinin bir kariyer mesleği olarak disipline edilmesini, geliştirilmesini ve yüksek mesleki standartlara sahip olunmasını sağlamak
3 1499394 Mesleğin denetim, kurumsal yönetim ve yönetim danışmanlığı boyutunda gelişmesi için teorik ve uygulamalı bilgi ile deneyim kazandırılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73065 Alanı ile ilgili etik değerleri bilir.
2 73066 İşletmelerin kuruluş işlemlerini yapar ve yönetim faaliyetlerine katılır
3 73067 Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur
4 73068 Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alan ile ilgili mevzuatı bilir.
5 73069 Ekonomi ile ilgili temel kavramları bilir
6 73070 Muhasebe uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yaparak, rapor halinde sunabilme becerisine sahip olur
7 73071 Etkili iletişim kurma becerisine sahip olur.
8 73072 Sosyal güvenlik alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve iş hukuku alanında temel düzeyde bilgi sahibi olur
9 73073 Ticari hesaplamalar ve istatistiki değerlendirmeler yapar
10 73074 Muhasebe ortamında bilgisayar kullanımı ile birlikte mesleki programları kullanabilme becerisine sahip olur
11 73075 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
12 73076 Finansal analiz yapabilir ve işletme finansını yönetir.
13 73077 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olur
14 73059 Değişik sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere ait (Bankacılık, üretim, inşaat, dış ticaret vb.) özel muhasebe kayıtlarını yapar.
15 73060 Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliğine kavuşur.
16 73064 Girişimcilik ile ilgili temel bilgileri kullanarak iş planı hazırlama yetkinliğine sahip olur.
17 73061 Öğrenme yetkinliği elde eder. Öğrenmeyi ve araştırmayı öğrenir.
18 73062 İletişim becerisi gelişir ve sosyal yetkinliğe kavuşur.
19 73063 İşletmenin vergi mevzuatına göre sorumluluklarını bilir ve gereklerini yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4
2 3 3 2 4 5 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 3
3 4 5 4 4 3 4 4 4 2 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr